Законодавство до 1993 року

| зміст |
Сторінка 20

Про введення в дію Закону СРСР "Про всенародне голосування (референдум СРСР)"
--------------
Про застосування в народному господарстві Української РСР нових оптових цін і тарифів
--------------
Про відновлення селу Танине Первомайського району Кримської області колишнього найменування Сари-Баш
--------------
Про заходи щодо якісної підготовки законопроектів
--------------
Про нагородження медаллю "За відвагу на пожежі"
--------------
Про відзначення працівників проектних організацій Республіканського кооперативно-державного проектно-вишукувального і науково-дослідного об"єднання "УкрНДІ-агропроект" державними нагородами Української РСР"
--------------
Про відзначення працівників дитячих музичних шкіл і училищ державними нагородами Української РСР
--------------
Про зміни і доповнення Конституції (Основного Закону) СРСР у зв"язку з удосконаленням системи державного управління"
--------------
Про внесення змін і доповнень до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів Української РСР
--------------
Про відповідальність за порушення порядку користування картками споживача на право придбання товарів та іншими офіційними документами
--------------
Про скликання Верховної Ради Української РСР
--------------
Про регламент роботи Тимчасової депутатської комісії Верховної Ради Української РСР по розслідуванню всього кола проблем, пов"язаних з аварією на Чорнобильській АЕС, а також дій посадових осіб по приховуванню інформації від народу України"
--------------
Про пропозиції щодо святкових і неробочих днів в Українській РСР
--------------
Про обрання суддів обласних судів Української РСР
--------------
Про увільнення від обов"язків членів обласних судів Української РСР"
--------------
Про забезпечення продовольчими товарами населення України в першому півріччі 1991 року
--------------
Про увільнення тов. Шишкіна В.І. від обов"язків заступника голови Кіровоградського обласного суду"
--------------
Про надання земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво в Кримській області
--------------
Про проект Закону Української РСР про митну справу в Українській РСР
--------------
Про проект Закону Української РСР про прибутковий податок з громадян Української РСР, іноземних громадян і осіб без громадянства
--------------
Про зміни у переліку законопроектів, які передбачалося підготувати відповідно до порядку денного другої сесії Верховної Ради Української РСР
--------------
Про проект Закону Української РСР про податки з підприємств, об"єднань і організацій"
--------------
Про порядок введення в дію Закону Української РСР "Про міліцію"
--------------
Про приєднання Української Радянської Соціалістичної Республіки до Факультативного протоколу до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права
--------------
Про реалізацію Декларації про державний суверенітет України в сфері зовнішніх зносин
--------------
Про Основні напрями економічного і соціального розвитку Української РСР на 1991 рік
--------------
Про зупинення на території Кримської області дії постанови Ради Міністрів СРСР від 24 грудня 1987 року "Про обмеження прописки громадян у деяких населених пунктах Кримської області і Краснодарського краю"
--------------
Про затвердження звіту про виконання Державного бюджету Української РСР за 1989 рік
--------------
Про Республіканський бюджет Української РСР на 1991 рік
--------------
Про інформацію Комісії Верховної Ради Української РСР у справах жінок, охорони сім"ї, материнства і дитинства "Про додержання вимог законодавства про охорону здоров"я в частині організації санаторного лікування дітей"
--------------
Примірний договір продажу майна державних підприємств, установ і організацій юридичним особам
--------------
Про структуру управління державною торгівлею республіки
--------------
Правила страхування вантажів
--------------
Про проект Закону Української РСР про банки та банківську діяльність в Українській РСР
--------------
Про скорочення чисельності центрального апарату міністерств і відомств УРСР
--------------
Про утворення Українського республіканського відділення Пенсійного фонду СРСР
--------------
Тимчасова Методика визначення розміру шкоди (збитків), що заподіяна порушеннями господарських договорів
--------------
Про пільги на електроенергію сільським жителям і працівникам агропромислового комплексу, які проживають у селищах міського типу, та відповідальність за електропостачання
--------------
Про затвердження Норм втрат (бою) спорттоварів, автомотозапчастин і приладдя при транспортуванні, зберіганні і реалізації
--------------
Про Положення про референтів-консультантів народного депутата Української РСР
--------------
Рада Міністрів Української РСР Постанова
--------------
Про інформацію Комісії Верховної Ради Української РСР з питань здоров"я людини "Про забезпечення охорони здоров"я населення в умовах радіоактивного забруднення території, що сталося внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС"
--------------
Про житлове будівництво для Верховної Ради Української РСР
--------------
Про створення державної служби зайнятості в Українській РСР
--------------
Про ліквідацію Республіканської координаційної ради науково-технічної творчості молоді
--------------
Питання реєстрації статутів громадських об"єднань"
--------------
Про редакційну колегію газети "Голос України"
--------------
Про формування інвестицій на соціальний розвиток села і агропромислового комплексу
--------------
Про зміну та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду УРСР з питань діяльності агропромислового комплексу
--------------
Про проект закону УРСР "Про відповідальність за порушення порядку користування картками споживача на право придбання товарів та іншими офіційними документами"
--------------
Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першій інстанції
--------------
Про міліцію
--------------
Про внесення змін і доповнень до Положення про Республіканську міжвідомчу комісію по економії і раціональному використанню матеріальних ресурсів
--------------
Про рішення позачергової сесії Львівської обласної Ради народних депутатів від 29 листопада 1990 року "Про політичну ситуацію на Львівщині і захист демократії"
--------------
Міжнародна конвенція про захист прав всіх трудящих-мігрантів та членів їхніх родин
--------------
Резолюція 45/158 Генеральної Асамблеї ООН від 18 грудня 1990 року
--------------
Про земельну реформу
--------------
Про подання Міністерства юстиції та Верховного Суду Української РСР щодо дообрання суддів обласних судів та дострокового звільнення деяких суддів
--------------
Про порядок введення в дію Земельного кодексу Української РСР
--------------
Про проект основних напрямів економічного і соціального розвитку Української РСР і проект Державного бюджету Української РСР на 1991 рік
--------------
Про додаткові заходи щодо розвитку індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення соціально-демографічної ситуації у трудонедостатніх господарствах
--------------
Про встановлення з 1 січня 1991 року коефіцієнту до тарифів на послуги зв'язку
--------------
Щодо продовження здійснення функціональних обов'язків керівникам та іншим службовим особам міністерств і державних комітетів УРСР, що реорганізуються і ліквідуються
--------------
Про вислугу років для призначення пенсій особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам і військовослужбовцям надстрокової служби, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ і допомогу цим військовослужбовцям, особам начальни...
--------------
Про порядок і розмір плати за трудові ресурси сільським і селищним Радам народних депутатів промисловими та іншими підприємствами і організаціями, працівники яких проживають в сільській місцевості
--------------
Про затвердження Тимчасового положення про Головне управління по охороні державних таємниць у пресі та інших засобах масової інформації при Раді Міністрів УРСР
--------------
Про постачання сільського населення товарами народного споживання
--------------
Про збільшення виробництва тютюну в 1991-1995 роках
--------------
Рекомендації відносно міжнародного співробітництва в галузі запобігання злочинності та кримінального правосуддя в контексті розвитку, що прийняті Резолюцією 45/107 Генеральної Асамблеї ООН на 68-му пленарному засіданні
--------------
Мінімальні стандартні правила Організації Об"єднаних Націй у відношенні заходів, не пов"язаних з тюремним ув"язненням (Токійські правила)"
--------------
Резолюція 45/113 Генеральної Асамблеї ООН від 14 грудня 1990 року
--------------
Резолюція 45/111 Генеральної Асамблеї ООН від 14 грудня 1990 року "Основні принципи поводження з в"язнями"
--------------
Резолюція 45/116 Генеральної Асамблеї ООН "Типовий договір про видачу"
--------------
Факультативний протокол до Типового договору про взаємну допомогу в галузі кримінального правосуддя, стосовно прибутків від злочинів
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Урядом Республіки Корея про заохочення та взаємний захист капіталовкладень
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Урядом Турецької Республіки про взаємне заохочення та взаємний захист капіталовкладень
--------------
Керівні принципи регламентації комп"ютеризованих картотек, що містять дані особистого характеру"
--------------
Резолюція 45/117 Генеральної Асамблеї ООН "Типовий договір про взаємну допомогу в галузі кримінального правосуддя"
--------------
Керівні принципи запобігання злочинності серед неповнолітніх Організації Об"єднаних Націй (Ер-Ріядські керівні принципи)"
--------------
Правила Організації Об"єднаних Націй щодо захисту неповнолітних, позбавлених волі"
--------------
Типовий договір про передачу кримінального судочинства, прийнятий Резолюцією 45/118 Генеральної Асамблеї ООН
--------------
Щодо порядку обчислення стажу роботи механіків рефрижераторних потягів (секцій) при призначенні пенсії за вислугу років
--------------
Про внесення змін та доповнень до нормативних документів, затверджених наказами ГУДМК СРСР від 18.08.89 р. N 137 та 25.08.89 р. N 144, у зв"язку з введенням нової товарної номенклатури"
--------------
Конвенція про Організацію з морських наук в північній частині Тихого океану
--------------
Правила процедури Організації з морських наук північної частини Тихого океану
--------------
Фінансові правила Організації з морських наук північної частини Тихого океану
--------------
Про нагородження тов. Заводного О.Л. Почесною Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР
--------------
Про нагородження тов. Волкогон К.М. Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР
--------------
Про присвоєння винахідникам і раціоналізаторам почесних звань Української РСР
--------------
Про екологічний стан Азовського моря та заходи по його врятуванню
--------------
Про встановлення посадових окладів працівникам газети Верховної Ради Української РСР "Голос України"
--------------
Про деякі питання практики розгляду спорів за участю кооперативів
--------------
Про встановлення оплати хутрової сировини звірів кліткового розведення
--------------
Про професійні спілки, права та гарантії їхньої діяльності
--------------
Про нагородження робітниць фабрики "Україна" виробничо-торговельного об"єднання художніх промислів "Українські промисли", Харківська область, Почесною Грамотою та Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР"
--------------
Про відзначення працівників промислових підприємств міста Харкова державними нагородами Української РСР
--------------
Про відзначення працівників і активістів Музичного товариства УРСР державними нагородами Української РСР
--------------
Про присвоєння тт. Адаменку С.М. і Ралко М.О. почесного звання "Заслужений художник Української РСР"
--------------
Про присвоєння Россошинській Н.Л. почесного звання "Заслужений працівник культури Української РСР"
--------------
Про відзначення працівників житлово-комунального господарства державними нагородами Української РСР
--------------
Про присвоєння тов. Чудному В.П. почесного звання "Заслужений працівник культури Української РСР"
--------------
Про відзначення працівників машинобудівних підприємств державними нагородами Української РСР
--------------
Про порядок звільнення деяких категорій осіб від примусового лікування, кримінального покарання або адміністративного стягнення
--------------
Про введення в дію Закону СРСР "Про професійні спілки, права та гарантії їхньої діяльності"
--------------
Про відзначення працівників вищих навчальних закладів державними нагородами Української РСР
--------------
Про нагородження тов. Лагути В.К. Почесною Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР
--------------
Санітарні правила для каталізаторних виробництв нафтопереробної і нафтохімічної промисловості*
--------------
Про присвоєння тов. Фіалку О.Б. почесного звання "Заслужений діяч мистецтв Української РСР"
--------------
Про порядок введення в дію Закону Української РСР "Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування"
--------------
Про проекти законів Української РСР про міліцію та про посилення правового захисту працівників міліції
--------------
Про внесення змін до постанови Ради Міністрів УРСР від 23 липня 1970 р. N 375
--------------
Про доповнення статті 1 Тимчасового регламенту засідань Верховної Ради Української РСР дванадцятого скликання
--------------
Орієнтовні безпечні рівні впливу (ОБРВ) шкідливих речовин в повітрі робочої зони
--------------
Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування
--------------
Угода між Урядом Української Радянської Соціалістичної Республіки і Урядом Литовської Республіки про економічне і культурне співробітництво на 1991 - 1995 роки
--------------
Про бюджетну систему України
--------------
Про вирішення питань, пов"язаних з правом власності на землю"
--------------
Про порядок введення в дію Закону Української РСР "Про бюджетну систему Української РСР"
--------------
Резолюція N 45/62 Організації Об"єднаних Націй "Розгляд виконання рекомендацій і рішень, що прийняті Генеральною Асамблеєю на її десятій спеціальній сесії"
--------------
Про державну податкову службу в Україні
--------------
Про порядок введення в дію Закону Української РСР "Про державну податкову службу в Українській РСР"
--------------
Директива Ради 90/653/ЄЕС "Про зміни, що вводяться з метою запровадження у Німеччині деяких Директив Співтовариства щодо статистичних даних про перевезення товарів і про ціни на газ та електроенергію"
--------------
Про порядок введення в дію Закону Української РСР "Про ціни і ціноутворення"
--------------
Про ціни і ціноутворення
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Швейцарською Федеральною Радою про співробітництво у випадку стихійних лих та великих аварій
--------------
Про порядок направлення спеціалістів до зарубіжних фірм для практичного стажування
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Швейцарською Федеральною Радою про заохочення та взаємний захист капіталовкладень
--------------
Про Державну експертизу умов праці
--------------
Міжнародна конвенція по забезпеченню готовності у випадку забруднення нафтою, боротьби з ним та співробітництва
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Румунії про перехід на новий механізм економічних зв"язків між СРСР та Румунією"
--------------
Вирішуючи питання про зміну договору найму жилого приміщення, суд повинен з"ясувати, чи можливо з урахуванням санітарних і технічних умов укласти два договори найму"
--------------
Про внесення змін і доповнень у постанови Пленуму Верховного Суду СРСР
--------------
Угода між Урядами Української Радянської Соціалістичної Республіки і Естонської Республіки про економічне і культурне співробітництво на 1991 - 1995 роки
--------------
Про скасування рішення Івано-Франківської обласної Ради народних депутатів від 11 вересня 1990 року щодо звільнення з роботи народного депутата Української РСР Шлемка В.Т.
--------------
Про захист суверенних прав власності Української РСР
--------------
Про невідкладні заходи по зміцненню законності і правопорядку в республіці
--------------
Тимчасове методичне положення "Оцінка вартості майна державних підприємств та організацій, що підлягають викупу, продажу"
--------------
Санітарні правила при виробництві синтетичних миючих засобів
--------------
Про утворення Чернівецького району Вінницької області
--------------
Про зміну меж міста Хоростків Гусятинського району Тернопільської області
--------------
Про віднесення міста Авдіївки Донецької області до категорії міст обласного підпорядкування
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Держави Катар про торговельне, економічне і технічне співробітництво
--------------
Про порядок призначення і виплати деяких допомог та про зміни і доповнення рішень Уряду СРСР про державну допомогу сім'ям, які мають дітей
--------------
Про ратифікацію Договору між Українською Радянською Соціалістичною Республікою і Російською Радянською Федеративною Соціалістичною Республікою
--------------
Про затвердження складу Комісії в справах неповнолітніх при Раді Міністрів Української РСР
--------------
Паризька хартія для нової Європи
--------------
Про надання дозволу Комітету по забезпеченню нафтопродуктами при Раді Міністрів УРСР на реалізацію нафтопродуктів за комерційними цінами
--------------
Про внесення змін і доповнень до Тимчасового регламенту засідань Верховної Ради Української РСР дванадцятого скликання
--------------
Про внесення змін і доповнень до постанови Ради Міністрів УРСР від 22 жовтня 1990 р. N 330 "Про захист споживчого ринку в Українській РСР"
--------------
Про ліквідацію Комітету народного контролю Української РСР
--------------
Про дострокове запровадження виплати збільшених розмірів стипендій студентам вищих і учням середніх спеціальних учбових закладів
--------------
Договір про звичайні збройні сили в Європі
--------------
Договір між Українською Радянською Соціалістичною Республікою і Російською Радянською Федеративною Соціалістичною Республікою
--------------
Поправки 1990 року до Додатка до Протоколу 1978 року до Міжнародної конвенції по запобіганню забрудненню з суден 1973 року
--------------
Про доповнення Постанови Президії Верховної Ради Української РСР від 29 вересня 1990 року "Про порядок реєстрації громадських об"єднань"
--------------
Про призначення Голови Ради Міністрів Української РСР
--------------
Каракаська декларація
--------------
Про Тимчасове положення про Комісію Верховної Ради Української РСР мандатну і з питань депутатської етики
--------------
Про використання суден "Укррічфлоту" предметами застави"
--------------
Про поширення дії постанови Ради Міністрів УРСР від 8 серпня 1990 р. N 180
--------------
Щодо проходження військової служби громадянами республіки
--------------
Про продовження на 1991-1995 роки строку дії постанови ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 29 грудня 1987 р. N 1497
--------------
Про нагородження академіка АМН СРСР Ромоданова А.П. Почесною Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР
--------------
Про затвердження роз"яснення "Про пільгове пенсійне забезпечення приладистів"
--------------
Про відзначення працівників Харківського філіалу Державного проектно- конструкторського і науково-дослідного інституту авіаційної промисловості державними нагородами Української РСР
--------------
Про відзначення працівників Української сільськогосподарської академії, м. Київ, державними нагородами Української РСР
--------------
Про присвоєння працівникам образотворчого мистецтва почесного звання "Заслужений художник Української РСР"
--------------
Про присвоєння творчим працівникам Київської державної філармонії почесних звань Української РСР
--------------
Про нагородження працівників зв"язку Почесною Грамотою та Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР"
--------------
Про нагородження тов. Шепотінніка Л.С. Почесною Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР
--------------
Про відзначення працівників видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі державними нагородами Української РСР
--------------
Про нагородження медаллю "За відмінну службу по охороні громадського порядку"
--------------
Про присвоєння тов. Рахманову В.М. почесного звання "Заслужений раціоналізатор Української РСР"
--------------
Про відзначення працівників правоохоронних органів державними нагородами Української РСР
--------------
Про присвоєння винахідникам і раціоналізаторам почесних звань Української РСР
--------------
Про порядок державної реєстрації кооперативів (філіалів, відділень) та їх спілок (об'єднань) в Українській РСР
--------------
Про внесення змін і визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду УРСР з питань оподаткування
--------------
Директива Ради (90/619/ЄЕС) "Щодо узгодження законів, постанов та адміністративних положень, які стосуються прямого страхування життя, визначає положення для спрощення ефективного користування свободою надання послуг та вносить зміни до Директиви 79/..."
--------------
Договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Фінляндською Республікою про взаємну передачу для відбування покарання осіб, що засуджені до позбавлення волі
--------------
Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом,
--------------
Протокол N 9 до Конвенції про захист прав і основних свобод людини (укр/рос)
--------------
Європейський кодекс соціального забезпечення (переглянутий) (ETS N 139)
--------------
Про затвердження обсягів єдиного державного замовлення на виробництво і поставку продукції виконання робіт (послуг) на території Української РСР
--------------
Європейська конвенція щодо загальної еквівалентності періодів університетського навчання
--------------
Про деякі заходи щодо закріплення кадрів у будівництві в період переходу до ринкових відносин
--------------
Про створення Комітету по управлінню державним майном при Раді Міністрів УРСР
--------------
Про затвердження Тимчасового положення про Державний комітет УРСР по захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
--------------
Про хід проведення осіннього, 1990 року, призову громадян республіки до Збройних Сил СРСР
--------------
Про відзначення 73-ї річниці Великої Жовтневої соціалістичної революції
--------------
Про відзначення працівників Миколаївського трансформаторного заводу державними нагородами Української РСР
--------------
Торговельна угода між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Соціалістичною Федеративною Республікою Югославією
--------------
Про порядок застосування Указу Президії Верховної Ради Української РСР "Про заходи щодо поліпшення забезпечення населення республіки сільськогосподарськими продуктами"
--------------
Про внесення змін до Тимчасового положення про забезпечення діяльності народних депутатів Української РСР
--------------
Про проекти Концепції та Програми переходу Української РСР до ринкової економіки
--------------
Концепція переходу Української РСР до ринкової економіки
--------------
Платіжна угода між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Соціалістичною Федеративною Республікою Югославією
--------------
Про відновлення селищу міського типу Першотравневе Ровенської області колишнього найменування Моквин
--------------
Про відновлення деяким населеним пунктам Тернопільської області колишніх найменувань
--------------
Про відновлення селу Затока Одеської області колишнього найменування Кароліно-Бугаз
--------------
Про реалізацію Декларації про державний суверенітет України у сфері відносин з радянськими республіками
--------------
Декларація про боротьбу з травматизмом
--------------
Декларація з хімічної та біологічної зброї
--------------
Про зміну та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду Української РСР з питань капітального будівництва
--------------
Про делегацію Верховної Ради Української РСР по розробці проекту Договору про основи відносин між Українською Радянською Соціалістичною Республікою і Російською Радянською Федеративною Соціалістичною Республікою
--------------
Про створення Республіканського центру виставок і ярмарків при Раді Міністрів УРСР
--------------
Директива Ради 90/547/ЄЕС "Про транзит електроенергії через мережі передачі"
--------------
Про внесення доповнень до постанови Ради Міністрів УРСР від 15 травня 1990 р. N 112
--------------
Угода між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Іспанією про сприяння здійсненню і взаємний захист капіталовкладень
--------------
Протокол, що стосується зміни Статті 50 а) Конвенції про міжнародну цивільну авіацію
--------------
Висновок про законодавство з питань прописки громадян
--------------
Ухвалу про відмову у визнанні прилюдних торгів недійсними скасовано, оскільки вимоги заявника зводяться до оспорювання свого права на будинок, тому справа повинна розглядатись за правилами позовного провадження
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Аргентинської Республіки про співробітництво в галузі дослідження та використання космічного простору в мирних цілях
--------------
Про зміни і доповнення Конституції (Основного Закону) Української РСР
--------------
Про Комісію по розробці нової Конституції Української РСР
--------------
Про призначення тов. Правденка С.М. головним редактором газети Верховної Ради Української РСР "Голос України"
--------------
Про Голову Ради Міністрів Української РСР
--------------
Положення про службу радіаційної безпеки установи (типове)
--------------
Про внесення змін до Закону СРСР "Про загальні засади місцевого самоврядування і місцевого господарства в СРСР"
--------------
Про єдині норми амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних фондів народного господарства СРСР
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Великого Герцогства Люксембург про міжнародне автомобільне сполучення
--------------
Протокол про застосування Угоди між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Великого Герцогства Люксембург про міжнародне автомобільне сполучення
--------------
Про державну експертизу умов праці
--------------
Щодо внесення змін і доповнень до списку виробництв, професій і робіт з важкими і шкідливими умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок
--------------
Про захист споживчого ринку в Українській РСР
--------------
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду УРСР з питань сумісництва
--------------
Домовленість між Міністерством внутрішніх справ Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Державним міністром внутрішніх справ землі Рейнланд-Пфальц (ФРН) про обмін досвідом роботи і співробітництво в галузі підготовки, перепідготовки та підвищенн...
--------------
Про затвердження Переліку окремих категорій артистів театрів і інших театрально-видовищних підприємств і колективів, що мають право на пенсію за вислугу років
--------------
Щодо внесення змін у списку виробництв, цехів, професій і посад з шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на додаткову відпуску і скорочений робочий день
--------------
Рада Міністрів Української РСР Постанова
--------------
Про звернення віруючих Української автокефальної православної церкви
--------------
Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві
--------------
Про затвердження форми посвідчення про право на пільги
--------------
Про розгляд вимог студентів, які проводять голодування в м. Києві з 2 жовтня 1990 року
--------------
Про порядок введення в дію Закону Української РСР "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві України"
--------------
Про утворення тимчасової депутатської комісії Верховної Ради Української РСР для розслідування комплексу подій, пов"язаних з аварією на Чорнобильській АЕС"
--------------
Про дострокове припинення повноважень народного депутата Української РСР Сидоренка М.Я.
--------------
Про заснування газети Верховної Ради Української РСР "Голос України"
--------------
Про запровадження на території Української РСР єдиного державного замовлення на виробництво продукції, виконання робіт (послуг)
--------------
Про часткову зміну постанови Ради Міністрів УРСР від 9 січня 1990 р. N 1 "Про проведення додаткового випуску грошово-речової лотереї в 1990 році"
--------------
Про управління державним майном Української РСР
--------------
Про надання членам Спілки журналістів України права на додаткову жилу площу
--------------
Про порядок денний, організацію та висвітлення засобами масової інформації роботи другої сесії Верховної Ради Української РСР
--------------
Про питання щодо націоналізації майна КПРС та ВЛКСМ на території України
--------------
Про стабілізацію господарських зв"язків у IV кварталі 1990 року і в 1991 році"
--------------
Про скасування державного приймання продукції
--------------
Декларація про принципи та основні напрямки розвитку українсько-польських відносин
--------------
Про відповідальність виробників комплектуючих виробів за несвоєчасну ліквідацію дефектів, які виникають з вини організації, що експлуатує
--------------
Про нагородження працівників Хрестищенського управління бурових робіт тресту "Укрбургаз", Харківська область, Почесною Грамотою та Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР"
--------------
Про присвоєння учасникам, керівникам та організаторам самодіяльної народної творчості почесного звання "Заслужений працівник культури Української РСР"
--------------
Про поліпшення забезпечення робітників і службовців, які виконували інтернаціональний борг, допомогами з тимчасової непрацездатності
--------------
Про нагородження медаллю "За відвагу на пожежі"
--------------
Про нагородження медаллю "За відмінну службу по охороні громадського порядку"
--------------
Про відзначення працівників Чернівецького виробничого лісозаготівельного об"єднання "Чернівецьліс" державними нагородами Української РСР"
--------------
Про відзначення працівників виробничого об"єднання "Севастопольський морський завод імені С. Орджонікідзе" державними нагородами Української РСР"
--------------
Про стан виконання постанови Верховної Ради Української РСР від 30 липня 1990 року в питанні проходження військової служби громадянами республіки
--------------
Про делегацію Української РСР для ведення переговорів із союзними органами з питань строкової військової служби та використання працівників правоохоронних органів республіки за її межами
--------------
Про зміни в складі постійних комісій Верховної Ради Української РСР
--------------
Про Положення та порядок висунення робіт і присудження премії імені І.П.Котляревського
--------------
Про увільнення народного депутата Кравчука Л.М. від обов"язків члена постійної комісії Верховної Ради Української РСР"
--------------
Про практику розгляду органами арбітражу спорів, пов"язаних з розрахунками за продукцію, товари і послуги"
--------------
Про першочергові заходи щодо переходу до ринкових відносин
--------------
Протокол між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Китайської Народної Республіки про урегулювання розрахунків та платежів
--------------
Положення про виробництво, імпорт, експорт, продаж та рекламу тютюну
--------------
Положення щодо стратегії в галузі догляду за пацієнтами з тяжкими хронічними болями у разі невиліковних захворювань
--------------
Резолюція про терапевтичну заміну
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Королівства Норвегії про запобігання інцидентів на морі за межами територіальних вод
--------------
Положення про транспортні травми
--------------
Про нові державні закупівельні ціни на сільськогосподарську продукцію
--------------
Резолюція з прав людини
--------------
Всесвітня декларація про забезпечення виживання, захисту та розвитку дітей
--------------
Про порядок реєстрації громадських об"єднань"
--------------
Обмін жилих приміщень, наданих наймачам, не допускається, якщо він має корисливий або фіктивний характер
--------------
Про застосування судами законодавства, що регулює захист честі, гідності і ділової репутації громадян та організацій
--------------
Спільна заява Голови Верховної Ради УРСР Л.М.Кравчука і Президента Угорської Республіки А.Гьонца
--------------
Про завтердження списку професій і посад робітників підприємств лісової промисловості і лісового господарства, постійно діючих лісопунктів, лісництв, лісозаготівельних ділянок незалежно від їх відомчої підлеглості, зайнятих на лісозаготівлях, лісогос...
--------------
Про забезпечення умов роботи Верховної Ради Української РСР
--------------
Про зміну та визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду СРСР у зв"язку із Законом СРСР "Про власність в СРСР"
--------------
Про реєстрацію Статуту Української республіканської спілки автомобілістів
--------------
Про доповідну записку Комісії Верховної Ради Української РСР у справах молоді "Про хід виконання Постанови Верховної Ради Української РСР "Про проходження строкової військової служби громадянами Української РСР та використання працівників правоохорон..."
--------------
Про склад Надзвичайної протиепізоотичної комісії при Раді Міністрів УРСР
--------------
Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Президії Верховної Ради Української РСР в питанні утворення Комісії в справах реабілітованих
--------------
Щодо поліпшення насінництва гібридного соняшнику, забезпечення матеріальної заінтересованості науково-дослідних установ і сільськогосподарських підприємств у вирощуванні й продажу насіння гібридів цієї культури та збільшенні виробництва олії
--------------
Про внесення змін до Положення про релігійні об"єднання в Українській РСР"
--------------
Про порядок денний, організацію та висвітлення засобами масової інформації роботи другої сесії Верховної Ради Української РСР
--------------
Про нагородження медаллю "За відмінну службу по охороні громадського порядку"
--------------
Про нагородження військовослужбовців, Львівська область, медаллю "За відвагу на пожежі"
--------------
Про нагородження тов. Кучерявої С.Г. Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР
--------------
Про присвоєння працівникам преси почесного звання "Заслужений журналіст Української РСР"
--------------
Про відзначення працівників автомобільного транспорту державними нагородами Української РСР
--------------
Про відзначення працівників агропромислового комплексу державними нагородами Української РСР
--------------
Про присвоєння тов. Френкелю М.А. почесного звання "Заслужений діяч мистецтв Української РСР"
--------------
Про відзначення працівників науки та вищих навчальних закладів державними нагородами Української РСР
--------------
Про присвоєння тт. Горбунову В.І., Тарасюку В.С. почесного звання "Заслужений лікар Української РСР"
--------------
Про присвоєння тов. Чередниченку Г.І. почесного звання "Заслужений діяч науки і техніки Української РСР"
--------------
Про відзначення працівників будівельних організацій Вінницької області державними нагородами Української РСР
--------------
Про відзначення працівників промислових підприємств і будівельних організацій державними нагородами Української РСР
--------------
Про відзначення працівників Вінницького виробничого об"єднання хлібопекарської промисловості державними нагородами Української РСР"
--------------
Про присвоєння народним умільцям гончарного промислу, с. Гавареччина Львівської області, почесного звання "Заслужений майстер народної творчості Української РСР"
--------------
Про нагородження Генерального консула Німецької Демократичної Республіки у м. Києві Зігфріда Хьольдтке Почесною Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР
--------------
Про відзначення працівників Кременчуцького виробничого об"єднання "Шляхмашина" імені В.І. Леніна, Полтавська область, державними нагородами Української РСР"
--------------
Про відзначення працівників Свеського насосного заводу Сумського науково-виробничого об"єднання енергетичного насособудування імені 60- річчя СРСР державними нагородами Української РСР"
--------------
Про нагородження працівників Львівського проектного філіалу Київського науково-виробничого об"єднання малотоннажних мастильних матеріалів "Масма" Почесною Грамотою та Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР"
--------------
Про присвоєння художникам почесних звань Української РСР
--------------
Про затвердження тов. Самойленка Л.Г. заступником головного редактора газети "Голос України"
--------------
Про зміни у складі Комісії в справах колишніх партизанів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.
--------------
Про Концепцію і Програму переходу Української РСР до ринкової економіки
--------------
Статут громадської організації "Спілка адвокатів України"
--------------
Про заснування Української академії аграрних наук
--------------

| Головна сторінка |

 

інший список документів наступний список правових актів