Про порядок введення в дію Закону України "Про органи реєстрації актів громадянського стану"

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|


 
            П О С Т А Н О В А
           ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
     Про порядок введення в дію Закону України "Про
     органи реєстрації актів громадянського стану"
 
    ( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1994, N 14, ст.79 )
   Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:
   1. Ввести в дію Закон України "Про органи реєстрації актів
громадянського стану" ( 3807-12 ) з дня його опублікування.
   2. Встановити, що стаття 10  цього Закону набирає чинності
через 5 років після введення Закону в дію.
   3. Кабінету Міністрів України:
   розробити і затвердити нормативні  акти,  необхідні  для
виконання положень цього Закону;
   внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції про
приведення законодавчих актів у відповідність із Законом України
"Про органи реєстрації актів громадянського стану";
   забезпечити перегляд  і  скасування  міністерствами  та
відомствами України нормативних актів, що суперечать цьому Закону.
   4. Органам місцевої державної адміністрації і  місцевого
самоврядування привести прийняті рішення у відповідність із цим
Законом.
 
 
 Голова Верховної Ради України               І.ПЛЮЩ
 
 м.Київ, 24 грудня 1993 року
   N 3817-XII 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2006