Про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім"ям з дітьми"

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|


           З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
        Про внесення змін до Закону України
       "Про державну допомогу сім'ям з дітьми"
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 11, ст.47 )
 
   Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:
   1. Внести до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з
дітьми" ( 2811-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р.,
N 5, ст.21) такі зміни:
   У частині першій статті 29, статтях 36 і 53 слова "за
попередній рік" замінити словами "за попередній квартал".
   2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 1994 року.
 
 
 Президент України                  Л.КРАВЧУК
 
 м. Київ, 23 грудня 1993 року
   N 3779-XII
  

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2005