Законодавство 1996 року

| зміст |
Сторінка 16

Про увільнення Сітарчука В.П. з посади завідуючого Відділом міждержавних відносин з країнами СНД і Балтії
--------------
Про увільнення Осипенка С.Ю. з посади заступника голови Української державної корпорації промисловості будівельних матеріалів
--------------
Про призначення Станецького Г.С. заступником голови Української державної корпорації промисловості будівельних матеріалів
--------------
Про проект Закону України про електронний обіг цінних паперів та систему Національного депозитарію
--------------
Про проведення взаємозаліку суми заборгованості сільськогосподарських товаровиробників за електроенергію належними їм сумами компенсації вартості будівництва об"єктів соціально-культурного призначення на селі"
--------------
Про введення додатково посади заступника голови Державного комітету України з питань науки, техніки та промислової політики
--------------
Про затвердження Державної програми досліджень України в Антарктиці
--------------
Про Постанову Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1995 року "Про затвердження Порядку визначення сум, які вносяться до бюджету у зв"язку з перевищенням фонду споживання"
--------------
Про інформацію Прем'єр-міністра України П.Лазаренка від 5 червня 1996 року щодо виконання Постанови Верховної Ради України від 20 лютого 1996 року"
--------------
Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Головатого С.П.
--------------
Про перевірку сплати податків
--------------
Щодо змін та доповнень до Інструкції N 3
--------------
Зміни до Положення про порядок обліку, умови зберігання та погашення компенсаційних сертифікатів в установах банківської системи
--------------
Про податок з власників транспортних засобів
--------------
Про увільнення Логвінова О.О. з посади завідуючого Відділом комплексного використання природних ресурсів та екологічної безпеки Кабінету Міністрів України
--------------
Власник підприємства, установи, організації чи уповноважений ним орган відшкодовує працівникові шкоду, заподіяну каліцтвом або іншим ушкодженням здоров"я, пов"язаним із виконанням трудових обов"язків, якщо не доведе, що шкоду заподіяно не з його вини"
--------------
Про призначення Денисенка В.В. заступником голови Державного департаменту морського і річкового транспорту України
--------------
Про присвоєння почесного звання "Заслужений журналіст України" працівникам газети "Україна молода", м. Київ"
--------------
Про Програму приватизації майна державних підприємств в Республіці Крим на 1996 рік
--------------
Про увільнення Голоти Г.К. з посади завідуючого Відділом розгляду звернень громадян Кабінету Міністрів України
--------------
Про плату за перевалку нафтопродуктів
--------------
Про призначення Назаренка Ю.М. завідуючим Відділом розвитку національної економіки Кабінету Міністрів України
--------------
Про призначення Устименка В.Є. керівником Служби Першого віце-прем"єр-міністра України"
--------------
Про внесення доповнень і змін до Постанови Верховної Ради Криму "Про порядок справляння плати за землекористування в 1996 році"
--------------
Про внесення змін і доповнень до Постанови Верховної Ради Криму від 21 червня 1996 року N 835-I "Про особливості застосування в Республіці Крим діючого податкового законодавства України в частині оподатковування бартерних (товарообмінних) операцій"
--------------
Про введення в дію Закону Республіки Крим "Про іноземні інвестиції"
--------------
Про упорядкування сплати збору від продажу паливно-мастильних матеріалів
--------------
Про власність сільських і селищних Рад Республіки Крим
--------------
Про передачу Суворовської сільської Ради в адміністративне підкорення Армянській міській Раді
--------------
Про утворення Мирнівської селищної Ради міста Євпаторії
--------------
Про подання прокурора Херсонської області про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутата Сімферопольської міської Ради Рибалки А. Н.
--------------
Про протокол і протокольну службу в Республіці Крим
--------------
Про введення в дію Закону України "Про залізничний транспорт"
--------------
Угода між Білоруським державним концерном з виробництва хімічної та нафтохімічної продукції і Міністерством вугільної промисловості України
--------------
Про залізничний транспорт
--------------
Про призначення Петрова К.О. завідуючим Відділом з питань міждержавних відносин з країнами СНД та статутними органами співдружності Кабінету Міністрів України
--------------
Про призначення Луцька В.С. завідуючим Відділом з питань техногенної та екологічної безпеки, цивільного захисту населення Кабінету Міністрів України
--------------
Про увільнення Петрова К.О. з посади начальника Головного управління з питань співробітництва з країнами СНД і Балтії Кабінету Міністрів України
--------------
Про увільнення Фоменка М.В. з посади завідуючого Відділом з питань освіти, культури та охорони здоров"я Кабінету Міністрів України"
--------------
Про затвердження Правил скупки у населення скляної тари з-під харчових продуктів
--------------
Про призначення Нікуліна С.Г. першим заступником голови Державного департаменту морського і річкового транспорту України
--------------
Про призначення Перфільєва В.В. першим заступником голови Державного департаменту автомобільного транспорту України
--------------
Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради Криму
--------------
Про іноземні інвестиції
--------------
Угода між Мінвуглепромом України і Білоруським концерном з виробництва і реалізації товарів легкої промисловості про збереження спеціалізації підприємств і взаємних кооперованих поставках
--------------
Про внесення змін та доповнень до Інструкції по бухгалтерському обліку та звітності в органах Пенсійного фонду України, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 13.12.94 р. N 11-4
--------------
Про увільнення Назаренка Ю.М. з посади начальника Головного управління з питань економічної реформи Кабінету Міністрів України
--------------
Про фінансування витрат, пов"язаних з проведенням авторського вечора композитора Ігоря Поклада"
--------------
Про відкриття пункту пропуску Дякове через державний кордон
--------------
Про зменшення ставки ввізного мита
--------------
Про увільнення Ф. Бурчака з посади наукового консультанта Президента України
--------------
Про увільнення В. Шепи з посади наукового консультанта Президента України
--------------
Про заходи щодо вдосконалення структури управління державним морським торгівельним флотом
--------------
Про затвердження Положення про порядок розслідування та обліку порушень в роботі атомних станцій
--------------
Про гарантію Уряду України в забезпеченні зобов"язань дослідного господарства "Наукове"
--------------
Про затвердження Порядку застосування пункту 3.7 статті 3 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"
--------------
Про рекламу
--------------
Про внесення доповнень до Цивільного процесуального кодексу України
--------------
Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Швейцарської Конфедерації про фінансову допомогу для проекту реабілітації гідроенергетики та системного контролю
--------------
Про ратифікацію Угоди про надання позики (Проект з розвитку насінництва) між Україною та Міжнародним банком реконструкції і розвитку
--------------
Про касове виконання Державного бюджету України
--------------
Про проект закону Республіки Крим "Про іноземні інвестиції"
--------------
Про записку Постійної комісії Верховної Ради Криму з економічної і бюджетно-фінансової політики "Про стан економіки Республіки Крим і деякі заходи щодо її стабілізації"
--------------
Про упорядкування системи розрахунків за користування природним газом і про реструктуризацію заборгованості республіканського і місцевих бюджетів, що утворилася перед державним виробничим підприємством "Чорноморнафтогаз" і акціонерним товариством "Кримгаз"
--------------
Про обрання народних депутатів України членами постійних комісій Верховної Ради України
--------------
Про рекомендації учасників парламентських слухань про удосконалення законодавства щодо місцевих податків і зборів
--------------
Про утворення Миколаївської філії Національного університету "Києво-Могилянська Академія"
--------------
Про заходи щодо зменшення заборгованості установ і організацій, що фінансуються з державного бюджету, за використану електричну і теплову енергію
--------------
Про проект Закону України про радіаційний захист людини
--------------
Про проект Закону України про державний матеріальний резерв
--------------
Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до Закону України "Про споживчу кооперацію"
--------------
Про надання фінансової допомоги сім"ям загиблих у м. Дніпродзержинську"
--------------
Про план рахунків
--------------
Щодо постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 1996 року N 666
--------------
Про визнання таким, що втратив чинність, Указу Президента України від 13 червня 1994 року N 293
--------------
Про нагородження Почесною відзнакою Президента України
--------------
Про призначення В. Примаченка Надзвичайним і Повноважним Послом України в Союзній Республіці Югославія
--------------
Про призначення В. Шепи Радником Президента України
--------------
Про призначення Ф. Бурчака Радником Президента України
--------------
Про присвоєння почесного звання "Заслужений економіст України"
--------------
Про присвоєння почесного звання "Заслужений лікар України" співробітникам Військово-медичного управління Служби безпеки України"
--------------
Про зміни і доповнення до листа НБУ та Мінфіну від 26.06.95 р. N 17003/497, N 09-11/63
--------------
Про основні напрями бюджетної політики на 1997 рік (Бюджетна резолюція)
--------------
Про порядок введення в дію Закону України "Про рекламу"
--------------
Щодо Угоди про спеціалізацію та виробничу кооперацію
--------------
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
--------------
Про голову Державної комісії з безпеки дорожнього руху
--------------
Про затвердження головою Державної комісії з питань зв'язку і радіочастот Дурдинця В.В.
--------------
Про увільнення Шовкалюка В.С. з посади завідуючого Відділом з питань агропромислового комплексу і продовольства Кабінету Міністрів України
--------------
Про проект Закону України про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)
--------------
Про заходи щодо погашення заборгованості з надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового (рідкого) палива
--------------
Про питання щодо припинення повноважень народних депутатів України, які не перейшли на постійну роботу у Верховну Раду України
--------------
Про затвердження Плану роботи НКРЕ на III квартал 1996 року
--------------
Про визнання таким, що втратив чинність, пункту 6 Постанови Верховної Ради України від 26 січня 1993 року "Про стан виконання законів і постанов Верховної Ради України з питань правопорядку і заходи щодо посилення боротьби із злочинністю"
--------------
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України N 26 від 9 січня 1996 р.
--------------
Про увільнення Л. Крайника з посади заступника голови Львівської обласної державної адміністрації
--------------
Про створення Урядової комісії з метою з"ясування причин аварії на міському транспорті в м. Дніпродзержинську"
--------------
Про затвердження Інструкції про порядок оформлення та видачі паспортів громадянина України і проїзних документів дитини для виїзду за кордон
--------------
Щодо змін у звітності про роботу пунктів обміну іноземної валюти
--------------
Про увільнення А. Яворського з посади заступника Міністра Кабінету Міністрів України
--------------
Про увільнення Р. Шпека з посади віце-прем"єр-міністра України з питань економіки"
--------------
Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва Автономної Республіки Крим з суміжними прикордонними адміністративно-територіальними одиницями Російської Федерації
--------------
Про Українську дитячу спеціалізовану лікарню
--------------
Про утворення Національного агентства України з реконструкції та розвитку
--------------
Щодо транзитних рахунків енергетичних підприємств
--------------
Про тимчасовий порядок розподілу коштів, що надходять за використаний природний газ на транзитні і консолідований транзитний рахунки, відкриті на ім"я газозбутових організацій та Державної акціонерної холдингової компанії "Укргаз"
--------------
Щодо включення інформації до форми звітності N 828
--------------
Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Вибір та застосування штрихових кодів. Основні положення. КНД 50-051-95.
--------------
Про затвердження Інструкції про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні п
--------------
Перелік мінімальних рівнів індикативних цін на деякі товари, що експортуються з України у липні 1996 року
--------------
Про затвердження Положення про порядок опрацювання, прийняття, перегляду та скасування міжвідомчих нормативних документів системи технічного захисту інформації
--------------
Особа, яка вчинила злочин, не може нести відповідальність за завідомо неправдивий донос, що був поданий з метою уникнути відповідальності за вчинене
--------------
Про створення навчально-науково-виробничого комплексу сільськогосподарського профілю в Херсонській області
--------------
Про визнання таким, що втратив чинність, Указу Президента України від 26 червня 1996 року N 467
--------------
Встановивши, що угода укладена з метою приковування іншої угоди, суд, у відповідності з частиною другої стаття 58 Цивільного кодексу України визнає, що сторонами укладена та угода, яку вони справді мали на увазі, а у разі, якщо така угода суперечить ...
--------------
Про виконання Постанови Верховної Ради Криму від 15 листопада 1995 року N 621-I "Про експеримент в оподаткуванні акціонерного товариства "Кримавтогазсервіс"
--------------
Про святкування п"ятої річниці незалежності України"
--------------
Про зняття з контролю постанов Верховної Ради і Президії Верховної Ради Криму
--------------
Про звернення Центральної виборчої комісії з виборів Верховної Ради Криму в Президію Верховної Ради Криму щодо питань загальнокримського референдуму
--------------
Про внесення змін до Постанови Президії Верховної Ради Криму "Про заходи щодо забезпечення оперативної роботи постійних комісій Верховної Ради Криму"
--------------
Про призначення Ю. Бочкарьова Міністром енергетики та електрифікації України
--------------
Про призначення М. Маймескула Постійним представником України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві
--------------
Про призначення А. Хорішка Міністром сільського господарства і продовольства України
--------------
Щодо облікової ставки НБУ
--------------
Зміни до листа НБУ N 12-214/608-3454 від 24.06.95 р.
--------------
Щодо механізму введення в дію Постанови Кабінету Міністрів України від 13.05.96 р. N 493
--------------
В доповнення до листа ДМК України N 11/18-4477 від 19.10.95 р.
--------------
Про призначення О. Литвака Головою Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю
--------------
Про увільнення В. Дурдинця з посади Голови Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю
--------------
Про призначення В. Ковтюха заступником Голови Фонду державного майна України
--------------
Про утворення науково-координаційної ради з регіональних проблем при голові облдержадміністрації
--------------
Про реструктуризацію державних підприємств
--------------
Про увільнення Мельниченка В.І. з посади завідуючого Відділом з питань житлово-комунального господарства Кабінету Міністрів України
--------------
Вассенаарська домовленість щодо контролю за експортом звичайних озброєнь та товарів і технологій подвійного використання
--------------
Про відрядження народних депутатів України - членів і заступників членів Постійної делегації Верховної Ради України у Парламентській асамблеї Ради Європи, а також супроводжуючих осіб за кордон
--------------
Про затвердження Положення про комісію з питань вилучення, утилізації та знищення непридатних для використання сільськогосподарської сировини та харчових продуктів
--------------
Про затвердження Положення про обласну комісію для розгляду спірних питань, пов"язаних із встановленням статусу учасника війни, відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
--------------
Про забезпечення автомобілями "Таврія" спортсменів-інвалідів - учасників III Паралімпійських ігор"
--------------
Про підвищення захисту документів про освіту
--------------
Про затвердження Положення про порядок встановлення розмірів та накладення штрафів на підприємства, установи і організації, які здійснюють діяльність у сфері використання ядерної енергії, у разі порушення ними норм, правил і стандартів безпеки або умов д
--------------
Про заходи щодо часткового погашення заборгованості України перед Туркменистаном за отриманий природний газ
--------------
Про склад Міжвідомчої робочої групи для координації робіт з підготовки проекту розвитку ринку електроенергетики
--------------
Про деякі заходи щодо вдосконалення договірних взаємовідносин та проведення заліку взаємної заборгованості суб"єктів підприємницької діяльності і оформлення розрахунків векселями"
--------------
Про подання на ратифікацію Верховною Радою України Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про сприяння та взаємний захист інвестицій
--------------
Про подання на ратифікацію Верховною Радою України Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про гарантії прав громадян у галузі пенсійного забезпечення
--------------
Про закупівлю непродовольчого зерна в державні ресурси у 1996 році
--------------
Про розміри плати за видачу дозволів на депозитарну діяльність і на здійснення діяльності щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів
--------------
Про затвердження Положення про порядок охорони і супроводження товарів митними органами та підрозділами Міністерства внутрішніх справ
--------------
Про затвердження типових положень про управління комунального господарства і управління житлового господарства Київської та Севастопольської міської державної адміністрації, відділ житлово-комунального господарства районної у містах Києві та Севастополі
--------------
Про вдосконалення управління підприємствами спиртової та лікеро-горілчаної промисловості
--------------
Про Положення про надання митним органам України фінансових гарантій щодо обов'язкової доставки товарів до митниць призначення
--------------
Про затвердження Типового положення про управління (відділ) у справах релігій обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації
--------------
Інформація банкам, які займаються посередницькою діяльністю з приватизаційними паперами
--------------
Про прийняття Конституції України і введення її в дію
--------------
Про внесення доповнення до статті 73 Кодексу законів про працю України
--------------
Конституція України
--------------
Про внесення змін до постанови від 9.04.1996 р. N 9
--------------
Про проведення індексації балансової вартості основних фондів та визначення розмірів амортизаційних відрахувань на повне їх відновлення у 1996 - 1997 роках
--------------
Щодо діяльності представництва "PAREX BANK" (Рига)"
--------------
Щодо оподаткування об"єднань громадян на загальних підставах"
--------------
Резолюція 1097 (1996) Парламентської Асамблеї Ради Європи про скасування смертної кари у Європі
--------------
Про затвердження Інструкції про порядок розробки, встановлення, перегляду та доведення лімітів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
--------------
Щодо упорядкування діяльності з питань управління акціями, паями, частками господарських товариств, які перебувають у загальнодержавній власності
--------------
Про Указ Президента України "Про проведення всеукраїнського референдуму з питання прийняття нової Конституції України"
--------------
Сплата відсотків за ресурси
--------------
Неправильне тлумачення закону, що регулює право на захист у кримінальному судочинстві, потягло за собою зміну постанови судді в справі про адміністративне правопорушення
--------------
Про заходи щодо скорочення кількості звернень органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій до Кабінету Міністрів України
--------------
Про персональний склад президії Верховного суду Автономної Республіки Крим, президій обласних, Київського та Севастопольського міських судів
--------------
Про заходи щодо забезпечення трансляції XXVI Олімпійських та III Паралімпійських ігор з Атланти (США)
--------------
Про заходи щодо задоволення потреб сільськогосподарських товаровиробників у нафтопродуктах у рахунок фінансування закупівлі зерна за державним замовленням 1996 року
--------------
Про скасування постанови від 07.06.1996 р. N 14
--------------
Про розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 4 березня 1996 року N 154
--------------
Про призначення суддів
--------------
Про призначення голів Закарпатського та Хмельницького обласних судів
--------------
Про порядок застосування обмежень імпорту товару відповідно до норм і принципів системи ГАТТ/СОТ
--------------
Про внесення змін до Указу Президента України від 12 червня 1996 року N 420
--------------
Про затвердження Порядку фінансування наукової та науково-технічної експертизи
--------------
Про внесення змін до Порядку справляння митних зборів, які нараховуються за вантажною митною декларацією, затвердженого наказом ДМК України від 17 липня 1995 року N 323
--------------
Про внесення змін і доповнень до Збірника тарифів на роботи та послуги, які надаються вантажовласникам морськими портами України
--------------
Про затвердження Зборів і плат за послуги, що надаються суднам у морських торговельних портах України
--------------
Про затвердження нормативних документів
--------------
Будинки та споруди навчальних закладів ДБН В.2.2-3-97
--------------
Державні будівельні норми України. Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів ДБН В.2.2-4-97
--------------
Угода між Урядом України, Урядом Туркменистану і Урядом Ісламської Республіки Іран про основні принципи торгово-економічного співробітництва
--------------
Кредитна угода про Позику на розвиток підприємств між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку
--------------
Про присвоєння почесних звань України працівникам Української академії внутрішніх справ, м. Київ
--------------
Про увільнення С. Маринова з посади голови Кодимської районної державної адміністрації Одеської області
--------------
Щодо віднесення витрат на собівартість банківських послуг
--------------
Про розгляд листа
--------------
Про увільнення О. Тарасенка з посади першого заступника Голови Фонду державного майна України
--------------
Про припинення повноважень суддів
--------------
Про призначення суддів
--------------
Про Положення про Національний центр аерокосмічної освіти молоді України
--------------
Про створення національного природного парку "Подільські Товтри"
--------------
Про амністію з нагоди п"ятої річниці незалежності України"
--------------
Питання оновлення збірників актів законодавства України
--------------
Про Єдиний державний реєстр нормативних актів
--------------
Тимчасовий порядок справляння митними органами податку на добавлену вартість та акцизного збору при ввезенні товарів в Україну
--------------
Про затвердження Порядку застосування векселів Державного казначейства
--------------
Про організаторську роботу Міністерства сільського господарства і продовольства з виконання завдань, передбачених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України
--------------
Про затвердження Положення про порядок продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації на базі майна підприємств, що мають особливе значення для економіки та безпеки держави, на некомерційних конкурсах під інвестиц
--------------
Про затвердження Положення про порядок продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств на некомерційних конкурсах під інвестиційні зобов"язання"
--------------
Про Державну міжвідомчу комісію з соціально-економічних питань вугільних регіонів
--------------
Про затвердження переліку підприємств, які приватизуються за індивідуальними планами
--------------
Про впорядкування службових відряджень керівників органів державної виконавчої влади
--------------
Про внесення змін і доповнень до Методики оцінки вартості об"єктів оренди"
--------------
Про процедуру продовження розгляду проекту Конституції України у другому читанні
--------------
Про посади заступників Голови Фонду державного майна
--------------
Про тариф на куповану електроенергію для Дочірнього ПЕМ АТ "Атомсервіс"
--------------
Щодо зарахування при призначенні пенсій до трудового стажу періоду роботи громадян України за кордоном
--------------
Про звільнення від оподаткування міжнародної технічної допомоги
--------------
Щодо порядку роботи з анонімними рахунками
--------------
Про присвоєння почесних звань України викладачам військових навчальних закладів
--------------
Про нагородження відзнаками Президента України працівників митної служби
--------------
Про нагородження Почесною відзнакою Президента України
--------------
Про присвоєння почесних звань України працівникам митної служби
--------------
Про акредитацію та підготовку експертів-гемологів дорогоцінного, напівдорогоцінного та декоративного каміння
--------------
Про орієнтовний план проведення засідань Кабінету Міністрів України та його Президії на III квартал 1996 року
--------------
Про внесення змін у терміновий звіт ф.N 1-П
--------------
Про склад делегації Верховної Ради України на Генеральну асамблею Парламентської асамблеї Організації по безпеці і співробітництву в Європі
--------------
Про порядок передачі державного майна
--------------
Про порядок опрацювання, прийняття, перегляду та скасування міжвідомчих нормативних документів системи технічного захисту інформації
--------------
Угода про співробітництво між Державним Комітетом Телебачення і Радіомовлення України та Радіо і Телебаченням Ісламської Республіки Іран
--------------
Про внесення зміни до Положення про порядок проведення сертифікатних аукціонів
--------------
Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим насадженням та іншим об'єктам озеленення загального використання в межах населених пунктів
--------------
Про підготовку підприємств Міністерства енергетики та електрифікації до роботи в осінньо-зимовий період 1996/97 року
--------------
Про заходи щодо надання допомоги особам, які змушені були залишити місця постійного проживання в Автономній Республіці Абхазія Грузії та прибули в Україну
--------------
Про затвердження Положення про спеціальні сировинні зони для виробництва сільськогосподарської продукції
--------------
Про пропозицію Валютно-кредитної ради Кабінету Міністрів України щодо надання гарантії Уряду України в забезпечення зобов"язань акціонерного товариства "Агропромінвест" за кредитом ФРН"
--------------
Про уповноваження Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполучених Штатах Америки Ю. Щербака на підписання Кредитної угоди між Україною і Міжнародним банком реконструкції та розвитку
--------------
Про облікову ставку Національного банку України
--------------
Про впорядкування плати за спеціальне використання прісних водних ресурсів
--------------
Про призначення О. Ткачука виконуючим обов"язки голови Шацької районної державної адміністрації Волинської області"
--------------
Про внесення змін і доповнень до Положення про державне кредитування будов і об"єктів виробничого призначення, затвердженого наказом Міністерства фінансів України і Міністерства економіки України від 15.11.95 N 178/170"
--------------
Про приведення нормативних актів Міністерства освіти України, що регулюють трудові відносини, у відповідність з Законом України "Про освіту"
--------------
Про доповнення Тимчасового Положення про діяльність Центрального відділу реєстрації шлюбів м.Києва Державним Центром розвитку сім"ї, Положення про діяльність в умовах роботи при змішаному фінансуванні затвердження Тарифів"
--------------
Про проведення імунізації дітей проти поліомієліту
--------------
Про наукові об"єкти, що становлять національне надбання"
--------------
Спільна декларація Президента України і Президента Республіки Польща
--------------
Про заходи на виконання доручення Президента України Л.Д.Кучми від 11 червня 1996 р. N 1-14/355 та доручення Прем'єр-міністра України П.І.Лазаренка від 20 червня 1996 р. N 11811/2 за результатами наради з питань дитинства від 29 травня 1996 року щодо..."
--------------
Про призначення М. Дорошенка виконуючим обов"язки голови Голопристанської районної державної адміністрації Херсонської області"
--------------
Про створення комісії щодо визначення та використання майна колишнього комсомолу, яке знаходиться на території Миколаївської області
--------------
Про присвоєння персональних звань державної митної служби
--------------
Про Номенклатуру статзвітності за кредитами банків України
--------------
Про проведення експертизи комп"ютерних систем для пунктів обміну валюти"
--------------
Про увільнення О. Білого з посади голови Голопристанської районної державної адміністрації Херсонської області
--------------
Про заходи щодо організації роботи по видачі ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами підприємствам споживчої кооперації та господарюючим суб"єктам, які надають послуги у сфері громадського харчування"
--------------
Угода між Урядом України та Урядом Республіки Польща про співробітництво у справі охорони та повернення втрачених і незаконно переміщених під час Другої світової війни культурних цінностей
--------------
Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу та медичний огляд у Прикордонних військах України
--------------
Угода про співробітництво між Міністерством промисловості України та Міністерством промисловості і торгівлі Республіки Польща
--------------
Угода між Міністерством машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України та Міністерства промисловості і торгівлі Республіки Польща про співробітництво в галузі машинобудування
--------------
Щодо заміни печаток, які використовуються для завірення сертифікатів EUR.1
--------------
Угода між Міністерством територіального планування і будівництва Республіки Польща та Державним комітетом України у справах містобудування і архітектури про утворення польсько-української Комісії з територіального планування
--------------
Про створення Республіканської комісії з розгляду питань, пов"язаних з встановленням статусу учасника війни"
--------------
Про внесення доповнень до наказу від 09.11.1995 N 120 "Про затвердження лімітів використання рибних ресурсів загальнодержавного значення у 1996 р."
--------------
Директива Ради 96/42/ЄС, що вносить зміни до Директиви 77/388/ЄЕС щодо загальної системи податку на додану вартість
--------------
Директива Комісії 96/40/ЄС про заснування загальної моделі для ідентифікаційної картки інспекторів портів, які здійснюють державний контроль портів
--------------
Про Постійну урядову комісію з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
--------------
Про затвердження Положення про обласну координаційну раду боротьби з наркоманією при Миколаївській облдержадміністрації
--------------
Про Порядок забезпечення сільськогосподарських товаровиробників мінеральними добривами і засобами захисту рослин
--------------
Про надання пільг при справлянні податку на добавлену вартість з імпортних нафтопродуктів
--------------
Про проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність"
--------------
Про затвердження річних форм державної статистичної звітності про промислову діяльність об"єднань, підприємств і організацій"
--------------
Про затвердження Інструкції про порядок оформлення та передачі матеріалів до органів прокуратури
--------------
Про пропозицію групи народних депутатів України щодо відмови у 1996 році від використання пільг на відпочинок, передбачених постановами Верховної Ради України
--------------
Про проект Постанови Верховної Ради України про внесення змін до переліку об"єктів, які не підлягають приватизації у зв"язку з їх загальнодержавним значенням"
--------------
Про оплату праці військовослужбовців професорсько-викладацького складу Української військово-медичної академії
--------------
Про заходи МЗЕЗторгу щодо забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19.02.96 р. N 229
--------------
Про затвердження Положення про управління праці та зайнятості населення облдержадміністрації
--------------
Про затвердження Інструкції про порядок реєстрації налагоджувальних організацій і налагоджувальних служб підприємств, одержання висновків в органах Мінекобезпеки України на проведення налагоджувальних робіт та порядок їх проведення
--------------
Про внесення змін до Тимчасового порядку формування комерційними банками фонду страхування вкладів фізичних осіб, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28.05.96 р. N 125
--------------
Про затвердження Інструкції про Книгу відгуків і пропозицій на підприємствах роздрібної торгівлі та у закладах ресторанного господарства
--------------
Про проект Закону України про метрологію та метрологічну діяльність
--------------
Про зміни в складі Тимчасової спеціальної комісії по опрацюванню проекту Конституції України
--------------
Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до Закону України "Про приватизаційні папери"
--------------
Про призначення П. Почапського виконуючим обов"язки голови Маньківської районної державної адміністрації Черкаської області"
--------------
Про призначення В. Овдієнка виконуючим обов"язки голови Драбівської районної державної адміністрації Черкаської області"
--------------
Про увільнення Д. Кізленка з посади голови Драбівської районної державної адміністрації Черкаської області
--------------
Про увільнення А. Рошки з посади голови Новоселицької районної державної адміністрації Чернівецької області
--------------
Про проект Закону України про приєднання України до Генеральної угоди про привілеї та імунітети Ради Європи, 1949 р. та Протоколу до Генеральної угоди про привілеї та імунітети Ради Європи, 1952 р.
--------------
Про проект Закону України про внесення доповнення до статті 4 Закону України "Про підприємництво" (ліцензування окремих видів побутових послуг, пов"язаних з потенційною небезпекою для здоров"я людей)"
--------------
Про призначення А. Рошки заступником голови Чернівецької обласної державної адміністрації
--------------
Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв"язку з прийняттям Закону України "Про насіння"
--------------
Про призначення П. Гасюка заступником голови Чернівецької обласної державної адміністрації
--------------
Про купівлю-продаж дитячого садка, який належить АТ "Аура"
--------------
Про увільнення А. Круглашова з посади заступника голови Чернівецької обласної державної адміністрації
--------------
Про пропозицію групи народних депутатів України щодо трьохмісячної неоплачуваної відпустки народних депутатів та працівників апарату Верховної Ради України
--------------
Про проект Закону України про ратифікацію Угоди між Україною і Словацькою Республікою про співробітництво і взаємодопомогу в галузі митної справи
--------------
Про проект Постанови Верховної Ради України про проведення у порядку експерименту приватизації авторемонтного заводу N 83
--------------
Про проект Закону України про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)
--------------
Про увільнення С. Боднарюка з посади заступника голови Чернівецької обласної державної адміністрації
--------------
Про оподаткування
--------------
Про розгляд листа
--------------
Про внесення змін до постанови Уряду Автономної Республіки Крим від 18 травня 1995 року N 155 "Про створення при Уряді Автономної Республіки Крим Ради з питань безпечної життєдіяльності населення"
--------------
Про заходи щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 6 червня 1997 року N 538
--------------
Про черговість платежів
--------------
Про присвоєння Л. Деркачу персонального звання державної митної служби
--------------
Про призначення В. Павлюка заступником голови Чернівецької обласної державної адміністрації
--------------
Про призначення В. Євдокименка першим заступником голови Чернівецької обласної державної адміністрації
--------------
Про увільнення М. Вовка з посади голови Шацької районної державної адміністрації Волинської області
--------------
Про увільнення В. Кирдилюка з посади заступника голови Чернівецької обласної державної адміністрації
--------------
Про внесення доповнень до Положення про порядок застосування до суб"єктів зовнішньоекономічної діяльності спеціальних санкцій - тимчасового зупинення ЗЕД та застосування індивідуального режиму ліцензування за порушення діючого законодавства України у сфе"
--------------
Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів
--------------
Про затвердження Порядку визначення часток (паїв, акцій) у майні міжгосподарських підприємств
--------------
Про затвердження Інструкції про порядок видачі, зберігання і знищення посвідчення посадової особи органів державної податкової служби України
--------------
Про затвердження Положення про обмеження та відключення газопостачання споживачам-боржникам газу (крім населення)
--------------
Про затвердження Режиму рибогосподарської експлуатації дослідно-виробничого Каховського водосховища на 1996 рік
--------------
Про Постанову Верховної Ради Криму "Про створення позабюджетного фонду фінансової підтримки підприємств"
--------------

| Головна сторінка |

 

інший список документів наступний список правових актів