Законодавство 1993 року

| зміст |
Сторінка 12

Про передачу приміщень дипломатичних представництв іноземних держав у м. Києві
--------------
Про затвердження нового складу робочої групи з розробки механізму проведення грошової реформи
--------------
Про передачу адміністративного будинку у м. Києві в оперативне управління МЗС
--------------
Про забезпечення племінним поголів'ям родинних стад м'ясної птиці та комбікормовими концентратами Миколаївського птаходержгоспу Львівської області
--------------
Про Національну координаційну раду боротьби з наркоманією при Кабінеті Міністрів України
--------------
Про визнання таким, що втратив чинність, абзаца четвертого пункту 5 Положення про регулювання фондів споживання підприємств, установ і організацій у 1993 році
--------------
Про виділення коштів МЗС на покриття витрат пов"язаних із тимчасовим відрядженням за кордон працівників центрального апарату Міністерства"
--------------
Про заходи щодо проведення своєчасної підготовки цукрових заводів до сезону переробки врожаю 1993 року
--------------
Про затвердження Положення про логопедичні пункти системи освіти
--------------
Про нарахування земельного податку на 1993 рік
--------------
Про внесення змін у розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 1993 р. N 128
--------------
Про тимчасові положення про проходження військової служби громадянами України
--------------
Про внесення доповнень і змін до пункту 6 Положення про місцеву державну адміністрацію
--------------
Про внесення змін до Закону України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності"
--------------
Договір про співробітництво між Академією наук України і Академією наук Бєларусі
--------------
Меморандум про взаєморозуміння і співробітництво між Верховною Радою України та Асамблеєю Ісламської Ради Ісламської Республіки Іран
--------------
Про затвердження Інструкції щодо умов і правил здійснення окремих видів діяльності в галузі зв"язку України за спеціальними дозволами (ліцензіями)"
--------------
Про зміни і доповнення до Типової інструкції до складання звітів промислових підприємств усіх форм власності по продукції
--------------
Про реалізацію Національної програми імунопрофілактики населення на 1993-2000 роки
--------------
Про затвердження Положення про стажування викладачів вищих навчальних закладів на підприємствах, в організаціях, наукових установах та навчальних закладах
--------------
Угода про співробітництво між Торгово-промисловою палатою України і Торгово-промисловою палатою Румунії
--------------
Про уповноваження на здійснення експорту товарів за кодами ТН ЗЕД
--------------
Угода між Урядом України та Урядом Туркменистану по переробці, перевезенню експортно-імпортних і транзитних вантажів Туркменистану
--------------
Протокол про наміри підписаний Міністерством статистики України (МСУ) та Національним інститутом статистики і економічних досліджень Франції (НІСЕД)
--------------
Угода про організацію оплати взаємних постачань сировини і продукції легкої промисловості
--------------
Про державну реєстрацію нормативних актів Головної державної податкової інспекції України
--------------
Про організаційні заходи щодо виконання Декрету Кабінету Міністрів України "Про пільги Героям Радянського Союзу і повним Кавалерам ордена Слави"
--------------
Про порядок використання прибутку державних підприємств, установ і організацій
--------------
Про стандартизацію і сертифікацію
--------------
Про порядок обліку випадків звернення до медичних установ і міськрайлінорганів внутрішніх справ громадян з тілесними ушкодженнями кримінального характеру
--------------
Директива Ради (93/22/ЄЕС) "Про інвестиційні послуги у сфері цінних паперів"
--------------
Про присвоєння імені Т.К. Богатиря новому судну Державного комітету по гідрометеорології
--------------
Про створення Східноукраїнського державного університету
--------------
Про розміщення МЗС
--------------
Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами
--------------
Про утворення робочої групи для вивчення питання доцільності застосування у деяких галузях народного господарства положень і статутів про дисципліну
--------------
Про першочергові заходи щодо підготовки і проведення земельної реформи
--------------
Щодо звільнення від ПДВ вартості робіт з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
--------------
Про невідкладні заходи щодо боротьби з організованою злочинністю і корупцією
--------------
Про застосування Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні
--------------
Про створення робочих груп з розробки економічно-організаційних механізмів подальшого реформування економіки
--------------
Про розподіл вільно конвертованої валюти, одержаної в процесі приватизації державного майна
--------------
Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 1992 р. N 61
--------------
Про встановлення диференційованих ставок акцизного збору на хутрові вироби, що виготовляються підприємствами з іноземними інвестиціями за участю українського капіталу
--------------
Про заснування Експертної комісії по закупівлі зарубіжних лікарських засобів
--------------
Про Генерального директора Українсько-німецького фонду
--------------
Про призначення Петрика О.В. заступником голови Експертно-технічного комітету при Кабінеті Міністрів України
--------------
Про звільнення від податку на добавлену вартість орендного об"єднання "Дніпроважмаш"
--------------
Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків у 1993 - 1994 роках
--------------
Про внесення змін до Інструкції про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам у зв'язку з їх викликом до органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури, суду або до органів (службових осіб), у провадженні яких пе
--------------
Президент України Указ
--------------
Про проект Державної програми боротьби із злочинністю
--------------
Про проект Закону України про внесення змін до Водного кодексу Української РСР
--------------
Про проект Положення про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні
--------------
Про зміну меж міста Комсомольське Старобешівського району Донецької області
--------------
Угода про правову допомогу і співробітництво між Генеральною прокуратурою України і Прокуратурою Республіки Молдова
--------------
Про Питюка С.У.
--------------
Про проект Постанови Верховної Ради України про участь України в Європейській культурній конвенції 1954 року
--------------
Про внесення доповнення до проекту Постанови Верховної Ради України про державні нагороди України
--------------
Міжнародна конвенція про морські застави та іпотеки 1993 року
--------------
Про проект Закону України про кваліфікаційні комісії суддів
--------------
Про проект Закону України про конференції та з"їзд суддів"
--------------
Про виплату одноразової грошової компенсації сім"ям осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які загинули у період проходження служби з 1945 по 1990 роки"
--------------
Про проекти законів України про конференції та з"їзд суддів України, про кваліфікаційні комісії суддів та про атестаційно-дисциплінарні комісії суддів"
--------------
Про проект Постанови Верховної Ради України про тимчасові слідчі ізолятори на територіях виправно-трудових колоній
--------------
Про внесення змін і доповнень до Житлового кодексу Української РСР
--------------
Про внесення змін і доповнень до положень законодавчих актів України, що стосуються захисту честі, гідності та ділової репутації громадян і організацій
--------------
Про питання соціально-економічного і політичного становища в Україні
--------------
Про проект Закону України про атестаційно-дисціплінарні комісії суддів
--------------
Про виплату одноразової грошової компенсації сім"ям осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які загинули у період проходження служби з 1945 по 1990 рік"
--------------
Про тимчасові дільниці-поселення при виправно-трудових колоніях
--------------
Про доповнення Постанови Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України "Про статус суддів" від 15 грудня 1992 року"
--------------
Про тимчасові слідчі ізолятори на територіях виправно-трудових колоній
--------------
Щодо порядку переміщення автобусів українських та іноземних власників через державний кордон України
--------------
Про звіт президента Укртелерадіокомпанії України Охмакевича М.Ф. про роботу Державної телерадіомовної компанії України
--------------
Про призначення Колоса А.І. головою Української частини Міжурядової Українсько-Польської комісії з питань торгівлі та економічного співробітництва
--------------
Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом Ісламської Республіки Іран
--------------
Про проект Закону України про міжнародні договори України
--------------
Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України
--------------
Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України
--------------
Про затвердження Тимчасового положення про умови і порядок оформлення іноземним громадянам дозволів на працевлаштування в Україні
--------------
Про внесення змін до Державної програми приватизації майна державних підприємств, затвердженої Постановою Верховної Ради України "Про Державну програму приватизації майна державних підприємств" від 7 липня 1992 року"
--------------
Про вилучення і надання земельних ділянок для несільськогосподарських потреб та попереднє погодження місць розташування об"єктів"
--------------
Про проект Концепції Національної програми ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи і соціального захисту громадян на 1993-1995 роки і на період до 2000 року
--------------
Про зміни до пункту 1 Постанови Верховної Ради України "Про заснування дипломатичних і консульських представництв України" від 21 лютого 1992 року"
--------------
Про участь України у Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу 1980 року
--------------
Про відвантаження щучинському заводу "Автопровід" латунної стрічки"
--------------
Про виділення коштів для розрахунків за поїздку урядової делегації України до Республіки Польща
--------------
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів
--------------
Протокол про встановлення дипломатичних відносин між Україною та Республікою Кенія
--------------
Протокол про передачу Урядом України Федеративній Республіці Німеччина мистецьких творів та документів, пов'язаних з життям і діяльністю Йогана Вольфганга фон Гете
--------------
Скасування рішення, вироку, ухвали чи постанови суду в іншій справі або постанови іншого органу можуть бути підставою для перегляду рішення, ухвали і постанови, що набрали законної сили, в цивільній справі лише в тому разі, коли висновки суду в цьому...
--------------
Про присвоєння дипломатичного рангу В.А. Крижановському
--------------
Про присвоєння дипломатичного рангу В.Г. Федорову
--------------
Про присвоєння дипломатичного рангу Д.І. Ткачу
--------------
Про Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури та Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури
--------------
Питання Державного комітету України по нагляду за охороною праці
--------------
Про членів колегії Міністерства закордонних справ
--------------
Про проект Постанови Верховної Ради України про державні нагороди України
--------------
Про проект Тимчасового положення про попереднє взяття під варту
--------------
Про утворення Коломацького району Харківської області
--------------
Про проект Закону України про карантин рослин
--------------
Про визнання повноважень народних депутатів України Бабенка С.Г., Костицького В.В., Хоменка В.М.
--------------
Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про підприємства в Україні"
--------------
Про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення
--------------
Про внесення змін до Закону України "Про колективне сільськогосподарське підприємство"
--------------
Про внесення змін до Закону України "Про оренду майна державних підприємств та організацій"
--------------
Про присвоєння класних чинів працівникам органів прокуратури
--------------
Про присвоєння військового звання
--------------
Питання Надзвичайної комісії з проблем екологічного стану ріки Дніпро та якості питної води
--------------
Про утворення Державного комітету України з питань державних секретів
--------------
Про зміну статті 25 Кримінального кодексу України
--------------
Про визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду України у зв'язку з прийняттям Основ законодавства України про культуру
--------------
Про Концепцію побудови національної статистики України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку і статистики
--------------
Про уповноваження на здійснення експорту товарів за кодами ТН ЗЕД
--------------
Про видачу Львівському об"єднанню радіотехнічної апаратури ліцензії на експорт у Росію мідного брухту і литва"
--------------
Про приєднання Косарського відгодівельного пункту до Косарського спиртового заводу
--------------
Повітряний кодекс України
--------------
Про проект Державної програми боротьби із злочинністю
--------------
Про тимчасові дільниці-поселення при виправно-трудових колоніях
--------------
Про проект Концепції соціального забезпечення населення України
--------------
Про надання матеріальної допомоги учасникам двох воєн
--------------
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів від 30 січня 1993 р. N 72
--------------
Про деякі заходи забезпечення народного господарства електроенергією
--------------
Про проект Постанови Верховної Ради України про участь України у Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу 1980 року
--------------
Про призначення Арешковича Р.В. заступником Голови Правління Національного банку України
--------------
Про заступників Міністра економіки України
--------------
Про доповнення статті 55 Закону Української РСР "Про вибори народних депутатів Української РСР"
--------------
Про проект концепції Національної програми відродження села на 1995 - 2005 роки
--------------
Про зміну цін і тарифів на вугілля, електро- і теплоенергію та послуги зв"язку"
--------------
Про внесення змін у структуру адміністрації
--------------
Про затвердження Тимчасового положення про підвищення кваліфікації викладачів вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладів, інститутів удосконалення лікарів України
--------------
Про порядок розрахунків обсягів виробництва підприємств матеріально-технічного постачання у порівняльних цінах
--------------
Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення
--------------
Про Декрет Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Закону України "Про Єдиний митний тариф"
--------------
Про надання статусу Національної парламентської бібліотеки України Державній бібліотеці Міністерства культури України
--------------
Про проект Концепції Національної програми ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи і соціального захисту громадян на 1993 - 1995 роки і на період до 2000 року
--------------
Про проекти законів України про правовий режим воєнного стану і про внесення доповнення до статті 114-5 Конституції (Основного Закону) України
--------------
Угода між Державним митним комітетом України і Державним митним комітетом Азербайджанської Республіки про співробітництво у боротьбі з незаконним обігом наркотиків і психотропних речовин
--------------
Угода між Державним митним комітетом України та Державним митним комітетом Азербайджанської Республіки про взаємне визнання митних документів та митних забезпечень
--------------
Угода між Урядом Української Республіки і Урядом Азербайджанської Республіки про порядок і строки врегулювання боргових зобов"язань та вимог за 1992 рік"
--------------
Угода між Державним митним комітетом України і Державним митним комітетом Азербайджанської Республіки про співробітництво в боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил
--------------
Угода між Державним митним комітетом України та Державним митним комітетом Азербайджанської Республіки про митне оформлення транзитних вантажів і багажу громадян
--------------
Угода про процедуру митного оформлення транзитних вантажів і взаємодію митних органів України і Азербайджанської Республіки при такому оформленні
--------------
Протокол реалізації домовленостей, досягнутих між Урядами і Національними банками Республік Україна і Азербайджан про технічний кредит на 1993 рік
--------------
Про внесення змін і доповнень до деяких декретів Кабінету Міністрів України про податки
--------------
Про впорядкування діяльності комерційних банків, створених за участю державних підприємств
--------------
Про виділення коштів Мінкультури
--------------
Про утворення Урядової комісії для проведення атестації галузевих науково-дослідних установ, конструкторсько-технологічних і проектних організацій
--------------
Про порядок затвердження форм державної статистичної звітності
--------------
Угода про повітряні комерційні відносини між авіаційними владами України і Республіки Перу
--------------
Про визнання такими, що втратили чинність, розпоряджень Кабінету Міністрів України від 16 листопада 1992 р. N 748 та від 25 січня 1993 р. N 48
--------------
Про призначення Мурашка А.П. заступником Міністра промисловості України
--------------
Про заступників голови Державного комітету по нагляду за охороною праці
--------------
Спільне комюніке
--------------
Про показники Індикативного плану (прогнозу) економічного і соціального розвитку України на 1993 рік
--------------
Про внесення змін до таблиць N 5, 8 та 10 до постанови Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 р. N 35
--------------
Про призначення Юхновського І.Р. співголовою Українсько-Польської комісії з питань співробітництва у сфері науки і технології
--------------
Про торговельні і постачальницько-збутові надбавки (націнки)
--------------
Про затвердження членів колегії Міністерства у справах молоді і спорту
--------------
Про призначення Лахманюка А.П. заступником голови Державного комітету України по матеріальних резервах
--------------
Про створення Українського державного науково-дослідного інституту маркетингу та зовнішньоекономічної інформації
--------------
Про внесення змін до Положення про Державну воєнізовану гірничорятувальну службу у вугільній промисловості
--------------
Про внесення змін і доповнень до деяких рішень Уряду України у зв"язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про зайнятість населення"
--------------
Про створення Української частини Міжурядової українсько-німецької комісії у справах депортованих німців, які повертаються в Україну
--------------
Про зміну розміру компенсації додаткових затрат на будівництво житлових будинків, здійснюване за рахунок коштів населення
--------------
Про Представника Президента України у місті Києві
--------------
Про розподіл концентрованих кормів на II квартал 1993 р. для потреб господарств, підприємств і організацій
--------------
Про виділення коштів на реконструкцію та благоустрій м. Чигирина
--------------
Про проведення полігонної практики військ цивільної оборони
--------------
Про об'єднання державних підприємств нафтової, газової, нафтопереробної промисловості та нафтопродуктозабезпечення
--------------
Про об"єднання державних електроенергетичних підприємств"
--------------
Рішення засідання Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав
--------------
Рішення про строки та місце проведення чергового засідання Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав
--------------
Угода про спільну діяльність щодо сприяння роботі оборонних спортивно-технічних організацій (товариств) держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав
--------------
Про відрахування від загальнодержавних податків і зборів до бюджетів міст і районів, встановлення плати за землю в Республіці Крим
--------------
Про індикативний план соціально-економічного розвитку Республіки Крим на 1993 рік
--------------
Звернення Верховної Ради Криму до кримчан, прийняте на XI сесії Верховної Ради Криму
--------------
Про державну реєстрацію та видачу ліцензій на здійснення митної брокерської діяльності на території України
--------------
Рішення про Угоду про міждержавні взаємовідносини з питань агропромислового комплексу
--------------
Рішення про заходи з охорони кордону та надання допомоги Республіці Таджикистан
--------------
Рішення про Раду керівників зовнішньоекономічних відомств держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав
--------------
Рішення про затвердження Положення про Міждержавну консультативну раду "Радіонавігація"
--------------
Протокольне рішення про спільні заходи сприяння Російській Федерації у справі ліквідації наслідків пожежі на заводі двигунів акціонерного товариства "КАМАЗ"
--------------
Протокольне рішення про невідкладні заходи забезпечення надійного енергопостачання Республіки Вірменія в 1993-1994 роках
--------------
Рішення про хід виконання Угоди про багатосторонню міждержавну спеціалізацію виробництва та поставок сортового і гібридного насіння сільськогосподарських культур
--------------
Про внесення до Загальноукраїнського класифікатора митних ліцензійних складів та видачу ліцензій на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу на території України
--------------
Угода про спільну діяльність по розшуку та визволенню громадян колишнього Союзу РСР, які потрапили в полон і пропали безвісти у період війни в Афганістані та воєнних конфліктів в інших країнах
--------------
Договір про створення Міжнародної Фінансової Корпорації (Статті Угоди про створення Міжнародної Фінансової Корпорації) (укр/рос)
--------------
Про призначення Суслова В.І. радником Прем'єр-міністра України"
--------------
Про подання на ратифікацію Верховної Ради України Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Бєларусь про вільну торгівлю
--------------
Про подання на ратифікацію Верховної Ради України Угоди між Україною та Російською Федерацією про взаємне визнання прав та регулювання відносин власності
--------------
Про подання на ратифікацію Договору між Україною і Республікою Польщею про правовий режим українсько-польського державного кордону, співробітництво та взаємну допомогу з прикордонних питань
--------------
Про охорону адміністративних будинків
--------------
Про укладання контракту з керівником підприємства
--------------
Про порядок реєстрації адвокатських об"єднань"
--------------
Спільне комюніке про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Республікою Еквадор
--------------
Про дисциплінарну відповідальність Представника Президента України в Московському районі міста Києва
--------------
Про Національну раду соціального партнерства
--------------
Про Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Узбекистан
--------------
Про звільнення з посади Представника Президента України в Антрацитівському районі Луганської області
--------------
Про впровадження у закладах освіти України, що є у загальнодержавній власності, контрактної форми наймання керівників та порядок її застосування
--------------
Про внесення доповнення до наказу МОЗ УРСР від 08.02.85 р. N 52 "Про затвердження переліку хронічних захворювань, при яких особи, що хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, не можуть проживати в комунальній квартирі або в одній кімнаті з"
--------------
Про трудові книжки працівників
--------------
Про звільнення Донецького металургійного заводу від податку на добавлену вартість і митних зборів на металопродукцію
--------------
Про порядок обліку товарно-матеріальних цінностей, що надходять до бюджетних установ як гуманітарна допомога
--------------
Про доповнення і зміни до Червоної книги України
--------------
Про порядок надання послуг з оплатою в іноземній валюті
--------------
Протокол про політичні консультації між Міністерством закордонних справ України та Міністерством закордонних справ Алжирської Народної Демократичної Республіки
--------------
Про внесення змін і доповнень до Декрету Кабінету Міністрів України "Про оплату праці"
--------------
Про забезпечення єдності вимірювань
--------------
Про постійного Представника України при Всесвітній метеорологічній організації
--------------
Про Міністра України у справах національностей та міграції
--------------
Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про банки і банківську діяльність"
--------------
Про проведення виставки "Продукція промислових підприємств України"
--------------
Про переробку Держкомнафтогазом сирої нафти на давальницьких умовах
--------------
Щодо тимчасового порядку митного оформлення повітряних суден
--------------
Про присвоєння спеціального звання
--------------
Інструктивний лист щодо порядку розрахунків з країнами зони функціонування рубля
--------------
Про Міністерство України у справах національностей та міграції
--------------
Про випуск в обіг приватизаційних житлових чеків
--------------
Про проведення Міжнародної конференції з механіки руйнування
--------------
Про уповноваження на здійснення експорту товарів за кодами ТН ЗЕД
--------------
Про уповноваження Петрова В.Л. на підписання Міжурядової угоди з Російською Федерацією про співробітництво в галузі охорони промислової власності
--------------
Про виготовлення Почесної відзнаки Президента України
--------------
Про будівництво в 1993-1995 роках у м. Луганську заводу по виготовленню свинцево-кислотних акумуляторів
--------------
Про оголошення подяки Міністру внутрішніх справ України Василішину А.В.
--------------
Про призначення представників України в Міждержавній раді з питань охорони промислової власності
--------------
Про передачу Мінпрому майна колишнього Держдеревпрому
--------------
Про затвердження цін на дорогоцінні метали у виробах і брухті та дорогоцінне каміння, що скуповуються у населення
--------------
Про доповнення до постанови Кабінету Міністрів України від 19 січня 1993 р. N 25
--------------
Про звільнення целюлозно-паперового комбінату від обов"язкового продажу надходжень в іноземній валюті"
--------------
Про проект Закону України "Про державні органи реєстрації актів громадського стану"
--------------
Про поліпшення матеріально-технічного забезпечення сільського господарства
--------------
Про виконуючого обов'язки Секретаря Ради національної безпеки при Президентові України
--------------
Про присвоєння спеціальних звань
--------------
Про пільги Героям Радянського Союзу і повним Кавалерам ордена Слави
--------------
Про вилучення і надання земельних ділянок для несільськогосподарських потреб та попереднє погодження місць розташування об"єктів"
--------------
Про реформування системи заготівлі, зберігання, переробки і використання сільськогосподарської продукції
--------------
Про затвердження Інструкції про порядок розгляду пропозицій, заяв, скарг і організацію прийому громадян у митних органах України
--------------
Про державну реєстрацію та видачу ліцензій на право відкриття та експлуатації магазину безмитної торгівлі
--------------
Фінансовий протокол, складений відповідно до статті 13 Конвенції по примиренню й арбітражу в рамках НБСЄ
--------------
Про склад Президії Кабінету Міністрів України
--------------
Про подання на ратифікацію Верховної Ради України Угоди між Україною та Республікою Бєларусь про взаємне визнання права та регулювання відносин власності
--------------
Про внесення змін і доповнень до статті 4 Закону України "Про підприємництво"
--------------
Про проект Закону України про карантин рослин
--------------
Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 р. N 13-93 "Про тимчасовий порядок визначення переліку підприємств,що займають монопольне становище на ринку"
--------------
Про призначення Яковенка В.П. заступником Міністра сільського господарства і продовольства України
--------------
Про проект Закону України "Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів"
--------------
Про звернення до парламентів, глав держав та урядів Бєларусі, Росії, України від 21 березня 1993 року, що підписали голови федерацій профспілок цих держав
--------------
Про затвердження зразків книг реєстрації актів громадянського стану та свідоцтв, що видаються на підставі записів у цих книгах
--------------
Про затвердження членом Президії Вищого Арбітражного Суду України
--------------
Про внесення змін до Закону України "Про прокуратуру" та Кримінально-процесуального кодексу України"
--------------
Про аудиторську діяльність
--------------
Про звільнення ОП "Тернопільське об"єднання "Текстерно" від сплати акцизного збору"
--------------
Про внесення доповнень і змін до Цивільного процесуального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо порядку розгляду судових справ
--------------
Про призначення судді Вищого арбітражного суду України, першим заступником голови арбітражного суду Харківської області, заступниками голови арбітражного суду Львівської і Рівненської областей та суддів арбітражних судів України
--------------
Про обрання голови Севастопольського міського суду та суддів обласних і Київського міського судів України
--------------
Про обрання заступника голови військового суду Військово-Морських Сил та суддів військових судів України
--------------
Про затвердження Інструкції про порядок обчислення та справляння державного мита
--------------
Про введення в дію Закону України "Про доповнення Цивільного кодексу Української РСР та Кримінально-процесуального кодексу України нормами щодо порядку відшкодування витрат на стаціонарне лікування потерпілого від злочину"
--------------
Про увільнення від обов"язків судді Тернопільського обласного суду"
--------------
Про спеціальні звання, формений одяг та знаки розрізнення в органах внутрішніх справ України
--------------
Типовий статут державного підприємства
--------------
Про доповнення Цивільного кодексу Української РСР та Кримінально-процесуального кодексу України нормами щодо порядку відшкодування витрат на стаціонарне лікування потерпілого від злочину
--------------
Про Регламент Верховної Ради Криму
--------------
Про внесення змін до статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення
--------------
Про внесення доповнень до Закону Української РСР "Про підвищення соціальних гарантій для трудящих"
--------------
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
--------------
Регламент Верховної Ради Криму
--------------
Протокол про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Республікою Замбія
--------------
Про порядок введення в дію Закону Республіки Крим "Про об"єднання громадян"
--------------
Про номенклатуру посад Міністерства охорони здоров"я України та порядок призначення та звільнення працівників цієї номенклатури"
--------------
Про участь народних депутатів Республіки Крим в засіданнях Верховної Ради Криму
--------------
Про об"єднання громадян"
--------------
Про порядок введення в дію Закону України "Про аудиторську діяльність"
--------------
Щодо транспортних службовців
--------------
Про умови надання комерційним банкам ліцензій на право здійснення операцій з валютними цінностями
--------------
Про увільнення Чеберяка П.А. від обов"язків заступника Голови Верховного Суду України"
--------------
Про увільнення від обов"язків суддів арбітражних судів України"
--------------
Про підвищення діючих тарифів на перевезення пасажирів і багажу залізничним транспортом
--------------
Про Представника Президента України у Камінь-Каширському районі Волинської області
--------------
Про стан переговорів між державними делегаціями України і Російської Федерації щодо Чорноморського флоту
--------------
Про внесення доповнення до Спеціального порядку набуття права власності громадянами на окремі види майна
--------------
При поділі жилого будинку, що є спільною власністю громадян, суд має виходити з можливості виділу кожній стороні ізольованої частини будинку, що відповідає її ідеальній частці в праві спільної власності, а грошову компенсацію (якщо поділ будинку в на...
--------------
Про Представника Президента України у Володимир-Волинському районі Волинської області
--------------
Про забезпечення виконання угод щодо торговельно-економічного співробітництва між Україною і Туркменістаном на 1993 рік
--------------
Про увільнення від обов"язків суддів військових судів України"
--------------
Про інформацію Міністра машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України Антонова В.І. про оборонну достатність і конверсію промисловості України
--------------
Про стан переговорів між урядовими делегаціями України і Російської Федерації щодо ядерного роззброєння
--------------
Про надання "Укрзовнішпрому" службових приміщень в орендне користування"
--------------
Про затвердження Інструкції про прибутковий податок з громадян
--------------
Про порядок одержання згоди Ради народних депутатів на притягнення депутата до відповідальності
--------------
Про охорону прав на сорти рослин
--------------
Про Декрет Кабінету Міністрів України "Про тимчасовий порядок використання надходжень в іноземній валюті"
--------------
Про обрання народного депутата України Бурего М.С. членом постійної Комісії Верховної Ради України з питань планування, бюджету, фінансів і цін
--------------
Про проведення Всеукраїнських зборів ветеранів Великої Вітчизняної війни
--------------
Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на сорти рослин"
--------------
Про визнання повноважень народного депутата України Андрощука В.О.
--------------
Про проект Закону України про систему науково-технічної інформації
--------------
Про проект Закону України про біженців
--------------
Про зміни у складі постійних комісій Верховної Ради України
--------------
Про склад Групи народних депутатів України по зв"язках з Парламентською Асамблеєю Ради Європи"
--------------
Про затвердження Національної програми імунопрофілактики населення на 1993 - 2000 роки
--------------
Про надання пільг щодо сплати податку на добавлену вартість
--------------
Про створення Комітету по контролю наркотиків
--------------
Міжурядова і міжбанківська угода про організацію розрахунків між Україною і Таджикистаном
--------------
Угода між Державним митним комітетом України і Державним митним комітетом Республіки Таджикистан про співробітництво в боротьбі з незаконним обігом наркотиків і психотропних речовин
--------------

| Головна сторінка |

 

інший список документів наступний список правових актів