LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ruПро затвердження Положення про кваліфікаційні категорії тренерів-викладачів зі спорту та порядок їх присвоєння

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року         МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ
             МОЛОДІ І СПОРТУ
              Н А К А З
 
 N 2130 від 19.07.94         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   12 жовтня 1994 р.
 vd940719 vn2130           за N 245/455
      ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
               Держкоммолодьспорттуризму
       N 2147 ( z0656-01 ) від 18.07.2001 )
    Про затвердження Положення про  кваліфікаційні
    категорії тренерів-викладачів зі спорту та порядок
             їх присвоєння
 
   Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Положення про кваліфікаційні категорії тренерів
викладачів зі спорту та порядок їх присвоєння. (Додається).
   2. Вважати, таким, що не застосовується на території України
Положення про кваліфікаційні категорії тренерів-викладачів зі
спорту та  порядок  їх  присвоєння,  затверджене  постановою
Держкомітету СРСР по фізичній культурі і спорту й ЦК ДОСААФ СРСР
від 29.01.91 N 1/9а.
 
 Заступник Міністра              М.П.Костенко
 
                        Затверджено
                   наказом   Мінмолодьспорту
                   України від 19.07.93 N 2130
              ПОЛОЖЕННЯ
     про кваліфікаційні категорії тренерів-викладачів
        зі спорту та порядок їх присвоєння
   1. Це положення поширюється на всі фізкультурно-спортивні
організації незалежно від їх підпорядкованості.
   Кваліфікаційні категорії (вища, перша, друга) присвоюються
строком на 5 років спеціалістам фізичного виховання і спорту та
тренерам-викладачам зі спорту, які мають високі показники в
роботі.
   2. Для тренерів-викладачів зі спорту встановлюються слідуючі
кваліфікаційні вимоги
 
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 N |             |Місце, |Мін. |Мінімальний період
 п/п.|             |зайняте|кіль-|роботи тренера (бри-
   |             |спорт- |кість|гади тренерів) зі
   |   Критерії оцінки   |сменом |чол. |спортсменом (років)
   |             |на зма-|   |————————————————————
   |             |ганнях |   | Вища | Перша| Друга
   |             |    |   | кате-| кате-| кате-
   |             |    |   | горія| горія| горія
 ————+—————————————————————————+———————+—————+——————+——————+——————
 1 |      2      |  3  | 4 | 5  |  6 |  7
 ————+—————————————————————————+———————+—————+——————+——————+——————
 2.1.|Підготовка члена збірної|  -  | 2 | 3  |  1 |  -
   |команди України.     |  -  | 3 | 2  |  1 |  -
 2.2.|Підготовка  кандидата в|    |   |   |   |
   |збірну команду України. |  -  | 3 | 3  |  2 |  -
 2.3.|Підготовка резерву збір-|    |   |   |   |
   |ної команди України.   |  -  | 5 | 3  |  2 |  -
 2.4.|Місце, зайняте спортсме-|  1  | 2 | 3  |  2 |  1
   |ном на чемпіонаті України| 2-3 | 3 | 3  |  2 |  1
 2.5.|Участь спортсмена у скла-|    |   |   |   |
   |ді збірної команди Укра-|    |   |   |   |
   |їни в міжнародних змаган-|    |   |   |   |
   |нях (всі вікові групи,|    |   |   |   |
   |крім основного складу). |  -  | 2 | -  |  3 |  -
 2.6.|Місце, зайняте спортсме-|    |   |   |   |
   |ном на чемпіонатах спілки|    |   |   |   |
   |профсоюзів "Україна", СП|    |   |   |   |
   |"Динамо", Збройних  Сил|    |   |   |   |
   |України,   Центрального|    |   |   |   |
   |спортивного клубу "Гарт"|  1  | 2 | -  |  2 |  1
   |(серед дорослих).    | 2-3 | 2 | -  |  - |  2
 2.7.|Місце, зайняте на першо-| 1-2 | 1 | -  |  3 |  -
   |сті України серед юнаків |  3  | 1 | -  |  - |  2
 2.8.|Зарахування спортсмена до|    |   |   |   |
   |основного складу команди|    |   |   |   |
   |майстрів:        |    |   |   |   |
   |а) вищої та першої ліг; |  -  | 2 | -  |  3 |  -
   |б) другої ліги.     |  -  | 2 | -  |  - |  3
 2.9.|Зарахування спортсмена в:|    |   |   |   |
   |а) училище олімпійського |    |   |   |   |
   |резерву;         |  -  | 3 | -  |  4 |  2
   |б) на  етап спортивного|    |   |   |   |
   |удосконалення  та вищої|    |   |   |   |
   |спортивної майстерності; |  -  | 3 | -  |  4 |  2
   |в) з етапу начальної під-|    |   |   |   |
   |готовки на учбово-трену- |    |   |   |   |
   |вальний.         |  -  | 18 | -  |  - |  2
2.10.|Стабільність контингенту |    |   |   |   |
   |груп на етапах:     |    |   |   |   |
   |а) навчальної підготовки;|  -  |18-24| -  |  - |  3
   |б) учбово-тренувальному; |  -  |12-18| -  |  - |  3
   |в) спортивного удоскона- |    |   |   |   |
   |лення і вищої спортивної |    |   |   |   |
   |майстерності.      |  -  | 3-6 | -  |  - |  3
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 ——————————————
 Примітка: а) органи  управління  фізичної культури і спорта
       встановлюють в залежності від видів  спорту  і
       масштабу змагань вимоги до мінімальної кількості
       підготовлених спортсменів в межах, визначених в
       графі 4 п.2.10;
      б) стабільність контингенту груп (п.2.10) визначається
       на початок учбового року і не раніше ніж за один рік
       до дати подання документів кваліфікаційну комісію;
      в) стаж  роботи  тренера  (бригади  тренерів)  зі
       спортсменом  (гр.5-7)  обчислюється  на  момент
       виконання кваліфікаційних вимог;
      г) кваліфікаційна  категорія  може  бути  присвоєна
       тренерам-викладачам зі спорту (не приймаючи участі в
       роботі бригади тренерів-викладачів зі спорту) по
       сукупності виконання ними вимог пунктів 2.9 а (і б).
   3. Кваліфікаційні категорії присвоюються тренерам-викладачам
по спорту при умові виконання встановлених вимог по спортивній
підготовленості і контролю перевідних нормативів учнів, підготовку
яких на день подачі документів вони здійснюють.
   4. При  виконанні   тренером-викладачем   зі   спорту
кваліфікаційних вимог, які дають йому право на присвоєння більш
вищої кваліфікаційної категорії, він може подати в кваліфікаційну
комісію  необхідні документи до закінчення строку дії раніш
присвоєної йому категорії.
   5. Перша і вища категорії можуть присвоюватися повторно на
один строк тренерам-викладачам зі спорту, які мають почесне звання
"Заслужений тренер" або за підготовку члена збірної команди
України, або підготовку кандидата в збірну команду України при
умові виконання ними вимог другої кваліфікаційної категорії і якщо
вік спортсменів, які проходять підготовку під його керівництвом,
не дозволяє виконати більш вищої кваліфікаційної категорії.
   6. Результати переведеного до іншого тренера  спортсмена
зараховуються тренеру-викладачу зі спорту не більш трьох разів на
протязі всього періоду, який минув після його переводу. При цьому
вища   і  перша  кваліфікаційні  категорії  присвоюються
тренерам-викладачам зі спорту послідовно при наявності у них
попередніх  кваліфікаційних  категорій (відповідно першої або
другої). В інших випадках присвоюється друга  кваліфікаційна
категорія. Тренерам-викладачам зі спорту училищ олімпійського
резерву в цих випадках вища та перша кваліфікаційна категорії
присвоюються  без  наявності у них попередніх кваліфікаціних
категорій.
   7. Бригадна праця тренерів-викладачів зі спорту рахується
колективною працею і оцінюється по критеріям 2.1. - 2.9. а). При
цьому мінімальний стаж роботи тренера в складі бригади повинен
складати не менш двох років.
   Результати одного спортсмена зараховуються тренеру не більш
одного разу в п'ять років (за винятком послідовного виконання
спортсменом вимог  для  присвоєння  більш  вищої  тренерської
кваліфікаційної категорії).
   Згідно рішення  загальних  зборів  бригади кваліфікаційна
категорія може бути присвоєна любому з її членів. Виписка з
рішення  загальних зборів бригади підписується кожним членом
бригади, завіряється керівником організації  і  подається  в
кваліфікаційну комісію.
   Бригада оформлюється  наказом  (розпорядженням  керівника
організації).
   8. Тренерам-викладачам зі спорту, які здійснюють згідно з
програмою підготовку  спортсменів  одночасно  з   основним
тренером-викладачем (наприклад в гімнастиці категорії присвоюються
по критеріям 2.1. - 2.9.а), 2.10.б), в). При цьому вимоги до
кількості учнів,  підготовку яких вони здійснюють (графа 4),
встановлюються з коефіцієнтом два до аналогічних  вимог  для
основного тренера-викладача.
   9. Фахівці,  які  переходять  після  штатної  роботи  в
фізкультурно-спортивній організації на посаду тренера-викладача зі
спорту, або поєднують її, кваліфікаційні категорії присвоюються з
врахуванням характеру і стажу роботи, яку вони виконують в даній
організації:
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 N |     Характер роботи     |Мінімальний період робо-
 п/п |                  |ти на посаді, необхідній
   |                  |для присвоєння кваліфі-
   |                  |каційної категорії
   |                  |————————————————————————
   |                  |Вища  |Перша |Друга
   |                  |катего- |катего-|катего-
   |                  |рія   |рія  |рія
 ————+———————————————————————————————————+————————+———————+———————
  1 |         2         |  3  |  4  |  5
 ————+———————————————————————————————————+————————+———————+———————
 9.1.|Підготовка збірних команд спілки|    |    |
   |профсоюзів, СП "Динамо", Збройних|    |    |
   |Сил, команд майстрів вищої ліги, ЦР|    |    |
   |"Колос", Центрального спортивного|    |    |
   |клубу "Гарт".           |  3  |  2  |  -
 9.2.|Підготовка команд майстрів першої і|    |    |
   |другої ліг, спортсменів в міжвідом-|    |    |
   |чих центрах олімпійської підготовки|  -  |  3  |  2
 9.3.|Організаційно-методична і адміні-|    |    |
   |стративна робота, яка пов'язана з|    |    |
   |підготовкою збірних команд спортив-|    |    |
   |ного резерву в апаратах:      |    |    |
   |- Міністерства України у справах|    |    |
   | молоді спорту;          |  4  |  2  |  -
   |- органів  державного  управління|    |    |
   | фізичною  культурою і спортом|    |    |
   | України.             |  6  |  3  |  -
 9.4.|Наукова-педагогічна праця в області|    |    |
   |фізичного виховання і спортивної|    |    |
   |треніровки  в  науково-дослідному|    |    |
   |інституті  і  вищому навчальному|    |    |
   |закладі:              |    |    |
   |а) з вченим ступенем, званням;   |  8  |  5  |  -
   |б) без вченого ступеня, звання.  |  -  |  7  |  3
 9.5.|Робота у спортивних школах на поса-|    |    |
   |дах директора, заступника директора|    |    |
   |з навчальної роботи та методиста: |    |    |
   |а) ШВСМ, УОР, СДЮШОР;       |  4  |  2  |  1
   |б) ДЮСШ.              |  6  |  3  |  1
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
   9.6. Спеціалістам, які переходять на тренерсько-викладацьку
роботу після роботи по контракту за кордоном,  зберігається
кваліфікаційна категорія, яка була в них на строк, відповідний їх
перебуванню за кордоном, але не більш ніж 5 років.
   9.7. Тренерам-викладачам зі спорту, які перейшли на штатну
організаційну-методичну і  адміністративну  роботу  в  апараті
фізкультурно-спортивних організацій, які не ввійшли у перелік,
вказаний в пп.9.1. - 9.5., а потім знову приступили до штатної
роботи на посаді тренера-викладача  зі  спорту,  зберігається
кваліфікаційна категорія, яка в них була на строк, відповідний
стажу роботи в цих організаціях, але не більш ніж на 5 років.
   10. Випускникам Вищої школи тренерів, які мали до вступу в
неї першу   кваліфікаційну  категорію,  присвоюється  вища
кваліфікаційна категорія, іншим - перша.
   Випускникам інститутів  фізичної  культури  і факультетів
фізичного виховання педагогічних вузів і університетів, які мають
диплом з відзнакою або спортивне звання "Майстер спорту", "Майстер
спорту міжнародного класу" присвоюється  друга  кваліфікаційна
категорія.
   Посвідчення видається випускникам одночасно  з  врученням
диплому.
   11. Кваліфікаційні категорії присвоюються тренерам-викладачам
зі спорту постійними кваліфікаційними комісіями, які утворюються
при місцевих органах управління фізичною культурою і спортом.
   Порядок роботи кваліфікаційних комісій визначається обласними
органами управління фізичною культурою і спортом.
   12. Кваліфікаційні комісії приймають рішення про присвоєння
кваліфікаційних категорій  тренерам-викладачам  зі  спорту  по
результатам двох останніх років їх роботи на підставі розгляду
поданих ними документів:
   а) заяви  в  кваліфікаційну  комісію  про  присвоєння
кваліфікаційної категорії;
   б) характеристики, завіреної з місця роботи з обов'язковим
відображенням вимог п.3;
   в) справки про підготовлених спортсменів згідно встановленої
форми, завіреної з місця роботи, на підставі наказів та інших
документів, які підтверджують ці відомості.
   Тренеру-викладачу зі   спорту   видається   посвідчення
встановленого зразка.
   13. Підвищення ставок заробітної плати тренерів-викладачів зі
спорту за кваліфікаційну категорію проводиться на протязі 5 років
з дня її присвоєння.
   Не пізніше, як за  місяць  до  закінчення  строку  дії
кваліфікаційної категорії працівник повинен в письмовій формі
звернутися в установленому порядку в кваліфікаційну комісію для
проходження переатестації. Виплата заробітної плати з врахуванням
підвищення  заробітної  плати  за  кваліфікаційну  категорію
проводиться на протязі двох місяців з момента подачі цієї заяви.
Тренерам-викладачам зі спорту,  які  не  подали  заяву  про
переатестацію,  підвищена  заробітна  плата  виплачується  до
закінчення встановленого строку дії кваліфікаційної категорії. 

 

попередній документ наступний документ
архів-2001
Партнеры


Правовые ресурсы