Про ратифікацію Угоди про порядок вирішення спорів, пов"язаних із здійсненням господарської діяльності

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|


            П О С Т А Н О В А
           ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
      Про ратифікацію Угоди про порядок вирішення
        спорів, пов'язаних із здійсненням
           господарської діяльності
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 9, ст. 66 )
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
   Ратифікувати Угоду про порядок вирішення спорів, пов'язаних
із здійсненням господарської діяльності ( 997_076 ), підписану у
Києві 20 березня 1992 року Урядами держав - учасниць Співдружності
Незалежних Держав.
 
 
 Голова Верховної Ради України               І.ПЛЮЩ
 
 м. Київ, 19 грудня 1992 року
     N 2889-XII
  

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2006