Законодавство до 1993 року

| зміст |
Сторінка 26

Про розширення меж міста Костопіль Ровенської області
--------------
Про присвоєння найменувань населеним пунктам Хмельницької області
--------------
Збірник цін на проектні роботи для будівництва
--------------
Збірник цін на проектні роботи для будівництва
--------------
Про заходи по поліпшенню роботи колгоспних ринків
--------------
Про додаткові заходи по вдосконаленню господарського механізму в окремих міністерствах і відомствах УРСР, об"єднання і підприємства яких працюють у нових умовах господарювання"
--------------
Про перетворення південно-західного житлового масиву міста Підгородне Дніпропетровського району Дніпропетровської області в окремий населений пункт
--------------
Про поширення чинності пункту 2 постанови Ради Міністрів УРСР від 4 серпня 1986 р. N 274 на видавництва, що випускають підручники для середніх професійно-технічних училищ і підготовки робітників на виробництві
--------------
Про організацію оборонно-спортивних оздоровчих таборів для юнаків, що проходять початкову військову підготовку
--------------
Про дальший розвиток і прискорення технічного переозброєння заводів по обробці насіння кукурудзи в 1987-1990 роках
--------------
Про кредитний план Будбанку СРСР по Українській РСР на 1987 рік
--------------
Про присвоєння найменування місту, що будується в Чернігівській області для постійного проживання працівників Чорнобильської атомної електростанції
--------------
Про зміни, доповнення та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду СРСР з питань проектно-кошторисної справи
--------------
Про періодичність проведення повного технічного обслуговування газового обладнання в житлових і громадських будинках
--------------
Про присвоєння найменувань новозбудованим населеним пунктам Ворошиловградської області
--------------
Про присвоєння найменування новозбудованому населеному пункту Одеської області
--------------
Про розширення меж міста Іллічівська Одеської області
--------------
Про уточнення порядку встановлення нормативів фонду заробітної плати керівних, інженерно-технічних працівників і службовців об'єднань, підприємств і організацій
--------------
Рекомендація N R (87) 3 Комітету міністрів державам-членам стосовно Європейських пенітенціарних правил
--------------
Європейські пенітенціарні Правила
--------------
Про зміну і визнання такими, що втратили чинність, постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР у зв'язку з Основними напрямами реформи загальноосвітньої і професійної школи та затвердженням нової редакції Основ законодавства Союзу РСР і союзн...
--------------
Про деяку зміну порядку стягнення аліментів на неповнолітніх дітей
--------------
Про зміну і визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду Української РСР у зв'язку з Основними напрямами реформи загальноосвітньої і професійної школи та затвердженням нової редакції Основ законодавства Союзу РСР і союзних республік про народн...
--------------
Не є злочином дія, яка хоч і підпадає під ознаки діяння, передбаченого кримінальним законом, але вчинена в стані необхідної оборони при захисті особи, що обороняється, від суспільно небезпечного посягання
--------------
Положення про організації будівництва об"єктів "під ключ"
--------------
Про норми відпуску продовольчих товарів через роздрібну торговельну мережу
--------------
Порушення касаційною інстанцією вимог статей 363 і 378 КПК України потягло скасування касаційної ухвали з направленням справи на новий касаційний розгляд
--------------
Про встановлення премій імені видатних учених України
--------------
Про затвердження Положення про порядок постачання паливом населення, комунально-побутових підприємств і установ в Українській РСР
--------------
Про ратифікацію Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання
--------------
Відповідно до вимог ст. 27 КПК України кримінальна справа про злочин, передбачений ст. 106 КК України, може бути порушена лише судом або - у вказаних у законі випадках - прокурором
--------------
Про затвердження норм природного збитку окремих видів вантажів при перевезеннях морськими шляхами сполучення
--------------
Норми природного убутку натуральних і синтетичних запашних речовин і ефірних масел при зберіганні і відпуску на підприємствах системи Держагропрому СРСР
--------------
Відповідно до п. 9 ст. 378 КПК України у справі, розглянутій в касаційному порядку, суд постановляє ухвалу, в якій повинен навести докладні мотиви прийнятого рішення. Використання автомобіля як транспортного засобу і порушення правил дорожнього руху,...
--------------
Про проведення в республіці речових лотерей під час спортивних заходів
--------------
Про поширення на керівних, інженерно-технічних працівників, спеціалістів і кваліфікованих робітників, які прибули на роботу на підприємства, в установи і організації, розташовані в Тувинській АРСР, з інших районів країни, порядку бронювання житлової ...
--------------
Заподіяння потерпілому майнової шкоди особою, яка не мала умислу на порушення громадського порядку, не містить складу злісного хуліганства
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Угорської Народної Республіки про співробітництво щодо запобіганню актів незаконного втручання в діяльність цивільної авіації
--------------
Про кредитний і касовий плани Держбанку СРСР по Українській РСР на I квартал 1987 року
--------------
Про порядок відпуску етилового спирту та лікарських засобів, що містять спирт, з аптечних установ
--------------
Щодо посилення контролю за порядком приймання, передачі, зберігання, списування та обліку медичного обладнання в системі Міністерства охорони здоров"я УРСР"
--------------
Про часткову зміну постанови Ради Міністрів УРСР від 29 лютого 1980 р. N 144
--------------
Про доповнення переліків державних заказників і державних дендрологічних парків Української РСР
--------------
Відповідно до п. 8 ст. 6 КПК України кримінальна справа щодо померлого не підлягає закриттю, якщо провадження у справі є необхідним для його реабілітації
--------------
Про заходи з покращення якості будівництва в дванадцятій п'ятирічці
--------------
Про затвердження положення про Державний комітет Української РСР з фізичної культури і спорту
--------------
Міжнародна хартія про охорону історичних міст (Вашингтонська хартія)
--------------
Принципи, що регулюють встановлення офіційних стосунків між Всесвітньою організацією охорони здоров"я та неурядовими організаціями"
--------------
Правове керівництво ЮНСІТРАЛ з елекртронного переведення коштів
--------------
Санітарні норми "Допустима кількість міграції (ДКМ) хімічних речовин, які виділяються з полімерних та інших матеріалів, що контактують з харчовими продуктами та методи їх визначення Сан ПіН 42-123-4240-86"
--------------
Про ратифікацію Конвенції про оперативне оповіщення про ядерну аварію і Конвенції про допомогу в разі ядерної аварії чи радіаційної аварійної ситуації
--------------
Про оголошення комплексу пам'яток історії та культури м. Путивля державним історико-культурним заповідником
--------------
Додатковий протокол до Договору про торговельне судноплавство між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Сполученим Королівством Великобританії і Північної Ірландії
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Соціалістичної Республіки Румунії про транзит територією Соціалістичної Респуліки Румунії радянського природного газу до Туреччини, Греції та інших країн
--------------
Про додаткові заходи морального і матеріального заохочення колективів підрозділів і передовиків колгоспів, радгоспів, підприємств і організацій м'ясної, молочної, комбікормової промисловості, підприємств і організацій з обслуговування галузі тваринни...
--------------
Про забезпечення виконання завдань, встановлених постановою Ради Міністрів СРСР від 21 листопада 1986 р. N 1397
--------------
Про збільшення кількості Державних премій Української РСР за видатні досягнення у праці
--------------
Про затвердження норм природнього зменшення медикаментів, вати, медичних п'явок і скляного аптечного посуду в аптечних закладах та Інструкції про їх застосування
--------------
Про внесення змін і доповнень до Статуту Українського товариства мисливців і рибалок
--------------
Про затвердження Положення про порядок обороту багатообігових засобів пакетування і спеціалізованих контейнерів в народному господарстві
--------------
Конвенція про право, що застосовується до договорів міжнародної купівлі-продажу товарів
--------------
Директива Ради 87/102/ЄЕС "Про наближення законів, постанов та адміністративних положень держав-членів щодо споживчого кредиту"
--------------
Рекомендація Комісії 87/62/ЄЕС "Щодо моніторингу та контролю за великими ризиками кредитних установ"
--------------
Про внесення змін і доповнень до Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення
--------------
Про генеральний план розвитку міста Кривого Рога Дніпропетровської області
--------------
Про хід робіт по уточненню планів технічного переозброєння галузей, об'єднань і підприємств республіки на дванадцяту п'ятирічку
--------------
Рада Міністрів Української РСР Постанова
--------------
Про організацію виконання в Українській РСР постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 23 жовтня 1986 р. N 1300 "Про вдосконалення практики підготовки і перепідготовки кадрів для освоєння нової техніки і технології в галузях народного господарства"
--------------
Про продовження на 1986 рік чинності постанови Центрального Комітету Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 17 грудня 1973 р. N 586
--------------
Про подальше вдосконалення управління підприємствами і організаціями Міністерства чорної металургії УРСР
--------------
Про економне витрачання державних хлібних ресурсів
--------------
Директива Ради 87/54/ЄЕС "Стосовно правової охорони топографії напівпровідникових виробів"
--------------
Про висновки Планово-бюджетних та інших постійних комісій палат Верховної Ради СРСР при розгляді на шостій сесії Верховної Ради СРСР одинадцятого скликання Державного плану економічного і соціального розвитку СРСР і Державного бюджету СРСР на 1987 рі...
--------------
Рада Міністрів Української РСР Постанова
--------------
Про похорон персонального пенсіонера Міністерства оборони СРСР генерал-полковника у відставці В.Ф. Чижа
--------------
Про переведення на нові умови господарювання об'єднань (підприємств) і організацій автомобільного транспорту загального користування
--------------
Про внесення змін та доповнень до роз"яснення Державного комітету Ради Міністрів СРСР з питань праці та заробітної плати та Секретаріату ВЦРПС від 29 грудня 1965 р. N 30/39 "Про порядок оплати тимчасового замісництва"
--------------
Про призначення т. Магди І.І. заступником Міністра енергетики і електрифікації УРСР
--------------
Директива Ради 86/635/ЄЕС "Щодо річних звітів та консолідованих звітів банків та інших фінансових установ"
--------------
Резолюція 41/187 (XLIV) Генеральної Асамблеї ООН "Проголошення всесвітнього десятиріччя розвитку культури" (витяг)"
--------------
Резолюція 41/114 Генеральної Асамблеї ООН "Наслідки науково-технічного прогресу для прав людини"
--------------
Резолюція 41/1283 Генеральної Асамблеї ООН Декларація про право на розвиток
--------------
Рекомендація N R (86) 16 Комітету міністрів Ради Європи "Про музичну освіту"
--------------
Резолюція 41/117 Генеральної Асамблеї ООН "Неподільність та взаємозалежність економічних, соціальних, культурних, цивільних та політичних прав"
--------------
Резолюція 41/65 Генеральної Асамблеї ООН "Принципи, що стосуються дистанційного зондування Землі з космосу"
--------------
Декларація про соціальні та правові принципи, що стосуються захисту і благополуччя дітей, особливо у разі передачі дітей на виховання та їх усиновлення на національному і міжнародному рівнях
--------------
Про склад Республіканської комісії по забезпеченню безпеки шляхового руху
--------------
Міжнародний кодекс рекламної практики
--------------
Про затвердження Типового статуту садівничого товариства
--------------
Про затвердження Указу Президії Верховної Ради Української РСР "Про об"єднання Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії Української РСР і Міністерства промислового будівництва Української РСР в Міністерство будівництва Української РСР"
--------------
Про затвердження указів Президії Верховної Ради Української РСР про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР
--------------
Делійська Декларація про принципи вільного від ядерної зброї та ненасильницького миру
--------------
Про Державний бюджет Української РСР на 1987 рік
--------------
Про Державний план економічного і соціального розвитку Української РСР на 1987 рік
--------------
Про збільшення доходів і видатків Державного бюджету УРСР на 1987 рік за пропозиціями Планово-бюджетної та інших постійних комісій Верховної Ради Української РСР
--------------
Про заходи щодо подальшого розвитку контейнерних та пакетних перевезень вантажів в 1986-1990 роках
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Республіки Зімбабве про повітряне сполучення
--------------
Декларація про дружбу і співробітництво між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Народною Республікою Бенін
--------------
Про затвердження норм природного убутку кварцевого піску при зберіганні без тари на відкритих майданчиках протягом двох місяців
--------------
Про заснування стипендії імені В.С. Косенка
--------------
Про генеральний план розвитку міста Миколаєва
--------------
Про заходи по поліпшенню якості хлібобулочних і макаронних виробів та підвищенню матеріальної заінтересованості трудових колективів у їх виробництві
--------------
Про Державний план економічного і соціального розвитку Української РСР на 1987 рік
--------------
Про Державний бюджет Української РСР на 1987 рік
--------------
Норми природного убутку хімічної продукції при зберіганні на складах
--------------
Про затвердження Переліку доплат та надбавок до тарифних ставок і посадових окладів працівників об"єднань, підприємств і организацій виробничих галузей народного господарства, на які нараховуються премії за результатами господарської діяльності вироб..."
--------------
Про затвердження Переліку доплат і надбавок до тарифних ставок та посадових окладів робітників об"єднань, підприємств і організацій виробничих галузей народного господарства, на які нараховуються премії за результати господарської діяльності в виробн..."
--------------
Про затвердження Положення про курорт Сатанів
--------------
Тринадцята директива Ради Європейського Співтовариства 86/560/ЄЕС "Щодо гармонізації законодавства держав-членів Європейського Співтовариства щодо податків з обороту - Правила відшкодування податку на додану вартість платникам податку, які не мають постій"
--------------
Про внесення доповнень до Положення про порядок проведення атестації керівників, інженерно-технічних працівників та інших спеціалістів підприємств і організацій промисловості, будівництва, сільського господарства, транспорту і зв'язку
--------------
Про представника Української РСР на Конференцію ООН по оголошенню внесків на заходи в галузі розвитку на 1987 рік
--------------
Про пільги при продажу товарів тривалого користування в кредит
--------------
Про затвердження показників для віднесення управлінь, виробничих об"єднань, підприємств і організацій автомобільного транспорту, транспортно-експедиційного обслуговування, вантажно-розвантажувальних робіт та їх підрозділів до груп з оплати праці кері..."
--------------
Про утворення Урядової комісії з розслідування причин аварії нещасного випадку на шахті імені Максима Горького виробничого об'єднання "Донецьквугілля" Міністерства вугільної промисловості УРСР"
--------------
Про утворення комісії з розслідування обставин аварії з автобусом ЛАЗ-695 у Черновицькій області
--------------
Про зміну та визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду СРСР у зв'язку з Основними напрямами реформи загальноосвітньої і професійної школи та затвердженням нової редакції Основ законодавства Союзу РСР і союзних республік про народну освіту
--------------
Про утворення комісії з розслідування обставин аварії пасажирських потягів N 38 Київ - Донецьк і N 635 Кривий Ріг - Київ
--------------
Про затвердження порядку відшкодування витрат з виконання природоохоронних заходів, пов'язаних з видобутком нерудних будівельних матеріалів підприємствами Головрічфлоту УРСР
--------------
Загальносоюзні санітарно-гігієнічні і санітарно-протиепідемічні правила і норми. Санітарно-гігієнічні правила і норми з організації навчання дітей шестирічного віку
--------------
Кодекс професійної етики IKOM
--------------
Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР і затвердження Положення про лікувально-виховний профілакторій для хворих на наркоманію
--------------
Декларація стосовно незалежності та професійної свободи лікаря
--------------
Інструкція про розрахункові, поточні та бюджетні рахунки, що відкриваються в установах Держбанку СРСР
--------------
Рада Міністрів Української РСР Розпорядження
--------------
Про підсумки роботи народного господарства за 9 місяців ц. р., заходи по забезпеченню виконання Державного плану економічного і соціального розвитку УРСР і Державного бюджету УРСР на 1986 рік та про роботу народного господарства в наступний зимовий період
--------------
Додаткове покарання може бути призначено за сукупністю вироків лише тоді, коли воно не відбуте за попереднім вироком або призначене за новий злочин
--------------
Щодо розширення прав науково-дослідних установ, конструкторських та технологічних організацій промисловості у використанні фонду заробітної плати
--------------
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов ЦК Компартії України, Ради Міністрів УРСР, Укрпрофради і ЦК ЛКСМ України з питань організації соціалістичного змагання
--------------
Про кредитний і касовий плани Держбанку СРСР по Українській РСР на IV квартал 1986 року
--------------
Про план підготовки законодавчих актів Української РСР, постанов Уряду Української РСР і пропозицій по вдосконаленню законодавства Української РСР на 1986-1990 роки
--------------
Про зміну деяких рішень Уряду УРСР з питань державного обов'язкового страхування майна колгоспів, радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств
--------------
Інструкція по прийманню, обліку, зберіганню та видачі речей, грошей, грошових документів і цінностей, що належать хворим, які знаходяться в лікувально-профілактичних установах охорони здоров"я"
--------------
Про засідання Ради Міністрів УРСР
--------------
Рада Міністрів Української РСР Розпорядження
--------------
Щодо вирішення питань оплати праці робітникам, що залучаються до сільськогосподарських робіт у жовтні - грудні 1986 року
--------------
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради з питань організації соціалістичного змагання
--------------
Про склад делегації Української РСР на XXV Міжнародну конференцію Червоного Хреста
--------------
Про посилення боротьби з гельмінтозами в УРСР
--------------
Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР Постанова
--------------
Про заходи щодо подальшого розвитку образотворчого мистецтва і укріпленню його матеріально-технічної бази
--------------
Про заходи по дальшому розвитку виробництва місцевих будівельних матеріалі
--------------
Про присвоєння імен суднам Головного управління річкового флоту при Раді Міністрів УРСР
--------------
Про заходи щодо збільшення використання в дванадцятій п'ятирічці природного і зрідженого нафтового газів як моторного палива
--------------
Про граничну ставку квартирної плати, плату за комунальні послуги в будинках, що належать громадянам на праві особистої власності, а також плату за користування майном та надані послуги
--------------
Про умови республіканського соціалістичного змагання областей і районів за успішне виконання планів і соціалістичних зобо'вязань, збільшення виробництва та реалізації продуктів землеробства і тваринництва, підвищення їх якості, забезпечення у цих гал...
--------------
Про затвердження Типового положення про оцінку умов праці на робочих місцях та порядок застосування галузевих переліків робіт, на яких можуть встановлюватися доплати робітникам за умови праці
--------------
Про затвердження Типового переліку робіт з важкими та шкідливими умовами праці, на яких можуть встановлюватися доплати робітникам за умови праці на підприємствах і в організаціях автомобільного транспорту
--------------
Про затвердження Типового переліку робіт з важкими і шкідливими, особливо важкими і особливо шкідливими умовами праці, на яких можуть встановлюватися доплати робітникам за умови праці на підприємствах машинобудівної і металообробної промисловості
--------------
Про межі округу і зон санітарної охорони курорту Пуща-Водиця в м. Києві
--------------
Про заснування додатково перехідних Червоних прапорів для нагородження колективів науково-технічних комплексів, наукових установ, підприємств і організацій Академії наук УРСР - переможців у республіканському соціалістичному змаганні
--------------
Про затвердження Статуту Українського товариства охорони природи
--------------
Про факти грубого порушення Закону Української РСР "Про охорону і використання пам'яток історії та культури"
--------------
Про розподіл державних ресурсів концентрованих кормів на IV квартал 1986 року
--------------
Питання Міністерства будівництва УРСР
--------------
Про підготовку юридичних кадрів для радянських органів
--------------
Статут Міжнародного руху Червоного Хреста та Червоного Напівмісяця
--------------
Про норми природної втрати етилового спирту при зберіганні, переміщенні та транспортуванні залізничним, водним і автомобільним транспортом
--------------
Про стан заготівлі кормів для тваринництва в колгоспах і радгоспах Черкаської області
--------------
Про вдосконалення системи реєстрації, розслідування, обліку та аналізу професійних захворювань в СРСР
--------------
Про затвердження Положення про Комісію Президії Ради Міністрів УРСР по товарах і послугах
--------------
Про штатну чисельність Згурівського райвиконкому Київської області
--------------
Про призначення тт. Бояркіна В.І., Глушенка І.І., Дубровіна В.І., Мамічева А.В., Осипова М.Є., Плітіна В.Н. заступниками Міністра будівництва УРСР
--------------
Про призначення тт. Гордійчука Г.П. і Короткевича А.А. першими заступниками Міністра будівництва УРСР
--------------
Конвенція про оперативне оповіщення про ядерну аварію
--------------
Конвенція про допомогу в разі ядерної аварії або радіаційної аварійної ситуації
--------------
Декларація про основи дружніх взаємовідносин та співробітництва між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Демократичною Республікою Мадагаскар
--------------
Про організацію виконання в республіці постанов ЦК КПРС від 17 вересня 1986 р. "Про вдосконалення організації заробітної плати та введення нових тарифних ставок і посадових окладів працівників виробничих галузей народного господарства" та від 18 вере..."
--------------
Про доповнення Переліку робіт, у разі виконання яких може запроваджуватися колективна (бригадна) матеріальна відповідальність
--------------
Про затвердження Правил подачі газу магістральним газопроводам і споживачам
--------------
Про призначення т. Осипенка С.Ю. першим заступником Міністра промисловості будівельних матеріалів УРСР і увільнення від цих обов'язків т. Чалого В.О.
--------------
Рекомендація 1046 (1986) щодо використання ембріонів та плодів людини для цілей діагностики, терапії, наукових досліджень, промислового використання та торгівлі
--------------
Про підписання Українською РСР Конвенції про оперативне оповіщення про ядерну аварію і Конвенції про допомогу в разі ядерної аварії або радіаційної аварійної ситуації
--------------
Про порядок матеріального забезпечення призваних на збори військовозобов'язаних
--------------
Про додаткові заходи щодо більш повного використання ресурсів шубно-хутряної сировини і збільшення виробництва теплого одягу та взуття
--------------
Про затвердження т. Закордонця П.С. членом колегії Міністерства будівництва і експлуатації автомобільних шляхів УРСР
--------------
Про вдосконалення організації заробітної плати та введення нових тарифних ставок і посадових окладів працівників виробничих галузей народного господарства
--------------
Про призначення начальника Головного управління планування економічного і соціального розвитку галузей агропромислового комплексу та заступників начальників головних управлінь Держагропрому УРСР
--------------
Про роботу, яка проводиться Міністерством лісової і деревообробної промисловості УРСР по докорінному підвищенню якості продукції відповідно до вимог ЦК КПРС і ЦК Компартії України з цього питання
--------------
Про порядок підведення підсумків Всесоюзного соціалістичного змагання за успішне виконання завдань дванадцятої п'ятирічки
--------------
Питання Державного комітету УРСР по фізичній культурі і спорту
--------------
Про порядок матеріального забезпечення призваних на збори військовозобов'язаних
--------------
Про поліпшення організації юридичної допомоги населенню Міністерством юстиції УРСР
--------------
Про заходи по поліпшенню постачання населення мм. Москви і Ленінграда плодоовочевою продукцією і картоплею
--------------
Про об'єднання Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії Української РСР і Міністерства промислового будівництва Української РСР в Міністерство будівництва Української РСР
--------------
Щодо преміювання переможців у республіканському соціалістичному змаганні за своєчасне збирання, вивезення і переробку цукрових буряків урожаю 1986 року
--------------
Щодо преміювання переможців у республіканському соціалістичному змаганні за своєчасне збирання, вивезення і переробку цукрових буряків урожаю 1986 року
--------------
Рада Міністрів Української РСР і Українська республіканська рада професійних спілок Постанова
--------------
Про передачу окремих об'єднань, підприємств і організацій Держагропрому УРСР з республіканського в місцеве підпорядкування
--------------
Про підвищення оплати праці працівникам, що зайняті на роботах в населених пунктах з підвищеною радіоактивністю
--------------
Про вдосконалення планування, економічного стимулювання та управління у державній торгівлі і споживчій кооперації
--------------
Про заходи по вдосконаленню господарського механізму в будівництві
--------------
Про затвердження т. Гумінського П.В. членом колегії Міністерства меліорації і водного господарства УРСР та увільнення від цих обов'язків т. Грубого П.П.
--------------
Про затвердження т. Козака А.М. членом колегії Міністерства житлово-комунального господарства УРСР і увільнення від цих обов'язків т. Сафарова Г.С.
--------------
Про затвердження т. Трачука Г.Й. членом колегії Міністерства місцевої промисловості УРСР і увільнення від цих обов'язків т. Пікельняка М.Є.
--------------
Про організацію республіканського соціалістичного змагання колективів агрегатів на збиранні, вивезенні та укладанні в кагати цукрових буряків
--------------
Угода між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Швейцарською Конфедерацією з податкових питань від 5 вересня 1986 року
--------------
Про призначення тов. Гаркавенка С.П. начальником відділу легкої і місцевої промисловості Держплану УРСР, тов. Михайлюка Б.Т. начальником відділу товарів народного споживання і послуг населенню цього Комітету
--------------
Про покращення матеріального становища населення, що мешкає в неселених пунктах з обмеженим використанням сільськогосподарської продукції місцевого виробництва у зв"язку з аварією на Чорнобильській АЕС"
--------------
Про заходи по поліпшенню постачання населення м. Києва плодоовочевою продукцією і картоплею в 1986-1990 роках
--------------
Про внесення змін до Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу
--------------
Про увічнення пам'яті Героя Соціалістичної Праці, народної артистки СРСР Н.М. Ужвій
--------------
Про направлення з Української РСР вантажних автомобілів на збирання врожаю в Казахську РСР
--------------
Про призначення т. Вільського В.В. заступником Міністра легкої промисловості УРСР та увільнення від цих обов'язків т. Воробйова В.О.
--------------
Про склад делегації Української РСР на спеціальну сесію Генеральної Асамблеї ООН з питання щодо Намібії
--------------
Про організацію виконання в республіці постанови ЦК КПРС від 25 липня 1986 р. "Про подальше вдосконалення партійного керівництва Радами народних депутатів" і постанови ЦК КПРС, Президії Верховної Ради СРСР і Ради Міністрів СРСР від 25 липня 1986 р. N..."
--------------
Про утворення Комісії Президії Ради Міністрів УРСР по товарах і послугах
--------------
Про залучення студентів вузів і учнів середніх спеціальних учбових закладів на збирання врожаю сільськогосподарських культур у 1986 році
--------------
Про прийняття Українською РСР поправок до Конвенції і Експлуатаційної угоди про Міжнародну організацію морського супутникового зв'язку (ІНМАРСАТ)
--------------
Про забезпечення в республіці фірмового технічного обслуговування побутової радіоелектронної апаратури
--------------
Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР
--------------
Про додатковий розподіл у 1986 році нафтопродуктів для виконання робіт по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
--------------
Про затвердження т. Шевчука О.О. членом колегії ЦСУ УРСР та увільнення від цих обов'язків т. Ступи О.Д.
--------------
Про склад делегації Української РСР на нараду соціалістичних країн по підготовці до сесій Генеральної конференції та Ради керуючих МАГАТЕ
--------------
Про розподіл та заснування перехідних Червоних прапорів для нагородження переможців у республіканському соціалістичному змаганні
--------------
Про заходи по якісному поліпшенню меліорованих земель у колгоспах і державних господарствах Української РСР
--------------
Про заходи щодо поліпшення використання підземних вод і посилення їх охорони від виснаження і забруднення
--------------
Форми первинної облікової документації в торгівлі та громадському харчуванні
--------------
Про затвердження т. Слободенюка В.М. членом колегії Комітету державної безпеки УРСР та увільнення від цих обов'язків т. Князева Ю.В.
--------------
Про додаткові заходи по забезпеченню своєчасного збирання, вивезення і переробки цукрових буряків урожаю 1986 року
--------------
Про внесення доповнень до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів Української РСР
--------------
Щодо порядку проведення робіт з консервації будівельних об"єктів"
--------------
Про розширення прав облвиконкомів, Київського і Севастопольського міськвиконкомів по встановленню цін на товари народного споживання
--------------
Про заходи щодо поліпшення забезпечення населення і комунально-побутових підприємств паливом у дванадцятій п'ятирічці
--------------
Про додаткове виробництво і збільшення якості товарів народного споживання у 1986 році
--------------
Про встановлення додатково посади заступника Міністра охорони здоров'я УРС
--------------
Про зміну структури центрального апарату Державного комітету УРСР по професійно-технічній освіті
--------------
Про увільнення т. Мартинюка В.І. від обов'язків заступника Міністра енергетики і електрифікації УРСР
--------------
Про додаткові заходи щодо підвищення стабільності зернового господарства республіки і збільшення хлібопродуктових ресурсів у дванадцятій п'ятирічці
--------------
Гігієнічна класифікація праці (за показниками шкідливості і небезпеки факторів виробничого середовища, тяжкості і напруженості трудового процесу)
--------------
Про прийняття Українською РСР Протоколу про скорочення викидів сірки або їх транскордонних потоків принаймні на 30 відсотків до Конвенції 1979 року про транскордонне забруднення повітря на великі відстані
--------------
Про порядок встановлення роздрібних цін на картоплю і плодоовочеву продукцію
--------------
Про увільнення т. Максименка С.Х. від обов'язків члена колегії Міністерства будівництва і експлуатації автомобільних шляхів УРСР
--------------
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду Української РСР з питань кінематографії і радіомовлення
--------------
Про заходи щодо раціонального використання винограду
--------------
Про часткову зміну складу Комісії по встановленню персональних пенсій при Раді Міністрів УРСР
--------------
Про заходи по прискоренню перепрофілювання спиртових, лікеро-горілчаних і виноробних підприємств
--------------
Про поліпшення матеріального стимулювання авторів шкільних підручників
--------------
Про затвердження проекту пам'ятника М.М. Коцюбинському в м. Вінниці
--------------
Підсумковий документ Віденської зустрічі 1986 року представників держав-учасниць Наради з питань безпеки і співробітництва в Європі, що відбулася на основі положень Підсумкового акта, які відносяться до подальших кроків після наради (витяг)
--------------
Про заходи щодо подальшого розвитку електрифікації сільського господарства у 1986-1990 роках
--------------
Рада Міністрів Української РСР та Українська республіканська рада професійних спілок Постанова
--------------
Про заходи щодо подальшого поліпшення централізованого водопостачання сільських населених пунктів
--------------
Про підсумки виконання Державного плану економічного і соціального розвитку УРСР і Державного бюджету УРСР за перше півріччя ц. р. та заходи по забезпеченню виконання плану, бюджету і соціалістичних зобов'язань на 1986 рік
--------------
Про роботу партійних, профспілкових і комсомольських організацій, радянських і господарських органів республіки у зв'язку із зверненням Центрального Комітету КПРС до трудящих Радянського Союзу, постановою ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКС...
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Федеративної Республіки Німеччини про науково-технічне співробітництво
--------------
Про кредитний і касовий плани Держбанку СРСР по Українській РСР на III квартал 1986 року
--------------
Про внесення змін до наказу МОЗ СССР N 580 від 16.05.83 р. "Про затвердження Правил медичного відбору і направлення хворих (дорослих, підлітків та дітей) на санаторно-курортне та амбулаторно-курортне лікування"
--------------
Загальносоюзні санітарно-гігієнічні та санітарно-протиепідемічні правила та норми. Загальні санітарні правила при роботі з метанолом
--------------
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду Української РСР з питань охорони здоров'я
--------------
Про затвердження Указу Президії Верховної Ради Української РСР "Про внесення змін і доповнень до Законів Української РСР "Про обласну Раду народних депутатів Української РСР" і "Про районну Раду народних депутатів Української РСР"
--------------
Про затвердження указів Президії Верховної Ради Української РСР про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР
--------------
Про затвердження Указу Президії Верховної Ради Української РСР "Про перетворення Комітету по фізичній культурі і спорту при Раді Міністрів Української РСР у Державний комітет Української РСР по фізичній культурі і спорту" та внесення доповнень і змін..."
--------------
Про Державний план економічного і соціального розвитку Української РСР на 1986-1990 роки
--------------
Про державний план економічного і соціального розвитку Української РСР на 1986-1990 роки
--------------
Щодо затвердження норм природного збитку етилового спирту при зберіганні, переміщенні і транспортуванні залізничним, водним і автомобільним транспортом
--------------
Справа Лінгенса
--------------
Про організацію виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 23 травня 1986 р. "Про докорінне поліпшення використання сировинних, паливно-енергетичних та інших матеріальних ресурсів у 1986-1990 роках і на період до 2000 року"
--------------
Про організацію виконання в республіці постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 12 травня 1986 р. N 540 "Про заходи щодо корінного підвищення якості продукції"
--------------
Про внесення доповнень і змін до постанов Уряду УРСР з питань забезпечення громадян жилими приміщеннями
--------------
Про внесення змін і доповнень до Законів Української РСР "Про обласну Раду народних депутатів Української РСР" і "Про районну Раду народних депутатів Української РСР"
--------------
Про норми повернення знежиреного молока (відвійок) здавальникам молока
--------------
Про внесення змін до постанови Ради Міністрів УРСР від 30 серпня 1973 р. N 400
--------------
Про присвоєння найменування новозбудованому населеному пункту Житомирської області
--------------
Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР
--------------
Про підвищення ефективності робіт по захисту берегів Чорного і Азовського морів від руйнування
--------------
Про заходи щодо подальшого комплексного економічного і соціального розвитку м. Києва
--------------
Протокол про внесення поправки до Міжнародної конвенції про Гармонізовану систему опису і кодування товарів
--------------
Про заходи щодо посилення боротьби з нетрудовими доходами
--------------
Про підготовку народного господарства республіки до роботи в осінньо-зимовий період 1986/87 року, забезпечення паливом, електричною і тепловою енергією, посилення режиму економії паливно-енергетичних ресурсів
--------------
Конвенція про охорону праці при використанні азбесту N 162
--------------
Про розподіл державних ресурсів концентрованих кормів на III квартал 1986 року
--------------
Рекомендація щодо охорони праці при використанні азбесту N 172
--------------
Про генеральний план розвитку м. Харкова
--------------
Про додаткові заходи щодо вдосконалення програмно-цільових методів управління науково-технічним прогресом в республіці
--------------
Про роботу Міністерства чорної металургії УРСР по впровадженню прогресивних ресурсозберігаючих технологій та економії матеріально-технічних ресурсів
--------------
Про заходи по дальшому розвитку колективного садівництва і городництва
--------------
Про заходи щодо поліпшення використання техніки на підприємствах і в організаціях будівельних міністерств і відомств УРСР у 1986-1990 роках
--------------
Про республіканське соціалістичне змагання міст за краще проведення робіт по поліпшенню благоустрою, озеленення та санітарного стану
--------------
Про перейменування села Страхолісся Київської області
--------------
Про внесення змін до Положення про Державну інспекцію по маломірних суднах Української РСР
--------------
Про затвердження Положення про організацію нормування праці в народному господарстві
--------------
Про затвердження Указів Президії Верховної Ради СРСР про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів СРСР
--------------
Про затвердження Указу Президії Верховної Ради СРСР "Про посилення боротьби з одержанням нетрудових доходів"
--------------
Про затвердження Положення про загальний відділ виконавчого комітету районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів
--------------
Про стан і заходи щодо підвищення ефективності науково-дослідної роботи у вищих навчальних закладах у світлі вимог XXVII з'їзду КПРС
--------------
Про розширення прав керівників об'єднань, підприємств і організацій промисловості щодо затвердження штатів
--------------
Про організацію виконання в республіці постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 24 квітня 1986 р. N 489 "Про поліпшення планування, економічного стимулювання і вдосконалення управління виробництвом товарів народного споживання в легкій промисловості"
--------------
Про підписання Українською РСР Європейської угоди про міжнародні магістральні залізничні лінії
--------------
Про умови оплати праці та матеріального забезпечення працівників підприємств, організацій та установ, зайнятих на роботах, пов"язаних з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та запобіганням забруднення навколишнього середовища"
--------------
Про заходи щодо збільшення виробництва зерна і підвищення стійкості зернового господарства в Українській РСР на 1986-1990 роки
--------------
Про працевлаштування і забезпечення житлом та соціально-побутовим обслуговуванням населення, евакуйованого з зони Чорнобильської АЕС
--------------
Про збільшення виробництва білкових кормів в колгоспах, радгоспах і на промислових підприємствах республіки
--------------
Про умови оплати праці та матеріального забезпечення працівників підприємств, організацій та установ, які зайняті на роботах, пов'язаних з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та запобіганням забруднення навколишнього середовища
--------------
Про додаткові заходи по забезпеченню збирання врожаю, заготівель сільськогосподарських продуктів і кормів у 1986 році
--------------
Про заходи скророчення витрат часу медичних працівників на ведення медичної документації і скасування ряду облікових форм
--------------
Про затвердження Примірних норм часу для розрахунку об"єму навчальної роботи і основних видів навчально-методичної, науково-дослідної та інших робіт, виконуваних професорсько-викладацьким складом вузів"
--------------
Про стан і заходи щодо поліпшення роботи вечірніх і заочних шкіл
--------------
Про підсумки фінансово-господарської діяльності Міністерства охорони здоров'я УРСР і Міністерства соціального забезпечення УРСР за 1985 рік
--------------
Про затвердження Примірного положення про гуртожитки
--------------
Норми природного убутку солі кухонної при зберіганні на відкритих майданчиках в буграх
--------------
Норми природного убутку окремих видів вантажів при перевезеннях автомобільним транспортом
--------------
Про організацію експозиції Української РСР у павільйоні Радянського Союзу на Міжнародному весняному ярмарку 1987 р. в м. Лейпцізі (ГДР)
--------------
Про стан та заходи по поліпшенню житлового і соціально-культурного будівництва в республіці як одного з найважливіших завдань соціальної програми дванадцятої п'ятирічки
--------------
Про порядок проведення загальної диспансеризації населення
--------------
Угода про охорону вод ріки Тиси та її притоків від забруднення
--------------
Про склад Надзвичайної протиепізоотичної комісії при Раді Міністрів УРСР
--------------
Про призначення т. Плітіна В.Н. заступником Міністра промислового будівництва УРСР
--------------
Про підсумки фінансово-господарської діяльності галузей автомобільного, річкового транспорту, шляхового господарства і зв'язку за 1985 рік
--------------

| Головна сторінка |

 

інший список документів наступний список правових актів