LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ruПро порядок розрахункових операцій у зв'язку із введенням "Порядку виплати пенсій і грошової допомоги з Пенсійного фонду України" від 7 червня 1994 року

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року


           ПЕНСIЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
    МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
          МIНIСТЕРСТВО ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
 N 04/01-940 від 19.07.94
   м.Київ
 
 
  Про порядок розрахункових операцій у зв'язку із введенням
  "Порядку виплати пенсій і грошової допомоги з Пенсійного
       фонду України" від 7 червня 1994 року
 
 
 
   Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України  від
10 грудня 1993 року N 1015 ( 1015-93-п ) "Про заходи прискорення
розрахункових операцій, пов'язаних з виплатою пенсій, грошової
допомоги і поштових переказів" та розробленого за цією постановою
"Порядку виплати пенсій і грошової допомоги з Пенсійного фонду
України" ( z0124-94 ) територіальні  органи  Пенсійного  фонду
здійснюють перерахування коштів на виплату пенсій,  грошової
допомоги та інших виплат через установи Поштово-пенсійного банку
на рахунки підприємств зв'язку або установ, що здійснюють їх
доставку. Підприємства зв'язку або установи,  що  здійснюють
доставку коштів,  відкривають  окремі  рахунки  в  установах
Поштово-пенсійного банку на виплату пенсій та допомоги.
   Iз введенням згаданого Порядку поточні рахунки по коштах
Пенсійного фонду в міських і районних відділах соціального захисту
населення і виплатних  центрах  закриваються, залишки коштів
перераховуються Пенсійному фонду. Залишки коштів на рахунках
підприємств зв'язку необхідно повернути органам Пенсійного фонду
або скласти довідки про зарахування їх в рахунок наступного
фінансування районними, міськими відділами Пенсійного фонду. Усі
розрахункові операції по фінансуванню виплати пенсій та допомоги
органи Пенсійного фонду проводять з підприємствами зв'язку або
установами, що здійснюють доставку коштів.
   Новий порядок фінансування та виплати пенсій і грошової
допомоги вводиться в дію з 1 числа того місяця, коли відділення
Поштово-пенсійного банку зможе виконувати функції,  визначені
Порядком.
   При цьому в банках, які обслуговують районні, міські відділи
Пенсійного фонду, субрахунок у складі балансового рахунку N 807
закривається  і  відкривається  поточний  балансовий  рахунок
Пенсійного фонду N 807 "Кошти Пенсійного фонду". На цей рахунок
надходять страхові внески, що перераховуються до Пенсійного фонду
підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форм
власності та господарювання, виду  діяльності  та  галузевої
належності, об'єднаннями громадян, особами, які  користуються
працею громадян (у тому числі підприємствами та особами, що
користуються працею громадян  за  угодами  цивільно-правового
характеру), а також громадянами, які займаються підприємницькою
діяльністю, заснованою на особистій власності та виключно їхній
праці, і працюючими громадянами. Крім того, надходять добровільні
внески від громадян України та іноземних громадян, підприємств і
громадських організацій, кошти за регресними позовами та інші
надходження. Iз згаданого  рахунку  проводиться  фінансування
видатків на виплату пенсій та допомоги.
   Крім цього,  районним, міським відділам Пенсійного фонду
відкриваються бюджетні поточні рахунки на балансовому рахунку
N 120 "Поточні бюджетні рахунки" окремо по розділах:
   207 - фінансування з Державного бюджету;
   207/м - фінансування з місцевих бюджетів;
   231 - фінансування з фонду "Чорнобиля".
   З цих рахунків проводиться фінансування видатків на виплату
пенсій і допомоги, передбачене бюджетом. Невикористані залишки
коштів  на  поточних  рахунках  районного,  міського відділу
перераховуються на поточний рахунок обласного  управління  в
установлені ним строки.
   Для забезпечення органами Пенсійного фонду  фінансування
підприємств зв'язку в тому місяці, коли Пенсійний фонд переходить
на  виплату  пенсій  та  грошової  допомоги  через установи
Поштово-пенсійного банку, органи соціального захисту населення до
1 числа цього місяця надсилають органу Пенсійного фонду довідки
про кошти, перераховані відповідним підприємствам зв'язку за
минулий місяць, та про кошти, необхідні на поточний місяць. Надалі
районні, міські відділи Пенсійного фонду проводять фінансування
підприємств зв'язку на основі власних облікових даних про стан
розрахунків з підприємствами зв'язку.
   Перерахування коштів органам Пенсійного фонду для виплати
допомоги, що фінансується із місцевого бюджету, органи соціального
захисту населення здійснюють авансуванням, виходячи із фактично
виплачених сум допомоги за минулий період. Кінцеві розрахунки по
виплачених сумах допомоги, що фінансується з місцевого бюджету,
проводяться відповідно до звітності підприємств зв'язку.
   Органи соціального захисту населення подають підприємствам
зв'язку єдині відомості на виплату пенсій та допомоги як за
рахунок коштів Пенсійного фонду, так і за рахунок бюджетних
коштів.
   На 1 число місяця, в якому відбувається перехід на новий
порядок виплати  пенсій  і грошової допомоги, райміськвідділи
соціального захисту населення і центри по нарахуванню і виплаті
пенсій та допомоги складають звітність: баланс виконання бюджету
по виплаті пенсій і допомоги Пенсійного фонду України, ф.1-А, звіт
про виплату пенсій та допомоги, ф.2-А, і разом з копіями актів
звірки розрахунків з підприємствами зв'язку, що потрібні для
підтвердження реальних залишків на балансі на субрахунку 191
"Розрахунки з підприємствами зв'язку", надсилають не пізніше як
через 15 днів районним, міським відділам Пенсійного фонду, а копії
вищезазначеної документації - обласним управлінням соціального
захисту населення і Пенсійного фонду. При наявності заборгованості
по розрахунках з підприємствами  зв'язку  по  виплатах,  що
проводяться за рахунок бюджетних коштів, ці суми обов'язково
виділяються в актах звірки розрахунків окремою графою.
   Обласні управління Пенсійного фонду і соціального захисту
населення складають зведені звіти та на основі копій актів звірки
розрахунків з вузлами зв'язку - зведені реєстри і надсилають їх
Пенсійному фонду  України  і Міністерству соціального захисту
населення.
   Бухгалтерський облік операцій по виплаті пенсій та допомоги,
складання звітності з  цих  операцій  здійснюються  органами
Пенсійного фонду в установленому порядку на основі даних про
фактичні видатки по виплаті пенсій та допомоги, що надаються
органами соціального захисту населення, розрахункових операцій з
підприємствами зв'язку  та  звіту  установ,  підприємств  та
організацій про нарахування страхових внесків, інших надходжень та
витрачання коштів Пенсійного фонду.
   Для здійснення розрахункових операцій до балансу Пенсійного
фонду додатково вводяться такі субрахунки: 191 "Розрахунки з
підприємствами зв'язку  по  виплаті  пенсій  та  допомоги" -
(активно-пасивний) для відображення розрахункових операцій по
виплаті пенсій та допомоги; 170 "Розрахунки по недостачах" - для
проведення розрахунків по виявлених недостачах і крадіжках коштів,
призначених для  фінансування  видатків на виплату пенсій та
допомоги; 192 "Розрахунки по стягненню переплат  пенсій  та
допомоги" - для ведення обліку операцій по стягненню з одержувачів
пенсій та допомоги зайво виплачених сум внаслідок зловживань з
їхнього боку: 197 "Розрахунки обласних управлінь з районними
відділами ПФ".
   Органи соціального захисту населення та центри по нарахуванню
пенсій та допомоги до 10 числа місяця, наступного за звітним,
подають органам Пенсійного фонду документи про фактично виплачені
суми пенсій і допомоги за категоріями одержувачів, передбаченими
звітом ф.2-А. Одночасно подаються довідки, що складаються на
підставі записів в реєстрах виконавчих документів та реєстрах
утримань зайво виплачених сум пенсій про загальну суму утримання
аліментів із пенсій та інших утримань по виконавчих листах і про
загальну суму утримань зайво виплачених сум пенсій при нарахуванні
пенсій до виплати. Кожний вид утримання подається у довідці з
розбивкою загальної суми по категоріях одержувачів, передбачених
звітом ф.2-А.
   Звіти та  зазначені  довідки про утримання із пенсій є
підставою для проведення органами Пенсійного фонду бухгалтерських
записів у дебет відповідних субрахунків видатків і в кредит
відповідних субрахунків по розрахунках:
   191 "Розрахунки  з  підприємствами  зв'язку"  - на суми
виплачених  пенсій  підприємствами  зв'язку  по  відомостях,
дорученнях, поштових переказах;
   187 "Розрахунки по утриманню по виконавчих документах" - на
суми утримання з пенсій по виконавчих документах;
   192 "Розрахунки по утриманню переплат пенсій і допомоги" - на
суму утримання переплати пенсій.
   У разі надходження сум для погашення заборгованості по зайво
виплачених сумах пенсій і допомогах безпосередньо на поточні
рахунки органів Пенсійного фонду, останні  повинні  письмово
повідомити органам соціального захисту населення, від кого і яка
сума надійшла протягом місяця, щоб відобразити ці надходження в
реєстрах утримання.
   Аналітичний облік касових і фактичних видатків на виплату
пенсій та допомоги районні, міські відділи Пенсійного фонду ведуть
у книзі обліку асигнувань і видатків, ф.294, касових -  по
субрахунках 115, 118, 119 і фактичних - по субрахунках 220-228. У
графі 4 "Відкрито кредитів" відображаються дані, затверджені
бюджетом; у графі 5 "Відновлено асигнувань" - внесені зміни до
бюджету фонду; у графі 7 "Касові видатки" - суми  коштів,
перерахованих з поточних рахунків Пенсійного фонду в установах
банків, з урахуванням сум, що надійшли на відновлення касових
видатків; у графі 8 "Залишок асигнувань" - виводиться залишок
бюджетних коштів (гр.4 + гр.5 - гр.7 = гр.8); у графі 9 "Фактичні
видатки" - суми фактичних видатків на виплату пенсій і допомоги з
урахуванням сум, віднесених на зменшення фактичних  видатків
протягом звітного періоду. Меморіальний ордер про фактичні видатки
складається на основі звіту органів соціального захисту населення
про виплату пенсій та допомоги за ф.2-а, звіту про нарахування
страхових внесків, інших  надходжень  та  витрачання  коштів
Пенсійного фонду та перевіреної звітності по виплаті пенсій та
допомоги відділеннями зв'язку. Відображені в книзі ф.294 фактичні
видатки мають дорівнювати залишкам на субрахунках 220-228 на
кінець звітного періоду по  цих  самих  рахунках  у  книзі
Журнал-головна.
   Районні і міські відділи Пенсійного фонду складають і подають
обласним управлінням Пенсійного фонду в установлені ними строки
таку звітність:
   - місячний звіт про виплату пенсій та допомоги, ф.2-а;
   - оперативні звіти про надходження та використання коштів
Пенсійного фонду;
   - місячний звіт про виконання кошторису видатків по бюджету,
ф.2 мдб;
   - квартальні та річні бухгалтерські звіти про виконання
бюджету Пенсійного фонду.
   До річної та квартальної звітності входять:
   - баланс виконання бюджету Пенсійного фонду, ф.1-ПФ;
   - звіт про виконання бюджету Пенсійного фонду, ф.2-ПФ;
   - звіт про нарахування страхових внесків, інших надходжень та
витрачання коштів Пенсійного фонду, ф.4-ПФ;
   - звіт про виконання кошторису за регресними позовами, ф.5.
   До квартального  і  річного звіту подається пояснювальна
записка, в якій відображаються особливості виконання бюджету
Пенсійного фонду по доходах і видатках. Звіт складається і
подається обласним управлінням Пенсійного фонду в  мільйонах
карбованців.
   Кримському республіканському,  обласним,  Київському  та
Севастопольському міським управлінням Пенсійного фонду до дня
переходу на новий Порядок виплати пенсій і грошової допомоги з
Пенсійного фонду скласти роздільний баланс виконання бюджету
Пенсійного фонду окремо кожним  районним,  міським  відділом
Пенсійного фонду.
 
 Заступник Голови Правління
 Пенсійного фонду України                В.М.Онищук
 N 04/01-940
 
 Заступник Міністра соціального захисту
 населення України                   В.А.Гамачек
 N 01-3/660-07-3
 
 Заступник Міністра зв'язку України          Ю.О.Соловйов
 N 2981
 

 

попередній документ наступний документ
архів-2001
Партнеры


Правовые ресурсы