Про звіт головного редактора газети "Голос України" Правденка С.М.

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|


            П О С Т А Н О В А
           ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
      Про звіт головного редактора газети "Голос
           України" Правденка С.М.
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 7, ст. 51 )
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
   1. Звіт  головного  редактора  газети  "Голос  України"
Правденка С.М. взяти до відома.
   2. Звернути увагу головного редактора Правденка С.М.  і
редакційної колегії газети "Голос України" на:
   - недостатньо  повне  інформування  читачів  газети  про
діяльність Верховної Ради України, її Президії, постійних комісій,
депутатських груп і окремих народних депутатів України;
   - безсистемний підхід у висвітленні роботи місцевих Рад
народних депутатів.
   3. Рекомендувати редакції газети "Голос України", враховуючи
сучасну соціально-економічну ситуацію в Україні, більше уваги
приділяти опублікуванню матеріалів і повідомлень щодо роз'яснення
практики застосування нових актів законодавства України, ходу
економічної  реформи,  проблем соціального захисту населення,
зміцнення законності і правопорядку, актуальних питань життя
трудових колективів.
 
 
 Голова Верховної Ради України               І.ПЛЮЩ
 
 м. Київ, 16 грудня 1992 року
     N 2873-XII 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2005