Законодавство до 1993 року

| зміст |
Сторінка 30

Про організацію роботи в колгоспах і радгоспах Львівської області по збільшенню виробництва кормів і кормового протеїну відповідно до рішень травневого (1982 р.) Пленуму ЦК КПРС і червневого (1982 р.) Пленуму ЦК Компартії України
--------------
Про заходи по скороченню витрати харчової сировини на технічні потреби в 1983-1985 роках
--------------
Про першочергові роботи з будівництва третьої черги Північно-Кримського каналу
--------------
Про відпуск колгоспам, радгоспам та іншим державним господарствам насіння озимих зернових культур на осінню сівбу 1982 року
--------------
Про заходи для забезпечення видання томів Зводу пам'ятників історії і культури народів СРСР по Українській РСР
--------------
Рекомендація N 18 Європейської економічної комісії ООН "Заходи щодо спрощення процедур міжнародної торгівлі"
--------------
Про організаторську роботу Міністерства промислового будівництва УРСР по виконанню рішень листопадового (1981 р.) Пленуму ЦК КПРС і листопадового (1981 р.) Пленуму ЦК Компартії України
--------------
Про хід виконання постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 13 квітня 1982 р. N 182 "Про заходи по збільшенню виробництва продуктів тваринництва у пасовищний період 1982 року та створенню необхідних запасів кормів на зимівлю худоби в п..."
--------------
Про додаткові заходи по створенню насінних фондів зернових, олійних культур і трав для посіву під урожай 1983 року
--------------
Про заходи для виконання постанови Центрального Комітета КПРС та Ради Міністрів СРСР від 5 серпня 1982 р. N 725 "Про організацію в 1982-1986 роках на підприємствах Міністерства тракторного і сільськогосподарського машинобудування виробництва сімейств..."
--------------
Про організацію своєчасного збирання, заготівлі і переробки цукрових буряків урожаю 1982 року
--------------
Про житлово-будівельну кооперацію
--------------
Про часткову зміну постанови Ради Міністрів УРСР від 29 лютого 1980 р. N 144
--------------
Про організацію виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 22 липня 1982 р. N 683 "Про заходи для організації виробництва нової моделі легкового автомобіля особливо малого класу і його модифікацій на запорізькому автомобільному заводі "Комунар" (вир..."
--------------
Про затвердження положень про курорти Березівські мінеральні води і Синяк
--------------
Про роботу Міністерства чорної металургії УРСР щодо своєчасного введення в дію і освоєнню виробничих потужностей та виконанню вказівок Ради Міністрів СРСР щодо забезпечення стійкої роботи підприємств галузі
--------------
Про пропозиції і зауваження депутатів, висловленні на п"ятій сесії Верховної Ради Української РСР десятого скликання"
--------------
Щодо кордонів округів та зон санітарної охорони курортів Саки, Феодосії, Планерське і Курортне в Кримській області та Моршин у Львівській області
--------------
Про склад делегації Української РСР на XXXVII сесію Генеральної Асамблеї Організації Об"єднаних Націй"
--------------
Про заходи щодо збільшення виробництва кухонної солі в 1982-1985 роках
--------------
Рекомендація N 15 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури "Співіснування різних культурних груп у державі та їхні відносини з іншими країнами"
--------------
Рекомендація N 35 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури "Збереження й популяризація культурної спадщини. Мир і збереження культурної спадщини"
--------------
Рекомендація N 54 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури "Повернення культурних цінностей і відновлення історичних ансамблів"
--------------
Рекомендація N 53 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури "Повернення культурних цінностей і відновлення історичних ансамблів"
--------------
Рекомендація N 58 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури "Методи консервації"
--------------
Рекомендація N 1 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури "Збереження культурної самобутності та сприяння її розвиткові"
--------------
Рекомендація N 56 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури "Повернення культурних цінностей і відновлення історичних ансамблів"
--------------
Рекомендація N 23 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури "Культурні цінності - духовні цінності. Культура, самобутність і розвиток"
--------------
Рекомендація N 38 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури "Способи впровадження міжнародно-правових документів про охорону історичної спадщини"
--------------
Рекомендація N 119 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури "Управління у сфері культури. Створення органів, що займаються проблемами культури"
--------------
Віденський Міжнародний план дій з проблем старіння
--------------
Рекомендація N 52 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури "Повернення культурних цінностей і відновлення історичних ансамблів"
--------------
Рекомендація N 40 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури "Юридичні документи, спрямовані на запобігання незаконній торгівлі творами мистецтва"
--------------
Рекомендація N 5 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури "Культура і національний суверенітет"
--------------
Рекомендація N 2 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури "Ліквідація панування у сфері культури"
--------------
Рекомендація N 27 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури "Всесвітнє десятиліття розвитку культури"
--------------
Рекомендація N 14 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури "Різноманітність культур і міжкультурний обмін"
--------------
Рекомендація N 36 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури "Збереження культурної спадщини всіх віків"
--------------
Рекомендація N 24 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури "Прогрес культури і економічне зростання"
--------------
Рекомендація N 42 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури "Відновлення історичних міст і центрів"
--------------
Рекомендація N 3 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури "Вивчення механізмів панування у сфері культури"
--------------
Декларація Мехіко щодо політики у сфері культури
--------------
Рекомендація N 51 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури "Повернення культурних цінностей і відновлення історичних ансамблів"
--------------
Рекомендація N 28 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури "Культура і демократія. Права у сфері культури і культурна демократія"
--------------
Рекомендація N 39 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури "Міжнародно-правові документи про охорону культурної спадщини"
--------------
Рекомендація N 37 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури "Спеціальні норми для різних категорій культурних цінностей"
--------------
Рекомендація N 13 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури "Зв"язки між культурами, міжкультурна комунікація"
--------------
Рекомендація N 12 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури "Відзначення Національного дня культури державами-членами"
--------------
Про роботу міністерств, відомств УРСР та обл(міськ)виконкомів по збільшенню виробництва товарів народного споживання та поліпшенню їх якості
--------------
Консульська конвенція між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Гренадою
--------------
Про проведення Днів Української РСР на Виставці досягнень народного господарства СРСР у м. Москві, присвячених 60-річчю заснування СРСР
--------------
Конвенція, що засновує Європейську Організацію Супутникового Зв'язку "EUTELSAT"
--------------
Щодо організації харчування працівників дитячих закладів на базі харчоблоків цих установ
--------------
Експлуатаційна угода Європейської Організації Супутникового Зв'язку "EUTELSAT"
--------------
Про поновлення на роботі та стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу
--------------
Про внесення часткових змін до переліку будов виробничого призначення, які намічається розпочати в 1983-1985 роках
--------------
Про затвердження Указів Президії Верховної Ради Української РСР про внесення змін і доповнень до деяких кодексів Української РСР
--------------
До прийняття жилого будинку в експлуатацію і його реєстрації у виконкомі місцевої Ради народних депутатів суд вправі провести його поділ лише за позовом одного з подружжя, членів сім"ї забудовника, які спільно споруджували будинок, а також спадкоємці..."
--------------
Суд виключив з опису як частку в спільному майні подружжя половину вартості автомобіля, що звернута в доход держави за рішенням суду про визнання на підставі ст. 49 Цивільного кодексу України недійсної угоди по його придбанню, хоча переданий за таких...
--------------
Рекомендація щодо припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця N 166
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Народної Республіки Болгарії про співробітництво у проведенні пошукових робіт з нафти та газу на континентальному шельфі НРБ
--------------
Конвенція про припинення трудових відносин з ініціативи підприємця N 158
--------------
Конвенція про встановлення міжнародної системи збереження прав у галузі соціального забезпечення N 157
--------------
Про внесення доповнень і змін в особливі умови поставки кондитерських виробів
--------------
Про порядок заміни лісозаготівельникам лісосік, рубання яких не розпочате, іншими лісосіками
--------------
Про затвердження доповнень до Типових положень про преміювання робітників підприємств та організацій комунального господарства та побутового обслуговування населення за основні результати господарської діяльності
--------------
Судова колегія в цивільних справах та президія обласного суду помилково вважали, що позов про повернення одержаного сторонами за виконаною між ними угодою про купівлю-продаж будинку, не посвідченою нотаріально і не визнаною судом недійсною, повинен в...
--------------
Рекомендація N R (82) 9 Комітету міністрів Ради Європи "Про Європейський день шкіл"
--------------
Рішення Комісії 82/755/Євратом, що змінює Рішення 71/57/Євратом стосовно реорганізації Спільного Дослідницького Центру (СДЦ)
--------------
Про внесення доповнень і змін до статті 85 Кримінального кодексу і статті 427 Кримінально-процесуального кодексу Української РСР
--------------
Інструкція щодо застосування постанови Ради Міністрів СССР від 4 грудня 1981 р. N 1145 "Про порядок і умови сумісництва професій (посад)"
--------------
Про стягнення суми нестачі
--------------
Суд обгрунтовано поклав на директора та головного бухгалтера консервного заводу матеріальну відповідальність у межах середнього місячного заробітку кожного у зв"язку з тим, що внаслідок безконтрольності з їх боку за станом збереження матеріальних цін..."
--------------
Норми втрат (бою) керамічної цегли і каменю
--------------
Про внесення змін до Основ законодавства Союзу РСР і союзних республік про працю та інших законодавчих актів СРСР
--------------
Про затвердження норм природного убутку окремих видів продукції і товарів при перевезеннях і зберіганні
--------------
Статус Міжнародної конвенції про уніфікацію деяких правил про коносамент 1924 року
--------------
Про затвердження Інструкції про порядок матеріального забезпечення громадян СРСР під час призову на дійсну військову службу та проходження служби в запасі
--------------
Норми втрат (бою) чавунних емальованих ванн
--------------
Про затвердження оціночних норм для обрахування вартості (оцінки) будівель, що належать громадянам в міській місцевості
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Монгольської Народної Республіки про надання на основі взаємності права користування земельною ділянкою та про умови будівництва на ній комплексу будівель та споруд Генерального кон...
--------------
Про порядок вручення державних нагород Української РСР
--------------
Про внесення доповнень до Інструкції про порядок продажу товарів тривалого користування в кредит
--------------
Інструкція по застосуванню Положення щодо порядку відшкодування шкоди, що заподіяна громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури та суду
--------------
Конвенція про збереження лосося в північній частині Атлантичного океану
--------------
Договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Алжирською Народною Демократичною Республікою про взаємне надання правової допомоги
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Демократичної Соціалістичної Республіки Шрі Ланка про судноплавство
--------------
Хартія соціального забезпечення
--------------
Директива 82/121/ЄЕС Ради Європейських Співтовариств з інформації, що регулярно опубліковується підприємствами, акції яких внесені до офіційного реєстру фондових бірж
--------------
Про встановлення почесного звання "Заслужений журналіст Української РСР"
--------------
Про заходи по виконанню постанови Ради Міністрів СРСР від 4 грудня 1981 р. N 1145 "Про порядок і умови суміщення професій (посад)"
--------------
Заключний акт дипломатичної конференції щодо збереження лосося в північній частині Атлантичного океану
--------------
Санітарні правила зі збору, зберігання, транспортування та первинної обробки вторинної сировини
--------------
Про зміну та визнання такими, що втратили чинність, постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР з питань утворення і використання нецентралізованих джерел фінансування капітальних вкладень
--------------
Про ратифікацію Конвенції про визнання учбових курсів, дипломів про вищу освіту та вчених ступенів у державах регіону Європи
--------------
Про внесення змін і доповнень до Цивільного процесуального кодексу Української РСР
--------------
Конвенція про Міжнародну морську організацію 1948 року в редакції 1982 року
--------------
Положення про списки експертів-консультантів та комітети експертів
--------------
Кодекс туриста (Витяг)
--------------
Рекомендації Комісії ООН з права міжнародної торгівлі для допомоги арбітражним установам та іншим зацікавленим організаціям щодо арбітражу, який проводиться відповідно до Арбітражного регламенту ЮНСІТРАЛ від 1982 року
--------------
Всесвітня Хартія природи
--------------
Норми природного убутку рослинної танидовмісної сировини при зберіганні на дубильно-екстрактових підприємствах системи Мінлегпрому СРСР
--------------
Про внесення змін до статей 120 і 260 Кодексу законів про працю Української РСР
--------------
Про доповнення переліку державних заказників Української РСР
--------------
Про затвердження норм усушки м"яса і м"ясопродуктів при холодильній обробці і зберіганні на холодильниках"
--------------
Строк подачі скарги на процесуальні дії судового виконавця по виконанню рішення або на відмову у вчиненні таких дій обчислюється з дня вчинення оскаржуваної дії або з дня, коли зазначеним особам, не повідомленим про час і місце виконання дії, стало п...
--------------
Про доповнення Кримінального кодексу Української РСР статтею 224-1 і внесення зміни до статті 112 Кримінально-процесуального кодексу Української РСР
--------------
Про стягнення коштів
--------------
Про внесення змін до статті 195-1 Кримінального кодексу Української РСР
--------------
Договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Соціалістичною Республікою В"єтнам про правову допомогу у цивільних, сімейних та кримінальних справах"
--------------
Про визнання такими, що втратили чинність, рішень Ради Міністрів УРСР у зв"язку з затвердженням Правил відпуску деревини на пні в лісах СРСР"
--------------
Декларація про недопущення інтервенції та втручання у внутрішні справи держав
--------------
Правила користування електричною і тепловою енергією
--------------
Про порядок та умови сумісництва професій (посад)
--------------
Про встановлення почесного звання "Заслужений працівник фізичної культури Української РСР"
--------------
Протокол про привілеї та імунітети Міжнародної організації морського супутникового зв"язку (ІНМАРСАТ)"
--------------
Про затвердження Типового положення щодо ведення діловодства з пропозицій, заяв і скарг громадян в державних органах, на підприємствах, в установах і організаціях
--------------
Про затвердження Указу Президії Верховної Ради Української РСР "Про перетворення Комітету Української РСР по нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості і гірничому нагляду у Державний комітет Української РСР по нагляду за безпечним веденням ..."
--------------
Резолюція 36/55 Генеральної Асамблеї ООН "Декларація про ліквідацію всіх форм нетерпимості та дискримінації на основі релігії чи переконань"
--------------
Про затвердження роз'яснення "Про порядок надання додаткової триденної оплачуваної відпустки і двотижневої відпустки без збереження заробітної плати жінкам, що мають двох і більше дітей у віці до 12 років, передбачених пунктом 3 постанови ЦК КПРС і Р..."
--------------
Угода СРСР та ФРН про уникнення подвійного оподаткування доходів та майна
--------------
Про затвердження Положення про комітет з фізичної культури та спорту при виконавчому комітеті обласної, Київської міської Ради народних депутатів
--------------
Резолюція 36/17 Генеральної Асамблеї ООН "Канали зв"язку між Організацією Об"єднаних Націй та молоддю і молодіжними організаціями"
--------------
Про заходи з удосконалення профілактики правця
--------------
Щодо заміни раціону N 2 лікувально-профілактичного харчування та про внесення змін до Переліку підприємств, професій та посад, робота на яких дає право на безкоштовне отримання лікувально-профілактичного харчування у зв"язку з особливо шкідливими умо..."
--------------
Про визнання такими, що втратили чинність, постанов Центрального Комітету Компартії України і Ради Міністрів УРСР з питань реалізації наднормативних і невикористовуваних матеріальних цінностей
--------------
Про Державний бюджет Української РСР на 1982 рік
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Республіки Мальта про повітряне сполучення
--------------
Лісабонська декларація стосовно прав пацієнта
--------------
Декларація Всесвітньої медичної асоціації про принципи лікарської допомоги у спортивній медицині
--------------
Резолюція щодо участі лікарів у виконанні смертної кари
--------------
Про встановлення почесних звань "Заслужений хімік Української РСР" і "Заслужений працівник соціального забезпечення Української РСР"
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Народної Республіки Болгарії про співробітництво у спорудженні в Народній Республіці Болгарії третьої черги атомної електростанції "Козлодуй"
--------------
Про використання жилих будинків для малосімейних для тимчасового забезпечення жилими приміщеннями малих сімей
--------------
Про затвердження Положення про умови праці надомників
--------------
Найробський договір про охорону Олімпійського символу
--------------
Про доповнення Кримінального кодексу УРСР статтями 155-2 і 155-3
--------------
Про затвердження Переліку робіт, у разі виконання яких може запроваджуватися колективна (бригадна) матеріальна відповідальність, умов її застосування та типового договору про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність
--------------
Про стягнення грошової суми
--------------
Про перетворення частини міста Києва в селище міського типу Пуща-Водиця
--------------
Меморандум про взаєморозуміння між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Сполучених Штатів Америки стосовно продовження Угоди між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Сполучених Штатів Америки щодо поставок ...
--------------
Про судову практику з вирішення спорів, які пов"язані з правом власності на жилий будинок"
--------------
Про внесення змін і доповнень до Кодексу законів про працю Української РСР
--------------
Про зміни і визнання такими, що втратили чинність деяких законодавчих актів СРСР з питань гарантій і компенсацій при переїзді на роботу в іншу місцевість
--------------
Про визнання деяких законодавчих актів Української РСР такими, що втратили чинність
--------------
Про заходи по збільшенню в 1981-1985 роках виробництва газоперекачуючих агрегатів для компресорних станцій магістральних газопроводів
--------------
Про гарантії та компенсації при переїзді на роботу в іншу місцевість
--------------
Про внесення змін до деяких законодавчих актів Української РСР
--------------
Про затвердження Положення про порядок найменування і перейменування державних підприємств, установ, організацій та інших об'єктів республіканського і місцевого підпорядкування
--------------
На порушення п. 3 ст. 227 ЦПК УРСР народний суд повторно розглянув позов, за яким вже ухвалено судове рішення по спору між тими ж сторонами, про той же предмет, по тих же підставах, і фактично змінив раніше ухвалене ним рішення, яке набрало законної сили
--------------
Під незаконним придбанням або збутом наркотичних речовин за попередньою змовою групою осіб розуміється така дія, у вчиненні якої брало участь двоє або більше осіб, які заздалегідь домовились про спільне її скоєння
--------------
Про затвердження Положення про відділ соціального забезпечення виконавчого комітету обласної, міської (міста республіканського підпорядкування) Ради народних депутатів
--------------
Про затвердження переліку радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств, на які поширюється чинність пункту 2 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 20 листопада 1973 р. N 857
--------------
Про організаторську роботу Міністерства чорної металургії УРСР по забезпеченню виконання планів виробництва і постачань металопродукції, капітального будівництва і введення в дію пускових об'єктів в 1981 році
--------------
Про введення форменого одягу для лінійних обхідників підприємств і організацій Держкомнафтопродукту УРСР
--------------
Про зміни у складі Республіканської комісії по трудовлаштуванню молоді, яка закінчує загальноосвітні школи
--------------
Про забезпечення народного господарства і населення паливом, електричною і тепловою енергією в осінньо-зимовий період 1981/82 року
--------------
Про підготовку до проведення у 1983 році в м. Києві IX Міжнародного з'їзду славістів
--------------
Про об'єднання Київського науково-дослідного інституту епідеміології, мікробіології і паразитології імені Л.В. Громашевського та Київського науково-дослідного інституту інфекційних хвороб Міністерства охорони здоров'я УРСР
--------------
Про впровадження в народне господарство автоматичних маніпуляторів з програмним управлінням (промислових роботів) і створення потужностей для їх виробництва
--------------
Про внесення змін і доповнень до Статуту автомобільного транспорту УРСР
--------------
Про генеральний план розвитку міста Ворошиловграда
--------------
Дії винної особи перекваліфіковані з ч. 2 ст. 81 КК УРСР на ч. 3 ст. 186 КК УРСР, оскільки вона не є учасником крадіжки, а лише прийняла заходи до приховування викраденого
--------------
Про обмеження промислового будівництва в великих містах
--------------
Суд безпідставно при відсутності підстав, передбачених ст. 133 ЦПК УРСР, передав в інший суд справу, розпочату розглядом по суті
--------------
Про практику застосування судами України законодавства в справах про злочини неповнолітніх і про втягнення їх у злочинну та іншу антигромадську діяльність
--------------
При визначенні розміру обов"язкової частки у спадщині враховується вартість всього спадкового майна, у тому числі і вартість спадкового майна, яке складається з предметів звичайної домашньої обстановки і вжитку"
--------------
Про введення в дію Закону СРСР "Про правове становище іноземних громадян в СРСР"
--------------
Про введення в дію Основ житлового законодавства Союзу РСР і союзних республік
--------------
Про правове становище іноземних громадян в СРСР
--------------
Про внесення доповнення до статті 132 Конституції (Основного Закону) СРСР
--------------
Основи житлового законодавства Союзу РСР і союзних республік
--------------
Конвенція про рівне ставлення й рівні можливості для трудящих чоловіків і жінок: трудящі із сімейними обов"язками N 156"
--------------
Рекомендація щодо рівних можливостей та рівного ставлення до працівників чоловіків і жінок: працівники із сімейними обов"язками N 165"
--------------
Рекомендація щодо безпеки та гігієни праці і виробничого середовища N 164
--------------
Конвенція про безпеку та гігієну праці та виробниче середовище N 155
--------------
Рекомендація щодо сприяння колективним переговорам N 163
--------------
Про невідкладні заходи з прискорення завантаження і розвантаження суден і вагонів та закріплення кадрів у портах Міністерства морського флоту
--------------
Договір між Союзом Радянських Соціалістічних Республік та Демократичною Республікою Афганістан щодо проходження державного кордону на ділянці від західного берега озера Зоркуль до піку Повало-Швейковського (стик державних кордонів СРСР, ДРА і КНР)
--------------
Орієнтовно допустимі концентрації хімічних речовин у ґрунті (ОДК)
--------------
Постанова президії обласного суду про зміну судових рішень і зменшення розміру стягнутих з відповідача на відшкодування збитків сум скасована, оскільки вона постановлена без врахування того, що збитки завдані злочинними діями і матеріальне становище ...
--------------
Про пред"явлення позову до колгоспу ім. Котовського Збаразького району Тернопільської області"
--------------
Типові галузеві норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам та службовцям, зайнятим на будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних роботах
--------------
Про судоустрій України
--------------
Щодо засобів з покращення контрольно-ревізійної роботи в системі Міністерства охорони здоров"я СРСР"
--------------
Про вибори районних (міських) народних судів Української РСР
--------------
Про затвердження Указу Президії Верховної Ради Української РСР "Про утворення союзно-республіканського Міністерства плодоовочевого господарства Української РСР" та про внесення доповнення до статті 24 Закону Української РСР "Про Раду Міністрів Україн..."
--------------
Спір про поновлення на роботі заступника директора школи суду непідвідомчий
--------------
Договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Грецькою Республікою про правову допомогу у цивільних та кримінальних справах
--------------
Про відшкодування збитків, заподіяних громадянинові незаконними діями державних і громадських организацій, а також посадовими особами при виконанні ними службових обов"язків"
--------------
Рекомендація R (81) 7 Комітету міністрів державам-членам стосовно шляхів полегшення доступу до правосуддя
--------------
Закон не передбачає включення до резолютивної частини рішення висновків з питань, які не пов"язані з вирішенням справи по суті. У ній, зокрема, неприпустимо вирішувати питання про закриття провадження у справі"
--------------
Про затвердження Положення про державні нагороди Української РСР
--------------
Про доповнення пункту 30 Інструкції про порядок надання пільг особам, які працюють у районах Крайньої Півночі і в місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі
--------------
Захист осіб, які шукають притулку, в ситуаціях їх масового припливу
--------------
Про штатні нормативи і типові штати персоналу аптек і аптечних кіосків
--------------
Про міри по удосконаленню медико-санітарної допомоги підліткам
--------------
Угода між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Австрійською Республікою про усунення подвійного оподаткування доходів та майна від 10 квітня 1981 року
--------------
Якщо при розгляді справи порядком окремого провадження виникне спір про право, підвідомчий судовим органам, суд залишає вказану заяву без розгляду і роз"яснює заінтересованим особам, що вони вправі подати позов на загальних підставах"
--------------
Майно, одержане у дар від шлюбу, суд може визнати спільною власністю подружжя, якщо встановить, що воно було подароване подружжю, а не одному з них
--------------
Охорона природи. Грунту. Номенклатура показників санітарного стану ГОСТ 17.4.2.01-81*
--------------
Вчинення опору інспектору державного пожежного нагляду, на якого в порядку разового доручення були покладені обов"язки з охорони громадського порядку, судом неправильно кваліфіковані за ст. 188-1 КК УРСР"
--------------
При ухваленні вироку у відношенні до неповнолітнього, вперше засудженого до позбавлення волі на строк до 3 років, суд зобов"язаний обговорити питання про можливість відстрочки виконання вироку"
--------------
Про внесення змін і доповнень до Земельного кодексу Української РСР
--------------
Про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою Української РСР
--------------
Суд, який розглядає справу у касаційному порядку, не має права встановлювати або вважати доведеними факти, які не були встановлені у вироку або відкинуті ним
--------------
Вирок скасовано і справа закрита за відсутністю складу злочину
--------------
Вирок і наступні судові рішення скасовані і справа направлена на додаткове розслідування із-за неповноти дослідження обставин, які мають суттєве значення для вирішення питання про винність засудженого
--------------
Рекомендація N 19 Європейської економічної комісії ООН "Класифікатор видів транспорту"
--------------
Правила пломбування вагонів і контейнерів
--------------
Про внесення змін і доповнень до Примірної інструкції по діловодству в міністерствах і відомствах Української РСР та виконавчих комітетах місцевих Рад депутатів трудящих
--------------
Про створення Комісії Президії Ради Міністрів Української РСР з питань галузей групи "Б" і торгівлі"
--------------
Про затвердження Положення про пільги для військовослужбовців, військовозобов"язаних, осіб, звільнених з військової служби у відставку, та їх сімей"
--------------
Про затвердження "Інструкції по організації зберігання в аптечних закладах різних груп лікарських засобів і виробів медичного призначення та "Тимчасової інструкції про порядок зберігання та поводження в аптечних закладах з лікарськими засобами та вир..."
--------------
Членами сім"ї наймача, крім чоловіка або жінки, батьків, дітей, можуть бути визнані і інші особи, якщо вони постійно з ним проживають і ведуть спільне господарство. Відсутність прописки сама по собі не може бути безспірним доказом того, що сторона є ..."
--------------
Заключний акт дипломатичної конференції щодо Протоколу, яким вносяться зміни та доповнення до Міжнародної конвенції щодо співробітництва у галузі безпеки аеронавігації "ЄВРОКОНТРОЛЬ", укладеної 13 грудня 1960 року"
--------------
Багатостороння угода про сплату маршрутних зборів
--------------
Картопля, овочі, баштові культури, фрукти, які поставляються колгоспами, радгоспами та іншими господарствами безпосередньо у магазини, підприємства громадського харчування, а також у дитячи і лікувальні заклади, оплачуються за роздрібними цінами за в...
--------------
Особі, яка вказана у довідці-рахунку магазина покупцем автомобіля, не треба подавати інших доказів не підтвердження свого права на автомобіль
--------------
Якщо земельна ділянка, розташована в сільській місцевості, надана співвласникам індивідуальних жилих будівель не виконкомом сільської Ради народних депутатів, то спори між ними про порядок користування спільною земельною ділянкою підлягають вирішенню...
--------------
Протест у порядку нагляду може бути принесений як на все рішення, ухвалу чи постанову в цілому, так і на їх мотивувальну частину, якщо наведені судом висновки і доводи є помилковими, але не вплинули на вирішення справи по суті
--------------
Незалежно від тривалості відряджень право користування жилим приміщенням за наймачем і членами його сім"ї зберігається протягом усього часу перебування у відрядженнях"
--------------
Конвенція про захист осіб стосовно автоматизованої обробки даних особистого характеру
--------------
Рекомендація Комітету міністрів державам-учасницям щодо правил, що стосуються автоматизованих банків медичних даних, N R(81)1
--------------
Рекомендація N R (81) 3 Комітету міністрів Ради Європи "Про виховання та освіту дітей від народження до восьмирічного віку"
--------------
Про внесення змін і доповнень до Цивільного процесуального кодексу Української РСР
--------------
Про прийомку в експлуатацію завершених будівельних об'єктів
--------------
Замах на розкрадання у значному розмірі помилково кваліфіковано судом як закінчений злочин
--------------
Рекомендація R (1981) 16 про узгодження національних процедур, стосовно притулку
--------------
Голова обласного суду вправі в межах своєї компетенції витребувати будь-яку цивільну справу, що перебуває у провадженні того чи іншого суду, і передати її на розгляд іншого суду. Встановивши, що відповідач ухилявся від сплати аліментів, суд залежно в...
--------------
Про затвердження Положення про централізовані бухгалтерії при виконавчих комітетах сільських, селищних і міських (міст районного підпорядкування) Рад народних депутатів
--------------
Якщо переоцінка житлового будинку проведена у зв"язку із застосуванням інших розцінок, то ця обставина сама по собі не може бути підставою для зміни співвідношення ідеальних часток між учасниками спільної сумісної власності на будинок"
--------------
Про доповнення Типового переліку професій робітників і робіт, які оплачуються за тарифними ставками, встановленими для робітників, що зайняті на важких роботах та на роботах зі шкідливими умовами праці на підприємствах і в організаціях автомобільного...
--------------
Санітарні правила для підприємств та цехів, які виробляють кондитерські вироби з кремом
--------------
Судові рішення по справі про встановлення порядку користування житловим будинком, який знаходиться в спільній частковій власності, скасовані, оскільки суд розглянув справу без встановлення власника частини цього будинку і без його участі у судовому з...
--------------
Сам факт обміну двокімнатної квартири на однокімнатну не може бути підставою для відмови в обміні житловими приміщеннями, якщо не встановлено, що цей обмін носить спекулятивний характер
--------------
Спільна радянсько-індійська декларація
--------------
Під час розгляду справи про розірвання шлюбу спір подружжя про поділ спірного майна не може бути розглянутий лише за умови, коли на спірне майно заявляють претензії треті особи. Закон не передбачає включення до резолютивної частини рішення висновків ...
--------------
Конвенція про правовий статус, привілеї та імунітети міждержавних економічних організацій, що діють в певних галузях співробітництва
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Республіки Уганда про повітряне сполучення
--------------
Резолюція 35/52 Генеральної Асамблеї ООН "Погоджувальний регламент Комісії Організації Об'єднаних Націй з права міжнародної торгівлі"
--------------
Декларація про проголошення 80-х років другим Десятиліттям роззброєння
--------------
Суд за відсутності до того підстав визнав, що засуджений вчинив знищення майна з хуліганських мотивів
--------------
Про створення Комісії Президії Ради Міністрів Української РСР з питань галузей групи "Б"
--------------
Застосування ст. 30 КК УРСР можливо лише при встановленні ознаки злісності ухилення від відбування покарання особою, яка засуджена до виправних робіт
--------------
Рекомендація Комітету міністрів державам-учасницям стосовно покращення розподілення медичної допомоги в лікарнях та поза лікарнями N R(80)15
--------------
Санді Таймс (Sunday Times) проти Об'єднаного Королівства (стаття 50)
--------------
Про часткову зміну постанови Ради Народних Комісарів УРСР від 4 червня 1933 р. "Про сполучення посад та службу родичів в установах, підприємствах та організаціях усуспільненого сектора"
--------------
Про затвердження указів Президії Верховної Ради Української РСР про внесення змін і доповнень до деяких кодексів Української РСР
--------------
Гранично допустимі концентрації хімічних речовин у ґрунті (ГДК)
--------------
Рекомендація про стан творчих працівників
--------------
Рекомендація про охорону та збереження рухомих зображень
--------------
Рекомендація про міжнародну стандартизацію статистики державного фінансування діяльності в галузі культури
--------------
Конвенція про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей (укр/рос)
--------------
Та обставина, що договір забудови оформлено на позивача, сама по собі не є безспірною підставою для відмови у виділі незакінченого будівництвом будинку відповідачці, якщо ця будівля зводилась у період шлюбу, є їх спільною сумісною власністю і є суттє...
--------------
Резолюція про набрання чинності Конвенцією
--------------
Директива Ради 80/987/ЄЕС про зближення правових положень держав-членів щодо захисту найманих працівників у випадку неплатоспроможності їхнього роботодавця
--------------
Методичні вказівки щодо гігієнічного контролю забруднення морського середовища
--------------
Європейська угода про передачу відповідальності за біженців ( ETS N 107 )
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Об'єднаним Пенсійним фондом персоналу Організації Об'єднаних Націй про передачу пенсійних прав з метою забезпечення їх спадкоємності
--------------
Протокол про введення нової Статті 83 bis до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію
--------------
Про затвердження норм природного убутку маси свіжих грейпфрутів при зберіганні та продажу
--------------
Резолюція (80) 15 Комітету міністрів Ради Європи "Додаток, що вносить поправки до Резолюції (80) 2, яка утворює групу з співробітництва у боротьбі проти зловживання та незаконного транспортування наркотиків (Група Помпіду)"
--------------
Питання Державної інспекції з якості алкогольних напоїв
--------------
Про доповнення переліку державних заказників Української РСР
--------------
Норми втрат (бою) облицювальних матеріалів і плит декоративних із природного каменю
--------------
Про список виробництв, професій і робіт з важкими і шкідливими умовами праці, на яких забороняється застосування праці осіб молодше вісімнадцяти років
--------------
Про внесення змін і доповнень до Кодексу про шлюб та сім"ю Української РСР"
--------------
Страхова винагорода, що підлягає видачі особі, вказаній у договорі добровільного страхування, не входить до спадщини і на неї не можна звертати стягнення за боргами спадкодавця
--------------
Охорона природи. Землі. Загальні вимоги до гідролісомеліорації ГОСТ 17.5.3.03-80
--------------
Типові галузеві норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам закладів охорони здоров'я та соціального забезпечення, медичних науково-дослідних установ і навчальних закладів, виро...
--------------
Про заміну раціону N 3 лікувально-профілактичного харчування та про внесення змін до Переліку виробництв, професій та посад, робота на яких дає право на безплатне отримання лікувально-профілактичного харчування у зв"язку з особливо шкідливими умовами..."
--------------
Про виключення окремих споруд із списку пам'яток містобудування і архітектури Української РСР, що перебувають під охороною держави
--------------
Про внесення змін і доповнень до Указу Президії Верховної Ради Української РСР "Про порядок опублікування і набрання чинності законами Української РСР, постановами Верховної Ради Української РСР, указами і постановами Президії Верховної Ради Українсь..."
--------------
Про організацію роботи по опублікуванню законів Української РСР, постанов та інших актів Верховної Ради Української РСР, указів і постанов Президії Верховної Ради Української РСР
--------------
Про внесення змін і доповнень до Водного кодексу Української РСР
--------------
Про практику застосування законодавства про порядок найменування і перейменування адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів республіки
--------------
Про внесення зміни до пункту 28 Положення про персональні пенсії
--------------
Про внесення змін і доповнень до статті 228-1 Кримінального кодексу Української РСР
--------------
Рекомендація щодо літніх працівників N 162
--------------
Правила тримання собак, котів і хижих тварин у населених пунктах Української РСР*
--------------
Про затвердження норм природного убутку живиці соснової при внутрішньозаводському транспортуванні і зберіганні на складах лісозаготівельних і каніфольно-терпентинних підприємств
--------------
Про затвердження Положення про Головне архівне управління при Раді Міністрів УРСР і мережі центральних державних архівів Української РСР
--------------
Договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Чехословацькою Соціалістичною Республікою про запобігання виникненню подвійного громадянства
--------------
Міжнародна стандартна промислова класифікація всіх галузей економічної діяльності
--------------
Про створення Карпатського державного природного парку
--------------
Про поширення на працівників виробничих будівельно-монтажних об"єднань дії Положення, затвердженого постановою Держкомпраці СРСР та Секретаріату ВЦРПС від 6 липня 1979 р. N 304/15-70"
--------------
Про внесення змін до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів Української РСР
--------------
Конвенція Організації Об"єднаних Націй про міжнародні змішані перевезення вантажів"
--------------
Угода між Міжнародним фондом сільськогосподарського розвитку та Всесвітньою організацією охорони здоров"я"
--------------
Європейська конвенція про основні принципи транскордонного співробітництва між територіальними общинами або органами влади
--------------
Європейська конвенція про визнання та виконання рішень стосовно опіки над дітьми та про поновлення опіки над дітьми
--------------
Конвенція про збереження морських живих ресурсів Антарктики 1980 року (укр/рос)
--------------
Конвенція про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) згідно з текстом Протоколу змін від 3 червня 1999 року
--------------
Рекондація Комітету міністрів державам-учасницям стосовно проблеми пацієнта як активного учасника свого власного лікування N R(80)4
--------------
Положення про порядок та умови застосування праці жінок, які мають дітей і працюють неповний робочий час
--------------
Про поновлення на роботі та стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу
--------------
Щодо порядку розрахунків за підприємства, об"єднання, організації, установи, будинки і споруди які передаються"
--------------
Конвенція Організації Об'єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів від 11 квітня 1980 року (укр/рос)
--------------
Протокол про зміни до Конвенції про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів
--------------
Резолюція (80) 2 Комітету міністрів Ради Європи "Утворення групи з співробітництва у боротьбі проти зловживання та незаконного транспортування наркотиків (Група Помпіду)"
--------------
Норми природного збитку продовольчих товарів в міській та сільській роздрібній торгівельній мережі
--------------
Про затвердження Указу Президії Верховної Ради Української РСР "Про перетворення Головного управління по транспорту і постачанню нафтопродуктів при Раді Міністрів УРСР у Державний комітет Української РСР по забезпеченню нафтопродуктами"
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Республіки Нікарагуа про повітряне сполучення
--------------
Директива 80/390/ЄЕС Ради Європейських Співтовариств "Щодо координації вимог стосовно створення, упорядкування та розподілу списку подробиць, який буде виданий під час внесення цінних паперів до офіційного реєстру фондової біржі"
--------------
У випадку зміни у порядку нагляду рішення по справах про відшкодування шкоди, заподіяної здоров"ю, поворот виконання допускається лише у тому випадку, якщо переглянуте рішення було ухвалено на підставі повідомлених позивачем неправдивих відомостей аб..."
--------------
При зміні в порядку судових рішень у справах про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров"я, а також смертю годувальника, поворот виконання допускається, якщо переглянуте рішення було обгрунтоване на повідомлених позивач..."
--------------
Про порядок опублікування постанов і набрання чинності постановами і розпорядженнями Уряду Української РСР
--------------

| Головна сторінка |

 

інший список документів наступний список правових актів