Законодавство 1996 року

| зміст |
Сторінка 19

Про склад Оперативної міжвідомчої комісії з питань подолання платіжної кризи
--------------
Про забезпечення сільськогосподарських товаровиробників мінеральними добривами і засобами захисту рослин у 1996 році
--------------
Про хід виконання Кабінетом Міністрів України Постанови Верховної Ради України "Про погашення заборгованості Державного бюджету України і місцевих бюджетів за 1995 рік по заробітній платі, пенсіях, стипендіях, інших грошових виплатах населенню"
--------------
Про проект Закону України про внесення доповнень і змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за порушення вимог законів України "Про статус народного депутата країни" та "Про статус депутатів місцевих Рад народних д..."
--------------
Про проект Закону України про ратифікацію Конвенції між Урядом України і Урядом Латвійської Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доход і на майно
--------------
Про внесення зміни до пункту 1 Постанови Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності"
--------------
Про введення в дію Закону України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні засоби та шини до них"
--------------
Про стан виконання деяких законодавчих актів з питань висвітлення діяльності Верховної Ради України
--------------
Про Основні напрями грошово-кредитної політики Національного банку України на 1996 рік
--------------
Про надання відстрочки по платі податку за землю під автомобільними шляхами загального користування
--------------
Щодо поновлення дії дозволу на здійснення комерційної діяльності з приватизаційними паперами
--------------
Про реєстрацію статуту релігійної громади Української православної церкви Київського патріархату с. Агафіївка Любашівського району
--------------
Про ставки акцизного збору на деякі транспортні засоби та кузови до них
--------------
Про заходи щодо майна загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу РСР
--------------
Про заходи щодо вдосконалення підготовки призовників з військово-технічних спеціальностей
--------------
Про делегацію України на 83-ю сесію Генеральної конференції Міжнародної організації праці
--------------
Про додаткові заходи щодо недопущення спалаху холери на підприємствах харчової та переробної промисловості області
--------------
Про призначення В. Лопатіна першим заступником Голови Державного комітету нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України
--------------
Про Положення про Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації
--------------
Про внесення змін до наказу Генерального прокурора України N 5 від 4 квітня 1996 року
--------------
Правила експлуатації, понорменого обліку та розрахунків за використання вантажних вагонів власності інших держав
--------------
Про заходи щодо надання державної підтримки підприємству "КримавтоЗАЗсервіс"
--------------
Про Сухопутні війська України
--------------
Про присвоєння почесного звання "Заслужений працівник промисловості України"
--------------
Про тарифи на електроенергію, диференційовані за періодами часу
--------------
Про присвоєння персональних звань державної митної служби
--------------
Про присвоєння рангів державним службовцям
--------------
Про затвердження Програми забезпечення розвитку і функціонування української та інших мов і національних культур в Одеській області на період до 2000 року
--------------
Про введення в дію Закону Республіки Крим "Про республіканський бюджет Криму на 1996 рік"
--------------
Щодо виправлень в номенклатурі статистичної звітності за кредитами банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 29 березня 1996 року N 80
--------------
Про національний заклад - Український державний медико-соціальний центр ветеранів війни
--------------
Про затвердження "Порядку проведення індексації балансової вартості основних фондів підприємств, організацій та установ за станом на 1 квітня 1996 року (крім об"єктів житлового фонду)"
--------------
Про нагородження почесною відзнакою Президента України
--------------
Про нагородження відзнаками Президента України працівників гірничорятувальної служби
--------------
Про присвоєння працівникам першого Сімферопольського району електричних мереж виробничо-енергетичного об"єднання "Крименерго" почесного звання "Заслужений енергетик України"
--------------
Про нагородження Почесною відзнакою Президента України
--------------
Доповнення до Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації щодо реалізації Тристоронніх домовленостей між Президентами України, Росії та США від 14 січня 1994 року
--------------
Положення про реєстрацію і порядок видачі дозволу на ввезення та використання зарубіжних і вітчизняних засобів лікувальної косметики
--------------
Зміни до листа НБУ від 29.04.96 р. N 12-214/376-2366 "Про черговість платежів"
--------------
Про республіканський бюджет Криму на 1996 рік
--------------
Щодо Закону України від 24 квітня 1996 р. N 143/96-ВР
--------------
Про результати звірки заборгованості суб"єктів господарювання за внесками до Пенсійного фонду"
--------------
Про проект Конституції України
--------------
Про укладення Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про співробітництво у галузі запобігання промисловим аваріям, катастрофам, стихійному лиху та ліквідації їх наслідків
--------------
Про виділення коштів для відшкодування збитків, заподіяних стихійним лихом сільськогосподарським підприємствам Демидівського району Рівненської області
--------------
Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів
--------------
Про передачу нерухомого майна військових містечок до сфери управління міністерств, відомств та у власність області
--------------
Про виділення коштів для подолання наслідків стихійного лиха в Автономній Республіці Крим
--------------
Про відзначення 75-річчя заснування Української академії внутрішніх справ
--------------
Про заходи щодо організації відпочинку та оздоровлення дітей у 1996 році
--------------
Про впорядкування роботи продовольчих і речових ринків
--------------
Про виділення коштів на прискорення будівництва і реконструкції об"єктів водопровідно-каналізаційного господарства в Миколаївській, Одеській, Херсонській та Черкаській областях, пов"язаних з проведенням протихолерних заходів"
--------------
Про затвердження типових форм первинного обліку по розрахунках з робітниками і службовцями по заробітній платі
--------------
Про затвердження Переліку нормативних документів, еталонів, стандартних зразків і засобів вимірювань, які можуть переміщуватися через митний кордон України з метою повірки або метрологічної атестації
--------------
Про затвердження Положення про державну атестацію вищих закладів освіти
--------------
Про призначення О. Омельченка виконуючим обов"язки голови Київської міської державної адміністрації"
--------------
Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Республіки Хорватія у військовій галузі
--------------
Меморандум про взаєморозуміння першого спільного засідання Українсько-Іранської комісії з торговельно-економічного співробітництва
--------------
Про проект програми приватизації майна державних підприємств в Республіці Крим на 1996 рік
--------------
Про звіт Фонду майна Автономної Республіки Крим
--------------
Про зміну меж міста Судака
--------------
Методичні рекомендації для проведення атестації науково-дослідних установ
--------------
Про порядок переробки сировини на спирт етиловий, коньячний і плодовий, алкогольні напої на давальницьких умовах та їх використання в 1996 - 1997 рр.
--------------
Про підсумки роботи з кадрами за 1995 рік та завдання фінансових органів по дальшому її вдосконаленню
--------------
Про заходи щодо впорядкування митного оформлення вантажів
--------------
Угода між Урядом України та Урядом Ісламської Республіки Іран про взаємне сприяння та захист інвестицій
--------------
Щодо митного оформлення електроенергії
--------------
Щодо ввезення на територію України лікарських засобів
--------------
Щодо переказів, що здійснюються згідно з Угодою між державами-членами СНД "Про порядок переказу грошових коштів громадянам за соціально значимими неторговельними платежами"
--------------
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 25 липня 1995 р. N 544 та від 16 грудня 1995 р. N 1007
--------------
Кабінет Міністрів України Постанова
--------------
Про затвердження графіка прийняття заяв на отримання ліцензій на право здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії
--------------
Про затвердження Порядку погашення боргу товаровиробників перед державним бюджетом шляхом закладення до державного резерву виробленої ними продукції
--------------
Про затвердження переліку посад персоналу для експлуатації ядерних установок, на підготовку якого необхідна ліцензія Головної державної інспекції з нагляду за ядерною безпекою Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки
--------------
Про зміни у складі Урядової комісії з експортного контролю
--------------
Про затвердження Положення про порядок створення і функціонування технопарків та інноваційних структур інших типів
--------------
Угода між Урядом України і Урядом Ісламської Республіки Іран про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доход і майно
--------------
Про зміни в складі офіційної урядової делегації для проведення міжнародних переговорів з питань Чорнобильської АЕС
--------------
Про дозвіл Мінсільгосппроду на використання бюджетних коштів
--------------
Про призначення Назаренка Ю.М. начальником Головного управління з питань економічної реформи Кабінету Міністрів України
--------------
Про увільнення Г. Артюх з посади заступника голови Київської міської державної адміністрації
--------------
Про увільнення М. Ламбуцького з посади першого заступника голови Київської міської державної адміністрації
--------------
Про увільнення В. Ковтуна з посади заступника голови Київської міської державної адміністрації
--------------
Про вдосконалення механізму надання населенню субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового (рідкого) палива
--------------
Про внесення змін до Порядку призначення і виплати пенсій за вислугу років працівникам льотно-випробного складу цивільної авіації
--------------
Про перелік промислових ділянок рибогосподарських водних об"єктів (їх частин)"
--------------
Протокол щодо порядку роботи Міжурядової Українсько-Іранської спільної комісії з економічного та торговельного співробітництва
--------------
Про затвердження Тимчасового положення про депозитарії та депозитарну діяльність
--------------
Про затвердження Положення про порядок навчання та атестації фахівців на право ведення реєстру власників іменних цінних паперів
--------------
Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсів на право створення ринків і надання їх в оренду
--------------
Про внесення змін до "Тимчасового Положення про порядок пропуску товарів, майна та транспортних засобів", затвердженого наказом Державного митного комітету України за N 7 від 30 грудня 1991 року"
--------------
Про порядок розрахунків з Державним бюджетом та ДМКУ в іноземній валюті
--------------
Про затвердження Порядку видачі Дозволу на депозитарну діяльність
--------------
Про призначення О. Таранова заступником Міністра Кабінету Міністрів України
--------------
Про призначення В. Марченка заступником Міністра Кабінету Міністрів України
--------------
О Постановлении Верховного Совета Украины от 05.05.96 г. N 161/96-ВР "О проекте Закона Украины "О порядке обложения налогами предметов, которые перемещаются гражданами через таможенную границу Украины"
--------------
Про коригування процентних ставок по кредитах
--------------
Щодо оподаткування добровільних внесків, одержаних бібліотекою
--------------
Про податок на добавлену вартість
--------------
Про відзначення п"ятої річниці незалежності України"
--------------
Про визнання банкрутом
--------------
Про роботу Київської міської державної адміністрації щодо забезпечення реалізації соціально-економічної політики Президента України та Програми діяльності Кабінету Міністрів України
--------------
Про присвоєння почесних звань України працівникам корпорації "Укрреставрація"
--------------
Про реєстрацію торговельних представництв суб"єктів федерації держав з федеративним устроєм"
--------------
Про призначення Л. Юрченка заступником генерального директора Національного агентства морських досліджень і технологій
--------------
Про присвоєння почесних звань України працівникам меліорації та водного господарства Автономної Республіки Крим
--------------
Про Положення про Наглядову раду Української академії зовнішньої торгівлі
--------------
Про нагородження почесною відзнакою Президента України
--------------
Про нагородження Почесною відзнакою Президента України
--------------
Про призначення суддів
--------------
Про внесення змін до Указу Президента України від 14 липня 1995 року N 614
--------------
Про затвердження Положення про експертно-кваліфікаційні комісії науково-дослідних інститутів судових експертиз Міністерства юстиції України
--------------
Угода між Урядом України та Урядом Королівства Бельгія про повітряне сполучення
--------------
Угода між Урядом України та Бельгійсько-Люксембурзьким Економічним Союзом про взаємне заохочення і захист інвестицій
--------------
Про проект Основ законодавства України про соціальне страхування та рекомендації учасників парламентського слухання щодо цього законопроекту
--------------
Про проекти законів України про доповнення до Закону України "Про вибори народних депутатів України" та про доповнення до Конституції України"
--------------
Про звільнення Кравця В.М. від обов"язків заступника Голови Правління Національного банку України"
--------------
Про проект Закону України про увічнення пам"яті загиблих під час захисту Батьківщини"
--------------
Про питання проекту Концепції перебудови банківської системи України, запропонованого для розгляду народними депутатами України Безсмертним Р.П., Чоботом Д.В.
--------------
Про проект Закону України про внесення доповнення до статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність"
--------------
Про проект Постанови Верховної Ради України про використання кредиту Експортно-імпортного банку Японії
--------------
Про проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про цінні папери і фондову біржу"
--------------
Про проект Закону України про професійних творчих працівників та творчі спілки
--------------
Про присвоєння почесного звання "Заслужений юрист України" суддям арбітражних судів"
--------------
Про присвоєння почесних звань України працівникам відкритого акціонерного товариства "Нікопольський завод феросплавів"
--------------
Щодо надання кредиту шахтам для обладнання лав
--------------
Щодо особливостей формування фонду оплати праці згідно з положеннями Інструкції зі статистики заробітної плати
--------------
Щодо оподаткування прибутків у вигляді відсотків, що нараховуються на облігації внутрішнього державного займу
--------------
Конвенція між Урядом України і Урядом Королівства Бельгії про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно
--------------
Про призначення Т. Мотренка заступником голови Вінницької обласної державної адміністрації
--------------
Про пропозицію групи народних депутатів України щодо участі футбольної команди Верховної Ради України в першості серед футбольних команд парламентів країн СНД
--------------
Про проект Постанови Верховної Ради України про позбавлення народних депутатів України Зарудного А.А. і Танюка Л.С. права брати участь в п"яти пленарних засіданнях Верховної Ради України"
--------------
Меморандум про Взаєморозуміння між Європейським Співтовариством та Україною
--------------
Про внесення змін і доповнень до Типового положення про службу охорони праці
--------------
Про вилучення і надання земельних ділянок для несільськогосподарських потреб та попереднє погодження місць розташування об"єктів"
--------------
Про організацію похорону народних депутатів України Драгомарецького С.Д. і М"ясковського М.М."
--------------
Рішення про підготовку і проведення заходів у зв'язку з 100-річчям із дня народження Маршала Радянського Союзу Г. К. Жукова
--------------
Рішення про порядок нагородження ювілейною медаллю "300 років Російському флоту" громадян держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав"
--------------
Протокольне рішення про Перспективний план інтеграційного розвитку Співдружності Незалежних Держав у 1996-1997 рр.
--------------
Рішення про Міждержавну програму спільних заходів боротьби з організованою злочинністю та іншими видами небезпечних злочинів на території держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав на період до 2000 року (укр/рос)
--------------
Рішення про Угоду з питань, пов'язаних із відновленням прав депортованих осіб, національних меншин і народів
--------------
Рішення про Заяву Ради глав держав СНД з урегулювання Нагірно-Карабаського конфлікту
--------------
Про відрядження народного депутата України і працівника Секретаріату Верховної Ради України до міста Фессалоніки (Греція) для участі у засіданнях Бюро, Постійного Комітету та Комітету з політичних питань Парламентської асамблеї Ради Європи
--------------
Про затвердження Положення про відділ з питань охорони праці обласної державної адміністрації
--------------
Про регіональний фонд охорони праці Одеської області
--------------
Про прискорення створення і організації виробництва вітчизняних зернозбиральних комбайнів
--------------
Про проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами"
--------------
Угода між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь про взаємне визнання державних ліцензій на здійснення будівельної діяльності, які видаються центрами з ліцензування України і Республіки Білорусь
--------------
Про затвердження обсягів відомчого житлового фонду разом з об'єктами комунального призначення, що підлягає передачі до комунальної власності в 1996-1998 рр.
--------------
Про проект Закону України про лізинг
--------------
Про склад групи народних депутатів України з міжпарламентських зв"язків з Естонською Республікою"
--------------
Положення про Секретаріат Ради колективної безпеки
--------------
Про склад групи народних депутатів України з міжпарламентських зв"язків з Республікою Чилі"
--------------
Про результати реалізації законодавчих та інших нормативних актів, прийнятих на виконання розпорядження Президента України від 22 травня 1995 р. N 88, та додаткові заходи, спрямовані на подолання платіжної кризи і зниження рівня інфляції
--------------
Угода між Державним комітетом України у справах містобудування і архітектури і Міністерством архітектури і будівництва Республіки Білорусь про порядок взаємного визнання державних ліцензій на здійснення будівельної діяльності, які видаються ліцензійн...
--------------
Угода про взаємодію прикордонних військ держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав при виникненні кризових ситуацій на зовнішніх кордонах
--------------
Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для розслідування обставин загибелі народних депутатів України Драгомарецького С.Д. і М"ясковського М.М."
--------------
Про відрядження народного депутата України Яценка В.М. до міста Бишкека (Республіка Киргизстан)
--------------
Про відрядження народного депутата України Хунова А.І. до міста Санкт-Петербурга (Російська Федерація)
--------------
Про відрядження народного депутата України Паська С.О. до Парижа (Франція) для участі у засіданні Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань бюджету та програми міжурядової діяльності
--------------
Про відрядження народного депутата України Яблонського В.А. до Брюсселя (Бельгія) для участі у засіданні Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки і техніки
--------------
Про відрядження народного депутата України Гаманюка Л.Ю. до Варшави для участі у засіданні Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з економічних питань і розвитку
--------------
Щодо правомірності стягнення податку на добавлену вартість
--------------
Щодо надання регіональними управліннями НБУ інформації про заборгованість по заробітній платі
--------------
Щодо телеграми Національного банку Республіки Таджикистан від 13.05.96 р.
--------------
Рішення про затвердження Правил процедури Ради глав держав і Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав
--------------
Про надбавки до посадових окладів за ранги державних службовців та дипломатичні ранги України
--------------
Про колегію Головного Управління державної служби при Кабінеті Міністрів України
--------------
Про Ліцензійну палату
--------------
Про Порядок прийому до вищих навчальних закладів на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів в освітній галузі "Державне управління"
--------------
Про затвердження Правил рубок, пов'язаних з веденням лісового господарства, та інших рубок
--------------
Щодо звільнення від сплати акцизного збору під час проведення митних процедур деяких автомобілів
--------------
Про приймання зношеної грошової готівки
--------------
Про внесення зміни до статті 2 Декрету Кабінету Міністрів України "Про податок на добавлену вартість"
--------------
Про регулювання тарифів на технічні послуги, які надаються лікувальним закладам
--------------
Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про державну податкову службу в Україні"
--------------
Про прибутковий податок з громадян
--------------
Про компенсацію сільськогосподарським товаровиробникам втрат, зумовлених інфляцією
--------------
Щодо порядку проведення перерахунків прибуткового податку по сукупному річному доходу
--------------
Про визнання повноважень народних депутатів України, обраних на повторних виборах 7 квітня 1996 року
--------------
Про збільшення мінімального розміру пенсії за віком та суми першочергових платежів на потреби підприємств
--------------
Про Державну програму створення і концепцію розвитку золотовидобувної та золотопереробної галузі на 1996 - 2005 роки
--------------
Про причини невиконання доходної частини бюджету та заходи щодо удосконалення законодавства і підвищення відповідальності керівників усіх рівнів за дотримання бюджетної дисципліни
--------------
Про внесення змін до статті 1 Указу Президента України від 23 січня 1996 року N 77
--------------
Про нагородження Почесною відзнакою Президента України
--------------
Про Положення про Комісію з питань морської політики
--------------
Про присвоєння почесних звань України працівникам акціонерного товариства "Алчевський металургійний комбінат", Луганська область"
--------------
Про присвоєння почесних звань України викладачам Донецького державного технічного університету
--------------
Про присвоєння почесного звання "Заслужений працівник промисловості України"
--------------
Про присвоєння працівникам культури і мистецтва почесних звань України
--------------
Про нагородження почесною відзнакою Президента України
--------------
Про нагородження почесною відзнакою Президента України
--------------
Про нагородження почесною відзнакою Президента України
--------------
Про затвердження Положення про позабюджетний фонд Миколаївської облдержадміністрації
--------------
Про внесення змін і доповнень до статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення"
--------------
Про пропозиції щодо механізму підтримки вітчизняних виробників пасажирських та вантажопасажирських ліфтів
--------------
Про спрямування коштів корпорації "Укравтодор"
--------------
Рішення про єдиний порядок обміну інформацією за запитами митних служб держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у зв"язку з провадженням справи про порушення митних правил"
--------------
Про проект Закону України про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні засоби та шини до них
--------------
Про затвердження членів колегії Міністерства у справах національностей та міграції
--------------
Про затвердження Інструкції про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей
--------------
Про фінансування заходів щодо комплексного розв"язання техногенно-екологічних проблем безпеки проживання населення в центральній частині м. Львова"
--------------
Про укладення Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь про взаємне визнання державних ліцензій на здійснення будівельної діяльності, які видаються центрами з ліцензування України і Республіки Білорусь
--------------
Про впорядкування плати за спеціальне використання прісних водних ресурсів
--------------
Питання Державного департаменту тракторного і сільськогосподарського машинобудування
--------------
Про стан справ у вугільній промисловості та хід виконання Указу Президента України від 7 лютого 1996 року N 116 "Про структурну перебудову вугільної промисловості"
--------------
Про Головного Прикордонного Уповноваженого України на українсько-угорському державному кордоні та його заступників
--------------
Про реалізацію вантажів, що знаходяться у морських торговельних портах і на припортових залізничних станціях понад установлені терміни
--------------
Про проведення індексації балансової вартості основних фондів та визначення розмірів амортизаційних відрахувань на повне їх відновлення у 1996 - 1997 роках
--------------
Про заходи щодо забезпечення сільськогосподарських товаровиробників технікою
--------------
Про оподаткування штрафів, залишених в розпорядженні державної санітарно-епідеміологічної служби
--------------
Щодо справляння державного мита з приватних нотаріусів
--------------
Про пільги щодо сплати податку на землю під шляхами загального користування області в 1995 - 1996 рр.
--------------
Про ставки земельного податку в 1996 році
--------------
Про фінансування заходів, пов"язаних з поверненням в Україну депортованих кримських татар і осіб інших національностей"
--------------
Про заходи щодо забезпечення своєчасної виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат
--------------
Про виділення коштів на утримання житлового фонду, що передається у власність Кіровоградської області
--------------
Про затвердження Правил плавання і перебування в територіальному морі, внутрішніх водах, на рейдах та в портах України іноземних військових кораблів
--------------
Щодо Положення про порядок доставки, зберігання та подальшу реалізацію конфіскованої, безхазяйної, у вигляді скарбу готівкової іноземної валюти та такої, за якою не звернувся власник до кінця строку зберігання, спадкової, що за правом спадкоємства пе...
--------------
Про Національну енергетичну програму України до 2010 року
--------------
Про порядок введення в дію Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)"
--------------
Про створення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України для вивчення ситуації, що склалася у зв"язку із заборгованістю по виплаті заробітної плати, пенсій і стипендій, та затвердження її персонального складу"
--------------
Про проект Закону України про залізничний транспорт
--------------
Про поїздку Стретовича В.М. до Італії
--------------
Про офіційну делегацію Верховної Ради України до Фінляндської Республіки та Латвійської Республіки
--------------
Про проект Постанови Верховної Ради України про визнання повноважень народних депутатів України, обраних на повторних виборах 7 квітня 1996 року
--------------
Про відрядження делегації Верховної Ради України і працівника її Секретаріату до міста Афіни (Греція) на весняну сесію Північноатлантичної асамблеї з 16 по 20 травня 1996 року
--------------
Про введення в дію Закону України "Про трубопровідний транспорт"
--------------
Щодо постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.96 N 479
--------------
Про затвердження Положення про порядок накладання штрафів на громадян і посадових осіб за порушення правил щодо боротьби з карантинними шкідниками і хворобами рослин та бур'янами, а також вивезення матеріалів, що не пройшли карантинну перевірку або відпо
--------------
Про бухгалтерський облік компенсаційних сертифікатів
--------------
Щодо структури заготівельно-складських витрат, врахованих у базисній кошторисній вартості в цінах 1993 року
--------------
Про окремі умови оплати праці працівників Державного камерного ансамблю "Київські солісти"
--------------
Щодо придбання безвідсоткових (дисконтних) облігацій внутрішньої державної позики 1996 року на закритих аукціонах Національного банку
--------------
Щодо оподаткування податком на прибуток
--------------
Про доповнення статті 4 Закону України "Про підприємництво"
--------------
Про упорядкування виділення приміщень для державних структур, що знову створюються
--------------
Про проект закону Республіки Крим "Про республіканський бюджет Криму на 1996 рік"
--------------
Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)"
--------------
Про трубопровідний транспорт
--------------
Про реєстрацію статуту релігійної громади Української православної церкви Центрального району м. Одеси
--------------
Спільне комюніке
--------------
Про реєстрацію статуту парафії Української греко-католицької церкви м. Южного Одеської області
--------------
Про реєстрацію статуту церкви євангельських християн-баптистів с. Кирнички Ізмаїльського району
--------------
Про реєстрацію статуту церкви євангельських християн-баптистів м. Кілії
--------------
Торгові правила Асоціації "Перша Фондова Торговельна Система" (із змінами та доповненнями станом на 30 липня 1999 року)"
--------------
Про затвердження Положення про комітет по туризму та рекреаційному господарству Одеської обласної державної адміністрації
--------------
Про проведення взаємозаліку заборгованості між установами, що фінансуються з місцевих бюджетів, і комерційними структурами по платежах до місцевих бюджетів
--------------
Про внесення зміни і доповнення до законодавчих актів України стосовно накладення штрафу за порушення вимог щодо охорони праці
--------------
Про прибутковий податок з громадян
--------------
Про затвердження Положення про порядок реєстрації (перереєстрації) підприємств, установ, організацій і громадян-підприємців, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, та видачу спеціальних реєстраційних посвідчень
--------------
Про затвердження зразків ліцензій на право здійснення експорту, імпорту, оптової та роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами
--------------
Угода між Урядом України і Урядом Республіки Вірменія про уникнення подвійного оподаткування та попередження ухилень стосовно податків на доходи і майно
--------------
Угода між Урядом України і Урядом Республіки Вірменія про співробітництво в галузі атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації
--------------
Протокол про консультації між Міністерством закордонних справ України та Міністерством закордонних справ Республіки Вірменія
--------------
Щодо здійснення операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності
--------------
Про затвердження Порядку придбання акцій за їх номінальною вартістю за компенсаційні сертифікати керівництвом підприємства
--------------
Про Український фонд сприяння соціальному захисту неповнолітніх
--------------
Договір про дружбу та співробітництво між Україною та Республікою Вірменія
--------------
Угода між Урядом України та Урядом Республіки Вірменія про співробітництво в галузі стандартизації, метрології та сертифікації
--------------
Про врегулювання розрахунків між Державним бюджетом, бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя
--------------
Про одиниці і цінники на товар
--------------
Угода між Міністерством охорони здоров"я Вірменії та Міністерством охорони здоров"я України про співробітництво в галузі медицини та охорони здоров"я на 1996 - 1998 роки"
--------------
Угода між Урядом України і Урядом Республіки Вірменія про культурне співробітництво
--------------
Про порядок звітності по роботі з дозволами УКЕК
--------------
Про склад Міжвідомчої робочої групи з підготовки Експериментального проекту в галузі вугільної промисловості України
--------------
Про робочі групи для проведення перевірок стану забезпечення сплати податків та витрачання бюджетних коштів на соціальні виплати
--------------
Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до Закону України "Про приватизацію майна державних підприємств"
--------------
Про фінансування заходів з підготовки та проведення міжнародної конференції "Проблеми та перспективи освоєння підземного простору великих міст"
--------------
Щодо офіційного рівня інфляції
--------------
Про затвердження Порядку повернення платежів за невикористані проїзні документи
--------------
Про внесення змін та доповнень до наказу від 09.11.1995 р. N 120 "Про затвердження лімітів спеціального використання рибних ресурсів загальнодержавного значення у 1996 р."
--------------
Про внесення змін і доповнень до Інструкції та Умов і правил, затверджених наказом МВС України від 18.10.93 N 643
--------------
Про затвердження Переліку продукції монопольних утворень, ціни на яку підлягають державному регулюванню на загальнодержавних ринках
--------------
Про поховання Зайчука В.Г.
--------------
Про навчальні плани загальноосвітніх навчально-виховних закладів на 1996-1997 навчальний рік
--------------
Про надання дозволу на ввезення в Україну та реєстрацію автотранспортних засобів, що передаються як гуманітарна допомога
--------------
Про затвердження форми державної статистичної звітності по формі N 1 - екологічні витрати та Інструкції по її складанню
--------------
Про внесення змін до деяких рішень Уряду з питань забезпечення агропромислового комплексу сільськогосподарською технікою
--------------
Про затвердження Переліку державних науково-технічних програм і Переліку найважливіших розробок, спрямованих на створення новітніх технологій та продукції
--------------
Про розміри плати за видачу ліцензій на виконання спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві
--------------
Про Тимчасовий порядок видачі ліцензій на право імпорту, експорту, оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами і роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами
--------------
Про звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України по вивченню ситуації в телерадіоінформаційному просторі України
--------------
Про заходи щодо забезпечення приватизації майна комунальної власності Миколаївської області на 1996 рік
--------------
Про продовження дії векселя ВАТ "Сілур" під час здійснення операцій з давальницькою сировиною"
--------------
Про відстрочення Одеському нафтопереробному заводу внесення платежів під час здійснення операцій з давальницькою сировиною
--------------
Про Постанову Верховної Ради Криму "Про Положення про постійні комісії Верховної Ради Криму"
--------------
Про надання дозволу підприємствам деревообробної та меблевої промисловості відвантажувати до країн СНД меблі власного виробництва
--------------
Про служби у справах неповнолітніх місцевих державних адміністрацій
--------------
Про віднесення посад працівників територіальних відділень Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до категорій державних службовців
--------------
Про утворення робочої групи експертів
--------------
Про зміни у складі Республіканської комісії у справах альтернативної служб
--------------
Про затвердження Положення про управління освіти обласної державної адміністрації
--------------
Про внесення змін до складу Української частини Двосторонньої Українсько-Словацької комісії з питань національних меншин, освіти і культури
--------------
Про Національний заповідник "Софія Київська"
--------------
Про зняття з контролю постанов Верховної Ради Криму
--------------
Про результати перевірки діяльності господарюючих суб"єктів, що забезпечують готівковий обіг іноземних валют в Республіці Крим"
--------------
Про порядок обчислення часу на території України
--------------
Про затвердження Порядку користування землями водного фонду
--------------
Про створення Київської медичної академії післядипломної освіти
--------------
Про створення Центру комплексних досліджень з питань антимонопольної політики
--------------
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду України
--------------
Про хід виконання рішень Президента України та Кабінету Міністрів України з питань переселення громадян із зони безумовного (обов"язкового) відселення та ефективність використання коштів Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильськ"
--------------
Про 60-річчя від дня народження Є.П. Гуцала
--------------
Про виділення коштів Комітету у справах неповнолітніх Кабінету Міністрів України
--------------
Про укладення Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Дагестан про торговельно-економічне співробітництво
--------------
Про виділення коштів на завершення будівництва глибоководних сифонних водозабірних трубопроводів районного водопроводу "Дніпро-Кіровоград"
--------------
Про підписання Протоколу про внесення змін до Угоди між Урядом України та Урядом Туркменистану про реструктуризацію державного боргу України Туркменистану за 1993 рік
--------------

| Головна сторінка |

 

інший список документів наступний список правових актів