Законодавство до 1993 року

| зміст |
Сторінка 36

Рекомендація щодо інспекції праці на гірничопромислових і транспортних підприємствах N 82
--------------
Конвенція про право на об'єднання та регулювання трудових конфліктів на територіях за межами метрополії N 84
--------------
Про зміни і доповнення тексту Конституції (Основного Закону) Української РС
--------------
Протокол, що стосується зміни Конвенції про міжнародну цивільну авіацію
--------------
Мирний Договір з Фінляндією
--------------
Мирний Договір з Болгарією
--------------
Мирний Договір з Італією
--------------
Мирний Договір з Румунією
--------------
Мирний Договір з Угорщиною
--------------
Резолюція Генеральної Асамблеї ООН "Реєстрація та опублікування договорів і міжнародних угод, Правила введення в дію статті 102 Статуту Організації Об"єднаних Націй"
--------------
Угода між Організацією Об"єднаних Націй та Організацією Об"єднаних Націй з питань освіти, науки і культури"
--------------
Резолюція 94(I) Генеральної Асамблеї ООН "Про прогресивний розвиток міжнародного права та його кодифікації"
--------------
Резолюція 95 (I) Генеральної Асамблеї ООН "Ствердження принципів міжнародного права, що визнані Статутом Нюрнбергського трибуналу"
--------------
Міжнародна конвенція щодо регулювання китобійного промислу
--------------
Рекомендація щодо медичного огляду дітей та підлітків з метою виявлення їхньої придатності до праці N 79
--------------
Конвенція про медичний огляд дітей та підлітків з метою з"ясування їх придатності до праці в промисловості N 77"
--------------
Конвенція про обмеження нічної праці дітей та підлітків на непромислових роботах N 79
--------------
Конвенція про медичний огляд дітей та підлітків з метою виявлення їхньої придатності до праці на непромислових роботах N 78
--------------
Конвенція Міжнародної організації праці про частковий перегляд Конвенцій, прийнятих Генеральною Конференцією Міжнародної організації праці на своїх перших двадцяти восьми сесіях з метою забезпечення виконання в майбутньому деяких формальних обов'язкі...
--------------
Рекомендація щодо обмеження нічної праці дітей та підлітків на непромислових роботах N 80
--------------
Про перетворення Ради Народних Комісарів Української РСР на Раду Міністрів Української РСР і Народних Комісаріатів Української РСР на Міністерства Української РСР
--------------
Статут (Конституція) Всесвітньої організації охорони здоровья
--------------
Рекомендація щодо забезпечення судновласниками суднового екіпажу постільними, столовими та іншими речами N 78
--------------
Конвенція про видачу матросам свідоцтв про кваліфікацію N 74
--------------
Конвенція про медичний огляд моряків N 73
--------------
Рекомендація щодо медичної допомоги утриманцям моряків N 76
--------------
Конвенція про оплачувані відпустки морякам N 72
--------------
Конвенція про соціальне забезпечення моряків N 70
--------------
Конвенція про пенсії морякам N 71
--------------
Конвенція про видачу судновим кухарям свідоцтв про кваліфікацію N 69
--------------
Конвенція про харчування і столове обслуговування екіпажів на борту суден N 68
--------------
Конвенція про регулювання розмірів вічок рибальських сіток та припустимої для лову величини риб
--------------
Про перетворення Ради Народних Комісарів Української РСР на Раду Міністрів Української РСР і Народних Комісаріатів Української РСР на Міністерства Української РСР
--------------
Про передачу у відання Народного комісаріату земельних справ УРСР Закарпатської державної дослідної станції "Велика Бакта"
--------------
Резолюція 3 (I) Генеральної Асамблеї ООН "Видача та покарання військових злочинців"
--------------
Конвенція про привілеї та імунітети Об"єднаних Націй"
--------------
Про утворення Закарпатської області в складі Української РСР
--------------
Про утворення Закарпатської області в складі Української РСР
--------------
Про утворення Закарпатської області в складі Української РСР
--------------
Статут Організації Об"єднаних Націй з питань освіти, науки і культури"
--------------
Рекомендація щодо мінімальних норм соціальної політики на залежних територіях (додаткові положення) N 74
--------------
Статут Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН
--------------
Протокол додаткової угоди до Конвенції 1935 року, укладеної між Урядами СРСР та Ірану "Про боротьбу з шкідниками та хворобами рослин"
--------------
Акт про капітуляцію Японії
--------------
Угода між Урядами Союзу Радянських Соціалістичних Республік, Сполучених Штатів Америки та Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії і тимчасовим Урядом Французської Республіки щодо судового переслідування і покарання головних війсь...
--------------
Статут Міжнародного військового трибуналу для суду та покарання головних військових злочинців європейських країн осі
--------------
Про пільги для осіб, які працюють у районах Крайньої Півночі
--------------
Угода між Урядами Союзу Радянських Соціалістичних Республік, Сполученого Королівства та Сполучених Штатів Америки і Тимчасовим Урядом Французької Республіки про деякі додаткові вимоги до Німеччини
--------------
Угода про утримання та репатріацію радянських та французьких громадян, що знаходяться відповідно під контролем французької та радянської влади
--------------
Протокол до Угоди про утримання та репатріацію радянських та французьких громадян, що знаходяться відповідно під контролем французької та радянської влади
--------------
Статут Організації Об'єднаних Націй і Статут Міжнародного Суду
--------------
Договір про дружбу, взаємну допомогу та післявоєнне співробітництво між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Югославією
--------------
Пакт Ліги арабських держав
--------------
Статті Угоди 1945 р. (Про Міжнародний Банк Реконструкції та Розвитку)
--------------
Угода про транзит по міжнародним повітряним лініям
--------------
Угода про міжнародний повітряний транспорт
--------------
Конвенція про міжнародну цивільну авіацію 1944 р.
--------------
Угода щодо змін в Протоколі Угоди від 12 вересня 1944 року між Урядами Союзу Радянських Соціалістичних Республік, Сполучених Штатів Америки та Сполученого Королівства про зони окупації Німеччини і про управління "Великим Берліном"
--------------
Протокол Угоди між Урядами Союзу Радянських Соціалістичних Республік, Сполучених Штатів Америки та Сполученого Королівства про зони окупації Німеччини і про управління "Великим Берліном"
--------------
Угода між Урядом Української Радянської Соціалістичної Республіки і Польським Комітетом Національного визволення про евакуацію українського населення з території Польщі і польських громадян з території УРСР
--------------
Статті Угоди Міжнародного валютного фонду
--------------
Рекомендація щодо медичного обслуговування N 69
--------------
Рекомендація щодо мінімальних норм соціальної політики на залежних територіях N 70
--------------
Рекомендація щодо забезпечення доходу N 67
--------------
Декларація стосовно цілей та завдань Міжнародної організації праці
--------------
Повідомлення Надзвичайної державної комісії про руйнування і звірства, скоєні фашистськими загарбниками у Києві
--------------
Декларація трьох держав
--------------
Декларація трьох держав про Іран
--------------
Інструкція з обліку шкоди, завданої німецько-фашистськими загарбниками та їхніми пособниками державним, кооперативним і громадським підприємствам, установам та організаціям
--------------
Спільна декларація Уряду Бельгії, Великобританії, Голландії, Греції, Люксембургу, Норвегії, Польщі, Сполучених Штатів Америки, Союзу Радянських Соціалістичних Республік, Чехословаччини, Югославії та Французького Національного Комітету про знищення єв...
--------------
Тимчасове положення про Комісію з обліку та охорони пам"яток мистецтва при Комітеті у справах мистецтв при РНК СРСР"
--------------
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Канади
--------------
Угода між Урядами Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Сполучених Штатів Америки про принципи, що застосовуються до взаємної допомоги у веденні війни проти агресії
--------------
Пакт про нейтралітет між Японією та Радянським Союзом
--------------
Про тривалість робочого дня медичних працівників
--------------
Угода про товарооборот та платежі між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Швецією
--------------
Угода про третейський суд
--------------
Про зміну Постанови Раднаркому СРСР від 11 листопада 1937 р. N 2000 "Про введення штатних посад та посадових окладів для професорсько-викладацького складу в вузах"
--------------
Договір про торгівлю і мореплавство між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Іраном
--------------
Статут міжнародного інституту уніфікації приватного права
--------------
Про створення Львівської, Дрогобицької, Волинської, Станіславської, Тарнопольської і Рівненської областей в складі УРСР
--------------
Договір про ненапад між Німеччиною і Радянським Союзом
--------------
Конвенція про карні санкції за порушення трудових контрактів працівниками з корінного населення N 65
--------------
Рекомендація щодо учнівства N 60
--------------
Конвенція про тривалість робочого часу і відпочинку на дорожньому транспорті N 67
--------------
Конвенція про регулювання письмових трудових контрактів працівників з корінного населення N 64
--------------
Рекомендація щодо інспекції праці для працівників корінного населення N 59
--------------
Рекомендація щодо професійного навчання N 57
--------------
Конвенція про техніку безпеки в будівельній промисловості N 62
--------------
Конвенція про статистику заробітної плати і тривалості робочого часу в основних галузях гірничодобувної та обробної промисловості, зокрема у цивільному і промисловому будівництві, а також у сільському господарстві N 63
--------------
Щодо відміни Положення про векселі
--------------
Інструкція ВЦРПС і Наркомздоров"я СРСР "Про порядок видачі застрахованим лікарняних листків"
--------------
Положення про переказний і простий вексель
--------------
Рекомендація щодо техніки безпеки в будівельній промисловості N 53
--------------
Рекомендація щодо професійної підготовки в будівельній промисловості N 56
--------------
Рекомендація щодо інспекції праці в будівельній промисловості N 54
--------------
Рекомендація щодо співробітництва в справі запобігання нещасним випадкам у будівельній промисловості N 55
--------------
Рекомендація щодо мінімального віку приймання дітей для промислової праці на сімейних підприємствах N 52
--------------
Про впорядкування засвідчення копії з документа, який стосується особистих прав та інтересів громадянина
--------------
Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки
--------------
Конвенція про щорічні оплачувані відпустки морякам N 54
--------------
Конвенція про страхування моряків на випадок хвороби N 56
--------------
Конвенція про мінімальну кваліфікацію капітана та інших осіб командного складу торговельних суден N 53
--------------
Конвенція про зобов"язання судновласників у разі хвороби, травми або смерті моряків N 55"
--------------
Конвенція про робочий час на борту суден та склад суднового екіпажу N 57
--------------
Рекомендація щодо поліпшення побутового обслуговування моряків у портах N 48
--------------
Міжнародна конвенція про використання радіомовлення в інтересах миру
--------------
Угода між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Францією про передачу судових і нотаріальних документів та виконання судових доручень у цивільних і торговельних справах
--------------
Конвенція про режим проток
--------------
Рекомендація стосовно щорічних оплачуваних відпусток N 47
--------------
Конвенція Про щорічні оплачувані відпустки N 52
--------------
Конвенція про регулювання деяких особливих систем вербування працівників N 50
--------------
Рекомендація про поступове усунення вербування N 46
--------------
Про зміни системи кредитування товарообігу
--------------
Конвенція між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Імператорським Урядом Ірану про боротьбу з шкідниками та хворобами рослин
--------------
Конвенція про скорочення робочого часу на склодувних заводах N 49
--------------
Конвенція про скорочення робочого часу до сорока годин на тиждень N 47
--------------
Конвенція про запровадження міжнародної системи співробітництва у збереженні прав мігрантів на пенсію по інвалідності, старості та на випадок втрати годувальника N 48
--------------
Конвенція про використання праці жінок на підземних роботах у шахтах будь-якого роду N 45
--------------
Договір про захист художніх і наукових закладів та історичних пам"яток (Пакт Реріха)"
--------------
Конвенція про допомогу особам, котрі є безробітними з незалежних від них обставин N 44
--------------
Рекомендація щодо страхування на випадок безробіття та щодо надання допомоги безробітним N 44
--------------
Конвенція про тривалість робочого часу на автоматичних заводах по виробництву листового скла N 43
--------------
Конвенція про працю жінок у нічний час (переглянута 1934 року) N 41
--------------
Про постачання робітників гарячих цехів газованою підсоленою водою
--------------
Конвенція про платні бюро найму N 34
--------------
Конвенція про обов"язкове страхування за віком працівників у сільському господарстві N 36"
--------------
Конвенція про обов"язкове страхування на випадок інвалідності працівників у сільському господарстві N 38"
--------------
Конвенція про обов"язкове страхування по інвалідності працівників промислових та торговельних підприємств, осіб вільних професій, надомників і домашніх служників N 37"
--------------
Конвенція про обов"язкове страхування по старості працівників промислових і торговельних підприємств, осіб вільних професій, а також надомників і домашніх служників N 35"
--------------
Конвенція про обов"язкове страхування на випадок втрати годувальника працівників промислових і торговельних підприємств, осіб вільних професій, працівників-надомників і домашніх служників N 39"
--------------
Конвенція про обов"язкове страхування на випадок втрати годувальника працівників агропромислового комплексу N 40"
--------------
Про сполучення посад та службу родичів в установах, підприємствах та організаціях усуспільненого сектора
--------------
Про доповнення постанови РНК Союзу РСР від 17 серпня 1931 р. "Про відповідальне зберігання покупцями неоплачених вантажів"
--------------
Конвенція про вік приймання дітей на непромислові роботи N 33
--------------
Рекомендація щодо віку приймання дітей на непромислові роботи N 41
--------------
Конвенція про захист від нещасних випадків працівників, зайнятих на навантаженні або розвантаженні суден (переглянута 1932 року) N 32
--------------
Рекомендація N 40 про прискорення застосування взаємності, що передбачена у прийнятій в 1932 році Конвенції про захист від нещасних випадків працівників, зайнятих на навантаженні або розвантаженні суден
--------------
Про Регістр Союзу РСР
--------------
Правила про умови праці вантажників при навантажувально-розвантажувальних роботах
--------------
Про відповідальне зберігання покупцями неоплачених вантажів
--------------
Конвенція про обмеження робочого часу у вугільних шахтах N 31
--------------
Одноманітний закон про чеки
--------------
Конвенція про гербовий збір стосовно чеків
--------------
Конвенція, що має на меті вирішення деяких колізій законів про чеки
--------------
Рекомендація щодо регламентації примусової або обов"язкової праці N 36"
--------------
Конвенція про регулювання робочого часу в торгівлі та установах N 30
--------------
Конвенція про примусову чи обов"язкову працю N 29"
--------------
Рекомендація щодо непрямого примушування до праці N 35
--------------
Конвенція про гербовий збір стосовно переказних векселів і простих векселів
--------------
Конвенція про врегулювання деяких колізій законів про переказні векселі та прості векселі ( ETS 051 )
--------------
Конвенція, якою запроваджено Уніфікований Закон про переказні векселі та прості векселі
--------------
Конвенція, що регулює деякі питання, пов"язані з колізією законів про громадянство"
--------------
Протокол, що стосується конкретного випадку безгромадянства
--------------
Спеціальний Протокол, що стосується безгромадянства
--------------
Відозва М. К. Реріха
--------------
Правила про роботу на відкритому повітрі в холодний час року
--------------
Про затвердження Положення про чеки
--------------
Конвенція для уніфікації деяких правил, що стосуються міжнародних повітряних перевезень
--------------
Про затвердження Положення про векселі
--------------
Конвенція про захист від нещасних випадків працівників, зайнятих на навантаженні та розвантаженні суден N 28
--------------
Конвенція про зазначення ваги важких вантажів, що їх перевозять на суднах N 27
--------------
Рекомендація щодо консультації з організаціями працівників і роботодавців під час розроблення правил, що стосуються безбеки працівників, зайнятих на навантаженні або розвантаженні суден N 34
--------------
Рекомендація щодо запобігання нещасним випадкам на виробництві N 31
--------------
Міжнародна конвенція щодо боротьби з підробкою грошових знаків
--------------
Протокол про введення в дію Паризького договору від 27 серпня 1928 року про відмову від війни як знаряддя національної політики
--------------
Конвенція про міжнародні виставки
--------------
Договір про заборону війни як засобу національної політики (Пакт Бріана-Келлога)
--------------
Конвенція про запровадження процедури встановлення мінімальної заробітної плати N 26
--------------
Про зміни постанов НКП СРСР про спецнорми у зв'язку з уведенням метричної системи
--------------
Кодекс міжнародного приватного права (Кодекс Бустаманте)
--------------
Статут Міжнародної ради з охорони птахів
--------------
Про відновлення прав щодо втрачених векселів
--------------
Щодо введення в дію положення про фірму
--------------
Рекомендація про загальні принципи страхування у разі хвороби N 29
--------------
Конвенція про страхування на випадок хвороби працівників промислових і торговельних підприємств та домашніх служників N 24
--------------
Конвенція про страхування на випадок хвороби працівників у сільському господарстві N 25
--------------
Протокол, що додається до Конвенції про водокористування на прикордонних ріках, річках та струмках Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Турецької Республіки, вчиненої в Карсі 8 січня 1927 року
--------------
Конвенція про водокористування на прикордонних ріках, річках та струмках Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Турецької Республіки
--------------
Конвенція про рабство
--------------
Конвенція про рабство від 25 вересня 1926 року із змінами, внесеними Протоколом від 7 грудня 1953 року
--------------
Конвенція про трудові договори моряків N 22
--------------
Конвенція про репатріацію моряків N 23
--------------
Рекомендація щодо загальних принципів інспекції умов праці моряків N 28
--------------
Рекомендація N 26 про захист жінок та дівчат емігранток на борту суден
--------------
Конвенція про спрощення процедури інспекції емігрантів на борту суден N 21
--------------
Конвенція про припинення контрабанди алкогольних товарів
--------------
Протокол про заборону застосування на війні задушливих, отруйних або інших подібних газів та бактеріологічних засобів Женева, 17 червня 1925 року
--------------
Конвенція про відшкодування працівникам під час професійних захворювань N 18
--------------
Рекомендація щодо мінімального розміру відшкодування працівникам N 22
--------------
Рекомендація щодо юрисдикції в галузі відшкодування працівникам N 23
--------------
Конвенція про відшкодування працівникам під час нещасних випадків на виробництві N 17
--------------
Рекомендація щодо відшкодування працівникам під час професійних захворювань N 24
--------------
Конвенція про нічну роботу в пекарнях N 20
--------------
Рекомендація щодо рівноправності громадян країни та іноземців у галузі відшкодування працівникам під час нещасних випадків N 25
--------------
Конвенція про рівноправність громадян країни та іноземців у галузі відшкодування працівникам під час нещасних випадків N 19
--------------
Про зміну редакції ст.12 Положення про векселі
--------------
Протокол щодо підписання Міжнародної конвенції про уніфікацію деяких правил відносно обмеження відповідальності власників морських суден
--------------
Міжнародна конвенція про уніфікацію деяких правил про коносамент 1924 року
--------------
Міжнародна конвенція про уніфікацію деяких правил відносно обмеження відповідальності власників морських суден
--------------
Рекомендація щодо розширення можливостей використання працівниками вільного часу N 21
--------------
Міжнародна угода про створення в Парижі Міжнародного Епізоотичного бюро з додатком Органічного статуту Міжнародного Епізоотичного бюро
--------------
Рекомендація щодо загальних принципів організації систем інспекції для забезпечення втілення в життя законів і правил стосовно захисту працівників N 20
--------------
Список категорій робітників та службовців, яким повинно видаватися спецмило до дому (у кількості 1 ф. на місяць) зверх мила, що знаходиться в підприємствах при вмивальниках (ст. 141 Кодексу законів про працю)
--------------
Міжнародна конвенція про припинення обігу порнографічних видань та торгівлі ними
--------------
Правила ведення повітряної війни
--------------
Про видачу спецмила
--------------
Про видачу спецмила
--------------
Декларація принципів Міжнародної ради з охорони птахів
--------------
Положення про векселі
--------------
Конвенція про мінімальний вік допуску дітей на роботу в сільському господарстві N 10
--------------
Конвенція про права на організацію та об"єднання працівників у сільському господарстві N 11"
--------------
Рекомендація щодо нічної праці дітей та підлітків у сільському господарстві N 14
--------------
Конвенція про використання свинцевого білила в малярній справі N 13
--------------
Конвенція про відшкодування шкоди у разі нещасних випадків на роботі у сільському господарстві N 12
--------------
Конвенція про обов"язковий медичний огляд дітей та підлітків, зайнятих на борту суден N 16"
--------------
Рекомендація щодо праці жінок у нічний час у сільському господарстві N 13
--------------
Конвенція про застосування щотижневого відпочинку на промислових підприємствах N 14
--------------
Закон про Державну Народню Раду Української Народньої Республіки
--------------
Закон про тимчасове Верховне Управління та порядок законодавства в Українській Народній Республіці
--------------
Договір із Туреччиною (Севрський договір)
--------------
Конвенція про працевлаштування моряків N 9
--------------
Конвенція про визначення мінімального віку для допуску дітей на роботу в морі N 7
--------------
Рекомендація щодо страхування моряків від безробіття N 10
--------------
Рекомендація щодо обмеження робочого часу в риболовній промисловості N 7
--------------
Рекомендація щодо обмеження робочого часу у внутрішньому судноплавстві N 8
--------------
Рекомендація щодо створення національних морських кодексів N 9
--------------
Конвенція про допомогу по безробіттю у випадку втрати або аварії корабля N 8
--------------
Договір з Угорщиною (Тріанонський договір)
--------------
Договір про Шпіцберген
--------------
Договір з Болгарією (Нейїський договір)
--------------
Регламент Міжнародної Конференції праці
--------------
Рекомендація про безробіття N 1
--------------
Конвенція про зайнятість жінок до та після пологів N 3
--------------
Рекомендація щодо профілактики сибірки N 3
--------------
Конвенція про обмеження тривалості робочого часу на промислових підприємствах до 8 годин на день та 48 годин на тиждень N 1
--------------
Рекомендація щодо захисту жінок і дітей від сатурнізму N 4
--------------
Конвенція про безробіття N 2
--------------
Конвенція про мінімальний вік приймання дітей на роботу в промисловості N 5
--------------
Конвенція про нічну працю підлітків у промисловості N 6
--------------
Рекомендація про створення державних служб з охорони здоров"я N 5"
--------------
Рекомендація щодо застосування Бернської Конвенції 1906 року про заборону використання білого фосфору в сірниковому виробництві N 6
--------------
Рекомендація N 2 про взаємність в галузі ставлення до працюючих-іноземців
--------------
Конвенція про працю жінок у нічний час N 4
--------------
Договір з Австрією (Сен-Жерменський договір)
--------------
Договір союзних держав із Німеччиною (Версальський договір)
--------------
Статут Міжнародної Організації Праці
--------------
Універсал Трудового Конгресу України (21)
--------------
Універсал Директорії Української Народньої Республіки (19)
--------------
Ухвала Всенародних Зборів угорських українців 21 січня 1919 року
--------------
До Світлої Директорії Української Народньої Республіки у Києві
--------------
Закон про Виділ Української Ради 4 січня 1919 р.
--------------
Декларація Української Директорії, що зробила Директорія
--------------
Передвступний договір, заключений дня 1 грудня 1918 року в м. Фастові між Українською Народньою Республікою й Західно-Українською Народньою Республікою про маючу наступити злуку обох українських держав в одну державну одиницю
--------------
Закон про заснування Української Академії наук в м. Києві
--------------
Тимчасовий основний закон про державну самостійність українських земель бувшої австро-угорської монархії, ухвалений Українською Національною Радою на засіданню 13 падолиста 1918
--------------
Відозва Української Національної Ради від 1 листопада 1918 року
--------------
Проклямація Української Національної Ради від 19 жовтня 1918 року
--------------
Статут Української Національної Ради, прийнятий у Львові 18 жовтня 1918 року
--------------
Тимчасовий Закон про Верховне Управління Державою на випадок смерти, тяжкої хороби і перебування по-за межами держави Ясновельможного Пана Гетьмана всієї України
--------------
Закони про тимчасовий державний устрій України
--------------
Грамота до всього українського народу
--------------
Універсал Української Центральної Ради (IV)
--------------
Конституція Української Народньої Республіки (Статут про державний устрій, права і вільності УНР)
--------------
Універсал Української Центральної Ради (III)
--------------
Тимчасова інструкція Генеральному Секретаріатові Тимчасового уряду на Україні
--------------
Основи Тимчасового управління на Україні
--------------
Універсал Української Центральної Ради (II)
--------------
Універсал Української Центральної Ради до українського народу, на Україні й по-за Україною сущого (I)
--------------
Угода стосовно припинення обігу порнографічних видань
--------------
II Конвенція про обмеження застосування сили у разі стягнення договірних боргових зобов"язань"
--------------
Конвенція про встановлення підводних мін, що автоматично підриваються від зіткнення Гаага, 18 жовтня 1907 року
--------------
Конвенція про мирне вирішення міжнародних сутичок (I Гаазька конвенція)
--------------
Конвенція про закони і звичаї суходільної війни (IV Гаазька конвенція)
--------------
III Конвенція про відкриття воєнних дій
--------------
VII Конвенція про перетворення торговельних суден у військові судна
--------------
VI Конвенція про становище ворожих торговельних суден на початок військових дій
--------------
Конвенція про права та обов"язки нейтральних держав у разі морської війни Гаага, 18 жовтня 1907 року"
--------------
Конвенція про деякі обмеження користування правом захоплення у морській війні Гаага, 18 жовтня 1907 року
--------------
Конвенція про права і обов"язки нейтральних держав та осіб у разі сухопутної війни Гаага, 18 жовтня 1907 року"
--------------
Конвенція про застосування до морської війни початку Женевської конвенції
--------------
Конвенція про бомбардування морськими силами під час війни (IX Гаазька конвенція)
--------------
Конвенція про звільнення шпитальних суден від портових та інших зборів
--------------
Міжнародна конвенція з охорони птахів, які корисні в сільському господарстві
--------------

| Головна сторінка |

 

інший список документів наступний список правових актів