Про приватизацію основних фондів галузевих науково-дослідних установ

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|


            П О С Т А Н О В А
         ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
      Про приватизацію основних фондів галузевих
          науково-дослідних установ
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 6, ст. 41 )
 
   Президія Верховної Ради України п о с т а н о в л я є:
   1. Погодитись з висновками Комісії Верховної Ради України з
питань народної освіти і науки щодо недоцільності проведення
приватизації основних фондів галузевих науково-дослідних установ.
   2. Кабінету Міністрів України розглянути питання про мережу і
фінансування науково-дослідних інститутів і конструкторських бюро
та видати Декрет про їх статус, яким заборонити на перехідний
період приватизацію основних фондів галузевих науково-дослідних
установ та діяльність на їх території комерційних структур.
 
 
 Голова Верховної Ради України               І.ПЛЮЩ
 
 м. Київ, 15 грудня 1992 року
     N 2841-XII
  

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2005