Законодавство до 1993 року

| зміст |
Сторінка 28

Про дальший розвиток і підвищення ефективності проведення атестацій робочих місць і їх раціоналізації в промисловості та інших галузях народного господарства
--------------
Про заходи по виконанню постанови ЦК КПРС від 9 серпня 1985 р. про додаткові резерви збільшення виробництва м'яса
--------------
Про затвердження Правил бронювання жилих приміщень в Українській РСР
--------------
Основні правила роботи відомчих архівів
--------------
Якщо та або інша обтяжуюча обставина передбачена в диспозиції статті Особливої частини Кримінального кодексу як одна з ознак злочину, вона не може враховуватися при призначенні покарання за нього
--------------
Про всемірне поширення нових методів господарювання і посилення їхнього впливу на прискорення науково-технічного прогресу
--------------
Про додаткові заходи по поліпшенню організації закупок і переробки хутрових та шубних овчин
--------------
Про заходи по дальшому розвитку матеріально-технічної бази торгівлі і громадського харчування в 1986-1990 роках та в період до 2000 року
--------------
Норми природного убутку маси риби соленої безтузлучної, холодного копчення, в'яленої і баличних виробів при перевезеннях залізничним транспортом
--------------
Про визнання деяких законодавчих актів Української РСР такими, що втратили чинність у зв'язку з введенням у дію Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення
--------------
Європейська конвенція про насильство та неналежну поведінку з боку глядачів під час спортивних заходів, і зокрема футбольних матчів (ETS N 120) (укр/рос)
--------------
Про поширене проведення атестації робочих місць та їх раціоналізації у промисловості та інших галузях народного господарства
--------------
Інструкція про порядок надходження, зберігання, відпуску і обліку нафти та нафтопродуктів на нафтобазах, наливних пунктах і автозаправних станціях системи Держкомнафтопродукту СРСР
--------------
Про затвердження Положення про наркологічний диспансер
--------------
Про заходи щодо розвитку туризму і вдосконалення туристсько-екскурсійного обслуговування населення в Українській РСР у 1986-1990 роках і на період до 2000 року
--------------
Про зміну і визнання такими, що втратили чинність, постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів Української РСР у зв'язку з прийняттям Житлового кодексу Української РСР
--------------
Про затвердження Типового положення про організацію підбору та атестації бригадирів у виробничих об'єднаннях і на підприємствах
--------------
Рада Міністрів СРСР Постанова
--------------
Про продаж громадянам товарів тривалого користування в кредит
--------------
Про порядок виплати одноразової винагороди за вислугу років працівникам проектних, дослідницьких і проектно-дослідницьких організацій
--------------
Про заходи з розширення підготовки і підвищення кваліфікації кадрів для галузей промисловості, що випускають товари народного споживання і сфери послуг на 1986-1990 роки і на період до 2000 року
--------------
Директива Ради 85/374/ЄЕС "Про наближення законів, постанов та адміністративних положень держав-членів щодо відповідальності за неякісну продукцію"
--------------
Про виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 5 липня 1985 р. N 628
--------------
Про межі округу і зон санітарної охорони Броварського родовища мінеральних вод у Київській області
--------------
Про дальше збільшення виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій для продажу населенню
--------------
Про затвердження Положення про управління виконавчого комітету обласної, міської (міста республіканського підпорядкування) Ради народних депутатів по заготівлях і постачанню палива населенню, комунально-побутовим підприємствам і установам
--------------
Про внесення змін і доповнень до Положення про Головне управління річкового флоту при Раді Міністрів Української РСР
--------------
Про визнання такими, що втратили чинність, постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР у зв"язку з скасуванням деяких комісій і рад"
--------------
Про внесення змін і доповнень до Переліку документів, по яких стягнення заборгованості провадиться в безспірному порядку на підставі виконавчих написів державних нотаріальних контор
--------------
Про зміну та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду Української РСР у зв'язку з прийняттям Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення
--------------
Про збільшення максимальних розмірів персональних пенсій республіканського та місцевого значення
--------------
Протокол про скорочення викидів сірки або їх транскордонних потоків принаймні на 30 відсотків до Конвенції 1979 року про транскордонне забруднення повітря на великі відстані
--------------
Про додаткові заходи щодо будівництва молодіжних житлових комплексів і кооперативних житлових будинків для молоді
--------------
Типова інструкція про порядок списання непридатних будинків, споруджень, машин, обладнання, транспортних засобів та іншого
--------------
Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР
--------------
Про включення території Тегульдетського району Томської області в перелік районів, прирівняних до районів Крайньої Півночі
--------------
Про визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду УРСР у зв"язку з затвердженням Положення про пенсійне забезпечення осіб начальницького і рядового складу органів Міністерства внутрішніх справ СРСР та їх сімей"
--------------
Про організацію виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 6 червня 1985 р. N 535 "Про додаткові заходи по забезпеченню збирання врожаю, заготівель сільськогосподарських продуктів і кормів у 1985 році та успішного проведення зимівлі худоби в період ..."
--------------
Про заходи по поліпшенню нормування праці в народному господарстві
--------------
Рекомендація R (85) 11 Комітету міністрів державам-членам стосовно положення потерпілого в межах кримінального права та кримінального процесу
--------------
Про внесення змін до Положення про Міністерство автомобільного транспорту Української РСР
--------------
Рекомендація щодо служб гігієни праці N 171
--------------
Конвенція про служби гігієни праці N 161
--------------
Конвенція про статистику праці N 160
--------------
Рекомендація щодо статистики праці N 170
--------------
Про ліміти чисельності працівників апарату управління та розміри граничних асигнувань на його утримання
--------------
Європейська конвенція про правопорушення, що пов"язані з культурною власністю"
--------------
Типовий закон ЮНСІТРАЛ щодо міжнародного торгівельного арбітражу
--------------
Про встановлення почесних звань "Заслужений конструктор Української РСР" і "Заслужений технолог Української РСР"
--------------
Про судову практику у справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення
--------------
Про вдосконалення оплати праці наукових співробітників, конструкторів та технологів промисловості
--------------
Про затвердження Положення про Державний комітет Української РСР з виробничо-технічного забезпечення сільського господарства
--------------
Про внесення змін до Положення про пенсійне забезпечення осіб офіцерського складу, прапорщиків, мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та їх сімей
--------------
Про аварію на Криворізькій вузловій підстанції і порушенні електропостачання комбінату "Криворіжсталь"
--------------
Про зміну та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду Української РСР
--------------
Про призначення т. Пономаренка Б.Т. заступником Міністра вищої і середньої спеціальної освіти УРСР
--------------
Про роботу, здійснювану в господарствах Херсонської області по підвищенню ефективності використання меліорованих земель у світлі рішень жовтневого (1984 р.) Пленуму ЦК КПРС і листопадового (1984 р.) Пленуму ЦК Компартії України
--------------
Про призначення т. Каніщенка Л.О. першим заступником Міністра вищої і середньої спеціальної освіти УРСР та про увільнення від цих обов"язків т. Пархоменка В.Д."
--------------
Про додатковий розподіл концентрованих кормів для потреб громадського тваринництва
--------------
Договір між Королівством Нідерландів, Королівством Бельгії, Федеративною Республікою Німеччина, Французькою Республікою та Великим Герцогством Люксембург щодо поетапної відміни контролю на загальних кордонах (Шенгенська угода)
--------------
Про організацію виконання постанови ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 14 травня 1985 р. N 436 "Про першочергові заходи щодо поліпшення матеріального добробуту малозабезпечених пенсіонерів і сімей, посилення піклування про одиноких престарілих ..."
--------------
Про перелік питань до розгляду на засіданнях Ради Міністрів УРСР і Президії Ради Міністрів УРСР у другому півріччі 1985 року
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Республіки Кіпр про торговельне судноплавство
--------------
Про затвердження тт. Батюка В.Г. і Костенка Ю.В. членами колегії Міністерства закордонних справ УРСР
--------------
Про введення в дію Інструкції з ведення білетного господарства в театрально-видовищних підприємствах системи Міністерства культури СРСР
--------------
Про призначення т. Ліпатова В.М. заступником Міністра закордонних справ УРСР
--------------
Про заходи по дальшому розвитку мережі і зміцненню матеріально-технічної бази парків культури та відпочинку
--------------
Про призначення т. Носаля Б.В. заступником Міністра легкої промисловості УРСР та увільнення від цих обов"язків т. Добрякова А.Ф."
--------------
Про введення в дію галузевого стандарту ОСТ 42-21-2-85 "Стерилізація та дезінфекція виробів медичного призначення. Методи, засоби та режими"
--------------
Про затвердження Правил обліку громадян, які бажають вступити до житлово-будівельного кооперативу
--------------
Про роботу виконкомів Рад народних депутатів Чернівецької області по зміцненню державної, трудової і виконавської дисципліни відповідно до вимог XXVI з"їзду КПРС, Пленумів ЦК КПРС та XXVI з"їзду Компартії України, Пленумів ЦК Компартії України"
--------------
Європейська угода про міжнародні магістральні залізничні лінії
--------------
Про затвердження Рекомендацій щодо застосування режимів гнучкого робочого часу на підприємствах, в установах і організаціях галузей народного господарств
--------------
Гранична кількість токсичних промислових відходів, що допускається для складування в накопичувачах (на полігонах) твердих побутових відходів
--------------
Гранична кількість токсичних промислових відходів, що допускається для складування в накопичувачах (на полігонах) твердих побутових відходів
--------------
Про затвердження прейскурантів і поправок до них, з виділенням нормативної умовно-чистої продукції, на спорудження об'єктів житлового і культурно-побутового призначення
--------------
Про заходи щодо подальшого розвитку промислового залізничного транспорту в 1985-1990 роках і забезпечення його стабільної роботи
--------------
Про упорядкування мережі шкіл управління сільським господарством і шкіл підвищення кваліфікації сільськогосподарських кадрів та зміцнення їх учбово-матеріальної бази
--------------
Про генеральний план розвитку міста Запоріжжя
--------------
Щодо розвитку в 1986-1990 роках і на період до 2000 року любительської фотографії та кінематографії
--------------
Про визнання такими, що втратили чинність деяких рішень Уряду СРСР
--------------
Про внесення змін і доповнень до Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення
--------------
Про утворення Комісії Президії Ради Міністрів УРСР по вдосконаленню управління і підвищенню ефективності народного господарства
--------------
Про скасування деяких комісій і рад, створених постановами ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
--------------
Про скасування деяких комісій, рад і груп, створених рішеннями Ради Міністрів УРСР
--------------
Про організацію виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 7 травня 1985 р. N 410 "Про заходи щодо подалання пияцтва та алкоголізму, викорінення самогоноваріння"
--------------
Про Умови республіканського соціалістичного змагання колгоспів, радгоспів, інших сільськогосподарських підприємств (об"єднань) і районів за звання "Колгосп, радгосп, район високої культури тваринництва"
--------------
Про призначення т. Волошина М.П. заступником Міністра автомобільного транспорту
--------------
Про проект районного планування Західного берега Криму
--------------
Про відпуск матеріальних цінностей, не задіяних у господарському обігу
--------------
Про додаткові заходи по вдосконаленню бухгалтерського обліку в народному господарстві
--------------
Про перетворення колгоспу "Зоря комунізму" Хорольського району Полтавської області в радгосп Міністерства сільського господарства УРСР"
--------------
Про заходи щодо забезпечення будівництва і введення в дію автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій у 1985 році
--------------
Про подальше поліпшення пенсійного забезпечення робітників, службовців, членів колгоспів та їх сімей
--------------
Про доповнення Переліку хронічних захворювань (додаток N 1 до наказу МОЗ УРСР від 08.02.85 N 52) та затвердження рекомендацій для ВКК при його тлумаченні
--------------
О мерах по обеспечению устойчивой работы предприятий Министерства угольной промышленности УССР, улучшению использования шахтного фонда и выполнению планов добычи угля в 1985 году
--------------
Про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу Української РСР
--------------
Про внесення змін і доповнень до Цивільного кодексу Української РСР та деяких інших законодавчих актів Української РСР
--------------
Про роботу Міністерства лісової і деревообробної промисловості УРСР по підвищенню технічного рівня виробництва і управлінню підвідомчими науково-виробничими об"єднаннями та конструкторськими організаціями"
--------------
Про заходи по посиленню боротьби проти пияцтва і алкоголізму, викорененню самогоноваріння
--------------
Про розміри кредиту, що надається колгоспам, радгоспам та іншим сільськогосподарським підприємствам і організаціям на будівництво житлових будинків з надвірними будівлями та на купівлю корів або іншої великої рогатої худоби для переселенців
--------------
Про заснування премії імені О.Є. Корнійчука
--------------
Про заходи для подальшого розвитку місцевої промисловості у 1986-1990 роках та на період до 2000 року
--------------
Про виробництво товарів з емблемою XII Всесвітнього фестивалю молоді та студентів в м. Москві
--------------
Про призначення т. Хорєва В.М. першим заступником Міністра меліорації і водного господарства УРСР та про увільнення від цих обов"язків т. Ткача В.М."
--------------
Про призначення т. Родзька Ю.К. заступником Голови Держпостачу УРСР - начальником управління кадрів і увільнення від цих обов"язків т. Зубенка В.Ю."
--------------
Про підсумки виробничо-фінансової діяльності міністерств і відомств агропромислового комплексу Української РСР за 1984 рік
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Польської Народної Республіки щодо спрощеного порядку пропуску через державний кордон громадян, що проживають у прикордонних населених пунктах
--------------
Рекомендація R (85) 7 Комітету міністрів державам-членам про викладання та вивчення прав людини у школах
--------------
Про подання фінансової допомоги колгоспам Української РСР
--------------
Про підсумки фінансово-господарської діяльності Держпостачу УРСР за 1984 рік
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Японії про співробітництво в галузі рибного господарства
--------------
Про підсумки фінансово-господарської діяльності Міністерства легкої промисловості УРСР, Міністерства лісової і деревообробної промисловості УРСР, Міністерства місцевої промисловості УРСР за 1984 рік
--------------
Про відміну складання місячних бухгалтерських звітів і балансів
--------------
Про підсумки фінансово-господарської діяльності Міністерства житлово- комунального господарства УРСР, Міністерства побутового обслуговування населення УРСР і Міністерства торгівлі УРСР за 1984 рік
--------------
Про технічне переозброєння та реконструкцію теплових електростанцій Міністерства енергетики і електрифікації УРСР у 1986-1990 роках
--------------
Про підсумки фінансово-господарської діяльності Міністерства вугільної промисловості УРСР, Міністерства енергетики та електрифікації УРСР, Міністерства геології УРСР, Головнафтохімпрому УРСР та Держкомнафтопродукту УРСР за 1984 рік
--------------
Про перетворення Українського виробничого об'єднання магістральних сполучень в Українське управління транспортно-експедиційного обслуговування міжміських перевезень - "Укртрансекпедиція"
--------------
Про присвоєння імен суднам, що будуються для Всесоюзного рибопромислового об"єднання Азово-Чорноморського басейну"
--------------
Про підсумки фінансово-господарської діяльності галузей автомобільного, річкового транспорту, шляхового господарства і зв"язку за 1984 рік"
--------------
Про підсумки фінансово-господарської діяльності Міністерства культури УРСР, Державного комітету УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі та Державного комітету УРСР по кінематографії за 1984 рік
--------------
Про виділення коштів Тернопільському облвиконкому на проведення розрахунків за виконані роботи по будівництву і реконструкції приміщень сільських Рад народних депутатів
--------------
Щодо виплати винагороди і підвищення розмірів премій, передбачених працівникам підприємств, установ і організацій, зайнятих обслуговуванням фестивалю
--------------
Про підсумки фінансово-господарської діяльності Міністерства охорони здоров"я УРСР і Міністерства соціального забезпечення УРСР за 1984 рік"
--------------
Про підсумки фінансово-господарської діяльності Міністерства чорної металургії УРСР за 1984 рік
--------------
Сеульська конвенція 1985р. про заснування багатостороннього агентства з гарантій інвестицій
--------------
Про підготовку і проведення семінару Старших економічних радників урядів країн - членів Європейської економічної комісії (ЄЕК) ООН з питання взаємозв"язку між структурними змінами і політикою в області капіталовкладень"
--------------
Про затвердження Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу
--------------
Про організацію виконання постанови ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР від 21 лютого 1985 р. N 174 "Про розвиток та технічне переозброєння чорної металургії і значне підвищення якості металопродукції як найважливішого конструкційного матеріалу"
--------------
Про затвердження Інструкції з санітарного режиму аптек
--------------
Про заходи по забезпеченню комп'ютерної грамотності учнів середніх навчальних закладів і широкого впровадження електронно-обчислювальної техніки в навчальний процес
--------------
Про розділ "Законодавство про народне господарство" (глава 5) Зводу законів Української РСР"
--------------
Про вдосконалення порядку встановлення цін на товари народного споживання та цін і тарифів на послуги, що надаються населенню
--------------
Про поліпшення організації лікувального харчування у лікувально-профілактичних закладах
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Демократичної Республіки Сан-Томе та Прінсіпі про повітряне сполучення
--------------
Про затвердження Положення про управління капітального будівництва виконавчого комітету обласної, міської (міста республіканського підпорядкування) Ради народних депутатів
--------------
Про організацію додаткового виробництва в 1985-1986 роках машин, обладнання, запасних частин, вузлів, деталей і заготівок для підприємств чорної металургії республіки
--------------
Про заходи щодо збільшення випуску, поліпшення якості і розширення асортименту взуття у 1986-1990 роках
--------------
Про стан та заходи по забезпеченню виконання державного плану розвитку науки і техніки на одинадцяту п"ятирічку і завдань республіканських цільових комплексних науково-технічних програм"
--------------
Про деякі питання, що виникли в практиці застосування судами Житлового кодексу України
--------------
Про відповідальність за порушення правил будівництва літніх садових будиночків, а також організації і ведення колективного садівництва
--------------
Про заходи щодо забезпечення виконання плану капітальних вкладень і введення в дію потужностей і об"єктів на підприємствах Міністерства чорної металургії УРСР в 1985 році"
--------------
Про розділ "Законодавство про соціальний розвиток і культуру. Соціально- економічні права громадян" (глави 4-8) Зводу законів Української РСР"
--------------
Резолюція 39/248 Генеральної Асамблеї ООН "Керівні принципи для захисту інтересів споживачів"
--------------
Санітарні правила для підприємств пивоварної та безалкогольної промисловості
--------------
Про присудження Державних премій Української РСР за видатні досягнення у праці за підсумками 1984 року
--------------
Про розподіл додатково виділених концентрованих кормів для потреб громадського тваринництва
--------------
Про зміну та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
--------------
Про продовження на 1985 рік чинності постанови Ради Міністрів УРСР від 2 вересня 1983 р. N 370
--------------
Про затвердження та введення в дію Настанови по здійсненню польотів у цивільній авіації СРСР
--------------
Про подальше поліпшення забезпечення населення будівельними матеріалами і виробами
--------------
Про порядок затвердження республіканських стандартів на продукцію, головних та базових організацій із стандартизації
--------------
Про генеральний план розвитку міста Сум
--------------
Про затвердження Положення про лікарсько-трудові експертні комісії
--------------
Санітарні правила для підприємств м'ясної промисловості
--------------
Про затвердження указів Президії Верховної Ради Української РСР про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР
--------------
Рекомендація N R (85) 4 Комітету міністрів державам-членам "Про насильство в сім"ї" *"
--------------
Про додаткове виробництво запасних частин до сільськогосподарських машин, тракторів, автомобілів і до техніки загального призначення
--------------
Про оголошення комплексу пам"яток історії та культури м. Луцька історико-культурним заповідником республіканського значення"
--------------
Про заходи по забезпеченню введення в дію у 1985 році виробничих потужностей та природоохоронних об"єктів на підприємствах по виробництву мінеральних добрив в Українській РСР"
--------------
Віденська конвенція про охорону озонового шару
--------------
Про затвердження роз"яснення "Про порядок компенсації праці інженерно-технічних праціників, спеціалістів та службовців за виконання поряд зі своєю основною роботою обов"язків тимчасово відсутніх жінок-працівниць у зв"язку з їх виходом у відпустку по вагіт"
--------------
Про проведення в Міністерстві зв"язку УРСР економічного експерименту щодо поліпшення планування і посилення впливу господарського механізму на підвищення ефективності виробництва і якості роботи"
--------------
Про внесення змін і доповнень до Кримінально-процесуального і Цивільного процесуального кодексів Української РСР
--------------
Про виконання розпорядження Ради міністрів СРСР від 15 березня 1985 р. N 507
--------------
Санітарні правила устрою та утримання дитячих дошкільних установ (дитячі ясла, дитячі садочки, дитячі ясла-садочки)
--------------
Про внесення змін і доповнень до Положення про Міністерство місцевої промисловості Української РСР
--------------
Про відпуск колгоспам, радгоспам та іншим державним господарствам насіння ярих зернових культур на пересів і підсів озимих культур у 1985 році
--------------
Про внесення деяких змін до рішень уряду СРСР, що передбачають права військовослужбовців Збройних Сил СРСР
--------------
Про заходи по дальшому поліпшенню житлових умов інвалідів Великої Вітчизняної війни і сімей загиблих військовослужбовців
--------------
Про виконання розпорядження Ради міністрів СРСР від 5 березня 1985 р. N 420
--------------
Про додаткові заходи щодо поліпшення забезпечення населення товарами народного споживання, розширення асортименту і підвищення їх якості, особливо для дітей
--------------
Про порядок державного обліку житлового фонду
--------------
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Ради Міністрів УРСР
--------------
Про внесення змін до Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 23 вересня 1982 року "Про відділи і управління виконавчих комітетів обласних, районних, міських, районних у містах Рад народних депутатів Української РСР"
--------------
Про додаткові заходи по поліпшенню використання вторинних дорогоцінних металів у народному господарстві
--------------
Про збільшення виробництва, поліпшення асортименту та якості іграшок у 1986-1990 роках
--------------
Про роботу Харківського облвиконкому по забезпеченню організованого проведення зимівлі худоби, збільшенню виробництва і закупок продуктів тваринництва у зимовий період 1984/85 року
--------------
Конвенція між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Іспанії про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна
--------------
Про деяку зміну порядку стягнення аліментів на неповнолітніх дітей
--------------
Про підсумки республіканського соціалістичного змагання областей, міст Києва і Севастополя за поліпшення побутового обслуговування населення за 1984 рік
--------------
Про надання в 1985 році відпусток членам Уряду та керівникам центральних установ УРСР
--------------
Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР
--------------
Конвенція між Урядом СРСР та Урядом Італійської Республіки про уникнення подвійного оподаткування прибутків
--------------
Про заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази і розвитку послуг телефонного зв'язку, що надаються населенню, в 1986-1990 роках і в період до 2000 року в Українській РСР
--------------
Про виконання розпорядження Ради Міністрів СРСР від 20 лютого 1985 р. N 320
--------------
Про вдосконалення організації, системи оплати та стимулювання праці в будівництві
--------------
Про стан підготовки господарств Кіровоградської області до проведення весняних польових робіт
--------------
Про організацію виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 16 січня 1985 р. N 57 "Про поліпшення використання кольорових металів в народному господарстві, подальший розвиток і підвищення технічного рівня вторинної кольорової металургії"
--------------
Про впорядкування організації колективного садівництва і городництва
--------------
Щодо затвердження Інструкції про порядок застосування Правил відшкодування підприємствами, установами, організаціями збитків, заподіяних робітникам і службовцям каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров"я, пов"язаних з виконанням ними трудових обов"язків"
--------------
Протокол щодо застосування Угоди між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Грецької Республіки про міжнародне автомобільне сполучення
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Грецької Республіки про міжнародне автомобільне сполучення
--------------
Про затвердження переліку хронічних захворювань, при яких особи, що на них страждають, не можуть проживати у комунальній квартирі або в одній кімнаті з членами своєї сім"ї"
--------------
Про внесення змін і доповнень до Положення про Раду колгоспів Української РСР
--------------
Про затвердження граничних норм природного убутку медикаментів на аптечних складах
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Фінляндської Республіки про розмежування економічної зони, рибальської зони і континентального шеьфу в Фінській затоці та в північно-східній частині Балтійського моря
--------------
Про організацію роботи по стандартизації в Українській РСР
--------------
Гранична кількість накопичення токсичних промислових відходів на території підприємства (оганізації)
--------------
Гранично допустимі концентрації хімічних речовин в ґрунті (ГДК)
--------------
Про деякі заходи щодо поліпшення торгівлі і виконання плану роздрібного товарообігу в 1985 році
--------------
Про план Держбанку СРСР по довгостроковому кредитуванню на 1985 рік по Українській РСР
--------------
Про норми втрат (бою) будівельної кераміки при транспортуванні залізницею, водним та автомобільним транспортом
--------------
Про вдосконалення організації, системи оплати та стимулювання праці в будівництві
--------------
Про заходи по укріпленню матеріально-технічної бази і розвитку послуг телефонного зв'язку, що надаються населенню, в 1986-1990 роках і в період до 2000 року
--------------
Про подальший комплексний розвиток курортів на Чорноморському узбережжі Криму
--------------
Про соціалістичні зобов"язання трудящих Української РСР на 1985 рік"
--------------
Резолюція Ради стосовно удосконалення програм енергозбереження в державах-членах (85/C 20/01)
--------------
Про роботу Івано-Франківського облвиконкому по забезпеченню комплексного розвитку господарства області, більш повному задоволенню запитів трудящих
--------------
Про розвиток наукових досліджень та розширення впровадження досягнень науки і техніки, спрямованих на зниження матеріаломісткості в будівництві
--------------
Про кредитний і касовий плани Держбанку СРСР по Українській РСР на I квартал 1985 року
--------------
Про використання коштів, одержаних в результаті проведення Всесоюзного комуністичного суботника 21 квітня 1964 року
--------------
Про внесення змін і доповнень у мережу територій та об"єктів природно-заповідного фонду Української РСР"
--------------
Про висновки планово-бюджетних та інших постійних комісій палат Верховної Ради СРСР, пропозиції та зауваження висловлені депутатами на другій сесії Верховної Ради СРСР одинадцятого скликання по Державному плану економічного і соціального розвитку СРС...
--------------
Щодо організації виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 6 грудня 1984 р. N 1203 "Про додаткові заходи щодо запобігання забруднення атмосферного повітря міст, інших населених пунктів і промислових центрів"
--------------
Добровільна репатріація
--------------
Жінки-біженці і міжнародний захист
--------------
Хартія туризму
--------------
Регламент Лондонського Міжнародного Третейського суду
--------------
Про порядок реєстрації актів громадянського стану в Україні
--------------
Про норми природного убутку і відходів продовольчих товарів у торгівлі
--------------
Про заходи щодо подальшого розвитку і вдосконалення швидкої і невідкладної медичної допомоги населенню
--------------
Про затвердження Порядку оплати праці та матеріального стимулювання майстрів та інших інженерно-технічних робітників, які включені до складу укрупнених виробничих бригад у промисловості та будівництві
--------------
Про затвердження норм витрат сировини при виробництві морозива
--------------
Порядок накопичення, транспортування, знешкодження і поховання токсичних промислових відходів (Санітарні правила)
--------------
Інструкція про порядок і умови розрахунків, пов"язаних зі знесенням, перенесенням і відбудовою жилих будинків, будівель та пристроїв, які знаходяться в особистій власності громадян"
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Китайської Народної Республіки про економічне та технічне співробітництво
--------------
Про внесення змін і доповнень до Положення про раду громадськості по організації шефської роботи у виховно-трудовій колонії
--------------
Про внесення змін і доповнень до Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 28 лютого 1967 року і затвердженого ним Положення про спостережні комісії при виконавчих комітетах районних, міських і обласних Рад депутатів трудящих Української РСР
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Лаоської Народно-Демократичної Республіки про безвізовий режим для громадян обох держав, виконуючих службові поїздки по дипломатичних або службових паспортах
--------------
Інструкція з ведення білетного господарства в театрально-видовищних підприємствах системи Міністерства культури СРСР
--------------
Резолюція 39/142 Генеральної Асамблеї ООН Декларація про боротьбу проти незаконного обігу наркотиків та зловживань наркотичними засобами
--------------
Про затвердження Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР
--------------
Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання
--------------
Про затвердження Указу Президії Верховної Ради Української РСР "Про затвердження Положення про порядок і умови виконання в Українській РСР кримінальних покарань, не зв'язаних із заходами виправно-трудового впливу на засуджених"
--------------
Кодекс України про адміністративні правопорушення
--------------
Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330)
--------------
Про затвердження указів Президії Верховної Ради Української РСР про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР
--------------
Про введення в дію Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Японії про взаємовідносини в галузі рибальства біля побережжя обох країн
--------------
Про Державний бюджет Української РСР на 1985 рік
--------------
Про Державний план економічного і соціального розвитку Української РСР на 1985 рік
--------------
Про затвердження Положення про облік та використання спеціальних залізничних цистерн
--------------
Резолюція 39/29, прийнята Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй
--------------
Расмюссен (Rasmussen) проти Данії
--------------
Договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Республікою Куба про правову допомогу у цивільних, сімейних та кримінальних справах
--------------
Про порядок видачі заробітної плати, яку не отримали до дня смерті робітника чи службовця
--------------
Договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Сірійською Арабською Республікою про правову допомогу у цивільних та кримінальних справах
--------------
Положення про порядок забезпечення допомогами з державного соціального страхування
--------------
Декларація про право народів на мир
--------------
Про доповнення переліку державних заказників Української РСР
--------------
Про затвердження галузевих правил внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службовців установ, організацій, підприємств системи Міністерства охорони здоров'я СРСР
--------------
Доповідь семінару НБСЄ у Венеції з економічного, наукового та культурного співробітництва в Середземномор"ї в рамках результатів наради експертів у Валлетті"
--------------
Про затвердження Норм втрат парфюмерно-косметичних товарів при транспортуванні, зберіганні і реалізації
--------------
Правила розробки нафтових і газонафтових родовищ
--------------
Про заходи по поліпшенню комунального послуговування населення у сільській місцевості
--------------
Про заходи по поліпшенню комунального обслуговування населення у сільській місцевості
--------------
Положення про свободу участі в медичних зборах
--------------
Положення про погане поводження та занедбаність дітей
--------------
Положення стосовно медичних кадрів - II
--------------
Протокол до Конвенції про транскордонне забруднення повітря на великі відстанні 1979 року, що стосується довгострокового фінансування Спільної програми спостереження й оцінки поширення забруднювачів повітря на великі відстанні в Європі (ЄМЕП)
--------------
Про присвоєння найменувань новозбудованим населеним пунктам Одеської області
--------------
Про зміну меж міста Полтави
--------------
Про віднесення селища міського типу Кузнецовська Ровенської області до категорії міст обласного підпорядкування
--------------
Підмовник і особа, яка безпосередньо вчинила злочин, неправильно визнані винними у вчиненні злочину за попереднім зговором
--------------
Типове положення про порядок присвоєння звання "Майстер I класу" та "Майстер II класу" та виплати надбавок за ці звання майстрам виробничих дільниць промислових підприємств і будівельних організацій"
--------------
Директива Ради 84/450/ЄЕС "Щодо наближення законів, постанов та адміністративних положень держав-членів стосовно реклами, яка вводить в оману"
--------------
Поправки 1984 року до Додатка до Протоколу 1978 року до Міжнародної конвенції по запобіганню забрудненню з суден 1973 року
--------------
Про зміну меж міста Херсона
--------------
Статут Комітету з вивчення космічного простору (КОСПАР) Міжнародної ради наукових союзів (ИКСУ)
--------------
Про внесення доповнення до Положення про Державний прапор Української Радянської Соціалістичної Республіки
--------------
Про атестацію зубних лікарів, акушерок і фельдшерів всіх спеціальностей
--------------
Підмовник несе кримінальну відповідальність тільки за злочин, до вчинення якого підмовляв іншу особу
--------------
Про застосування законодавства при вирішенні судами спорів, пов"язаних із зносом будівель, які належать громадянам у зв"язку з вилученням земельних ділянок для державних або громадських потреб"
--------------
Про поліпшення пенсійного забезпечення військовослужбовців строкової служби та їх сімей
--------------
Санітарні норми допустимого шуму в приміщеннях жилих і громадських будівель та на території житлової забудови
--------------
Санітарні норми допустимого шуму, що створюється виробами медичної техніки в приміщеннях лікувально-профілактичних закладів
--------------
Третій додатковий протокол до Статуту Всесвітнього поштового союзу
--------------
Про заходи щодо подальшого поліпшення матеріально-побутових умов учасників Великої Вітчизняної війни і родин загиблих військовослужбовців
--------------
Про внесення змін до рішень Уряду СРСР у зв'язку з постановою ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР від 26 липня 1984 р. N 812
--------------
Про затвердження типових правил внутрішнього трудового розпорядку для робочих і службовців підприємств, установ, організацій
--------------
Про зміни та визнання такими, що втратили чинність деяких рішень Уряду СРСР в зв'язку з переходом на нові кошторисні норми та ціни в будівництві
--------------
Резолюція N 1 Всесвітньої Конференції ФАО з управління та розвитку рибальства "Стратегія в галузі управління та розвитку рибальства"
--------------
Інструкція про консульську легалізацію
--------------
Про затвердження Правил відшкодування підприємствами, установами, організаціями збитків, заподіяних робітникам і службовцям каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров"я, пов"язаного з виконанням ними трудових обов"язків"
--------------
Рекомендація щодо політики в галузі зайнятості N 169
--------------
Договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Туніською Республікою про правову допомогу у цивільних та кримінальних справах
--------------
Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР
--------------
Про затвердження Положення про порядок і умови виконання в Українській РСР кримінальних покарань, не зв"язаних із заходами виправно-трудового впливу на засуджених"
--------------
Протокол щодо застосування Угоди між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Італійської Республіки про міжнародне автомобільне пасажирське та вантажне сполучення
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Італійської Республіки про міжнародне автомобільне пасажирське та вантажне сполучення
--------------
Про затвердження указів Президії Верховної Ради Української РСР про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР
--------------
Про затвердження Указу Президії Верховної Ради Української РСР "Про самооподаткування сільського населення"
--------------
Про затвердження норм природного убутку нерудних будівельних матеріалів при зберіганні і перевезенні та скасування норм природного убутку ряду вантажів при річкових перевезеннях
--------------
Угода, що стосується Угоди між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Королівства Нідерландів про повітряне сполучення від 17 червня 1958 року
--------------
Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Союзу РСР
--------------
Про медично-санітарне забезпечення ветеранів праці в будинках-інтернатах
--------------
Положення про порядок та умови застосування змінного (гнучкого) графіка роботи для жінок, які мають дітей
--------------
Резолюція 1984/50 Економічної і Соціальної Ради ООН від 25 травня 1984 року "Заходи, що гарантують захист прав тих, хто приречений до страти"
--------------
Протокол 1984 року про зміну Міжнародної конвенції про створення Міжнародного фонду для компенсації шкоди від забруднення нафтою 1971 року
--------------
Європейська декларація стосовно завдань у галузі культури
--------------
Рішення Комісії 84/339/Євратом, що змінює Рішення 71/57/Євратом стосовно реорганізації Спільного Атомного Дослідницького Центра (СДЦ)
--------------
Про внесення змін і доповнень в рішення Уряду СРСР в зв'язку з прийняттям Закону СРСР "Про трудові колективи і підвищення їх ролі в управлінні підприємствами, установами, організаціями"
--------------
Резолюція N II Ради Європи про Європейську декларацію стосовно завдань у галузі культури
--------------
Справа Дейнгофа і Дейфа
--------------
Про внесення змін до Інструкції з обліку продуктів харчування
--------------
Протокол, що стосується зміни Конвенції про міжнародну цивільну авіацію
--------------
Про зміни і визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду СРСР у зв"язку з затвердженням Повітряного кодексу Союзу РСР"
--------------

| Головна сторінка |

 

інший список документів наступний список правових актів