Законодавство 1996 року

| зміст |
Сторінка 25

Про проект Закону України про вибори народних депутатів України
--------------
Про впровадження системи масового поширення комп'ютерної інформації каналами телемовлення
--------------
Про затвердження Положення про застосування Закону України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду"
--------------
Про проект Концепції державної регіональної економічної політики
--------------
Про проект Закону України про топографо-геодезичну і картографічну діяльність
--------------
Про упорядкування складу постійної Комісії Верховної Ради України з питань бюджету
--------------
Про затвердження Порядку надання дозволу на ввезення та застосування незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів іноземного виробництва
--------------
Про склад робочої групи для доопрацювання проекту Закону України про радіаційний захист людини
--------------
Про затвердження форми заяв для участі в спеціалізованих сертифікатних аукціонах за компенсаційні сертифікати
--------------
Щодо діяльності інвестиційних компаній
--------------
Про умови оплати праці працівників місцевих органів Укрстрахнагляду
--------------
Про затвердження Порядку проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні
--------------
Про затвердження Тимчасового положення про порядок приватизації об"єктів незавершеного будівництва"
--------------
Про затвердження Положення про зону митного контролю
--------------
Правила Оптового ринку електричної енергії України (Правила енергоринку). Інструкція про порядок здійснення фінансових розрахунків
--------------
Про присвоєння В. Плохію рангу державного службовця
--------------
Про будівництво вітрових електростанцій
--------------
Про внесення змін і доповнень до Указу Президента України від 25 травня 1994 року N 247
--------------
Про присвоєння В. Красулі військового звання
--------------
Щодо механізмів підтримки Національним банком України короткострокової ліквідності комерційних банків
--------------
Щодо оподаткування підприємств з іноземними інвестиціями
--------------
Щодо пільгового оподаткування прибутку
--------------
Про внесення змін до Положення про порядок оплати праці адвокатів за подання юридичної допомоги громадянам у кримінальних справах
--------------
Стосовно Положення про порядок видачі, обліку, погашення та відстрочення оплати (погашення) векселя (письмового зобов"язання)"
--------------
Щодо облікової ставки Національного банку України
--------------
Про внесення доповнень до наказів Фонду державного майна України
--------------
Про нарахування податку на добавлену вартість громадянам, які займаються підприємницькою діяльністю
--------------
Щодо бюджетних дотацій, які не збільшують балансовий прибуток підприємств
--------------
Про введення нових норм харчування в дитячих будинках-інтернатах
--------------
Про затвердження Переліку лікарських засобів, необхідних до застосування при наданні медичної допомоги населенню України в 1996 році
--------------
Про операції з давальницькою сировиною
--------------
Про надбавки до посадових окладів працівникам центрального апарату МЗЕЗторгу та працівникам торговельно-економічних представництв України за кордоном
--------------
Про митне оформлення вантажу, що надійшов для сільгосппідприємств України за контрактами з Республікою Молдова
--------------
Про дозвіл на відвантаження продукції Овруцького щебеневого заводу до Республіки Білорусь без попередньої оплати
--------------
Про митне оформлення пального, отриманого державним виробничим об"єднанням "Сумиагротехсервіс"
--------------
Про утворення Робочої групи з впровадження в Україні міжнародної стандартної нумерації друкованих видань
--------------
Інструкція з надання ISBN суб"єктам видавничої діяльності України"
--------------
Про затвердження Положення про порядок видачі дозволу на будівельні, днопоглиблювальні і вибухові роботи, видобування піску, гравію, прокладанню кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду
--------------
Про затвердження Порядку проведення атестації виробництва спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів
--------------
Про продовження терміну обміну ліцензій на здійснення страхової діяльності
--------------
Про заходи щодо стабілізації роботи суднобудівних підприємств
--------------
Про забезпечення видачі ліцензій на імпорт, експорт і торгівлю спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами
--------------
Про відкриття пунктів пропуску через державний кордон України
--------------
Норматив 12. Документальне оформлення аудиту
--------------
Норматив 8. Аудиторські свідоцтва
--------------
Щодо визначення об"єкта оподаткування податком на прибуток в разі одержання суб"єктом підприємницької діяльності бюджетної дотації для регулювання цін"
--------------
Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 6 листопада 1995 року N 894
--------------
Про передачу функцій фінансування видатків з Державного бюджету
--------------
Про затвердження цін на інформаційно-обчислювальні послуги
--------------
Про виділення коштів для подолання наслідків стихійного лиха на шахтах Солотвинського солерудника
--------------
Про відрядження народних депутатів України для участі у засіданнях комісій Парламентської асамблеї Ради Європи
--------------
Про затвердження Правил охорони внутрішніх морських вод і територіального моря від забруднення та засмічення
--------------
Про склад Урядової комісії з експортного контролю
--------------
Питання Державного департаменту автомобільного транспорту
--------------
Питання Державного департаменту морського і річкового транспорту
--------------
Про розмір стипендії Президента України для найбільш обдарованих молодих митців України
--------------
Про компенсації та пільги особам, які працюють на Чорнобильській АЕС і у зоні відчуження
--------------
Про затвердження типових положень про управління містобудування та архітектури обласної, Київської і Севастопольської міської, відділ містобудування та архітектури районної, відділ містобудування і архітектури районної у містах Києві та Севастополі держа
--------------
Про Концепцію державної промислової політики України
--------------
Про деякі питання складання прогнозу платіжного балансу
--------------
Про Голову Української частини Змішаної Українсько-Угорської комісії з питань забезпечення прав національних меншин
--------------
Про затвердження Положення про Державну адміністрацію залізничного транспорту України
--------------
Кабінет Міністрів України Постанова
--------------
Про присвоєння почесного звання "Заслужений працівник сільського господарства України"
--------------
Про Порядок формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням
--------------
Про заходи щодо реалізації програм вітчизняного літакобудування
--------------
Про відстрочення терміну сплати платежів спільному українсько-кіпрському підприємству "Силует Даві-Дан "плюс"
--------------
Про припинення повноважень суддів
--------------
Угода між Урядом України і Міжнародною організацією з міграції про статус цієї організації в Україні і про співробітництво в сфері міграції
--------------
Про присудження Державних премій України імені Т.Шевченка 1996 року
--------------
Щодо здійснення контролю за суб"єктами підприємницької діяльності, які займаються торгівлею алкогольними напоями та тютюновими виробами"
--------------
Щодо оподаткування податком на добавлену вартість послуг адвокатів
--------------
Про відкликання листа
--------------
Про створення в структурі центрального апарату Мінмолодьспорту секретаріату Національної ради з питань молодіжної політики при Президентові України
--------------
Про заходи щодо поліпшення роботи, пов'язаної з реабілітацією дітей з органічним ураженням нервової системи
--------------
Державний класифікатор України. Класифікатор відходів ДК 005-96 (Розділи А.1 - А.20)
--------------
Державний класифікатор України. Класифікатор відходів ДК 005-96 (Розділи А.21 - А.30)
--------------
Державний класифікатор України. Класифікатор відходів ДК 005-96 (Розділи Б.1 - Б.8, В.1 - В.5)
--------------
Про затвердження Калашника П.С. членом колегії Державного комітету у справах релігій
--------------
Про присвоєння імені Г.О. Готовчиця науково-експедиційному судну
--------------
Про присвоєння рангів державним службовцям
--------------
Про денонсацію Угоди про спільне створення комплексу потужностей автомобільного заводу в м. Єлабуга
--------------
Про продовження терміну дії постанови Кабінету Міністрів України від 11 червня 1994 р. N 387
--------------
Про виділення коштів для завершення будівництва водогону Рибник - Бухів
--------------
Про державну підтримку видання Юридичної енциклопедії
--------------
Про затвердження Положення про порядок і умови надання пільг щодо орендної плати орендарям майна державних підприємств
--------------
Про затвердження Положення про порядок створення відкритих акціонерних товариств на базі майна об"єктів незавершеного будівництва"
--------------
Про заходи щодо стимулювання експорту продукції легкої та фарфоро-фаянсової промисловості
--------------
Щодо митного оформлення електродвигунів
--------------
Про передачу майна Іршанського гірничо-збагачувального комбінату, яке перебуває у загальнодержавній власності, у власність області
--------------
Про подання прокурора м. Севастополя щодо надання згоди на притягнення до адміністративної відповідальності депутата Верховної Ради Криму Варламової Р. А.
--------------
Про затвердження складу робочої групи з вироблення пропозицій про внесення змін до законодавства України, що регламентує діяльність страхових товариств
--------------
Про погоджувальну комісію Верховної Ради Криму з підготовки об"єднаного проекту закону Республіки Крим "Про порядок відкликання депутата Верховної Ради Криму"
--------------
Про звіт Постійної комісії Верховної Ради Криму мандатної, з депутатської етики та організації роботи Верховної Ради
--------------
Довідково-методичні настанови щодо застосування ДК 005-96 "Класифікатор відходів"
--------------
Про припинення діяльності депутатської комісії Верховної Ради Криму, затвердженої Постановою Верховної Ради Криму від 23 червня 1994 року N 75-I
--------------
Про заходи щодо стимулювання експорту товарів із скла і кришталю
--------------
Про введення до складу колегії Державного комітету з фізичної культури і спорту
--------------
Про склад організаційного комітету по підготовці та проведенню Національної тристоронньої конференції з питань соціального діалогу та трипартизму
--------------
План спільних заходів у сфері кіновідеомистецтва на 1996 - 1998 роки
--------------
Про заходи щодо закупівлі світлих нафтопродуктів для потреб сільського господарства України
--------------
Про поховання Федорина М.П.
--------------
Про погашення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери
--------------
Про організацію сільськогосподарського ринку в Республіці Крим
--------------
Про звільнення від податку на прибуток фірми "Кронто"
--------------
Щодо Тимчасового порядку організації декларування транзитних вантажів на прикордонних передавальних станціях Хутір-Михайлівський і Конотоп
--------------
Про порядок регулювання фонду споживання
--------------
Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням адміністративного будинку Міністерства закордонних справ України
--------------
Суд відмовив у визнанні колишнього члена сім"ї наймача приміщення таким, що втратив право користування останнім на підставі ст. 71 ЖК, виходячи з того, що позивач не підтвердив безспірними доказами факт відсутності цієї особи у приміщенні понад шість..."
--------------
Порядок проведення на Українській фондовій біржі, в її центрах та філіях торгів з продажу державних пакетів акцій підприємств, що приватизуються
--------------
Щодо потреб та видачі дозволу на використання лікарських засобів, які надходять по лінії гуманітарної допомоги
--------------
Про надбавки до базисної кошторисної вартості основних пусконалагоджувальних робіт
--------------
Про затвердження Тимчасового примірного положення про обласний, Київський та Севастопольський міський комітет боротьби із захворюванням на СНІД
--------------
Про затвердження Положення про Апеляційну раду Держпатенту України
--------------
Про виділення з державних ресурсів у розпорядження Уряду Автономної Республіки Крим і обласних державних адміністрацій насіння для весняної сівби
--------------
Про тарифи на електричну енергію, диференційовані за періодом часу, для Відкритого акціонерного товариства "Нікопольський завод феросплавів"
--------------
Приклад визначення базисної вартості пусконалагоджувальних робіт в цінах 1993 року з урахуванням ринкових умов I кварталу 1996 року
--------------
Про оподаткування прибутку
--------------
Щодо юридичного оформлення договорів даріння та довіреностей на користування громадянами-резидентами транспортними засобами
--------------
Структура коефіцієнтів, що наведені в додатку 8.7-I
--------------
Про Положення про державне управління екологічної безпеки в області, містах Києві та Севастополі Мінекобезпеки України
--------------
Щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19.02.96 N 222
--------------
Про коефіцієнти визначення базисної кошторисної вартості монтажних робіт (ліфти та диспетчерські системи)
--------------
Про сплату ПДВ підприємством та його філіями
--------------
Щодо роз"яснення деяких запитів"
--------------
Про скасування граничного розміру місцевих податків і зборів
--------------
Про виключення оптово-торговельного виробничого підприємства "Укроптбакалія" з переліку об"єктів комунальної власності області, які підлягають приватизації"
--------------
Про податок на добавлену вартість
--------------
Протокол N З між Фондом державного майна України та Міністерством по управлінню державним майном і приватизації Республіки Білорусь про взаємне визнання прав власності Республіки Білорусь на Олевський щебеневий завод, розташований в селищі Діброва (О...
--------------
Про поховання Цупренка П.Г.
--------------
Положення про порядок ліцензування імпорту товарів у 1996 році
--------------
Про поховання Кречка М.М.
--------------
Про проект Закону України про внесення доповнень до статті 4 Закону України "Про підприємництво"
--------------
Щодо здійснення обов"язкового продажу валютних надходжень"
--------------
Угода між Урядом України та Урядом Республіки Індонезія про економічне та технічне співробітництво
--------------
Євросередземноморська угода, що засновує асоціацію між Королівством Марокко, з однієї сторони, та Європейськими співтовариствами і їх державами-членами, з іншої сторони
--------------
Про проект Закону України про внесення доповнень до деяких законодавчих актів України про оподаткування
--------------
Перелік імунобіологічних препаратів, які підлягають обов"язковій державній реєстрації в Комітеті з питань імунобіологічних препаратів"
--------------
Про визнання банкрутом
--------------
Про проект Закону України про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про трудову діяльність і соціальний захист громадян України та Республіки Білорусь, які працюють за межами своїх держав
--------------
Про проект Закону України про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Вірменія про трудову діяльність і соціальний захист громадян України та Республіки Вірменія, які працюють за межами своїх держав
--------------
Про проект Постанови Верховної Ради України про обрання народних депутатів України Кириленка І.Г., Слободянюка С.М., Франчука І.А. членами постійних комісій Верховної Ради України
--------------
Про відрядження народних депутатів України Кулініча В.В. та Марковської Н.С. на міжнародну конференцію Європейської міжпарламентської асамблеї православ"я"
--------------
Про відрядження до Франції членів постійної Комісії Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, транспорту і зв"язку"
--------------
Про підсумки роботи із зверненнями громадян до Верховної Ради Криму за 1995 рік
--------------
Про затвердження Положення про порядок ліцензування експорту товарів у 1996 році та Положення про порядок ліцензування імпорту товарів у 1996 році
--------------
Про затвердження Порядку проведення державної реєстрації імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній практиці, Положення про єдиний Державний реєстр імунобіологічних препаратів в Україні, Переліку імунобіологічних препаратів, які підлягають
--------------
Щодо захисту інформаційного простору держави
--------------
Про проект Закону України про скасування Закону Республіки Крим "Про об"єднання громадян"
--------------
Щодо постанови Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1996 р. N 212
--------------
Щодо наказу Міністерства зовнішніх економічних зв"язків і торгівлі України від 17.01.95 р. N 25"
--------------
Картка реєстрації-обліку N зовнішньоекономічного договору (контракту)
--------------
Розрахунок вартості витрат, пов"язаних з оформленням та видачею карток реєстрації (обліку) зовнішньоекономічних договорів (контрактів)"
--------------
Порядок здійснення реєстрації зовнішньоекономічних договорів (контрактів) Міністерством зовнішніх економічних зв"язків і торгівлі України"
--------------
Про порядок заповнення Картки реєстрації-обліку зовнішньоекономічного договору (контракту)
--------------
Перелік товарів походженням з України, на імпорт яких введені односторонні кількісні обмеження (квотування, контингенування, ліцензування) деякими державами, економічними угруповуваннями, митними союзами
--------------
Перелік товарів походженням з України, щодо яких міжнародними договорами передбачено добровільні обмеження експорту
--------------
Перелік товарів, експорт яких здійснюється відповідно до конкретних заходів з метою запобігання антидемпінгових процедур
--------------
Про затвердження описів та зразків посвідчень суддів, призначених на посади Президентом України
--------------
Про заходи МЗЕЗторгу України щодо забезпечення виконання Указу Президента України від 07.11.94 N 659/94
--------------
Інформаційна картка реєстрації зовнішньоекономічного договору (контракту)
--------------
Про звільнення в запас військовослужбовців та черговий призов громадян України на строкову військову службу в березні-серпні 1996 року
--------------
Про державну підтримку періодичних видань у 1996 році
--------------
Про присвоєння почесних звань України
--------------
Про визнання таким, що втратив чинність, Указу Президента України від 19 травня 1994 року N 237
--------------
Про затвердження Положення про Фонд соціального захисту ветеранів Великої Вітчизняної війни
--------------
Про внесення змін і доповнень до Декрету Кабінету Міністрів України "Про порядок використання прибутку державних підприємств, установ і організацій"
--------------
Про порядок погашення прострочених банківських позичок сільськогосподарськими товаровиробниками у 1996 році
--------------
Про деякі питання валютного регулювання та оподаткування суб"єктів експериментальної економічної зони "Сиваш"
--------------
Про введення в дію Закону України "Про деякі питання валютного регулювання та оподаткування суб"єктів експериментальної економічної зони "Сиваш"
--------------
Про забезпечення проведення весняно-польових робіт у 1996 році
--------------
Про прибутковий податок з громадян
--------------
Про оподаткування прибутку підприємств
--------------
Про відрядження народних депутатів України для участі у засіданнях комітетів Парламентської асамблеї Ради Європи
--------------
Об осуществлении в I квартале 1996 года таможенного оформления экспортно-импортных грузов на основании справки о проведении декларирования по ранее установленной форме Декларации
--------------
Щодо наказу Мінсільгосппроду "Про додатковий перелік бірж до наказу від 10.11.95 р. N 302"
--------------
Про введення в дію Закону України "Про внесення змін і доповнень до Декрету Кабінету Міністрів України "Про порядок використання прибутку державних підприємств, установ і організацій"
--------------
Щодо оподаткування пасивних прибутків банків-нерезидентів
--------------
Про оподаткування прибутку підприємств
--------------
Про внесення змін у терміновий звіт ф.N 1-П
--------------
Про оптову та роздрібну торгівлю
--------------
Про порядок регулювання фонду споживання з 1 січня 1996 року
--------------
Про митне оформлення вантажу, повернутого Харківському науково-виробничому об"єднанню "Турбоатом"
--------------
Про звіт про виконання Державного бюджету України за 1994 рік
--------------
Про затвердження Положення про резервний фонд Кабінету Міністрів України
--------------
Про проект Закону України про порядок прийняття нової Конституції України
--------------
Про затвердження зразка бланка службового паспорта України
--------------
Про вдосконалення статистичної звітності щодо ходу приватизації державного майна
--------------
Суд необгрунтовано кваліфікував вимагательство як розбій
--------------
Про віднесення посади головного ветеринарного лікаря до відповідної категорії посад державних службовців
--------------
Про затвердження зразка бланка дипломатичного паспорта України
--------------
Про введення додатково посади заступника начальника Штабу Цивільної оборон
--------------
Про схвалення та подання на ратифікацію Верховної Ради України Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про створення спільних українсько-молдавських фінансово-промислових груп
--------------
Про затвердження Рекомендацій щодо порядку реорганізації комерційних банків
--------------
Про створення Донецького державного інституту здоров"я, фізичного виховання і спорту при Українському державному університеті фізичного виховання і спорту"
--------------
Про доповнення переліку підприємств, установ та організацій, які в 1995 році звільняються від сплати земельного податку
--------------
Про прискорення приватизації та недопущення негативних наслідків у цьому процесі
--------------
Щодо визначення суми економії від зниження собівартості продукції (зменшення збитків)
--------------
Про стан і заходи щодо розвитку української культури
--------------
Вимоги до формування уповноваженими банками статутного фонду та власних коштів
--------------
Про передачу топографічних та картографічних матеріалів на територію Молдови
--------------
Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки про морський транспорт
--------------
Про справляння плати за спеціальне використання лісових ресурсів
--------------
Щодо надання Europay International банкам "Градобанк" та "Аваль" статусу агентів в Україні"
--------------
Щодо загублених чи викрадених лімітованих і грошових чекових книжок
--------------
Про граничну чисельність працівників державних органів земельних ресурсів
--------------
Про внесення змін і доповнень до Положення про Українську державну корпорацію по будівництву, ремонту та утриманню автомобільних доріг
--------------
Про доповнення до розпорядження від 2 грудня 1993 р. N 1030
--------------
Про затвердження Положення про порядок роботи з заявами та сертифікатами, що недопущені до участі в сертифікатному аукціоні
--------------
Про затвердження "Типового договору доручення на здійснення уповноваженою особою функцій з управління акціями, паями, частками господарських товариств, які перебувають у загальнодержавній власності"
--------------
Про затвердження Інструкції про особливості складання та подання заявок на винаходи (корисні моделі), що становлять державну таємницю
--------------
Про облікову ставку Національного банку України
--------------
Щодо оподаткування доходів представництва
--------------
Щодо оподаткування прибутку пункту обміну підприємства, що працює за агентською згодою з банком
--------------
Щодо відображення залишків за балансовими рахунками
--------------
Щодо митного оформлення експортних відправок до Азербайджану продовольчого зерна та борошна
--------------
Щодо заборони імпорту з Туреччини, Словаччини, Ізраїлю тварин, продуктів та сировини тваринного походження, кормів для тварин
--------------
Угода між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки щодо міжнародної торгівлі в галузі комерційних послуг із космічних запусків
--------------
Про визнання права власності на будинок
--------------
Про невідкладні комплексні заходи щодо безаварійного пропуску льодоходу, повені та дощових паводків у весняний період 1996 року
--------------
Про виділення коштів для сухої консервації ртутної шахти 2-БІС на Микитівському ртутному комбінаті
--------------
Про організацію роботи щодо розвитку і використання високих та критичних технологій
--------------
Про надбавки до грошового забезпечення працівників слідчих підрозділів органів внутрішніх справ, Служби безпеки і прокуратури
--------------
Про Постійну урядову комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
--------------
Питання Міністерства у справах національностей та міграції
--------------
Про узгодження застосування електроенергії у нагрівальному устаткуванні
--------------
Тимчасове положення про порядок проведення сертифікатних аукціонів у окремих регіонах
--------------
Про затвердження Положення про надання послуг підрозділами Державної екологічної інспекції
--------------
Про умови оплати праці працівників територіальних органів Держнаглядохоронпраці України
--------------
Про передачу приміщень в оперативне управління Одеського філіалу Української академії державного управління при Президентові України
--------------
Про дозвіл Держкомрезерву відпустити без попередньої оплати Держнафтогазпрому природний газ для потреб населення
--------------
Щодо Указу Президента України від 10.02.96 N 124/96 та "Положення про індикативні ціни у сфері зовнішньоекономічної діяльності"
--------------
Про звільнення з місць позбавлення волі деяких категорій засуджених жінок і неповнолітніх
--------------
Про проект Закону України про запровадження державного збору, який сплачується під час здійснення бартерних (товарообмінних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності
--------------
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення ставок і зборів у співвідношенні з розміром неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
--------------
Про внесення доповнення до Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито"
--------------
Про план підготовки та підвищення кваліфікації особового складу Держмиткому України на 1996 рік
--------------
Методичні рекомендації щодо паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям
--------------
Про формування статутного фонду Української державної кредитно-інвестиційної компанії
--------------
Про порядок введення в дію статей 10, 33, 34 Закону України "Про оплату праці" та встановлення мінімального розміру пенсії за віком"
--------------
Про обрання народних депутатів України Дроботова А.І., Коваленка А.А., Майбороди С.Ф. членами постійних комісій Верховної Ради України
--------------
Про механізм застосування міри відповідальності юридичних осіб, на зберіганні яких знаходяться матеріальні ресурси державного резерву, за самовільне їх відчуження (використання, реалізацію)
--------------
Щодо роз"яснення методики нарахування пені за перевищення нормативу обігу платіжних документів"
--------------
Щодо проекту Змін та доповнень до розділу 7 Положення про застосування Національним банком України санкцій за порушення банківського законодавства
--------------
Протокол про подальший розвиток військового співробітництва між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії
--------------
Про проект Постанови Верховної Ради України про зміни в складі президії Верховного Суду України
--------------
Про затвердження Порядку пропуску через митний кордон України та митного оформлення товарів, що підлягають експортному контролю
--------------
Угода між Міністерством України у справах національностей та міграції і Департаментом національних відносин при Уряді Республіки Молдова про співробітництво з питань національних відносин
--------------
Угода про виробничу кооперацію між Міністерством промисловості, торгівлі та підприємництва Киргизької Республіки і Міністерством промисловості України
--------------
Про проект Закону України про залізничний транспорт
--------------
Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок проведення атестації лікарів
--------------
Про затвердження Плану заходів щодо забезпечення збереження державного і колективного майна
--------------
Про проект Закону України про соціальне партнерство
--------------
Про проект Закону України про видавничу справу
--------------
Про затвердження Типового положення про управління у справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС обласної, Київської міської державної адміністрації
--------------
Про затвердження Типового положення про управління праці та зайнятості населення обласної, управління праці та зайнятості Київської та Севастопольської міської державної адміністрації
--------------
Про внесення змін і доповнень до пункту 1 Розпорядження Президента України від 12 травня 1994 року N 36
--------------
Про виділення коштів Дніпропетровській облдержадміністрації на проведення семінару-наради з питань запобігання поширенню наркоманії
--------------
Про митне оформлення поліамідного лаку, що надійшов Тернопільському експериментальному протезно-ортопедичному підприємству
--------------
Про встановлення терміну повернення до України готової продукції товариству з обмеженою відповідальністю "Катех-електро"
--------------
Про призначення В. Пилипенка першим заступником Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим
--------------
Про розміщення Української ради миру, Українського фонду миру та їх підрозділів
--------------
Про проект Закону України про охорону культурної спадщини
--------------
Про центри перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій
--------------
Про державну підтримку міжнародного співробітництва у сфері високих і критичних технологій
--------------
Про Міжвідомчу комісію з питань приєднання України до Генеральної угоди з тарифів і торгівлі та вступу до Світової організації торгівлі
--------------
Про затвердження Ярошовця В.С. членом колегії Міністерства сільського господарства і продовольства
--------------
Кабінет Міністрів України Постанова
--------------
Про порушення чинного законодавства головою Лубенської міської Ради народних депутатів Полтавської області Коряком В.В.
--------------
Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу України і Кодексу України про адміністративні правопорушення
--------------
Про проект Постанови Верховної Ради України про скасування деяких законодавчих актів Автономної Республіки Крим з питань власності
--------------
Про проект Закону України про довірче управління
--------------
Про виділення коштів на ліквідацію наслідків зсуву на залізничній колії Севастополь-Сімферополь
--------------
Про проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення ставок і зборів у співвідношенні з розміром неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
--------------
Про проект Постанови Верховної Ради України про стан виконання чинного законодавства з питань військової сфери та невідкладні заходи щодо вдосконалення цієї роботи
--------------
Про затвердження механізму формування тарифів за ветеринарні роботи і послуги
--------------
Про проект Постанови Верховної Ради України про обрання народного депутата України Майбороди С.Ф. членом постійної Комісії Верховної Ради України
--------------
Про проведення пленарних засідань Верховної Ради Криму
--------------
Про проведення дооцінки фактичних залишків сортового і гібридного насіння кукурудзи урожаю 1994 року
--------------
Про визначення оподатковуваного обороту
--------------
Про проект Закону України про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Куба про сприяння та взаємний захист інвестицій
--------------
Про проект Постанови Верховної Ради України про зауваження Президента України до Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про Службу безпеки України"
--------------
Про проект Постанови Верховної Ради України про заснування Національної парламентської групи України з метою вступу до Міжпарламентського Союзу та подальшої участі в його роботі
--------------
Про Порядок реалізації положень статті 5 угод між Україною та Російською Федерацією, між Україною та Республікою Білорусь про взаємне визнання прав та регулювання відносин власності
--------------
Про забезпечення роботи оптового ринку електроенергії України
--------------
Про створення робочої групи з метою підготовки для розгляду на засіданні Уряду питання про хід виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України
--------------
Про продовження дії розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 1992 р. N 709 до 2000 року
--------------
Про справляння ввізного мита з устаткування, яке імпортується підприємством "Шебелинкагазпром"
--------------
Про делегацію Верховної Ради України до Союзної Республіки Югославія з 28 лютого по 1 березня 1996 року
--------------
Про відрядження народного депутата України Алексєєва В.Г. на восьме засідання Постійного Комітету Європейської Конвенції з транскордонного телебачення
--------------
Про порядок відрахування внесків до Чорнобильського фонду
--------------
Щодо витрат на придбання іноземної валюти
--------------
Про затвердження Інструкції про визначення критеріїв живонародженості, мертвонародженості та перинатального періоду
--------------
Щодо повернення списаних і перерахованих залишків коштів в доходи Державного бюджету України
--------------
Методика розрахунку перевідних коефіцієнтів плодоовочевих консервів в умовні банки
--------------
Щодо декларування вантажів, що переміщуються транзитом через територію України
--------------
Про склад групи народних депутатів України по зв"язках з Європарламентом"
--------------
Про проект Закону України про державне регулювання ринку цінних паперів
--------------
Про Голову Української частини Міжурядової Українсько-Румунської консультативної ради з торговельно-економічного співробітництва
--------------
Про колегію Фонду державного майна
--------------
Питання Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
--------------
Про державний нагляд і державний контроль за додержанням законодавства про пестициди і агрохімікати
--------------
Методика розрахунку перевідних коефіцієнтів плодоовочевих консервів в умовні банки
--------------
Про розгляд запитів
--------------
Щодо надання громадянам дозволів на вивезення іноземної валюти через митний кордон
--------------
Про надсилання постанови Кабінету Міністрів України від 12 лютого 1996 року N 192
--------------
Про затвердження Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення резидентами майнових інвестицій за межами України і Положення про порядок контролю та звітності щодо використання майнових цінностей, які інвестуються за межами України
--------------
Про затвердження Порядку забезпечення органів, що здійснюють державний контроль за застосуванням пестицидів і агрохімікатів, стандартними зразками пестицидів і агрохімікатів, методиками визначення їх залишкових кількостей
--------------

| Головна сторінка |

 

інший список документів наступний список правових актів