Про перелік уповноважених організацій, які здійснюють експорт вугілля

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
         від 22 грудня 1993 р. N 1129-р
                Київ
 
  ( Розпорядження втратило чинність на підставі Постанови КМ
   N 734 ( 734-94-п ) від 24.10.94 )
 
       Про перелік уповноважених організацій,
         які здійснюють експорт вугілля
 
    ( Iз змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ
     N 1074 ( 1074-93-п ) від 29.12.93
     N 74-р ( 74-94-р ) від 08.02.94
     N 158-р ( 158-94-р ) від 05.03.94 )
 
      ( Додатково див. Розпорядження КМ
       N 169-р ( 169-94-р ) від 14.03.94 )
 
    ( Iз змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
     N 295-р ( 295-94-р ) від 28.04.94 )
 
 
 
 
   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17
грудня  1993  р.  N 1046 ( 1046-93-п ) затвердити перелік
уповноважених організацій, які здійснюють експорт вугілля (коди
ТН ЗЕД 27.01, 27.02, 27.04, 27.06), аміаку, етилену, бензолу,
метанолу, мінеральних добрив (коди ТН ЗЕД 28.14, 29.01 21000,
29.02 20100, 29.02 20900, 29.05 11000, 31.02-31.05), чорних
металів  (коди  ТН  ЗЕД  72.01,  72.02, 72.04, 72.06-72.15,
72.18-72.22, 72.24-72.28), згідно з додатком.
 
 
    Виконуючий обов'язки
   Прем'єр-міністра України          Ю.ЗВЯГIЛЬСЬКИЙ
 
   Iнд.40
 
 
 
                   Додаток
            до розпорядження Кабінету Міністрів України
              від 22 грудня 1993 р. N 1129-р
 
               ПЕРЕЛIК
    уповноважених організацій, які здійснюють експорт
      вугілля, аміаку, етилену, бензолу, метанолу,
     мінеральних добрив та чорних металів у 1994 році
 
 -----------------------------------------------------------------
               ¦ Найменування  ¦ Код ТН ЗЕД
               ¦  товарів    ¦
 -----------------------------------------------------------------
1. Державні зовнішньоеконо-  аміак, етилен,  27.04, 27.06,
  мічні підприємства: "Сла- бензол, метанол, 28.14,
  вутич-Сталь", "Укрзовніш- мінеральні    29.01 21000,
  пром", "Укрметалургзабез- добрива, чорні  29.02 20100,
  печення", "Укркольор-   метали,кокс,   29.02 20900,
  пром", "Славутич-Руда",  смоли       29.05 11000,
  "Укрзовнішхімпром"     кам"яно-вугільні 31.02-31.05,
                        72.01,
  Українське державне зовніш-         72.02, 72.04,
  ньоекономічне підприємство-         72.06-72.15,
  фірма "Укртехнопром"             72.18-72.22,
                        72.24-72.28
 
  Міжнародна акціонерна тор-
  говельна фінансова група
  "Україна"
 
  Міжнародна акціонерна тор-
  говельно-фінансова компанія
  "Iнтерметбізнес"
 
  Об"єднання "Промінвестенерго"
 
  Акціонерне товариство
  "Гуматекс"
 
  Запорізький торговельний
  будинок металів
 
2. Виробниче об"єднання    вугілля      27.01, 27.02
  "Укрвугіллязбут"
 
3. Концерн "Украгротехсервіс" аміак, етилен,  28.14,
               мінеральні    29.01 21000,
               добрива, чорні  31.02-31.05,
               метали      72.01, 72.02,
                        72.04,
                        72.06-72.15,
                        72.18-72.22,
                        72.24-72.28
 
4. Акціонерне товариство   вугілля, кокс,  27.01, 27.02,
  "Укрімпекс"        смоли       27.04, 27.06,
               кам"яновугільні, 28.14,
               аміак, етилен,  29.01, 21000,
               бензол, метанол, 29.02. 20100,
               мінеральні    29.02. 20900,
               добрива, чорні  29.05. 11000,
               метали      31.02-31.05,
                        72.01, 72.02,
                        72.04,
                        72.06-72.15,
                        72.18-72.22,
                        72.24-72.28
 
5. Консорціум "РаДон"     вугілля      27.01, 27.02
 
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України           I.ДОЦЕНК
 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2005