Угода між Урядом України і Урядом Республіки Бєларусь про співробітництво з прикордонних і митних питань

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|

               Угода
     між Урядом України і Урядом Республіки Бєларусь
    про співробітництво з прикордонних і митних питань
 
     ( Угода нечинна у зв'язку з кладенням Договору
      ( 112_004 ) від 12.05.1997 )
 
 
 
   Дата підписання: 17 грудня 1992 р.
   Набуття чинності: 17 грудня 1992 р.
 
   Уряд України і Уряд Республіки Бєларусь, що надалі іменуються
Сторони,
   поважаючи суверенітет і територіальну цілісність один одного,
   прагнучи до вирішення прикордонних і митних питань у дусі
співробітництва, взаєморозуміння і добросусідства,
   погодились про таке:
 
               Стаття 1
 
   Сторони створять у 1992 році Спільну комісію для проведення
делімітації і  демаркації  українсько-бєларуського  державного
кордону.
 
               Стаття 2
 
   До укладення  відповідних договорів про державний кордон
Сторони відповідно до статті 6 Договору між Українською Радянською
Соціалістичною Республікою і Білоруською Радянською Соціалістичною
Республікою від 29 грудня 1990 року ( 112_011 ) погодилися вважати
нині існуючий кордон лінією кордону між Україною і Республікою
Бєларусь.
 
               Стаття 3
 
   Порядок землекористування,  господарська  діяльність  на
кордоні,  використання  комунікаційних споруд, що перетинають
кордон, залізничне, автомобільне сполучення, а також пункти і
порядок пропуску через кордон осіб, транспортних засобів та
вантажів Сторони визначать окремими угодами.
 
               Стаття 4
 
   Кожна із Сторін забезпечить здійснення  прикордонного  і
митного контролю щодо вантажного і пасажирського сполучення з
урахуванням взаємних інтересів.
 
               Стаття 5
 
   Компетентні органи Сторін здійснюватимуть співробітництво з
питань прикордонного і митного контролю і взаємно надаватимуть
необхідну для цього інформацію.
 
               Стаття 6
 
   Сторони зобов'язуються підтримувати у робочому стані існуючі
канали зв'язку і при необхідності вживуть спільних заходів щодо
створення нових каналів зв'язку між прикордонними і митними
органами Сторін.
   Кожна Сторона фінансує експлуатацію каналів зв'язку на своїй
території.
 
               Стаття 7
 
   Сторони здійснюватимуть співробітництво з питань запобігання
випадків порушення порядку на кордоні, в тому числі і в пунктах
пропуску.
 
               Стаття 8
 
   Сторони здійснюватимуть співробітництво і вироблять механізм
спільного контролю на кордоні за процесами нелегальної міграції,
боротьби з контрабандою, тероризмом та наркобізнесом і укладуть
відповідні угоди про співробітництво.
 
               Стаття 9
 
   Сторони доручають своїм компетентним органам організувати
практичне співробітництво і укласти відповідні міжвідомчі угоди.
 
              Стаття 10
 
   Ця Угода не зачіпає раніше прийнятих Сторонами зобов'язань
щодо інших держав.
 
              Стаття 11
 
   Ця Угода набуває чинності з моменту підписання.
   Угода є чинною до укладення Договору про режим державного
кордону між Україною і Республікою Бєларусь.
 
   Вчинено в м. Києві 17 грудня 1992 року у двох примірниках,
кожний українською і бєларуською мовами, при цьому всі тексти
мають однакову силу.
 
 За Уряд                    За Уряд
 України                    Республіки Бєларусь
 
 (підпис)                      (підпис)

 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2006