Законодавство до 1993 року

| зміст |
Сторінка 34

Про доповнення Переліку документів, на підставі яких вчиняються нотаріальні виконавчі написи на стягнення грошей і майна
--------------
Європейська конвенція про інформацію щодо іноземного законодавства
--------------
Строки доставки вантажів і правила обислення строків доставки
--------------
Заклик Тегеранської конференції
--------------
Суди можуть встановлювати факти реєстрації народження, якщо в органах загсу не зберігся відповідний запис, і у відновленні такого запису органи загсу відмовили
--------------
Провадження в справі може бути закрите лише з підстав, передбачених законом
--------------
Угода про рятування космонавтів, повернення космонавтів та повернення об"єктів, що запускалися у космічний простір"
--------------
Про Положення про Державний комітет Ради Міністрів УРСР в справах будівництва (Держбуд УРСР), а також структуру його центрального апарату
--------------
Договір про торговельне судноплавство між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Сполученим Королівством Великобританії і Північної Ірландії N 2047
--------------
Перша директива 68/151/ЄЕС Ради Європейських Співтовариств "Про координацію гарантій (застережних заходів), які вимагаються країнами-членами від компаній в рамках контексту другого абзацу Статті 58 Договору для захисту інтересів членів та інших з пер..."
--------------
Протокол про зміну Міжнародної конвенції про уніфікацію деяких правил про коносамент, підписаної у Брюсселі 24 серпня 1924 року (Правила Вісбі)
--------------
Особи, які спільно заподіяли шкоду, відповідають перед потерпілим солідарно
--------------
Міжнародна стандартна господарська класифікація усіх видів економічної діяльності
--------------
Резолюція 2331 (XXII) Генеральної Асамблеї ООН "Заходи, які повинні бути вжиті проти нацизму та расової нетерпимості"
--------------
Про затвердження Інструкції про порядок надання пільг особам, які працюють у районах Крайньої Півночі і в місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі
--------------
Декларація про територіальний притулок
--------------
Другий протокол до Консульської конвенції між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Швецією
--------------
Консульська конвенція між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Швецією
--------------
Перший протокол до Консульської конвенції між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Швецією
--------------
Про порядок застосування Указу Президії Верховної Ради СРСР від 26 вересня 1967 р. "Про розширення пільг для осіб, що працюють у районах Крайньої Півночі та у місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі"
--------------
Резолюція 2263 (XXII) Генеральної Асамблеї ООН "Декларація про ліквідацію дискримінації щодо жінок"
--------------
Про заходи по поліпшенню експлуатації житлового фонду і об"єктів комунального господарства"
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Корейської Народно-Демократичної Республіки про співробітництво щодо рятування людського життя та надання допомоги суднам і літакам, що зазнають лихо на морі
--------------
Угода про культурне та наукове співробітництво між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Йорданським Хашимітським Королівством
--------------
Про поширення пільг для осіб, що працюють у районах Крайньої Півночі і у місцевостях, що прирівнюються до районів Крайньої Півночі
--------------
Угода про співробітництво в галузі наукових сільськогосподарських досліджень між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Урядом Італійської Республіки
--------------
Положення про планування сім"ї"
--------------
Про затвердження Положення про громадських вихователів неповнолітніх
--------------
Про затвердження Положення про комісії в справах неповнолітніх Української РСР
--------------
Про передачу додатково на вирішення міністрів і керівників відомств УРСР, виконкомів обласних, Київської і Севастопольської міських Рад депутатів трудящих питань господарського і культурного будівництва
--------------
Додаткова Угода до Гаазької угоди З Міжнародного Депонування Промислових Зразків від 28 листопада 1960 року
--------------
Конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності
--------------
Стокгольмський акт додатковий до Мадридської угоди про санкції за неправдиві та неправильні позначення походження виробів від 14 квітня 1891 р., переглянутої у Вашингтоні 2 червня 1911 р., у Гаазі 6 листопада 1925 р., у Лондоні 2 червня 1934 р., та у...
--------------
Угода про співробітництво в галузі кінематографії між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Французької Республіки
--------------
Конвенція про допомоги по інвалідності, по старості і у зв"язку з втратою годувальника N 128"
--------------
Рекомендація щодо розгляду скарг на підприємствах з метою їх вирішення N 130
--------------
Рекомендація щодо допомог по інвалідності, по старості та в зв"язку з втратою годувальника N 131"
--------------
Конвенція про максимальний вантаж, допустимий для перенесення одним працівником N 127
--------------
Рекомендація щодо зв"язків між адміністрацією і трудівниками на підприємстві N 129"
--------------
Рекомендація щодо максимального вантажу, допустимого для перенесення одним працівником N 128
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Федеральною Радою Швейцарії про повітряне сполучення
--------------
Резолюція 1235 (XLII) Економічної та соціальної ради "Питання про порушення прав людини і основних свобод, включаючи політику расової дискримінації та сегрегації і апартеїду в усіх країнах, особливо в колоніальних та інших залежних територіях"
--------------
Конвенція про порядок ведення промислових операцій у північній Атлантиці
--------------
Міжнародна конвенція стосовно реєстрації прав на судна, що будуються
--------------
При відшкодуванні збитків володільцем джерела підвищеної небезпеки враховується також вина потерпілого
--------------
Про невідкладні заходи по захисту грунтів від вітрової і водної ерозії в Українській РСР
--------------
Конвенція про Міжнародну гідрографічну організацію
--------------
Європейська конвенція про усиновлення дітей (ETS N 58)
--------------
Відмова прокурора від пред"явленого ним позову не позбавляє особу, інтересів якої це стосується, права вимагати розгляду справи по суті"
--------------
Перша Директива Ради 67/227/ЄЕС "Щодо гармонізації законодавства держав-членів стосовно податків з обороту"
--------------
Про переведення робітників і службовців підприємств, установ і організацій на п"ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями"
--------------
Про затвердження Положення про спостережні комісії при виконавчих комітетах місцевих Рад народних депутатів Української РСР
--------------
Залишення позову без розгляду з мотиву, що сторона не представила доказів на пітвердження позовних вимог, не відповідає законові
--------------
Договір про принципи діяльності держав стосовно дослідження та використання космічного простору, включаючи Місяць та інші небесні тіла
--------------
Протокол до Угоди між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Норвегії про повітряне сполучення від 31 березня 1956 року
--------------
Про внесення доповнень і змін до Кримінально-процесуального кодексу Української РСР
--------------
Інструкція з санітарного утримання приміщень та обладнання виробничих підприємств
--------------
Резолюція 2205 (XXI) Генеральної Асамблеї ООН
--------------
Протокол щодо статусу біженців
--------------
Резолюція 2198 (XXI) Генеральної Асамблеї ООН "Протокол щодо статусу біженців"
--------------
Міжнародний пакт про громадянські і політичні права
--------------
Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права
--------------
Факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права
--------------
Консульська конвенція між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Французькою Республікою
--------------
Протокол до Консульської конвенції між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Французькою Республікою, підписаної в Парижі 8 грудня 1966 року
--------------
Про заходи дальшого поліпшення роботи середньої загальноосвітньої школи в Українській РСР
--------------
Регламент Комісії N 17/66/Євратом "Про виключення з Правил поставок переміщення малих обсягів руд, вихідних матеріалів і спеціальних матеріалів, що розщеплюються"
--------------
Рекомендації Четвертої консультативної ради щодо Договору про Антарктику
--------------
Протокол, що вносить зміни до статті IV Конвенції, підписаної в Парижі 22 листопада 1928 р. і стосується міжнародних виставок
--------------
Рішення N 22-66 Європейського об"єднання вугілля та сталі "Про інформацію, що має надаватись підприємствами про їх інвестиції"
--------------
Про внесення доповнень до Кримінального кодексу Української РСР
--------------
Про доповнення Переліку документів, на підставі яких вчиняються нотаріальні виконавчі написи на стягнення грошей і майна
--------------
Декларація принципів міжнародного культурного співробітництва
--------------
Про ратифікацію поправки до Статуту Організації Об"єднаних Націй"
--------------
Про ратифікацію Консульської Конвенції між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Фінляндською Республікою
--------------
Угода про культурні зв"язки між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Шахіншахським Урядом Ірану"
--------------
Про примусове лікування і трудове перевиховання хронічних алкоголіків
--------------
Про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу Української РСР
--------------
Резолюція 1158 (XLI) Економічної та Соціальної Ради ООН "Питання про покарання військових злочинців та осіб, що здійснили злочини проти людства"
--------------
Протокол до Консульської Конвенції між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Японією
--------------
Консульська Конвенція між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Японією
--------------
Відкладаючи розгляд справи, суд повинен призначити день нового судового засідання, про що оголосити під розписку тим учасникам процесу, які з"явилися"
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Французької Республіки про співробітництво в галузі вивчення та освоєння космічного простору в мирних цілях
--------------
Рекомендація щодо професійного навчання рибалок N 126
--------------
Конвенція про свідоцтва щодо кваліфікації рибалок N 125
--------------
Рекомендація щодо ролі кооперативів у економічному та соціальному розвитку країн, що розвиваються N 127
--------------
Конвенція про приміщення для екіпажу на борту риболовних суден N 126
--------------
Правила перевезення вантажів "Правила перевезення рідких вантажів наливом у вагонах-цистернах та бункерних напіввагонах"
--------------
Міжнародна конвенція про збереження атлантичних тунців
--------------
Про введення в дію Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання за якістю
--------------
Правила перевезення вантажів
--------------
Справа в суді може бути закрита лише з підстав, передбачених законом
--------------
Про затвердження Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання за якістю
--------------
Інструкція про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання за якістю
--------------
Про внесення змін до Положення про державний нотаріат Української РСР
--------------
Міжнародна конвенція про вантажну марку 1966 року (укр/рос)
--------------
Заключний акт Міжнародної Конференції про вантажну марку 1966 року
--------------
Про внесення доповнень до статті 138 Кримінального кодексу Української РСР
--------------
Про часткову зміну порядку засвідчення вірності копій документів, які стосуються особистих прав і інтересів громадян
--------------
Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації
--------------
Конвенція про обмір суден внутрішнього плавання
--------------
Про доповнення Переліку документів, на підставі яких вчиняються нотаріальні виконавчі написи на стягнення грошей і майна
--------------
Інструкція про порядок реєстрації будинків та домоволодінь у містах і селищах міського типу Української РСР
--------------
Консульська конвенція між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Фінляндською Республікою
--------------
Арбітражний регламент Європейської економічної комісії ООН
--------------
Європейська конвенція про введення одноманітного закону про арбітраж
--------------
Про внесення змін і доповнень до Кримінально-процесуального кодексу Української РСР
--------------
Про доповнення Переліку документів, на підставі яких вчиняються нотаріальні виконавчі написи на стягнення грошей і майна
--------------
Таблиця ширини територіальних вод держав світу
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Центральноафриканської Республіки про повітряне сполучення
--------------
Декларація щодо неприпустимості втручання у внутрішні справи держав, про захист їх незалежності та суверенітету, прийнята 21.12.1965 Резолюцією 2131 (XX) на 20-ій сесії Генеральної Асамблеї ООН
--------------
Поправка до статті 109 Статуту Організації Об"єднаних Націй"
--------------
Резолюція 2037 (XX) Генеральної Асамблеї ООН Декларація про розповсюдження серед молоді ідеалів миру, взаємної поваги та взаєморозуміння між народами
--------------
Суд не вправі відмовити в прийнятті позовної заяви з мотиву, що позивач не представив доказів на ствердження своїх позовних вимог
--------------
Консульська конвенція між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Сполученим Королівством Великобританії і Північної Ірландії
--------------
Протокол до Консульської конвенції між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Сполученим Королівством Великобританії і Північної Ірландії, підписаної в Москві 2 грудня 1965 року
--------------
Конвенція про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах
--------------
Конвенція про юрисдикцію, право, що застосовується, та визнання рішень про усиновлення
--------------
Резолюція 2018 (XX) Генеральної Асамблеї ООН Рекомендації про згоду на шлюб, мінімальний шлюбний вік та реєстрацію шлюбу
--------------
Торговельна угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Австралійського Союзу
--------------
Про затвердження Угоди між Міністерством автомобільного транспорту і шосейних шляхів УРСР і Міністерством шляхів Польської Народної Республіки про утримання пограничних автодорожних мостів на радянсько-польському державному кордоні
--------------
Статут Об"єднаного інституту ядерних досліджень"
--------------
Правила перевезення вантажів
--------------
Правила пред"явлення і розгляду претензій (Розділ 38)"
--------------
Правила складання актів (Розділ 37)
--------------
Правила видачі вантажів
--------------
Правила експлуатації залізничних під"їзних шляхів Розділ 12"
--------------
Правила прийому вантажів до перевезення
--------------
Правила перевезень вантажів. Розділ 42 "Правила перевезень небезпечних вантажів (крім вантажів ВР і ОР)"
--------------
Пайові внески до житлово-будівельних кооперативів можуть бути конфісковані або вилучені на покриття збитків у разі, коли спорудження будинку ще не закінчено
--------------
Про затвердження ставок плати за проживання в гуртожитках підприємств, організацій і установ, підпорядкованих раднаргоспам, міністерствам, відомствам і місцевим Радам Української РСР
--------------
Правила зберігання вантажів
--------------
Правила переадресування вантажів
--------------
Відповідно до ст. 115 Цивільного кодексу спільне майно ділиться в натурі, коли це можливо без нерозмірної шкоди для його господарського призначення. У противному разі власник, що виділяється, одержує грошову компенсацію
--------------
Про затвердження списку пам'ятників мистецтва, історії та археології Української РСР
--------------
Угода між Міністерством автомобільного транспорту і шосейних шляхів Української Радянської Соціалістичної Республіки та Міністерством шляхів Польської Народної Республіки про утримання пограничних автодорожних мостів на радянсько-польському державному ко
--------------
Конвенція про медичний огляд молодих людей з метою визначення їхньої придатності до праці на підземних роботах у шахтах і копальнях N 124
--------------
Рекомендація щодо умов праці молодих людей, зайнятих на підземних роботах у шахтах та копальнях N 125
--------------
Правила заповнення накладної і комплекту перевізних документів
--------------
Інструкція про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю
--------------
Конвенція про транзитну торгівлю внутрішньоконтинентальних держав
--------------
Статут Міжнародного агентства з вивчення раку
--------------
Конвенція про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами
--------------
Про внесення змін і доповнень до статей 239, 249 і 251 Кримінального кодексу Української РСР
--------------
Конвенція про полегшення міжнародного морського судноплавства 1965 р. (укр/рос)
--------------
Протокол про привілеї та імунітети Європейських спільнот
--------------
Конвенція між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Польської Народної Республіки про запобігання виникненню випадків подвійного громадянства
--------------
Про внесення змін і доповнень до Положення про товариські суди та Кримінального кодексу Української РСР
--------------
Угода (у формі обміну листами) між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Японії про взаємну відмову від консульських зборів за видачу віз
--------------
Згідно з ст. 450 Цивільного кодексу відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки, несуть організації і громадяни, діяльність яких пов"язана з підвищеною небезпекою для оточення"
--------------
Про внесення змін до Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 4 січня 1965 року "Про внесення змін в адміністративне районування Української РСР"
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Сполучених Штатів Америки щодо промислу королівського краба
--------------
Конвенція про реєстрацію суден внутрішнього плавання
--------------
Протокол Європейської Угоди про захист телерадіомовлення
--------------
Європейська угода про запобігання радіомовлення зі станцій, що знаходяться за межами національної території (ETS N 53)
--------------
Справи за протестами порядком судового нагляду в президії обласного суду не може доповідати член суду, який раніше брав участь у розгляді цієї справи
--------------
Про внесення змін в адміністративне районування Української РСР
--------------
Резолюція 1995 (XIX) Організації Об"єднаних Націй"
--------------
Про затвердження Указу Президії Верховної Ради Української РСР "Про об"єднання обласних (промислових) і обласних (сільських) Рад депутатів трудящих Української РСР"
--------------
Додаткові статті для нагляду за монтажем машинного обладнання за кордоном (Європейська економічна комісія ООН, ECE/ME/574В, 1964 г.)
--------------
Про об"єднання обласних промислових і обласних сільських Рад депутатів трудящих Української РСР"
--------------
Європейська конвенція про покарання за дорожньо-транспортні злочини
--------------
Європейська конвенція про нагляд за умовно засудженими або умовно звільненими правопорушниками (ETS 051)
--------------
Про внесення змін і доповнень до статті 89 Кримінального кодексу Української РСР
--------------
Конвенція про Міжнародну Раду з дослідження моря
--------------
Про затвердження Інструкції про порядок нарахування заробітної плати робітників охорони здоров"я і соціального забезпечення"
--------------
Про затвердження Положення про державний нотаріат Української РСР та Переліку документів, на підставі яких вчиняються нотаріальні виконавчі написи на стягнення грошей і майна
--------------
Свідоцтво про хворобу, видане евакогоспіталем, не є військовим документом, що посвідчує особу громадянина, тому факт його належності може бути встановлений в судовому порядку
--------------
Конвенція про розробку Європейської фармакопеї із поправками, внесеними відповідно до положень Протоколу до неї *
--------------
Статут всесвітнього поштового союзу
--------------
Конвенція про політику в галузі зайнятості N 122
--------------
Про кримінальну відповідальність за посів південних маньчжурських і південних чуйських конопель
--------------
Рекомендація щодо політики в галузі зайнятості N 122
--------------
Рекомендація щодо гігієни в торгівлі та установах N 120
--------------
Конвенція про гігієну в торгівлі та установах N 120
--------------
Рекомендація щодо допомог у випадках виробничого травматизму N 121
--------------
Конвенція про допомоги у випадках виробничого травматизму N 121
--------------
Конвенція про єдиний закон про укладення договорів про міжнародну купівлю-продаж товарів
--------------
Конвенція про єдиний закон про міжнародну купівлю-продаж товарів
--------------
Про виключення будинку із списку пам'ятників архітектури Української РСР
--------------
Рекомендації Третьої консультативної ради щодо Договору про Антарктику
--------------
Протокол до Європейської конвенції щодо еквівалентності дипломів, що дають доступ до університетів (ETS N 49)
--------------
Консульська конвенція між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Урядом Сполучених Штатів Америки
--------------
Протокол до Консульської конвенції між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Урядом Сполучених Штатів Америки
--------------
Рекомендації, що стосуються охорони здоров"я в сільській місцевості"
--------------
Хельсінкська декларація Рекомендації для лікарів, що проводять біомедичні досліди на людині
--------------
Міжнародна хартія з охорони й реставрації нерухомих пам"яток і визначних місць (Венеціанська хартія)"
--------------
Угода між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Фінляндською Республікою про прикордонні водні системи
--------------
Протокол до Європейського кодексу соціального забезпечення ( ETS N 48 A )
--------------
Європейський кодекс соціального забезпечення
--------------
Про затвердження Статуту залізниць Союзу РСР
--------------
Про ратифікацію Віденської конвенції про дипломатичні зносини
--------------
Закон не передбачає можливості звільнення відповідача повністю від відшкодування збитків з мотиву його матеріальної незабезпеченості
--------------
Директива Ради 64/225/ЄЕС "Щодо скасування обмежень на свободу заснування діяльності і свободу надання послуг у сфері перестрахування і ретроцесії"
--------------
Директива 64/221 про узгодження спеціальних заходів, що стосуються пересування та проживання іноземних громадян
--------------
Про ратифікацію Віденської конвенції про дипломатичні зносини
--------------
Встановлення факту належності правовстановлюючих документів провадиться судовим порядком лише при неможливості його встановлення іншим шляхом
--------------
Декларація правових принципів, що регулюють діяльність держав з дослідження та використання космічного простору
--------------
Про порядок введення в дію Цивільного і Цивільного процесуального кодексів Української РСР
--------------
Конвенція про уніфікацію деяких положень патентного права (ETS N 47)
--------------
Резолюція 1904 (XVIII) Генеральної Асамблеї ООН "Декларація Організації Об"єднаних Націй про ліквідацію всіх форм расової дискримінації"
--------------
Про внесення доповнень до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів Української РСР
--------------
Дванадцять принципів організації охорони здоров"я для будь-якої національної системи охорони здоров"я"
--------------
Конвенція про правопорушення та деякі інші дії, вчинені на борту повітряного судна (Токіо, 14 вересня 1963 р.)
--------------
Про впорядкування справи обліку та охорони пам"ятників архітектури на території Української РСР"
--------------
Про внесення змін до списку ботанічних садів, що мають республіканське значення і охороняються державою
--------------
Договір про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, у космічному просторі та під водою
--------------
Директива Ради 63/474/ЄЕС "Що лібералізує грошові перекази стосовно невидимих трансакцій, не пов'язаних з рухом товарів, послуг, капіталу чи осіб"
--------------
Цивільний процесуальний кодекс України (ст.1 - ст.122)
--------------
Цивільний процесуальний кодекс України (постатейні матеріали)
--------------
Про затвердження Цивільного кодексу Української РСР
--------------
Про затвердження Цивільного процесуального кодексу Української РСР
--------------
Цивільний процесуальний кодекс України (додатки)
--------------
Цивільний кодекс Української РСР
--------------
Цивільний процесуальний кодекс України (ст.289 - ст.428)
--------------
Цивільний процесуальний кодекс України (ст.123 - ст.288)
--------------
Протокол до Міжнародної конвенції про рибальство у північно-західній частині Атлантичного океану
--------------
Конвенція про забезпечення машин захисними пристроями N 119
--------------
Рекомендація щодо забезпечення машин захисними пристроями N 118
--------------
Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу Української РСР
--------------
Віденська конвенція про цивільну відповідальність за ядерну шкоду
--------------
Про посилення відповідальності за згодовування худобі і птиці хліба та хлібопродуктів, скуплених у державних і кооперативних магазинах
--------------
Конвенція про привілеї та імунітети Дунайської Комісії
--------------
Спори про виселення громадян з нежилих приміщень підвідомчі судам
--------------
Конвенція про скорочення випадків багатогромадянства та про військову повинність у випадках багатогромадянства
--------------
Протокол N 2 про надання Європейському суду з прав людини повноважень робити консультативні висновки
--------------
Факультативний протокол про набуття громадянства
--------------
Факультативний протокол про обов"язкове вирішення спорів"
--------------
Віденська Конвенція про консульські зносини
--------------
Віденська Конвенція про консульські зносини
--------------
Угода про торгівлю та платежі між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Сполученими Штатами Бразилії
--------------
Про затвердження Указу Президії Верховної Ради Української РСР "Про утворення обласних (промислових) і обласних (сільських) Рад депутатів трудящих Української РСР"
--------------
Конвенція від 31 січня 1963 року, що доповнює Паризьку конвенцію від 29 липня 1960 року про відповідальність перед третьою стороною в галузі ядерної енергії
--------------
Про ратифікацію Європейської конвенції про зовнішньоторговельний арбітраж
--------------
Конвенція між урядом Союзу Радянських соціалістичних республік та урядом Угорської Народної Республіки про запобігання виникненню випадків подвійного громадянства
--------------
Про утворення промислових районів і віднесення деяких міст республіки до категорії міст обласного підпорядкування
--------------
Про віднесення міст до категорії обласного підпорядкування
--------------
Про утворення обласних (промислових) і обласних (сільських) Рад депутатів трудящих Української РСР
--------------
Про утворення нових районів у містах Запоріжжі, Кривому Розі та Одесі Української РСР
--------------
Про віднесення в підпорядкування обласних (промислових) Рад депутатів трудящих міських поселень Української РСР
--------------
Угода щодо застосування Європейської конвенції про зовнішньоторговельний арбітраж
--------------
Про затвердження Указу Президії Верховної Ради СРСР "Про доповнення статті 1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 10 лютого 1960 р. "Про впорядкування пільг для осіб, які працюють у районах Крайньої Півночі і в місцевостях, прирівняних до районів К..."
--------------
Протокол про заснування комісії примирення та добрих послуг для вирішення розбіжностей, що можуть виникнути між державами, що приймають участь у Конвенції про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти
--------------
Конвенція про згоду на взяття шлюбу, шлюбний вік та реєстрацію шлюбу від 7 листопада 1962 року
--------------
Про порушення трудового законодавства у застосуванні надурочних робіт у промисловості
--------------
Договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Фінляндською Республікою про передачу в оренду Фінляндській Республіці радянської частини Сайменського каналу і острова Малий Висоцький
--------------
Торговельна угода між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Федеративною Республікою Камерун
--------------
Протокол, що стосується зміни Конвенції про міжнародну цивільну авіацію
--------------
Про внесення змін і доповнень до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів Української РСР
--------------
Рекомендації Другої консультативної ради щодо Договору про Антарктику
--------------
Про заходи по впорядкуванню утримання легкових автомобілів і мотоциклів, що знаходяться в особистій власності громадян Української РСР
--------------
Угода про співробітництво та взаємодопомогу в митних справах
--------------
Про доповнення статті 1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 10 лютого 1960 р. "Про впорядкування пільг для осіб, які працюють у районах Крайньої Півночі і в місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі"
--------------
Конвенція про рівноправність громадян країни та іноземців і осіб без громадянства у галузі соціального забезпечення N 118
--------------
Рекомендація щодо професійного навчання N 117
--------------
Рекомендація щодо скорочення тривалості робочого часу N 116
--------------
Конвенція про основні цілі та норми соціальної політики N 117
--------------
Акт про поправки до Статуту Міжнародної організації праці
--------------
Конвенція про створення Європейської організації з космічних досліджень
--------------
Міжнародна Конвенція про відповідальність операторів ядерних суден 1962 року
--------------
Про режим робочого часу працівників радгоспів та інших державних підприємств сільського господарства
--------------
Про посилення боротьби з бур'янами
--------------
Про посилення боротьби з бур'янами
--------------
Про посилення боротьби з бур'янами
--------------
Про визнання нечинними рішень ЦК КПРС і Уряду СРСР в зв"язку з прийняттям нових кримінальних, кримінально-процесуальних законів та законів про судоустрій Союзу РСР і союзних республік"
--------------
Договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Федеративною Народною Республікою Югославією про правову допомогу у цивільних, сімейних та кримінальних справах
--------------
Резолюція (62) 2 Комітету міністрів державам-членам відносно виборчих, громадянських та соціальних прав ув"язнених"
--------------
Про зміну і визнання нечинними рішень Уряду СРСР в зв"язку з затвердженням Положення про поставки продукції виробничо-технічного призначення та Положення про поставки товарів народного споживання"
--------------
Про порядок відшкодування громадянам вартості належних їм жилих будинків, інших будівель та пристроїв, що зносяться у зв'язку з вилученням земельних ділянок для державних або громадських потреб, і забезпечення їх жилою площею
--------------
Про доповнення Кримінального кодексу Української РСР статтею 147-2
--------------
Четвертий протокол до Генеральної угоди про привілеї та імунітети Ради Європи Париж, 16 грудня 1961 року
--------------
Угода про співробітництво в галузі технічного нагляду за суднами та їх класифікації
--------------
Митна конвенція про карнет A.T.A. для тимчасового ввезення товарів (Конвенція A.T.A.)
--------------
Міжнародна конвенція з охорони нових сортів рослин
--------------
Міжнародна конвенція по охороні нових сортів рослин (Париж, 2 грудня 1961 року)
--------------
Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення
--------------
Європейська соціальна хартія
--------------
Конвенція, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів (укр/рос)
--------------
Конвенція про колізії законів, що стосуються форми заповітних розпоряджень
--------------
Конвенція, додаткова до Варшавської конвенції, для уніфікації деяких правил, що стосуються міжнародних повітряних перевезень, здійснюваних особами, які не є перевізниками за договором
--------------
Питання охорони ґрунтів і захисних лісонасаджень на території Української РСР
--------------
Справи про виконання умов договору і надання квартири в зв"язку з участю у будівництві жилого будинку підвідомчі судам"
--------------
Конвенція про скорочення безгромадянства
--------------
Рекомендації Першої консультативної ради щодо Договору про Антарктику
--------------
Про зміну статей 24 і 80 Кримінального кодексу Української РСР
--------------
Рекомендація щодо житлового будівництва для працівників N 115
--------------
Про посилення відповідальності за самогоноваріння і пияцтво в Українській РСР
--------------
Про внесення змін і доповнень до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів Української РСР
--------------
Конвенція про частковий перегляд конвенцій, прийнятих Генеральною Конференцією Міжнародної організації праці на своїх перших тридцяти двох сесіях, з метою уніфікації положень про підготовку Адміністративною радою Міжнародного бюро праці доповідей про зас
--------------
Протокол, що стосується зміни Конвенції про міжнародну цивільну авіацію
--------------
Угода про економічне і технічне співробітництво між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Сомалійською Республікою
--------------
Обмін листами між Урядом СРСР та Урядом Республіки Куба про перетворення Тимчасової торговельної місії СРСР в Торговельне представництво СРСР в Республіці Куба
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Турецької Республіки про пряме залізничне сполучення
--------------
Європейська конвенція про зовнішньоторговельний арбітраж
--------------
Факультативний протокол про обов"язкове вирішення спорів"
--------------
Факультативний протокол про набуття громадянства
--------------
Віденська конвенція про дипломатичні зносини 18 квітня 1961 р.
--------------
Єдина конвенція про наркотичні засоби
--------------
Кримінально-процесуальний кодекс України
--------------
Кримінальний кодекс України ( від статті 147 до статті 263 )
--------------
Кримінально-процесуальний Кодекс України ( від статті 94 до статті 236-8 )
--------------
Кримінальний кодекс України (додаток)
--------------
Кримінальний кодекс України
--------------
Кримінально-процесуальний Кодекс України ( від статті 237 до статті 449)
--------------
Про затвердження Кримінального кодексу Української РСР
--------------
Про затвердження Кримінально-процесуального кодексу Української РСР
--------------
Конвенція про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти
--------------
Рекомендація щодо найбільш ефективних заходів забезпечення загальнодоступності музеїв
--------------

| Головна сторінка |

 

інший список документів наступний список правових актів