Протокол про домовленість між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Республіки Бєларусь про принципи взаємного технічного і тилового забезпечення їх Збройних Сил

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|

               Протокол
      про домовленість між Міністерством оборони
      України та Міністерством оборони Республіки
      Бєларусь про принципи взаємного технічного
       і тилового забезпечення їх Збройних Сил
 
 
   Дата підписання: 17 грудня 1992 р.
   Набуття чинності: 17 грудня 1992 р.
 
   Міністерство оборони  України  і  Міністерство  оборони
Республіки Бєларусь, іменовані надалі Сторонами,
   грунтуючись на положеннях Угоди між Міністерством оборони
України та Міністерством оборони Республіки Бєларусь про військове
співробітництво від 17 грудня 1992 року ( 112_067 ),
   враховуючи існуючу кооперацію у виробництві та постачанні
озброєння,   військової   техніки,   конструкторської   і
експлуатаційно-технічної документації, комплектуючих елементів і
запасних частин, інструменту та приладдя, ЗІПу, інших матеріальних
засобів, а також їх ремонту,
   домовились про наступне:
 
               Стаття 1
 
   Розробка, виробництво, поставка  і  взаємне  забезпечення
Збройних Сил Сторін озброєнням, військовою технікою, продукцією
виробничо-технічного призначення і іншими матеріальними засобами,
їх накопичення здійснюється за узгодженими планами замовлень і
поставок військової продукції за рахунок оборонних бюджетів Сторін
із збереженням і розвитком виробничо-господарських відносин.
 
               Стаття 2
 
   Гарантування якості озброєння, військової техніки і майна,
вироблених підприємствами Сторін, установлюється їх договірними
зобов'язаннями. У договорі може бути передбачена присутність
представника замовника на підприємстві-виробнику.
 
               Стаття 3
 
   Сторони керуються діючою нормативно-технічною документацією з
питань розробки,  виробництва,  поставок,  стандартизації  та
уніфікації, яка поширюється на озброєння і військову техніку.
   Порядок проведення  робіт  і  склад  нормативно-технічних
документів з питань стандартизації та уніфікації озброєння і
військової техніки регламентується окремим положенням, узгодженим
Сторонами.
 
               Стаття 4
 
   Науково-дослідницькі та  дослідно-конструкторські  роботи
виконуються на основі договору з промисловими підприємствами та
науково-дослідницькими закладами через відповідні державні органи.
   Сторони зобов'язуються здійснювати постійний взаємний обмін
науково-технічною  інформацією, конструкторською, ремонтною та
експлуатаційною  документаціями стосовно зразків озброєння і
військової техніки, що знаходяться в розробці та експлуатації,
проведення доробок, фізико-хімічних  випробувань  боєприпасів,
введення нових одиниць вимірів, а також інформацією оргштатного
характеру і нормативними документами, в тому числі і на магнітних
носіях для автоматизованої обробки на ЕОМ.
   Придбання науково-технічної продукції та  конструкторської
документації для розміщення замовлень нових зразків озброєння і
військової  техніки  на  підприємствах  промисловості  Сторін
здійснюється за рахунок оборонних бюджетів.
   Науково-дослідницькі роботи, що виконуються  Сторонами  у
спільних інтересах і для своїх Збройних Сил, здійснюються на
договірній основі.
 
               Стаття 5
 
   Сторони будуть надавати одна одній технічну допомогу для
поновлення та ремонту авіаційної техніки, засобів ППО, зв'язку і
автоматизованих систем управління,  а  також  інших  зразків
озброєння.
   Укладення Угод  з  підприємствами  промисловості   та
постачальними органами Сторін на поставку комплектуючих деталей,
ЗІП, матеріальних засобів, ремонт озброєння і техніки, змінних
елементів, блоків і вузлів, обслуговування та регламентні роботи,
а також на утримання представників підприємств-виробників на
території України і Республіки Бєларусь здійснюється відповідними
структурами Сторін.
   Озброєння і військова техніка, що ремонтуються для однієї із
Сторін, не можуть у односторонньому порядку переназначатися у
третю державу або приватизуватися.
 
               Стаття 6
 
   Взаємні розрахунки  за  виконані  науково-дослідницькі та
дослідно-конструкторські роботи, ремонт озброєння і військової
техніки та поставки серійної продукції проводяться безмитно у
порядку, встановленому виробником.
 
               Стаття 7
 
   Сторони зберігають на  умовах  взаєморозрахунків  існуючі
зв'язки  відносно  тилового і медичного забезпечення військ,
військових  перевезень  і  послуг  транспортних  організацій,
постачання пальним і мастилами.
   Конкретні питання постачання, забезпечення перевезення  і
послуг регулюються окремими угодами між відповідними структурами
Сторін.
 
               Стаття 8
 
   Планування міждержавних військових перевезень здійснюється
військово-транспортними органами  (ВТО) Сторін за узгодженими
планами на основі замовлень порядком і в строки, встановлені
чинними нормативними документами.
 
               Стаття 9
 
   Сторони зберігають  існуючі  канали зв'язку між пунктами
управління Міністерства оборони України і Міністерством оборони
Республіки Бєларусь.
   Оплата оренди, взаємно використовуваних каналів, здійснюється
на договірних умовах.
 
              Стаття 10
 
   Літаючі апарати Збройних Сил України, які приземлюються на
аеродроми Міністерства оборони Республіки Бєларусь, і навпаки,
забезпечуються пальним і мастилами на підставі чекових вимог
установленого зразка.
   Екіпажі повітряних  суден  забезпечуються  харчуванням на
підставі трасових талонів.
   Взаєморозрахунки за  харчування, видане пальне і мастила
проводяться протягом 30 діб наступного кварталу.
 
              Стаття 11
 
   Забезпечення продуктами  команд  та  підрозділів,  які
знаходяться у відрядженні на території України і Республіки
Бєларусь, здійснюється на підставі чекових вимог установленого
зразка за попереднім узгодженням Сторін.
 
              Стаття 12
 
   Санаторно-курортне лікування      і      відпочинок
військовослужбовців, які  проходять  військову  службу,  осіб
офіцерського складу запасу і перебуваючих у відставці, а також
членів сімей військовослужбовців Збройних Сил України у санаторіях
на території Республіки Бєларусь та відповідного контингенту
Збройних Сил Республіки Бєларусь, потребуючих санаторно-курортного
лікування на території України, здійснюється на договірній основі
з попередньою оплатою вартості путівок.
 
              Стаття 13
 
   Протокол набирає чинності з моменту його підписання і діє у
порядку, встановленому статтею 6 Угоди між Міністерством оборони
України та Міністерством оборони Республіки Бєларусь про військове
співробітництво від 17 грудня 1992 року ( 112_067 ).
 
   Здійснено в м. Києві 17 грудня 1992 року у двох примірниках,
кожен на українській і бєларуській мовах, причому всі тексти мають
однакову силу.
 
 За Міністерство оборони          За Міністерство оборони
 України                  Республіки Бєларусь
 
   (підпис)                  (підпис)

 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2006