Законодавство до 1993 року

| зміст |
Сторінка 35

Рекомендація щодо найбільш ефективних заходів забезпечення загальнодоступності музеїв
--------------
Резолюція 1514 (XV) Генеральної Асамблеї ООН "Декларація про надання незалежності колоніальним державам та народам"
--------------
Міжнародна конвенція щодо співробітництва у галузі безпеки аеронавігації "ЄВРОКОНТРОЛЬ"
--------------
Гаазький Акт Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків
--------------
Про робочий час і час відпочинку працівників залізничного транспорту та метрополітенів
--------------
Про заходи по охороні грунтів і захисних лісонасаджень на території Української РСР
--------------
Про заходи по охороні грунтів і захисних лісонасаджень на території Української РСР
--------------
Торговельна угода між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Республікою Гана
--------------
Конвенція про відповідальність перед третьою стороною в галузі ядерної енергії
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік, Урядом Народної Республіки Болгарії та Урядом Румунської Народної Республіки про вантажну марку для суден, що плавають під прапором і між портами СРСР, НРБ та РНР у Чорному морі
--------------
Консульська конвенція між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Федеративною Республікою Югославією (з доповненнями від 22 травня 1980 року)
--------------
Про встановлення шестигодинного робочого дня для всіх робітників, зайнятих на підземних роботах у вугільній, сланцевій та інших галузях гірничодобувної промисловості, а також на підземних роботах з будівництва шахт (рудників), тунелів та метрополітенів
--------------
Конвенція про захист працівників від іонізуючої радіації N 115
--------------
Рекомендація щодо захисту працівників від іонізуючої радіації N 114
--------------
Договір про торгівлю та мореплавство між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Корейською Народно-Демократичною Республікою
--------------
Рекомендація щодо консультацій та співробітництва між державною владою та організаціями підприємців і працівників у галузевому та в національному масштабі N 113
--------------
Міжнародна Конвенція з охорони людського життя на морі 1960 року
--------------
Про інструкцію про застосування єдиної журнально-ордерної форми рахівництва для невеликих підприємств і господарських організацій
--------------
Про передачу профспілкам санаторіїв і будинків відпочинку Міністерства охорони здоров'я УРСР
--------------
Конвенція про уніфікацію деяких правил щодо відповідальності за зіткнення суден внутрішнього плавання
--------------
Про Інструкцію щодо застосування єдиної журнально-ордерної форми рахівництва
--------------
Про стан перевозок пасажирів, вантажів і пошти по місцевих лініях цивільного повітряного флоту в Українській РСР
--------------
Про впорядкування пільг для осіб, які працюють у районах Крайньої Півночі і в місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі
--------------
Про порядок застосування Указу Президії Верховної Ради Союзу РСР від 10 лютого 1960 року "Про впрорядкування пільг для осіб, які працюють в районах Крайньої Півночі і в місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі"
--------------
Про впорядкування пільг для осіб, які працюють у районах Крайньої Півночі і в місцевостях, прирівнених до районів Крайньої Півночі
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Китайської Народної Республіки про спільний захист лісів від пожеж
--------------
Конвенція про заснування Європейської асоціації вільної торгівлі
--------------
Угода про міжнародне пряме змішане залізнично-водне вантажне сполучення (МЗВС)
--------------
Угода про співробітництво в галузі ветеринарії
--------------
Угода про співробітництво в галузі карантину та захисту рослин від шкідників і хвороб
--------------
Європейська конвенція про академічне визнання університетських кваліфікацій (ETS 032)
--------------
Угода між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Народною Республікою Болгарією про соціальне забезпечення
--------------
Договір про Антарктику
--------------
Декларація прав дитини
--------------
Про зони санітарної охорони каналу Північний Донець - Донбас, Червонооскільського, резервних - Артемівського, Горлівського, Волинцівського та Верхньо-Кальміуського водоймищ і річок Північний Донець та Оскіл
--------------
Угода між Урядами Союзу Радянських Соціалістичних Республік, Народної Республіки Болгарія та Румунської Народної Республіки про рибальство у Чорному морі
--------------
Угода про привілеї та імунітети Міжнародного агентства з атомної енергії
--------------
Рекомендація щодо служб охорони здоров"я на підприємстві N 112"
--------------
Конвенція про мінімальний вік рибалок, що приймаються на роботу N 112
--------------
Конвенція про медичний огляд рибалок N 113
--------------
Конвенція про трудові договори рибалок N 114
--------------
Угода між Міжнародним агентством з атомної енергії та Всесвітньою організацією охорони здоров"я"
--------------
Положення про персонал Всесвітньої організації охорони здоров"я"
--------------
Європейська угода про відміну віз для біженців (ETS 531)
--------------
Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах
--------------
Третій протокол до Генеральної угоди про привілеї та імунітети Ради Європи (ETS N 28)
--------------
Про організацію авіаційного сполучення між Сімферополем, Ялтою та іншими містами Південного берега Криму
--------------
Консульський договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Австрійською Республікою
--------------
Конвенція про рибальство у північно-східній частині Атлантичного океану
--------------
Європейська угода про обмін лікувальними субстанціями людського походження
--------------
Конвенція про міжнародний обмін виданнями
--------------
Конвенція про обмін офіційними виданнями та урядовими документами між державами
--------------
Статути Агенції Євратому з поставок
--------------
Лісабонська угода про захист зазначень місця походження виробів та їх міжнародної реєстрації
--------------
Про порядок опублікування законів Української РСР, постанов та інших актів Верховної Ради Української РСР, указів і постанов Президії Верховної Ради Української РСР і набрання ними чинності
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Сполученої Арабської Республіки про суднопластво
--------------
Конвенція між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Монгольської Народної Республіки про врегулювання питання про громадянство осіб з подвійним громадянством
--------------
Основні умови прийому і здачі експортних та імпортних вантажів на залізничних станціях і в морських портах
--------------
Регламент (ЄВРАТОМ) N 3, забезпечуючий виконання статті 24 Договору, що засновує Європейське Співтовариство з Атомної Енергії
--------------
Угода між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Угорською Народною Республікою про співробітництво та взаємодопомогу з митних питань
--------------
Договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Угорською Народною Республікою про надання правової допомоги у цивільних, сімейних та кримінальних справах
--------------
Договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Угорською Народною Республікою про надання правової допомоги у цивільних, сімейних та кримінальних справах (в редакції Протоколу від 19.10. 1971)
--------------
Договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Народною Республікою Албанією про надання правової допомоги у цивільних, сімейно-шлюбних та кримінальних справах
--------------
Конвенція про дискримінацію в галузі праці та занять N 111 (укр/рос)
--------------
Протокол між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Королівським Урядом Афганістану про спільне проведення робіт з комплексного використання водних ресурсів ріки Аму-Дар"ї на дільниці, що є кордоном між Радянським Союзом та Афганістаном"
--------------
Рекомендація щодо дискримінації в галузі праці та занять N 111
--------------
Конвенція про умови праці на плантаціях N 110
--------------
Конвенція про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень
--------------
Рекомендація щодо соціальних умов та безпеки моряків у зв"язку з реєстрацією суден N 108"
--------------
Конвенція про заробітну плату, робочий час на борту суден та склад суднового екіпажу (переглянута у 1958 році) N 109
--------------
Рекомендація щодо заробітної плати, робочого часу на борту суден і складу суднового екіпажу N 109
--------------
Рекомендація щодо медичних консультацій по радіо для суден у морі N 106
--------------
Рекомендація щодо вмісту суднових аптечок N 105
--------------
Конвенція про національні посвідчення особи моряків N 108
--------------
Про затвердження Положення про житлово-будівельні колективи та індивідуальних забудовників у містах і селищах міського типу Української РСР
--------------
Конвенція про відкрите море
--------------
Конвенція про континентальний шельф
--------------
Конвенція про територіальне море та прилеглу зону
--------------
Резолюція, прийнята Конференцією Об"єднаних Націй з питань морського права "Особливі обставини, що стосуються прибережних рибних промислів"
--------------
Резолюція, прийнята Конференцією Об"єднаних Націй з питань морського права "Співробітництво у проведенні охоронних заходів"
--------------
Угода щодо загальних питань з торгівлі та мореплавства між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Федеративною Республікою Німеччина
--------------
Консульський договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Федеративною Республікою Німеччиною
--------------
Резолюція, прийнята Конференцією Об"єднаних Націй з питань морського права "Міжнародні конвенції про охорону рибних ресурсів"
--------------
Резолюція, прийнята Конференцією Об"єднаних Націй з питань морського права "Гуманні способи забою морських тварин"
--------------
Конвенція про закон, що застосовується до передачі права власності у разі міжнародного купівлі-продажу товарів
--------------
Договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Румунською Народною Республікою про надання правової допомоги у цивільних, сімейних та кримінальних справах
--------------
Договір про торгівлю та мореплавство між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Демократичною Республікою В"єтнам"
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Цейлону про економічне та технічне співробітництво
--------------
Договір про заснування Економічного союзу Бенілюкс
--------------
Угода про рибальство у водах Дунаю між Урядами Союзу Радянських Соціалістичних Республік, Народної Республіки Болгарії, Румунської Народної Республіки та Федеративної Народної Республіки Югославії
--------------
Договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Польською Народною Республікою про правову допомогу і правові стосунки у цивільних, сімейних та кримінальних справах
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії про повітряне сполучення
--------------
Договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Корейською Народно-Демократичною Республікою про надання правової допомоги у цивільних, сімейних та кримінальних справах
--------------
Європейська угода про правила, що регулюють пересування осіб між державами-членами Ради Європи (ETS N 25 ) (укр/рос)
--------------
Європейська конвенція про видачу правопорушників
--------------
Конвенція між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Народною Республікою Болгарія про врегулювання питання про громадянство осіб з подвійним громадянством
--------------
Торговельний договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Японією
--------------
Договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Німецькою Демократичною Республікою про правову допомогу у цивільних, сімейних та кримінальних справах
--------------
Угода, що стосується моряків-біженців
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Норвегії про заходи щодо регулювання промислу тюленів та охорони запасів тюленів в північно-східній частині Атлантичного океану
--------------
Міжнародна конвенція про обмеження відповідальності власників морських суден та Протокол підписання
--------------
Конвенція між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Чехословацькою Республікою про врегулювання питання про громадянство осіб з подвійним громадянством
--------------
Європейська Угода про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ)
--------------
Консульська Конвенція між Союзом Радянських соціалістичних республік та Народною Республікою Албанією
--------------
Резолюція 663 (XXIV) Економічної та Соціальної Ради ООН "Світове соціальне положення"
--------------
Резолюція 652 (XXIV) Економічної та Соціальної Ради ООН "Доповідь Комісії з прав жінки"
--------------
Конвенція про щотижневий відпочинок в торгівлі та установах N 106
--------------
Рекомендація N 104 про захист та інтеграцію корінного та іншого населення, яке веде племінний або напівплемінний спосіб життя, у незалежних країнах
--------------
Конвенція про захист і інтеграцію корінного та іншого населення, що веде племінний та напівплемінний спосіб життя, у незалежних державах N 107
--------------
Конвенція про скасування примусової праці N 105
--------------
Ніццька угода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків від 15 червня 1957 р., переглянута в Стокгольмі 14 липня 1967 р. і в Женеві 13 травня 1977 р. і змінена 28 вересня 1979 р.
--------------
Про порядок виплати заробітної плати робітникам за першу половину місяця
--------------
Санітарні правила щодо улаштування, утримання та обладнання молокороздавальних пунктів на промислових підприємствах
--------------
Протокол про Статут Суду Європейського економічного співтовариства
--------------
Договір про заснування європейського співтовариства з атомної енергії
--------------
Договір про заснування Європейського економічного співтовариства
--------------
Конвенція про громадянство одруженої жінки
--------------
Тимчасова конвенція про збереження котиків північної частини Тихого океану
--------------
Загальні умови експортних постачань і монтажу машинного обладнання (Європейська економічна комісія ООН, ECE/ME/574А, 1957 г.)
--------------
Про затвердження Положення про державний нотаріат Української РСР
--------------
Європейська конвенція про еквівалентність періодів університетської освіти (ETS N 021)
--------------
Другий протокол до Генеральної угоди про привілеї та імунітети Ради Європи Париж, 15 грудня 1956 року
--------------
Конвенція про податкове обкладення дорожніх перевізних засобів, що використовуються для міжнародного дорожнього перевезення вантажів
--------------
Рекомендація, що визначає принципи міжнародної регламентації археологічних розкопок
--------------
Статут Міжнародного агентства по атомній енергії
--------------
Спільна декларація Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Японії
--------------
Правила на час збройного конфлікту
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік, Урядом Народної Республіки Болгарії і Урядом Румунської Народної Республіки про співробітництво у разі рятування людського життя та надання допомоги суднам і літакам, що зазнали лиха на Чорн...
--------------
Додаткова конвенція про скасування рабства, работоргівлі та інститутів і звичаїв подібних до рабства
--------------
Про затвердження списків виробництв, цехів, професій та посад, робота на яких дає право на державну пенсію на пільгових умовах та у пільгових розмірах
--------------
Угода про проведення Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Китайською Народною Республікою спільних науково-дослідних робіт з виявлення природних ресурсів та перспектив розвитку продуктивних сил басейну ріки Амур та проектно-розвідувальних ро...
--------------
Про державні пенсії
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік, Урядом Китайської Народної Республіки та Урядом Корейської Народно-Демократичної Республіки про співробітництво у разі рятування людського життя та надання допомоги суднам і літакам, що зазн...
--------------
Рекомендація щодо професійного навчання в сільському господарстві N 101
--------------
Рекомендація щодо побутового обслуговування працівників N 102
--------------
Конвенція про стягнення аліментів за кордоном ( укр/рос )
--------------
Статут Міжнародної організації кримінальної поліції Інтерполу
--------------
Конвенція про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів ( КДПВ )
--------------
Митна Конвенція, що стосується контейнерів
--------------
Протокол про підписання митної Конвенції, що стосується контейнерів
--------------
Конвенція про податкове обкладення приватних дорожніх перевізних засобів, що використовуються у міжнародному русі
--------------
Конвенція про рибальство у відкритому морі у північно-західній частині Тихого океану між Союзом Радянських Соціалістічних Республік та Японією (витяг)
--------------
Угода між Всесоюзною торговою палатою (Москва) і Японською комерційною арбітражною асоціацією (Токіо) про арбітражне застереження, що підлягає включенню в контракти, які укладаються між радянськими зовнішньоторговельними організаціями та японськими ф...
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Норвегії про повітряне сполучення
--------------
Про затвердження списку пам"ятників архітектури по Українській РСР"
--------------
Про скорочення тривалості робочого дня для робітників та службовців у передвихідні та передсвяткові дні
--------------
Торговельна угода між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Канадою
--------------
Загальні умови купівлі-продажу пиломатеріалів хвойних порід (Європейська економічна комісія ООН ECE/ME/410 1956 р.)
--------------
Угода про науково-технічне співробітництво між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Федеративною Народною Республікою Югославією
--------------
Європейська конвенція про облаштування та підприємництво
--------------
Статут внутрішнього водного транспорту Союзу РСР
--------------
Протокол про поправки до Конвенції для уніфікації деяких правил, що стосуються міжнародних повітряних перевезень, підписаної у Варшаві 12 жовтня 1929 р.
--------------
Про амністію радянських громадян, які співробітничали з окупантами в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 р.р.
--------------
Мінімальні стандартні правила поводження з в"язнями"
--------------
Про зміну статті 6 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 1 серпня 1945 р. "Про пільги для осіб, які працюють в районах Крайньої Півночі"
--------------
Рекомендація щодо захисту працівників-мігрантів у слаборозвинених країнах і територіях N 100
--------------
Рекомендація щодо перекваліфікації інвалідів N 99
--------------
Конвенція про відміну кримінальних санкцій за порушення трудових договорів працівниками з корінного населення N 104
--------------
Конвенція про право, що застосовується до міжнародної купівлі-продажу товарів
--------------
Нота Міністерства закордонних справ СРСР стосовно Гаазьких конвенцій та декларацій 1899 і 1907 рр.
--------------
Загальні умови експортних поставок машинного обладнання (Європейська економічна комісія ООН, ECE/ME/574, 1955 р.)
--------------
Правила процедури Всесвітньої асамблеї охорони здоров"я"
--------------
Європейська культурна конвенція 1954 року (укр/рос)
--------------
Європейська конвенція про міжнародну патентну класифікацію
--------------
Декларація 900 (IX) Генеральної Асамблеї ООН "Міжнародна технічна конференція щодо збереження тваринних морських ресурсів"
--------------
Декларація про спільний захист
--------------
Конвенція про дозвіл на експлуатацію ресурсів південної частини Тихого океану (Витяг)
--------------
Радянсько-китайське комюніке про виведення радянських військових частин з Китайської військово-морської бази Порт-Артур, що спільно використовується та про перехід цієї бази в повне розпорядження Китайської Народної Республіки
--------------
Конвенція про статус апатридів
--------------
Заключна декларація Женевської наради з питання відновлення миру в Індокитаї, в якому взяли участь представники Камбоджі, держави В"єтнам, Сполучених Штатів Америки, Франції, Лаосу, Демократичної Республіки В"єтнам, Китайської Народної Республіки, Сп..."
--------------
Про ратифікацію Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року про захист жертв війни
--------------
Угода між Урядом Французької Республіки та Організацією Об"єднаних Націй з питань освіти, науки і культури щодо центральних установ ЮНЕСКО та її привілеїв і імунітету на території Франції"
--------------
Рекомендація щодо оплачуваних відпусток N 98
--------------
Протокол, що стосується зміни Конвенції про міжнародну цивільну авіацію
--------------
Протокол, що стосується певних змін Конвенції про міжнародну цивільну авіацію
--------------
Митна конвенція про тимчасовий ввіз приватних дорожніх перевізних засобів
--------------
Протокол про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту
--------------
Підсумковий акт міжурядової конференції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту
--------------
Виконавчий регламент Конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту
--------------
Конвенція про захист культурних цінностей на випадок збройного конфлікту
--------------
Про чергування на підприємствах і в установах
--------------
Про організацію добровільних пожежних дружин на промислових підприємствах та інших об"єктах міністерств і відомств Української РСР"
--------------
Конвенція з питань цивільного процесу
--------------
Статут Міжнародної Федерації молоді з вивчення та охорони природи
--------------
Європейська конвенція про соціальну та медичну допомогу та Протокол до неї (ETS N 14)
--------------
Додатковий протокол до Європейської тимчасової угоди про соціальне забезпечення по старості, інвалідності та у разі втрати годувальника (ETS N 12A)
--------------
Європейська конвенція щодо еквівалентності дипломів, що дають доступ до університетів (ETS N 15)
--------------
Європейська тимчасова угода про соціальне забезпечення по старості, інвалідності та у разі втрати годувальника (ETS N 12)
--------------
Європейська Конвенція про формальні вимоги до заявки на патент
--------------
Європейська тимчасова угода про соціальне забезпечення, за винятком випадків, що відносяться до соціального забезпечення по старості, інвалідності та у разі втрати годувальника (ETS N 13)
--------------
Протокол про внесення змін до Конвенції про рабство, що підписана в Женеві 25 вересня 1926 року
--------------
Статут Міжнародної організації з міграції
--------------
Про судову практику щодо застосування конфіскації
--------------
Про режим робочого дня в міністерствах, відомствах та інших радянських установах
--------------
Про зберігання за робітниками і службовцями, залученими на сільськогосподарські роботи, заробітної плати по місцю їх роботи в розмірі 100 % середнього місячного заробітку за останні три місяці
--------------
Рекомендація щодо охорони здоров"я працівників на місцях роботи N 97"
--------------
Рекомендація щодо мінімального віку допуску на підземні роботи в шахтах N 96
--------------
Рішення N 30-53 Європейського об"єднання вугілля та сталі "Про діяльність, заборонену Статтею 60 (1) Угоди, на спільному ринку вугілля і сталі"
--------------
Конвенція про політичні права жінок
--------------
Загальні умови контакту на поставку обладнання та машин для експорту, вироблені під керівництвом Економічної Комісії для Європи Організації Об"єднаних Націй"
--------------
Рішення N 4-53 Європейського об"єднання вугілля та сталі "Про публікацію прайслистів і умов продажу, що застосовуються підприємствами у вугільній та залізорудній галузях промисловості"
--------------
Резолюція 630 (VII), що прийнята Генеральною Асамблеєю ООН "Конвенція про міжнародне право спростування"
--------------
Конвенція про міжнародне право спростування
--------------
Протокол до Генеральної угоди про привілеї та імунітети Ради Європи (укр/рос)
--------------
Конвенція про збитки, завдані іноземними повітряними суднами третім особам на поверхні
--------------
Додатковий протокол 3 до Всесвітньої конвенції про авторське право щодо умов ратифікації, прийняття або приєднання
--------------
Додатковий протокол 1 до Всесвітньої конвенції про авторське право щодо застосування цієї конвенції до творів осіб без громадянства та біженців
--------------
Резолюція, що стосується статті XI Всесвітньої конвенції про авторське прав
--------------
Додатковий протокол 2 до Всесвітньої конвенції про авторське право щодо застосування цієї конвенції до творів, що видаються різними міжнародними організаціями
--------------
Всесвітня конвенція про авторське право 1952 року
--------------
Декларація про морську зону
--------------
Всесвітня поштова конвенція
--------------
Конвенція про мінімальні норми соціального забезпечення N 102
--------------
Рекомендація щодо охорони материнства N 95
--------------
Конвенція про охорону материнства (переглянута в 1952 році) N 103
--------------
Конвенція про оплачувані відпустки в сільському господарстві N 101
--------------
Рекомендація щодо оплачуваних відпусток у сільському господарстві N 93
--------------
Рекомендація щодо консультацій та співробітництва між роботодавцями і працівниками на рівні підприємства N 94
--------------
Резолюція Міжнародної організації праці "Про незалежність профспілкового руху"
--------------
Міжнародна конвенція про уніфікацію деяких правил щодо кримінальної юрисдикції зі справ зіткнення суден та інших подій, зв"язаних з судноплавством"
--------------
Міжнародна конвенція про деякі правила, що стосуються цивільної юрисдикції з питань про зіткнення суден
--------------
Угода про міжнародне пасажирське сполучення (УМПС) ( із змінами та доповненнями на 30 травня 1999 року )
--------------
Угода про міжнародне залізничне вантажне сполучення ( УМВС)
--------------
Службова інструкція до Угоди про міжнародне пасажирське сполучення
--------------
Статут Гаазької конференції з міжнародного приватного права
--------------
Резолюції щодо Статуту, ухвалені Комітетом міністрів на його восьмій та дев"ятій сесіях з метою їх подальшого включення до переглянутого Статуту і Резолюція Комітету міністрів, ухвалена на його восьмій сесії (травень 1951 року)"
--------------
Конвенція про статус біженців
--------------
Рекомендація щодо рівного винагородження чоловіків і жінок за працю рівної цінності N 90
--------------
Рекомендація щодо колективних договорів N 91
--------------
Конвенція про рівне винагородження чоловіків і жінок за працю рівної цінності N 100
--------------
Конвенція про процедуру встановлення мінімальної заробітної плати в сільському господарстві N 99
--------------
Угода між сторонами Північноатлантичного Договору щодо статусу їх збройних сил
--------------
Договір про заснування Європейського об'єднання вугілля та сталі
--------------
Конвенція про заснування Європейської і Середземноморської організації захисту рослин 1951 року
--------------
Угода про порядок плавання прикордонними ріками Амур, Уссурі, Аргунь, Сунгача і оз. Ханка та про встановлення судноплавних умов на цих водних шляхах
--------------
Положення про фінанси Всесвітньої організації охорони здоров"я"
--------------
Конвенція про створення Ради Митного Співробітництва 1950 року
--------------
Резолюція 428 (V) Генеральної Асамблеї ООН "Статут управління Верховного Комісара Організації Об"єднаних Націй зі справ біженців"
--------------
Резолюція 423 (V) Генеральної Асамблеї ООН День прав людини
--------------
Резолюція 378 (V) Генеральної Асамблеї ООН "Обов"язки держав у разі відкриття військових дій"
--------------
Конвенція про захист прав людини та основних свобод
--------------
Резолюція 377 (V) Генеральної Асамблеї ООН "Єдність на користь миру"
--------------
Рекомендація щодо професійного навчання дорослих, включаючи інвалідів N 88
--------------
Угода про ввезення матеріалів освітнього, наукового і культурного характеру
--------------
Конвенція про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції третіми особами
--------------
Міжнародний кодекс медичної етики
--------------
Форма морського протесту, прийнятого Міжнародним морським комітетом 19-24 вересня 1949 р. в Амстердамі
--------------
Угода про заснування Генеральної Ради з рибальства в Середземному морі (витяг)
--------------
Протокол про дорожні знаки та сигнали
--------------
Генеральна угода про привілеї та імунітети Ради Європи (укр/рос)
--------------
Конвенція про поліпшення долі поранених, хворих та осіб, які зазнали корабельної аварії, із складу збройних сил на морі
--------------
Конвенція про поліпшення долі поранених і хворих у діючих арміях
--------------
Конвенція про захист цивільного населення під час війни
--------------
Конвенція про поводження з військовополоненими
--------------
Рекомендація щодо професійного орієнтування N 87
--------------
Рекомендація щодо захисту заробітної плати N 85
--------------
Рекомендація щодо працівників-мігрантів (переглянута в 1949 році) N 86
--------------
Конвенція про платні бюро з найму (переглянута 1949 року) N 96
--------------
Конвенція про працівників-мігрантів (переглянута 1949 року) N 97
--------------
Конвенція про захист заробітної плати N 95
--------------
Конвенція про застосування принципів права на організацію і на ведення колективних переговорів N 98
--------------
Права та обов'язки асоційованих членів Організації та інших територій
--------------
Конвенція про положення про працю в договорах, що укладаються державними органами влади N 94
--------------
Рекомендація щодо положень про працю в договорах, укладених державними органами влади N 84
--------------
Конвенція про оплачувані відпустки морякам (переглянута 1949 року) N 91
--------------
Конвенція про приміщення для екіпажу на борту суден (переглянута 1949 року) N 92
--------------
Статут Ради Європи
--------------
Протокол про змінення Договору про боротьбу з розповсюдженням порнографічних видань, підписаного в Парижі 4 травня 1910 року
--------------
Загальний акт про мирне вирішення міжнародних спорів від 26 вересня 1928 р. з поправками, внесеними Генеральною Асамблеєю ООН від 28 квітня 1949 р.
--------------
Про відпустки працівникам науково-дослідних, учбових та культурно-освітніх закладів
--------------
Північноатлантичний договір (укр/рос)
--------------
Про назви виноградних вин, що виготовляються виноробною промисловістю Міністерства харчової промисловості УРСР
--------------
Загальна декларація прав людини
--------------
Угода про сприяння розповсюдженню в міжнародному плані наочно-звукових матеріалів освітнього, наукового та культурного характеру
--------------
Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього
--------------
Про обов'язкове нотаріальне посвідчення договорів про відчуження будівель у сільських місцевостях
--------------
Про обов"язкове нотаріальне посвідчення договорів про відчуження будівель у сільських місцевостях"
--------------
Статут Міжнародного союзу охорони природи та природних ресурсів
--------------
Європейська конвенція радіомовлення
--------------
Женевська декларація
--------------
Конвенція про режим судноплавства на Дунаї (укр/рос)
--------------
Права та обов'язки асоційованих членів Організації та інших територій
--------------
Угода між Продовольчою та сільськогосподарською організацією Об"єднаних Націй та Всесвітньою організацією охорони здоров"я"
--------------
Угода між Організацією Об"єднаних Націй з питань освіти, науки і культури та Всесвітньою організацією охорони здоров"я"
--------------
Угода між Міжнародною організацією праці та Всесвітньою організацією охорони здоров"я"
--------------
Конвенція про нічну працю підлітків у промисловості (переглянута 1948 року) N 90
--------------
Угода між Організацією Об"єднаних Націй та Всесвітньою організацією охорони здоров"я"
--------------
Конвенція про свободу асоціації та захист права на організацію N 87
--------------
Конвенція про нічну працю жінок у промисловості (переглянута в 1948 році) N 89
--------------
Рекомендація щодо організації служби зайнятості N 83
--------------
Конвенція про організацію служби зайнятості N 88
--------------
Конвенція про міжнародне визнання прав на повітряні судна
--------------
Протокол про зміну Міжнародної Конвенції про виставки від 22 листопада 1928 р.
--------------
Договір про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Фінляндською Республікою
--------------
Про внесення доповнень в ст. ст. 73 та 76 Конституції (Основного Закону) Української РСР
--------------
Конвенція про привілеї та імунітети спеціалізованих установ ООН
--------------
Положення про Комісію міжнародного права
--------------
Резолюція 127 (II) Генеральної Асамблеї ООН "Невірна та спотворена інформація"
--------------
Протокол про зміну Конвенції про боротьбу з торгівлею жінками та дітьми, що укладена у Женеві 30 вересня 1921 р., та Конвенції про боротьбу з торгівлею повнолітніми жінками, що укладена у Женеві 11 жовтня 1933 р.
--------------
Резолюція 110 (II) Генеральної Асамблеї ООН "Заходи, що повинні вживатися проти пропаганди та розпалювачів нової війни"
--------------
Резолюція 170 (II) Генеральної Асамблеї ООН "Видача злочинців війни та зрадників"
--------------
Конвенція Всесвітньої Метеорологічної Організації
--------------
Конвенція про максимальну тривалість трудових договорів працівників з корінного населення N 86
--------------
Конвенція про соціальну політику на територіях за межами метрополії N 82
--------------
Конвенція про застосування міжнародних трудових норм до територій за межами метрополії N 83
--------------
Конвенція про інспекцію праці на територіях за межами метрополії N 85
--------------
Конвенція Міжнародної організації праці N 81 1947 року про інспекцію праці у промисловості й торгівлі
--------------
Рекомендація щодо інспекції праці на гірничопромислових і транспортних підприємствах N 82
--------------

| Головна сторінка |

 

інший список документів наступний список правових актів