Про порядок введення в дію Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи"

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|


 
            П О С Т А Н О В А
           ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
     Про порядок введення в дію Закону України "Про
     Національний архівний фонд і архівні установи"
 
    ( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1994, N 15, ст. 87 ) 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
   1. Ввести в дію Закон України "Про Національний архівний фонд
і архівні установи" ( 3814-12 ) з дня його опублікування.
Встановити, що стаття 18  цього Закону в частині  вилучення
документів з Національного архівного фонду вводиться в дію з
січня 1996 року.
   2. Віднести до складу Національного архівного фонду архівні
документи, які на час введення в дію цього Закону знаходяться на
державному обліку.
   3. До приведення законодавства України у відповідність із цим
Законом застосовуються чинні законодавчі акти, а також декрети,
розпорядження, постанови Уряду України, якщо вони не суперечать
цьому Закону.
   4. Кабінету Міністрів України:
   - підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України
пропозиції щодо змін і доповнень до законодавства України у
зв'язку з прийняттям Закону України "Про Національний архівний
фонд і архівні установи";
   - привести декрети, розпорядження, постанови Уряду України у
відповідність із цим Законом, а також забезпечити перегляд і
скасування міністерствами  та  іншими  центральними  органами
державної виконавчої влади України своїх нормативних актів, що
суперечать зазначеному Закону;
   - прийняти  загальнодержавну  Програму  розвитку архівної
справи,  забезпечити  здійснення  невідкладних  заходів  щодо
вдосконалення діяльності архівних установ відповідно до цього
Закону;
   - розглянути питання про створення в системі  Головного
архівного управління   при   Кабінеті   Міністрів  України
науково-дослідного інституту   з   архівної   справи   та
документознавства.
 
 
 Голова Верховної Ради України               І.ПЛЮЩ
 
 м.Київ, 24 грудня 1993 року
   N 3815-XII 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2006