Угода про безвізовий в'їзд громадян України в Республіку Бєларусь і громадян Республіки Бєларусь в Україну

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|

               Угода
  про безвізовий в'їзд громадян України в Республіку Бєларусь
       і громадян Республіки Бєларусь в Україну
 
 
   Уряд України і Уряд Республіки Бєларусь (надалі іменуються
Сторони) з метою розвитку дружніх стосунків між обома державами,
   прагнучи зміцнити   політичні,   економічні,   торгові,
науково-технічні, культурні та інші зв'язки,
   вважаючи за необхідне забезпечити дійовий захист прав та
інтересів громадян України і Республіки Бєларусь,
   бажаючи встановити необхідні гарантії особистих та майнових
правовідносин громадян Сторін домовились про таке:
 
               Стаття 1
 
   Громадяни однієї Сторони мають право в'їжджати, виїжджати і
пересуватися по території другої Сторони при наявності дійсних
документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство.
 
               Стаття 2
 
   Порядок в'їзду, виїзду та пересування іноземних громадян та
осіб без громадянства, які постійно проживають на територіях
України і Республіки Бєларусь, регулюється законодавством кожної
держави.
 
               Стаття 3
 
   Громадяни однієї Сторони в'їжджають, виїжджають або прямують
транзитом через територію другої Сторони через прикордонні пункти
пропуску і зобов'язані додержуватися необхідних формальностей
відповідно до її національного законодавства.
 
               Стаття 4
 
   Сторони зобов'язуються пропускати в треті держави в пунктах
пропуску, відкритих для міжнародного пасажирського сполучення,
громадян України і Республіки Бєларусь, які мають дійсні та
належним чином оформлені документи на право перетинання кордону і
будуть вживати заходів до запобігання виїзду в треті держави
громадян, яким в'їзд закритий компетентними органами Сторін цієї
Угоди.
   З цією метою компетентні органи Сторін будуть обмінюватися
необхідною інформацією.
 
               Стаття 5
 
   Кожна із Сторін з метою безпеки або додержання громадського
порядку, запобігання спалахам епідемій та вжиття карантинних
заходів може тимчасово припинити частково або повністю  дію
положень цієї Угоди.
   Повідомлення другої Сторони про тимчасове припинення і, в
подальшому,  відновлення  дії  цієї  Угоди  здійснюється  по
дипломатичних каналах у можливо короткий строк.
 
               Стаття 6
 
   До набуття чинності цією Угодою Сторони обміняються  по
дипломатичних каналах зразками діючих документів, що підтверджують
громадянство і посвідчують особу громадян Сторін, а також будуть
регулярно  інформувати одна одну про зміни в порядку їх видачі і
використання та про відповідні законодавчі акти, що відносяться до
сфери застосування положень цієї Угоди.
 
               Стаття 7
 
   За згодою Сторін в цю Угоду можуть вноситися доповнення і
зміни.
 
               Стаття 8
 
   Ця Угода набуває чинності через 30 днів після її підписання.
Ця Угода укладена на невизначений строк і буде чинною до тих пір,
поки одна із Сторін письмово не повідомить по дипломатичних
каналах про рішення припинити її дію.
   В такому випадку ця Угода втрачає чинність через 90 днів від
дня одержання другою Стороною зазначеного повідомлення.
 
   Вчинено в м. Києві 17 грудня 1992 року в двох примірниках,
кожний українською та білоруською мовами, при цьому всі тексти
мають однакову силу.

 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2006