LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ruПро Порядок утримання та експлуатації житлового фонду, інженерних систем і обладнання у м. Києві

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року


       КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
         ПРЕДСТАВНИКА ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
 N 648 від 20.07.94
 
 
     Про Порядок утримання та експлуатації житлового
     фонду, інженерних систем і обладнання у м. Києві
 
 
   На виконання Указу Президента України від 18.03.94 N 99/94
( 99/94 ) "Про деякі заходи для забезпечення виконання містом
Києвом функцій столиці України":
 
   1. Затвердити Порядок утримання та експлуатації житлового
фонду, інженерних систем і обладнання у м. Києві, обов'язковий для
виконання підприємствами, установами і організаціями, незалежно
від їх підпорядкування і форм власності (додається).
 
   2. Районним у м. Києві державним адміністраціям довести
зазначений Порядок до всіх підприємств, установ, організацій -
власників будинків, розташованих на території відповідних районів.
 
   3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника глави Київської міської державної адміністрації та
районні державні адміністрації.
 
 Представник Президента               Л.Косаківський
 
                   Додаток
                   до розпорядження Представника
                   Президента України у м. Києві
                   від 20.07.94 N 648
 
               ПОРЯДОК
      утримання та експлуатації житлового фонду,
      інженерних систем і обладнання у м. Києві
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Порядок утримання та експлуатації житлового  фонду,
інженерних систем і обладнання у м. Києві регламентує основні
положення по утриманню конструкцій і частин жилих будинків у
справному  стані,  забезпеченню їх нормального функціонування
протягом всього періоду  використання,  безперебійної  роботи
інженерних    систем    і    обладнання,   своєчасного
планово-попереджувального  ремонту   будинків,   благоустрою
прибудинкової  території  і  утриманню  її  в  належному
санітарно-технічному стані.
 
   1.2. Порядок  являє  собою  комплекс  взаємопов'язаних
організаційних і технічних заходів по технічному обслуговуванню,
ремонту і реконструкції жилих будівель, їх інженерних схем і
обладнання.
 
   1.3. Виконання Порядку є обов'язковим для всіх організацій і
установ у  м.  Києві  незалежно  від  форм  та  відомчого
підпорядкування, кооперативів  і  товариств,  індивідуальних
власників, які мають у своєму віданні житловий фонд або здійснюють
його експлуатацію.
 
   1.4. Контроль за дотриманням цього Порядку і відповідних
директивних та  інструктивно-методичних  матеріалів  здійснюють
районні держадміністрації, виробниче житлово-ремонтне об'єднання
та управління контролю  за  технічним  станом  державної  та
комунальної власності міста.
 
          2. Технічне обслуговування
 
   2.1. Технічне обслуговування жилих будівель, їх інженерних
систем і обладнання - це комплекс робіт, спрямованих на підтримку
справності елементів будівель чи заданих параметрів і режимів
роботи інженерного обладнання.
 
   2.2. Технічне обслуговування жилих  будинків,  інженерних
систем і обладнання включає: роботи по контролю за їх технічним
станом, усуненню несправностей, які вимагають негайного виконання;
налагодження і  регулювання інженерного обладнання; підготовку
будівель до  сезонної  експлуатації,  а  також  забезпечення
нормативного повітряного обміну, температурно-вологісних та інших
показників у приміщеннях.
   Перелік основних робіт по технічному обслуговуванню жилих
будівель та їх оснащенню наведено у додатку 1 до цього Порядку.
 
   2.3. Контроль за технічним станом  будівель,  інженерних
систем і обладнання здійснює інженерно-технічний персонал житлових
(житлово-комунальних) організацій  або,  на  їх  замовлення,
спеціалізовані організації шляхом проведення періодичних оглядів
з використанням засобів технічної діагностики.
 
   2.4. Установлюється три види огляду: загальні, непередбачені
і профілактичні.
 
   2.5. Загальні, непередбачені і профілактичні огляди проводить
комісія в   складі   головного   (старшого)   інженера
житлово-експлуатаційної організації (голова комісії), техніка або
майстра технічної дільниці, представників будинкового комітету (в
будинках ЖБК - представників правління кооперативу). При потребі
для участі в роботі комісії  можуть  залучатися  спеціалісти
ремонтно-будівельних, спеціалізованих чи проектних організацій.
 
   2.6. Загальні огляди передбачать комплекс обстеження комісією
конструктивних елементів  і  приміщень  будівель,  інженерного
обладнання, а також їх зовнішнього благоустрою з метою визначення
технічного і санітарного  стану,  виявлення  несправностей  і
прийняття рішень по їх усуненню, а також визначення готовності
будівель до експлуатації в дальший період.
   Загальний огляд проводиться з періодичністю два рази на рік -
навесні та восени (весняний - у квітні, осінній - у вересні).
 
   2.7. Основними завданнями весняного  огляду  будівель  і
інженерного обладнання є: визначення обсягів робіт по підготовці
жилих будівель і обладнання до експлуатації у весняно-літній і
осінньо-зимовий періоди;  встановлення  технічного стану жилих
будівель і інженерного обладнання, що підлягають до перспективного
плану, ремонту  в  наступний період (для своєчасної розробки
проектно-кошторисної документації); уточнення обсягів робіт по
ремонту будівель  та інженерного обладнання, внесених у план
ремонту на поточний рік. За результатами весняного огляду не
пізніше 1 травня складається план підготовки жилих будівель до
роботи в осінньо-зимовий період.
   Завданням осіннього  огляду є: перевірка готовності жилих
будівель, інженерних систем і обладнання, комунікацій і елементів
благоустрою до експлуатації в осінньо-зимовий період; виявлення
обсягів робіт по ремонту кожної будівлі, які передбачені планом на
наступний рік. За результатами осіннього огляду до 1 жовтня на
кожний будинок складається паспорт готовності його до експлуатації
в зимовий період.
 
   2.8. Результати оглядів жилої будівлі, а також виявлені
несправності  та  причини,  які  їх  викликали, оформлюються
відповідним  актом  комісії  і  заносяться  в журнал обліку
результатів огляду.
   Відповідальність за  ведення і збереження журналу обліку
результатів огляду будівель покладається на майстра технічної
дільниці (техніка-наглядача).
   Узагальнені відомості про технічний стан жилої будівлі і
проведені ремонти відображаються щорічно в технічному паспорті
будівлі.
 
   2.9. Непередбачені огляди, спричинені стихійними явищами,
аваріями, особливими умовами експлуатації, а також за заявами
наймачів і організацій про виникнення несправностей в будівлях і
обладнанні передбачають обстеження будівель та їх елементів.
   Непередбачені огляди проводяться  комісією  або  окремими
працівниками залежно  від обсягу і характеру несправностей, які
виникли.
 
   2.10. Профілактичні  огляди  жилих  будівель,  інженерних
споруд і обладнання здійснюються інженерно-технічним персоналом
житлових за участю відповідних спеціалізованих організацій за
встановленою періодичністю.
 
   2.11. При профілактичних оглядах має здійснюватися контроль
за виконанням наймачами і орендарями умов договору найму чи
оренди. Наймачам  і  орендарям  при  необхідності  видаються
розпорядження (приписи) про виконання робіт по ремонту приміщень
чи обладнання які вони зобов'язані здійснювати згідно з договором
про найм і оренду.
 
   2.12. Профілактичне  обслуговування  жилих  будівель  та
інженерного обладнання полягає в усуненні дрібних несправностей,
ремонтів будівель  і  обладнання  з  метою  забезпечення  їх
безперебойної роботи,   а   також   попередження  порушень
санітарно-гігієнічних вимог у приміщеннях будівель, налагодження
та регулювання окремих видів технічних пристроїв.
   Періодичність проведення  профілактичного   обслуговування
елементів жилих будівель наведено у додатку 2, граничні строки
невідкладної ліквідації виявлених несправностей. що перешкоджають
нормальній експлуатації будівель, - у додатку 3 до цього Порядку.
 
   2.13. Крім проведення оглядів, згідно з постановою Ради
Міністрів УРСР від 26.04.84 N 189 ( 189-84-п ) жилі будинки
державного  громадського житлового фонду підлягають плановому
суцільному обстеженню з метою встановлення їх  відповідності
санітарним і технічним вимогам.
   Обстеження стану жилих будинків проводяться не рідше 1 разу
на  5  років,  а  комісійно  за  участю інженерно-технічних
представників житлово-експлуатаційних організацій і представників
громадськості.  При  потребі  до  обстеження  жилих будинків
залучаються фахівці проектних і науково-дослідних організацій та
органів і закладів санітарно-епідеміологічної служби.
 
   2.14. Для централізованого контролю і управління роботою
інженерного обладнання жилих будівель, а також прийому заявок на
усунення несправностей  (пошкоджень)  елементів  будівель  і
обладнання в кожному жилому мікрорайоні створюються об'єднані
диспетчерські служби (ОДС), які оснащуються сучасними технічними
засобами автоматичного контролю і управління.
   Введення в експлуатацію жилих будинків без диспетчерського
обладнання і підключення до ОДС не допускається.
 
   2.15. Для забезпечення ліквідації аварій і пошкоджень в
роботі інженерного обладнання будинків в неробочий час та вихідні
дні експлуатаційні організації створюють аварійні служби  або
укладають договори з відповідними міськими чи районними аварійними
службами.
 
           3. Ремонт жилих будівель
 
   3.1. Ремонт будівлі  -  комплекс  загальнобудівельних  і
спеціальних робіт і організаційно-технічних заходів по усуненню
фізичного і  морального  зносу,  не  пов'язаних  зі  зміною
техніко-економічних показників.
   Правильна організація  і  планування  ремонту  будівель
забезпечують їх безперебійну експлуатацію і збереження.
 
   3.2. Ремонт будівлі передбачає:
відновлення справності об'єкта і конструктивних елементів  та
інженерного обладнання, підсилення чи, при потребі, заміна їх,
крім повної заміни кам'яних і бетонних фундаментів, несучих
(капітальних) стін і каркасів, на більш довговічні і економічні,
підвищення  експлуатаційних  показників  жилих  будівель,  що
ремонтуються. При цьому рекомендується покращувати планування
окремих квартир, оснащувати їх раніше  відсутнім  інженерним
обладнанням, здійснювати благоустрій прилеглої території.
 
   3.3. Ремонт при якому здійснюється перепланування більшості
або всіх квартир, а також оснащення будинку раніше відсутнім
інженерним обладнанням  (водопровід,  каналізація,  центральне
опалення тощо) відноситься до ремонту з модернізацією.
   Перелік основних робіт, що виконується під час ремонту,
наведено у додатку 4 до цього Порядку.
 
   3.4. Ремонт проводиться з періодичністю,  що  забезпечує
ефективну експлуатацію жилої будівлі до моменту постановки її на
черговий ремонт  (реконструкцію)  з  урахуванням  мінімальної
тривалості ефективної експлуатації  конструктивних елементів та
інженерного обладнання, наведених у додатку 5 до цього Порядку.
 
   3.5. Житлово-експлуатаційні організації, власники будинків
складають перспективні (як правило, на 3-5 років) і поточні (за
три місяці до початку планового ремонту) плани ремонту жилих
будівель.
 
   3.6. Проектно-кошторисна документація на ремонт будівель має
передбачати:
   - проведення технічного обстеження, визначення фізичного і
морального зносу жилих будівель;
   - розробку проекту організації ремонту і проекту виконання
робіт.
 
   3.7. Проектно-кошторисна  документація  затверджується  у
встановленому порядку.
   Інтервал часу  між  затвердженням  проектно-кошторисної
документації і початком ремонту має не перевищувати двох років.
 
   3.8. До початку виконання робіт по ремонту жилих будинків
замовники повинні одержати відповідний  дозвіл  в  управлінні
контролю за технічним та санітарним станом державної і комунальної
власності міста на виконання робіт.
 
   3.9. Ремонт фасадів будинків та утримання їх у належному
стані проводиться  згідно з паспортами на фасади, які видає
Головкиївархітектура, та відповідними дозволами на виконання робіт
- управління контролю за технічним та санітарним станом державної
і комунальної власності міста.
 
   3.10. Перепланування квартир та громадських приміщень жилих
будівель може  проводитись тільки після одержання відповідних
дозволів (рішень) міжвідомчих комісій районних  у  м.  Києві
держадміністрацій.
 
   3.11. Перелік робіт по ремонту квартир, що виконуються за
рахунок наймачів, наведено у додатку 6 до цього Порядку.
 
         4. Реконструкція жилих будівель
 
   4.1. Реконструкція  жилої  будівлі  -  це  комплекс
загальнобудівельних і спеціальних робіт, організаційно-технічних
заходів, пов'язаних  зі  зміною  основних  техніко-економічних
показників (кількість  і  площа квартир, будівельний об'єм і
загальна площа будівлі), що здійснюються з метою поліпшення умов
проживання та якості обслуговування.
 
   4.2. Реконструкцію   жилого   будинку   за   умови
техніко-економічної та  соціальної  доцільності  рекомендується
проводити один раз за період його нормативного строку служби.
 
   4.3. Підставою для проведення реконструкції жилого будинку є
відповідне розпорядження міської державної адміністрації.
   Реконструкція будинків (у т.ч. і жилих) з надбудовою чи
прибудовою може виконуватись тільки на підставі розпорядження
міської державної адміністрації.
   Проекти реконструкції  будинків  підлягають  розгляду  на
містобудівній Раді міської державної адміністрації.
 
   4.4. При   проведенні   реконструкції  жилої  будівлі
перепрофілювання збудованих нежилих приміщень, в яких розміщуються
підприємства торгівлі,  громадського  харчування та побутового
обслуговування, не допускається.
   Рекомендується переобладнувати перші поверхи жилих будинків в
центральній частині міста під розміщення підприємств  торгівлі,
громадського харчування та побутового обслуговування населення.
 
   4.5. Планування,  організація  та  фінансування  розробки
проектно-кошторисної документації і визначення договірної ціни
реконструкції виконується  за  нормами  та  правилами  нового
будівництва.
 
   4.6. Приймання жилої будівлі після реконструкції проводиться
в порядку, встановленому для приймання жилих будівель після нового
будівництва.
 
   4.7. Результати  проведених   ремонтів,   реконструкції
відображаються в технічному паспорті жилої будівлі.
 
    5. Окремі заходи по утриманню і експлуатації жилих
        будівель та приватизованих квартир
 
   5.1.  Жилі  будинки  мають  номерні  знаки і показчики
встановлених зразків.
 
   5.2. Власники  приватизованих  квартир повинні виконувати
правила користування приміщеннями жилих будинків,  затверджені
постановою Кабінету  Міністрів  України  від  08.10.92 N 572
( 572-92-п ).
   При цьому квартири мають використовуватись лише як житло.
Забороняється використовувати жилі  приміщення  під  виробничі
потреби з іншою метою тощо.
 
   5.3. Власники  приватизованих  квартир  беруть  участь в
утриманні жилих будинків, в яких  знаходяться  ці  квартири,
відповідно до діючого законодавства, укладають відповідні договори
з експлуатаційними організаціями на обслуговування  і  ремонт
будинків, пайову участь в утриманні будинків і прибудинкової
території.
 
   5.4. Переведення жилих будинків у нежилі здійснюється за
розпорядженням міської держадміністрації.
 
   5.5. Житлово-експлуатаційні організації забезпечують облік та
реєстрацію в органах Міністерства  внутрішніх  справ  України
громадян інших  держав,  які  тимчасово (більше однієї доби)
проживають в жилих будинках міста, в порядку,  встановленому
розпорядженням Представника Президента України в м. Києві від
02.12.94 N 1208.
 
 Секретар міської
 державної адміністрації                 В.Ковтун
 
                   Додаток 1
                   до Порядку утримання та
                   експлуатації житлового
                   фонду, інженерних систем і
                   обладнання у м. Києві
 
               ПЕРЕЛІК
      основних робіт по технічному обслуговуванню
         жилих будівель та їх оснащенню
 
  Роботи, що виконуються при профілактичному обслуговуванні
    конструкцій, інженерного обладнання жилих будівель
 
   Ліквідація незначних несправностей в системах водопроводу і
каналізації (заміна прокладок у водопровідних кранах, окремих
кранів, змішувачів, ущільнювачів  згонів,  заміна  пошкоджених
ділянок трубопроводів, ліквідація засмічень, регулювання змивних
бачків, очистка сифонів, протирання пробкових кранів і змішувачів,
набивка сальників, заміна поплавка, заміна гумових прокладок і
шарового клапана, установка обмежувачів  -  дросельних  шайб,
очищення бачків від вапнякових відкладень та ін.), закріплення
приладів, що розхиталися, в місцях їх приєднання до трубопроводу,
закріплення трубопроводів.
 
   Ліквідація незначних несправностей в системах центрального
опалення і гарячого водопостачання (регулювання триходових кранів,
заміна окремих  душів,  набивка  сальників,  дрібний  ремонт
теплоізоляції. Заміна сталевих радіаторів та трубопроводів, що
потекли, розбирання, огляд і очищення грязевиків, повітрозбирачів,
вантузів, конденсаторів регулюючих кранів, вентилів,  засувок;
очищення від накипу запірної арматури, водонагрівачів, змійовиків
та ін., закріплення приладів, що розхиталися  у  місцях  їх
приєднання до трубопроводу, закріплення трубопроводів).
 
   Ліквідація незначних  несправностей  електричних пристроїв
(прилаження і заміна лампочок, які перегоріли,  у  підсобних
приміщеннях, заміна або ремонт штепсельних розеток і вимикачів,
дрібний ремонт електропроводки, заміна електроуводів, запобіжників
автоматичних вимикачів, пакетних перемикачів увідно-розподільних
пристроїв та електроплит).
 
   Провітрювання колодязів.
   Перевірка несправностей каналізаційних витяжок.
   Перевірка наявності тяги в димовентиляційних каналах.
   Перевірка і відновлення заземлення ванн.
   Дрібний ремонт печей (закріплення дверцят, підтопкових листів
та ін.).
   Прочищення каналізаційного лежака.
   Промазування суриковою  замазкою  свищів, ділянок гребнів
сталевої покрівлі та ін.
   Перевірка заземлення   обладнання   (насосів,   щитових
вентиляторів).
   Ліквідація дрібних несправностей електропроводки.
   Заміна штепсельних розеток і вимикачів.
   Регулювання і  налагоджування  ліфтів замково-переговорних
пристроїв, дрібний ремонт сміттєпроводів (закріплення затворів,
стовбурів і ін.).
 
    Роботи, що виконуються при підготовці жилих будівель
       до експлуатації у весняно-літній період
 
   Закріплення та заміна водостійних труб, колін та жолобів.
   Розконсервування та ремонт поливної системи.
   Зняття пружин на вхідних дверях.
   Консервація системи центрального опалення.
   Ремонт обладнання дитячих та спортивних майданчиків, лавочок.
   Ремонт осілих відмосток, тротуарів, пішохідних доріжок.
   Обладнання додаткової мережі поливальних систем.
   Розконсервація пересувних  громадських туалетів (очищення,
дезинфекція, промивка і регулювання обладнання, фарбування).
   Роботи по розкриттю продухів у цоколях і вентиляції на
горищах.
   Огляд та дрібний ремонт покрівель, фасадів і помостів у
підвалах.
 
    Роботи, що виконуються при підготовці жилих будівель
       до експлуатації в осінньо-зимовий період
 
   Утеплення віконних та балконних прорізів.
   Заміна розбитого скла вікон, склоблоків та балконних дверей*.
   Утеплення вхідних дверей у квартирах.*
   Ремонт і утеплення трубопроводів на горищах і в підвальних
приміщеннях.
   Утеплення і ремонт парапетних огороджень.
   Заскління та зачищення слухових вікон на горищах.
   Виготовлення нових чи ремонт існуючих сходових дощок  і
перехідних мостків на горищах і у підвалах.
   Ремонт, регулювання  і гідравлічне  випробування  систем
водопостачання і центрального опалення.
   Ремонт печей і кухонних очагів.
   Дрібний ремонт газового обладнання.
   Ремонт і утеплення бойлерних.
   Ремонт, утеплення і прочищення димовентиляційних каналів.
   Заміна розбитих склоблоків, скла, вікон, вхідних дверей і
дверей допоміжних приміщень.
   Консервація поливальної системи.
   Закріплення поливальної системи.
   Закріплення прапородержателів, номерних знаків і покажчиків.
   Закриття продухів у цоколях будинків.
   Ремонт і утеплення зовнішніх водорозбірних кранів і колонок.
   Ремонт і установка пружин на вхідних дверях.
   Ремонт і укріплення вхідних дверей.
_______________
   * Роботи виконуються за рахунок коштів наймачів.
 
              Інші роботи
 
   Регулювання і налагодження системи центрального опалення в
період її випробування.
   Регулювання і налагодження системи вентиляції.
   Промивка системи центрального опалення.
   Очищення та промивка водопровідних баків.
   Регулювання і налагодження системи автоматичного контролю і
управління роботою технічного обладнання.
   Підготовка будинків до свят.
   Прочищення стічних колодязів, дворової каналізації, дренажу.
   Скидання з покрівель снігу та криги.
   Очищення покрівель від сміття, бруду, листя.
   Встановлення маяків на конструкційних елементах будівель для
спостереження за деформаціями.
   Підготовка системи водостоків до сезонної експлуатації.
   Дрібний ремонт елементів систем диспетчеризації, кабельного
телебачення, телеантен, протипожежної автоматики та димовиявлення.
 
                   Додаток 2
                   до Порядку утримання та
                   експлуатації житлового
                   фонду, інженерних систем і
                   обладнання у м. Києві
 
             ПЕРІОДИЧНІСТЬ
      проведення профілактичного обслуговування
           елементів жилих будівель
 
------------------------------------------------------------------
|Найменування елементів жилих |Періодичність |  Примітка   |
|     будівель       |технічного   |         |
|               |обслуговування,|         |
|               |місяців    |         |
|------------------------------+---------------+-----------------|
|Покрівля           |   3-6    |         |
|------------------------------+---------------+-----------------|
|Дерев'яні конструкції і    |        |         |
|столярні вироби        |   6-12*   |         |
|------------------------------+---------------+-----------------|
|Кам'яні конструкції      |   12    |         |
|------------------------------+---------------+-----------------|
|Залізобетонні конструкції   |   -"-    |         |
|------------------------------+---------------+-----------------|
|Панелі повнозбірних будівель |        |         |
|і міжпанельні стики      |   -"-    |         |
|------------------------------+---------------+-----------------|
|Сталеві закладні деталі без  |Через 10 років |Проводиться   |
|антикорозійного захисту в   |від початку  |шляхом      |
|повнозбірних будівлях     |експлуатації, |розкриття 5-6  |
|               |далі - через  |вузлів      |
|               |3 роки     |         |
|------------------------------+---------------+-----------------|
|Сталеві закладні деталі з   |Через 15 років |   -"-     |
|антикорозійним захистом    |далі - кожних |         |
|               |3 роки     |         |
|------------------------------+---------------+-----------------|
|Печі, кухонні димарі,     |        |Перед початком  |
|димоходи, димовиводи,     |        |опалювального  |
|димові труби         |   3    |сезону      |
|               |        |проводиться огляд|
|               |        |і прочищення,  |
|               |        |далі протягом  |
|               |        |опалювального  |
|               |        |сезону - один раз|
|------------------------------+---------------+-----------------|
|Газоходи           |  3-6    |         |
|------------------------------+---------------+-----------------|
|Вентиляційні канали      |   12    |         |
|------------------------------+---------------+-----------------|
|Те саме, в приміщеннях, де  |        |         |
|встановлено газові прилади  |  3-6    |         |
|------------------------------+---------------+-----------------|
|Внкутрішнє і зовнішнє     |        |         |
|опорядження          |   12    |         |
|------------------------------+---------------+-----------------|
|Підлога            |  -"-    |         |
|------------------------------+---------------+-----------------|
|Перила і захисні сітки на   |        |         |
|сходах і вікнах        |   6    |         |
|------------------------------+---------------+-----------------|
|Системи холодного і гарячого |        |         |
|водопостачання, каналізації  |  3-6    |         |
|------------------------------+---------------+-----------------|
|Системи центрального опалення |        |Огляд проводиться|
|в квартирах          |  -"-    |в опалювальний  |
|               |        |період      |
|------------------------------+---------------+-----------------|
| на горищах, підвалах    |        |         |
| (підпілах) на сходинах   |   2     |         |
|------------------------------+---------------+-----------------|
|Теплові уводи, котли,     |        |         |
|котельне обладнання      |  -"-    |         |
|------------------------------+---------------+-----------------|
|Сміттєпроводи         | щомісяця   |         |
|------------------------------+---------------+-----------------|
|Електрообладнання:      |        |         |
|------------------------------+---------------+-----------------|
| відкрита електромережа   |  3-6*    |         |
|------------------------------+---------------+-----------------|
| захована електромережа і  |        |         |
| електропроводка в сталевих |        |         |
| трубах           |  6-12*   |         |
|------------------------------+---------------+-----------------|
|Кухонні електроплити     |   6     |         |
|------------------------------+---------------+-----------------|
|Світильники в допоміжних   |        |         |
|приміщеннях (на сходах, у   |        |         |
|вестибюлях тощо)       |   3     |         |
|------------------------------+---------------+-----------------|
|Системи димовидалення і    |        |         |
|пожежогасіння         | щомісяця   |         |
|------------------------------+---------------+-----------------|
|Домофони, замково-      |        |         |
|переговорний пристрій (ЗПП)  |  -"-    |         |
|------------------------------+---------------+-----------------|
|Внутрішньо-димові мережі,   |        |         |
|обладнання і пульт управління |   3     |         |
|------------------------------+---------------+-----------------|
|Електрообладнання домових   |        |         |
|опалювальних котелень і    |        |         |
|бойлерних, майстерень, систем |        |         |
|водовідкачування фекальних і |        |         |
|дренажних насосів       |   2     |         |
------------------------------------------------------------------
_______________
   * конкретна  періодичність  оглядів  у межах визначеного
інтервалу встановлюється експлуатаційними організаціями, виходячи
із технічного стану будівлі та місцевих умов.
 
                   Додаток 3
                   до Порядку утримання та
                   експлуатації житлового
                   фонду, інженерних систем і
                   обладнання у м. Києві
 
             ГРАНИЧНІ СТРОКИ
     невідкладної ліквідації виявлених несправностей
    елементів, що перешкоджають нормальній експлуатації
             жилих будівель
 
------------------------------------------------------------------
|  Найменування елементів жилих  | Граничні строки ліквідації|
|  будівель та їх несправностей  | несправностей (з моменту) |
|                  | їх виявлення, діб     |
|----------------------------------------------------------------|
|      Покрівля                      |
|----------------------------------------------------------------|
|Протікання             | 1             |
|------------------------------------+---------------------------|
|Несправності в системі       |              |
|організованого водовідведення    |              |
|(водостічних труб, воронок, колін  |              |
|та ін.):              |              |
|------------------------------------+---------------------------|
|  - внутрішнього водостоку    | 2             |
|------------------------------------+---------------------------|
|  - зовнішнього водостоку     | 5             |
|----------------------------------------------------------------|
|      Стіни                        |
|----------------------------------------------------------------|
|Порушення зв'язку окремих цеглин  | 1 - з негайним      |
|з кладкою зовнішніх стін, що    | огородженням небезпечної |
|загрожує безпеці людей       | зони           |
|------------------------------------+---------------------------|
|Протікання стиків панелей      | 7             |
|------------------------------------+---------------------------|
|Нещільність у димоходах і      |              |
|газоходах              | 1             |
|----------------------------------------------------------------|
|  Заповнення вікон і дверей                  |
|----------------------------------------------------------------|
|Розбите скло і зірвані створки   |              |
|віконних рам, кватирок, балконних і |              |
|дверних полотен, дверей, вітражів, |              |
|вітрин, склоблоків та ін.      |              |
|------------------------------------+---------------------------|
|  - у зимовий період        | 1             |
|------------------------------------+---------------------------|
|  - у літній період        | 5             |
|----------------------------------------------------------------|
|      Печі                         |
|----------------------------------------------------------------|
|Тріщини та інші пошкодження, які  | 1 - з негайним      |
|загрожують пожежній безпеці і    | припиненням        |
|спричиняють проникнення у      | експлуатації       |
|приміщення димових газів      |              |
|----------------------------------------------------------------|
| Внутрішнє і зовнішнє опорядження               |
|----------------------------------------------------------------|
|Відшарування штукатурки стелі або  | 5 - з негайним      |
|верхньої частини стін, що загрожує | застосуванням       |
|обваленням             | засобів безпеки      |
|------------------------------------+---------------------------|
|Порушення зв'язку зовнішнього    | негайно з         |
|облицювання, та інших деталей,   | застосуванням       |
|встановлених на фасадах, із стінами | засобів безпеки      |
|на висоті понад 1,5 м        |              |
|------------------------------------+---------------------------|
|Те саме, на цокольній частині    | 5             |
|----------------------------------------------------------------|
|  Санітарно-технічне обладнання                |
|----------------------------------------------------------------|
|Течі у водопровідних кранах і    |              |
|змивних бачках           | 1             |
|------------------------------------+---------------------------|
|Течі у трубопроводах та їх     |              |
|з'єднаннях             | негайно          |
|------------------------------------+---------------------------|
|Пошкодження сміттєпроводу      | 1             |
|------------------------------------+---------------------------|
|Несправності фекальних і      |              |
|дренажних насосів          | -"-            |
|----------------------------------------------------------------|
|  Електротехнічне обладнання                 |
|----------------------------------------------------------------|
|Несправності електромережі та ін.  |              |
|обладнання аварійного характеру   |              |
|(коротке замикання тощо)      | негайно          |
|------------------------------------+---------------------------|
|Те саме, неаварійного характеру   | 1             |
|------------------------------------+---------------------------|
|Несправності об'єднаних       |              |
|диспетчерських систем        | негайно          |
|------------------------------------+---------------------------|
|Пошкодження автоматики       |              |
|протипожежного захисту       | -"-            |
|------------------------------------+---------------------------|
|Пошкодження             |              |
|замково-переговорного пристрою   | 1             |
|------------------------------------+---------------------------|
|Несправності електроплит      | -"-            |
|----------------------------------------------------------------|
|    Ліфти                          |
|----------------------------------------------------------------|
|Несправності ліфта         | 1 - з негаймним      |
|                  | припиненням        |
|                  | експлуатації       |
------------------------------------------------------------------
 
                   Додаток 4
                   до Порядку утримання та
                   експлуатації житлового
                   фонду, інженерних систем і
                   обладнання у м. Києві
 
               ПЕРЕЛІК
     основних робіт, що виконуються під час ремонту
             жилих будівель
 
   1. Обстеження жилих будівель (включаючи суцільне обстеження
житлового фонду), розробка проектно-кошторисної документації.
 
   2. Будівельні роботи по частковій або повній заміні зношених
елементів будівлі (відповідно до п. 4.2 Порядку), відновлення
експлуатаційних показників якості будівлі (роботи: покрівельні,
кам'яні, столярні,   гідроізоляційні,  штукатурні,  малярні,
сантехнічні, електротехнічні, пусконалагоджувальні та ін.).
 
   3. Підвищення рівня благоустрою будівель:  перепланування
окремих квартир з влаштуванням додаткових кухонь і санітарних
вузлів; розширення жилої площі за рахунок підсобних і допоміжних
приміщень; поліпшення інсоляції жилих приміщень, ліквідація при
потребі темних кухонь, а також входів до квартир через кухні з
створенням вбудованих  чи  прибудованих приміщень для сходів,
санітарних вузлів або кухонь; заміна пічного опалення центральним
з обладнанням  котелень,  теплопроводів  і  теплових пунктів;
перебудування печей для спалювання в них  газу  і  вугілля;
обладнання систем  холодного  і  гарячого  водопостачання,
каналізації, газопостачання з підключенням  їх  до  існуючих
магістральних  систем;  обладнання  газоходів,  водопідкачок,
бойлерних; повна заміна існуючих систем центрального опалення,
гарячого  і  холодного  водопостачання;  установка  побутових
електроплит замість газових плит або печей; встановлення ліфтів,
сміттєпроводів, систем пневматичного викидання сміття в будинках
з позначкою сходової площадки верхнього поверху 14 і вище;
переведення  існуючої  мережі  електропостачання на підвищену
напругу;  обладнання  телевізійних  і радіоантен колективного
користування,  підключення до телефонної і радіотрансляційної
мереж;   установка   домофонів,   електричних   замків,
замково-переговорних пристроїв, обладнання систем протипожежної
автоматики  і  димовидалення; автоматизація і диспетчиризація
опалювальних котелень, теплових мереж, теплопунктів і інженерного
обладнання  жилих  будівель; діспетчиризація житлового фонду.
Розбирання  аварійних будинків, інших будівель, пов'язаних з
ремонтом. Заміна інженерного обладнання, сантехнічних приладів,
газових  і  електроплит;  пусконалагоджування  устаткування,
встановленого  при  ремонті,  обладнання  систем  управління
освітленням сходів.
 
   4. Ремонт, заміна конструкцій покрівель, ремонт фасадів,
стиків повнозбірних будівель, обладнання горищних приміщень жилих
будівель для експлуатауції; ремонт вбудованих приміщень.
 
   5. Утеплення  жилих  будівель  (роботи  по  підвищенню
теплозахисних властивостей   огороджувальних    конструкцій,
влаштування віконних заповнень з потрійним заскленням, утеплення
горищ, обладнання зовнішніх тамбурів), їх шумозахист.
 
   6. Заміна внутрішньоквартальних комунікацій, вартість яких
включена в балансову вартість будівлі (будівель).
 
   7. Перебудова суміщених дахів, що не вентилюються, на дахи з
вентиляцією.
 
   8. Роботи по реставрації архітектурних елементів будівель.
 
   9. Роботи по благоустрою прибудинкової території (освітлення,
асфальтування, озеленення,  влаштування огороджень, дерев'янних
сараїв, туалетів, майданчиків спортивних та відпочинку).
 
   10. Авторський нагляд проектних організацій за проведенням
ремонту, реконструкції будівель.
 
   11. Експертиза проектно-кошторисної документації.
 
   12. Технічний нагляд за ремонтом будівель.
 
   13. Роботи  по  ремонту  інженерних  систем,  обладнання
(об'єднаних диспетчерських систем, ліфтів, замково-переговорних
пристроїв, телеантен, радіофідерів, систем центрального опалення,
горячого водопостачання,    каналізації,    газопостачання,
електропостачання, димовидалення,  протипожежної  автоматики та
ін.).
 
   14. Прокладання  внутрішньобудинкових  систем  кабельного
телебачення.
 
                   Додаток 5
                   до Порядку утримання та
                   експлуатації житлового
                   фонду, інженерних систем і
                   обладнання у м. Києві
 
     Мінімальна тривалість ефективної експлуатації
    конструктивних елементів та інженерного обладнання
             жилих будівель
 
------------------------------------------------------------------
|    Найменування елементів         | Тривалість  |
|      жилих будівель           | експлуатації |
|                        | до капремонту |
|                        |(заміни), років |
|----------------------------------------------------------------|
|        Фундаменти                   |
|----------------------------------------------------------------|
|Стрічкові бутові на складному або цементному  |        |
|розчині                    |  50     |
|Стрічкові бутові на вапняному розчині і цегляні|  -"-     |
|Стрічкові бетонні та залізобетонні       |  60     |
|Бутові і бетонні стовпи            |  40     |
|Пальові                    |  80     |
|Дерев'яні стільці               |  15     |
|----------------------------------------------------------------|
|          Стіни                    |
|----------------------------------------------------------------|
|Великопанельні з утеплюючим шаром із      |        |
|мінералованих плит цементного фіброліту    |  50     |
|Великопанельні одношарові з легкого бетону   |  30     |
|Особливо капітальні, кам'яні (цегляні,     |        |
|товщиною у 2,5-3,5 цеглини) та великоблочні  |        |
|на складному чи цементному розчині       |  50     |
|Кам'яні звичайні (цегляні - товщиною у     |        |
|2-2,5 цеглини)                 |  40     |
|Кам'яні полегшеної кладки із цегли,      |        |
|шлакоблоків і черепашника           |  30     |
|Дерев'яні рублені і брускові          |  -"-     |
|Дерев'яні збірно-щитові, каркасно-засипні   |  -"-     |
|Вальковані, саманні, каркасно-комишитові    |  15     |
|----------------------------------------------------------------|
| Герметизовані стики панелей зовнішніх стін           |
|----------------------------------------------------------------|
|Мастиками:                   |        |
|  нетвердіючими               |   8     |
|  твердіючими                |  15     |
|Місця примикання віконних, дверних, дверних  |        |
|блоків до граней прорізів           |  25     |
|----------------------------------------------------------------|
|       Перекриття                     |
|----------------------------------------------------------------|
|Залізобетонні збірні та монолітні       |  80     |
|З цегляним скріпленням чи бетонним заповненням |        |
|по металевих балках              |  -"-     |
|Дерев'яні по дерев'яних балках, оштукатурені  |        |
|міжповерхові                  |  60     |
|Те саме, горищні                |  30     |
|По дерев'яних балках, полегшені,        |        |
|неоштукатурені                 |  20     |
|Дерев'яні по металевих балках         |  80     |
|Утеплюючі шари горищних перекритів з:     |        |
|  пінобетону                 |  25     |
|  піноскла                  |  40     |
|  цементного фіброліту            |  15     |
|  карамзиту або шлаку            |  40     |
|  мінеральної вати              |  15     |
|  мінералованих плит             |  -"-     |
|----------------------------------------------------------------|
|       Підлога                      |
|----------------------------------------------------------------|
|З керамічної плитки по бетонній основі     |  60     |
|Цементна                    |  30     |
|Цементна з мармуровою крихтою         |  40     |
|Дощата шпунтована:               |        |
|  по перекриттях               |  30     |
|  по грунту                 |  20     |
|Паркетна:                   |        |
|  дубова на рейках (на мастиці)       |  60/50    |
|  букова на рейках (на мастиці)       |  40/50    |
|  березова, осикова на рейках (на мастиці)  |  30/20    |
|  з паркетної дошки             |  20     |
|з твердої деревинноволокнистої плити      |  15     |
|мастичні на полівінілцементній мастиці     |  30     |
|асфальтові                   |  80     |
|з лінолеуму безосновного            |  10     |
|з тканинної або теплозвукоізоляційної основи  |  20     |
|з полівінілхоридних плиток           |  10     |
|З кам'яних плат:                |        |
|  мармурових                 |  50     |
|  гранітних                 |  80     |
|----------------------------------------------------------------|
|       Сходи                       |
|----------------------------------------------------------------|
|По металевих, залізобетонних косоурах або   |        |
|залізобетонних плитах площадки залізобетонні  |  60     |
|Накладні бетонні з мармуровою крихтою     |  40     |
|Дерев'яні                   |  20     |
|----------------------------------------------------------------|
|  Балкони, лоджії, ганки                   |
|----------------------------------------------------------------|
|Балкони по:                  |        |
|  сталевих консольних балках (рамах) з    |        |
|  заповненням монолітними залізобетонними  |        |
|  або збірними плитами            |  60     |
|  залізобетонних балках-консолях і плитах  |        |
|  перекриття                 |  80     |
|Огородження балконів і лоджій:         |        |
|  металеві                  |  40     |
|  дерев'яні                 |  10     |
|Цементні або плиткові підлоги балконів     |        |
|і лоджій:                   |        |
|  з гідроізоляцією              |  20     |
|  асфальтова                 |  10     |
|Несучі дерев'яні балкони-консолі з дощатим   |        |
|заповненням                  |  20     |
|Дерев'яна підлога, покрита оцинкованою     |        |
|даховою сталлю                 |  -"-     |
|чорною сталлю                 |  15     |
|Ганки бетонні з кам'яними або бетонними    |        |
|східцями                    |  20     |
|дерев'яні                   |  10     |
|----------------------------------------------------------------|
|     Дахи і покрівлі                    |
|----------------------------------------------------------------|
|Крокви із збірних залізобетонних елементів   |  80     |
|  із збірних залізобетонних настилів     |  -"-     |
|  дерев'яні крокви              |  50     |
|Утеплюючі шари суміщених безгорищних дахів,  |        |
|які вентилюються (не вентилюються) з:     |        |
|  пінобетону або піноскла          |  40/30    |
|  керамзиту                 |  -"-     |
|  мінеральної вати              |  15/10    |
|  мінералованих плит             |  20/15    |
|----------------------------------------------------------------|
|    Покриття дахів (покрівлі)                |
|----------------------------------------------------------------|
|з оцинкованої сталі              |  15     |
|чорної сталі                  |  10     |
|рулонних матеріалів (у 3-4 шари)        |  10-15    |
|керамічної черепиці              |  60     |
|асбестоцементних листів і волокнистого шиферу |  30     |
|безрулонні мастикові по склотканині      |  10     |
|----------------------------------------------------------------|
|    Система водовідведення                  |
|----------------------------------------------------------------|
|Водостічні труби та дрібні покриття по     |        |
|фасаду з оцинкованої сталі           |  10     |
|те саме з чорної сталі             |   6     |
|Внутрішні водостоки з:             |        |
|  чавунних труб               |  40     |
|  сталевих труб               |  20     |
|  полімерних труб              |  10     |
|----------------------------------------------------------------|
|      Перегородки                     |
|----------------------------------------------------------------|
|шлакобетонні, бетонні, цегляні, оштукатурені  |  75     |
|гіпсові, гіпсоволокнисті            |  60     |
|з сухої штукатурки по дерев'яному каркасу   |  30     |
|----------------------------------------------------------------|
|     Двері і вікна                     |
|----------------------------------------------------------------|
|Віконні і балконні заповнення, дерев'яні рами |  40     |
|Те саме, металеві рами             |  50     |
|Заповнення дверей:               |        |
|  внутрішньоквартирні            |  50     |
|  вхідні в квартиру             |  40     |
|  вхідні на входи              |  10     |
|----------------------------------------------------------------|
|    Опалювальні і кухонні печі               |
|----------------------------------------------------------------|
|Кухонні печі з обігріваючим щитком, що     |        |
|діють на дров'яному паливі           |  20     |
|Те саме, на вугільному паливі         |  10     |
|Опалювальні печі на дров'яному паливі     |  30     |
|Те саме, на вугільному паливі         |  20     |
|Те саме, на газовому паливі          |        |
|----------------------------------------------------------------|
|     Вентиляція                      |
|----------------------------------------------------------------|
|Шахти і коробки на горищах із шлакобетонних  |        |
|плит                      |  50     |
|Те саме, з дерев'яних щитів, оббитих      |        |
|даховим залізом по повсті           |        |
|Приставні вентиляційні витяжні канали з    |        |
|гіпсових і шлакобетонних плит         |  30     |
|Те саме, з дерев'яних щитів, оштукатуреній   |        |
|по тканій металевій сітці           |  20     |
|----------------------------------------------------------------|
|   Внутрішнє опорядження                   |
|----------------------------------------------------------------|
|Штукатурка по кам'яних стінах         |  40     |
|Те саме, по дерев'яних стінах і перегородках  |  20     |
|Облицювання керамічними плитками        |  30     |
|Облицювання сухою штукатуркою         |  20     |
|Фарбування водними сумішами в приміщеннях   |   4     |
|Те саме, напівсухими (емульсійними)      |   5     |
|Фарбування водними сумішами сходових кліток  |   3     |
|Те саме, напівводними (емульсійними)      |   4     |
|Фарбування безводними сумішами (олійними,   |        |
|алкідними фарбами, емалями, лаками та ін.):  |        |
|  стін, стель, столярних виробів       |   8     |
|  підлог                   |   5     |
|  радіаторів, трубопроводів, сходових огорож |   4     |
|Обклеювання стін шпалерами звичайними     |   4     |
|Те саме, полегшеної якості           |   5     |
|----------------------------------------------------------------|
|   Зовнішнє опорядження                   |
|----------------------------------------------------------------|
|Облицювання:                  |        |
|  цементними офактуреними плитами      |  50     |
|  ковдровою плиткою             |  30     |
|  природним камінням             |  80     |
|Теразитова штукатурка             |  40     |
|Штукатурка по цеглі              |        |
|  складним розчином             |  30     |
|  розчином вапна               |  20     |
|Штукатурка по дереву              |  15     |
|Ліпні деталі цементні             |  30     |
|Фарбування по штукатурці (по бетону)      |        |
|  вапняними сумішами             |   3     |
|  силікатними сумішами            |   6     |
|  полімерними сумішами            |   6     |
|  кремнійорганічними фарбами         |   8     |
|Олійне фарбування по дереву          |   4     |
|Фарбування покрівель олійними сумішами     |   4     |
|Покриття поясків, сандриків і підвіконників  |        |
|з оцинкованої дахової сталі          |   8     |
|Те саме, з чорної дахової сталі        |   6     |
|----------------------------------------------------------------|
|   Технічне обладнання                    |
|----------------------------------------------------------------|
|   Водопровід і каналізація         |        |
|Трубопроводи холодної води з:         |        |
|  оцинкованих труб              |  30     |
|  газових чорних труб            |  15     |
|Трубопроводи каналізаційні:          |        |
|  чавунні                  |  40     |
|  керамічні                 |  60     |
|  пластмасові                |  60     |
|Водорозбірні крани               |  10     |
|Туалетні крани                 |  10     |
|Умивальники:                  |        |
|  керамічні                 |  20     |
|  пластмасові                |  30     |
|Унітази:                    |        |
|  керамічні                 |  20     |
|  пластмасові                |  20     |
|Зливні бачки:                 |        |
|  чавунні високорозміщені          |  20     |
|  керамічні                 |  20     |
|  пластмасові                |  20     |
|Ванни:                     |        |
|  емальовані чавунні             |  40     |
|  сталеві                  |  25     |
|Кухонні мийки і раковини:           |        |
|  чавунні емальовані             |  30     |
|  сталеві емальовані             |  25     |
|  з нержавіючої сталі            |  15     |
|Засувки і вентилі з чавуна           |        |
|Вентелі латунні                |        |
|Душові підддони                |        |
|Водомірні вузли                |        |
|----------------------------------------------------------------|
|   Гаряче водопостачання                   |
|----------------------------------------------------------------|
|Трубопроводи гарячої води з газових      |        |
|оцинкованих труб (газових чорних труб):    |        |
|у закритих і відкритих схемах теплопостачання |(Розп.КМДА N 592|
|у разі відсутності водопідготовки (деаерації та|від 07.05.97)  |
|очищення води)                 |  15     |
|Змішувачі                   |  15     |
|Сушарки для рушників із чорних чавунних труб  |  15     |
|Те саме, із нікельованих труб         |  20     |
|Засувки і вентилі з чавуну           |  10     |
|Вентилі і пробкові крани з латуні       |  15     |
|Колонки дров'яні                |  20     |
|Ізоляція трубопроводів             |  10     |
|Швидкісні водонагрівачі            |  10     |
|----------------------------------------------------------------|
|   Центральне опалення                    |
|----------------------------------------------------------------|
|Сталеві радіатори               |  20     |
|                        |(Розп.КМДА N 592|
|                        |від 07.05.97)  |
|Калорифери (сталеві)              |  15     |
|Конвектори                   |  30     |
|Трубопроводи (стояки) у схемах:        |        |
|  закритих                  |  30     |
|  відкритих                 |  15     |
|Трубопроводи (будинкові магістралі) у схемах: |        |
|  закритих                  |  20     |
|  відкритих                 |  15     |
|Засувки                    |  10     |
|Вентилі                    |  10     |
|Триходові крани                |  20     |
|Елеватори                   |  20     |
|Ізоляція трубопроводів             |  10     |
|Котли опалювальні:               |        |
|  чавунні                  |  25     |
|  сталеві                  |  20     |
|Обмурування котлів               |   6     |
|Короби                     |  15     |
|----------------------------------------------------------------|
|   Сміттєпроводи                       |
|----------------------------------------------------------------|
|Завантажувальні пристрої, клапани       |  10     |
|Сміттєзбірні клапани, вентиляція        |  30     |
|Стовбур                    |  60     |
|----------------------------------------------------------------|
|   Газообладнання                      |
|----------------------------------------------------------------|
|Газові плити                  |  20     |
|Внутрішньобудинкові трубопроводи        |  20     |
|Водогрійні колонки               |  10     |
|----------------------------------------------------------------|
|   Електрообладнання                     |
|----------------------------------------------------------------|
|Увідно-розподільні пристрої          |  20     |
|Внутрішньобудинкові магістралі (мережа     |        |
|постачання квартир) з розподільними щитками  |  20     |
|Внутрішньоквартирні мережі:          |        |
|  схована проводка              |  40     |
|  відкрита проводка             |  25     |
|Мережа чергового освітлення місць загального  |        |
|користування                  |  10     |
|Мережа освітлення приміщень          |        |
|виробничо-технічного призначення        |  10     |
|Мережа електропостачання ліфтових установок  |  15     |
|Лінія електропостачання системи димовидалення |  15     |
|Лінія електропостачання ЦТП і бойлерних,    |        |
|вбудованих у будинок              |  15     |
|Побутові електроплити             |  15     |
|Електроприлади (штепсельні розетки,      |        |
|вимикачі та ін.)                |  10     |
|----------------------------------------------------------------|
|Обладнання об'єднаних диспетчерських систем (ОДС)        |
|----------------------------------------------------------------|
|Внутрішньобудинкові мережі зв'язку і      |        |
|сигналізації:                 |        |
|  Проводка                  |  15     |
|  Щитки, датчики, замки, КВП та ін.     |  10     |
|  Телемеханічні блоки, пульт         |   5     |
|  Переговорно-замкові пристрої        |   5     |
|  Автоматичний протипожежний захист     |   4     |
|  Телеантени                 |  10     |
|----------------------------------------------------------------|
|   Зовнішня мережа                      |
|----------------------------------------------------------------|
|Водопровідні уводи               |        |
|  з чавунних труб              |        |
|  з сталевих труб              |        |
|Дворова каналізація і каналізаційні випуски  |        |
|  з чавунних труб              |  40     |
|  з керамічних і азбестоцементних труб    |  30     |
|Теплопровід                  |  20     |
|Дворовий газопровід              |  20     |
|Прифундаментний дренаж             |  30     |
|----------------------------------------------------------------|
|   Зовнішній благоустрій                   |
|----------------------------------------------------------------|
|Асфальтобетонні (асфальтові) покриття     |        |
|  проїздів, тротуарів, відмосток       |  10     |
|Щебеневі майданчики, садові доріжки      |   5     |
|Обладнання дитячих майданчиків         |   5     |
------------------------------------------------------------------
 
                   Додаток 6
                   до Порядку утримання та
                   експлуатації житлового
                   фонду, інженерних систем і
                   обладнання у м. Києві
 
             ПЕРЕЛІК РОБІТ
   по ремонту квартир, що виконуються за рахунок наймачів
 
   Фарбування стелі і стін жилих і підсобних приміщень, квартир,
лоджій, еркерів, балконів.
   Обклеювання стін і стелі шпалерами.
   Фарбування віконних рам і балконних дверей з внутрішньої
сторони, фарбування підлоги жилих і підсобних приміщень, лакування
паркетної підлоги.
   Фарбування радіаторів,   труб   центрального  опалення,
газопроводу, водопроводу та каналізації.
   Фарбування зовнішніх стін з матеріалів наймодавця - мешканців
одноповерхових одноквартирних будинків.
   Заміна віконних, дверних і пічних приладів, встановлення
скла. Заміна або установка додаткових кранів, змішувачів, іншого
технічного обладнання, заміна полотен дверей, вбудованих шаф і
оздоблення квартири *.
   Ремонт чи заміна електропроводки від уводу в квартирі, заміна
електроприладів та ін.
   Роботи по поліпшенню опорядження квартир.
   Ремонт штукатурки стін, стелі, перегородок у приміщеннях
жилих квартир.
   За замовленнями наймачів проведення робіт по перебудові,
переплануванню і підвищенню рівня благоустрою жилих приміщень
відповідно до затверджених у встановленому порядку проектів.
   Дострокова заміна і ремонт покриття підлоги.
   Фарбування віконних рам, балконних полотен і  граток  з
зовнішнього боку  -  за погодженням з житлово-експлуатаційною
організацією та місцевими архітектурними органами.
_______________
   * Примітка: роботи виконуються наймачами  за  згодою  з
наймодавцем.
 

 

попередній документ наступний документ
архів-2001
Партнеры


Правовые ресурсы