Законодавство до 1993 року

| зміст |
Сторінка 32

Про розміри списання втрат книжкових товарів, що реалізуються у магазинах (відділах) за методом самообслуговування
--------------
Рекомендація щодо процедури тристоронніх консультацій для сприяння застосуванню міжнародних трудових норм та національним заходам, що стосуються діяльності Міжнародної організації праці N 152
--------------
Конвенція про тристоронні консультації для сприяння застосуванню міжнародних трудових норм N 144
--------------
Арбітражний регламент ЮНСІТРАЛ
--------------
Європейська конвенція про міжнародні наслідки позбавлення права управління автомототранспортними засобами (ETS N 88)
--------------
Про рекультивацію земель, збереження і раціональне використання родючого шара грунту при розробці родовищ корисних копалин і торфу, проведенні геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт
--------------
Спільне комюніке про встановлення дипломатичних відносин між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Республікою Філіппіни
--------------
Суд може зменшити розмір відшкодування шкоди, заподіяної громадянином, залежно від його майнового стану
--------------
Договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Сполученими Штатами Америки щодо підземних ядерних вибухів в мирних цілях
--------------
Торговельна угода між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Народною Республікою Ангола
--------------
Про дальше поліпшення роботи ощадних кас по обслуговуванню населення
--------------
Про дальше поліпшення роботи ощадних кас по обслуговуванню населення
--------------
Правила процедури Ради Європейського Союзу
--------------
Про Положення з бухгалтерського обліку основних засобів (фондів) державних, кооперативних (крім колгоспів) і громадських підприємств і організацій
--------------
Конвенція про договір міжнародного перевезення пасажирів та багажу по внутрішніх водних шляхах (КППВ)
--------------
Самовільно переобладнана в жилий будинок господарська будівля може бути безоплатно вилучена, якщо забудовник після попередження не привів її у відповідність з проектом забудови
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Урядом Угорської Народної Республіки про співробітництво у створенні Центру спільного навчання льотного, технічного та диспетчерського персоналу цивільної авіації
--------------
Договір про торгівлю між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Лаоською Народно-Демократичною Республікою
--------------
На садові будинки у садівницьких товариствах не поширюються правила ст. 105 Цивільного кодексу про безоплатне вилучення самовільно зведених будівель, і ці питання не підлягають судовому розглядові
--------------
Про подальше поліпшення роботи ощадних кас по обслуговуванню населення
--------------
Відповідно до ст. 255 ЦПК, справи окремого провадження суд розглядає з участю заявника і заінтересованих осіб
--------------
Норми природного убутку ваги жирів риб і морських ссавців при транспортуванні залізницею незалежно від строку перевезення у відсотках від первинної ваги
--------------
Державний стандарт СРСР. Система стандартів в галузі охорони природи і поліпшення використання природних ресурсів. Основні положення ГОСТ 17.0.0.01-76
--------------
Про затвердження Інструкції про санітарно-протиепідемічний режим лікарень і про порядок здійснення органами й установами санітарно-епідеміологічної служби державного санітарного нагляду за санітарним станом лікувально-профілактичних закладів
--------------
Резолюція N (76) 10 про деякі заходи покарання, альтернативні позбавленню волі
--------------
Резолюція (76) 5 Комітету міністрів про юридичну допомогу в цивільних, торговельних та адміністративних справах
--------------
Торговельна угода між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Народною Республікою Мозамбік
--------------
Протокол щодо продовження терміну дії Торговельної угоди між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Республікою Куба від 17 лютого 1965 року
--------------
Про надання додаткових пільг працівникам вугільної та сланцевої промисловості та шахтного будівництва
--------------
Погоджувальний регламент ЮНСІТРАЛ
--------------
Положення про третейський суд для вирішення господарських спорів між об"єднаннями, підприємствами, організаціями і установами"
--------------
Заробітна плата, премія, компенсація за невикористану відпустку, нараховані одному з подружжя, які не надійшли до бюджету сім"ї, є його особистою власністю, а не спільною сумісною власністю подружжя"
--------------
Статут Міжнародної організації космічного зв"язку "Интерспутник"
--------------
Суди не повинні приймати до свого провадження позови про оспорювання батьківства, коли є рішення суду, що набрало законної сили, про стягнення аліментів на дитину
--------------
Декларація про захист усіх осіб від катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання
--------------
Декларація про права інвалідів
--------------
Згідно зі ст. 28 Кодексу про шлюб та сім"ю УРСР суд може відступити від засад рівності часток подружжя, враховуючи інтереси неповнолітніх дітей або інтереси одного з подружжя, що заслуговують на увагу"
--------------
Інструкція про порядок застосування Списку виробництв, цехів, професій і посад з шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на додаткову відпустку і скорочений робочий день
--------------
Резолюція 3391 (XXX) Генеральної Асамблеї ООН "Повернення творів мистецтва країнам - жертвам експропріації" (витяг)"
--------------
Європейська угода про міжнародні автомагістралі
--------------
Митна конвенція про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенція МДП) 1975 року (укр/рос)
--------------
Резолюція 3376 (XXX) Генеральної Асамблеї ООН "Ліквідація всіх форм расової дискримінації"
--------------
Декларація про використання науково-технічного прогресу в інтересах миру та на благо людства
--------------
Сам по собі факт внесення до ощадної каси вкладу в період шлюбу без з"ясування джерел коштів, за рахунок яких зроблено вклад, не може бути безспірною підставою для висновку, що він є спільною сумісною власністю подружжя"
--------------
Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій державними нотаріальними конторами Української РСР
--------------
Національна профспілка поліції Бельгії проти Бельгії
--------------
Додатковий протокол до Європейської конвенції про видачу правопорушників
--------------
Згідно зі ст. 105 Цивільного кодексу спорудження будинку з грубим порушенням основних будівельних норм і правил вважається самовільним і питання про правові наслідки такого будівництва вирішує виконавчий комітет районної, міської Ради депутатів трудящих
--------------
Європейська конвенція про правовий статус дітей, народжених поза шлюбом (ETS N 85) (укр/рос)
--------------
Про доповнення списку пам"яток природи республіканського значення, що беруться під охорону держави"
--------------
Правила користування мірами і вимірювальними пристроями на підприємствах торгівлі і громадського харчування
--------------
Положення про використання та зловживання психотропними засобами
--------------
Токійська декларація Основні лікарські принципи, стосовно тортур та інших видів жорстокого, негуманного або принизливого поводження чи покарання у разі затримання та ув"язнення"
--------------
Європейська хартія про архітектурну спадщину
--------------
Резолюція (75) 25 про працю ув"язнених"
--------------
Конвенція між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Монгольської Народної Республіки про запобігання випадкам виникнення подвійного громадянства
--------------
Додатковий протокол до Конвенції між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Монгольської Народної Республіки про запобігання випадкам виникнення подвійного громадянства
--------------
Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР про охорону здоров"я, указів Президії Верховної Ради Української РСР від 17 серпня 1966 року "Про примусове лікування і трудове перевиховання хронічних алкоголіків" і від 22 червня 1972 року "Про за"
--------------
Про визнання такими, що втратили чинність, законодавчих актів Української РСР про відповідальність осіб, які ухиляються від суспільно корисної праці і ведуть антигромадський паразитичний спосіб життя
--------------
Про внесення змін до статті 214 Кримінального кодексу Української РСР
--------------
Про роботу державних нотаріальних контор СРСР щодо прийому в депозит коштів і цінних паперів
--------------
Заключний акт Наради з безпеки та співробітництва в Європі
--------------
Інструкція про проведення судових автотехнічних експертиз в експертних установах системи Міністерства юстиції Української РСР
--------------
Про затвердження Примірної інструкції по діловодству в міністерствах і відомствах Української РСР та виконавчих комітетах місцевих Рад депутатів трудящих
--------------
Про внесення змін до інструкцій про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання по кількості і якості
--------------
Про внесення доповнень і змін до деяких законодавчих актів Української РСР
--------------
Про встановлення факту перебування на утриманні
--------------
Обмін листами про територіальне застосування Угоди між Королівством Нідерландів та СРСР про розвиток економічного, промислового та технічного співробітництва від 15 липня 1975 р.
--------------
Мексиканська декларація 1975 року про рівність жінок та їх вклад в розвиток та мир
--------------
Суд прийняв і вирішив по суті позову заяву про визнання договору дарування недійсним від особи, яка в силу ст.5 ЦПК не вправі пред"являти даний позов"
--------------
Резолюція щодо структури комітетів Європейського космічного агентства
--------------
Рекомендація щодо працівників-мігрантів N 151
--------------
Конвенція про зловживання в галузі міграції і про забезпечення працівникам-мігрантам рівних можливостей і рівного ставлення N 143
--------------
Рекомендація щодо організацій сільських працівників та їхньої ролі в економічному і соціальному розвиткові N 149
--------------
Конвенція про професійну орієнтацію та професійну підготовку в галузі розвитку людських ресурсів N 142
--------------
Рекомендація щодо професійної орієнтації і професійної підготовки в галузі розвитку людських ресурсів N 150
--------------
Конвенція про організації сільських працівників та їхню роль в економічному і соціальному розвиткові N 141
--------------
Про створення Державного історико-архітектурного заповідника в м. Львові
--------------
Про внесення доповнень і змін до Кодексу законів про працю Української РСР
--------------
Про зміну та доповнення Переліку документів, на підставі яких вчиняються нотаріальні виконавчі написи на стягнення грошей і майна
--------------
Про утворення Київського міського суду та відділу юстиції виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих
--------------
Конвенція про створення Європейського космічного агентства
--------------
Заключний акт Конференції повноважних представників щодо створення Європейського космічного агентства
--------------
Та обставина, що науковий працівник, який має право на додаткову жилу площу і не забезпечений нею, не перебував на обліку для поліпшення житлових умов, не позбавляє його переважного права на зайняття окремої кімнати, що звільнилася в квартирі, де він...
--------------
Про практику розгляду судами України клопотань про погашення і дострокове зняття судимості
--------------
Конвенція між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Соціалістичною Федеративної Республіки Югославії про співробітництво в галузі захисту і карантину рослин
--------------
Конвенція між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Соціалістичною Федеративної Республіки Югославії про співробітництво в галузі ветеринарії
--------------
Про трудові книжки колгоспників
--------------
Резолюція Європейської організації космічних досліджень про прийняття пропозиції ELDO про співробітництво
--------------
Резолюція Рад Європейської організації розвитку і створення космічних апаратів (ELDO) і Європейської організації космічних досліджень (ESRO) про співробітництво між двома організаціями
--------------
Резолюція Європейської організації космічних досліджень про зміну найменування Організації
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Королівства Норвегії про співробітництво в галузі рибальства
--------------
Про визнання таким, що втратило силу, Положення про Державний нотаріат Української РСР
--------------
Рішення Комісії 75/241/Євратом, що змінює Рішення від 13 січня 1971 року стосовно реорганізації Спільного Дослідницького Центра (СДЦ)
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Французької Республіки про співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища
--------------
Віденська конвенція про представництво держав у їх відносинах з міжнародними організаціями універсального характеру
--------------
Про структуру новоутворюваних райвиконкомів у мм. Києві, Кременчуку та деяких виконкомів міст обласного підпорядкування
--------------
Про утворення районів у містах і віднесення деяких міст Української РСР до категорії міст обласного підпорядкування
--------------
Торговельна угода між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Республікою Гвінея-Бісау
--------------
Голдер (Golder) проти Об"єднаного Королівства"
--------------
Санітарні правила щодо облаштування та утримання колодязів і каптажей джерел, що використовуються для децентралізованого господарсько-питного водопостачання
--------------
Договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Народною Республікою Болгарією про правову допомогу у цивільних, сімейних і кримінальних справах
--------------
Міжамериканська конвенція про міжнародний комерційний арбітраж
--------------
Про внесення змін і доповнень до Положення про комісії в справах неповнолітніх Української РСР
--------------
Конвенція про реєстрацію об"єктів, що запускаються в космічний простір"
--------------
Рекомендація 748 (1975) Парламентської асамблеї Ради Європи "Щодо ролі національного мовлення та управління ним"
--------------
Міжнародна готельна конвенція щодо укладання контрактів власниками готелів та турагентами
--------------
Про зміну та доповнення Переліку документів, на підставі яких вчиняються нотаріальні виконавчі написи на стягнення грошей і майна
--------------
Інструкція про порядок провадження судово-бухгалтерських експертиз в Бюро державної бухгалтерської експертизи Міністерства юстиції Української РСР
--------------
Щодо затвердження Правил про умови праці радянських працівників за кордоном
--------------
Про порядок введення в дію Закону Української РСР "Про державний нотаріат"
--------------
Про державний нотаріат
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Португальської Республіки про морське судноплавство
--------------
Декларація про захист жінок і дітей при надзвичайних обставинах та під час збройних конфліктів
--------------
Протокол щодо застосування Угоди між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Королівства Норвегії про міжнародне автомобільне сполучення
--------------
Афінська конвенція про перевезення морем пасажирів та їх багажу 1974 року
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Королівства Норвегії про міжнародне автомобільне сполучення
--------------
Хартія економічних прав та обов"язків держав"
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Португалії про повітряне сполучення
--------------
Якщо договір позики укладено у письмовій формі, заперечення його за безгрошовістю шляхом свідоцьких показань не допускається, за винятком випадків кримінально карних дій
--------------
Рекомендація про виховання в дусі міжнародного взаєморозуміння, співробітництва і миру та виховання в дусі поваги прав людини і основних свобод
--------------
Загальна декларація про ліквідацію голоду та недоїдання
--------------
Санітарні правила про повернення кондитерських виробів із торгової мережі і їх переробки
--------------
Доповнення і зміни, що вносяться до Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання по якості
--------------
Майно, яке належало кожному з подружжя до одруження, а також одержане ними під час шлюбу в дар або в порядку спадкування, є власністю кожного з них
--------------
Рішення Комісії 74/578/Євратом, що змінює Рішення від 13 січня 1971 року стосовно місця роботи Генерального Директора Спільного Атомного Дослідницького Центру (СДЦ) та його відділів
--------------
Директива Ради 74/553/ЄЕС, яка вносить зміни до статті 5 (2) Директиви N 69/335/ЄЕС стосовно прямого податку на мобілізацію капіталу
--------------
Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі 1974 р.
--------------
Про створення заказників загальнодержавного значення в Українській РСР
--------------
Відповідно до ст. 451 Цивільного кодексу солідарну відповідальність перед потерпілим несуть лише особи, які спільно заподіяли шкоду
--------------
Про матеріальну відповідальність автотранспортних підприємств, вантажовідправників і вантажоодержувачів за неналежне використання контейнерів, що належать Міністерству автомобільного транспорту УРСР, при перевезеннях вантажів автомобільним транспортом
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Лівійської Арабської Республіки про повітряне сполучення
--------------
Протокол, що стосується зміни до Статті 50 a) Конвенції про міжнародну цивільну авіацію
--------------
Про внесення доповнень і змін до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів Української РСР
--------------
Про затвердження форми акта на право довгострокового тимчасового користування землею
--------------
Про умови праці робітників і службовців, зайнятих на сезонних роботах
--------------
Про умови праці тимчасових робітників і службовців
--------------
Щодо вирішення спорів, які пов"язані з відшкодуванням збитків, що завдані порушенням зобов"язань по договору поставки"
--------------
Про затвердження Положення про паспортну систему в СРСР
--------------
Про деякі правила прописки громадян
--------------
Угода про морське судноплавство між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Аргентинської Республіки
--------------
Про зміну та визнання такими, що втратили силу, рішень Уряду Української РСР у зв'язку з постановою Ради Міністрів СРСР від 21 серпня 1973 р. N 584
--------------
Про ратифікацію Договору про дружбу і співробітництво між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Сомалійською Демократичною Республікою
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Ісламської Республіки Мавританія про повітряне сполучення
--------------
Договір про дружбу і співробітництво між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Сомалійською Демократичною Республікою
--------------
Другий додатковий протокол до Статуту Всесвітнього поштового союзу
--------------
Договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Сполученими Штатами Америки про обмеження підземних випробувань ядерної зброї
--------------
Резолюція (74) 26 Комітету міністрів Ради Європи "Про право на відповідь - стан особи відносно преси"
--------------
Конвенція про Кодекс поведінки лінійних конференцій
--------------
Довгострокова угода між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Сполученими Штатами Америки про сприяння економічному, промисловому і технічному співробітництву
--------------
Відповідно до ст. 85 ЦПК скарги, подані після закінчення процесуального строку, залишаються без розгляду, якщо суд не знайде підстав для продовження або поновлення строку
--------------
Конвенція про боротьбу з небезпекою, спричинюваною канцерогенними речовинами й агентами у виробничих умовах, та заходи профілактики N 139
--------------
Рекомендація щодо оплачуваних учбових відпусток N 148
--------------
Конвенція про оплачувані учбові відпустки N 140
--------------
Рекомендація щодо боротьби з небезпекою, спричинюваною канцерогенними речовинами й агентами у виробничих умовах, та заходів профілактики N 147
--------------
Інструкція про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях
--------------
Про внесення доповнень і змін до деяких законодавчих актів Української РСР
--------------
Конвенція ООН про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів 1974 року (укр/рос)
--------------
Протокол до Консульського договору між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Австрійською Республікою від 28 лютого 1959 року
--------------
Про заходи по виконанню постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР "Про дальше удосконалення діяльності добровільних народних дружин по охороні громадського порядку"
--------------
Угода про співробітництво в галузі культури, науки та освіти між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Соціалістичною Федеративною Республікою Югославією
--------------
Торговельна угода між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Республікою Бурунді
--------------
Конвенція про розповсюдження сигналів, що несуть програми і передаються через супутники
--------------
Торговельна угода між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Лівійською Арабською Республікою
--------------
Про подальше вдосконалення діяльності добровільних народних дружин з охорони громадського порядку
--------------
Про зміни статті 74 Статуту зв"язку Союзу РСР"
--------------
Згідно з ст. 49 Кодексу про шлюб та сім"ю УРСР визнання шлюбу недійсним тягне за собою припинення всіх прав і обов"язків, що виникли раніше і передбачені законом для осіб, які перебувають у шлюбі. До відносин щодо майна, нажитого за час недійсного шл..."
--------------
Про поновлення на роботі
--------------
Про зміни і визнання такими, що втратили силу, рішень Уряду Української РСР у зв"язку з затвердженням нових єдиних норм амортизаційних відрахувань по основних фондах народного господарства СРСР"
--------------
Європейська конвенція про соціальний захист фермерів (ETS N 83)
--------------
Резолюція 3201 (S-VI) від 1 травня 1974 року "Декларація про встановлення нового міжнародного економічного порядку"
--------------
Про основні положення обліку матеріалів на підприємствах і будівництвах
--------------
Йорк-Антверпенські правила 1974 року
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Фінляндської Республіки про морське судноплавство
--------------
Про доповнення Кримінального кодексу Української РСР статтею 221-1
--------------
Протокол до Консульської конвенції між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Народною Демократичною Республікою Йємен
--------------
Консульська конвенція між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Народною Демократичною Республікою Йємен
--------------
Протокол до Договору про торговельне судноплавство між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Сполученим Королівством Великобританії і Північної Ірландії, підписаного у Лондоні 3 квітня 1968 року
--------------
Відповідно до ст. 82 Кодексу про шлюб та сім"ю УРСР і п. 14 постанови Пленуму Верховного Суду УРСР від 15 червня 1973 р. "Про деякі питання, що виникли в судовій практиці по застосуванню Кодексу про шлюб та сім"ю Української РСР" зменшення розміру ал..."
--------------
Про судову практику в кримінальних справах, які порушуються не інакше як за скаргою потерпілого
--------------
Європейська конвенція про незастосування строку давності до злочинів проти людства та воєнних злочинів
--------------
Інструкція про порядок виплати винагороди за винаходи і раціоналізаторські пропозиції
--------------
Європейська Угода про захист телерадіомовлення
--------------
Додатковий протокол до Протоколу Європейської Угоди про захист телерадіомовлення
--------------
Про зміну деяких нормативних актів, затверджених Державним арбітражем при Раді Міністрів СРСР у зв"язку з Указом Президії Верховної Ради СРСР від 31 жовтня 1973 р. і постанови Ради Міністрів СРСР від 17 жовтня 1973 р. N 758"
--------------
Правила безпеки при транспортуванні радіоактивних речовин (ПБТРВ-73)
--------------
Резолюція 3187 (XXVIII) Генеральної Асамблеї ООН "Повернення творів мистецтва країнам - жертвам експропріації"
--------------
Конвенція про запобігання та покарання злочинів проти осіб, які користуються міжнародним захистом, у тому числі дипломатичних агентів
--------------
Про поновлення на роботі та стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу
--------------
Рішення Ради 73/391/ЄЕС "Щодо порядку консультування та інформування з питань страхування кредитів, їх гарантування та щодо фінансових кредитів"
--------------
Резолюція 3074 (XXVIII) Генеральної Асамблеї ООН "Принципи міжнародного співробітництва щодо виявлення, арешту, видачі та покарання осіб, винних у воєнних злочинах та злочинах проти людства"
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Руандійської Республіки про повітряне сполучення
--------------
Конвенція про припинення злочину апартеїду та покарання за нього від 30 листопада 1973 року
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Королівства Бельгії про міжнародне автомобільне сполучення
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Маврикія про повітряне сполучення
--------------
Угода про збереження білих ведмедів
--------------
Суд визнав відповідача батьком дитини, оскільки доведено, що сторони жили разом і вели спільне господарство до народження дитини, а після народження відповідач визнав себе батьком дитини
--------------
Протокол щодо втручання у відкритому морі у випадках забруднення речовинами іншими, ніж нафта
--------------
Міжнародна конвенція про запобігання забруднення з суден 1973 року
--------------
Суд може звільнити одного з подружжя від обов"язку утримувати іншого, який є непрацездатним і потребує матеріальної допомоги, або обмежити цей обов"язок певним строком у випадках, передбачених ст. 35 Кодексу про шлюб та сім"ю УРСР"
--------------
Угода про передачу тіл померлих осіб (ETS N 80)
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Турецької Республіки про співробітництво у будівництві греблі та водосховища на прикордонній річці Ахурян (Арпачай)
--------------
Конвенція, що передбачає єдиний закон про форму міжнародного заповіту
--------------
Про ратифікацію Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права та Міжнародного пакту про громадянські і політичні права
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Королівства Данії про морське судноплавство
--------------
Конвенція між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Японії про охорону перелітних птахів та птахів, що знаходяться під загрозою знищення, та середовища їх мешкання
--------------
Положення про порядок проведення атестації керівних, інженерно-технічних працівників та інших спеціалістів підприємств та організацій промисловості, будівництва, сільського господарства, транспорту та зв"язку"
--------------
Суд визнав, що спадкоємці прийняли спадщину, виходячи з того, що вони в шестимісячний строк з дня її відкриття вжили необхідних заходів до збереження спадкового жилого будинку та обробляли присадибну земельну ділянку
--------------
Конвенція про право, що застосовується до аліментних зобов"язань"
--------------
Конвенція про визнання і виконання рішень стосовно зобов'язань про утримання
--------------
Конвенція відносно міжнародного управління майном осіб, які померли
--------------
Положення про використання комп"ютерів в медицині"
--------------
Батьки або один з них можуть бути позбавлені батьківських прав лише з підстав, передбачених ст. 70 Кодексу про шлюб та сім"ю УРСР"
--------------
Про внесення доповнень і змін до Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 22 червня 1972 року "Про заходи по посиленню боротьби проти пияцтва і алкоголізму"
--------------
Про зміну статті 257 Кодексу законів про працю Української РСР
--------------
Про внесення змін до статті 149 Кримінального кодексу Української РСР
--------------
Про заходи щодо подальшого поліпшення використання праці пенсіонерів за віком та інвалідів у народному господарстві і пов'язані з цим додаткові пільги
--------------
Правила процедури Міжнародної комісії з рибальства в Балтійському морі
--------------
Фінансові правила Міжнародної комісії з рибальства в Балтійському морі
--------------
Конвенція про рибальство та збереження живих ресурсів в Балтійському морі та Бельтах
--------------
Угода згідно зі схемою міжнародного спостереження за китобійними базами, що ведуть пелагічний промисел китів в Антарктиці
--------------
Про трудові книжки робітників та службовців
--------------
Про пільги по переселенню
--------------
Про затвердження Положення про відкриття, винаходи і раціоналізаторські пропозиції
--------------
Про внесення зміни до статті 27 Кримінально-процесуального кодексу Української РСР
--------------
Про введення атестації керівних, інженерно-технічних працівників та інших спеціалістів підприємств та організацій промисловості, будівництва, сільського господарства, транспорту та зв"язку"
--------------
Норми втрат (бою) нових і обігових пляшок
--------------
Перша Директива Ради 73/239/ЄЕС "Щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень стосовно започаткування та ведення діяльності прямого страхування, іншого, ніж страхування життя"
--------------
Директива Ради 73/240/ЄЕС "Щодо скасування обмежень свободи підприємництва в сфері прямого страхування, іншого, ніж страхування життя"
--------------
Директива Ради 73/238/ЄЕС "Щодо заходів з пом'якшення впливу труднощів у постачанні сирої нафти та нафтопродуктів"
--------------
Про внесення доповнень і змін до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів Української РСР
--------------
Відповідно до ст. 68 Кодексу про шлюб та сім"ю УРСР батьки мають право вимагати повернення дітей від будь-якої особи, яка їх у себе затримує не на підставі закону чи судового рішення"
--------------
Про внесення змін і доповнень до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів Української РСР
--------------
Директива 73/183/ЄЕС Ради Європейського Співтовариства "Про скасування обмежень щодо вільного заснування банків та інших фінансових установ та вільного надання ними незалежних послуг"
--------------
Рекомендація щодо мінімального віку для приймання на роботу N 146
--------------
Конвенція про мінімальний вік для прийому на роботу N 138
--------------
Рекомендація щодо соціальних наслідків нових методів обробки вантажів у портах N 145
--------------
Конвенція про соціальні наслідки нових методів обробки вантажів у портах N 137
--------------
Договір про взаємне надання правової допомоги між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Іракською Республікою
--------------
Санітарні правила для підприємств спиртової промисловості
--------------
Конвенція між Союзом Радянських Соціалістичних Республік i Сполученими Штатами Америки в питаннях оподаткування
--------------
Розгляд заяви про встановлення неправильності запису в книгах актів громадянського стану
--------------
Протокол, що стосується моряків-біженців
--------------
Заключні рекомендації консультацій в Хельсінкі
--------------
Директива 73/148 про відміну обмежень на пересування та проживання в рамках спілки громадян держав-членів в відношенні облаштування і підприємництва та надання послуг
--------------
Міжнародна конвенція про спрощення і гармонізацію митних процедур ( Конвенція Кіото )
--------------
Про внесення змін і доповнень до Кодексу про шлюб та сім"ю Української РСР"
--------------
Про основні положення щодо обліку праці та заробітної плати в промисловості і будівництві
--------------
Про ратифікацію Конвенції про розв"язання арбітражним шляхом цивільно-правових спорів, що випливають з відносин економічного і науково-технічного співробітництва"
--------------
Протокол між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Турецької Республіки про визначення лінії морського кордону між радянськими і турецькими територіальними водами на Чорному морі
--------------
Торговельна угода між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Мексіканськими Сполученими Штатами
--------------
Санітарні правила зі зберігання, транспортування й застосування мінеральних добрив у сільському господарстві
--------------
Об утверждении Правил исчисления непрерывного трудового стажа рабочих и служащих при назначении пособий по государственному социальному страхованию.
--------------
Санітарні правила щодо устрою, обладнання та утримання експериментально-біологічних клінік (віваріїв)
--------------
Про внесення доповнень і змін до деяких законодавчих актів Української РСР
--------------
Про внесення змін і доповнень до Положення про товариські суди Української РСР, Положення про комісії в справах неповнолітніх Української РСР та Положення про спостережні комісії при виконавчих комітетах районних, міських і обласних Рад депутатів тру...
--------------
Про ратифікацію поправки до статті 61 Статуту Організації Об"єднаних Націй"
--------------
Продавець частки у спільній власності зобов"язаний повідомити в письмовій формі решту учасників спільної часткової власності про намір продати свою частку сторонній особі з зазначенням ціни та інших умов продажу"
--------------
Про внесення змін до Переліку документів, на підставі яких вчиняються нотаріальні виконавчі написи на стягнення грошей і майна
--------------
Угода щодо розвитку торговельно-економічних стосунків між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Австралією
--------------
Торговельна угода між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Кооперативною Республікою Гайана
--------------
Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення
--------------
Конвенція про обмеження відповідальності власників суден внутрішнього плавання (КОВВ)
--------------
Конвенція про договір міжнародного автомобільного перевезення пасажирів і багажу (КАПП)
--------------
Про внесення змін до статті 85 Кримінального кодексу Української РСР і до Положення про товариські суди Української РСР
--------------
Про деякі заходи по дальшому поліпшенню медичної допомоги психічно хворим
--------------
Про організацію нових природних заповідників і розширення Чорноморського природного заповідника
--------------
Визнаючи рівними частки подружжя в належній їм 2/5 жилого будинку, суд всупереч правилам ст. 28 Кодексу про шлюб та сім"ю не взяв до уваги, що позивач забезпечений житлом в іншому місці, а в спірній частині будинку живе відповідачка з неповнолітніми ..."
--------------
Про заснування премій в галузі літературно-художньої критики
--------------
Міжнародні правила, що відносяться до документа на змішане перевезення
--------------
Правила міжнародного торговельного арбітражу та принципи примирення - економічна комісія ООН для Азії та Далекого Сходу
--------------
Конвенція про запобігання забрудненню моря скидами відходів та іншими матеріалами
--------------
Про затвердження роз'яснення "Про порядок обчислення часових тарифних ставок працівникам, праця яких оплачується за денними та місячними ставками (окладами), для визначення додаткової оплати праці за роботу в нічний час"
--------------
Про затвердження показників для віднесення підприємств і цехів машинобудівельної і металообробної промисловості до групи з оплати праці керівних і інженерно-технічних працівників
--------------
Додаткова угода щодо застосування Європейської конвенції про соціальне забезпечення (ETS N 78a) (укр/рос)
--------------
Про умови оплати праці працівників автомобільного транспорту, а також транспортно-експедиційного обслуговування і вантажно-розвантажувальних робіт системи автомобільного транспорту
--------------
Європейська конвенція про соціальне забезпечення (ETS N 78)
--------------
Якщо сторони не досягли повної згоди щодо умов договору купівлі-продажу будинку і договір нотаріально не посвідчили, проведена ними передача будинку і грошей не може бути підставою для визнання договору купівлі- продажу дійсним на умовах, які пропону...
--------------
Про організацію провадження судових експертиз в експертних установах Міністерства юстиції СРСР
--------------
Міжнародна конвенція по безпечних контейнерах
--------------
Митна конвенція, що стосується контейнерів, 1972 року
--------------
Згідно з ст. 32 Кодексу про шлюб та сім"ю УРСР питання про стягнення коштів на утримання одного з подружжя може бути вирішено в судовому порядку в тому разі, коли другий з подружжя відмовляється від надання такої підтримки"
--------------
Протокол, що вносить зміни до Конвенції про міжнародні виставки, підписаної в Парижі 22 листопада 1928 року
--------------
Рекомендація про охорону на національному рівні культурної та природної спадщини
--------------
Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини
--------------
Декларація керівних принципів з використання мовлення через супутники для вільного розповсюдження інформації, розвитку освіти та розширення культурного обміну
--------------
Платіжна угода між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Республікою Куба
--------------
Договір між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Італійської Республіки про морське торговельне судноплавство
--------------
Конвенція про Міжнародні правила запобігання зіткненню суден на морі 1972 року
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Сполучених Штатів Америки про врегулювання ленд-лізу, взаємної допомоги та претензій
--------------
Відповідно до чинного законодавства органами опіки і піклування є виконавчі комітети районних (міських), сільських або селищних Рад
--------------
Якщо в квартирі, де проживає науковий працівник, який не має додаткової площі, звільняється окрема кімната, переважне право на її зайняття належить йому
--------------
Про доповнення статті 74 Статуту зв"язку Союзу РСР"
--------------
Про внесення змін і доповнень до Кримінально-процесуального кодексу Української РСР
--------------
Згідно зі ст. 22 Кодексу про шлюб та сім"ю УРСР подружжя мають рівні права лише на те майно, яке нажите ними за час шлюбу"
--------------
Санітарні правила для підприємств макаронної промисловості
--------------
Положення про госпрозрахункову аптеку
--------------
Санітарні правила для підприємств по виробництву швидкозаморожених готових страв
--------------
Учасниками спільної сумісної власності на майно може бути подружжя, що нажило майно за час шлюбу, або члени колгоспного двору
--------------
Норми втрат (бою) азбестоцементних виробів
--------------
Про внесення доповнень і змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів Української РСР
--------------
Єдині правила оформлення ліків, що виготовляються в аптеках
--------------
Заповіт повинен бути підписаний особисто заповідачем. Якщо ж в силу фізичних вад, хвороби або з інших причин заповідач не може власноручно підписати заповіт, його на прохання заповідача може бути підписано іншою особою в присутності нотаріуса або інш...
--------------
Санітарні правила для підприємств виноробної промисловості
--------------
Декларація про принципи раціональної експлуатації живих ресурсів Світового океану в загальних інтересах всіх народів земної кулі
--------------
Про порядок користування службовими телефонами, встановленими в квартирах службових осіб
--------------
Стокгольмська Декларація (Щодо питань навколишнього середовища)
--------------
Консульська конвенція між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Республікою Куба
--------------

| Головна сторінка |

 

інший список документів наступний список правових актів