Законодавство до 1993 року

| зміст |
Сторінка 1

Про присвоєння військових звань
--------------
Про перелік майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів основного виробництва, приватизація або передача в оренду яких не допускається
--------------
Про порядок застосування наказу ДМК України від 25.11.92 р. N 222
--------------
Щодо пропуску на територію України вантажів рослинного походження
--------------
Про затвердження форм державної статистичної звітності з питань політичної статистики
--------------
Про присвоєння військового звання
--------------
Про продовження строку видачі посвідчень громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
--------------
Про першочергові заходи щодо вирішення питань виїзду громадян України за кордон
--------------
Про оплату праці
--------------
Про впорядкування діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств
--------------
Про поширення дії наказу ДМК України від 25.11.92 р. N 222 на експортно-імпортні операції з суб'єктами господарської діяльності усіх країн колишнього Союзу РСР
--------------
Про введення в дію Інструкції "Про порядок контролю за оплатою продукції, що поставляється за межі України в країни рублевої зони"
--------------
Про припинення дії директиви Міністра оборони
--------------
Щодо перспектив розвитку молекулярної фізіології в Україні
--------------
Про Міністра України у справах будівництва і архітектури
--------------
Про підведення підсумків заліку взаємної заборгованості підприємств і організацій області
--------------
Про організацію дерматовенерологічної допомоги населенню України
--------------
Про стягнення платежів за забруднення водойм підприємствами водопровідно-каналізаційного господарства та Правила приймання стічних вод підприємств в комунальні та відомчі системи каналізації міст і селищ України
--------------
Про митний контроль за переміщенням купонів багаторазового використання, що введені на території України
--------------
Відповідно до ст. 28 Закону України "Про оподаткування доходів підприємств і організацій" скарги на дії службових осіб податкової служби при справлянні ними цього податку подаються органу, якому вони підпорядковані. Рішення цього органу можуть бути о..."
--------------
Про звільнення з посади Міністра інвестицій і будівництва України
--------------
Про заходи щодо поліпшення організації та підвищення якості кардіологічної допомоги населенню України
--------------
Про призначення Гладуша В.Д. заступником Міністра зовнішніх економічних зв"язків України"
--------------
Про видання Донецькому металургійному заводу ліцензії на експорт
--------------
Про заходи щодо забезпечення міжнародної авіаційної діяльності України
--------------
Про строки реалізації пункту 2 Розпорядження Президента України від 18 квітня 1992 року N 60
--------------
Про збільшення штатної чисельності органів внутрішніх справ, військ внутрішньої і конвойної охорони МВС
--------------
Про витрати на харчування і проживання працівників, зайнятих на будівництві об"єктів, пов"язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи"
--------------
Протокол обговорення питань, пов'язаних з торговельно-економічною співпрацею між Україною та Туркменистаном в 1993 році
--------------
Суд може присудити аліменти на неповнолітніх дітей за час до подачі заяви про стягнення аліментів, але не більш як за три роки, коли позивач подасть докази, що він вживав заходів до одержання аліментів з відповідача, але не міг їх одержати внаслідок ...
--------------
Про дозвіл Мінфіну на виділення коштів Господарському управлінню Кабінету Міністрів України
--------------
Угода про порядок проведення міждержавного заліку між підприємствами та організаціями України і Республіки Казахстан
--------------
Про передачу Запорізького інженерного госпрозрахункового підприємства з ліквідації аварій до функціонального управління Штабу цивільної оборони України
--------------
Про виділення коштів для подання допомоги в ліквідації наслідків стихійного лиха
--------------
Про оплату витрат на відрядження в пункті відрядження в держави рубльової зони
--------------
Про забезпечення Київської, Львівської, Одеської та Харківської обласних державних адміністрацій пристосовуваними виробничими приміщеннями з метою зміцнення матеріально-технічної бази органів державного пробірного нагляду
--------------
Про виділення Мінсоцзахисту коштів для залучення в міські та районні органи соціального забезпечення додаткової чисельності працівників та придбання необхідного обладнання й інвентаря
--------------
Про організацію санаторно-курортного лікування дітей
--------------
Угода між Урядом України та Урядом Республіки Казахстан про торговельно-економічне співробітництво у 1993 році
--------------
Про порядок обкладення митом предметів, які вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України
--------------
Про перенесення строку повернення кредиту, наданого підприємствам та організаціям будівельного комплексу для поповнення іхніх оборотних коштів
--------------
Про публікацію рівнів цін на окремі споживчі товари
--------------
Про організацію лабораторної діагностики сифілісу в Україні
--------------
Про внесення змін до наказу Державного митного комітету України від 04.09.92 р. N 173
--------------
Про призначення Шевчука В.Я. заступником Міністра охорони навколишнього природного середовища України і увільнення від цих обов"язків Костицького В.В."
--------------
Про Декрет Кабінету Міністрів України
--------------
Про оплату праці осіб начальницького складу, прикомандированих до Адміністрації Президента України з органів внутрішніх справ
--------------
Про затвердження персонального складу Державної делегації України на переговори з Російською Федерацією з питання про правонаступництво щодо зовнішнього боргу і активів колишнього Союзу РСР
--------------
Угода Національного Державного банку Республіки Казахстан та Національного банку України про надання взаємного технічного кредиту
--------------
Угода між Урядом України та Урядом Республіки Казахстан щодо участі України в розвитку нафтогазового комплексу Республіки Казахстан
--------------
Угода між Урядом України, Урядом Угорської Республіки і Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі транспортування ядерного палива між Угорською Республікою і Російською Федерацією через територію України
--------------
Про заходи щодо підтримки благодійних акцій, спрямованих на посилення соціального захисту малозабезпечених верств населення
--------------
Про укладення договорів оренди приміщень підприємствами й організаціями торгівлі, громадського харчування та сфери послуг
--------------
Про підвищення мінімальних розмірів заробітної плати і пенсії
--------------
Положення про Секретаріат Ради Міжпарламентської Асамблеї держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав
--------------
Угода між Урядами і Центральними банками України та Республіки Казахстан про порядок врегулювання взаємних боргових зобов'язань та кредитних вимог у зв'язку з виходом України з рубльової зони
--------------
Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади
--------------
Про виділення Держхарчопрому вугілля АКО
--------------
Про затвердження складу Комісії з питань координації приймання, транспортування, охорони та розподілу гуманітарної допомоги, що надходить із зарубіжних країн
--------------
Про виділення Мінсоцзахисту коштів для надання допомоги інвалідам з нагоди новорічних і різдвяних свят
--------------
Про утворення Національної комісії з питань повернення в Україну культурних цінностей
--------------
Про невідкладні заходи для прискорення будівництва об"єктів, пов"язаних з відселенням громадян з територій, які зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи"
--------------
Про впровадження системи національних рахунків
--------------
Про призначення заступників начальника Головної державної податкової інспекції України
--------------
Про зміни у складі Валютно-кредитної ради Кабінету Міністрів України
--------------
Про призначення Шевчука П.І. заступником Міністра юстиції України
--------------
Про заступника Секретаря Адміністрації Президента України
--------------
Про керівника Служби Президента України з питань внутрішньої політики
--------------
Про завідуючого відділом у питаннях помилування Адміністрації Президента України
--------------
Про завідуючого відділом у питаннях громадянства Адміністрації Президента України
--------------
Про заходи щодо подальшого вдосконалення медичної допомоги і медико-соціальної експертизи при захворюваннях вуха, горла і носа
--------------
Про зміни до Указу Президента України від 7 листопада 1992 року N 552 "Про внесення змін і доповнень до Указу Президента України від 13 грудня 1991 р. N 6 "Про Адміністрацію Президента України"
--------------
Про керівника Служби матеріально-технічного і фінансового забезпечення Адміністрації Президента України
--------------
Про призначення Терьохіна С.А. заступником Міністра економіки України
--------------
Про присудження Державних премій України по архітектурі 1992 року
--------------
Про перенесення робочого дня з 8 на 10 січня 1993 року
--------------
Про заступника Міністра фінансів України
--------------
Про увільнення Мельника Б.П. з посади заступника Міністра економіки України
--------------
Про забезпечення виконання Декрету Кабінету Міністрів України "Про встановлення спеціального режиму експорту окремих видів товарів"
--------------
Про увільнення Раханського А.В. з посади заступника Міністра економіки України
--------------
Про податок на прибуток підприємств і організацій
--------------
Про перелік товарів (продукції), на які встановлюється акцизний збір, та ставки цього збору
--------------
Про призначення Петрика В.М. завідуючим Першим відділом Кабінету Міністрів України
--------------
Про акцизний збір
--------------
Про зупинення дії пунктів 5 і 46 Програми надзвичайних заходів щодо стабілізації економіки України та виходу її з кризового стану
--------------
Про податок на добавлену вартість
--------------
Про приватизацію земельних ділянок
--------------
Про прибутковий податок з громадян
--------------
Про Положення про Комісію Президента України по зв"язках з міжнародними фінансовими установами та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю"
--------------
Про внесення змін до інструкції Мінфіну і Мінпраці України від 6 серпня 1992 р. про службові відрядження
--------------
Про затвердження Переліку вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю
--------------
Про введення державної статистичної звітності N 23-тн "Звіт про причини тимчасової непрацездатності"
--------------
Про внесення доповнення до номенклатури спеціальностей середніх медичних працівників
--------------
Про першого заступника Міністра внутрішніх справ України
--------------
Про поновлення на роботі
--------------
Про передачу до функціонального управління Міністерства освіти закладів освіти колишнього Міністерства зовнішніх економічних зв"язків і торгівлі"
--------------
Відповідно до ст. 54 ЖК переважне право на ізольоване жиле приміщення, що звільнилось у квартирі, в якій проживає два або більше наймачів, має той з них, хто потребує поліпшення житлових умов, правила ст. 45 цього Кодексу щодо першочерговості надання...
--------------
Про внесення змін та доповнень до деяких постанов Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах
--------------
Про звільнення з посади першого заступника глави Київської міської державної адміністрації
--------------
Про дозвіл Мінфіну на виділення коштів Стебницькому калійному заводу
--------------
Про заступника Голови Комісії Президента України по зв"язках з міжнародними фінансовими установами та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю"
--------------
Про розподіл ресурсів нафтопродуктів
--------------
Про виділення коштів Закарпатській обласній державній адміністрації для оплати виконаних робіт по будівництву Берегівської районної лікарні
--------------
Щодо компенсації запорізькому виробничому об"єднанню "АвтоЗАЗ" різниці цін на автомобілі ЗАЗ-1102 "Таврія"
--------------
Про фінансування в 1992 році додаткових витрат, пов'язаних з реалізацією окремих законодавчих актів щодо оплати праці та зростанням цін
--------------
Скасування рішення, вироку, ухвали або постанови суду чи постанови іншого органу відповідно до ст. 343 ЦПК може бути підставою для перегляду у зв"язку з нововиявленими обставинами рішень, ухвал і постанов суду в цивільних справах, що набрали законної..."
--------------
Про заступників Міністра внутрішніх справ України
--------------
Про підведення підсумків заліку взаємної заборгованості підприємств і організацій України
--------------
Про регулювання цін
--------------
Про зміни у складі постійних комісій Верховної Ради України
--------------
Про подання на ратифікацію Верховній Раді України Договору про добросусідство, дружбу і співробітництво між Україною та Республікою Молдова
--------------
Якщо на час розгляду спору про поділ жилого приміщення у будинку житлово-будівельного кооперативу між подружжям пайові внески за це приміщення сплачено повністю, цей спір судом вирішується не на підставі положень ст. 146 ЖК, а за правилами поділу жил...
--------------
Про державне замовлення та механізм ціноутворення в сільськогосподарському виробництві
--------------
Про розмір Державної премії України в галузі науки і техніки
--------------
Торговельна угода між Урядом України і Урядом Арабської Республіки Єгипет
--------------
Угода між Урядом України і Урядом Арабської Республіки Єгипет про сприяння та взаємний захист інвестицій
--------------
Протокол про порядок виконання Угоди між Міністерством оборони України і Міністерством оборони Республіки Болгарія про двостороннє співробітництво в області підготовки спеціалістів у військово-навчальних закладах
--------------
Протокол про порядок виконання Угоди між Міністерством оборони України і Міністерством оборони Республіки Болгарія про двостороннє співробітництво в області військово-медичного забезпечення
--------------
Протокол про порядок виконання Угоди між Міністерством оборони України і Міністерством оборони Республіки Болгарія про двостороннє співробітництво в області військового зв'язку
--------------
Протокол про консультації між Міністерством Закордонних Справ України і Міністерством Закордонних Справ Арабської Республіки Єгипет
--------------
Протокол про співробітництво в галузі інформації між Україною і Арабською Республікою Єгипет
--------------
Протокол про основні напрямки виконання Угоди між Міністерством оборони України і Міністерством оборони Республіки Болгарія про двостороннє співробітництво у військово-економічній, військово-технічній, тиловій та військово-науковій галузях
--------------
Угода між Урядом України і Урядом Арабської Республіки Єгипет про культурне і наукове співробітництво
--------------
Угода між Урядом України та Урядом Арабської Республіки Єгипет про економічне та науково-технічне співробітництво
--------------
Угода про основи взаємовідносин і співробітництво між Україною та Арабською Республікою Єгипет
--------------
Про затвердження положень про надзвичайні протиепізоотичні комісії
--------------
Конвенція Міжнародного союзу електрозв'язку
--------------
Статут Міжнародного союзу електрозв'язку
--------------
Спільне українсько-єгипетське комюніке
--------------
Угода між Урядом України і Урядом Російської Федерації щодо реалізації на території України програми житлового будівництва для виведених з Німеччини органів управління, частин та підрозділів Західної групи військ
--------------
Про створення міжвідомчої робочої групи для опрацювання проектів концепції та державної програми поводження з радіоактивними відходами
--------------
Про створення Державного комітету України з легкої і текстильної промисловості
--------------
Про посилення режиму санкцій Ради Безпеки ООН щодо Союзної Республіки Югославії (Сербії та Чорногорії)
--------------
Регламент Ради (ЄЕС) N 3955/92
--------------
Про увільнення Корнієнка Л.Я. з посади першого заступника Міністра економіки України
--------------
Про затвердження роздрібних цін на автомобільний бензин і дизельне паливо, що реалізуються населенню
--------------
Про затвердження Положення про розмір коефіцієнту перерахунку вартості об'єктів
--------------
Про затвердження табелів оснащення м"яким інвентарем лікарень, диспансерів, пологових будинків, медико- санітарних частин, поліклінік, амбулаторій"
--------------
Директива Ради 92/121/ЄС "Про здійснення нагляду і контролю за діяльністю кредитних установ, пов"язаною з підвищеним ризиком"
--------------
Про передачу майна птахорадгоспу "Південний" Єланецького району Миколаївської області з комунальної до загальнодержавної власності"
--------------
Щодо розподілу нафтопродуктів та контролю за їх використанням
--------------
Про порядок контролю за оплатою продукції, що поставляється за межі Україн
--------------
Про внесення змін і доповнень до Закону України " Про тимчасове зупинення повноважень Верховної Ради України, передбачених пунктом 13 статті 97 Конституції України, і повноважень Президента України, передбачених пунктом 7-4 статті 114-5 Конституції Украї"
--------------
Про доповнення Конституції (Основного Закону) України статтею 97-1 та внесення змін і доповнень до статей 106,114-5 і 120 Конституції України
--------------
Про адвокатуру
--------------
Про утворення Тимчасової депутатської комісії для перевірки звернень народних депутатів до органів виконавчої влади з питань надання квот і ліцензій на вивіз з України гостродефіцитних матеріалів
--------------
Про утворення Тимчасової депутатської комісії по перевірці заяв народних депутатів України з питань відповдіності текстів прийнятих і опублікованих законодавчих актів
--------------
Про утворення Тимчасової депутатської комісії для перевірки роботи Фонду державного майна України
--------------
Про розпорядження Представника Президента України у місті Києві від 26 листопада 1992 року N 1471 "Про використання нежилого будинку N 12 по вул. Леніна в Старокиївському районі"
--------------
Про утворення Тимчасової депутатської комісії Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю, корупцією і хабарництвом
--------------
Про порядок введення в дію Закону України "Про адвокатуру"
--------------
Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 1992 року
--------------
Про невідповідність законодавству деяких розпоряджень Представника Президента України у місті Києві
--------------
Про утворення Тимчасової депутатської комісії для перевірки роботи Національного банку України
--------------
Про збільшення чисельності Прикордонних військ України
--------------
Про призначення Надзвичайного і Повноважного Посла України в Китайській Народній Республіці
--------------
Про ратифікацію Угоди про порядок вирішення спорів, пов"язаних із здійсненням господарської діяльності"
--------------
Про хід розгляду депутатського запиту народного депутата Республіки Крим Рижкова Ю. Г. про будівництво човнового кооперативу "Утес" в м. Алушті"
--------------
Резолюція 47/33 Генеральної Асамблеї ООН від 18 грудня 1992 року "Декларація про захист усіх осіб від насильницького зникнення"
--------------
Про порядок фінансування видатків з державного бюджету в I кварталі 1993 року
--------------
Про депутатський запит народного депутата Республіки Крим Васильєва Б. О. щодо підвищення вартості проїзду на міському та приміському пасажирському автотранспорті в м. Феодосії
--------------
Про найменування в Сакському районі населеного пункту авіаційного містечка "Саки-4 ", віднесення його до категорії селищ міського типу і утворення селищної Ради"
--------------
Про відведення земельних ділянок та зміну меж смт Массандра
--------------
Про інформацію тимчасової депутатської комісії Верховної Ради Криму, створену для проведення парламентського розслідування подій, що сталися 1, 5 та 6 жовтня 1992 року в Криму
--------------
Про законодавчу ініціативу з питання реалізації права громадян Республіки Крим на подвійне громадянство
--------------
Декларація про права осіб, що належать до національних або етнічних, релігійних та мовних меншин
--------------
Про надання селищу міського типу Щьолкіно статусу міста районного підпорядкування
--------------
Про депутатський запит народного депутата Республіки Крим Воробйової Л. В. до начальника Управління капітального будівництва Ради Міністрів Криму Блощицина В. А. про незадовільне будівництво учбового комплексу СПТУ-43 в Бєлогорському районі
--------------
Про відставку Голови Правління Національного банку України Гетьмана В.П.
--------------
Про проект Закону України про внесення змін до Лісового кодексу Української РСР
--------------
Про проект Постанови Верховної Ради України про перейменування комісій Верховної Ради України з питань державного суверенітету міжреспубліканських і міжнаціональних відносин та у питаннях діяльності Рад народних депутатів, розвитку місцевого самовряд...
--------------
Угода між Урядом України, Урядом Російської Федерації і Урядом Чеської і Словацької Федеративної Республіки про транзит військових поїздів з військовими вантажами Західної групи військ Збройних Сил Російської Федерації через території Чеської і Словацько
--------------
Про депутатський запит народного депутата Республіки Крим Федорова Ю. К.
--------------
Угода між Урядом України та Урядом Республіки Бєларусь про торговельно-економічне співробітництво на 1993 рік
--------------
Про повернення Київському державному художньому інституту його колишньої назви - Українська академія мистецтва
--------------
Угода між Урядом України та Урядом Республіки Бєларусь про транспортування природного газу
--------------
Про Положення про Міністерство оборони України
--------------
Про видачу МЗЕЗ Харцизькому державному сталедротово-канатному заводу ліцензію для експорту дроту із заліза та нелегованої сталі
--------------
Про виділення коштів для подання допомоги в ліквідації наслідків стихійного лиха, що сталося у жовтні-листопаді 1992 року
--------------
Угода між Україною і Республікою Бєларусь про спільні дії по мінімізації і подоланню наслідків Чорнобильської катастрофи
--------------
Протокол про домовленість між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Республіки Бєларусь про порядок підготовки офіцерських кадрів у військово-навчальних закладах
--------------
Договір між Урядом України та Урядом Республіки Бєларусь про співробітництво в галузі науки і технологій
--------------
Протокол про домовленість між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Республіки Бєларусь про принципи взаємного технічного і тилового забезпечення їх Збройних Сил
--------------
Угода про співробітництво між Головним архівним управлінням при Кабінеті Міністрів України і Головним архівним управлінням при Раді Міністрів Республіки Бєларусь
--------------
Угода між Урядом України і Урядом Республіки Бєларусь про діяльність залізничного транспорту
--------------
Угода про безвізовий в'їзд громадян України в Республіку Бєларусь і громадян Республіки Бєларусь в Україну
--------------
Угода між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Республіки Бєларусь про військове співробітництво
--------------
Угода між Урядом України і Урядом Республіки Бєларусь про принципи співробітництва і умови взаємовідносин в області зв'язку
--------------
Угода між Урядом України і Урядом Республіки Бєларусь про співробітництво з прикордонних і митних питань
--------------
Угода між Урядом України і Урядом Республіки Бєларусь про пункти пропуску
--------------
Про порядок введення в дію Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування"
--------------
Про проект Закону України про телебачення і радіомовлення в Україні
--------------
Про введення в дію Закону Республіки Крим "Про підзвітність виконавчих комітетів Рад народних депутатів Республіки Крим"
--------------
Про підзвітність виконавчих комітетів Рад народних депутатів Республіки Крим
--------------
Про протиправні дії по відношенню до державних та інших нагород
--------------
Про Державну (Республіки Крим) Програму приватизації майна державних підприємств на 1993 рік
--------------
Про проект Закону Республіки Крим "Про внесення змін і доповнень до Закону Кримської АРСР "Про плату за землю"
--------------
Про розмежування майна державної (Республіки Крим) власності і власності адміністративно-територіальних одиниць (комунальної)
--------------
Про порядок введення в дію Закону України "Про Представництво Президента України в Республіці Крим"
--------------
Протокол про домовленість між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Республіки Бєларусь про порядок переводу і звільнення осіб офіцерського складу, прапорщиків та мічманів
--------------
Про Представництво Президента України в Республіці Крим
--------------
Угода між Урядом України і Урядом Республіки Бєларусь про вільну торгівлю
--------------
Угода між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь про міжнародне автомобільне сполучення
--------------
Звернення Верховної Ради Криму до глав держав і Парламентів країн СНД, прийняте на X сесії Верховної Ради Криму
--------------
Угода між Урядом України і Урядом Республіки Бєларусь про принципи співробітництва та умови взаємовідносин в області транспорту
--------------
Протокол між Урядом України та Урядом Республіки Бєларусь про повітряне сполучення
--------------
Протокол про домовленість між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Республіки Бєларусь про принципи використання повітряного простору, взаємодії Військово-повітряних сил та засобів Протиповітряної оборони
--------------
Про порядок введення в дію Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про Представника Президента України"
--------------
Про видачу МЗЕЗ ліцензії спільному підприємству "КОДЕСС" на вивезення цукру до держав-учасниць СНД"
--------------
Про видачу фірмі "Львівнафтопродукт" ліцензії на вивіз до Республіки Бєларусь цукру з недержавних ресурсів в обмін на нафту"
--------------
Про Порядок відселення та самостійного переселення громадян з територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС
--------------
Про утворення Севастопольського міського суду
--------------
Про законодавчу ініціативу щодо внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про мови в Українській РСР"
--------------
Про утворення арбітражного суду міста Севастополя
--------------
Про проект нової Конституції України
--------------
Про заходи щодо стабілізації економіки Криму
--------------
Про додаткові заходи щодо стабілізації соціально-економічної ситуації в Республіці Крим
--------------
Про присвоєння спеціальних і військових звань
--------------
Про призначення Рубана Ю.Г. першим заступником Міністра охорони навколишнього природного середовища України і увільнення від цих обов"язків та обов"язків головного державного інспектора України по охороні навколишнього природного середовища Рибачука В.П."
--------------
Про обрання члена військового трибуналу, військова частина 52261
--------------
Про увільнення від обов"язків членів обласних судів України"
--------------
Про увільнення від обов"язків суддів військових трибуналів України"
--------------
Про звіт головного редактора газети "Голос України" Правденка С.М."
--------------
Про проект Закону України про постійні комісії Верховної Ради України
--------------
Про увільнення від обов"язків члена військового трибуналу, військова частина 52261"
--------------
Про проект Закону України про статус ветеранів війни і праці, гарантії їх соціального захисту
--------------
Про обрання заступника голови Тернопільського обласного суду та членів обласних судів України
--------------
Про забезпечення надходжень до валютних фондів України у 1992 році
--------------
Щодо переміщення через митний кордон України багажу та інших предметів глав дипломатичних і консульських представників акредитованих в Україні
--------------
Щодо передачі Міністерству охорони здоров'я санаторія імені В.П. Чкалова у м. Одесі
--------------
Про виділення коштів Закарпатській обласній державній адміністрації на проведення протиепідемічних заходів
--------------
Про затвердження Інструкції обліку та класифікації аварій на міських водопровідних та каналізаційних системах
--------------
Про затвердження Методичних рекомендацій по розробці зональних коефіцієнтів
--------------
Про виділення коштів Держрибгосппрому, Академії наук, Міносвіти
--------------
Про проведення перерахунку пенсій військовослужбовцям
--------------
Угода між Урядом України та Урядом Російської Федерації про спільне виробництво паро-газових установок для теплових електростанцій
--------------
Про управління майном, що є у загальнодержавній власності
--------------
Про заходи щодо завершення комерціалізації підприємств і організацій державної торгівлі, громадського харчування та сфери послуг
--------------
Резолюція 47/68 Генеральної Асамблеї ООН "Принципи, що стосуються використання ядерних джерел енергії у космічному просторі"
--------------
Про додаткове регулювання орендних відносин
--------------
Про порядок введення в дію Закону України "Про статус суддів"
--------------
Про внесення доповнень і змін до деяких законодавчих актів України
--------------
Про статус суддів
--------------
Про заступника Голови Соціально-економічної ради Президента України
--------------
Про Першого заступника Голови Комісії Президента України з питань науки
--------------
Про віднесення селища міського типу Глиняни Золочівського району Львівської області до категорії міст районного підпорядкування
--------------
Про найменування села Ленінське Софіївської сільської Ради народних депутатів Компаніївського району Кіровоградської області
--------------
Про приведення найменування Кам"янсько-Бузького району Львівської області у відповідність до правил українського правопису"
--------------
Про відновлення селам Хмільове Бродівського та Рубанівка Городоцького районів Львівської області колишніх найменувань
--------------
Про призначення виборів Заложцівської селищної Ради народних депутатів Зборівського району Тернопільської області
--------------
Про віднесення міста Люботин Харківського району Харківської області до категорії міст обласного підпорядкування
--------------
Про відновлення селу Колгоспівка Петриківського району Дніпропетровської області колишнього найменування
--------------
Про майно підприємств і організацій України, що знаходяться на території Російської Федерації
--------------
Про присвоєння найменування населеному пункту Магдалинівського району Дніпропетровської області
--------------
Про матеріально-технічне забезпечення роботи газети "Голос України" в 1993 році"
--------------
Про проект Закону України про Національний архівний фонд і архівні установи
--------------
Про зміни у складі постійних комісій Верховної Ради України
--------------
Про встановлення меж міста Южноукраїнська Миколаївської області
--------------
Про зміну меж міста Орджонікідзе Дніпропетровської області
--------------
Про утворення Великобілозерського району Запорізької області
--------------
Про Національну програму створення танкерного флоту України та необхідних інфраструктурних об"єктів"
--------------
Про надання концерну "Укрхудожпром" службових приміщень"
--------------
Про виділення коштів Черкаській обласній державній адміністрації на будівництво житлового будинку
--------------
Про виділення Господарському управлінню Кабінету Міністрів України коштів на придбання запасних частин для копіювально-розмножувальних машин
--------------
Про Положення про Комісію Президента України з питань науки та її склад
--------------
Про перелік підприємств, що перебувають у загальнодержавній власності
--------------
Про обрання народного депутата Дорчинця Д.Ф. членом постійної Комісії Верховної Ради України з питань правопорядку та боротьби із злочинністю
--------------
Про вилучення і надання земельних ділянок для несільськогосподарських потреб та попереднє погодження місць розташування об"єктів"
--------------
Про віднесення селища міського типу Зеленодольськ Апостолівського району Дніпропетровської області до категорії міст районного підпорядкування
--------------
Про зміну порядку оплати за користування жилим приміщенням
--------------
Про забезпечення виконання Декрету Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо завершення комерціалізації підприємств і організацій державної торгівлі, громадського харчування та сфери послуг"
--------------
Про порядок введення в дію Закону України "Про внесення доповнень і змін до деяких законодавчих актів України"
--------------
Про підвищення надбавок за персональні звання службовим особам митних органів
--------------
Конвенція з примирення і арбітражу в рамках НБСЄ (укр/рос)
--------------
Про утворення Шацького району Волинської області
--------------
Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні
--------------
Про приватизацію основних фондів галузевих науково-дослідних установ
--------------
Про матеріально-технічне оснащення будівельними машинами, автотранспортом, обладнанням підрядних організацій на будівництві енергетичних об'єктів
--------------
Про надання Горлівському фурнітурному заводу тимчасової фінансової допомоги
--------------
Про створення тимчасової комісії для підготовки документів щодо створення Одеської спеціальної (вільної) економічної зони
--------------
Про відшкодування шкоди, заподіяної будівлі Верховної Ради Криму і розташованим в ній організаціям внаслідок подій, що мали місце в м. Сімферополі 5 та 6 жовтня 1992 р.
--------------
Про визнання повноважень народних депутатів України, обраних у листопаді-грудні 1992 року
--------------
Про створення Інституту Прикордонних військ України
--------------
Питання Державного комітету по нафті і газу
--------------
Про присвоєння дипломатичного рангу Надзвичайного і Повноважного Посла України
--------------
Про порядок денний десятої сесії Верховної Ради Криму
--------------
Про поховання Г.І. Майбороди
--------------
Про режим роботи з патогенними мікроорганізмами
--------------
Про призначення Шевченка Ю.І. заступником керуючого справами Верховної Ради України
--------------
Про невідкладні заходи щодо забезпечення агропромислового комплексу нафтопродуктами
--------------
Про призначення Вишневського С.І. президентом корпорації "Укрмонтажспецбуд"
--------------
Про увільнення Підліснюка В.В. з посади завідуючого відділом Кабінету Міністрів України
--------------
Про структуру, штатний розпис та фонд оплати праці працівників Антимонопольного комітету України
--------------
Про майно пансіонату "Дюльбер"
--------------
Про проект Постанови Верховної Ради України про державні нагороди України
--------------
Про віце-президентів корпорації "Укрмонтажспецбуд"
--------------
Про проект Закону України про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)
--------------
Про проект Постанови Верховної Ради України про виїзд громадян України за кордон та їх в"їзд в Україну"
--------------
Про проект Постанови Верховної Ради України про порядок призначення глав представництв України в іноземних державах та при міжнародних організаціях
--------------
Вирішуючи справи про зміну договору найму жилого приміщення, суд має враховувати, що згідно з ст. 104 ЖК член сім"ї наймача вправі вимагати укладення з ним окремого договору найму, якщо жилу площу, що припадає на нього, може бути виділено у вигляді п..."
--------------
Про створення робочої групи по підготовці проекту Закону України про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів України
--------------
Про перенесення строку проведення наради представників місцевих Рад народних депутатів України
--------------
Про вдосконалення порядку здійснення службових відряджень за кордон
--------------
Про заходи щодо соціального захисту військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу
--------------
Про подання допомоги Київській міській державній адміністрації
--------------
Про порядок і обсяги утримання частини житлової площі у новозбудованих будинках для підприємств, організацій та установ
--------------
Про дозвіл Міненерго використати вугілля та топкового мазуту з державного резерву
--------------

| Головна сторінка |

 

інший список документів наступний список правових актів