Законодавство 1996 року

| зміст |
Сторінка 18

Про призначення Федрицького О.О. помічником Прем'єр-міністра України"
--------------
Про підсумки візиту делегації Верховної Ради України на чолі з Морозом О.О. до Французької Республіки
--------------
Про членів колегії Міністерства вугільної промисловості
--------------
Про призначення Іщенка О.М. радником Прем'єр-міністра України"
--------------
Про часткову зміну структури апарату Кабінету Міністрів України
--------------
Про перевірку в порядку нагляду постанови арбітражного суду Чернівецької області зі справи про стягнення 410425 млн.крб.
--------------
Про зменшення ставки ввізного мита на обладнання для переробки молока
--------------
Про підтримку ініціативи щодо участі ВО "Південний машинобудівний завод" і КБ "Південне" в міжнародних космічних проектах"
--------------
Кабінет Міністрів України Розпорядження
--------------
Про затвердження норм споживання природного газу населенням у разі відсутності газових лічильників
--------------
Про зменшення ставки ввізного мита на комплекс для переробки сільськогосподарської продукції
--------------
Про внесення змін до деяких рішень Уряду України
--------------
Питання створення та організації роботи Української частини Спільного комітету "Уряд/ЮНІДО"
--------------
Про зміни в складі координаційних рад, утворених для організації роботи з підготовки проектів державних програм соціально-економічного розвитку Поділля, Українського Причорномор'я та Придніпровського регіону
--------------
Про новий склад Української частини Змішаної Українсько-Угорської комісії з питань забезпечення прав національних меншин
--------------
Про затвердження Типового положення про управління економіки районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації
--------------
Про звільнення від обкладення податком на добавлену вартість оборотів з реалізації малогабаритних тракторів вітчизняного виробництва та двигунів для них
--------------
Про призначення Голишева М.Б. керівником Прес-служби Кабінету Міністрів України
--------------
Про увільнення Мураховського А.Л. з посади керівника Прес-служби Кабінету Міністрів України
--------------
Про тарифи на електроенергію
--------------
Про тарифи на електроенергію для населення
--------------
Про зміни в складі Тимчасової спеціальної комісії по опрацюванню проекту Конституції України
--------------
Про введення в дію Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції"
--------------
Про використання кредиту Експортно-імпортного Банку Японії
--------------
Про увільнення Е. Чолака з посади заступника голови Луганської обласної держаної адміністрації
--------------
Про призначення Ю. Карасика виконуючим обов"язки голови Херсонської обласної державної адміністрації"
--------------
Про забезпечення виконання урядових рішень з питань розвитку виробничої кооперації країн СНД
--------------
Про затвердження Переліку витрат з позабюджетних фондів приватизації, спрямованих на відшкодування витрат, пов"язаних з приватизацією та інформаційним забезпеченням процесу приватизації"
--------------
Про внесення змін до класифікаторів
--------------
Про внесення змін і доповнень до Інструкції про порядок видачі патентів України на винаходи, що охороняються авторськими свідоцтвами СРСР
--------------
Про затвердження Норм часу для розрахунку і обліку навчальної роботи та Переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи викладачів і Рекомендацій щодо запровадження їх у вищих закладах освіти 3 і 4 рівнів акредитації
--------------
Перелік основних видів наукової роботи викладачів вищих закладів освіти 3 і 4 рівнів акредитації
--------------
Перелік основних видів методичної роботи викладачів вищих закладів освіти 3 і 4 рівнів акредитації
--------------
Перелік основних видів організаційної роботи викладачів вищих закладів освіти 3 і 4 рівнів акредитації
--------------
Про затвердження Положення про Державний реєстр патентів України на промислові зразки та порядок видачі патентів
--------------
Про затвердження Положення про Державний реєстр патентів України на корисні моделі та порядок видачі патентів
--------------
Про затвердження і введення в дію форми N 1 СЛМ місячного статистичного звіту "Основні показники роботи органів слідства та дізнання"
--------------
Про створення міської комісії для розгляду питань, пов'язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
--------------
Про увільнення П. Кондратюка з посади голови Маньківської районної державної адміністрації Черкаської області
--------------
Щодо питань оподаткування прибутку
--------------
Щодо вартості товарів, які неоприбутковані по обліку
--------------
Щодо оподаткування індексованої частки вартості паю
--------------
Доповнення до складання форм статистичної звітності N 701, 704, 705 (щомісячна)
--------------
Про застосування фінансових санкцій
--------------
Про затвердження Положення про Державний реєстр патентів України на винаходи та порядок видачі патентів
--------------
Про увільнення В. Жолобова з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації
--------------
Про захист від недобросовісної конкуренції
--------------
Про порядок видачі суб"єктам підприємницької діяльності сертифікатів (ліцензій) на право проведення торговельної діяльності"
--------------
Про видачу ліцензій на право торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами
--------------
Про увільнення Ю. Карасика з посади Радника Президента України з питань агропромислової політики
--------------
Про відзначення в Миколаївській області п"ятої річниці незалежності України"
--------------
Про внесення змін і доповнень до Інструкції про порядок видачі патентів України на промислові зразки, що охороняються свідоцтвами СРСР
--------------
Про призначення О. Крючкова начальником Донецької залізниці
--------------
Про призначення О. Омельченка першим заступником голови Київської міської державної адміністрації
--------------
Про зміни у складі постійних комісій Верховної Ради України
--------------
Угода між Державним комітетом України по гідрометеорології і Федеральною Службою Росії по гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища про співробітництво в галузі гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища
--------------
Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до Закону України "Про банкрутство" (нова редакція)"
--------------
Про заходи щодо виконання ст. 6 Указу Президента України "Про завдання та особливості приватизації державного майна у 1996 році" від 19.03.96 N 194"
--------------
Про затвердження Порядку посвідчення договорів відчуження земельних ділянок
--------------
Про затвердження Положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти
--------------
Щодо постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 1996 року N 478
--------------
Щодо виконання програми гуманітарної та техніко-економічної допомоги від Уряду США
--------------
Щодо передачі рахунків Державного бюджету та державних позабюджетних установ
--------------
Про класифікацію пакувальної тари в ТН ЗЕД
--------------
Про внесення змін до плану законопроектних робіт Верховної Ради Криму на перше півріччя 1996 року
--------------
Про порядок справляння плати за землекористування в 1996 році
--------------
Про законодавчу ініціативу Верховної Ради Криму щодо проекту Конституції України
--------------
Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про застосування електронних контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг"
--------------
Про введення в дію Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
--------------
Про порядок введення в дію Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про застосування електронних контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг"
--------------
Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо порушень порядку проведення розрахунків із споживачами
--------------
Про зміни у складі Контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації
--------------
Щодо облікової ставки НБУ
--------------
Про внесення доповнень до статей 2 і 26 Закону України "Про вибори народних депутатів України"
--------------
Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
--------------
Про подовження строків ввезення на митну територію України товарів, що імпортуються в Україну підприємствами шинної і гумо-азбестової промисловості за бартерними договорами
--------------
Про присвоєння почесного звання "Заслужений працівник промисловості України" працівникам легкої промисловості"
--------------
Про присвоєння почесного звання "Заслужений журналіст України"
--------------
Про нагородження Почесною відзнакою Президента України
--------------
Про перейменування Острозького колегіуму
--------------
Про подання прокурора м. Севастополя про надання згоди на притягнення до адміністративної відповідальності депутата Верховної Ради Криму Варламової Р. О.
--------------
Про проект Закону України про приведення законодавчих актів України у відповідність із Законом України "Про оплату праці"
--------------
Про затвердження Положення про резервний фонд Уряду Криму
--------------
Рішення N 1254/96/ЄС Європейського Парламенту і Ради, яким встановлюється низка керівних вказівок для транс-європейських енергетичних мереж
--------------
Зміни до нової редакції Інструкції N 3 "Про відкриття банками рахунків в національній та іноземній валюті"
--------------
Про Положення про Державну міжвідомчу комісію з питань впровадження в законодавство України норм і стандартів Ради Європи
--------------
Про внесення змін і доповнень до Закону Республіки Крим "Про вибори Верховної Ради Криму"
--------------
Про індикативний план економічного і соціального розвитку Республіки Крим на 1996 рік
--------------
Про затвердження форми державної статистичної звітності N 1 (пас. безпл.)
--------------
Щодо обкладання ПДВ при реалізації основних невиробничих фондів
--------------
Щодо постанови Національного банку України N 121 від 27.05.96 р.
--------------
Про подання прокурора м. Севастополя про надання згоди на притягнення до адміністративної відповідальності депутата Верховної Ради Криму Круглова О. Г.
--------------
Про зміни в оформленні паспортів осіб закордонного прямування
--------------
Положення про порядок обліку, умови зберігання та погашення компенсаційних сертифікатів в установах банківської системи
--------------
Про склад делегації Верховної Ради України на Конференцію голів парламентів європейських держав
--------------
Про внесення доповнень до Постанови Верховної Ради Криму від 14 лютого 1996 року N 685-I "Про встановлення для підприємств і господарських організацій розміру відрахувань на будівництво, ремонт і утримання місцевих автомобільних доріг загального користування в Республіці Крим"
--------------
Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до Закону України "Про статус народного депутата України"
--------------
Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих закладів освіти
--------------
Про перелік питань для розгляду на п"ятій сесії Верховної Ради України у червні 1996 року"
--------------
Про проект Закону України про внесення змін та доповнень до Закону України "Про підприємництво" (статті 4, 8, 11)"
--------------
Про заходи щодо залучення коштів населення для будівництва житла
--------------
Про скасування розпорядження Кабінету Міністрів України N 260 від 5 квітня 1996 р.
--------------
Про затвердження Ветеринарно-санітарних правил для ринків
--------------
Про внесення змін до пункту 9 Інструкції про порядок вилучення і стягнення коштів, застосування фінансових санкцій за результатами ревізій та перевірок
--------------
Щодо умов погодження договорів застави
--------------
Угода між Урядом України та Урядом Російської Федерації про передачу для подальшого використання озброєння і військової техніки стратегічних ракетних комплексів
--------------
Про призупинення фінансування видатків з Державного бюджету
--------------
Про стягнення 21909499500 крб.
--------------
Про відрядження народних депутатів України - членів та заступників членів Постійної делегації Верховної Ради України у Парламентській асамблеї Ради Європи, а також супроводжуючих осіб за кордон для участі у Третій частині сесії та засіданнях комісій ...
--------------
Про проект Закону України про операторів зв"язку"
--------------
Про проект Закону України про психіатричну допомогу
--------------
Про зняття з контролю постанов Верховної Ради Криму
--------------
Про проект Закону України про охорону та використання рослинного світу
--------------
Про проект Постанови Верховної Ради України про доповнення Положення про паспорт громадянина України
--------------
Про проект Закону України про ратифікацію Угоди між Україною та Латвійською Республікою про вільну торгівлю
--------------
Про зауваження Президента України до Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про статус суддів"
--------------
Про проект Постанови Верховної Ради України про внесення змін і доповнень до Положення про резервний фонд Кабінету Міністрів України
--------------
Про проект Закону України про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Італійської Республіки про сприяння та захист інвестицій
--------------
Про інформацію про роботу семінару на тему: "Організація та фінансування політичних партій і виборчих кампаній. Альтернативні виборчі системи"
--------------
Методичні рекомендації щодо порядку передачі земельної частки (паю) в натурі із земель колективної власності членам колективних сільськогосподарських підприємств і організацій
--------------
Про порядок подання до нагородження державними нагородами України жителів Криму
--------------
Про проект Постанови Верховної Ради України про зміни у складі Контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації
--------------
Про підсумки участі Постійної делегації Верховної Ради України у роботі Другої частини сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи 1996 року
--------------
Про відшкодування народним депутатам витрат на виконання депутатських повноважень
--------------
Про притягнення до дисциплінарної відповідальності Шовкалюка В.С. - завідуючого Відділом з питань агропромислового комплексу і продовольства Кабінету Міністрів України
--------------
Про присвоєння Улинцю В.Г. персонального звання державної митної служби
--------------
Про затвердження Моцика О.Ф. членом колегії Міністерства закордонних справ
--------------
Про членів колегії Державного митного комітету
--------------
Про створення робочої групи для підготовки тлумачень статей Закону України "Про статус народного депутата України"
--------------
Про процедуру розгляду проекту Конституції України
--------------
Про проект Конституції України
--------------
Про проект Постанови Верховної Ради України про внесення доповнень до Постанови Верховної Ради України "Про відкриття дипломатичних або консульських представництв України"
--------------
Про податок на добавлену вартість
--------------
Щодо надання пільг справляння акцизного збору автомобілям спеціального призначення марки УАЗ-3962
--------------
Про розрахунок економічних нормативів
--------------
Про проект Закону України про державний матеріальний резерв
--------------
Про внесення змін і доповнень до положення "Про економічні нормативи регулювання діяльності комерційних банків", затвердженого постановою Правління Національного банку України N 167 від 30.06.95 р."
--------------
Про затвердження Типового положення про секретаріат обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації і Типового положення про секретаріат районної, районної в містах Києві та Севастополі державної адміністрації
--------------
Про заборону використання бюджетних коштів для закупівлі товарів (робіт, послуг) іноземного походження
--------------
Про проект Постанови Верховної Ради України про звільнення від обкладення податком на добавлену вартість оборотів з реалізації малогабаритних тракторів вітчизняного виробництва та двигунів для них
--------------
Про зауваження Президента України до Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
--------------
Про проект Закону України про ратифікацію Угоди про сприяння у створенні та розвитку виробничих, комерційних, кредитно-фінансових, страхових і змішаних транснаціональних об"єднань"
--------------
Про повторний розгляд Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
--------------
Щодо Постанови Верховної Ради України від 7 травня 1996 року N 179/96-ВР
--------------
Щодо роз"яснення по складанню ф. 702 (щоденної)"
--------------
Про надання відстрочки підприємствам по не сплачених платежах і податках
--------------
Щодо обміну приватизаційних та компенсаційних сертифікатів на акції
--------------
Зміни до листа Національного банку України N 19011/1187 від 12.07.95 р.
--------------
Щодо Постанови Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України "Про вивізне (експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину" та Закону України "Про вивізне (експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину"
--------------
Про хід виконання рішень Президента України та Уряду України щодо стабілізації роботи вугільної промисловості
--------------
Перелік мінімальних рівнів індикативних цін на деякі товари, що експортуються з України у червні 1996 року
--------------
Про склад Комісії з питань вивчення ситуації в телерадіоінформаційному просторі України
--------------
Про затвердження Порядку застосування векселів Державного казначейства для фінансування витрат державного бюджету
--------------
Про присвоєння Марченку В.І. третього рангу державного службовця
--------------
Про повернення надлишково внесених платежів
--------------
Про реєстрацію ЕККА
--------------
Про забезпечення виконання Указу Президента України від 12 травня 1996 року N 333/96
--------------
Про увільнення Коваля О.В. з посади радника Прем'єр-міністра України"
--------------
Про податок з власників транспортних засобів
--------------
Щодо застосування адміністративного штрафу та фінансової санкції
--------------
Про прибутковий податок з громадян
--------------
Порядок розрахунку платоспроможності комерційних банків
--------------
Про внесення змін до "Порядку відкриття та функціонування анонімних валютних рахунків фізичних осіб (резидентів і нерезидентів)"
--------------
Про внесення змін та доповнень до "Тимчасового порядку ведення уповноваженими банками України відкритої валютної позиції з купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти на валютному ринку України"
--------------
Щодо виконання доходної частини Державного бюджету України
--------------
Про повернення зайво внесених платежів
--------------
Стосовно наданння податкових пільг
--------------
Про внесення змін до бюджетної класифікації
--------------
Щодо митного оформлення повітряних та морських суден
--------------
Про нагородження почесною відзнакою Президента України
--------------
Про нагородження почесною відзнакою Президента України
--------------
Про нагородження почесною відзнакою Президента України
--------------
Про пільги ВАТ "Стрийський склозавод"
--------------
Про схвалення проекту Угоди між Урядом Фінляндської Республіки та Урядом України про взаємодопомогу у митних справах
--------------
Про уповноваження Державного підприємства "Укрвуглересурси" на здійснення експорту товарів за кодом ТН ЗЕД"
--------------
Про створення Робочої групи з питань співробітництва з ФРН в галузі підготовки кадрів
--------------
Вчинення на грунті особистих стосунків необережного вбивства безпідставно кваліфіковано ще й як злісне хуліганство
--------------
Про облікову ставку Національного банку України
--------------
Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1996 р. N 339
--------------
Про увільнення Любарського Б.С. з посади начальника Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості
--------------
Про виділення коштів на ліквідацію аварійного стану систем теплопостачання та впровадження енергозберігаючих технологій у м. Луганську
--------------
Про призначення Перцева О.Ф. начальником Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості
--------------
Про увільнення Сітара В.Д. з посади керівника Служби Прем'єр-міністра України"
--------------
Про увільнення Суховія М.Г. з посади помічника Прем'єр-міністра України"
--------------
Про увільнення Малікова В.В. з посади радника Прем'єр-міністра України"
--------------
Про увільнення Селіванова А.О. з посади радника Прем'єр-міністра України"
--------------
Про увільнення Олексієнка М.Г. з посади помічника Прем'єр-міністра України"
--------------
Про увільнення Голубченка А.К. з посади радника Прем'єр-міністра України"
--------------
Про увільнення Ковальчука Т.Т. з посади радника Прем'єр-міністра України"
--------------
Про увільнення Івшиної Л.О. з посади прес-секретаря Прем'єр-міністра України"
--------------
Про увільнення Г. Гладковського з посади начальника Донецької залізниці
--------------
Про увільнення Г. Заїченка з посади голови Генічеської районної державної адміністрації Херсонської області
--------------
Про внесення змін у щоквартальний звіт "Про стан платіжної дисципліни"
--------------
Про реєстрацію статутів релігійних громад
--------------
Про призначення О. Семенця Надзвичайним і Повноважним Послом України в Єменській Республіці
--------------
Про призначення В. Поважнюка начальником Головного управління - командуючим внутрішніми військами Міністерства внутрішніх справ України
--------------
Про увільнення Нездолі О.І. з посади помічника Прем'єр-міністра України"
--------------
Про затвердження переліку товарів, щодо яких не застосовуються пільги, встановлені статтею 1 Указу Президента України від 30 червня 1995 р. N 499
--------------
Про призначення Мельника О.І. керівником Служби Прем'єр-міністра України"
--------------
Про внесення змін до складу Організаційного комітету з проведення Міжнародного року боротьби з бідністю
--------------
Про відкриття пункту пропуску через державний кордон України з Угорщиною
--------------
Про внесення доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 1996 р. N 232
--------------
Про впорядкування справляння податку на добавлену вартість з імпортних товарів
--------------
Щодо призначення покарання у вигляді позбавлення права займати посади, пов"язані з використанням контрольних функцій у системі енергонагляду"
--------------
Про вивізне (експортне) мито на відходи та брухт чорних і кольорових металів
--------------
Про Вказівки про склад та порядок заповнення облікових регістрів малими підприємствами
--------------
Про увільнення Видріна Д.Г. з посади радника Прем'єр-міністра України"
--------------
Про внесення змін до Указу Президента України від 24 лютого 1996 року N 148
--------------
Про зміни у складі Комісії по державних нагородах України при Президентові України
--------------
Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 22.05.96 N 335 "Про включення до складу обласної комунальної власності майна Херсонської пересувної колони Міненерго"
--------------
Про введення додатково посади заступника Міністра Кабінету Міністрів України
--------------
Про затвердження Положення про інспекцію державного технічного нагляду обласної державної адміністрації
--------------
Про внесення змін до повних ставок ввізного мита на окремі види промислових товарів
--------------
Про заходи запобігання виникненню небезпечних захворювань тварин
--------------
Про затвердження Типового положення про комісії для розгляду питань, пов'язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
--------------
Щодо пільг по прибутковому податку
--------------
Зміни до Номенклатури статистичної звітності за кредитами банків України
--------------
Використання компенсаційних сертифікатів для приватизації об"єктів агропромислового комплексу"
--------------
Про затвердження форм державної статистичної звітності з питань працевлаштування і зайнятості населення, яке звернулося до служби зайнятості (форми N 1-ПН, N 2-ПН) та зовнішньої трудової міграції населення (N 1-ТМ, 2-ТМ, 3-ТМ)
--------------
Про затвердження Інструкції про особливості складання, подання та розгляду заявок на промислові зразки, що становлять державну таємницю
--------------
Про перевірку проходження бюджетних коштів на підприємствах вугільної промисловості в шахтарських регіонах
--------------
Про внесення пропозицій щодо змін до Регламенту Верховної Ради України, пов"язаних з процедурою розгляду щорічної доповіді Президента України Верховній Раді України"
--------------
Про внесення змін до Положення про Головне управління економіки обласної державної адміністрації
--------------
Щодо підприємств, підпорядкованих Мінвуглепрому
--------------
Про пропозицію народних депутатів України Гетьмана В.П. і Самофалова Г.Г. щодо тлумачення частини третьої статті 6.4.7 та частин першої і другої статті 3.2.2 Регламенту Верховної Ради України
--------------
Про включення Держкомрезерву до переліку державних замовників на поставку (закупівлю) товарів, виконання робіт, надання послуг для задоволення державних потреб у 1996 році
--------------
Про перших заступників голови Державної комісії єдиного часу і еталонних частот
--------------
Про виділення Уряду Автономної Республіки Крим та обласним державним адміністраціям коштів, передбачених на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням для придбання техніки і запасних частин
--------------
Про 100-річчя від дня народження Євгена Маланюка
--------------
Про пільги фірмі "Граніт" (м. Київ)"
--------------
Про проведення тендера з розвідки та експлуатації родовищ самородної міді
--------------
Про передачу Калуської ТЕЦ акціонерному товариству
--------------
Про придбання у власність України будинку в м. Женеві
--------------
Зміни до черговості платежів
--------------
Про умови оплати праці та розміри посадових окладів працівників Центру по усиновленню дітей при Міністерстві освіти України
--------------
Положення про Координаційний комітет Регіональної співдружності в галузі зв"язку з міжнародного співробітництва"
--------------
Рамкова Угода між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про консультування і технічне співробітництво
--------------
Про реорганізацію державного підприємства "Виробниче об"єднання "Київській радіозавод"
--------------
Про подання Верховній Раді України на ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Швейцарської Конфедерації про фінансову допомогу для проекту реабілітації гідроенергетики та системного контролю
--------------
Про відрядження делегації Верховної Ради України на річну сесію Європейської міжпарламентської асамблеї православ"я"
--------------
Про Державну програму науково-технічного переоснащення системи гідрометеорологічних спостережень та базової мережі спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища
--------------
Про впровадження штрихового кодування товарів
--------------
Про заходи щодо інформування населення з питань функціонування фондового ринку
--------------
Про обсяги асигнувань на будівництво житла для військовослужбовців, звільнених у запас або у відставку
--------------
Про схвалення пропозицій Української Сторони до Програми надання технічної допомоги з боку Європейського Союзу на 1996 - 1999 роки (Індикативна програма ТАСІС на 1996 - 1999 роки) та позиції щодо проведення переговорів з Комісією Європейського Союзу
--------------
Про затвердження типових положень про управління майном області обласної, управління майном міста Київської та Севастопольської міської державної адміністрації та про відділ управління майном району районної і районної у місті Севастополі та управління м
--------------
Про ставку ввізного мита на картоплю свіжу або охолоджену
--------------
Питання Державної інспекції з енергозбереження
--------------
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду України з питань державного замовлення та державного контракту і внесення змін до рішень Уряду України з цих питань
--------------
Про упорядкування умов оплати праці працівників окремих галузей бюджетної сфери
--------------
Про Міжвідомчу комісію з питань приєднання України до Генеральної угоди з тарифів і торгівлі та вступу до Світової організації торгівлі
--------------
Про затвердження Положення про Державний комітет України по гідрометеорології
--------------
Щодо виконань положень Постанови Верховної Ради України N 116/96-ВР
--------------
Про відшкодування податку на добавлену вартість
--------------
Про ведення обліку по р.37 "Плата за землю"
--------------
Про внесення змін та доповнень до наказу Мінрибгоспу від 25.03.96 р. N 41 "Про розподіл лімітів спеціального використання водних живих ресурсів Азово-Чорноморського басейну та внутрішніх водойм в 1996 році"
--------------
Про затвердження Положення про порядок обчислення і сплати до Державного бюджету України відрахувань від плати за транзит газу трубопровідним транспортом через територію України
--------------
Про Тимчасовий режим охорони та регулювання чисельності риб у водоймах Шацького національного природного парку
--------------
Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1993 р. N 203
--------------
Про Консультативну раду з питань іноземних інвестицій в Україні
--------------
Рішення Ради 96/391/ЄС "Що формулює серію заходів, спрямованих на створення більш сприятливих умов для розвитку транс-європейських мереж в енергетичному секторі"
--------------
Про призначення І. Бондаря заступником Голови правління Пенсійного фонду України
--------------
Про припинення повноважень суддів
--------------
Про затвердження Положення про порядок реалізації, обліку торгових патентів і контролю за їх використанням
--------------
Про призначення О. Кучмара заступником голови Житомирської обласної державної адміністрації
--------------
Про доведення Переліку наказів МОЗ СРСР, які застосовуються в Україні
--------------
Про увільнення П. Лазаренка з посади першого віце-Прем'єр-міністра України"
--------------
Про призначення П. Лазаренка Прем'єр-міністром України"
--------------
Щодо нарахування страхових внесків на суми матеріальної допомоги
--------------
Про призначення Д. Замші виконуючим обов"язки голови Бобринецької районної державної адміністрації Кіровоградської області"
--------------
Про затвердження лімітів добування диких парнокопитних тварин в сезон полювання 1996-1997 років
--------------
Про зміни у складі Організаційного комітету з підготовки та відзначення п"ятої річниці незалежності України"
--------------
Угода між Міністерством зв'язку України і Міністерством зв'язку і інформатики Республіки Молдова про співробітництво у галузі зв'язку
--------------
Про присвоєння рангів державних службовців
--------------
Про призначення В. Гришка заступником голови Полтавської обласної державної адміністрації
--------------
Про доведення Переліку діючих наказів МОЗ УРСР та МОЗ України
--------------
Про заходи щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16 травня 1996 р. N 521 "Про стан справ у вугільній промисловості та хід виконання Указу Президента України від 7 лютого 1996 р. N 116 "Про структурну перебудову вугільної промисловості"
--------------
Про затвердження Інструкції про порядок узгодження з органами державного пожежного нагляду проектів державних і галузевих стандартів, норм, правил, технічних умов та інших нормативних документів, що стосуються забезпечення пожежної безпеки, а також про
--------------
Про створення Мелітопольської державної сортовипробувальної станції
--------------
Про затвердження Правил продажу непродовольчих товарів
--------------
Про затвердження Інструкції про порядок та процедуру відбору проб для аналізів спирту, при його переміщенні через митний кордон України
--------------
Про затвердження Методики індексації нормативів плати за забруднення навколишнього природного середовища
--------------
Про затвердження Інструкції про порядок обліку пасажирів, що перевозяться громадським транспортом на маршрутах
--------------
Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 17.01.96 N 10
--------------
Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями
--------------
Про індексацію нормативів втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва
--------------
Доповнення N 2 до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України
--------------
Про введення в дію Закону України "Про патентування окремих видів підприємницької діяльності"
--------------
Про організацію приймання та розподілу в області гуманітарної допомоги, що надається через фундацію Міжнародного партнерства "Каунтерпарт" для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та внесення змін і доповнень до розпорядчих документів з цього питання"
--------------
Про проект Закону України про радіаційний захист людини
--------------
Про організаційні і матеріально-фінансові умови функціонування редакції журналу "Віче"
--------------
Про проект Закону України про архітектурну діяльність
--------------
Про затвердження Положення про порядок обміну інформацією, необхідною для аналізу економічної концентрації на ринку цінних паперів та запобігання формуванню монопольних утворень
--------------
Про проект Концепції використання радіочастотного ресурсу України
--------------
Про перелік питань для розгляду на п"ятій сесії Верховної Ради України у червні 1996 року"
--------------
Про організацію виконання Закону України від 25.04.96 р. N 148/96-ВР "Про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення"
--------------
Про проект Закону України про визнання та виконання в Україні рішень іноземних судів та арбітражів
--------------
Про проекти законів України про виконавче провадження і про державну виконавчу службу
--------------
Про проект Закону України про ратифікацію Конвенції про маркування пластичних вибухових речовин з метою їх виявлення
--------------
Про проведення парламентського слухання про удосконалення законодавства щодо місцевих податків і зборів
--------------
Про поновлення на роботі і стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу
--------------
Про увільнення Є. Марчука з посади Прем'єр-міністра України"
--------------
Стягуючи з фірми-продавця на користь покупця відшкодування за моральну шкоду, заподіяну несвоєчасною заміною неякісних меблів, суд не перевірив доводів відповідача про те, що заміну було проведено несвоєчасно з вини позивача, який перешкоджав їх огля...
--------------
Про затвердження нової редакції Інструкції N 3 "Про порядок відкриття розрахункових, поточних та бюджетних рахунків в установах банків"
--------------
Щодо оформлення та розміщення вантажів на митних ліцензійних складах
--------------
Про внесення змін і доповнень до Указу Президента України від 14 жовтня 1994 року N 610
--------------
Про вивчення ситуації в телерадіоінформаційному просторі України
--------------
Про склад Оперативної міжвідомчої комісії з питань подолання платіжної кризи
--------------

| Головна сторінка |

 

інший список документів наступний список правових актів