Про порядок введення в дію Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування"

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|


 
             П О С Т А Н О В А
           ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
     Про порядок введення в дію Закону України "Про
      внесення змін і доповнень до Закону України
     "Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве
          і регіональне самоврядування"
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1993, N 19, ст.200 )
 
   Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є :
   1. Ввести в дію Закон України "Про внесення змін і доповнень
до Закону України "Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве
і регіональне самоврядування"  (  3067-12  )  з  дня  його
опублікування.
   2. Запропонувати Президенту України внести відповідні зміни
до Положення про місцеву державну адміністрацію.
 
 
 Голова Верховної Ради України               І.ПЛЮЩ
 
 м.Київ, 17 грудня 1992 року
   N 2880-XII 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2006