Законодавство 1996 року

| зміст |
Сторінка 11

Про затвердження Положення про механізм контролю щодо контрактів, які укладені суб"єктами господарської діяльності до 31 жовтня 1995 року на здійснення операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах"
--------------
Про індексацію балансової вартості основних фондів
--------------
Щодо проведення операції з давальницькою сировиною
--------------
Про призначення С. Волковецького головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації
--------------
Рекомендація N R (96) 10 Комітету міністрів Ради Європи державам-учасницям стосовно гарантій незалежності суспільного мовлення
--------------
Про Порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується
--------------
Про створення виробництва свинцево-кислотних акумуляторів за замкнутим циклом у м. Дніпропетровську
--------------
Про втрату чинності деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України
--------------
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 р. N 285 та від 19 лютого 1996 р. N 212
--------------
Про нову редакцію пункту 10 постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 1995 р. N 182
--------------
Про визнання таким, що втратив чинність, пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 1996 р. N 1002
--------------
Про затвердження переліку предметів промислового призначення, що застосовуються у виробничій сфері, вивезення (пересилання) яких громадянами України, іноземцями та особами без громадянства за межі митної території України забороняється
--------------
Про затвердження Положення про постійно діючу Міжвідомчу робочу групу з питань енергозабезпечення суспільного виробництва і населення
--------------
Про присвоєння персональних звань державної митної служби
--------------
Про зарахування у виконання державного замовлення 1996 року пивоварного ячменю
--------------
Про зменшення ставки ввізного мита на обладнання та спортивне спорядження
--------------
Про забезпечення контролю за дотриманням природоохоронних робіт на Стинавському родовищі
--------------
Про термін повернення в Україну готової продукції під час здійснення операцій з давальницькою сировиною
--------------
Про термін запровадження нових ставок ввізного мита на кришки металеві
--------------
Про видачу ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом
--------------
Про виділення коштів для завершення аварійно-відновних робіт у Новгород-Сіверському районі Чернігівської області
--------------
Про покриття витрат, пов"язаних із проведенням міжнародної конференції "Європейська хартія місцевого самоврядування та проблеми реформи місцевого самоврядування в Україні"
--------------
Про видачу ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом
--------------
Про визнання такою, що втратила чинність Інструкція про порядок сплати дивідендів (частини прибутку) суб"єктами підприємницької діяльності, створеними за участю державних підприємств і організацій, затверджена наказом Головної державної податкової"
--------------
Про видачу ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом
--------------
Про видачу ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом
--------------
Про видачу ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом
--------------
Про видачу ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом
--------------
Про видачу ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії
--------------
Про затвердження Порядку перетворення у процесі приватизації державних, орендних підприємств і підприємств із змішаною формою власності у відкриті акціонерні товариства
--------------
Про зміни у системі державного управління науково-технічною сферою
--------------
Про видачу ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом
--------------
Про склад робочої групи з врегулювання питання щодо погашення заборгованості Чорноморського флоту перед м. Севастополем
--------------
Про часткове відшкодування збитків, завданих внаслідок стихійного лиха (повені) 15-17 квітня 1996 р. в Івано-Франківській області
--------------
Про увільнення В. Обертаса з посади голови Могилів-Подільскої районної державної адміністрації Вінницької області
--------------
Про затвердження Поліщука В.В. членом колегії Державного комітету у справах релігій
--------------
Про скасування ставки ввізного мита на обладнання для реконструкції злітно-посадочної смуги аеропорту Бориспіль
--------------
Про призначення А. Савкова головою Могилів-Подільської районної державної адміністрації Вінницької області
--------------
Про призначення державних стипендій видатним діячам науки, освіти та культури
--------------
Про призначення Г. Філіпчука головою Чернівецької обласної державної адміністрації
--------------
Про увільнення С. Бритченка з посади заступника Міністра України у справах національностей та міграції
--------------
Про увільнення Р. Чілачави з посади заступника Міністра України у справах національностей, міграції та культів
--------------
Про призначення А. Кирильчука заступником голови Державного комітету України у справах захисту прав споживачів
--------------
Про увільнення В. Пугача з посади заступника голови Державного комітету України у справах захисту прав споживачів
--------------
Про затвердження Тимчасової інструкції щодо організації та діяльності чергової служби Митної варти ДМКУ та контролю за переміщенням транзитних підакцизних товарів через митну територію України
--------------
Про внесення змін і доповнень до лімітів добування диких парнокопитних тварин в сезон полювання 1996-1997 рр., затверджених наказом від 28.05.96 р. N 50
--------------
Про виділення коштів Міністерству юстиції
--------------
Про внесення змін і доповнень до Методики обстеження і паспортизації гідротехнічних споруд систем гідравлічного вилучення та складування промислових відходів та хвостів
--------------
Угода між Урядом України і Урядом Республіки Хорватія про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і на майно
--------------
Про затвердження Правил користування готелями та надання готельних послуг в Україні
--------------
Про Єдину робочу групу з узгодження проектів законів України та інших актів законодавства з питань реформування податкової системи
--------------
Про нагородження відзнакою Президента України "Орден князя Ярослава Мудрого"
--------------
Про призначення О. Гнелецького першим заступником Міністра зв"язку України"
--------------
Про призначення В. Литвина Першим помічником Президента України
--------------
Про податок на добавлену вартість
--------------
Про питання податкової політики та забезпечення доходної частини Державного бюджету України
--------------
Про розгорнутий план законотворчої роботи Верховної Ради України на друге півріччя 1996 року
--------------
Про Центральну виборчу комісію
--------------
Про порядок висвітлення роботи шостої сесії Верховної Ради України
--------------
Про календарний план проведення шостої сесії Верховної Ради України
--------------
Про призначення Чорного О.С. заступником начальника Управління з питань паливно-енергетичного комплексу Кабінету Міністрів України, завідуючим сектором з питань нафтової і газової промисловості та забезпечення нафтопродуктами цього Управління
--------------
Про призначення Корзуна А.В. заступником начальника Управління з питань паливно-енергетичного комплексу Кабінету Міністрів України, завідуючим сектором з питань вугільної промисловості, паливопостачання та гірничого нагляду цього Управління
--------------
Про призначення Супруна В.Ф. заступником начальника Юридичного управління Кабінету Міністрів України, завідуючим сектором господарського законодавства цього Управління
--------------
Про оподаткування спільної діяльності підприємств
--------------
Про встановлення контролю за реалізацією конфіскованої продукції
--------------
Про класифікацію пакувальних мішків за ТН ЗЕД
--------------
Щодо забезпечення виконання Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі"
--------------
Про затвердження Положення про порядок уцінки і реалізації продукції, що залежалась, з групи товарів широкого вжитку і продукції виробничо-технічного призначення
--------------
Про виключне право Банкнотно-монетного двору Національного банку України
--------------
Про видачу ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії
--------------
Про видачу ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом
--------------
Про видачу ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом
--------------
Про видачу ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом
--------------
Питання Національного агентства з реконструкції та розвитку
--------------
Про розклад засідань Верховної Ради України на вересень 1996 року
--------------
Про забезпечення контролю за здійсненням головами і очолюваними ними виконавчими комітетами сільських, селищних і міських Рад делегованих ним повноважень державної виконавчої влади
--------------
Про внесення змін до Закону України "Про ратифікацію Угоди про створення міждержавного Євразійського об"єднання вугілля та металу"
--------------
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про оплату праці"
--------------
Про внесення змін до Положення про Міністерство торгівлі, зовнішньоекономічних зв"язків і захисту прав споживачів"
--------------
Про призначення Єфіменка Л.В. заступником начальника Юридичного управління Кабінету Міністрів України
--------------
Про призначення В. Похвальського головою Запорізької обласної державної адміністрації
--------------
Про призначення В. Цибенка головою Черкаської обласної державної адміністрації
--------------
Про призначення В. Кивлюка заступником Голови Державного комітету у справах охорони державного кордону України - Командувача Прикордонних військ України
--------------
Про утворення обласної комісії сприяння перепису населення
--------------
Про внесення змін до Тимчасового положення про умови і порядок оформлення іноземним громадянам дозволів на працевлаштування в Україні
--------------
Про підписання договору з Товарно-кредитною корпорацією США про продаж сільськогосподарських товарів
--------------
Про збереження за Єршовим А.К. права на медичне та санаторно-курортне обслуговування у закладах ЛОО при Кабінеті Міністрів України
--------------
Про тимчасовий порядок формування цін на Оптовому ринку електричної енергії України
--------------
Про схеми посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників науково-дослідних установ і організацій Міністерства праці України
--------------
Про відміну наказу Держмиткому України від 21.07.94 р. N 220
--------------
Про затвердження Положення про порядок створення, обліку та використання коштів цільового фонду "Фінансування екологічної реконструкції Миронівської ДРЕС"
--------------
Щодо переоцінки окремих видів цінних паперів у гривні
--------------
Про створення обласної комісії з паспортизації громадян
--------------
Про реалізацію майна, що за правом спадкоємства перейшло у власність держави
--------------
Про відкриття бюджетним установам і організаціям спеціальних рахунків в установах банків
--------------
Про призначення Пасенюка О.М. заступником начальника Юридичного управління Кабінету Міністрів України, завідуючим сектором законодавства з питань державного будівництва цього Управління
--------------
Про призначення Артамонової Л.С. заступником начальника Юридичного управління Кабінету Міністрів України, завідуючою сектором законодавства з соціальних питань цього Управління
--------------
Про призначення Крупка П.М. першим заступником начальника Юридичного управління Кабінету Міністрів України
--------------
Про нагородження Почесною відзнакою Президента України
--------------
Про призначення Б. Бойка головою Тернопільської обласної державної адміністрації
--------------
Про присвоєння почесних звань України працівникам міста Артемівська Донецької області
--------------
Про внесення зміни до рішення Державної комісії з проведення в Україні грошової реформи від 26 серпня 1996 р. N 2
--------------
Про призначення суддів
--------------
Про присвоєння почесних звань України працівникам культури і мистецтва Харківської області
--------------
Про виділення з державних ресурсів насіння озимих зернових культур на осінню сівбу поточного року
--------------
Про оподаткування суми дооцінки
--------------
Про призначення Р. Василишина головою Рівненської обласної державної адміністрації
--------------
Про призначення М. Залудяка головою Полтавської обласної державної адміністрації
--------------
Про призначення Б. Клімчука головою Волинської обласної державної адміністрації
--------------
Про призначення М. Гориня головою Львівської обласної державної адміністрації
--------------
Про присвоєння почесного звання "Заслужений працівник сфери послуг України" працівникам акціонерного товариства закритого типу виробничо-торговельної фірми "Пасаж", м. Горлівка, Донецька область"
--------------
Про увільнення В. Марієвського з посади Головного державного санітарного лікаря України - першого заступника Міністра охорони здоров"я України"
--------------
Про затвердження Положення про відділ цін обласної державної адміністрації
--------------
Про звільнення суддів
--------------
Про присвоєння О. Семенцю дипломатичного рангу Надзвичайного і Повноважного Посланника України першого класу
--------------
Про увільнення Б. Косенка з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації
--------------
Код валюти України
--------------
Про внесення змін до наказів ФДМУ від 17.01.96 р. N 37, від 29.01.96 р. N 78, від 11.06.96 р. N 667, від 11.06.96 р. N 668, від 23.04.96 р. N 466
--------------
Про пільги щодо інвестування будівництва житла для військовослужбовців та членів їх сімей
--------------
Щодо поширення пільг по податку на додану вартість на субпідрядні організації
--------------
Щодо застосування конфіскації предметів при порушенні митних правил
--------------
Про Угоду між Державним митним комітетом України та Головою Головного митного управління Республіки Польща про зв"язок у сфері взаємодопомоги"
--------------
Про внесення змін до документів з приватизації у зв"язку з проведенням грошової реформи"
--------------
Про присвоєння почесного звання "Заслужений працівник культури України"
--------------
Про Голову Української частини Міжурядової спільної Українсько-Грузинської комісії з питань торгово-економічного і науково-технічного співробітництва
--------------
Про порушення комерційними банками встановленого порядку внесків до Пенсійного фонду України
--------------
Про збільшення обсягів виробництва цукру та впорядкування його реалізації
--------------
Про затвердження Положення про центр медико-соціальної реабілітації неповнолітніх
--------------
Про затвердження Положення про порядок визначення амортизації та віднесення амортизаційних відрахувань на витрати виробництва (обігу)
--------------
Про затвердження Інструкції про порядок обчислення і сплати підприємствами, установами, організаціями та громадянами страхових внесків до Пенсійного фонду України, а також обліку надходження і витрачання його коштів
--------------
Про призначення А. Малиновського головою Житомирської обласної державної адміністрації
--------------
Про призначення П. Шаповала головою Чернігівської обласної державної адміністрації
--------------
Про увільнення М. Капустяна з посади першого заступника начальника Штабу Цивільної оборони України
--------------
Про виділення коштів Дніпропетровській та Сумській обласним державним адміністраціям
--------------
Щодо проведення взаємозаліку коштів по фінансуванню видатків в рахунок погашення недоїмки по належних до бюджету платежах
--------------
Відносно проведення грошової реформи в Україні
--------------
Роз"яснення у зв"язку з внесенням змін і доповнень до Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності"
--------------
Про податок на добавлену вартість
--------------
Про податок на добавлену вартість
--------------
Щодо правильного відтворення назви української грошової одиниці "гривня" в інших мовах"
--------------
Про розрахунок економічних нормативів
--------------
Про виділення коштів Українській академії аграрних наук
--------------
Про виділення коштів Черкаській обласній державній адміністрації
--------------
Про умови оплати праці працівників регіональних пунктів тимчасового розміщення біженців
--------------
Про схвалення та подання на ратифікацію Верховною Радою України Рамкової Угоди між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про консультування і технічне співробітництво
--------------
Про схвалення і подання на ратифікацію Верховною Радою України Конвенції між Урядом України і Урядом Румунії про уникнення подвійного оподаткування та попередження ухилень від сплати податків стосовно доходу і капіталу
--------------
Про затвердження схем посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників науково-дослідних установ і організацій Міністерства охорони здоров"я України"
--------------
Про схвалення і подання на ратифікацію Верховною Радою України Угоди між Урядом України і Урядом Соціалістичної Республіки В"єтнам про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і капітал"
--------------
Про укладення Угоди між Кабінетом Міністрів України, Урядом Російської Федерації, Урядом Словацької Республіки, Урядом Чеської Республіки про співробітництво в галузі транспортування ядерних матеріалів між Російською Федерацією та Чеською Республікою...
--------------
Про тимчасові коефіцієнти розподілу асигнувань на охорону здоров"я в розрахунку на одного жителя"
--------------
Про створення Львівського державного аграрного університету
--------------
Про призначення А. Єпіфанова головою Сумської обласної державної адміністрації
--------------
Про увільнення А. Сердюка з посади першого заступника Міністра охорони здоров"я України"
--------------
Про пропозиції щодо організації мовних та перекладацьких робіт у сфері правової діяльності
--------------
Про призначення І. Дем"янчука головою Ямпільської районної державної адміністрації Вінницької області"
--------------
Про увільнення С. Станік з посади заступника Міністра юстиції України
--------------
Про призначення Ю. Русанцова Міністром вугільної промисловості України
--------------
Про схвалення і подання на ратифікацію Верховною Радою України Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Індонезія про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи
--------------
Про призначення А. Сердюка Міністром охорони здоров"я України"
--------------
Кабінет Міністрів України Постанова
--------------
Про затвердження Порядку справляння плати за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів і тимчасових нормативів плати за їх спеціальне використання
--------------
Про присудження Державної премії України імені Олександра Довженка 1996 року
--------------
Про створення Бюро реєстрації лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я
--------------
Про затвердження Положення про державний вищий навчальний заклад
--------------
Про заходи щодо організації переробки вугілля
--------------
Про зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 11 червня 1996 р. N 637
--------------
Про увільнення Г. Ухової з посади голови Білозерської районної державної адміністрації Херсонської області
--------------
Про увільнення О. Коваленка з посади голови Нововоронцовської районної державної адміністрації Херсонської області
--------------
Про виділення коштів творчим спілкам
--------------
Про поетапну передачу у комунальну власність об'єктів соціальної сфери, житлового фонду сільськогосподарських, переробних та обслуговуючих підприємств, установ і організацій агропромислового комплексу, заснованих на колективній та інших формах недержавно
--------------
Про переведення деяких науково-дослідних установ, підпорядкованих Міністерству охорони здоров'я, на госпрозрахунок
--------------
Про призначення В. Топчія головою Нововоронцовської районної державної адміністрації Херсонської області
--------------
Про призначення С. Тріщановича головою Білозерської районної державної адміністрації Херсонської області
--------------
Про увільнення В. Третьякова з посади заступника голови Херсонської обласної державної адміністрації
--------------
Про термін виконання операцій з давальницькою сировиною, пов"язаних з вирощуванням пивоварного ячменю"
--------------
Про зменшення ставок ввізного мита на матеріали і комплектуюче обладнання, що поставляється для будівництва суден на експорт
--------------
Про заходи у зв'язку з ліквідацією Державної акціонерної компанії "Укрзакордоннафтогазбуд"
--------------
Про призначення С. Станік Міністром України у справах сім"ї та молоді"
--------------
Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров'я, що фінансуються з бюджету
--------------
Про виділення коштів Запорізькій обласній державній адміністрації
--------------
Про затвердження Порядку визначення продукції власного виробництва підприємств з іноземними інвестиціями
--------------
Про схвалення і подання на ратифікацію Верховною Радою України Конвенції між Урядом України і Урядом Королівства Бельгії про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно
--------------
Про додаткові заходи щодо збереження цінностей при проведенні грошової реформи
--------------
Щодо складання звітності за формами N 747Д(Г), N 747Д(К)
--------------
Про оподаткування прибутку від здійснення операцій з облігаціями внутрішніх державних і місцевих позик
--------------
Щодо внесення змін до державного стандарту України та державного класифікатора валют
--------------
Про затвердження Порядку створення та постановки на виробництво лікарських засобів
--------------
Про членів колегії Державного комітету по земельних ресурсах
--------------
Про затвердження Єрофеєвої Н.В. членом колегії Міністерства статистики
--------------
Про призначення Рудьковського М.М. директором Української державної кредитно-інвестиційної компанії
--------------
Про видачу ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії
--------------
Щодо операцій, які можуть здійснюватися на суброзрахункових рахунках відокремлених підрозділів юридичних осіб
--------------
Про Головне управління житлового господарства та майна міста Київської міської державної адміністрації
--------------
Про видачу ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії
--------------
Про видачу ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії
--------------
Про видачу ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом
--------------
Про видачу ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії
--------------
Щодо відсутності готівкової гривні для обміну карбованців
--------------
Про доповнення до листа НБУ і Мінфіну від 26.06.95р. NN 17003/497, 09-11/63
--------------
Щодо звітності за формами N 701, 702
--------------
Про граничну чисельність працівників центрального апарату Державного митного комітету
--------------
Про видачу ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії
--------------
Про видачу ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії
--------------
Про видачу ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом
--------------
Про видачу ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом
--------------
Щодо постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1996 року N 938
--------------
Про скасування постанови Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1996 р. N 965
--------------
Про затвердження схем посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників закладів охорони здоров"я та соціального захисту населення"
--------------
Про присвоєння рангів державним службовцям
--------------
Про присвоєння рангів державним службовцям
--------------
Про затвердження Статуту Державного концерну спиртової та лікеро-горілчаної промисловості (концерн "Укрспирт")"
--------------
Про затвердження переліку проектів законодавчих актів та визначення відповідальних за їх підготовку і проходження у Верховній Раді України
--------------
Про присвоєння О. Баю дипломатичного рангу Надзвичайного і Повноважного Посланника України другого класу
--------------
Про нагородження Почесною відзнакою Президента України
--------------
Угода між Україною та Федеративною Республікою Німеччина про співпрацю у справах осіб німецького походження, які проживають в Україні
--------------
Про державні символи України
--------------
Про комітети Верховної Ради України
--------------
Про дострокове припинення повноважень народних депутатів України Дурдинця В.В., Золотарьова А.І. та Устича С.І.
--------------
Про Регламент Верховної Ради України
--------------
Про призначення Н. Киструської начальником Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України
--------------
Щодо стану забезпеченості установ банків готівкою для проведення обмінних і поточних операцій
--------------
Про внесення змін та доповнень про Положення про порядок навчання та атестації фахівців на право ведення реєстру власників іменних цінних паперів
--------------
Щодо відображення курсу гривні до іноземних валют при складанні статистичної звітності форми N 25
--------------
Про поставку Маріупольському металургійному комбінату імені Ілліча залізорудного концентрату
--------------
Угода про співробітництво між Державним комітетом телебачення і радіомовлення України (ДТРУ) і Другим каналом Німецького телебачення (ЦДФ) (установою суспільного права)
--------------
Щодо виготовлення художніх марок
--------------
Про посилення контролю за обліком довгострокових фінансових вкладень, вилучених в процесі приватизації державних підприємств
--------------
Щодо розрахунків за пластиковими картками міжнародних платіжних систем
--------------
Про висвітлення першого дня роботи шостої сесії Верховної Ради України
--------------
Про встановлення міжпарламентських економічних і культурних зв"язків між Автономною Республікою Крим і регіонами Західного Сибіру (Тюменською областю, Ханти-Мансійським і Ямало-Ненецьким автономними округами) на основі існуючих міжурядових угод між Україною і Російською Федерацією"
--------------
Про розгляд листа
--------------
Про внесення змін та доповнень до Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення і використання вогнепальної зброї, боєприпасів до неї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом МВС України від 25 березня 1993 року N 1
--------------
Про прибутковий податок з громадян
--------------
Про створення постів на підприємствах-виробниках лікеро-горілчаної продукції
--------------
Щодо оподаткування податком на добавлену вартість оборотів з реалізації товарів, робіт, послуг
--------------
Щодо обміну карбованців на гривню
--------------
Щодо прийняття залишків кас українських карбованців підприємств, які своєчасно не здали заактовані залишки кас
--------------
Директива 96/57/ЄС Європейського парламенту та Ради "Про вимоги щодо ефективності споживання енергії побутовими електричними холодильниками, морозильниками та комбінованими пристроями"
--------------
Щодо скороченої назви грошової одиниці України "гривня"
--------------
Про присвоєння М. Круглову рангу державного службовця
--------------
Щодо продажу пакетів акцій ВАТ, які створюються на базі об"єктів комунальної власності, на сертифікатних аукціонах в окремих регіонах"
--------------
Про призначення В. Ялового заступником голови Київської міської державної адміністрації
--------------
Щодо дозволу регіональним управлінням Національного банку України вирішувати питання щодо пролонгації термінів повернення комерційними банками кредитів, наданих у 1995 році
--------------
Про упорядкування умов оплати праці працівників культури і мистецтв бюджетних установ і організацій
--------------
Про перелік питань, що пропонуються для включення в порядок денний чергової сесії Верховної Ради Криму
--------------
Про ситуацію, що склалася в галузі освіти на початок учбового року
--------------
Про внесення змін та доповнень до Типової Форми контракту з Головою правління відкритого акціонерного товариства, яка затверджена наказом ФДМУ від 06.10.95 р. N 1234 та зареєстрована Міністерством юстиції України 02.11.95 р. за N 396/932
--------------
Про Комітет із Державних премій України імені Тараса Шевченка
--------------
Про продовження терміну оплати за об"єкт приватизації"
--------------
Про підвищення ролі та відповідальності Міністерства економіки і Міністерства фінансів у формуванні й реалізації державної економічної та фінансово-бюджетної політики
--------------
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 1996 р. N 1002
--------------
Про гарантії Кабінету Міністрів України за іноземними кредитами
--------------
Про заходи в зв"язку з прийняттям Конституції України і затвердженням Конституції Автономної Республіки Крим"
--------------
Щодо резервування коштів
--------------
Про деякі питання вдосконалення обліку статутних фондів акціонерних товариств та використання українських карбованців, що вилучаються
--------------
Про призначення О. Куценка заступником Міністра сільського господарства і продовольства України
--------------
Про заходи щодо реалізації договору про продаж сільськогосподарських товарів, укладеного між Товарно-кредитною корпорацією США та Мінсільгосппродом
--------------
Про ліквідацію Державної акціонерної компанії "Укрзакордоннафтогазбуд"
--------------
Про затвердження Порядку проведення розрахунків за зерно, що закуповується у населення
--------------
Про передачу ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою Міністерства оборони України у власність областей
--------------
Про затвердження форми державної статистичної звітності про діяльність музею
--------------
Питання Державного комітету у справах національностей та міграції
--------------
Про скликання чергової сесії Верховної Ради Криму
--------------
Про позачергову сесію Верховної Ради Криму
--------------
Перелік мінімальних рівнів індикативних цін на деякі товари, що експортуються з України у вересні 1996 року
--------------
Рекомендація N 25 Європейської економічної комісії ООН "Використання стандарту Організації Об"єднаних Націй для електронного обміну даними в управлінні, торгівлі та на транспорті (ЕДІФАКТ ООН)"
--------------
Щодо перерахування грошових білетів і монети, що знаходяться в резервних фондах
--------------
Щодо обліку документів, цінностей та готівки у гривнях
--------------
Угода між Урядом України і Урядом Грузії про співробітництво з прикордонних питань
--------------
Про призначення А. Матвієнка головою Вінницької обласної державної адміністрації
--------------
Про заходи щодо залучення додаткових надходжень до бюджету та підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів для забезпечення фінансування соціальних виплат населенню
--------------
Про увільнення В. Кальченка з посади першого заступника голови Кіровоградської обласної державної адміністрації
--------------
Про заходи щодо додаткового залучення коштів до Пенсійного фонду
--------------
Про гарячі обіди дітям-сиротам та дітям із малозабезпечених сімей
--------------
Про здійснення нерезидентами операцій з облігаціями внутрішніх державних позик
--------------
Про порядок індексації вартості об'єктів житлового фонду
--------------
Про вдосконалення порядку здачі в оренду житлових приміщень
--------------
Про впорядкування надання пільг громадянам за деякими видами податків
--------------
Про встановлення плати за користування підручниками в загальноосвітніх школах
--------------
Угода між Урядом України і Урядом Грузії про співробітництво в галузі рибного господарства
--------------
Про призначення В. Кальченка Міністром України з питань надзвичайних ситуацій
--------------
Щодо Реєстру сертифікованих комп"ютерних систем для пунктів обміну валюти, які пройшли експертизу комісії НБУ"
--------------
Зміни до Інструкції "Про порядок перерахування статей балансів банків та обліку операцій в установах банків у зв"язку з обміном карбованців на гривні"
--------------
Угода між Урядом України і Урядом Грузії про співробітництво в галузі освіти
--------------
Про врегулювання сплати державного мита при відчуженні об'єктів нерухомого майна
--------------
Про виконання наказу Фонду державного майна України N 725 від 25 червня 1996 року "Про порушення правил діяльності з приватизаційними паперами довірчими товариствами"
--------------
Про нагородження Почесною відзнакою Президента України
--------------
Про анулювання ліцензій фінансовим посередникам
--------------
Про порушення правил суб"єктами підприємницької діяльності, що мають ліцензію на посередницьку діяльність з приватизаційними паперами"
--------------
Про порушення банками правил діяльності з приватизаційними паперами, що мають ліцензію на посередницьку діяльність
--------------
Про призначення В. Горбуліна Секретарем Ради національної безпеки і оборони України
--------------
Про присвоєння почесних звань України працівникам нафтогазового комплексу
--------------
Про голову Валютно-кредитної ради Кабінету Міністрів України
--------------
Про внесення змін до Розмірів реєстраційного збору за державну реєстрацію технічних умов і змін до них
--------------
Про Раду національної безпеки і оборони України
--------------
Про код української грошової одиниці
--------------
Щодо закінчення строку проведення заліку взаємної заборгованості суб"єктів підприємницької діяльності"
--------------
Щодо виконання постанови Правління Національного банку України від 30.08.96 р. N 228 "Про покращення ліквідності комерційних банків"
--------------
Про Тимчасове положення про порядок реєстрації сертифікованих комп"ютерних систем для пункту обміну валюти"
--------------
Про порядок переведення електронних контрольно-касових апаратів на роботу з новою національною валютою - гривнею
--------------
Про порядок складання і подання оперативної статистичної і бухгалтерської звітності
--------------
Щодо систематизованого звіту ставок ввізного мита
--------------
Про Фонд розвитку паливно-енергетичного комплексу
--------------
Щодо видачі авансів готівки комерційним банкам для обмінних операцій
--------------
Щодо переоцінки невиконаних платіжних зобов"язань"
--------------
Про утворення комісії по первинній обробці заяв фінансових посередників, прийнятих на сертифікатний аукціон
--------------
Щодо анулювання дії ліцензій на здійснення посередницької діяльності банків з приватизаційними паперами
--------------
Щодо призупинення та анулювання дії дозволів (ліцензій) на здійснення комерційної діяльності фінансових посередників з приватизаційними паперами
--------------

| Головна сторінка |

 

інший список документів наступний список правових актів