Про проект Закону України про Національний архівний фонд і архівні установи

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|


            П О С Т А Н О В А
         ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
         Про проект Закону України про
          Національний архівний фонд і
             архівні установи
 
   Президія Верховної Ради України п о с т а н о в л я є:
   Проект Закону України про Національний архівний фонд і
архівні  установи,  поданий  Кабінетом  Міністрів  України і
попередньо розглянутий комісіями Верховної Ради України з питань
культури та духовного відродження, з питань народної освіти і
науки, з питань гласності і засобів масової інформації, внести на
розгляд Верховної Ради України.
 
 
 Голова Верховної Ради України              І.ПЛЮЩ
 
 м. Київ, 15 грудня 1992 року
     N 2837-XII 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2005