Угода між Урядом України та Урядом Російської Федерації про спільне виробництво паро-газових установок для теплових електростанцій

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|

               Угода
            між Урядом України
         та Урядом Російської Федерації
        про спільне виробництво паро-газових
       установок для теплових електростанцій
 
 
   Дата підписання: 16 грудня 1992 р.
   Набуття чинності: 16 грудня 1992 р.
 
   Уряд України та Уряд Російської Федерації, що далі іменуються
Сторонами,  з  метою  подальшого  розвитку  економічного
співробітництва між обома державами на основі рівності і взаємної
вигоди,  економії  енергоресурсів,   підвищення  ефективності
енергетичного  комплексу,  запровадження  екологічно  чистих
паро-газових технологій, продовження спільних робіт по створенню
паро-газових установок для теплових електростанцій України та
Росії домовилися про таке:
 
               Стаття 1
 
   Сторони беруть на себе зобов'язання всіляко сприяти створенню
і запровадженню екологічно чистих технологій на основі створюваних
паро-газових установок під час будівництва нових і реконструкції
діючих теплових електростанцій в Україні та в Росії.
 
               Стаття 2
 
   Сторони підтримують  пропозиції  щодо  розробки  спільних
проектів  і  створення  спільних  підприємств по виробництву
паро-газових  установок  для  стаціонарної  енергетики,  що
використовуються в Україні та в Російській Федерації.
 
               Стаття 3
 
   Створювані відповідно до цієї Угоди спільні підприємства та
їх філіали в своїй  діяльності  і  господарських  операціях
дотримуються податкового режиму держави, на території якої вони
зареєстровані.
 
               Стаття 4
 
   Взаємні поставки вироблених згідно з цією Угодою паро-газових
установок в цілому і їх комплектуючого обладнання, включаючи
запасні частини, спеціальне оснащення, прилади та інструменти, не
підлягають  квотуванню, ліцензуванню, іншим формам нетарифних
обмежень з боку державних органів України та Російської Федерації
та здійснюються без мита протягом всього періоду здійснення робіт
по будівництву електростанцій на базі паро-газових установок та їх
експлуатації.
 
               Стаття 5
 
   Взаємні розрахунки між учасниками робіт з проектування і
виробництва паро-газових установок здійснюються без застосування
валюти третіх країн.
 
               Стаття 6
 
   Сторони доручають Міністерству енергетики та електрифікації
України та Міністерству палива та енергетики Російської Федерації
розробити спільну програму введення в дію нових потужностей з
паро-газовими установками.
 
               Стаття 7
 
   Сторони сприяють  укладенню   господарських   договорів
підприємствами, об'єднаннями і організаціями України та Російської
Федерації, незалежно від форм власності, що забезпечують створення
і організацію виробництва паро-газових установок.
 
               Стаття 8
 
   Будь-який спір, що виникає у зв'язку з тлумаченням або
застосуванням даної Угоди, буде вирішуватися  шляхом  прямих
переговорів між Сторонами. Такі переговори мають бути розпочаті в
найкоротший термін, але не пізніше 60 днів з дати отримання запиту
однією зі Сторін щодо таких переговорів. При неможливості вирішити
спір таким шляхом можуть використовуватися інші способи, погоджені
Сторонами.
 
               Стаття 9
 
   Ця Угода набуває чинності з дня підписання.
 
   Вчинено в м. Москві 16 грудня 1992 р. у двох дійсних
примірниках, кожен російською та українською мовами, при цьому всі
тексти мають однакову силу.
 
 За Уряд                   За Уряд
 України                   Російської Федерації
 
 (підпис)                     (підпис)

 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2005