Законодавство до 1993 року

| зміст |
Сторінка 33

Консульська конвенція між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Республікою Куба
--------------
Водний кодекс Української РСР
--------------
Про затвердження Водного кодексу Української РСР
--------------
Про зміну та доповнення Переліку документів, на підставі яких вчиняються нотаріальні виконавчі написи на стягнення грошей і майна
--------------
Заключний чотиристоронній протокол
--------------
Конвенція про зберігання тюленів Антарктики
--------------
Санітарні правила для підприємств чайної промисловості
--------------
Основи взаємовідносин між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Сполученими Штатами Америки
--------------
Договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Сполученими Штатами Америки про обмеження систем протиракетної оборони
--------------
Тимчасова угода між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Сполученими Штатами Америки про деякі заходи в галузі обмеження стратегічних наступальних озброєнь
--------------
Конвенція про розв"язання арбітражним шляхом цивільно-правових спорів, що випливають з відносин економічного і науково-технічного співробітництва"
--------------
Угода між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Сполученими Штатами Америки про співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища
--------------
Європейська конвенція щодо імунітету держав
--------------
Європейська конвенція про передачу провадження у кримінальних справах (ETS N 73)
--------------
Якщо батьки мають декілька дітей, а позов про стягнення аліментів пред"явлено до одного або кількох з них, суд при визначенні розміру аліментів повинен враховувати обов"язок інших дітей утримувати батьків"
--------------
Консульська конвенція між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Чехословацькою Соціалістичною Республікою
--------------
Працівник може бути звільнений з роботи, якщо він вчинив прогул без поважних причин
--------------
Директива Ради 72/166/ЄЕС "Щодо зближення законів держав-членів стосовно страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів та виконання зобов"язання щодо страхування такої відповідальності"
--------------
Конвенція про заборону розробки, виробництва та нагромадження запасів бактеріологічної (біологічної) і токсичної зброї та про їх знищення.
--------------
Про додаткові заходи по поліпшенню утримання і ремонту міських автомобільних шляхів
--------------
Консульська конвенція між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Монгольською Народною Республікою
--------------
Протокол до Консульської конвенції між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Монгольською Народною Республікою
--------------
Конвенція про міжнародну відповідальність за шкоду, завдану космічними об"єктами"
--------------
Протокол про поправки до Єдиної конвенції про наркотичні засоби 1961 року
--------------
Консульська конвенція між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Соціалістичною Республікою Румунією
--------------
Про доповнення Переліку документів, на підставі яких вчиняються нотаріальні виконавчі написи на стягнення грошей і майна
--------------
Про внесення змін і доповнень до Положення про спостережні комісії при виконавчих комітетах районних, міських і обласних Рад депутатів трудящих Української РСР та до Положення про комісії в справах неповнолітніх Української РСР
--------------
Відповідно до ст. 69 Кодексу про шлюб та сім"ю УРСР при розгляді в суді спорів про дітей наявність письмового висновку органів опіки і піклування про те, з ким із сторін повинна бути дитина, а також участь представника органів опіки і піклування та п..."
--------------
Резолюція (72) 2 Комітету міністрів Ради Європи
--------------
Якщо в нотаріально посвідченому заповіті немає спеціальної вказівки про вклад, то він переходить до спадкоємців за заповітом і на нього видається свідоцтво про право на спадщину. В такому разі вклад є спадковим майном і на нього згідно зі ст. 535 Цив...
--------------
Статут Міжнародної організації праці (ред. 1972 р.)
--------------
Правило, передбачене ст. 289 Цивільного кодексу про строки збереження жилої площі за тимчасово відсутніми, не поширюється на членів житлово- будівельного кооперативу
--------------
Санітарні правила для підпріємств кондитерської промисловості (крім підприємств, що виготовляють кремові кондитерські вироби)
--------------
Резолюція 2857 (XXVI) Генеральної Асамблеї ООН "Страта" ( ETS 112 )"
--------------
Декларація про права розумово відсталих осіб
--------------
Резолюція 2847 (XXVI) "Стосовно поправки до статті 61 Статуту ООН про поширення Економічної та Соціальної Ради та зміни правила 147 Правил процедури Генеральної Асамблеї ООН"
--------------
Резолюція 2858 (XXVI) Генеральної Асамблеї ООН "Права людини при здійсненні правосуддя"
--------------
Міжнародна конвенція про створення Міжнародного фонду для компенсації шкоди від забруднення нафтою (Доповнення до Міжнародної конвенції про цивільну відповідальність за шкоду від забруднення нафтою 1969 року)
--------------
Про внесення змін і доповнень до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів Української РСР
--------------
Конвенція про цивільну відповідальність у галузі морських перевезень ядерних матеріалів 1971 року
--------------
Кодекс законів про працю України
--------------
Про затвердження Кодексу законів про працю Української РСР
--------------
Консульська конвенція між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Королівством Норвегії
--------------
Правила про розміри матеріальної відповідальості підприємств звязку за недостачу чи пошкодження вкладень почтових відправлень
--------------
Протокол до Консульської конвенції між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Королівством Норвегії
--------------
Про затвердження Указу Президії Верховної Ради СРСР "Про затвердження Положення про права фабричного, заводського, місцевого комітету професійної спілки"
--------------
Консульська конвенція між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Сомалійською Демократичною Республікою
--------------
Про затвердження Положення про раду громадськості по організації шефської роботи у виховно-трудовій колонії
--------------
Угода про створення Міжнародної системи та організації космічного зв'язку "Інтерсупутник"
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Федеративної Республіки Німеччини про повітряне сполучення
--------------
Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм від 29 жовтня 1971 року
--------------
Протокол про зміни та доповнення до Договору між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Угорською Народною Республікою про надання правової допомоги у цивільних, сімейних та кримінальних справах, підписаному в Москві 15 липня 1958 році
--------------
Резолюція (71) 29 Комітету міністрів Ради Європи "Про освіту споживача у школах"
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Королівства Марокко щодо морського судноплавства
--------------
Про затвердження Положення про права профспілкового комітету підприємства, установи, організації
--------------
Конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації
--------------
Консульський договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Німецькою Демократичною Республікою
--------------
Чотиристороння угода
--------------
Протокол до Консульського договору між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Німецькою Демократичною Республікою
--------------
Про внесення доповнень і змін до Кримінально-процесуального кодексу Української РСР
--------------
Операційна угода про міжнародну організацію супутникового зв"язку ІНТЕЛСАТ"
--------------
Угода про міжнародну організацію супутникового зв"язку ІНТЕЛСАТ"
--------------
Про доповнення списку пам"яток природи республіканського значення, що беруться під охорону держави"
--------------
Всесвітня конвенція про авторське право (переглянута)
--------------
Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів
--------------
Протокол про Торговельне представництво Союзу Радянських Соціалістичних Республік у Хашимітському Королівстві Йорданія
--------------
Правила опіки і піклування в Українській РСР
--------------
Майно, нажите подружжям за час шлюбу, є їх спільною сумісною власністю. В разі поділу цього майна між подружжям їх частки визнаються рівними
--------------
Договір про торгівлю між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядами Королівства Бельгії, Великого Герцогства Люксембург та Королівства Нідерландів, членами Економічного Союзу Бенілюкс N 2151
--------------
Протокол про правове положення Торговельного представництва Союзу Радянських Соціалістичних Республік в Нідерландах
--------------
Протокол, що стосується зміни Статті 56 Конвенції про міжнародну цивільну авіацію
--------------
Основні положення з відновлювання земель, що були порушені при розробці родовищ корисних копалин, проведенні геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт
--------------
Конвенція про захист від небезпеки отруєння бензолом N 136
--------------
Рекомендація щодо захисту прав представників працівників на підприємстві та можливостей, які їм надаються N 143
--------------
Власникові належать права володіння, користування і розпорядження майном у межах, встановлених законом
--------------
Рекомендація щодо захисту від небезпеки отруєння бензолом N 144
--------------
Конвенція про захист прав представників працівників на підприємстві та можливості, що їм надаються N 135
--------------
Де Вільде (De Wilde), Оомс (Ooms) и Версіп (Versyp) проти Бельгії
--------------
Регламент Ради про застосування схем соціального забезпечення щодо осіб, що працюють за наймом, та їхніх сімей під час пересування в межах Співтовариства N 1408/71 (ЄЕС)
--------------
Про визнання такими, що втратили силу, ряду рішень Уряду Української РСР з питань оплати праці працівників невиробничих галузей народного господарства
--------------
Протокол до Консульської конвенції між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Польською Народною Республікою
--------------
Про затвердження Статуту зв"язку Союзу РСР"
--------------
Консульська конвенція між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Польською Народною Республікою
--------------
Відповідно до ст. 211 ЦПК поправки в рішенні суду повинні бути застережені перед підписом суддів
--------------
Про порядок введення в дію Виправно-трудового кодексу Української РСР
--------------
Про доповнення статті 112 Кодексу про шлюб та сім"ю Української РСР"
--------------
Протокол до Консульської конвенції між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Народною Республікою Болгарією
--------------
Консульська конвенція між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Народною Республікою Болгарією
--------------
Європейська угода, що доповнює Конвенцію про дорожні знаки та сигнали, відкриту для підписання у Відні 8 листопада 1968 року
--------------
Згідно зі ст. 5 ЦПК відповідні організації вправі звертатися до суду за захистом прав та інтересів інших осіб лише у випадках, коли за законом вони можуть звертатися за таким захистом
--------------
Страсбурзька угода про міжнародну патентну класифікацію
--------------
Консульська конвенція між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Угорською Народною Республікою
--------------
Протокол до Консульскої конвенції між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Угорською Народною Республікою
--------------
Протокол, що стосується зміни Конвенції про міжнародну цивільну авіацію
--------------
Конвенція між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Італійської Республіки про співробітництво в галузі ветеринарії
--------------
Протокол про продовження строку дії Торгової та Платіжної угод між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Республікою Куба від 17 лютого 1965 року
--------------
Конвенція про психотропні речовини
--------------
Договір про заборону розміщення на дні морів і океанів та в його надрах ядерної зброї та інших видів зброї масового знищення
--------------
Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовища існування водоплавних птахів
--------------
Рішення Комісії 71/57/Євратом "Щодо реорганізації Спільного Атомного Дослідницького Центра (СДЦ)"
--------------
Відповідно до статей 204 і 336 ЦПК виконання рішення може бути відстрочено або розстрочено судом при його постановленні або в процесі виконання
--------------
Про літературну премію імені Лесі Українки
--------------
Правила з санітарного утримання і експлуатації готелів та інших підприємств готельного типу
--------------
Про затвердження Виправно-трудового кодексу України
--------------
Виправно-трудовий кодекс України
--------------
Про збільшення доходів і видатків Державного бюджету Української РСР на 1971 рік
--------------
Про прийняття в експлуатацію збудованих ділянок автомобільного шляху Ялта-Севастополь на перегоні Понизівка-Гончарне
--------------
Декларація принципів, що регулюють режим дна морів та океанів і його надр за межами дії національної юрисдикції
--------------
Про завдання по скороченню витрат на утримання апарату управління на 1971 рік
--------------
Декларація про зміцнення міжнародної безпеки
--------------
Конвенція про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден
--------------
Інструкція про порядок реєстрації актів громадянського стану в Українській РСР
--------------
Про заходи по поліпшенню використання виробничих потужностей на підприємствах текстильної промисловості
--------------
Про організацію приймання, продажу і технічного обслуговування легкових автомобілів Волзького автомобільного заводу
--------------
Угода про загальні умови виконання міжнародних пасажирських перевезень автобусами
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Швеції про міжнародне автомобільне сполучення
--------------
Конвенція про заходи, спрямовані на заборону та запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та передачі права власності на культурні цінності
--------------
Про зміну та доповнення Переліку документів, на підставі яких вчиняються нотаріальні виконавчі написи на стягнення грошей і майна
--------------
Рекомендації Шостої консультативної ради щодо Договору про Антарктику
--------------
Рекомендація щодо запобігання виробничим нещасним випадкам серед моряків N 142
--------------
Рекомендація щодо боротьби з шкідливими шумами в приміщеннях для екіпажу та на робочих місцях на борту суден N 141
--------------
Рекомендація щодо кондиціювання повітря в приміщеннях для екіпажу та деяких інших приміщеннях на борту суден N 140
--------------
Конвенція про приміщення для екіпажу на борту суден (додаткові положення) N 133
--------------
Конвенція про запобігання виробничим нещасним випадкам серед моряків N 134
--------------
Рекомендація щодо побутового обслуговування моряків у морі та в портах N 138
--------------
Рекомендація щодо проблем зайнятості, пов"язаних з технічними змінами на борту суден N 139"
--------------
Рекомендація щодо професійного навчання моряків N 137
--------------
Декларація у зв"язку з двадцять п"ятою річницею Організації Об"єднаних Націй"
--------------
Декларація про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин та співробітництва між державами відповідно до Статуту Організації Об"єднаних Націй"
--------------
Радянсько-французький протокол
--------------
Про визнання нечинними та про зміни рішень Уряду СРСР у зв"язку з постновою Ради Міністрів СРСР від 9 квітня 1969 р. N 269"
--------------
Угода про міжнародні перевезення швидкопсувних харчових продуктів і про спеціальні транспортні засоби, призначені для цих перевезень (УПШ)
--------------
Про нагородження цінними подарунками осіб, які брали активну участь у боротьбі з весняною повіддю в 1970 році
--------------
Про затвердження т. Ільющенка І.А. членом колегії Міністерства закордонних справ УРСР і увільнення від цих обов'язків т. Бойка А.О.
--------------
Про затвердження т. Пилькевича М.М. членом колегії Міністерства лісової і деревообробної промисловості УРСР і увільнення від цих обов'язків т. Лагутова Д.П.
--------------
Про затвердження проекту пам'ятника В.І. Леніну в м. Овручі Житомирської області
--------------
Про підготовку проекту Кодексу про працю Української РСР
--------------
Про основні напрями хімізації сільського господарства на 1971-1980 роки
--------------
Про заходи по прискоренню будівництва фарфоро-фаянсових заводів
--------------
Про стан використання виробничих потужностей на промислових підприємствах лісової і деревообробної промисловості
--------------
Про заходи по дальшому зниженню шкідливої дії вібрації машин, технологічного устаткування і механізованого інструменту на працівників різних галузей народного господарства
--------------
Про звільнення т. Родяхіна О.Д. від обов'язків члена колегії Міністерства монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР
--------------
Про затвердження т. Сівкова О.М. членом колегії Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії УРСР
--------------
Відповідно до ст. 103 ЦПК суд не приймає відмови від позову, якщо ця дія суперечить законові або порушує будь-чиї права і охоронювані законом інтереси
--------------
Про збільшення виробництва комбікормів і поліпшення їх якості
--------------
Про внесення доповнень до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів Української РСР
--------------
Про використання коштів, одержаних в результаті проведення Всесоюзного комуністичного суботника, присвяченого 100-річчю з дня народження В.І. Леніна
--------------
Про проведення грошово-речової лотереї в 1971 році
--------------
Про організацію Тернопільського фінансово-економічного інституту
--------------
Про 100-річчя з дня народження В.С. Стефаника
--------------
Про призначення т. Крикуна С.І. першим заступником голови Комітету державної безпеки при Раді Міністрів УРСР
--------------
Про збільшення виробництва м'яса птиці на основі виробничого кооперування птахофабрик і колгоспів у Київській та Кримській областях
--------------
Про переведення в III кварталі 1970 р. підприємств комунального господарства на нову систему планування і економічного стимулювання
--------------
Про заходи по поліпшенню ветеринарно-санітарного стану тваринництва і розвитку біологічної промисловості
--------------
Про додаткове забезпечення паливом потреб сільського господарства, населення і комунально-побутових споживачів
--------------
Про підсумки соціалістичного змагання областей і районів за одержання високих урожаїв і перевиконання планів продажу державі продукції конопель
--------------
Торговельна угода між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Республікою Болівія
--------------
Про призначення т. Давиденка М.С. першим заступником Міністра радгоспів УРСР і звільнення з цієї посади т. Сеннікова А.А.
--------------
Про роботу Міністерства радгоспів УРСР по поліпшенню використання резервів виробництва і посиленню режиму економії
--------------
Про хід виконання плану поставок продукції Міністерством чорної металургії УРСР і Міністерством промисловості будівельних матеріалів УРСР
--------------
Про затвердження т. Стрепетова І.Г. членом Державного планового комітету Ради Міністрів УРСР
--------------
Про затвердження т. Ревенка Г.І. членом колегії Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР і звільнення від цих обов'язків т. Швеця І.Т.
--------------
Про будівництво заводу по виробництву металоконструкцій збірних блочних теплиць та інженерно-лабораторного корпусу інституту "Діпропромтеплиця" Союзсільгосптехніки"
--------------
Про присвоєння імені С.М. Кірова Донецькому коксохімічному заводу Міністерства чорної металургії УРСР
--------------
Про дальше поліпшення відновного лікування хворих з стійкою втратою працездатності та їх трудовлаштування
--------------
Про перейменування Одеського технологічного інституту імені М.В. Ломоносова та Одеського технологічного інституту харчової і холодильної промисловості
--------------
Про строк введення в дію радіопередавальної телевізійної станції в м. Києві
--------------
Договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Федеративною Республікою Німеччина
--------------
Про підсумки республіканського соціалістичного змагання міст Української РСР за краще проведення робіт по благоустрою у II кварталі 1970 року
--------------
Про призначення т. Короткевича А.А. заступником Міністра будівництва підприємств важкої індустрії УРСР
--------------
Про підготовку і проведення збирання, вивезення і переробку цукрових буряків урожаю 1970 року
--------------
Торговельна угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Королівським Урядом Непалу
--------------
Про призначення т. Соколова В.С. заступником Голови Українського об'єднання Ради Міністрів УРСР "Укрсільгосптехніка" та увільнення від цих обов'язків т. Євтушенка М.О."
--------------
Про підсумки республіканського соціалістичного змагання колективів будов комплексів хімічної промисловості і хімічного машинобудування за II квартал 1970 року
--------------
Довгострокова угода щодо товарообігу та платежів між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Австрійською Республікою
--------------
Про направлення на Волзький автомобільний завод кваліфікованих робітників
--------------
Про затвердження умов соціалістичного змагання областей, міст і районів за кращу підготовку шкіл, дошкільних та інших дитячих закладів до нового навчального року
--------------
Питання зв'язані з ліквідацією Міністерства хімічної промисловості УРСР
--------------
Про виконання протипаводкових робіт у 1970 році
--------------
Декларація, прийнята в Осло, стосовно медичного аборту
--------------
Про створення в Київському політехнічному інституті Проблемної науково-дослідної лабораторії по перетворенню інформації для електронних цифрових обчислювальних машин в автоматизованих системах проектування
--------------
Про призначення т. Синиці М.С. начальником Головного управління річкового флоту при Раді Міністрів УРСР та увільнення від цих обов'язків т. Бобровникова М.А.
--------------
Про заходи по реалізації критичних зауважень і пропозицій, висловлених на VII сесії Верховної Ради Української РСР при обговоренні питання "Про стан і заходи по дальшому поліпшенню обслуговування населення установами і підприємствами зв'язку Українсь..."
--------------
Про заходи по збільшенню виробництва зерна озимих і ярих культур у колгоспах і радгоспах УРСР
--------------
Про звільнення т. Калініченка В.К. від обов'язків члена колегії Міністерства монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР
--------------
Про підсумки соціалістичного змагання областей і районів за збільшення виробництва і продажу державі м'яса, молока та інших продуктів тваринництва за перше півріччя 1970 року
--------------
Про додаткову поставку в 1970 році сільському господарству будівельних матеріалів, вапнякового борошна, крейди та скляної тари
--------------
Про ліквідацію Управління нафтодобувної промисловості при Раді Міністрів Української РСР
--------------
Про присвоєння імені Ярослава Галана Львівському обласному українському музично-драматичному театру
--------------
Про призначення т. Левтринського Т.М. першим заступником Голови Державного комітету цін Ради Міністрів УРСР
--------------
Про внесення змін і доповнень до Положення про спостережні комісії при виконавчих комітетах районних, міських Рад депутатів трудящих Української РСР
--------------
Рада Міністрів Української РСР Постанова
--------------
Рада Міністрів Української РСР Постанова
--------------
Про затвердження т. Гіренка А.М. членом Комітету народного контролю УРСР
--------------
Про затвердження т. Куликова Л.Д. членом Держбуду УРСР і звільнення від цих обов'зків т. Васюкова М.І.
--------------
Про затвердження т. Бурлаки Я.І. членом колегії Міністерства освіти УРСР та про увільнення від цих обов'зків т. Семернікової Р.А.
--------------
Про присвоєння імені Героя Радянського Союзу Парфилова П.В. Лебединському шкільному дитячому будинку Сумської області
--------------
Про увільнення т. Зубенка В.Ф. від обов'язків заступника Міністра сільського господарства УРСР
--------------
Про заходи по дальшому поліпшенню протезно-ортопедичної допомоги населенню
--------------
Про затвердження плану підготовки і підвищення кваліфікації керівних кадрів колгоспів і радгоспів на факультетах сільськогосподарських вузів та в сільськогосподарських технікумах на 1970/71 навчальний рік
--------------
Про розвиток мережі підприємств служби побуту в 1971-1975 роках
--------------
Про відзначення 100-річчя з дня народження Лесі Українки
--------------
Про заходи по забезпеченню розміщення і збереження зерна в 1970 році
--------------
Про додаткове стимулювання колгоспників і працівників радгоспів на вирощуванні та збиранні картоплі, овочів і фруктів
--------------
Про створення в м. Жданові меморіального Будинку-музею А.О. Жданова - філіалу Ждановського краєзнавчого музею Донецької області
--------------
Про затвердження т. Осики С.П. членом Держбуду УРСР і звільнення від цих обов'язків т. Сидоренка І.В.
--------------
Про затвердження т. Пастернака П.П. членом колегії Міністерства монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР
--------------
Про похорон Міністра місцевої промисловості УРСР Єременка А.П. та забезпечення його сім'ї
--------------
Про комісію по організації похорону А.П. Єременка
--------------
Про порушення порядку придбання автотранспорту, самовільне розукомплектування та переобладнання спеціальних автомобілів і автобусів і використання їх не за призначенням
--------------
Угода про створення Міжнародного інвестиційного банку Статут Міжнародного інвестиційного банку
--------------
Про визнання такими, що втратили силу, постанов Центрального Комітету КП України і Ради Міністрів УРСР з питань поліпшення планування, підвищення технічного рівня та дальшої спеціалізації виробництва товарів культурно-побутового призначення і господа...
--------------
Земельний кодекс Української РСР
--------------
Про затвердження Земельного кодексу Української РСР
--------------
Додатковий протокол до Міжнародної конвенції щодо співробітництва у галузі безпеки аеронавігації "ЄВРОКОНТРОЛЬ"
--------------
Європейська угода щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР)
--------------
Розпорядження 1251/70 про право робітників залишатися на території держави-члена
--------------
Торговельна угода між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Республікою Коста-Ріка
--------------
Конвенція про оплачувані відпустки N 132 (переглянута у 1970 році)
--------------
Рекомендація щодо спеціальних програм забезпечення зайнятості та підготовки молоді в цілях розвитку N 136
--------------
Конвенція Міжнародної організації праці N 131 про встановлення мінімальної заробітної плати з особливим урахуванням країн, що розвиваються
--------------
Рекомендація щодо встановлення мінімальної заробітної плати з особливим урахуванням країн, що розвиваються N 135
--------------
Договір про патентну кооперацію від 19 червня 1970 року
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Соціалістичної Федеративної Республіки Югославії про міжнародне автомобільне сполучення (в редакції Протоколу від 10.10. 1985)
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Соціалістичної Федеративної Республіки Югославія про міжнародне автомобільне сполучення
--------------
Конвенція про визнання розлучень та рішень щодо окремого проживання подружжя
--------------
Європейська конвенція про міжнародну дійсність кримінальних вироків
--------------
Європейська конвенція про репатріацію неповнолітніх
--------------
Резолюція 1503 (XLVIII) Економічної та Соціальної Ради Процедура розгляду повідомлень про порушення прав людини та основних свобод
--------------
Договір про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Чехословацькою Соціалістичною Республікою
--------------
Про заходи по поліпшенню шляхового господарства в містах і селищах міського типу
--------------
Міжнародна конвенція щодо контракту на подорожування (витяг)
--------------
Залишення судом позову без розгляду з мотиву відсутності відповідних доказів суперечить вимогам ст. 229 ЦПК
--------------
Про затвердження Правил забудови сільських населених пунктів Української РСР
--------------
Директива Ради Європи 70/220/ЄЕС з питань зближення законодавств Держав-Членів ЄС, яка стосується заходів, що уживаються проти забруднення повітря вихлопними газами автотранспортних засобів, обладнаних двигунами з нагнітаючим запалюванням від 20 бере...
--------------
Про внесення доповнень і змін до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів Української РСР
--------------
Конвенція про отримання за кордоном доказів у цивільних або комерційних справах (укр/рос)
--------------
Угода між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Австрійською Республікою з питань цивільного процесу
--------------
При встановленні батьківства суд бере до уваги сумісне проживання і спільне ведення господарства матір"ю дитини і відповідачем до народження дитини або сумісне виховання чи утримання ними дитини та інші докази про визнання батьківства"
--------------
Угода про усунення подвійного оподаткування в галузі повітряного та морського транспорту між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Францією
--------------
Про заходи по підвищенню безпеки газопостачання міст, селищ та інших населених пунктів
--------------
Про внесення змін до статті 62 Положення про державний нотаріат Української РСР
--------------
Резолюція N 428 (1970) Консультативної асамблеї Ради Європи "Стосовно Декларації про засоби масової інформації та права людини"
--------------
Про порядок введення в дію Кодексу про шлюб та сім"ю Української РСР"
--------------
Про доповнення Кримінального кодексу Української РСР статтею 205-1
--------------
Про внесення доповнень і змін до Кримінального кодексу Української РСР
--------------
Декларація соціального прогресу та розвитку
--------------
Третя Директива 69/463/ЄЕС Ради Європейських Співтовариств "Щодо гармонізації законодавств держав-членів стосовно податків з обороту - запровадження податку на додану вартість в державах-членах"
--------------
Конвенція про спеціальні місії
--------------
Факультативний протокол про обов"язкове вирішення спорів"
--------------
Міжнародна конвенція щодо втручання у відкритому морі у випадках аварій, які призводять до забруднення нафтою
--------------
Міжнародна Конвенція про цивільну відповідальність за шкоду від забруднення нафтою
--------------
Додатковий протокол до Статуту Всесвітнього поштового союзу
--------------
Якщо груба необережність самого потерпілого сприяла виникненню або збільшенню шкоди, то залежно від ступеня його провини розмір відшкодування необхідно зменшити або у відшкодуванні шкоди відмовити
--------------
Протокол про Торговельне представництво Союзу Радянських Соціалістичних Республік в Народній Республіці Південного Йємену
--------------
Конвенція щодо збереження живих ресурсів Південно-Східної Атлантики
--------------
Про доповнення Переліку документів, на підставі яких вчиняються нотаріальні виконавчі написи на стягнення грошей і майна
--------------
Про внесення змін і доповнень до статей 48 і 208 Кримінального кодексу Української РСР
--------------
Директива Ради 69/335/ЄЕС "Про непрямі податки на мобілізацію капіталу"
--------------
Про затвердження Положення про Міністерство торгівлі Української РСР
--------------
Рішення, яким суд зменшив розмір відшкодування за ушкодження здоров"я при дорожньо-транспортній події з посиланням на грубу необережність потерпілого, скасовано, оскільки суд не з"ясував ступінь вини потерпілого"
--------------
Про встановлення факту визнання батьківства щодо дітей
--------------
Конвенція про взаємне визнання випробувального тавра ручної вогнепальної зброї
--------------
Про Статут автомобільного транспорту УРСР
--------------
Рекомендація щодо інспекції праці в сільському господарстві N 133
--------------
Конвенція Міжнародної організації праці N 129 1969 року про інспекцію праці в сільському господарстві
--------------
Рекомендація щодо медичної допомоги та допомоги у випадку хвороби N 134
--------------
Конвенція про медичну допомогу та допомоги у випадку хвороби N 130
--------------
Міжнародна конвенція по обмірюванню суден 1969 року (укр/рос)
--------------
Кодекс про шлюб та сім"ю України"
--------------
Про затвердження Кодексу про шлюб та сім"ю Української РСР"
--------------
Про затвердження Указу Президії Верховної Ради Української РСР "Про примусове лікування і трудове перевиховання хворих на наркоманію"
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Королівства Нідерландів про торговельне судноплавство
--------------
Директива Ради 69/169/ЄЕС "Про гармонізацію положень, встановлених законами, постановами або адміністративними заходами, стосовно звільнення від податку з обороту та акцизного збору з імпорту в міжнародних подорожах"
--------------
Віденська конвенція про право міжнародних договорів
--------------
Про зміну та визнання нечинними рішень Уряду СРСР в зв"язку з постановою Ради Міністрів СРСР від 3 квітня 1967 р. N 280 "Про заходи щодо подальшого покращення кредитування і розрахунків в народному господарстві та підвищення ролі кредиту в стимулюван..."
--------------
Європейська Конвенція про охорону археологічної спадщини ( ETS N 66 )
--------------
Питання про знесення самовільно зведеного будинку або фундаменту для нього не підвідомче судові
--------------
Про примусове лікування і трудове перевиховання хворих на наркоманію
--------------
Про зміну та визнання такими, що втратили силу, рішень Уряду Української РСР у зв"язку з постановою Ради Міністрів Української РСР від 9 серпня 1967 року N 524 "Про порядок планування централізованих капітальних вкладень і затвердження титульних спис..."
--------------
Судовий вирок в кримінальній справі є обов"язковим для суду, що розглядає справу про цивільно-правові наслідки з питань, чи мали місце дії та чи вчинені вони даною особою"
--------------
Інструкція про порядок завантаження у попутному напрямку підприємствами автомобільного транспорту загального користування союзних республік порожніх вантажних автомобілів підприємств, організацій та установ
--------------
Рішення суду скасоване у зв"язку з неправильним застосуванням ст. 450 Цивільного кодексу"
--------------
Про затвердження Інструкції щодо збереження підросту й молодняка по-господарському цінних порід при розробці лісосік в лісах СРСР
--------------
Торговельна Угода між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Хашимітським Королівством Йорданія
--------------
Про внесення змін і доповнень до статті 192 Кримінального кодексу Української РСР
--------------
Угода про співробітництво в галузі медицини між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Французької Республіки
--------------
Обмін нотами між Посольством СРСР в Канаді та Міністерством закордонних справ Канади про заснування торговельного представництва СРСР в Канаді
--------------
Директива Ради 68/414/ЄЕС "Про зобов'язання країн-членів ЄЕС підтримувати мінімальний рівень резервів сирої нафти та/або нафтопродуктів"
--------------
Рішення Ради 68/416/ЄЕС "Щодо укладання та виконання угод безпосередньо між Урядами стосовно зобов'язань Держав-членів підтримувати мінімальний рівень резервів сирої нафти та/або нафтопродуктів"
--------------
Європейська конвенція про захист тварин при міжнародному перевезенні
--------------
Рекомендації П"ятої консультативної ради щодо Договору про Антарктику"
--------------
Про заходи по поліпшенню насінництва зернових і олійних культур
--------------
Конвенція про незастосування строку давності до воєнних злочинів і злочинів проти людства
--------------
Рекомендація про збереження культурних цінностей, яким загрожує небезпека внаслідок проведення громадських чи приватних робіт
--------------
Резолюція N 3.34 Генеральної конференції Організації Об"єднаних Націй з питань освіти, науки і культури "Збереження й популяризація культурної спадщини" (витяг)"
--------------
Про організацію нових державних заповідників в Українській РСР
--------------
Конвенція про дорожній рух (з поправками від 03.03.93)
--------------
Конвенція про дорожні знаки та сигнали
--------------
Смерть сторони у справі про поділ спільного майна подружжя не є передбаченою п. 8 ст. 227 ЦПК підставою для закриття провадження у справі
--------------
Декларація про континентальний шельф Балтійського моря
--------------
Директива 68/360 від 15 жовтня 1968 року про відміну обмежень на пересування та проживання в межах співтовариства
--------------
Локарнська угода про заснування Міжнародної класифікації промислових зразків
--------------
Про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу Української РСР
--------------
Сіднейська декларація стосовно смерті
--------------
Договір про нерозповсюдження ядерної зброї від 1 липня 1968 року
--------------
Рекомендація щодо покращання умов життя та праці орендарів, здольників та аналогічних категорій сільськогосподарських працівників N 132
--------------
Про доповнення Переліку документів, на підставі яких вчиняються нотаріальні виконавчі написи на стягнення грошей і майна
--------------

| Головна сторінка |

 

інший список документів наступний список правових актів