Протокол про домовленість між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Республіки Бєларусь про порядок переводу і звільнення осіб офіцерського складу, прапорщиків та мічманів

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|

               Протокол
      про домовленість між Міністерством оборони
      України та Міністерством оборони Республіки
      Бєларусь про порядок переводу і звільнення
       осіб офіцерського складу, прапорщиків
              та мічманів
 
 
   Дата підписання: 17 грудня 1992 р.
   Набуття чинності: 17 грудня 1992 р.
 
   Міністерство оборони  України  і  Міністерство  оборони
Республіки Бєларусь, іменовані надалі Сторонами,
   грунтуючись на положеннях Угоди між Міністерством оборони
України та Міністерством оборони Республіки Бєларусь про військове
співробітництво від 17 грудня 1992 року ( 112_067 ),
   враховуючи взаємну зацікавленість у питаннях координації,
переведення та звільнення осіб офіцерського складу, прапорщиків та
мічманів,
   домовились про наступне:
 
               Стаття 1
 
   Сторони будуть здійснювати узгоджені заходи, спрямовані на
забезпечення переведення осіб офіцерського складу, прапорщиків та
мічманів, а також їх звільнення з військової служби відповідно
національному законодавству.
 
               Стаття 2
 
   Сторони зобов'язуються протягом двох місяців з дня підписання
цього Протоколу здійснювати обмін об'єктивною інформацією про
кількість військовослужбовців, які проходять службу в Збройних
Силах України та Республіки Бєларусь, а також мають право й
бажання перевестись для подальшого проходження служби в іншу
державу.
 
               Стаття 3
 
   Сторони зобов'язуються не перешкоджати особам офіцерського
складу, прапорщикам і мічманам з приводу їх переводу із Збройних
Сил Республіки Бєларусь в Збройні Сили України і навпаки, при
наявності на те підстав,  передбачених  чинним  національним
законодавством держав.
   Жодна із Сторін не допустить будь-якого тиску на  осіб
офіцерського складу, прапорщиків і мічманів, бажаючих перевестись
із збройних сил однієї Сторони у збройні сили іншої Сторони, а
також  не  допустить  обмеження  прав  і  свобод  згаданих
військовослужбовців.
   Переведення або  відрядження  осіб  офіцерського  складу,
прапорщиків та мічманів, бажаючих перевестись для подальшого
проходження служби із Збройних Сил Республіки Бєларусь в Збройні
Сили України, здійснюється згідно рішенню  Міністра  оборони
Республіки Бєларусь після одержання згоди або запиту Міністерства
оборони України.
   Переведення або  відрядження  осіб  офіцерського  складу,
прапорщиків і мічманів,  бажаючих  перевестись для подальшого
проходження  служби із Збройних Сил України в Збройні Сили
Республіки Бєларусь, здійснюється за рішенням Міністра оборони
України після одержання згоди або запиту Міністерства оборони
Республіки Бєларусь.
 
               Стаття 4
 
   Сторони зобов'язуються надати відомості, які підтверджують
службу у пільгових районах та про інші пільги, а також іншу
довідкову інформацію, пов'язану з підтвердженням  проходження
служби офіцерським складом, прапорщиками і мічманами.
 
               Стаття 5
 
   Сторони визнають  дійсність  присвоєних військових звань,
нагороджень державними нагородами,  дипломів  про  освіту  і
документів про проходження військової  служби у Збройних Силах
колишнього СРСР, України та Республіки Бєларусь.
   За особами офіцерського складу, прапорщиками і мічманами
зберігаються встановлені пільги і привілеї, надані їм згідно з
законами та іншими правовими актами, чинними на території обох
Сторін.
 
               Стаття 6
 
   Сторони не  перешкоджають  особам  офіцерського  складу,
прапорщикам і мічманам у виборі місця проживання при звільненні з
військової служби.
   Звільнення з військової служби осіб офіцерського складу,
прапорщиків і мічманів, вибравших нове місце проживання після
звільнення, здійснюється наказами компетентних посадових осіб, де
проходять службу військовослужбовці, згідно з чинним національним
законодавством.
   Вилучення із  списків   особового   складу   вказаних
військовослужбовців і направлення до вибраного місця проживання
здійснюється після їх повного розрахунку.
 
               Стаття 7
 
   Кожна Сторона  несе  витрати,  пов'язані  з  переїздом
військовослужбовців на територію іншої Сторони для подальшого
проходження служби або на постійне мешкання, у тому числі із
забезпеченням проїздними і перевізними документами.
   Сторони гарантують  взаємний  прийом,  обслуговування  та
забезпечення повітряного і автомобільного транспорту, залученого
для перевезення військовослужбовців, їх сімей та домашніх речей.
Сторони зобов'язуються сприяти розробці взаємноприйнятих рішень з
питань міждержавного обміну житлом між військовослужбовцями.
 
               Стаття 8
 
   Протокол набирає чинності з моменту його підписання і діє у
порядку, встановленому статтею 6 Угоди між Міністерством оборони
України та Міністерством оборони Республіки Бєларусь про військове
співробітництво від 17 грудня 1992 року ( 112_067 ).
 
   Здійснено в м. Києві 17 грудня 1992 року у двох примірниках,
кожен на українській і бєларуській мовах, причому всі тексти
мають однакову силу.
 
 За Міністерство оборони          За Міністерство оборони
 України                  Республіки Бєларусь
 
   (підпис)                  (підпис)

 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2006