Законодавство до 1993 року

| зміст |
Сторінка 22

Резолюція 1990/29 Економічної та Соціальної Ради ООН "Страта"
--------------
Про затвердження Правил віднесення підприємств побутового обслуговування населення до розрядів
--------------
Про порядок денний першої сесії Верховної Ради Української РСР дванадцятого скликання
--------------
Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів СРСР у питаннях, що стосуються жінок, сім'ї і дитинства
--------------
Про забезпечення житлом громадян, які підлягають додатковому переселенню з територій, що зазнали радіоактивного забруднення в результаті аварії на Чорнобильській АЕС
--------------
Статус конвенції про визнання та виконання іноземних арбітражниих рішень
--------------
Про пенсійне забезпечення громадян в СРСР
--------------
Про Секретаріат першої сесії Верховної Ради Української РСР дванадцятого скликання
--------------
Про внесення зміни до постанови Ради Міністрів УРСР від 19 січня 1990 р. N 10
--------------
Про обрання Лічильної комісії Верховної Ради Української РСР дванадцятого скликання
--------------
Про порядок здачі підприємств (об"єднань) республіканського і місцевого підпорядкування та їх майна в оренду"
--------------
Про порядок введення в дію Закону СРСР "Про пенсійне забезпечення громадян в СРСР"
--------------
Про обрання Мандатної комісії Верховної Ради Української РСР дванадцятого скликання
--------------
Про внесення змін до Положення про Головне архівне управління при Раді Міністрів УРСР
--------------
Про підвищення розмірів допомог з тимчасової непрацездатності деяким категоріям робітників і службовців
--------------
Про внесення доповнень і змін до деяких законодавчих актів Української РСР
--------------
Про визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду УРСР з питань підвищення кваліфікації і перепідготовки керівних працівників і спеціалістів народного господарства
--------------
Про реєстрацію Статуту Української есперанто-асоціації
--------------
Про внесення змін до Постанови Президії Верховної Ради Української РСР від 19 липня 1979 року "Про розміри і порядок виплати добових депутатам Верховної Ради Української РСР у зв"язку з виконанням ними депутатських повноважень"
--------------
Резолюція (90) 6 щодо Часткової Угоди про Європейську Комісію "За демократію через право"
--------------
Про Концепцію розвитку землеробства в Українській РСР на період до 2005 року та її реалізацію
--------------
Про деякі питання надання і вилучення земель в Українській РСР
--------------
Про заходи щодо завершення будівництва під"їздів з твердим покриттям до сільських населених пунктів республіки"
--------------
Про реєстрацію Статуту Спілки трудящих України за соціалістичну перебудову
--------------
Про перейменування міста Ворошиловграда і Ворошиловградської області
--------------
Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР
--------------
Про утворення Брусилівського району Житомирської області
--------------
Про заходи у зв"язку з святкуванням 45-ї річниці Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні"
--------------
Щодо звільнення громадян від сплати податку на нежонатих, одиноких і малосімейних громадян СРСР
--------------
Резолюція FAL.2 (19) "Схвалення поправок до Конвенції про полегшення міжнародного морського судноплавства 1965 року з поправками"
--------------
Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці N 160 "Про статистику праці"
--------------
Декларація про міжнародне економічне співробітництво, зокрема пожвавлення економічного росту та розвитку в країнах, що розвиваються
--------------
Політика попередження корупції
--------------
Про відновлення селу Переможне Тернопільської області колишнього найменування Мшанець
--------------
Про відновлення раніше знятого з обліку села Антонівці Тернопільської області
--------------
Про порядок і періодичність обнародування відомостей про екологічну, в тому числі радіаційну, обстановку та стан захворюваності населення
--------------
Про внесення змін до постанови Ради Міністрів УРСР від 30 серпня 1973 р. N 400
--------------
Про епідеміологічний нагляд за малярією
--------------
Про внесення змін до постанови Ради Міністрів УРСР від 24 серпня 1977 р. N 447
--------------
Про розмежування повноважень між Союзом РСР і суб"єктами федерації"
--------------
Про реєстрацію Статуту Республіканської асоціації українознавців
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Європейським космічним агентством про співробітництво в галузі дослідження та використання космічного простору в мирних цілях
--------------
Меморандум між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Китайської Народної Республіки про співробітництво в будівництві в КНР атомної електростанції та надання Радянським Союзом Китаю державного кредиту
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Китайської Народної Республіки про співробітництво в галузі дослідження та використання космічного простору в мирних цілях
--------------
Угода у формі обміну листами між Міністром цивільної авіації СРСР та Послом Японії у СРСР про підтвердження домовленості відносно надання права японським призначеним авіапідприємствам на виконання безпосадкових польотів через територію СРСР
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Китайської Народної Республіки про керівні принципи взаємного скорочення збройних сил та зміцнення довіри у військовій галузі в районі радянсько-китайського кордону
--------------
Про деякі заходи щодо нормалізації споживчого ринку та грошового обігу
--------------
Про відзначення працівників агропромислового комплексу Тернопільської області державними нагородами Української РСР
--------------
Про скасування рішення Львівської міської Ради народних депутатів від 6 квітня 1990 року "Про собор св. Юра"
--------------
Про відповідальність за дії, спрямовані проти громадського порядку і безпеки громадян
--------------
Про відзначення працівників агропромислового комплексу Ровенської області державними нагородами Української РСР
--------------
Про тимчасову структуру і штати апарату по обслуговуванню діяльності місцевих Рад народних депутатів Української РСР
--------------
Про відзначення працівників Кіровоградського комбінату хлібопродуктів N 2 державними нагородами Української РСР
--------------
Про відзначення працівників агропромислового комплексу Кіровоградської області державними нагородами Української РСР
--------------
Про вдосконалення проведення Шевченківського літературно-мистецького свята "В сім"ї вольній, новій"
--------------
Про реєстрацію Статуту Української асоціації сприяння Організації Об"єднаних Націй"
--------------
Про відзначення працівників агропромислового комплексу Волинської області державними нагородами Української РСР
--------------
Про відзначення працівників підприємств місцевої промисловості Дніпропетровської області державними нагородами Української РСР
--------------
Про відновлення в Самбірському районі Львівської області районних органів державної влади і управління
--------------
Про нагородження медаллю "За відмінну службу по охороні громадського порядку"
--------------
Про відзначення працівників агропромислового комплексу Одеської області державними нагородами Української РСР
--------------
Про відзначення працівників Івано-Франківського заводу тонкого органічного синтезу державними нагородами Української РСР
--------------
Про створення державної податкової служби в Українській РСР
--------------
Про роботу Українського науково-дослідного інституту кормів по розв"язанню проблеми забезпечення тваринництва республіки повноцінними кормами"
--------------
Про вдосконалення діяльності установ служби крові в умовах нового господарського механізму
--------------
Про порядок введення в дію Закону СРСР "Про основи економічних відносин Союзу РСР, союзних і автономних республік"
--------------
Про основи економічних відносин Союзу РСР, союзних і автономних республік
--------------
Про невідкладні заходи щодо поліпшення становища жінок, охорони материнства і дитинства, зміцнення сім"ї"
--------------
Про порядок введення в дію Закону СРСР "Про загальні засади місцевого самоврядування і місцевого господарства в СРСР"
--------------
Про загальні засади місцевого самоврядування і місцевого господарства в СРСР
--------------
Про заходи щодо надання допомоги громадянам, які вимушено покинули Азербайджанську РСР і Армянську РСР
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Швейцарською Федеральною Радою про співробітництво в галузі мирного використання ядерної енергії
--------------
Про роз"яснення деяких положень законів Української РСР про місцеві Ради народних депутатів та Примірного положення про голів і президії місцевих Рад народних депутатів Української РСР"
--------------
Протокол про наміри встановити партнерське співробітництво між УРСР та землею Верхня Австрія
--------------
Про внесення змін до постанови Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 14 грудня 1989 р. N 315
--------------
Про зміну пункту 2 постанови Ради Міністрів УРСР від 29 січня 1982 р. N 56
--------------
Про розподіл державних ресурсів концентрованих кормів на II квартал 1990 року
--------------
Про присвоєння науковим працівникам почесних звань Української РСР
--------------
Про відзначення працівників народної освіти державними нагородами Української РСР
--------------
Про нагородження працівників педагогічних інститутів Почесною Грамотою та Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР
--------------
Про нагородження працівників науки та вищих навчальних закладів Почесною Грамотою та Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР
--------------
Про внесення змін і доповнень до Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 23 вересня 1982 року "Про відділи і управління виконавчих комітетів обласних, районних, міських, районних у містах Рад народних депутатів Української РСР"
--------------
Про заходи щодо стимулювання виробництва та поліпшення якості продуктів дитячого харчування
--------------
Про судову практику зі справ про зловживання владою чи службовим положенням, перевищення влади чи службових повноважень, недбалості і посадового підлогу
--------------
Про реєстрацію Статуту Республіканського товариства греків України
--------------
Про оголошення дня 26 квітня "Днем чорнобильської трагедії"
--------------
Справа "Костовський проти Нідерландів" (Case of Kostovski v. the Netherlands)"
--------------
Про утворення Державного комітету Української РСР у справах національностей
--------------
Про віднесення міста Вільногірська Дніпропетровської області до категорії міст обласного підпорядкування
--------------
Про відзначення працівників агропромислового комплексу Хмельницької області державними нагородами Української РСР
--------------
Про відзначення працівників агропромислового комплексу Чернігівської області державними нагородами Української РСР
--------------
Про відзначення працівників агропромислового комплексу Вінницької області державними нагородами Української РСР
--------------
Про відзначення працівників зв'язку державними нагородами Української РСР
--------------
Про закупівельні ціни на велику рогату худобу м"ясних порід, м"ясних типів та їх помісей, нижче середньої вгодованості та виснажену"
--------------
Методика прогнозування масштабів зараження сильнодіючими отруйними речовинами при аваріях (руйнуванні) на хімічно небезпечних об"єктах і транспорті"
--------------
Стан необхідної оборони може мати місце й тоді, коли захист відбувся безпосередньо за актом хоч і закінченого посягання, але за обставинами справи момент його закінчення не був ясним для того, хто оборонявся. Перехід знаряддя нападу чи інших використ...
--------------
Про створення ботанічного саду загальнодержавного значення в м. Кременці Тернопільської області
--------------
Про присвоєння тт. Драгомирецькому В.Д., Фролову А.Ф. почесного звання "Заслужений діяч науки і техніки Української РСР"
--------------
Про відзначення працівників охорони здоров'я державними нагородами Української РСР
--------------
Поправки 1990 року до Додатка до Протоколу 1978 року до Міжнародної конвенції по запобіганню забрудненню з суден 1973 року
--------------
Про гербові печатки, кутові штампи і вивіски президій місцевих Рад народних депутатів Української РСР
--------------
Про відзначення працівників образотворчого мистецтва державними нагородами Української РСР
--------------
Про відзначення працівників агропромислового комплексу Ворошиловградської області державними нагородами Української РСР
--------------
Про заснування поста Президента СРСР і внесення змін та доповнень до Конституції (Основного Закону) СРСР
--------------
Про присвоєння тов. Вітову А.А. почесного звання "Заслужений раціоналізатор Української РСР"
--------------
Про присвоєння винахідникам і раціоналізаторам почесних звань Української РСР
--------------
Про відзначення працівників агропромислового комплексу Херсонської області державними нагородами Української РСР
--------------
Про нагородження робітників Калуського виробничого об'єднання "Хлорвініл" імені 60-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції, Івано-Франківська область, Почесною Грамотою та Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР"
--------------
Про відзначення працівників фізичної культури і спорту державними нагородами Української РСР
--------------
Про нагородження письменника Збігнева Доміно, Республіка Польща, Почесною Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР
--------------
Про відзначення працівників спеціалізованих управлінь тресту "Укргідромеханізація" державними нагородами Української РСР"
--------------
Про внесення змін до опису посвідчень депутатів місцевих Рад народних депутатів Української РСР
--------------
Про застосування статті 54 Закону УРСР "Про вибори депутатів місцевих Рад народних депутатів Української РСР"
--------------
Про нагородження працівників підприємств легкої промисловості Почесною Грамотою та Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР
--------------
Про присвоєння тт. Граммі О.Ф., Зінчишин Л.М. почесного звання "Заслужений працівник промисловості Української РСР"
--------------
Про умови оплати праці працівників апарату місцевих Рад народних депутатів Української РСР
--------------
Про застосування статті 54 Закону УРСР "Про вибори народних депутатів Української РСР" і статті 53 Закону УРСР "Про вибори депутатів місцевих Рад народних депутатів Української РСР"
--------------
Про присвоєння працівникам науки та вищих навчальних закладів почесних звань Української РСР
--------------
Про посилення відповідальності за порушення правил торгівлі та спекуляцію
--------------
Про відзначення працівників агропромислового комплексу Миколаївської області державними нагородами Української РСР
--------------
Про присвоєння тов. Корсун Л.І. почесного звання "Заслужений працівник культури Української РСР"
--------------
Про присвоєння працівникам вищих навчальних закладів почесних звань Української РСР
--------------
Про відзначення працівників культури державними нагородами Української РСР
--------------
Про власність в СРСР
--------------
Про присвоєння творчим працівникам почесного звання "Заслужений артист Української РСР"
--------------
Про нагородження працівників Харківського виробничого об'єднання продовольчих товарів Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР
--------------
Про нагородження працівників Слов'янського керамічного комбінату, Донецька область, Почесною Грамотою та Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР
--------------
Про присвоєння працівникам Одеського виробничого об'єднання важкого кранобудування імені Січневого повстання почесних звань Української РСР
--------------
Про присвоєння тт. Гасману М.Й., Ришкову В.В. почесного звання "Заслужений працівник фізичної культури і спорту Української РСР"
--------------
Про присвоєння тов. Попадюку В.І. почесного звання "Народний артист Української РСР"
--------------
Про нагородження працівників Одеського виробничого об'єднання важкого кранобудування імені Січневого повстання Почесною Грамотою та Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР
--------------
Про Примірне положення про голів і президії місцевих Рад народних депутатів Української РСР
--------------
Про спеціальні будинки-інтернати для престарілих та інвалідів
--------------
Про визнання такими, що втратили чинність, і внесення змін до рішень Уряду УРСР у зв'язку з внесенням змін і доповнень до Закону СРСР "Про державне підприємство (об'єднання)"
--------------
Рекомендація N 23 Європейської економічної комісії ООН "Код фрахтових витрат - КФВ. Погодження опису фрахтових витрат та інших зборів"
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Чехословацької Соціалістичної Республіки про виведення радянських військ з території Чехословацької Соціалістичної Республіки
--------------
Про визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду УРСР з питань оренди і орендних відносин
--------------
Про затвердження указів Президії Верховної Ради Української РСР про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР
--------------
Рада Міністрів СРСР Постанова
--------------
Виділення на вимогу позивача жилого приміщення, яке менше належної йому частки жилої площі, не допускається лише за умови, коли внаслідок зазначеної зміни договору найму він стане таким, що потребує поліпшення житлових умов
--------------
Про нагородження працівників Лисичанського скляного заводу "Пролетарій", Ворошиловградська область, Почесною Грамотою та Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР"
--------------
Про присвоєння працівникам Лисичанського скляного заводу "Пролетарій", Ворошиловградська область, почесного звання "Заслужений працівник промисловості Української РСР"
--------------
Про нагородження робітників транспортних підприємств Почесною Грамотою та Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР
--------------
Рекомендація Комісії 90/109/ЄЕС "Щодо прозорості банківських вимог щодо транскордонних фінансових операцій"
--------------
Про присвоєння тов. Бережній К.А. почесного звання "Заслужений працівник транспорту Української РСР"
--------------
Про реєстрацію Статуту Всесоюзного добровільного товариства "Союз "Чорнобиль"
--------------
Про внесення змін в додаток до пункту 3 Постанови Президії Верховної Ради Української РСР від 20 листопада 1989 року "Про нагрудні знаки і посвідчення депутатів місцевих Рад народних депутатів Української РСР"
--------------
Про членів колегії Держагропрому УРСР
--------------
Про затвердження Положення про Тимчасовий комітет по боротьбі з злочинністю в Українській РСР
--------------
Про реєстрацію Статуту Української організації борців антифашистського Опору
--------------
Щодо Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання і передачі речових доказів з кримінальних справ, цінностей та іншого майна органами попереднього слідства, дізнання і судами
--------------
Про роз"яснення положень статті 49 Закону Української РСР "Про вибори депутатів місцевих Рад народних депутатів Української РСР"
--------------
Про створення державного заповідника "Медобори" у Тернопільській області"
--------------
Про невідкладні заходи щодо прискорення переселення населення з смт Поліського Київської області і смт Народичів Житомирської області
--------------
Про випуск і порядок розповсюдження Республіканської внутрішньої 5-процентної позики 1990 року
--------------
Про затвердження Положення про Республіканську надзвичайну протиепідемічну комісію при Раді Міністрів УРСР
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Австрійською Республікою про сприяння здійсненню та взаємний захист капіталовкладень
--------------
Згідно з пп. 10, 11 Положення про порядок відшкодування шкоди, заподіяної громадянину незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду, розгляд заяви про відшкодування втраченого заробітку та інших трудових доходів, судов...
--------------
Рекомендація Комітету міністрів державам-учасницям стосовно медичних досліджень на людині N R(90)3
--------------
Про включення додатково до переліку населених пунктів Української РСР
--------------
Про затвердження переліку населених пунктів з підвищеною радіоактивністю, в яких оплата праці провадиться за підвищеними тарифними ставками
--------------
Протокол про застосування Угоди між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Республіки Кіпр про міжнародне автомобільне сполучення
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Республіки Кіпр про міжнародне автомобільне сполучення
--------------
Про заходи щодо подальшого впорядкування використання легкових автомобілів установами, підприємствами і організаціями
--------------
Спільна заява Голови Ради Міністрів УРСР В. Масола і Прем'єр-міністра Вільної держави Баварія доктора М. Штрайбля про основні напрямки партнерського співробітництва"
--------------
Про практику розгляду судами справ про відповідальність за порушення законодавства про охорону природи
--------------
Особі, визнаній винною у вчиненні кількох злочинів, передбачених різними статтями Особливої частини Кримінального кодексу, додаткове покарання, як і основне, спочатку має бути призначено за один або декілька злочинів, а потім за їх сукупністю
--------------
Про відповідальність за порушення вимог, спрямованих на поліпшення екологічної обстановки в Українській РСР
--------------
Про зміну постанови Ради Міністрів Української РСР від 19 грудня 1983 р. N 509 "Про плату за навчання в дитячих музичних, художніх, хореографічних школах та школах мистецтв"
--------------
Про внесення до деяких законодавчих актів Української РСР доповнень і змін, що випливають з законів про вибори народних депутатів
--------------
Про створення ландшафтного заказника загальнодержавного значення "Тарасів обрій" у Черкаській області"
--------------
Президія Верховної Ради Української РСР Постанова
--------------
Про поновлення на роботі та стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу
--------------
Про внесення доповнення та зміни до Основних положень про вахтовий метод організації робіт
--------------
При вирішенні спору про поділ спільної сумісної власності подружжя суд відповідно до вимог ст. 29 Кодексу про шлюб та сім"ю України обгрунтовано визнав необхідність оздоровлення дітей і врахував їхні інтереси при виділенні позивачці автомобіля"
--------------
Про звільнення від деяких видів оподаткування платників, які знаходяться на території, що зазнала радіаційного забруднення
--------------
Про скликання Верховної Ради Української РСР
--------------
Про присвоєння працівникам культури і мистецтва почесних звань Української РСР
--------------
Про внесення доповнень до Переліку підприємств, організацій та об"єктів на яких може застосовуватися вахтовий метод організації робіт"
--------------
Про нагородження тов. Шелеста М.В. Почесною Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР
--------------
Про нагородження тов. Кожемяченка В.Ф. Почесною Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР
--------------
Про присвоєння тт. Пласконосу В.П., Федюшину В.П. почесного звання "Заслужений працівник фізичної культури і спорту Української РСР"
--------------
Про питання, пов"язані з введеннням в дію Основ законодавства Союзу РСР і союзних республік про оренду"
--------------
Про внесення змін до статей 64 і 203 Цивільного процесуального кодексу Української РСР
--------------
Про нагородження працівників Полонського фарфорового заводу, Хмельницька область, Почесною Грамотою та Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР
--------------
Про нагородження працівників Одеського суперфосфатного заводу Почесною Грамотою та Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР
--------------
Про нагородження тов. Гульпе О.В. Почесною Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР
--------------
Про присвоєння працівникам творчо-виробничого об'єднання "Союздержцирк" почесного звання "Заслужений артист Української РСР"
--------------
Про проведення додаткового випуску грошово-речової лотереї в 1990 році
--------------
Про присвоєння працівникам підприємств енергетики та електрифікації почесного звання "Заслужений енергетик Української РСР"
--------------
Про нагородження працівників комунально-побутового обслуговування Почесною Грамотою та Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР
--------------
Про присвоєння працівникам торгівлі та споживчої кооперації почесного звання "Заслужений працівник сфери послуг Української РСР"
--------------
Про нагородження працівників торгівлі, громадського харчування та споживчої кооперації Почесною Грамотою та Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР
--------------
Про створення лікувально-оздоровчого об"єднання Управління Справами Ради Міністрів УРСР у складі лікувально-профілактичних і оздоровчих закладів"
--------------
Дунайські правила щодо загальної аварії 1990 р.
--------------
Міжнародні правила по тлумаченню термінів "Інкотермс"
--------------
Про переселення жителів з населених пунктів Народицького району Житомирської області і Поліського району Київської області, а також будівництво для них об"єктів соціально-побутового і виробничого призначення"
--------------
Про перелік питань до розгляду на засіданнях Ради Міністрів УРСР і Президії Ради Міністрів УРСР у першому півріччі 1990 року
--------------
Про затвердження Норм втрат парфумерно-косметичних товарів при транспортуванні, зберіганні, та реалізації
--------------
Доповнення до Списку професійних захворювань, що затверджені наказом Мінздоров'я СРСР від 29 вересня 1989 р. N 555
--------------
Про внесення змін і доповнень до статей 120 і 156 Кримінально-процесуального кодексу Української РСР
--------------
Про присвоєння тов. Іванову П.П. почесного звання "Заслужений працівник сільського господарства Української РСР"
--------------
Про нагородження тов. Дикової Л.Ф. Почесною Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР
--------------
Про нагородження працівників Токарівської птахофабрики виробничого об'єднання "Харківптахопром" Почесною Грамотою та Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР"
--------------
Про присвоєння тов. Літвінчуку Г.С. почесного звання "Заслужений діяч науки і техніки Української РСР"
--------------
Про створення Українського міжгалузевого державного об'єднання річкового флоту "Укррічфлот"
--------------
Про присвоєння тов. Тацію В.Я. почесного звання "Заслужений діяч науки і техніки Української РСР"
--------------
Про ратифікацію Українською РСР Третього додаткового протоколу до Статуту Всесвітнього поштового союзу
--------------
Про порядок безплатного проїзду громадян з числа колишніх військовослужбовців-інтернаціоналістів, які брали участь у бойових діях у Республіці Афганістан і на території інших країн
--------------
Про зміну та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду УРСР з питань індивідуального житлового будівництва
--------------
Про нагородження тов. Сотниченко В.Г. Почесною Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР
--------------
Про заходи з подальшого впорядкування використання легкових автомобілів установами, підприємствами та організаціями
--------------
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР з питань індивідуального житлового будівництва
--------------
Про затвердження форм первинної облікової документації для підприємств і організацій
--------------
Про підвищення норм витрат на харчування, медикаменти і м'який інвентар у закладах охорони здоров'я та безплатне амбулаторне лікування деяких категорій хворих
--------------
Про визнання такими, що втратили чинність, постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР з питань участі державних, кооперативних та інших громадських підприємств, організацій і установ у комплектуванні вищих і середніх спеціальних учбових закл...
--------------
Про створення пам'яток природи загальнодержавного значення
--------------
Про хід підготовки до виборів депутатів місцевих Рад народних депутатів в Українській РСР
--------------
Про затвердження Положення про порядок ліквідації нафтових, газових та інших свердловин і списання витрат на їх спорудження
--------------
Про Звернення З'їзду народних депутатів Союзу Радянських Соціалістичних Республік до громадян СРСР
--------------
Про нагородження Генерального консула Чехословацької Соціалістичної Республіки в м. Києві тов. Мартіна Ковача Почесною Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР
--------------
Про продовження строку дії розпорядження Ради міністрів УРСР від 16 січня 1987 р. N 22 про поширення на керівних, інженерно-технічних працівників, спеціалістів і кваліфікованих робітників, які прибули на роботу на підприємства, в установи й організац...
--------------
Про зміни і доповнення статті 125 Конституції (Основного Закону) СРСР
--------------
Дії особи, яка схилила інших осіб до вчинення злочину, кваліфікуються як співучасть у цьому злочині у формі підмовництва
--------------
Щодо порядку лікарського забезпечення населення
--------------
Меморандум про домовленість стосовно застосування положень про контроль, що знаходяться у Договорі між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Сполученими Штатами Америки про ліквідацію їх ракет середньої дальності та меншої дальності
--------------
Директива 89/667/ЄЕС Ради Європейських Співтовариств "Щодо приватизованих підприємств з обмеженою відповідальністю з одним учасником"
--------------
Про статус народних депутатів в СРСР
--------------
Директива 89/666/ЄЕС Ради Європейських Співтовариств "Щодо вимог з розкриття інформації про відділення, що були відкриті у Державі-члені певними типами підприємств, що діють згідно з законодавством іншої Держави"
--------------
Про зміни і доповнення Конституції (Основного Закону) СРСР у питаннях виборчої системи
--------------
Про уточнення деяких положень Конституції (Основного Закону) СРСР у питаннях порядку діяльності З"їзду народних депутатів СРСР, Верховної Ради СРСР та їхніх органів"
--------------
Про поновлення на роботі та стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу
--------------
Директива Ради 89/647/ЄЕС "Щодо індексу платоспроможності кредитних установ"
--------------
Другий Факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, що стосується скасування смертної кари (укр/рос)
--------------
Про затвердження Положення про конференції суддів районних (міських) народних судів та обласних, Київського міського судів
--------------
Про господарські спори, пов"язані із знищенням чи псуванням продукції, товарів, тари, яка повертається"
--------------
Про присягу суддів і народних засідателів судів Української РСР
--------------
Резолюція 44/114 Генеральної Асамблеї ООН "Скорочення військових бюджетів"
--------------
Друга Директива Ради 89/646/ЄЕС "Щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних актів, які стосуються початку і здійснення діяльності кредитних установ, та внесення змін до Директиви 77/780/ЄЕС"
--------------
Про затвердження Положення про дисциплінарну відповідальність суддів, відкликання і дострокове звільнення суддів і народних засідателів судів Української РСР
--------------
Про затвердження Положення про кваліфікаційні колегії суддів судів Української РСР
--------------
Резолюція, прийнята по доповіді спеціального комітету повного складу шістнадцятої спеціальної сесії
--------------
Про Державний бюджет Української РСР на 1990 рік
--------------
Четвертий додатковий протокол до Статуту Всесвітнього поштового союзу
--------------
Про порядок розгляду пропозицій трудових колективів щодо зміни умов оплати праці та надання додаткових пільг
--------------
Про додаткові заходи щодо посилення охорони здоров'я та поліпшення матеріального становища населення, яке проживає на території, що зазнала радіоактивного забруднення в результаті аварії на Чорнобильській АЕС
--------------
Про затвердження норм відходів при підготовці до продажу копченостей і ковбасних виробів, що виробляються за республіканською нормативно-технічною документацією
--------------
Щодо вдосконалення системи обліку окремих інфекційних та паразитарних захворювань
--------------
Про порядок узагальнення зауважень і пропозицій трудових колективів і громадян по проекту Закону СРСР "Про пенсійне забезпечення громадян в СРСР"
--------------
Хартія Співтовариства про основні соціальні права трудящих
--------------
Про невідкладні заходи щодо збільшення виробництва миючих засобів у 1990-1992 роках і нормалізації торгівлі цими товарами
--------------
Санітарні правила для механічних цехів (обробка металів різанням)
--------------
Про Державний план економічного і соціального розвитку Української РСР на 1990 рік
--------------
Про Комплексну програму профілактики захворювань і формування здорового способу життя населення Української РСР на період до 2000 року
--------------
Про створення агропромислового комбінату "Березанський" і агропромислового об'єднання "Висунь"
--------------
Про першочергові заходи щодо організації виконання Закону УРСР "Про мови в Українській РСР"
--------------
Про проведення в порядку експерименту виборів депутатів Чорненської сільської Ради народних депутатів Великобурлуцького району Харківської області по виробничих і територіальних виборчих округах
--------------
Про затвердження Положення про управління (відділ) по обліку і розподілу жилої площі виконавчого комітету міської, районної в місті Ради народних депутатів
--------------
Міжнародна конвенція про боротьбу з вербуванням, використанням, фінансуванням і навчанням найманців
--------------
Про зміну та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Держкомпраці СРСР та Секретаріату ВЦРПС у зв"язку з Законом СРСР "Про внесення змін та доповнень до Закону СРСР "Про державне підприємство (об"єднання)"
--------------
Про Державний план економічного і соціального розвитку Української РСР на 1990 рік
--------------
Про затвердження указів Президії Верховної Ради Української РСР про внесення змін і доповнень до до деяких законодавчих актів Української РСР
--------------
Про Державний бюджет Української РСР на 1990 рік
--------------
Меморандум про взаєморозуміння між Державним комітетом лісу СРСР і Міністерством сільського та лісового господарства Італії стосовно співробітництва в галузі лісового господарства
--------------
Спільна радянсько-італійська декларація
--------------
Спільна заява Уряду Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Уряду Італійської Республіки про співробітництво в галузі конверсії військової промисловості
--------------
Заява щодо намірів Уряду Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Уряду Італійської Республіки сприяння міжнародній неурядовій організації "Міжнародний центр наукової культури - Всесвітня лабораторія"
--------------
Меморандум про взаєморозуміння між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Італійської Республіки про співробітництво у боротьбі із зловживанням наркотичними засобами і психотропними речовинами та їх незаконним обігом
--------------
Заява Уряду Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Уряду Італійської Республіки щодо намірів з розвитку співробітництва в галузі охорони навколишнього середовища
--------------
Протокол по першій програмі співробітництва відповідно до Угоди між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Італійської Республіки про співробітництво в дослідженні та використанні космічного простору в мирних цілях від 14 жовтня 1...
--------------
Угода про співробітництво між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Італійської Республіки в галузі цивільної оборони з питань прогнозування і попередження надзвичайних ситуацій та взаємної допомоги у випадку стихійних лих або аварій
--------------
Угода у формі обміну особистими нотами між Міністром закордонних справ СРСР та Міністром закордонних справ Італії про співробітництво в галузі архівної справи
--------------
Угода у формі обміну особистими нотами між Міністром закордонних справ СРСР та Міністром закордонних справ Італії про сертифікацію цивільних суден, що взаємно імпортуються та про визнання сертифікатів льотної придатності
--------------
Паризька декларація "Жінки, діти та синдром набутого імунодефіциту (СНІД)"
--------------
Про зміни і визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду Української РСР з питань будівництва, ремонту і експлуатації автомобільних шляхів
--------------
Про організаторську роботу Львівського облвиконкому по координації розвитку виробництва окремих видів продукції на території області
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Урядом Італійської Республіки про заохочення та взаємний захист капіталовкладень
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Урядом Італійської Республіки про запобігання інцидентів на морі за межами територіальних вод
--------------
Про перебудову роботи Чернігівського обласного управління статистики
--------------
Постановивши рішення про передачу відповідачеві пошкодженого з його вини автомобіля і про зобов"язання відшкодувати його вартість, суд виходив з вимог ст. 453 Цивільного кодексу про спосіб відшкодування шкоди, тому у президії обласного суду не було п..."
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Ісламської Республіки Пакистан про економічне та технічне співробітництво у розширенні металургічного заводу в м. Карачі
--------------
Санітарні правила при виробництві епоксидних смол і матеріалів на їх основ
--------------
Про зведений план проведення республіканських наукових і науково-технічних нарад, конференцій, з'їздів і семінарів на 1990 рік
--------------
Директива Ради 89/618/Євратом "Щодо інформування широкої громадськості про заходи охорони здоров"я, що мають вживатись, і дії, які повинні виконуватись, у випадку радіаційної аварії"
--------------
Про внесення доповнень та змін до Правил користування електричною енергією
--------------
Основи законодавства Союзу РСР і союзних республік про оренду
--------------
Програма культурного та наукового співробітництва між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Грецькою Республікою на 1990-1991 роки
--------------
Про порядок введення в дію Основ законодавства Союзу РСР і союзних республік про оренду
--------------
Про затвердження акта прийняття закінчених комплексів виконаних робіт, довідки за формою N 3 та вказівок щодо їх заповнення
--------------
Про внесення змін і доповнень до статті 255 Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення
--------------
Про внесення змін до Ставок державного мита
--------------
Угода у формі обміну листами між Надзвичайним і Повноважним Послом Канади в СРСР та Міністром закордонних справ СРСР про заснування генерального консульства СРСР в Торонто і генеральних консульств Канади в Києві і Ленінграді
--------------
Про створення Шевченківського національного заповідника в м. Каневі
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Канади про співробітництво з питань навколишнього середовивща
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Урядом Канади про заохочення та взаємний захист капіталовкладень
--------------
Конвенція про права дитини
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Канади про відносини в аудіовізуальній сфері
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Канади про співробітництво в Арктиці та на Півночі
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Канади про запобігання інцидентів на морі за межами територіальних вод
--------------
Про нагрудні знаки і посвідчення депутатів місцевих Рад народних депутатів Української РСР
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Канади про співробітництво в галузі мирного використання атомної енергії
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Канади щодо візитів по військовій лінії
--------------
Меморандум про взаєморозуміння між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Канади щодо спільних програм в галузі метеорології, дослідження атмосфери та клімату
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Канади щодо співробітництва між союзними республіками Союзу РСР та провінціями Канади
--------------
Меморандум про взаєморозуміння між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Канади, що стосується співробітництва у боротьбі проти зловживання наркотичними засобами та запобігання незаконного виробництва і обігу наркотичних засобів
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Канади про співробітництво в галузі дослідження та використання космічного простору в мирних цілях
--------------
Меморандум про взаєморозуміння між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Канади про наукове співробітництво в галузі дослідження водних екосистем
--------------
Про проведення в порядку експерименту виборів депутатів Жовтневої районної Ради народних депутатів м. Києва по двомандатних виборчих округах
--------------

| Головна сторінка |

 

інший список документів наступний список правових актів