Законодавство до 1993 року

| зміст |
Сторінка 29

Про зміни і визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду СРСР у зв"язку з затвердженням Повітряного кодексу Союзу РСР"
--------------
Доповідь наради експертів держав-учасниць Наради з безпеки та співробітництва в Європі, що передбачена Заключним актом НБСЄ та підсумковим документом Мадридської зустрічі, з тим, щоб продовжити на основі Заключного акта розгляд загальноприйнятного ме...
--------------
Охорона природи. Землі. Класифікація малопродуктивних угідь для землювання ГОСТ 17.5.1.06-84
--------------
Про порядок обстеження стану жилих будинків з метою встановлення їх відповідності санітарним та технічним вимогам та визнання жилих будинків і жилих приміщень непридатними для проживання
--------------
Про внесення змін до Переліку документів, по яких стягнення заборгованості провадиться в безспірному порядку на підставі виконавчих написів державних нотаріальних контор
--------------
Про внесення змін та доповнень до постанови Ради Міністрів СРСР від 23 січня 1981 р. N 105 "Про прийомку в експлуатацію завершених будівельних об'єктів"
--------------
Про самооподаткування сільського населення
--------------
Директива 89/299/ЄЕС Ради Європейського Співтовариства "Про власні фонди кредитних установ"
--------------
Про внесення змін і доповнень до Кримінально-процесуального кодексу Української РСР
--------------
Про затвердження Указів Президії Верховної Ради СРСР про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів СРСР
--------------
Восьма Директива 84/253/ЄЕС Ради Європейських Співтовариств, основою якої є Стаття 54 (3) (g) Угоди стосовно затвердження осіб, відповідальних за проведення нормативних ревізій (аудиту) документів бухгалтерського обліку
--------------
Про затвердження Тимчасового порядку оплати праці майстрів та інших інженерно-технічних робітників, які включені до складу укрупнених виробничих бригад у промисловості
--------------
Про внесення доповнень і змін в Типове положення про виробничу бригаду, бригадира, раду бригади та раду бригадирів, затвердженого постановою Держкомпраці СРСР та Секретаріату ВЦСПС від 31 грудня 1980 рік N 389/22-119
--------------
Типове положення про майстра виробничої дільниці виробничого об"єднання (комбінату), науково-виробничого об"єднання, промислового підприємства, будівельної та ремонтно-будівельної організації"
--------------
Про Інструкцію з обліку надходження і витрачання пально-мастильних матеріалів і єдиних талонів на відпуск нафтопродуктів на підприємствах, в організаціях, колгоспах і радгоспах
--------------
Про зміну і визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів СРСР у житлових питаннях
--------------
Відповідно до ч. 2 ст. 554 Цивільного кодексу, якщо спадкодавець заповідав усе своє майно призначеним ним спадкоємцям без зазначення частки кожного з них, то частка спадщини, яка належала б спадкоємцеві, який відпав, переходить до інших спадкоємців з...
--------------
Про затвердження диференційованих розмірів списання втрат непродовольчих і продовольчих товарів в магазинах (відділах, секціях) самообслуговування
--------------
Про доповнення пункту 3 Інструкції про порядок про продажу товарів тривалого користування в кредит
--------------
Про внесення змін і доповнень до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів Української РСР
--------------
Рекомендація N R (84) 4 Комітету міністрів державам-членам "Про батьківську відповідальність"
--------------
Рекомендація R (84) 5 Комітету міністрів державам-членам стосовно принципів цивільного судочинства, що направлені на удосконалення судової системи
--------------
Щодо допомоги з державного соціального страхування
--------------
Рекомендація N R (84) 3 Комітету міністрів Ради Європи "Про принципи телевізійної реклами"
--------------
Інструкція з обліку надходження і витрачання паливно-мастильних матеріалів і єдиних талонів на відпуск нафтопродуктів на підприємствах, в організаціях, колгоспах і радгоспах
--------------
Про внесення змін до Закону Української РСР "Про охорону і використання пам'яток історії та культури"
--------------
Про внесення зміни до статті 32 Кодексу про шлюб та сім'ю Української РСР
--------------
Інструкція про порядок узгодження застосування електрокотлів та інших електоронагрівальних приладів
--------------
Про затвердження Інструкції з обліку товарів на аптечних складах (базах) аптечних управлінь системи Міністерства охорони здоров"я СРСР"
--------------
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду Української РСР про пільги по сільськогосподарському податку
--------------
Договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Республікою Кіпр про правову допомогу в цивільних та кримінальних справах
--------------
Правила процедури Ради організації щодо збереження лосося в північній Атлантиці, що створена відповідно до Конвенції про збереження лосося в північній частині Атлантичного океану
--------------
Про затвердження акта державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом пускового комплексу першої черги водоводу від каналу Дніпро - Донбас до м. Харкова та окремих будівель і споруд на водоводі
--------------
Про зміну норми базисної жирності молока
--------------
Про затвердження Указів Президії Верховної Ради Української РСР про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР
--------------
Про збільшення доходів і видатків Державного бюджету УРСР на 1984 рік за пропозиціями Планово-бюджетної та інших постійних комісій Верховної Ради Української РСР
--------------
Про Державний план економічного і соціального розвитку Української РСР на 1984 рік
--------------
Про затвердження Указів Президії Верховної Ради Української РСР про перетворення деяких органів державного управління та про внесення змін і доповнень до статей 24 і 28 Закону Української РСР "Про Раду Міністрів Української РСР"
--------------
Про Державний бюджет Української РСР на 1984 рік
--------------
Про увічнення пам'яті М.П. Бажана та забезпечення його сім'ї
--------------
Про затвердження актів державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом автомобільного шляху Ростов - Одеса - Рені на ділянці с. Сичавка - м. Одеса в обхід Григорівського лиману, Одеська область
--------------
Резолюція 820 (1984) Парламентської асамблеї Ради Європи "Про стосунки парламентів держав-членів Ради Європи із засобами масової інформації"
--------------
Друга директива Ради 84/5/ЄЕС "Щодо зближення законів держав-членів стосовно страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів"
--------------
Про затвердження Указів Президії Верховної Ради СРСР про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів СРСР
--------------
Санітарні правила влаштування, обладнання, експлуатації амбулаторно-поліклінічних установ стоматологічного профілю, охорони праці і особистої гігієни персоналу
--------------
Про створення Шацького державного природного національного парку
--------------
Про затвердження норм природного убутку м'яса і м'ясопродуктів при холодильній обробці та зберіганні на розподільних холодильниках торгівлі
--------------
Про практику застосування судами України законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну та іншу антигромадську діяльність
--------------
Про зміну та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду УРСР з питань земельного законодавства
--------------
Про внесення змін і доповнень до Кодексу законів про працю Української РСР
--------------
Про порядок введення в дію Житлового кодексу Української РСР
--------------
Про плату за навчання в дитячих музичних, художніх, хореографічних школах та школах мистецтв
--------------
Регіональна конвенція щодо визнання учбових курсів, дипломів про вищу освіту і наукових ступеней у державах Азії та Тихого океану
--------------
Про доповнення переліку державних заказників Української РСР
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Туніської Республіки про морське судноплавство
--------------
Статут Міжнародної академії астронавтики
--------------
Про перетворення Головного управління по іноземному туризму при Раді Міністрів УРСР у Головне управління Української РСР по іноземному туризму
--------------
Резолюція 38/34 (XXXVIII) Генеральної Асамблеї ООН "Повернення або реституція культурних цінностей країнам їх походження"
--------------
Європейська конвенція щодо відшкодування збитку жертвам насильницьких злочинів (ETS N 116)
--------------
Із Резолюції 38/14 Генеральної Асамблеї ООН "Друге десятиріччя дій боротьби проти расизму та расової дискримінації"
--------------
Угода щодо застосування митних документів в прямому автомобільному сполученні у разі перевезення вантажів
--------------
Про внесення змін до статті 13 Положення про матеріальну відповідальність робітників і службовців за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації
--------------
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду Української РСР з питань прибуткового податку з населення
--------------
Про внесення змін і доповнень до статей 119, 120 і 121 Виправно- трудового кодексу Української РСР
--------------
Про виключення окремих споруд із списку пам"яток містобудування і архітектури Української РСР, що перебувають під охороною держави"
--------------
Про визнання такими, що втратили чинність, постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР з питань розрахунків у народному господарстві
--------------
Про зміни і визнання такими, що втратили чинність деяких рішень Уряду СРСР з питань земельного законодавства
--------------
Норми втрат (бою) виробів з ніздрюватого бетону при транспортуванні
--------------
Про порядок утворення і використання резерву для подання фінансової допомоги об"єднанням, підприємствам і господарським організаціям"
--------------
Положення стосовно медичних кадрів - I
--------------
Венеціанська декларація стосовно невиліковних захворювань
--------------
Рекомендації, що стосуються боксу
--------------
Про внесення доповнень до Кримінального кодексу Української РСР
--------------
Рекомендація N R (83) 13 Комітету міністрів Ради Європи "Про роль середньої школи в підготовці молоді до життя"
--------------
Про курортний збір з громадян, які прибувають на відпочинок у курортні місцевості Української РСР без путівок чи курсовок
--------------
Про доповнення Кримінального кодексу Української РСР статтею 155-4
--------------
Про доповнення статті 112 Кримінально-процесуального кодексу Української РСР
--------------
Про внесення доповнень до Кваліфікаційного довідника професій робітників, які не війшли у Єдиний тарифно-кваліфікаційний довідник робіт і професій робітників, яким встановлюються місячні оклади
--------------
Про об'єднання Міністерства сільського господарства Української РСР і Міністерства радгоспів Української РСР в Міністерство сільського господарства Української РСР
--------------
Підсумковий документ Мадридської зустрічі 1980 року представників держав-учасниць Наради з безпеки та співробітництва в Європі, що будбулася на основі положень Заключного акта, стосовно подальших кроків після Наради
--------------
Про внесення деяких змін до Водного кодексу Української РСР
--------------
Про генеральний план розвитку міста Севастополя
--------------
Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів СРСР
--------------
Про визнання такими, що втратили чинність рішень Уряду СРСР з питання засвідчення копій документів, що стосуються прав громадян
--------------
Про порядок видачі і засвідчення підприємствами, установами й організаціями копій документів, що стосуються прав громадян
--------------
Про затвердження Інструкції по санітарно-протиепідемічному режиму і охороні праці персоналу інфекційних лікарень (відділень)
--------------
Про приєднання СРСР до Конвенції про договір міжнародного дорожнього перевезення вантажів 1956 року
--------------
Положення про документи і документообіг в бухгалтерському обліку
--------------
Про класифікацію і мережу територій та об"єктів природно-заповідного фонду Української РСР"
--------------
Про порядок створення, реорганізації і ліквідації підприємств, об'єднань, організацій і установ республіканського та місцевого підпорядкування
--------------
Гавайська декларація II
--------------
Житловий Кодекс Української РСР
--------------
Про затвердження Указів Президії Верховної Ради Української РСР про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР
--------------
Про введення в дію Житлового кодексу Української РСР
--------------
Про Положення та штати госпрозрахункових міжлікарняних (лікарняних) аптек
--------------
Про внесення змін в постанову Держкомпраці СРСР та Секретаріату ВЦРПС від 14 вересня 1981 р. N 259/16-59
--------------
Конвенція про професійну реабілітацію та зайнятість інвалідів N 159
--------------
Рекомендація щодо встановлення міжнародної системи забезпечення прав у галузі соціального забезпечення N 167
--------------
Рекомендація щодо професійної реабілітації та працевлаштування інвалідів N 168
--------------
Про внесення змін та доповнень у Типове положення про оплату праці і преміюванні робітників автомобільного транспорту, а також транспортно- експедиційного обслуговування і вантажно-розвантажувальних робіт системи автомобільного транспорту
--------------
Про введення в дію Закону СРСР "Про трудові колективи і підвищення їх ролі в управлінні підприємствами, установами, організаціями"
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Тоголезської Республіки про повітряне сполучення
--------------
Про трудові колективи і підвищення їх ролі в управлінні підприємствами, установами, організаціями
--------------
Міжнародна конвенція про Гармонізовану систему опису та кодування товарів
--------------
Протокол між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Фінляндскою Республікою про продовження терміну дії Договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу від 6 квітня 1948 року
--------------
Норми втрат (бою) виробів з ніздрюватого бетону при зберіганні на складі
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Іспанії про морське судноплавство
--------------
Про затвердження Інструкції про порядок забезпечення робітників і службовців спеціальним одягом, спеціальним взуттям і іншими засобами індивідуального захисту
--------------
Санітарні правила устрою та утримання полігонів для твердих побутових відходів
--------------
Про затвердження Правил медичного відбору і направлення хворих (дорослих, підлітків та дітей) на санаторно-курортне та амбулаторно-курортне лікування
--------------
Про затвердження індексів зміни кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт і територіальних коефіцієнтів до них для перерахунку зведених кошторисних розрахунків (зведених кошторисів) будівництв
--------------
Про затвердження Інструкції з обліку продуктів харчування в лікувально-профілактичних та інших установах охорони здоров"я, які знаходяться на Державному бюджеті СРСР"
--------------
Про затвердження Інструкції з обліку продуктів харчування в лікувально-профілактичних та інших установах охорони здоров"я, що перебувають на Державному бюджеті СРСР"
--------------
Охорона природи землі. Загальні вимоги до рекультивації земель ГОСТ 17.5.3.04-835302-85
--------------
Рекомендація N R (83) 4 Комітету міністрів Ради Європи "Про сприяння обізнаності про Європу в середніх школах"
--------------
Про внесення змін і доповнень до Виправно-трудового кодексу Української РСР
--------------
Про порядок визначення вартості викрадених, недостаючих або втрачених м'яса, молока, м'ясних і молочних продуктів
--------------
Віденська Конвенція про правонаступництво держав щодо державної власності, державних архівів і державних боргів
--------------
Про затвердження класіфікації запасів родовищ, перспективних і прогнозних ресурсів нафти і горючих газів
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Сірійської Арабської Республіки про морське торговельне судноплавство
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Республіки Верхня Вольта про повітряне сполучення
--------------
Про практику розгляду судами України трудових спорів колгоспників
--------------
Про внесення змін до Положення про державні нагороди Української РСР
--------------
Директива Ради 83/181/ЄЕС, яка визначає сферу дії статті 14 (1) (d) Директиви 77/388/ЄЕС стосовно звільнення від податку на додану вартість на кінцевому етапі ввозу певних товарів
--------------
Про затвердження списку захворювань, що дають право особам, які страждають цими захворюваннями, на першочергове отримання жилої площі
--------------
Директива Ради 83/183/ЄЕС "Про звільнення від податків, що застосовуються до особистої власності осіб, яка ввозиться на постійний термін з держави-члена"
--------------
Директива Ради 83/182/ЄЕС "Про звільнення від податку в межах Співтовариства для певних транспортних засобів, що тимчасово ввозяться до однієї держави-члена з іншої"
--------------
Суд відмовив в позові про визнання права на жилу площу з урахуванням домовленості при укладенні шлюбу між позивачкою і сином наймача жилого приміщення про те, що подружжя лише прописується на спірній жилій площі, а для проживання поселяються як підна...
--------------
Конвенція про передачу засуджених осіб
--------------
Норми втрат (бою) силікатної цегли і каменю
--------------
Про генеральний план розвитку міста Жданова
--------------
Рекомендація Комітету міністрів державам-учасницям стосовно правового захисту осіб, які страждають на психічні розлади, що примусово утримуються як пацієнти, N R(83)2
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Республіки Кенія про повітряне сполучення
--------------
Про внесення змін і доповнень до Земельного кодексу Української РСР
--------------
Стягнення може бути звернуто на все майно, яке є спільною сумісною власністю подружжя, коли встановлено, що одержане за зобов"язанням одного з подружжя використано на потреби всієї сім"ї"
--------------
Мотивувальна частина рішення повинна містити встановлені судом обставини, які мають значення для справи, їх юридичну оцінку, а також оцінку всіх доказів, посилання на закон та інші нормативні акти, на підставі яких визначено права й обов"язки сторін ..."
--------------
Про зміну та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду СРСР про адміністративні правопорушення
--------------
Про внесення змін до деяких законодавчих актів СРСР у питаннях цивільних правовідносин, шлюбу та сім'ї, праці і соціального забезпечення
--------------
Про внесення змін і доповнень до Кодексу законів про працю Української РСР
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Мальдівської Республіки про повітряне сполучення
--------------
Про пільги військовослужбовцям, робітникам та службовцям, що знаходяться в складі обмеженого контингенту радянських військ на території Демократичної Республіки Афганістан, та їхнім сім'ям
--------------
Норми втрат (бою) сталевих емальованих ванн і мийок
--------------
Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР
--------------
Про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу Української РСР
--------------
Про внесення змін і доповнень в Перелік районів Крайньої Півночі та місцевостей, прирівняних до районів Крайньої Півночі, затверджений постановою Ради Міністрів СРСР від 10 листопада 1967 р. N 1029
--------------
Проблема явно необгрунтованих або таких, що вводять в оману, заяв про надання статусу біженця або притулку
--------------
Про розгляд суперечок, пов"язаних з недостачами продукції і товарів при поставках"
--------------
Про затвердження норм усушки м"яса і субпродуктів птиці і кролів при холодній обробці і зберіганні"
--------------
Статут Міжнародного інституту космічного права Міжнародної астронавтичної Федерації
--------------
Про висновки планово-бюджетних та інших постійних комісій Ради Союзу і Ради Національностей Верховної Ради СРСР, а також пропозиції та зауваження, висловлені депутатами на сьомій сесії Верховної Ради СРСР десятого скликання по Державному плану економ...
--------------
Про затвердження актів державних приймальних комісій про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом у 1982 році ділянок автомобільних шляхів
--------------
Про участь Української РСР в експозиції Радянського Союзу на Міжнародній виставці 1983 року "Людина і її світ" у м. Монреалі (Канада)"
--------------
Про нагородження Почесними дипломами ЦК Компартії України, Ради Міністрів УРСР, Укрпрофради і ЦК ЛКСМ України колгоспів, радгоспів та інших державних господарств, які одержали високий урожай зернових культур у 1982 році
--------------
Про розподіл державних ресурсів концентрованих кормів
--------------
Про встановлення на Алеї трудової слави на Виставці досягнень народного господарства Української РСР портретів ініціаторів і передовиків соціалістичного змагання на ознаменування 60-річчя утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік
--------------
Про занесення на Республіканську дошку пошани на Виставці досягнень народного господарства Української РСР колективів об'єднань, підприємств і організацій промисловості, будівництва, транспорту, сільського господарства та інших галузей народного госп...
--------------
Про збільшення виробництва продовольчих товарів на підприємствах місцевої харчової промисловості і зміцнення матеріально-технічної бази цієї галузі у 1983-1985 роках
--------------
Про економне витрачання державних хлібних ресурсів
--------------
Про підсумки республіканського соціалістичного змагання колективів будівельних і монтажних організацій за прискорення будівництва та реконструкції підприємств сільськогосподарського машинобудування за 1982 рік
--------------
Про деякі заходи по посиленню економії матеріальних ресурсів у будівництві
--------------
Про порядок і строки підготовки пропозицій до проекту Основних напрямів економічного і соціального розвитку СРСР на 1986-1990 роки і на період до 2000 року та участь республіки в підготовці проекту Концепції економічного і соціального розвитку СРСР д...
--------------
Про проведення Всесоюзного суспільного огляду культури виробництва і стану охорони праці
--------------
Про виготовлення машин для комплектації ліній по виробництву живильних торф'яних горщиків
--------------
Про затвердження актів державних приймальних комісій про прийняття в експлуатацію закінчених реконструкцією у 1982 році ділянок автомобільних шляхів
--------------
Про затвердження т. Ветчиніна В.В. членом колегії Міністерства охорони здоров'я УРСР
--------------
Про затвердження т. Волошина М.П. членом колегії Міністерства автомобільного транспорту УРСР
--------------
Про практику застосування судами України законодавства у справах про транспортні злочини
--------------
Про встановлення на 1983 рік надпланових завдань по випуску промислової продукції і підвищенню продуктивності праці
--------------
Медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням дітей дошкільного віку
--------------
Про затвердження прейскурантів і поправок до них, з виділенням нормативної умовно-чистої продукції, на спорудження жилих будинків
--------------
Про затвердження акта державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого реконструкцією автомобільного шляху Львів - Мукачеве - Берегове - держкордон на ділянці від км 7 до км 12, Львівська область, протяжністю 4,6 км
--------------
Про підсумки соціалістичного змагання областей, міст Києва і Севастополя за кращу підготовку шкіл, дошкільних та інших дитячих закладів до 1982/83 навчального року
--------------
Резолюція 37/194 Генеральної Асамблеї ООН "Принципи медичної етики"
--------------
Положення про порядок проектування та експлуатації зон санітарної охорони джерел водопостачання та водопроводів господарсько-питного призначення
--------------
Про план відгодівлі свиней і птиці торговельними та іншими організаціями на базі використання харчових відходів у 1983 році
--------------
Про внесення змін і доповнень до положень про управління (відділи) внутрішніх справ виконавчих комітетів місцевих Рад народних депутатів
--------------
Про організаційно-господарську роботу Ради Міністрів УРСР, міністерств і відомств УРСР, облвиконкомів, Київського і Севастопольського міськвиконкомів по виконанню завдань, що випливають з постанови листопадового (1982 р.) Пленуму ЦК КПРС, положень і ...
--------------
Про доповнення переліку державних заказників Української РСР
--------------
Про затвердження положень про курорти Трускавець і Слов'янськ
--------------
Про створення потужностей по виробництву, капітальному ремонту і модернізації тепловозних дизелів
--------------
Про Республіканську комісію по забезпеченню народного господарства і населення паливно-енергетичними ресурсами в осінньо-зимовий період 1982/83 року
--------------
Про заходи по забезпеченню колгоспів і радгоспів насінням ярих зернових культур для весняної сівби в 1983 році
--------------
Про поліпшення планування, організації перевезень народногосподарських вантажів і пасажирів та посилення впливу господарського механізму на підвищення ефективності роботи підприємств і організацій транспорту
--------------
Про організацію додаткового виготовлення в 1983-1984 роках запасних частин до устаткування підприємств Міністерства чорної металургії УРСР
--------------
Про підсумки республіканського соціалістичного змагання областей і міста Києва за досягнення кращих показників по охороні природи та раціональному використанню природних ресурсів у 1982 році
--------------
Про поширення ініціативи колективів підприємств м. Москви по ремонту вагонів і контейнерів
--------------
Про присудження Державних премій Української РСР в галузі науки і техніки 1982 року
--------------
Про призначення т. Попереки М.І. заступником Міністра промисловості будівельних матеріалів УРСР та увільнення від цих обов'язків т. Мінаєва В.П.
--------------
Про затвердження т. Захарченка О.І. членом колегії Міністерства вугільної промисловості УРСР і звільнення від цих обов'язків т. Степанова А.П.
--------------
Про виділення коштів на витрати по святкуванню 60-ї річниці утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік
--------------
Про затвердження т. Грекова Л.А. членом колегії Міністерства освіти УРСР та увільнення від цих обов'язків т. Венжик Л.Ф.
--------------
Про похорон колишнього Міністра заготівель УРСР, персонального пенсіонера союзного значення І.Й. Стафійчука і забезпечення його сім'ї
--------------
Про призначення т. Барсука І.В. помічником Голови Ради Міністрів УРСР
--------------
Про затвердження т. Сєрєнка В.В. членом колегії Міністерства меліорації і водного господарства УРСР
--------------
Про підсумки соціалістичного змагання областей і районів за успішне будівництво осушувальних систем та високоефективне використання осушених земель у 1982 році
--------------
Про підсумки соціалістичного змагання областей і районів за успішне будівництво зрошувальних систем та високоефективне використання поливних земель у 1982 році
--------------
Резолюція 37/92 Генеральної Асамблеї ООН "Принципи використання державами штучних супутників Землі для міжнародного безпосереднього телевізійного мовлення"
--------------
Конвенція Організації Об"єднаних Націй з морського права"
--------------
Про перелік питань до розгляду на засіданнях Ради Міністрів УРСР і Президії Ради Міністрів УРСР у першому півріччі 1983 року
--------------
Про затвердження проекту пам'ятника радянським воїнам, які загинули під час оборони міста і форсування Дніпра, та солдатам, закатованим у фашистському концтаборі, в м. Кременчуці Полтавської області
--------------
Принципи використання державами штучних супутників Землі для міжнародного безпосереднього телевізійного мовлення
--------------
Про підсумки республіканського соціалістичного змагання за підвищення ефективності використання вантажного автомобільного транспорту на перевезеннях вантажів у сільському господарстві в 1982 році
--------------
Про підсумки республіканського соціалістичного змагання областей, районів, колгоспів, радгоспів та інших державних господарств за збільшення виробництва і продажу державі насіння соняшнику в 1982 році
--------------
Про підсумки соціалістичного змагання областей по будівництву на селі за 1982 рік
--------------
Про підсумки республіканського соціалістичного змагання областей і районів за одержання в 1982 році високих урожаїв та збільшення виробництва зернових культур
--------------
Про підсумки республіканського соціалістичного змагання областей, районів, колгоспів, радгоспів та інших державних господарств за збільшення виробництва і продажу державі зерна кукурудзи в 1982 році
--------------
Про підсумки соціалістичного змагання працівників сільського господарства Української РСР за збільшення виробництва і заготівлі кормів для тваринництва в 1982 році
--------------
Про підсумки республіканського соціалістичного змагання областей і районів за одержання високих урожаїв цукрових буряків у 1982 році
--------------
Про підсумки республіканського соціалістичного змагання областей і районів за збільшення виробництва та продажу державі продуктів тваринництва в 1982 році
--------------
Про затвердження акта державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію Палацу спорту в м. Києві після закінчення комплексного капітального ремонту
--------------
Про підсумки республіканського соціалістичного змагання областей, районів, трестів радгоспів (об'єднань), заготівельних і торговельних організацій за досягнення високих показників у виробництві і заготівлях овочів, картоплі, фруктів, ягід і винограду...
--------------
Всесвітня програма дій стосовно інвалідів
--------------
Про продовження чинності постанови Ради Міністрів УРСР від 10 березня 1976 р. N 119 "Про організаційні заходи по боротьбі з стихійними явищами в 1976 році"
--------------
Декларація про участь жінок у сприянні міжнародному миру та співробітництву
--------------
Про заходи для розширення впровадження в народне господарство нових видів захисних і спеціальних покрить
--------------
Про розширення наукових досліджень і прискорення впровадження в практику розробок вузів республіки, спрямованих на виконання Продовольчої програми
--------------
Про затвердження акта державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію зрошувальної системи в держплемзаводі "Степок", Харківська область"
--------------
Про збільшення доходів і видатків Державного бюджету УРСР на 1983 рік за пропозиціями Планово-бюджетної та інших постійних комісій Верховної Ради Української РСР
--------------
Про затвердження Указу Президії Верховної Ради Української РСР "Про відділи і управління виконавчих комітетів обласних, районних, міських, районних у містах Рад народних депутатів Української РСР"
--------------
Про склад делегації Української РСР на заключну сесію Конференції ООН з морського права
--------------
Про затвердження акта державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого реконструкцією автомобільного шляху Ленінград - Київ - Одеса на ділянці Копті - Сираї (км 1109 + 570 - км 1114 + 470), Чернігівська область, протяжністю 4.9 км
--------------
Про підсумки республіканського соціалістичного змагання обласних і Київського міського студентських загонів, які працювали на території Української РСР влітку 1982 року
--------------
Про збільшення доходів і видатків Державного бюджету Української РСР на 1983 рік
--------------
Про використання коштів, одержаних в результаті проведення Всесоюзного комуністичного суботника 17 квітня 1982 року
--------------
Про заходи для виконання постанови ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ "Про розгортання Всесоюзного соціалістичного змагання за успішне проведення зимівлі худоби, збільшення виробництва і закупок продуктів тваринництва в зимовий період 198..."
--------------
Про нагородження автотранспортних підприємств Міністерства автомобільного транспорту УРСР, Держкомсільгосптехніки УРСР, автомобільних батальйонів Міністерства оборони і заохочення військовослужбовців, що відзначилися на перевезенні сільськогосподарсь...
--------------
Про Державний бюджет Української РСР на 1983 рік
--------------
Протокол до Угоди про створення Міжнародної системи та організації космічного зв"язку "Інтерсупутник" від 15 листопада 1971 року"
--------------
Про призначення т. Пустовойтова Л.А. заступником голови Комітету по фізичній культурі і спорту при Раді Міністрів УРСР та про увільнення від цих обов'язків т. Бабича С.П.
--------------
Про перетворення окремих колгоспів у радгоспи
--------------
Про затвердження т. Бялюка Б.О. членом колегії Міністерства геології УРСР
--------------
Про поліпшення використання промислових (ділових) відходів чорних металів
--------------
Про затвердження типової міжвідомчої форми N М-29
--------------
Про внесення доповнень і змін до постанови Ради Міністрів УРСР від 17 червня 1968 р. N 301 "Про заходи по поліпшенню повторного використання тари в народному господарстві та про збільшення виробництва економічних видів тари"
--------------
Про підсумки Всесоюзного соціалістичного змагання за гідну зустріч 60-річчя утворення Союзу РСР, успішне виконання і перевиконання плану економічного і соціального розвитку на 1982 рік
--------------
Про присвоєння імені професора Колесникова А.Г. науково-дослідному судну Академії наук УРСР
--------------
Про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу та деяких інших законодавчих актів Української РСР
--------------
Про затвердження акта державної приймальної комісії про прийнятя в експлуатацію закінченої реставрацією пам'ятки архітектури XVIII століття - Маріїнського палацу в м. Києві
--------------
Про затвердження Положення про Державний плановий комітет Української РСР (Держплан УРСР)
--------------
Про затвердження акта державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію четвертого пускового комплексу птахофабрики "Зоря" Міністерства радгоспів УРСР"
--------------
Манільська декларація про мирне вирішення міжнародних спорів
--------------
Норми природного убутку воскової сировини
--------------
Про додаткове виділення комбікормів з ресурсів IV кварталу 1982 року
--------------
Про представника Української РСР на Конференції ООН 1982 року по оголошенню внесків на заходи в галузі розвитку на 1983 рік
--------------
Про затвердження Положення про пенсійне забезпечення осіб офіцерського складу, прапорщиків, мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та їх сімей
--------------
Про внесення змін до складу Комісії Президії Ради Міністрів УРСР по питаннях економічних зв'язків з зарубіжними країнами
--------------
Про склад делегації Української РСР на IV позачергову сесію Генеральної конференції ЮНЕСКО
--------------
Про внесення змін і доповнень до деяких рішень Уряду Української РСР з питань соціального забезпечення
--------------
Про виготовлення у 1983-1985 роках запасних частин до імпортного обладнання
--------------
Про використання нетрадиційних джерел тепла в сільськогосподарському виробництві
--------------
Про визнання такими, що втратили чинність, постанови Раднаркому УРСР і ЦК КП/б/У від 7 квітня 1945 р. N 554 і пункту 4 постанови Ради Міністрів УРСР і ЦК КП/б/У від 22 липня 1948 р. N 1450
--------------
Про визнання такими, що втратили чинність, постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР з питань житлово-будівельної кооперації
--------------
Про продовження на 1982 рік чинності постанови Центрального Комітету Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 17 грудня 1973 р. N 586
--------------
Про приєднання Української РСР до Європейської угоди про міжнародні автомагістралі від 15 листопада 1975 року
--------------
Про посилення режиму економії і скорочення втрат у сфері обслуговування
--------------
Про затвердження Положення про Комісію Президії Ради Міністрів УРСР з питань агропромислового комплексу
--------------
Міжнародна конвенція електрозв"язку"
--------------
Про контроль за станом техніки безпеки на об'єктах Міністерства плодоовочевого господарства УРСР
--------------
Про затвердження т. Кірова О.В. членом Державного комітету УРСР у справах будівництва
--------------
Про затвердження т. Надточія Б.О. членом Державного комітету УРСР по праці
--------------
Про затвердження т. Бояренко В.М. членом колегії Державного комітету УРСР по телебаченню і радіомовленню та увільнення від цих обов'язків т. Яровенка А.Д
--------------
Про підсумки республіканського соціалістичного змагання областей, міст Києва і Севастополя за кращі показники виконання планів заготівлі (здачі) і переробки брухту і відходів кольорових металів за III квартал 1982 року
--------------
Про затвердження акта державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом цеху металоформ і оснастки експериментально-механічного заводу тресту "Будмеханізація" Головкиївміськбуду"
--------------
Про присвоєння імені Садріддіна Айні бібліотеці N 106 Подільської централізованої бібліотечної системи м. Києва
--------------
Про присвоєння імені Корнія Чуковського бібліотеці N 8 централізованої бібліотечної системи для дітей м. Києва
--------------
Про заходи по впорядкуванню користування маломірними суднами
--------------
Про затвердження акта державної приймальної комісії про прийняття монумента на ознаменування возз'єднання України з Росією
--------------
Про членів Держплану УРСР
--------------
Про часткові зміни в складі колегії Міністерства культури УРСР
--------------
Про підсумки республіканського соціалістичного змагання областей, міст Києва і Севастополя за кращі показники виконання планів заготівлі (здачі) і переробки брухту і відходів чорних металів за III квартал 1982 року
--------------
Про затвердження т. Опришка І.А. членом колегії Головного управління рибного господарства внутрішніх водойм УРСР і увільнення від цих обов'язків т. Науменка Л.Ю.
--------------
Про підсумки республіканського соціалістичного змагання міст Української РСР за краще проведення робіт по благоустрою у III кварталі 1982 року
--------------
Про призначення т. Сальника Г.С. заступником Міністра промисловості будівельних матеріалів УРСР і увільнення від цих обов'язків т. Адріанова П.К.
--------------
Про затвердження т. Молдавського Й.Я. членом колегії Міністерства промисловості будівельних матеріалів УРСР
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Демократичної Республіки Афганістан про пряме залізничне вантажне сполучення
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування доходів та майна
--------------
Про зведений тематичний план проведення республіканських наукових і науково-технічних нарад, конференцій, з'їздів і семінарів на 1983 рік
--------------
Міжнародна Конвенція про узгодження умов проведення контролю вантажів на кордонах
--------------
Норми втрати (бою) скла віконного, полірованого, технічного і скляних виробів при їх перевезенні залізничним та водним транспортом або в змішаних перевезеннях, в межах, в яких вантажовідправник (поставщик) не несе відповідальності, якщо розмір бою не...
--------------
Про заходи для забезпечення безперебійного постачання народного господарства хлібопродуктами і концентрованими кормами в другому півріччі 1982 р. і першому півріччі 1983 року
--------------
Про заходи по дальшому поліпшенню житлових, комунально-побутових і соціально-культурних умов життя сільського населення
--------------
Про представника Української РСР в Комісії ООН по правах людини
--------------
Про затвердження акта державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію пускового комплексу першої черги Броварського заводу будівельних алюмінієвих конструкцій Головкиївміськбуду
--------------
Про зміни у складі Комісії Ради Міністрів УРСР з питань репатріації та рееміграції
--------------
Про засідання Ради Міністрів Української РСР
--------------
Про реалізацію завдань, поставлених Генеральним секретарем ЦК КПРС, Головою Президії Верховної Ради СРСР товаришем Л.І. Брежнєвим у промові в Баку 26 вересня 1982 р. і в бесіді з керівниками Азербайджанської РСР
--------------
Про склад делегації Української РСР на третю сесію Підготовчого комітету Конференції ООН по сприянню міжнародному співробітництву в галузі використання ядерної енергії в мирних цілях
--------------
Про затвердження переліку колгоспів, на які поширюється чинність пункту 2 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 24 травня 1982 р. N 434
--------------
Про проведення грошово-речової лотереї в 1983 році
--------------
Про вимоги республіканського соціалістичного змагання колективів будівельних, монтажних і спеціалізованих організацій за своєчасне і високоякісне виконання завдань по спорудженню і введенню в дію об'єктів магістрального газопроводу Уренгой - Помари -...
--------------
Про затвердження положень про курорти Євпаторія, Поляна, Сойми, Любінь Великий, Миргород та Ворзель
--------------
Про присвоєння імені С.С. Прокоф'єва концертному залу Донецької обласної філармонії
--------------
Про кредитний і касовий плани Держбанку СРСР по Українській РСР на IV квартал 1982 року
--------------
Про визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду Української РСР у зв'язку з постановою Ради Міністрів СРСР від 8 вересня 1982 р. N 836
--------------
Про присвоєння імені академіка Віктора Михайловича Глушкова пасажирському судну, що будується для Головного управління річкового флоту при Раді Міністрів УРСР
--------------
Про збільшення витрат на утримання органів державного управління у зв'язку з переведенням Львівської області і м. Києва до більш високої групи по оплаті праці радянських працівників
--------------
Про увічнення пам'яті І.З. Соколова
--------------
Про забезпечення сім'ї І.З. Соколова
--------------
Про затвердження актів державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінчених реконструкцією ділянок автомобільного шляху Ростов - Одеса - Рені на км 747 - км 764 у Миколаївській області
--------------
Про похорон Другого секретаря ЦК Компартії України І.З. Соколова
--------------
Додатковий протокол до Європейської угоди з обміну реагентами для визначення групи крові (ETS N 111)
--------------
Додатковий протокол до Європейської угоди про обмін лікувальними субстанціями людського походження
--------------
Статут Міжнародної астронавтичної Федерації
--------------
Рекомендація R (82) 17 Комітету міністрів Ради Європи країнам-учасницям стосовно системи ув"язнення та поводження з небезпечними злочинцями"
--------------
Рекомендація R (82) 16 державам-учасницям щодо надання короткотермінових відпусток ув"язненим"
--------------
Про відділи і управління виконавчих комітетів обласних, районних, міських, районних у містах Рад народних депутатів Української РСР
--------------
Справа "Спорронґ і Льоннрот проти Швеції" (Case of Sporrong and Lonnroth v. Sweden)"
--------------
Про організацію роботи в колгоспах і радгоспах Львівської області по збільшенню виробництва кормів і кормового протеїну відповідно до рішень травневого (1982 р.) Пленуму ЦК КПРС і червневого (1982 р.) Пленуму ЦК Компартії України
--------------

| Головна сторінка |

 

інший список документів наступний список правових актів