Про введення в дію Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про державну податкову службу в Україні"

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|


 
            П О С Т А Н О В А
           ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
    Про введення в дію Закону України "Про внесення змін
   і доповнень до Закону України "Про державну податкову
            службу в Україні"
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1994, N 15, ст.85 )
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
   1. Ввести в дію Закон України "Про внесення змін і доповнень
до Закону України "Про державну податкову службу в Україні" 
( 3813-12 ) з дня опублікування.
   2. Кабінету Міністрів України подати Верховній Раді України:
   пропозиції про  приведення  законодавчих актів України у
відповідність із Законом України "Про внесення змін і доповнень до
Закону України "Про державну податкову службу в Україні" - в
місячний термін;
   проект Закону  України  про внесення відповідних змін і
доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення -
в десятиденний термін.
   Привести рішення Уряду України у відповідність з цим Законом.
 
 Голова Верховної Ради України              І.ПЛЮЩ
 
 м.Київ, 24 грудня 1993 року
   N 3816-XII 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2006