Законодавство до 1993 року

| зміст |
Сторінка 31

Про порядок опублікування постанов і набрання чинності постановами і розпорядженнями Уряду Української РСР
--------------
Суд, задовольняючи позовні вимоги потерпілого про відшкодування шкоди, заподіяної йому наїздом автомобіля, який належить колгоспу, не мав права одночасно стягувати в порядку регресу суму шкоди з конкретного заподіювача шкоди, оскільки такий позов до ...
--------------
Про доповнення переліку державних заказників Української РСР
--------------
Про затвердження типових галузевих норм безоплатної видачі робітникам і службовцям спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту
--------------
Рада Міністрів Української РСР Постанова
--------------
Правило про безоплатне вилучення самовільно зведених будівель і зарахування їх у фонд місцевих Рад народних депутатів застосовується до тих будинків і прибудов, які придатні для постійного у них проживання
--------------
ПЕРЕЛІК документів Міністерства юстиції СРСР, органів, установ юстиції і судів із зазначенням строків зберігання документів
--------------
Про перетворення Головного управління по транспорту і постачанню нафтопродуктів при Раді Міністрів УРСР у Державний комітет Української РСР по забезпеченню нафтопродуктами
--------------
Про міри по вдосконаленню організації бухгалтерського обліку та підвищенні його ролі в раціональному та економному використанню матеріальних, трудових та фінансових ресурсів
--------------
Про заходи щодо вдосконалення організації бухгалтерського обліку та підвищення його ролі в раціональному і економному використанні матеріальних, трудових і фінансових ресурсів
--------------
Протокол до Договору між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Польською Народною Республікою про правову допомогу і правові стосунки у цивільних, сімейних та кримінальних справах, підписаному у Варшаві 28 грудня 1957 р.
--------------
Про внесення змін до статті 38 Кодексу законів про працю Української РСР
--------------
Суд не має права проводити розділ житлового приміщення, яке складається з суміжних кімнат, якщо виконком місцевої Ради народних депутатів не надав згоди на переобладнання квартири
--------------
Про матеріально-технічне забезпечення переселенського будівництва
--------------
Санітарні правила для колгоспних ринків
--------------
Конвенція про визнання учбових курсів, дипломів про вищу освіту та учбових ступенів у державах регіону Європи
--------------
Протокол про зміну Міжнародної конвенції про уніфікацію деяких правил про коносамент, підписаної у Брюсселі 24 серпня 1924 року, зміненої Протоколом від 23 лютого 1968 року
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Монгольської Народної Республіки про умови взаємних безвізових поїздок громадян
--------------
Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок
--------------
Угода про діяльність держав на Місяці та інших небесних тілах
--------------
Резолюція 34/169 Генеральної Асамблеї ООН "Кодекс поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку"
--------------
Міжнародна конвенція про боротьбу із захопленням заручників
--------------
Модель двосторонньої угоди про уникнення подвійного оподаткування виплат авторської винагороди
--------------
Багатостороння конвенція про уникнення подвійного оподаткування виплат авторської винагороди
--------------
Постанови адміністративних органів про адміністративні стягнення, крім накладення штрафу, оскаржуються до суду, а не до відповідного виконкому Ради народних депутатів або у вищий адміністративний орган лише у випадках, передбачених законом. По віднош...
--------------
Декларація про міжнародне співробітництво з метою роззброєння
--------------
Про затвердження Типового положення про преміювання робітників підприємств та організацій комунального господарства за основні результати господарської діяльності
--------------
Про затвердження Типового положення про преміювання робітників підприємств та організацій комунального господарства за основні результати господарської діяльності
--------------
Про державний Арбітраж в СРСР
--------------
Вбивство з необережності помилково кваліфіковано судом як умисне тяжке тілесне ушкодження, яке спричинило смерть потерпілого
--------------
Про затвердження Інструкції про порядок продажу товарів тривалого користування в кредит
--------------
Про умови праці робітників і службовців, зайнятих на роботах у лісовій промисловості і лісовому господарстві
--------------
Про внесення змін до Положення про права фабричного, заводського, місцевого комітету професійної спілки
--------------
Конвенція про транскордонне забруднення повітря на великі відстані
--------------
Касаційну ухвалу скасовано і справу передано на новий касаційний розгляд, оскільки під час постановлення касаційної ухвали суттєво порушені вимоги ст. 378 КПК УРСР
--------------
Конвенція про фізичний захист ядерного матеріалу
--------------
Вінтерверп (Winterwerp) проти Нідерландів
--------------
Типовий перелік посад керівних, інженерно-технічних працівників та інших спеціалістів промисловості, будівництва, сільського господарства, транспорту і зв"язку та інших галузей народного господарства, що підлягають атестації у відповідності до постан..."
--------------
Положення з бухгалтерського обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів
--------------
Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі
--------------
Про внесення змін до Закону Української РСР "Про державний нотаріат"
--------------
Про передачу додатково на вирішення міністерств і відомств УРСР, виконкомів обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів деяких питань господарського будівництва
--------------
Про затвердження Переліку категорій працівників, що мають право на отримання в період роботи пенсії за віком
--------------
Про заходи щодо матеріального стимулювання роботи пенсіонерів в народному господарстві
--------------
Охорона природи. Метрологічне забезпечення контролю забрудненості атмосфери, поверхневих вод і грунту. Основні положення ГОСТ 17.0.0.02-79
--------------
Про доповнення списку пам'яток містобудування і архітектури Української РСР, що перебувають під охороною держави
--------------
Про будівництво водоймища на річці Стрий у Львівській області
--------------
Про судову практику в справах про розірвання шлюбу
--------------
Про розміри і порядок виплати добових депутатам Верховної Ради Української РСР у зв"язку з виконанням ними депутатських повноважень"
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Народної Республіки Кампучії про повітряне сполучення
--------------
Про застосування в судовій практиці деяких норм законодавства, яким регулюються відносини по побутовому обслуговуванню населення
--------------
Про порядок виплати одноразової винагороди за вислугу років у будівельно-монтажних трестах, будівельно-монтажних управліннях та в прирівняних до них організаціях, що здійснюють будівництво підрядним способом, та в управліннях виробничо-технологічної ...
--------------
Про розширення і поліпшення робіт по рекультивації земель
--------------
Про використання як доказів з арбітражних справ документів, підготовлених за допомогою електронно-обчислювальної техніки
--------------
Генеральна угода про організацію співробітництва щодо спільної експлуатації окремих міжнародних авіаліній
--------------
Про вибори до місцевих Рад народних депутатів Української РСР
--------------
Рекомендація щодо тривалості робочого часу та періодів відпочинку на дорожньому транспорті N 161
--------------
Конвенція про тривалість робочого часу та періоди відпочинку на дорожньому транспорті N 153
--------------
Рекомендація щодо техніки безпеки та гігієни праці на портових роботах N 160
--------------
Конвенція про техніку безпеки та гігієну праці на портових роботах N 152
--------------
Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин
--------------
Про затвердження Типового статуту ломбарду
--------------
Рішення Комісії 79/639/ЄЕС, яке формулює докладні правила для імплементації Рішення Ради 77/706/ЄЕС
--------------
Вирок, яким обвинуваченого засуджено за умисне вбивство, скасовано і справу направлено на новий розгляд із стадії попереднього слідства, оскільки ні під час попереднього слідства, ні під час судового розгляду, не були встановлені мотив і мета вбивства
--------------
Додатковий протокол до Європейської конвенції про захист тварин при міжнародному перевезенні
--------------
Резолюція N 690 (1979) Парламентської асамблеї Ради Європи "Декларація про поліцію"
--------------
Положення про призупинення виробництва і реалізації м'ясних та молочних продуктів при виявленні порушень ветеринарно-санітарних, санітарно-гігієнічних і технологічних режимів
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Французької Республіки про вичення російської та французької мов
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Французької Республіки про співробітництво в галузі дослідження Світового океану
--------------
Програма подальшого розвитку співробітництва між Радянським Союзом та Францією на користь розрядки і миру
--------------
Міжнародна конвенція про пошук і рятування на морі 1979 року
--------------
Про норми відпуску електроенергії, газу і води на ведення громадянами особистого підсобного господарства
--------------
Про посилення охорони магістральних трубопроводів
--------------
Статут Організації ООН по промисловому розвитку
--------------
Про визнання такими, що втратили силу, деяких рішень Уряду Української РСР з питань регулювання праці робітників і службовців
--------------
Про оголошення комплексу пам"яток історії та культури м. Переяслава-Хмельницького Київської області державним історико-культурним заповідником"
--------------
Конвенція про зайнятість і умови праці та життя сестринського персоналу
--------------
Перша директива Ради 79/267/ЄЕС "Щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень стосовно започаткування та ведення діяльності прямого страхування життя"
--------------
Директива 79/279/ЄЕС Ради Європейських Співтовариств "Щодо координації умови стосовно внесення цінних паперів до офіційного реєстру фондової біржі"
--------------
Рекомендація N 13 Європейської економічної комісії ООН "Спрощення ідентифікованих правових проблем у процедурах імпортної митної очистки"
--------------
Про затвердження норм природного убутку свіжих лимонів при зберіганні і продажі та інструкції щодо їх застосування
--------------
Про поліпшення експлуатації газового господарства в сільській місцевості республіки
--------------
Резолюція 33/196 "Протекціонізм"
--------------
Конвенція між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Італійською Республікою про правову допомогу у цивільних справах N 4210
--------------
Про визнання такими, що втратили чинність деяких рішень Уряду СРСР з питань, які пов'язані з використанням пільг і переваг для робітників і службовців окремих галузей народного господарства
--------------
Згідно зі ст. 549 Цивільного кодексу України визнається, що спадкоємець прийняв спадщину, якщо протягом шести місяців з дня її відкриття він фактично вступив в управління або володіння спадковим майном чи подав заяву нотаріальному органові за місцем ...
--------------
Методичні рекомендації про виявлення, ідентифікацію і кількісне визначення N-нітрозамінів в харчових продуктах
--------------
Відповідно до ст. 111 ЦПК права й охоронювані законом інтереси недієздатних громадян захищають їх батьки, усиновителі, опікуни або піклувальники, які представляють у суд документи, що посвідчують їх повноваження
--------------
Біженці, що не мають країни притулку
--------------
Уніфіковані правила по інкасо
--------------
Рейнські правила 1979 р.
--------------
Питання правової охорони винаходів і промислових зразків при здійсненні економічного і науково-технічного співробітництва СРСР з зарубіжними країнами
--------------
Про деякі питання, що виникли в практиці застосування судами України норм кримінально-процесуального законодавства, якими передбачені права потерпілих від злочинів
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Ямайки про повітряне сполучення
--------------
Про порядок введення в дію Закону Української РСР про Раду Міністрів Української РСР
--------------
Третя Директива Ради 78/1032/ЄЕС "Про гармонізацію положень, закріплених законом, постановою або адміністративними заходами стосовно норм, які регулюють податок з обігу та акцизний збір, що застосовуються до міжнародних подорожей"
--------------
Про Раду Міністрів Української РСР
--------------
Директива Ради 78/1035/ЄЕС "Про звільнення від оподаткування імпорту невеликих партій товарів некомерційного характеру з третіх країн"
--------------
Директива N 79/112/ЄЕС Ради ЄЕС про зближення законів держав - членів ЄЕС щодо маркування, представлення і реклами харчових продуктів, призначених для продажу кінцевому споживачу
--------------
Декларація про виховання народів в дусі миру
--------------
Доповідь наради експертів держав-учасниць Наради з безпеки та співробітництва в Європі, що передбачена Заключним актом НБСЄ для продовження розгляду та розробки загальноприйнятного методу мирного врегулювання спорів, направленого на доповнення існуюч...
--------------
Резолюція 4/9.1/3 Генеральної конференції ЮНЕСКО "Розповсюдження інформації та міжнародних обмінів"
--------------
Декларація щодо основних принципів, що стосуються внеску засобів масової інформації у зміцнення миру та міжнародного взаєморозуміння, у розвиток прав людини і у боротьбу проти расизму і апартеїду та підбурення до війни
--------------
Рекомендація про охорону рухомих культурних цінностей
--------------
Декларація про расу та расові забобони
--------------
Переглянута Рекомендація стосовно міжнародних конкурсів з архітектури та містобудування
--------------
Щодо застосування судами законодавства, що регулює оплату праці робітників і службовців
--------------
Протокол про внесення змін та доповнень до Додаткового протоколу до Міжнародної конвенції щодо співробітництва у галузі безпеки аеронавігації "ЄВРОКОНТРОЛЬ" від 6 липня 1970 року"
--------------
Міжнародна хартія фізичного виховання та спорту
--------------
Про внесення доповнень і змін до статті 118 Кримінального кодексу Української РСР
--------------
Про заходи по дальшому удосконаленню вивчення і викладання російської мови в Українській РСР
--------------
Про визнання такими, що втратили силу, постанов Ради Міністрів УРСР у зв"язку з постановою Ради Міністрів УРСР від 24 жовтня 1978 р. N 515"
--------------
Статут Міжурядового комітету зі сприяння поверненню культурних цінностей країнам їх походження або їх реституції в разі незаконного привласнення
--------------
Норми природного убутку сировини і матеріалів
--------------
Конвенція про майбутнє багатостороннє співробітництво в галузі рибальства в північно-західній частині Атлантичного океану
--------------
Конвенція про укладення та визнання дійсності шлюбів
--------------
Конвенція про право, що застосовується до режимів власності подружжя
--------------
Про внесення змін до Статуту зв"язку Союзу РСР"
--------------
Протокол до Консульської конвенції між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Грецькою Республікою
--------------
Консульська конвенція між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Грецькою Республікою
--------------
Справа "Класс та інші проти Німеччини"
--------------
Віденська конвенція про правонаступництво держав щодо договорів
--------------
Договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Фінляндською Республікою про правовий захист та правову допомогу у цивільних, сімейних та кримінальних справах
--------------
Про доповнення переліку державних заказників, що створюються в Українській РСР
--------------
Про поліпшення медичної допомоги хворим з гнійними хірургічними захворюваннями та посилення заходів з боротьби з внутрішньолікарняною інфекцією
--------------
Про порядок введення в дію Закону Української РСР "Про охорону і використання пам"яток історії та культури"
--------------
Про охорону і використання пам'яток історії та культури
--------------
Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року
--------------
Протокол до Конвенції про договір міжнародного автомобільного перевезення пасажирів та багажу (КАПП)
--------------
Конвенція між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Соціалістичної Республіки Румунії про запобігання виникненню випадків подвійного громадянства
--------------
Європейська конвенція про контроль за придбанням та зберіганням вогнепальної зброї приватними особами (ETS N 101)
--------------
Конвенція про захист права на організацію та процедури визначення умов зайнятості на державній службі N 151
--------------
Рекомендація щодо процедур визначення умов зайнятості на державній службі N 159
--------------
Конвенція Міжнародної організації праці N 150 про адміністрацію праці: роль, функції та організація
--------------
Рекомендація щодо адміністрації праці: роль, функції та організація N 158
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Турецької Республіки про розмежування континентального шельфу між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Турецькою Республікою у Чорному морі
--------------
Про заходи по збереженню та використанню архітектурно-історичних пам'ятників у Чернігівській області
--------------
Про внесення змін і доповнень до Статуту автомобільного транспорту Української РСР
--------------
Інструкція з розшуку вантажів на залізницях
--------------
Директива Ради 78/473/ЄЕС "Щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень стосовно співстрахування у Співтоваристві"
--------------
Статут Міжнародної ради з охорони пам"яток та історичних місць (IKOMOC)"
--------------
Конвенція про передачу осіб, засуджених до позбавлення волі, для відбування покарання у державі, громадянами якої вони є
--------------
Конвенція про передачу та використання даних дистанційного зондування Землі з космосу
--------------
Угода про усунення подвійного оподаткування доходів та майна юридичних осіб від 19 травня 1978 року
--------------
Про визнання такими, що втратили силу, постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР у зв'язку з зміною порядку фінансування меліоративних робіт, що здійснюються в колгоспах за рахунок коштів держави
--------------
Резолюція щодо приведення у відповідність законодавств держав-учасниць з питань вилучення, персадки та трансплантації матеріалів організму людини N (78)29
--------------
Резолюція, прийнята щодо доповіді спеціального комітету дев"ятої спеціальної сесії"
--------------
Про внесення зміни до статті 85 Закону Української РСР про державний нотаріат
--------------
Конституція (Основний Закон) України
--------------
Суд приймає відмову від позову про безоплатне вилучення будинку за ст. 105 Цивільного кодексу, якщо вона заявлена на підставі рішення виконкому місцевої Ради народних депутатів
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Нової Зеландії в галузі рибальства
--------------
Щодо застосування законодавства при розгляді судами справ про звільнення майна від арешту (виключення з опису)
--------------
Організація учбових занять в спеціальних загальноосвітніх школах-інтернатах для сліпих та з вадами зору дітей. (Гігієнічні рекомендації)
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Держави Кувейт про повітряне сполучення
--------------
Другий додатковий протокол до Європейської конвенції про видачу правопорушників
--------------
Додатковий Протокол до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах
--------------
Європейська конвенція про отримання за кордоном інформації та свідоцтв з адміністративних питань (ETS N 100)
--------------
Додатковий протокол до Європейської конвенції про інформацію щодо іноземного законодавства
--------------
Гаазька конвенція 1978 р. про право, що може бути застосоване до агентських угод
--------------
Підсумковий документ Белградської зустрічі 1977 року представників держав-учасниць Наради з безпеки та співробітництва в Європі, що відбулася на основі положень Заключного акта, стосовно подальших кроків після Наради
--------------
Женевський договір про міжнародну реєстрацію наукових відкриттів
--------------
Резолюція (78) 8 Комітету міністрів про юридичну допомогу та консультації
--------------
Протокол до Міжнародної конвенції по запобіганню забрудненню з суден 1973 року
--------------
Про внесення доповнень і змін до Кримінально-процесуального кодексу Української РСР
--------------
Про адміністративну відповідальність за порушення порядку заняття кустарно-ремісничими промислами і за заняття забороненими промислами
--------------
Про посилення кримінальної відповідальності за порушення правил пожежної безпеки
--------------
Про затвердження інструкції "Про порядок ведення обліку та оформлення операцій з зерном і продуктами його переробки на підприємствах хлібопродуктів системи Міністерства заготівель СРСР"
--------------
Санітарні правила для підприємств лікеро-горілчаної промисловості
--------------
Про судову практику по справах про контрабанду
--------------
Рекомендація "Коди для назв суден" N 10"
--------------
Про доповнення Статуту автомобільного транспорту Української РСР
--------------
Про розширення Чорноморського державного заповідника і Кримського заповідно-мисливського господарства та доповнення переліку державних заказників
--------------
Конвенція ООН щодо морського перевезення вантажів
--------------
Уніфіковані правила стосовно договірних гарантій
--------------
Рекомендація 817 (1977) про право на притулок
--------------
Про затвердження переліку посад і робіт, які заміщаються або виконуються робітниками, з якими підприємством, установою, організацією можуть укладатися письмові договори про повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження цінностей, як...
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Міжнародним інвестиційним банком про врегулювання питань, пов"язаних з місцеперебуванням в СРСР Міжнародного інвестиційного банку"
--------------
Декларація про поглиблення та зміцнення розрядки міжнародної напруженості
--------------
Про затвердження Положення про персональні пенсії
--------------
Угода між Організацією Об"єднаних Націй та Міжнародним фондом сільськогосподарського розвитку"
--------------
Перша Директива Ради 77/780/ЄЕС "Про координування законів, постанов та адміністративних положень щодо початку та ведення діяльності кредитних установ"
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік, з одного боку, та Урядом Данії і місцевим Урядом Фарерських островів, з другого боку, про взаємовідносини в галузі рибальства між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Фарерськими ост...
--------------
Європейська конвенція про вручення за кордоном документів з адміністративних питань ETS N 094
--------------
Європейська конвенція про правовий статус трудящих-мігрантів (укр/рос)
--------------
Додатковий Протокол до Конвенції про скорочення випадків багатогромадянства та про військову повинність у випадках багатогромадянства
--------------
Протокол щодо внесення поправок до Конвенції про скорочення випадків багатогромадянства та про військову повинність у випадках багатогромадянства
--------------
Резолюція 32/18 Генеральної Асамблеї ООН "Повернення творів мистецтва країнам - жертвам експропріації" (витяг)"
--------------
Рішення Ради 77/706/ЄЕС "Щодо постановки перед Співтовариством завдання по скороченню споживання первинних джерел енергії у випадку появи труднощів з постачанням сирої нафти і нафтопродуктів"
--------------
Про внесення зміни до статті 51 Земельного кодексу Української РСР
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Монгольської Народної Республіки про науково-технічне співробітництво в галузі вивчення верхніх шарів атмосфери
--------------
Рекомендація 818 (1977) щодо ситуації з психічними захворюваннями
--------------
Конституція (Основний Закон) Союзу Радянських Соціалістичних Республік
--------------
Протокол про автентичний чотирьохмовний текст Конвенції про міжнародну цивільну авіацію
--------------
Протокол, що стосується зміни Конвенції про міжнародну цивільну авіацію
--------------
Методичні рекомендації по санітарно-мікробіологічному контролю предметів побуту та обладнання дитячих установ
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Соціалістичної Федеративної Республіки Югославії про співробітництво та взаємодопомогу в митних справах
--------------
Протокол до Договору про постійний нейтралітет та експлуатацію Панамського каналу
--------------
Договір про постійний нейтралітет та експлуатацію Панамського каналу
--------------
Про порядок відкриття і функціонування поліграфічних і штемпельно-граверних підприємств, придбання і використання розмножувальної техніки
--------------
Положення про робочий час і час відпочинку водіїв автомобілів
--------------
Рекомендація 77/534/ЄЕС Комісії щодо Європейського кодексу поведінки стосовно трансакцій з цінними паперами, що підлягають обігу від 25 липня 1977 року
--------------
Про поновлення на роботі та стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу
--------------
Оціночні показники санітарного стану ґрунту в населених пунктах
--------------
Про внесення змін до статті 14 Кримінального кодексу і статті 411-1 Кримінально-процесуального кодексу Української РСР
--------------
Рекомендація щодо зайнятості та умов праці й життя сестринського персоналу N 157
--------------
Конвенція про захист трудящих від професійного ризику, що визваний забрудненням повітря, шумом та вібрацією на робочих місцях
--------------
Рекомендація щодо захисту працівників від професійного ризику, спричинюваного забрудненням повітря, шумом та вібрацією на робочих місцях N 156
--------------
Угода щодо Загальних умов поставок товарів між організаціями СРСР і СФРЮ
--------------
Про ратифікацію Договору про дружбу і співробітництво між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Народною Республікою Мозамбік
--------------
Протокол шостої сесії Спільної радянсько-американської комісії з питань торгівлі
--------------
Міжнародна конвенція про взаємну адміністративну допомогу у відверненні, розслідуванні та припиненні порушень митного законодавства
--------------
Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв збройних конфліктів неміжнародного характеру (Протокол II), від 8 червня 1977 року (укр/рос)
--------------
Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), від 8 червня 1977 року (укр/рос)
--------------
Резолюція про поширення міжнародного гуманітарного права, що застосовується під час збройних конфліктів
--------------
Резолюція про захист культурних цінностей
--------------
Угода про усунення подвійного оподаткування доходів та майна фізичних осіб
--------------
Про створення Державного історико-архітектурного заповідника у м. Кам'янці-Подільському
--------------
Конвенція про заборону військового або будь-якого ворожого використання засобів впливу на природне середовище
--------------
Основні положення про рекультивацію земель, порушених при розробці родовищ корисних копалин і торфу, проведення геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт
--------------
Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Республіки Ісландії щодо наукового і технічного співробітництва та консультацій в галузі рибальства та дослідження живих ресурсів моря (витяг)
--------------
Про затвердження Правил користування електричною та тепловою енергією
--------------
Про доповнення переліку державних заказників і встановлення охоронних зон навколо Чорноморського державного заповідника і Азово-Сиваського державного заповідно-мисливського господарства
--------------
Про внесення змін і доповнень до Положення про комісії в справах неповнолітніх Української РСР
--------------
Особа, яка сприяла посередництву у хабарництві, є пособником у вчиненні цього злочину
--------------
Договір про дружбу і співробітництво між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Народною Республікою Мозамбік
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Тимчасовим військовим урядом Соціалістичної Ефіопії про повітряне сполучення
--------------
Про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу Української РСР
--------------
Про затвердження Положення про товариські суди Української РСР і Положення про громадські ради по роботі товариських судів Української РСР
--------------
Про внесення доповнень і змін до Кримінально-процесуального кодексу Української РСР
--------------
Рада Міністрів Української РСР Постанова
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Демократичної Республіки Мадагаскар про повітряне сполучення
--------------
Угода між Урядом Французької Республіки та Міжнародним Епізоотичним бюро щодо резиденції Міжнародного Епізоотичного бюро та його привілеїв і недоторканності на французькій території
--------------
Європейська угода щодо предачі заяв про правову допомогу (ETS N 92)
--------------
Європейська конвенція про боротьбу з тероризмом (ETS N 90)
--------------
Про норми природного убутку окремих видів продукції
--------------
Про затвердження Переліку виробництв, професій та посад, робота в яких дає право на безплатне отримання лікувально-профілактичного харчування в зв"язку з особливо шкідливими умовами праці, раціонів цього харчування, норм безплатної видачі вітамінних ..."
--------------
Визначення статусу біженця
--------------
Декларація про територіальний притулок, що прийнята Комітетом Міністрів Ради Європи
--------------
Висновок N 7 (XXVIII) Висилання
--------------
Лімська декларація керівних принципів контролю
--------------
Рекомендація 773 (1976) про де-факто біженців
--------------
Санитарные правила устройства и содержания мест занятий по физической культуре и спорту
--------------
Про затвердження номенклатури посад фармацевтичних працівників і положень про окремі установи і посади працівників аптечних установ
--------------
Про внесення доповнень і змін до Кодексу законів про працю Української РСР
--------------
Про поновлення на роботі та стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу
--------------
Про внесення змін до деяких законодавчих актів Української РСР
--------------
Конвенція про цивільну відповідальність за шкоду від забруднення нафтою в результаті розвідки та розробки мінеральних ресурсів морського дна
--------------
Міжнародна конвенція про визнання учбових курсів, дипломів про вищу освіту та вчених ступенів в арабських і європейських державах басейну Середземного моря
--------------
Резолюція 31/98 Генеральної Асамблеї ООН "Арбітражний регламент Комісії Організації Об'єднаних Націй з права міжнародної торгівлі"
--------------
Директива Ради 77/92/ЄЕС "Щодо заходів зі спрощення ефективного здійснення свободи підприємництва та свободи надання послуг стосовно діяльності страхових агентів та брокерів (ex ISIC Group 630) та, зокрема, перехідних заходів стосовно такої діяльності"
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Виконавчою Радою Республіки Заїр про морське судноплавство
--------------
Резолюція 31/71 Генеральної Асамблеї ООН "Створення зони, вільної від ядерної зброї, в районі Близького Сходу"
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Лівійської Арабської Республіки про морське судноплавство
--------------
Суд вирішує спір про участь батьків у вихованні дитини в тому разі, коли один з них не виконує прийнятого з цього приводу рішення органів опіки та піклування
--------------
Справа Кьелдсен (Kjeldsen), Буск Мадсен (Busk Madsen) та Педерсен (Pedersen) проти Данії
--------------
Суд вправі виселити членів сім"ї наймача з мотивів надання іншого жилого приміщення, якщо вони дали письмову згоду на проживання в наданому приміщенні або за обставинами справи безспірно встановлено, що вони висловлювали згоду звільнити приміщення"
--------------
Рекомендація про участь та вклад народних мас в культурне життя
--------------
Рекомендація про міжнародний обмін культурними цінностями
--------------
Рекомендація про збереження і сучасну роль історичних ансамблів
--------------
Протокол до Угоди про ввезення матеріалів освітнього, наукового і культурного характеру
--------------
Про затвердження переліку старовинних малих і середніх міст та інших населених пунктів республіки, що мають пам'ятники історії, археології, містобудівництва і архітектури
--------------
Суд може встановити батьківство з мотивів його визнання відповідачем у тому разі, коли факт визнання батьківства підтверджується достовірними доказами
--------------
Рекомендація щодо міжнарордної стандартизації статистики в галузі радіо та телебачення
--------------
Конвенція про обмеження відповідальності стосовно морських вимог 1976р.
--------------
Про затвердження указів Президії Верховної Ради Української РСР про перетворення деяких органів державного управління і про внесення змін до статей 45 і 49 Конституції (Основного Закону) Української РСР
--------------
Протокол до Міжнародної конвенції про цивільну відповідальність за шкоду від забруднення нафтою 1969 року
--------------
Протокол до Афінської конвенції про перевезення морем пасажирів та їх багажу 1974 року
--------------
Рекомендація щодо мінімальних норм на торговельних суднах N 155
--------------
Конвенція про мінімальні норми на торговельних суднах N 147
--------------
Конвенція про щорічні оплачувані відпустки морякам N 146
--------------
Про затвердження Указу Президії Верховної Ради СРСР "Про затвердження Положення про матеріальну відповідальність робітників і службовців за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації"
--------------
Конвенція про безперервність зайнятості моряків N 145
--------------
Обмін листами між Главою торговельної делегації СРСР та членом Вищої Військової Ради, Главою торговельної делегації Республіки Гана про збереження в силі Протоколу про правове положення торговельного представництва СРСР у Гані від 2 липня 1961 року т...
--------------
Рекомендація щодо безперервності зайнятості моряків N 154
--------------
Систематичне внесення в ощадні каси на пред"явника грошових сум, завідомо викрадених іншою особою з державного підприємства, кваліфікується як наперед обіцяне приховування, тобто співучасть у розкраданні державного майна"
--------------
Рекомендація щодо захисту молодих моряків N 153
--------------
Методичні рекомендації з визначення кадмію у воді, середовищі, яке імітує піт, і біологічних середовищах (кров, сечовина, органи) при санітарно-хімічних дослідженнях полівінілхлоридних матеріалів
--------------
Методичні рекомендації з визначення акрилонітрилу в водних розчинах при санітарно-хімічних дослідженнях гуми, волокон та інших полімерних матеріалів
--------------
Припустимі рівні виділення шкідливих хімічних речовин з полімерних матеріалів, які застосовуються в будівництві і водопостачанні
--------------
Методичні рекомендації з спектрофотометричного визначення складних ефірів фталевої кислоти, мігруючих із полівінілхлоридних пластмас у повітрі
--------------
Методичні рекомендації з визначення циклогексанону, мігруючого в повітрі із синтетичних матеріалів, методом газо-рідинної хроматографії
--------------
Методичні рекомендації з визначення суміші гексану, циклогексану, толуолу і метилетилкетону, мігруючих із клеїв у повітря, методи газо-рідинної хроматографії
--------------
Методичні рекомендації про визначення вільного формальдегіду в біосередовищах методом тонкошарової хроматографії
--------------
Методичні рекомендації з визначення оловоорганічних стабілізаторів в біосередовищах
--------------
Регламент Комісії N 3227/76/Євратом "Про застосування положень гарантій безпеки Євратому"
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Королівства Норвегії про взаємні стосунки в галузі рибальства
--------------
Про затвердження Переліку документів, по яких стягнення заборгованості провадиться в безспірному порядку на підставі виконавчих написів державних нотаріальних контор
--------------
Про перетворення Державного комітету Ради Міністрів Української РСР по використанню трудових ресурсів у союзно-республіканський Державний комітет Ради Міністрів Української РСР по праці
--------------
Договір про дружбу і співробітництво між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Народною Республікою Ангола
--------------
Декларація, прийнята в Сан-Паулу, стосовно забруднення навколишнього середовища
--------------
Угода про правоздатність, привілеї, імунітет Міжнародної організації космічного зв"язку "Інтерсупутник"
--------------
Конвенція про міжнародну організацію морського супутникового зв"язку (ІНМАРСАТ)"
--------------
Експлуатаційна угода Міжнародної організації морського супутникового зв"язку (ІНМАРСАТ)"
--------------
Про затвердження квалифікаційних характеристик професій водіїв автомототранспорту і міського електротранспорту
--------------
Санітарні правила для підприємства з виготовлення зварочних матеріалів (електродів, порошкової проволокі і флюсів)
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Мексиканських Сполучених Штатів про повітряне сполучення
--------------
Про перетворення Міністерства комунального господарства Української РСР в Міністерство житлово-комунального господарства Української РСР
--------------
Регламент Комісії N 2014/76/Євратом "Щодо підтримки проектів, що стосуються перспективних програм використання урану на територіях держав-членів"
--------------
Угода (у формі обміну нотами) між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Урядом Королівства Норвегія про видачу на взаємній основі багаторазових в'їзних-виїзних віз співробітникам посольств, включаючи дипломатичний та адміністративно-техн...
--------------
Довгострокова угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Канади про сприяння економічному, промисловому та науково-технічному співробітництву
--------------
Про зміну і визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду СРСР з питань атестації наукових та науково-педагогічних кадрів
--------------
Про затвердження Положення про порядок короткочасного затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину
--------------
Про затвердження Положення про матеріальну відповідальність робітників і службовців за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації
--------------
Угода про співробітництво у дослідженні та використанні космічного простору в мирних цілях
--------------
Загальна декларація прав народів (витяг)
--------------
Директива Ради 76/580/ЄЕС "Що вносить зміни до Директиви 73/239/ЄЕС щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень стосовно започаткування та ведення діяльності прямого страхування, іншого, ніж страхування життя"
--------------
Про розміри списання втрат книжкових товарів, що реалізуються у магазинах (відділах) за методом самообслуговування
--------------

| Головна сторінка |

 

інший список документів наступний список правових актів