Законодавство до 1993 року

| зміст |
Сторінка 24

Про ставки авторської винагороди за видання творів науки, літератури і мистецтва
--------------
Коло ведення Міжнародної дослідної групи з міді
--------------
Про надання права керівникам дитячих будинків видавати дітям-сиротам грошову компенсацію у випадках призову їх на дійсну військову службу, а також реєстрації шлюбу
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Республіки Куба про надання Республіці Куба технічного сприяння в організації і діяльності органів державного нагляду за створенням та безпечною експлуатацією атомних електростанцій...
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Чехословацької Соціалістичної Республіки про співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища
--------------
Директива Ради 89/117/ЄЕС "Щодо зобов"язання стосовно публікації щорічних бухгалтерських документів структурними підрозділами кредитних та фінансових установ, що створені у державах-членах, головний офіс яких знаходиться на території іншої держави-члена"
--------------
Про створення державних заказників республіканського значення, ботанічного саду та дендрологічного парку
--------------
Про утворення при Верховній Раді Української РСР Комісії по сприянню у забезпеченні прав і інтересів реабілітованих і створенні пам"ятників жертвам репресій, що мали місце в період 30 - 40-х і початку 50-х років"
--------------
Зміни до розділу 34 "Водогосподарське будівництво" Збірника цін на проектні роботи для будівництва"
--------------
Про Комісію Президії Ради Міністрів УРСР по вдосконаленню господарського механізму
--------------
Протокол до Угоди між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Урядами Королівства Бельгії та Великого Герцогства Люксембург про взаємне заохочення та взаємний захист капіталовкладень
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Урядами Королівства Бельгії та Великого Герцогства Люксембург про взаємне заохочення та взаємний захист капіталовкладень
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Урядом Фінляндської Республіки про сприяння здійсненню та взаємний захист капіталовкладень
--------------
Зміни і доповнення до Розділу 27 "Промисловість будівельних матеріалів"
--------------
Про генеральний план розвитку м. Одеси
--------------
Питання Українського республіканського відділення Радянського фонду милосердя і здоров"я"
--------------
Про внесення зміни до Положення про порядок виплати одноразової винагороди за вислугу років працівникам проектних, дослідницьких і проектно-дослідницьких організацій
--------------
Про скасування постанов Ради Міністрів УРСР, пов"язаних з увічненням пам"яті А.О. Жданова"
--------------
Зміни І доповнення до розділу 39 "Житлові та цивільні будинки"
--------------
Про розширення самостійності Виставки досягнень народного господарства УРСР в питаннях управління й організації оплати праці
--------------
Санітарні правила для виробництв матеріалів на основі вуглецю (вуглецевих, графітованих, волокнистих, композиційних)
--------------
Тимчасові санітарно-гігієнічні вимоги до кооперативів та індивідуальної трудової діяльності по виробництву, ремонту і наладці промислових виробів і побутової техніки, а також в сфері кустарно-ремісничих промислів
--------------
ІНСТРУКЦІЯ про порядок збереження за громадянами, що тимчасово відсутні з причин та характеру роботи, жилого приміщення в місці постійного проживання
--------------
Про ліквідацію системи головних міністерств і відомств СРСР у виробництві товарів народного споживання
--------------
Протокол про розміщення та будівництво Генеральних консульств Союзу Радянських Соціалістичних Республік в Мюнхені та Федеративної Республіки Німеччини в Києві
--------------
Президія Верховної Ради Української РСР Постанова
--------------
Про зміну і визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду СРСР з питань житлової кооперації
--------------
Про поширення на працівників профспілкових і комсомольських органів умов матеріально-побутового забезпечення
--------------
Підсумковий документ Віденської зустрічі держав-учасниць Наради з безпеки та співробітництва в Європі (Витяг)
--------------
Про норми витрат на харчування і медикаменти в будинках-інтернатах для престарілих та інвалідів
--------------
Про визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду СРСР з питань народної освіти
--------------
Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво у боротьбі з незаконним обігом наркотиків
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво в галузі базових наукових досліджень
--------------
Про заміну молока
--------------
Про стан технічного переоснащення підприємств легкої промисловості УРСР та перебудову управління науковими дослідженнями в галузі в умовах повного господарського розрахунку і самофінансування
--------------
Про створення національного природного парку "Синевир"
--------------
Політика протидії корупції
--------------
Проблема біженців та осіб, що шукають притулку, які виїжджають у неорганізованому порядку з країни, в якій вони вже отримали захист
--------------
Про доповнення пункту 29 Правил обліку громадян, які бажають вступити до житлово-будівельного кооперативу
--------------
Норми втрат рідких харчових продуктів при продажу через автомати, ізотермічні ємності та інше обладнання
--------------
Про ліквідацію Головного управління Української РСР по іноземному туризму
--------------
Протокол між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Корейської Народно-Демократичної Республіки про принципи співробітництва в будівництві в 1989 - 1992 роках наземних об"єктів Тиретського соляного рудника в Іркутській області"
--------------
Щодо внесення змін до Норм витрат на технічне обслуговування та поточний ремонт автомобілів і автобусів РД 200 УРСР 84001-3-88
--------------
Про практику розгляду судами спорів про оплату праці робітників і службовців
--------------
Коли щодо виконавця певних дій відмовлено в притягненні до кримінальної відповідальності через відсутність складу злочину, то співучасник цих дій також звільняється від відповідальності з цієї ж підстави
--------------
Про внесення змін до діючих Правил користування тепловою та електричною енергією
--------------
Директива N 89/109/ЄЕС Ради ЄЕС про зближення законів держав - членів ЄЕС щодо матеріалів і виробів, призначених для безпосереднього контакту з харчовими продуктами
--------------
Перша Директива Ради 89/104/ЄЕС "Про наближення законодавства держав- членів, що стосується торгових марок"
--------------
Конвенція Організації Об"єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин"
--------------
Про визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду УРСР з питань паливно-енергетичного комплексу та деяких інших галузей промисловості
--------------
Про визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду УРСР з питань фінансів і штатів
--------------
Про внесення змін і доповнень до Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення, Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів Української РСР
--------------
Про доповнення статті 4 Основ житлового законодавства Союзу РСР і союзних республік
--------------
Про визнання такими, що втратили чинність, і внесення змін до постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР з питань планування, матеріально-технічного постачання та деяких інших питань
--------------
Директива 88/627/ЄЕС Ради Європейських Співтовариств стосовно інформації, що має бути опублікована, коли один з основних пакетів акцій товариства, акції якого котируються на біржі, придбавається або продається
--------------
Санітарні правила для виробництв синтетичних полімерних матеріалів і підприємств по їх переробці
--------------
Резолюція 43/173 Генеральної Асамблеї ООН від 9 грудня 1988 року "Звід принципів захисту всіх осіб, які піддаються затриманню чи ув"язенню будь-яким чином"
--------------
Конвенція про міжнародні переказні векселі та міжнародні прості векселі
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Ісламської Республіки Іран про співробітництво у будівництві та експлуатації гідровузлів "Ходааферін" та "Гиз-Галаси" на прикордонній річці Аракс"
--------------
Про поширення на авторів, які працюють над рукописами шкільних підручників, що випускаються видавництвами союзних республік і областей, чинність пункту 3 постанови Ради Міністрів СРСР від 11 липня 1986 р. N 818
--------------
Декларація про запобігання та усунення спорів і ситуацій, які можуть загрожувати міжнародному миру та безпеці, і про роль ООН в цій галузі
--------------
Про продаж громадянам у власність квартир у будинках державного і громадського житлового фонду
--------------
Про затвердження норм втрат (бою) електроарматурного і лампового скла, електроустановочних виробів, електроламп при транспортуванні, зберіганні та реалізації
--------------
Про зміни і доповнення Конституції (Основного Закону) СРСР
--------------
Інструкція для відповідальних осіб по нагляду за підйомними спорудами, справним станом вантажопідіймальних кранів та за безпечне здійснення робіт по переміщенню вантажів кранами
--------------
Інструкція про надання першої допомоги потерпілим від електричного струму та при інших нещасних випадках
--------------
Інструкція з протипожежної безпеки
--------------
Інструкція N 14 з охорони праці для електрослюсаря (будівельного)
--------------
Інструкція N 15 з охорони праці для електрозварювальника
--------------
Про вибори народних депутатів СРСР
--------------
Про внесення змін до постанов Держкомпраці та ВЦРПС з питань виплати винагороди за вислугу років
--------------
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду УРСР з питань продажу по дрібному опту товарів ринкового фонду
--------------
Про заходи щодо посилення боротьби з розповсюдженням СНІД в СРСР
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Республіки Індія про уникнення подвійного оподаткування доходів
--------------
Санітарні правила пристрою і експлуатації систем централізованого гарячого водопостачання
--------------
Про внесення змін у систему почесних звань Української РСР
--------------
Про вдосконалення порядку нагородження державними нагородами Української РСР
--------------
Про визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду УРСР з питань народної освіти і деяких інших питань
--------------
Про об"єднання Самбірської міської і Самбірської районної Рад народних депутатів Львівської області"
--------------
Про затвердження указів Президії Верховної Ради Української РСР про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР
--------------
Про затвердження указів Президії Верховної Ради Української РСР про зміни в системі органів управління Української РСР та про внесення змін до Закону Української РСР "Про Раду Міністрів Української РСР"
--------------
Резолюції міжнародної конференції з гармонізованої системи засвідчення та оформлення свідоцтв
--------------
Протокол 1988 року до Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року
--------------
Про затвердження тимчасової норми природної втрати етилового спирту
--------------
Про визнання такими, що втратили силу, нормативних актів у зв'язку з Положенням про постачання продукції виробничо-технічного призначення і Положенням про постачання товарів народного споживання
--------------
Протокол про обмеження викидів окислів азоту або їх транскордонних потоків до Конвенції 1979 року про транскордонне забруднення повітря на великі відстані
--------------
Санітарні правила оснащення, обладнання і утримання гуртожитків для робітників, студентів, учнів середніх спеціальних навчальних закладів і професійно-технічних училищ
--------------
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду УРСР з питань науково-технічного прогресу, якості продукції та деяких інших питань
--------------
ЗМІНИ до Розділу 42 "Підприємства торгівлі та громадського харчування" Збірника цін на проектні роботи для будівництва"
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про запобігання інцидентів на морі за межами територіальних вод
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Федеративної Республіки Німеччини про співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища
--------------
Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР
--------------
Про вилучення вогнестрільної зброї і бойових припасів у деяких категорій громадян
--------------
Про визнання такими, що втратили чинність, постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР з питань праці і заробітної плати
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Італійської Республіки про співробітництво в дослідженні та використанні космічного простору в мирних цілях
--------------
Про визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду УРСР з питань валютних відрахувань і деяких інших питань зовнішньоекономічної діяльності
--------------
Конвенція між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Китайської Народної Республіки щодо карантину та захисту рослин
--------------
Угода між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Австрійською Республікою про проведення спільного радянсько-австрійського космічного польоту
--------------
Загальні умови постачань товарів між організаціями країн-членів РЕВ 1968/1988 рр. (ОУП РЕВ 1968/1988 рр.)
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Китайської Народної Республіки про співробітництво в галузі рибного господарства
--------------
Про ратифікацію Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Республіки Ботсвана щодо економічного і технічного співробітництва
--------------
Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського Співтовариства
--------------
Санітарні правила для холодильників
--------------
Орієнтовні безпечні рівні дії змінних магнітних полів частотою 50 Гц при провадженні робіт під напругою на повітряних лініях (ПЛ) електропередачі напругою 220-1150 кВ
--------------
Президія Верховної Ради Української РСР Указ
--------------
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду УРСР з питань матеріально-технічного забезпечення і деяких інших питань
--------------
Договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Монгольською Народною Республікою про взаємне надання правової допомоги у цивільних, сімейних та кримінальних справах
--------------
Інструкція про порядок забезпечення безкоштовними квартирами з опаленням та освітленням педагогічних, медичних, ветеринарних, культурно-просвітницьких працівників і кіномеханіків
--------------
Про затвердження норм природного убутку вторинної сировини при зберіганні на складах підприємсв і організацій
--------------
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду Української РСР у зв'язку з постановою Ради Міністрів СРСР від 25 липня 1988 р. N 888
--------------
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду УРСР з питань планування й економічного стимулювання
--------------
Арбітражні правила Китайської міжнародної економічної та торговельної Арбітражної комісії
--------------
Про заходи щодо збільшення виробництва і прискорення насичення ринку товарами народного споживання
--------------
Про невідкладні заходи щодо поліпшення торговельного обслуговування населення
--------------
Резолюція про групову медичну практику
--------------
Декларація стосовно ролі лікарів у вирішенні екологічних та демографічних проблем
--------------
Резолюція Всесвітньої медичної асоціації
--------------
Положення щодо професійної відповідальності лікарів у разі лікування хворих СНІДом
--------------
Положення про академічні санкції або бойкоти
--------------
Положення про небезпеку тютюнових виробів для здоров"я"
--------------
Положення щодо доступності медичної допомоги
--------------
Про заходи по подальшому укріпленню пожежної безпеки в країні
--------------
Про визнання такими, що втратили чинність, і внесення змін до рішень Уряду УРСР з питань кредитування і розрахунків у народному господарстві
--------------
Про схему управління Держагропрому УРСР
--------------
Про затвердження норм природного убутку охолодженого м'яса і субпродуктів при холодильній обробці та зберіганні на розподільчих холодильниках торгівлі
--------------
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду УРСР з питань капітального будівництва
--------------
Про затвердження Типового договору найму жилого приміщення в будинках державного та громадського житлового фонду в Українській РСР та Правил користування жилими приміщеннями, утримання житлового будинку та прибудинкової території в Українській РСР
--------------
Про утворення союзно-республіканського Міністерства лісової промисловості Української РСР
--------------
Зміни до розділу 5 "Вугільна промисловість"
--------------
Про перебудову діяльності і організаційної структури Держплану УРСР
--------------
Про схему управління Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРС
--------------
Про ліквідацію Державного комітету Української РСР по кінематографії
--------------
Санітарні правила утримання територій населених місць. СанПіН 42-128-4690-8
--------------
Про відновлення селу Погребнякове Кіровоградської області найменування Верблюжка
--------------
Про перетворення союзно-республіканського Міністерства промисловості будівельних матеріалів Української РСР у республіканське Міністерство промисловості будівельних матеріалів Української РСР
--------------
Про відповідальність за порушення встановленого порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій
--------------
Про внесення змін до статті 75 Виправно-трудового кодексу Української РСР
--------------
Про удосконалення управління футболом, іншими ігровими видами спорту та додаткові заходи щодо упорядкування утримання команд і спортсменів з основних видів спорту
--------------
Дії, пов"язані з невдалою спробою запустити мотор автомобіля з метою його угону, слід кваліфікувати як замах на угон транспортного засобу"
--------------
Про організацію виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 20 червня 1988 р. N 764 "Про заходи щодо дальшого поліпшення охорони здоров'я населення і зміцнення матеріально-технічної бази охорони здоров'я"
--------------
Про схему управління промисловістю будівельних матеріалів
--------------
Про схему управління галуззю хлібопродуктів
--------------
Положення про розподіл і використання в народному господарстві випускників вищих та середніх спеціальних учбових закладів
--------------
Про впорядкування системи економічних (майнових) санкцій, що застосовуються до підприємств, об"єднань та організацій"
--------------
Зміни до Розділу 52 "Фізкультурно-спортивні споруди" Збірника цін на проектні роботи для будівництва"
--------------
Про пільги для осіб офіцерського складу, звільнених у запас або у відставку, членів їх сімей, робітників та службовців Радянської Армії і Військово-Морського Флоту при наданні їм путівок для відпочинку на туристських базах Міністерства оборони СРСР
--------------
Про присвоєння найменування новозбудованому населеному пункту Київської області
--------------
Про порядок організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій в СРСР
--------------
Про присвоєння найменування новозбудованому населеному пункту Одеської області
--------------
Про схему управління Державного комітету УРСР у справах будівництва
--------------
Про схему управління Міністерства будівництва УРСР
--------------
Про перетворення Державного комітету Української РСР по праці і відділів по праці виконавчих комітетів обласних, міських Рад народних депутатів
--------------
Про затвердження Положення про поставки продукції виробничо-технічного призначення, Положення про поставки товарів народного споживання та основних умов регулювання договірних відносин при здійсненні експортно-імпортних операцій
--------------
Зміни до Розділу 44 "Охорона здоров'я" Збірника цін на проектні роботи для будівництва"
--------------
Про перебудову діяльності й організаційної структури Міністерства фінансів УРСР
--------------
Справа "Унтерпертінгер проти Австрії" (Case of Unterpertinger v. Austria)"
--------------
Про створення госпрозрахункових центрів з працевлаштування, перенавчання і профорієнтації населення та бюро з працевлаштування населення
--------------
Про перегляд оптових цін і тарифів в промисловості та інших галузях народного господарства
--------------
Зміни та доповнення до розділу 29 "Рибна промисловість"
--------------
Про утворення республіканського Міністерства транспорту Української РСР
--------------
Зміни та доповнення до Збірника цін на проектні роботи для будівництва
--------------
Про визнання такими, що втратили чинність, постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР з питань торгівлі, автомобільного транспорту, місцевої промисловості та побутового обслуговування населення
--------------
Про внесення доповнень до Переліку підприємств, організацій та об"єктів, до яких може застосовуватися вахтовий метод робіт"
--------------
Висновок про перевищення підсудним меж необхідної оборони суд повинен обгрунтувати посиланням на конкретні обставини, які підтверджували б явну невідповідність захисту характерові й небезпечності посягання
--------------
При призначенні покарання необхідно враховувати характер і ступінь суспільної небезпечності вчиненого злочину, особу винного, обставини справи, які пом"якшують і обтяжують відповідальність"
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Польської Народної Республіки про створення та відкриття додаткових пунктів пропуску для міжнародного автомобільного сполучення на радянсько-польському кордоні
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Арабської Республіки Єгипет щодо співробітництва в галузі туризму
--------------
Про утворення союзно-республіканського Міністерства народної освіти Української РСР
--------------
Про перетворення союзно-республіканського Державного комітету Української РСР по забезпеченню нафтопродуктами в республіканський Державний комітет Української РСР по забезпеченню нафтопродуктами
--------------
Санітарні правила і норми охорони прибережних вод морів від забруднення в місцях водокористування населення
--------------
Про додаткову відпуску медичних і аптечних працівників
--------------
Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення. СанПіН 4630-88
--------------
Угода про міжнародну програму КОСПАС-САРСАТ
--------------
Зміни до Розділу 61 "Газоочисні та пилоуловлювальні споруди" Збірника цін на проектні роботи для будівництва"
--------------
Про заходи щодо подальшого вдосконалення медичної допомоги хворим на гемофілію і хворобу Віллебранда в Українській РСР
--------------
Про внесення змін і доповнень до постанови Ради Міністрів УРСР від 20 січня 1987 р. N 19 "Про проведення в республіці речових лотерей під час спортивних заходів"
--------------
Зміни до Збірника цін на проектні роботи для будівництва
--------------
Зміни і доповнення до розділу 40 "Районне планування та забудова населених пунктів"
--------------
Про присвоєння найменувань новозбудованим населеним пунктам Кіровоградської області
--------------
Щодо розвитку фірмової торгівлі
--------------
Директива Ради (88/361/ЄЕС) "Щодо імплементації статті 67 Договору" від 24 червня 1988 року"
--------------
Друга Директива Ради 88/357/ЄЕС "Щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень стосовно прямого страхування, іншого, ніж страхування життя, і визначає положення для спрощення ефективного користування свободою надання послуг та про..."
--------------
Про визнання та виконання в СРСР рішень іноземних судів та арбітражів
--------------
Про додаткові заходи щодо поліпшення умов життя ветеранів війни і праці
--------------
Рекомендація щодо сприяння зайнятості та захисту від безробіття N 176
--------------
Конвенція про сприяння зайнятості та захист від безробіття N 168
--------------
Організація "Платформа "Лікарі за життя" (Plattform " Das Leben") проти Австрії"
--------------
Про зміну та визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду СРСР з питань праці та заробітної плати
--------------
Рекомендація щодо безпеки та гігієни праці у будівництві N 175
--------------
Протокол щодо застосування Угоди між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Турецької Республіки про міжнародне автомобільне сполучення
--------------
Конвенція про безпеку та гігієну праці у будівництві N 167
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Турецької Республіки про міжнародне автомобільне сполучення
--------------
Додатковий протокол до Угоди між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Федеральною Радою Швейцарії про повітряне сполучення від 8 червня 1967 року
--------------
Про відновлення селам Устенське Перше і Устенське Друге Здолбунівського району Ровенської області їх колишніх найменувань
--------------
Про розширення меж міста Запоріжжя
--------------
Про перебудову системи підвищення кваліфікації та перепідготовки керівних кадрів і фахівців системи Міністерства охорони здоров'я УРСР
--------------
Список вмісту шафи першої допомоги в аптеках
--------------
Про затвердження Єдиної інструкції про порядок проведення державних закупівель (здачі і приймання) худоби, птиці та кроликів
--------------
Про заходи з корінного покращення стоматологічної допомоги населенню республіки
--------------
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду СРСР з питань планування та економічного стимулювання
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Алжирської Народної Демократичної Республіки про усунення подвійного оподаткування доходів, отриманих від експлуатації міжнародних повітряних ліній
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Китайської Народної Республіки про принципи створення та діяльності спільних підприємств
--------------
Про заходи щодо технічного переозброєння легкої промисловості в 1988-1995 роках, які забезпечують прискорене розв"язання проблеми задоволення потреб населення в товарах"
--------------
Про визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду УРСР з питань місцевої промисловості, побутового обслуговування населення і комунального господарства
--------------
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду СРСР з питань науково-технічного прогресу, якості продукції і деяких інших питань
--------------
Про затвердження указів Президії Верховної Ради Української РСР про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР
--------------
Про народне обговорення важливих питань державного життя Української РСР
--------------
Додатковий протокол до Угоди між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Норвегії про повітряне сполучення від 31 березня 1956 року
--------------
Про заходи щодо подальшого покращання медичного огляду осіб, що від"їжджають за кордон у відрядження та туристичні поїздки"
--------------
Угода між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Сполученими Штатами Америки про сповіщення про пуски міжконтинентальних балістичних ракет та балістичних ракет підводних човнів
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Сполучених Штатів Америки про пошук та рятування на морі
--------------
Угода між Урядом СРСР та Урядом США про створення об"єднаної радіонавігаційної системи "Чайка" та "Лоран-С"
--------------
Про визнання такими, що втратили чинність та змінюються, деяких рішень Уряду СРСР з питань заробітної плати працівників охорони здоров"я та соціального забезпечення"
--------------
Про введення посад командирів відділень в оборонно-спортивних оздоровчих таборах для юнаків, що проходять початкову військову підготовку
--------------
Конвенція УНІДРУА про міжнародний фінансовий лізинг
--------------
Конвенція УНІДРУА про міжнародний факторинг
--------------
Конвенція UNIDROIT щодо міжнародної оренди обладнання
--------------
Про ратифікацію Договору між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Сполученими Штатами Америки про ліквідацію їхніх ракет середньої дальності і меншої дальності
--------------
Про внесення до Кодексу законів про працю Української РСР змін і доповнень, пов"язаних з перебудовою управління економікою"
--------------
Про затвердження Указів Президії Верховної Ради СРСР про внесення змін і доповнень до законодавчих актів СРСР
--------------
Про кооперацію в СРСР
--------------
Про внесення змін в Основні положення щодо вахтового методу роботи
--------------
Екбатані (Ekbatani) проти Швеції
--------------
Про створення спеціальних шкіл-інтернатів з первинною льотною підготовкою
--------------
Про внесення змін і доповнень до рішень Уряду УРСР у зв"язку з постановою ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 12 квітня 1988 р. N 97"
--------------
Щодо введення в дію РД 200 УРСР 84001-3-88
--------------
Про визнання такими, що втратили чинність постанов та роз"яснень Держкомпраці та ВЦРПС з питань преміювання робітників виробничих галузей народного господарства"
--------------
Про визнання такими що втратили чинність постанови Госкомпраці ВЦРПС з питань тарифно-кваліфікаційних довідників
--------------
Відповідно до ст. 38 КК України позбавлення батьківських прав може бути застосовано як додаткова міра покарання лише у випадках, коли судом встановлено зловживання цими правами з боку винного
--------------
Додатковий протокол до Європейської соціальної хартії
--------------
Про зміну і визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду УРСР у зв'язку з удосконаленням зовнішньоекономічної діяльності
--------------
Про кримінальну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами
--------------
Консульська конвенція між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Турецькою Республікою
--------------
Рада Міністрів Української РСР Розпорядження
--------------
Додатковий протокол до Консульської конвенції між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Турецькою Республікою
--------------
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР з питань преміювання працівників виробничих галузей народного господарства
--------------
Про зміну та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду Української РСР з питань преміювання працівників виробничих галузей народного господарства
--------------
Додатковий протокол до Угоди між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Федеративної Республіки Німеччини про повітряне сполучення від 11 листопада 1971 року
--------------
Про внесення доповнень і змін до Цивільного процесуального кодексу Української РСР
--------------
Дії засудженого, спрямовані на викрадення особистого майна потерпілого і не доведені до кінця з незалежних від нього причин, помилково кваліфікованого, крім ст. 17, ч. 3 ст. 140 КК України, ще й як закінчений злочин за ч. 3 ст. 140 КК України
--------------
Про визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду Української РСР з питань праці і заробітної плати
--------------
Рекомендація N R (88) 7 Комітету міністрів Ради Європи "Про освіту з питань охорони здоров'я в школі та роль і підготовку вчителів"
--------------
Про затвердження Указу Президії Верховної Ради Української РСР "Про внесення доповнень і змін до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів Української РСР"
--------------
Про затвердження Указу Президії Верховної Ради Української РСР "Про ліквідацію Головного управління по нафтопереробній і нафтохімічній промисловості Української РСР" та внесення змін до статті 28 Закону Української РСР "Про Раду Міністрів Української РСР"
--------------
Про генеральну схему управління народним господарством Української РСР
--------------
Про утворення Комісії Верховної Ради Української РСР з питань патріотичного та інтернаціонального виховання і міжнаціональних відносин
--------------
Про затвердження указів Президії Верховної Ради Української РСР про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР
--------------
Про внесення доповнень і змін до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів Української РСР
--------------
Протокол до Довгострокової угоди між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Сполученими Штатами Америки про сприяння економічному, промисловому і технічному співробітництву від 29 червня 1974 року
--------------
Про часткову зміну постанови Ради Міністрів УРСР від 29 лютого 1980 р. N 144
--------------
Про матеріальне забезпечення учнів середніх професійно-технічних училищ
--------------
Про службу військовослужбовців Міністерства оборони СРСР, Комітету державної безпеки СРСР і Міністерства внутрішніх справ СРСР в місцевосцях СРСР з важкими і несприятливими кліматичними умовами і в радянських військах, які тимчасово знаходяться за ко...
--------------
Про внесення доповнень до основних положень щодо вахтового методу організації робіт та до Переліку підприємств, організацій та об"єктів, на яких може застосовуватися вахтовий метод організації робіт"
--------------
Санітарні правила при роботі зі ртуттю, її сполуками і приладами з ртутним заповненням
--------------
Угода у формі обміну нотами про внесення змін до Угоди про повітряне сполучення від 19 грудня 1957 р. та про доповнення її новою статтею 13-bis (з авіаційної безпеки)
--------------
Щодо фінансування витрат, пов'язаних з розробкою нових цін і тарифів
--------------
Про деякі питання кооперативної та індивідуальної трудової діяльності
--------------
Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів СРСР про працю
--------------
Про зміну і визнання постанов ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР такими, що втратили чинність у зв'язку з вдосконаленням зовнішньоекономічної діяльності
--------------
Про застосування судами України кримінально-процесуального законодавства, що регулює повернення справ на додаткове розслідування
--------------
Щодо економного витрачання коштів на службові відрядження, спрощення порядку сплати відряджень і скорочення документообігу
--------------
Щодо встановлення чисельності відомчої воєнізованої та сторожової охорони
--------------
Щодо виробництва відеопрограм, ширшого їх використання в ідейно-виховній і культурно-масовій роботі
--------------
Про оподаткування власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів
--------------
Про внесення змін до постанови Ради Міністрів УРСР від 14 жовтня 1982 р. N 499 "Про затвердження переліку колгоспів, на які поширюється чинність пункту 2 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 24 травня 1982 р. N 434"
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Народної Республіки Кампучії про безвізовий режим для громадян обох держав, виконуючих службові поїздки по дипломатичних або службових паспортах
--------------
Протокол про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки стаціонарних платформ, розташованих на континентальному шельфі
--------------
Конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки морського судноплавства (укр/рос)
--------------
Про затвердження Положення про адміністративні комісії Української РСР
--------------
Про віднесення селища міського типу Пустомити Львівської області до категорії міст районного підпорядкування
--------------
Про розширення меж міста Львова
--------------
Про ліквідацію Головного управління по нафтопереробній і нафтохімічній промисловості Української РСР Указ затверджено Законом Української РСР від 18 квітня 1988 року N 5745-XI
--------------
Про передачу Білоусівської сільради Березнегуватського району Миколаївської області до складу Херсонської області
--------------
Тимчасові санітарні норми і правила для робітників обчислювальних центрів
--------------
Про зміни і визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Ради Міністрів УРСР
--------------
Про організацію виконання в республіці постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 11 лютого 1988 р. N 197 "Про заходи щодо прискорення розвитку індивідуального житлового будівництва"
--------------
Про визнання такими, що втратили чинність, постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР з деяких питань планування й економічного стимулювання
--------------
Протокол про боротьбу з незаконними актами насильства в аеропортах, що обслуговують міжнародну цивільну авіацію, який доповнює Конвенцію про боротьбу з незаконними актами, що спрямовані проти безпеки цивільної авіації, прийняту в Монреалі 23 вересня ...
--------------
Про затвердження розрахункових норм часу на ендоскопічне дослідження та лікувально-діагностичні процедури
--------------
Про безплатну видачу молока або інших рівноцінних харчових продуктів робітникам та службовцям, зайнятим на роботах зі шкідливими умовами праці
--------------
При складанні покарань у вигляді позбавлення волі на підставі ст. 43 КК України загальний строк покарання не повинен перевищувати десяти років, а за злочини, за які законом допускається призначення позбавлення волі на більший строк, - п"ятнадцяти років"
--------------
Об утверждении положения по установлению запретных зон и запретных районов при арсеналах, базах и складах министерства обороны СССР, комитета государственной безопасности СССР и министерства внутренних дел СССР
--------------
Азійсько-Тихоокеанська декларація прав індивідів і народів (витяг)
--------------
Щодо вдосконалення порядку продажу по дрібному опту товарів ринкового фонду установам, організаціям і підприємствам
--------------
Про визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду УРСР з деяких питань планування й економічного стимулювання
--------------
Про внесення змін і доповнень до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів Української РСР
--------------
Про ратифікацію Конвенції про заходи, спрямовані на заборону і запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та передачі права власності на культурні цінності
--------------
Про зміни та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду СРСР у зв"язку з постановою ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР від 8 квітня 1987 р. N 427 "Про заходи з подальшого удосконалення роботи житлово- комунального господарства в країні"
--------------
Про внесення змін до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 9 вересня 1986 р. N 322 "Про вдосконалення планування, економічного стимулювання і управління в державній торгівлі і споживчій кооперації"
--------------
Про службові жилі приміщення
--------------
Про внесення до законодавства Союзу РСР про працю змін і доповнень, пов'язаних з перебудовою управління економікою
--------------
Щодо проведення в 1988 році у підвідомчих об'єднаннях, на підприємствах і в організаціях необхідної підготовчої роботи щодо створення умов для ефективного використання вантажного автотранспорту
--------------
Про розширення меж міста Роздільна Одеської області
--------------
Про затвердження Положення про замовника-забудовника (єдиного замовника, дирекцію підприємства, що будується) і технічний нагляд
--------------
Про визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду УРСР з питань виробничо-господарської діяльності в системі агропромислового комплексу
--------------
Про надання права учбовим закладам придбавати одяг, взуття, майно для дітей-сиріт
--------------
Про введення галузевих норм безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, а також норм санітарного одягу та санітарного взуття
--------------
Президія Верховної Ради Української РСР Указ
--------------
Про зміну і доповнення постанов Уряду УРСР з питань забезпечення громадян жилими приміщеннями
--------------
Про встановлення на 1988 рік комісійної винагороди за послуги зовнішньоторговому об'єднанню "Укрімпекс" як посереднику в здійсненні зовнішньоторгових операцій"
--------------
Про розширення меж міста Полтави
--------------
Про розширення меж міста Хорола Полтавської області
--------------
Конвенція про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії про міжнародне автомобільне сполучення
--------------
Протокол щодо застосування Угоди між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії про міжнародне автомобільне сполучення
--------------
Про присвоєння найменування новозбудованому населеному пункту Сарненського району Ровенської області
--------------
Про заходи по організації виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 18 грудня 1987 р. N 1428 "Про переведення підприємств і організацій системи Держагропрому СРСР на повний господарський розрахунок і самофінансування"
--------------

| Головна сторінка |

 

інший список документів наступний список правових актів