Про створення тимчасової комісії для підготовки документів щодо створення Одеської спеціальної (вільної) економічної зони

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|


 
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
         від 14 грудня 1992 р. N 819-р
                Київ
 
 
 ( Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження КМ
  N 479-р ( 479-93-р ) від 08.07.93 )
 
   1. Створити Тимчасову комісію для підготовки документів щодо
створення Одеської спеціальної (вільної) економічної зони.
   2. Затвердити  склад  вказаної  Тимчасової  комісії,  що
додається.
   3. Тимчасовій комісії передбачити також розробку варіанта
зазначених у пункті 1 цього розпорядження документів щодо Одеської
спеціальної (вільної) економічної зони, яка охоплювала б невелику
частину території міста.
   4. Тимчасовій комісії подати до Кабінету Міністрів України
документи, передбачені цим розпорядженням, до 30 січня 1993 року.
 
   Прем'єр-міністр України             Л.КУЧМА
   Інд. 40
                    Додаток
            до розпорядження Кабінету Міністрів України
               від 14 грудня 1992 р. N 819-р
            ТИМЧАСОВА КОМІСІЯ
       для підготовки документів щодо створення
     Одеської спеціальної (вільної) економічної зони
 
   ГУРВІЦ         - голова Жовтневої  районної  Ради
Едуард Йосипович        народних депутатів м. Одеси, голова
                тимчасової комісії
   ДЕРГАЧОВ        - завідуючий  відділом  Інституту
Володимир Олександрович    проблем      ринку     та
                економічно-екологічних досліджень,
                професор, доктор географічних наук,
                заступник голови Тимчасової комісії
   ШЕМЯКІН         - Директор         Одеського
Леонід Петрович        сталедротовоканатного    заводу,
                депутат  Одеської  міської  Ради
                народних  депутатів,  заступник
                голови Тимчасової комісії
           ЧЛЕНИ ТИМЧАСОВОЇ КОМІСІЇ
   АНДРОНАТІ        - голова  Південного  центру  АН
Сергій Андрійович       України, директор фізико-хімічного
                інституту, академік АН України
   АДАМОВСЬКИЙ       - президент  асоціації  "Одеський
Віктор Ісакович        міський науково-технічний центр",
                кандидат технічних наук, депутат
                Одеської  міської  Ради народних
                депутатів
   АМЕЛІНА         - завідуюча організаційним відділом
Оксана Миколаївна       виконкому Жовтневої районної Ради
                народних  депутатів  м.  Одеси,
                депутат районної Ради
   ВАСИЛІВ         - декан   юридичного   факультету
Анатолій Семенович       Одеського державного університету,
                завідуючий         кафедрою
                адміністративного права, академік,
                доктор юридичних наук, професор
   ВЛАСОВ         - генеральний  директор виробничого
Валерій Інокентійович     об'єднання "Нептун"
   ЖИЛКО          - генеральний директор ВО "Сатурн",
Олександр Сергійович      кандидат технічних наук
   ЗАПОРОЖАН        - генеральний директор міжнародного
Валерій Миколайович      науково-медичного центру здоров'я
                сім'ї, директор Інституту проблем
                життєдіяльності людини, академік,
                доктор медичних наук
   ЗАЙЦЕВ         - завідуючий відділом Одеської філії
Ювеналій Петрович       інституту біології південних морів
                АН України, член-кореспондент АН
                України, доктор біологічних наук
   ЗЕЛИНСЬКИЙ       - ректор   Одеського   державного
Ігор Петрович         університету  імені  Мечникова,
                академік
   ІВАНОВ         - начальник   порту  "Південний",
Володимир Григорович      заслужений  працівник  транспорту
                України
   КАПЕЛЮШНИЙ       - завідуючий   Одеським    Бюро
Леонід Володимирович      "Известий",  головний  редактор
                газети "Слово"
   КУДЮКІН         - начальник Чорноморського морського
Павло Вікторович        пароплавства, академік
   КОНОПЛЬОВ        - генеральний директор НВО "Шторм",
Ігор Дмитрович         академік, доктор технічних наук,
                депутат  Одеської  міської  Ради
                народних депутатів
   КОЄВ          - заступник директора  департаменту
Володимир Петрович       зовнішньоекономічних    зв'язків
                Одеської   обласної   державної
                адміністрації
   КИВАЛОВ         - заступник   декана   юридичного
Сергій Васильович       факультету  Одеського  державного
                університету,  кандидат юридичних
                наук, доцент, депутат районної Ради
                народних депутатів
   КУДИНСЬКИЙ       - старший  науковий  співробітник
Олег Юлійович         Одеської філії інституту біології
                південних  морів  АН  України,
                кандидат біологічних наук, депутат
                Одеської  міської  Ради народних
                депутатів
   КУРНОСОВ        - генеральний директор аудиторського
Станіслав Олександрович    центру, кандидат економічних наук
   КУТАТЕЛАДЗЕ       - віце-президент       концерну
Олег Джумберович        "Приморський"
   КУЗЬМЕНКО        - начальник Іллічівського морського
Михайло Федорович       порту
   ЛИТОВЧЕНКО       - директор        департаменту
Віктор Васильович       зовнішньоекономічних    зв'язків
                Одеської   обласної   державної
                адміністрації
   МАЗУРИН         - начальник  Управління  Одеського
Валерій Максимович       регіонального
                промислово-інвестиційного  банку,
                депутат  Одеської  обласної Ради
                народних депутатів
   МАРТИНОВСЬКИЙ      - доктор економічних наук, професор
Сергій Володимирович
   МЕЛЬНИК         - секретар   Одеської   обласної
Валентин Григорович      державної адміністрації
   НОВИКОВ         - президент        акціонерної
Сергій Володимирович      лізингоконсалтингової   компанії,
                доктор економічних наук, професор
   ОРЗІХ          - декан   факультету   державної
Марко Пилипович        адміністрації, завідуючий кафедрою
                міжнародного  права   Одеського
                державного університету, академік,
                доктор юридичних наук
   ПАВЛЮК         - начальник  Одеського  морського
Микола Пантелеймонович     торгового   порту,   президент
                асоціації  начальників  морських
                портів України
   ПРОКОПЕНКО       - заступник голови Одеської міської
Олександр Адольфович      Ради народних депутатів, кандидат
                технічних наук, депутат Одеської
                міської Ради народних депутатів
   ПРИХОДА         - генеральний директор НВО "Епсилон",
Володимир Якович        депутат  Одеської  міської  Ради
                народних депутатів
   РАБІНОВИЧ        - завідуючий  кафедрою  маркетингу
Ілля Абрамович         Одеського  інституту  народного
                господарства, доктор  економічних
                наук, професор
   РЄЗНІК         - завідуючий кафедрою дитячих хвороб
Борис Якович          Одеського  медичного  інституту,
                член-кореспондент  АН  України,
                доктор медичних наук,  професор,
                депутат Верховної Ради України
   РАШКОВСЬКИЙ       - голова   обласного   комітету
Вадим Михайлович        профспілок працівників АН України,
                депутат  Одеської  міської  Ради
                народних депутатів
   СИЧУК          - науковий  співробітник  Одеського
Олег Йосипович         інституту  інженерів  морського
                флоту, кандидат економічних наук,
                депутат  Одеської  міської  Ради
                народних депутатів
   СОКОЛОВ         - завідуючий         відділом
Олександр Ілліч        науково-дослідного    інституту
                морського флоту, м. Одеса
   ЧУМАК          - ректор   Одеського   інституту
Ігор Григорович        низькотемпературної  техніки  та
                енергетики,  академік,   доктор
                технічних наук, професор
   ШУЛЬТЕ         - завідуючий  відділом  Інституту
Олександр Юрійович       металознавства АН України, доктор
                технічних наук, професор
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України             А.ЛОБОВ 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2005