Про майно підприємств і організацій України, що знаходяться на території Російської Федерації

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|


            П О С Т А Н О В А
         ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
      Про майно підприємств і організацій України,
     що знаходяться на території Російської Федерації
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 6, ст. 39 )
 
   Президія Верховної Ради України п о с т а н о в л я є:
   Доручити Кабінету Міністрів України вирішити питання про
найскоріше підписання Угоди з Російською Федерацією про взаємні
визнання прав і регулювання відносин власності.
 
 
 Голова Верховної Ради України               І.ПЛЮЩ
 
 м. Київ, 15 грудня 1992 року
     N 2839-XII 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2005