Рішення про оплату праці Постійних повноважних представників держав-учасниць Співдружності при статутних та інших органах Співдружності Незалежних Держав та співробітників Виконавчого Секретаріату Співдружності

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|

               Рішення
       про оплату праці Постійних повноважних
      представників держав-учасниць Співдружності
      при статутних та інших органах Співдружності
       Незалежних Держав та співробітників
       Виконавчого Секретаріату Співдружності
 
 
   Рада глав урядів Співдружності Незалежних Держав
 
   вирішила:
 
   1. Установити Виконавчому секретарю Співдружності Незалежних
Держав посадовий оклад в розмірі 220 тисяч рублів, а посадові
оклади  Постійним  повноважним  представникам  держав-учасниць
Співдружності при статутних та інших органах Співдружності та
співробітникам Виконавчого Секретаріату - виходячи з  діючих
відношень їхніх посадових окладів до посадового окладу Виконавчого
секретаря відповідно до затвердженого штатного розпису.
 
   2. Визначити, що виплата заробітної плати та інші грошові
виплати  Постійним  повноважним  представникам держав-учасниць
Співдружності при статутних та інших органах Співдружності та
співробітникам Виконавчого Секретаріату здійснюються в рублях
Російської Федерації.
 
   3. Індексацію посадового окладу Виконавчого секретаря СНД,
посадових   окладів  Постійних  повноважних  представників
держав-учасниць Співдружності при статутних та інших органах
Співдружності та працівників Виконавчого Секретаріату здійснювати
відповідно до індексації, що провадиться в Російській Федерації.
 
   4. Установити систему матеріального заохочення та  інших
грошових виплат Виконавчому секретарю Співдружності Незалежних
Держав, Постійним  повноважним  представникам  держав-учасниць
Співдружності при статутних та інших органах Співдружності та
співробітникам  Виконавчого  Секретаріату  аналогічно  системі
матеріального  стимулювання  працівників  органів  державного
управління Російської Федерації.
 
   Здійснено в місті Ашгабаті 23 грудня 1993 року в одному
дійсному  примірнику  російською  мовою.  Дійсний  примірник
зберігається в Архіві Уряду Республіки Білорусь, який направить
державам, що підписали це Рішення, його завірену копію.
 
 За Уряд                  За Уряд
 Азербайджанської Республіки        Республіки Молдова
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Білорусь            Російської Федерації
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Вірменія            Республіки Таджикистан
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Грузія             Туркменистану
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Казахстан            Республіки Узбекистан
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Киргизької Республіки           України
   (підпис)                  (підпис)
 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2005