Законодавство 1997 року

| зміст |
Сторінка 5

Про внесення змін та доповнень до структури і штатного розпису апарату Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим
--------------
Про призначення державної стипендії М.А. Касяну
--------------
Про стан реформування та створення умов економічного зростання в агропромисловому комплексі України
--------------
Про шефську допомогу Військово-Морським Силам України
--------------
Статут Центру державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах
--------------
Структура реєстру аварійно небезпечних виробничих будівель і споруд
--------------
Питання членства України у Чорноморському банку торгівлі та розвитку
--------------
Про затвердження Положення про Комітет у справах ветеранів війни та воєнних конфліктів в іноземних державах при Кабінеті Міністрів України
--------------
Про присвоєння почесного звання "Заслужений діяч мистецтв України" працівникам Державної художньої середньої школи імені Т.Г. Шевченка"
--------------
Про Указ Президії Верховної Ради колишнього СРСР щодо позбавлення Заїки В.Г. державних нагород
--------------
Про відзначення працівників виробничого об"єднання "Комунар", м. Харків"
--------------
Про нагородження відзнакою Президента України "Орден князя Ярослава Мудрого"
--------------
Про нагородження відзнакою Президента України - орденом "За мужність"
--------------
Про нагородження відзнакою Президента України - орденом "За заслуги"
--------------
Про присвоєння класних чинів працівникам органів прокуратури
--------------
Про відзначення медичних працівників
--------------
Про відзначення нагородами України
--------------
Про доповнення до Указу Президента України від 30 липня 1997 року N 754
--------------
Про внесення змін і доповнень до деяких указів Президента України
--------------
Про забезпечення діяльності Центральної виборчої комісії
--------------
Про організацію вітчизняного виробництва сірників
--------------
Про утворення багатомандатного загальнодержавного виборчого округу
--------------
Про постачання електроенергії, виробленої Краматорською ТЕЦ
--------------
Про видачу ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом
--------------
Про видачу ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом
--------------
Про видачу ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом
--------------
Про видачу ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом
--------------
Про видачу ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом
--------------
Питання Академії муніципального управління
--------------
Про виділення коштів Центральній виборчій комісії
--------------
Про затвердження Інструкції про грошові винагороди за відкриття нових родовищ корисних копалин, що мають промислове значення
--------------
Про затвердження Порядку проведення державної реєстрації відомчих нормативних актів та включення їх до Єдиного державного реєстру нормативних актів у Міністерстві юстиції України
--------------
Щодо продовження строку перебування під митним контролем, на протязі якого не нараховуються митні збори за перебування під митним контролем товарів, що підлягають сертифікації
--------------
Про внесення змін до ставок ввізного мита
--------------
Щодо реструктуризації податкової заборгованості
--------------
Щодо відкриття рахунків у національній та іноземній валюті
--------------
Резолюція 52/27 "Угода про взаємостосунки між Організацією Об"єднаних Націй та Міжнародним органом з морського дна"
--------------
Щодо вилучення з режиму вільної торгівлі між Україною та Російською Федерацією цукру білого
--------------
Угода щодо організації міжнародної діяльності складових частин Міжнародного руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця
--------------
Угода між Україною та Республікою Польща у справі створення спільної військової частини для участі в міжнародних миротворчих і гуманітарних операціях під егідою міжнародних організацій
--------------
Щодо операцій з надання кредитів комерційними банками резидентам України в іноземній валюті
--------------
Щодо доповнень до термінового звіту за ф.N 1-П
--------------
Щодо спільного наказу N 42/505 від 15.10.97 р.
--------------
Про видачу ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом
--------------
Про затвердження Стасюка В.Л. членом колегії Міністерства культури і мистецтв
--------------
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянки Дзюби Галини Павлівни щодо офіційного тлумачення частини другої статті 55 Конституції України та статті 248-2 Цивільного процесуального кодексу України (справа громадян
--------------
Щодо переходу на новий План рахунків та форми звітності згідно з Програмою дій комерційних банків з питань реформування бухгалтерського обліку та звітності на II півріччя 1997 року
--------------
Про видачу ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом
--------------
Щодо вилучення помилково внесених пільг з Довідника пільг на 01.09.97 р.
--------------
Про присвоєння рангів державним службовцям
--------------
Про присвоєння рангів державним службовцям
--------------
Про присвоєння рангів державним службовцям
--------------
Про затвердження Слободяна П.М. членом колегії Державного комітету по туризму
--------------
Про затвердження Положення про порядок проведення додаткового пільгового продажу акцій відкритих акціонерних товариств на умовах, визначених пунктом 5.6.2 частини II Державної програми приватизації на 1997 рік
--------------
Щодо строків заміни державних цінних паперів, заблокованих у Національному банку України
--------------
Про видачу ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом
--------------
Про видачу ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом
--------------
Про митне оформлення меляси
--------------
Про затвердження форм державної статистичної звітності N 2-приватизація, додатків до неї та Інструкції щодо їх заповнення
--------------
Про заходи щодо захисту майнових інтересів держави
--------------
Щодо правомірності сплати ПДВ при реалізації нафтопродуктів Міністерству оборони України для Головного квартирно-експлуатаційного управління
--------------
Про дозвіл ДАК "Хліб України" на виділення з державних ресурсів пшениці та жита, закуплених за державним замовленням у 1997 році за рахунок бюджетної позички"
--------------
Щодо пакування грошових білетів
--------------
Про видачу ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом
--------------
Щодо втрати чинності листа НБУ від 04.06.97 р. N 25-021/832
--------------
Про зразки особистих митних забезпечень інспекторів Центральної спеціалізованої митниці
--------------
Про випуск в обіг пам"ятної монети "Перша річниця Конституції України"
--------------
Про розрахунки за енергоносії
--------------
Про передачу до сфери управління Ради міністрів Автономної Республіки Крим державних підприємств і організацій, розташованих на її території
--------------
Про передачу до сфери управління Міносвіти майна виробничого об"єднання "Київський радіозавод"
--------------
Про закріплення у державній власності пакету акцій ДАЕК "Київенерго"
--------------
Щодо постанови Правління Національного банку України N 386 від 11.11.97 р.
--------------
Про деякі питання практики застосування окремих норм чинного законодавства у вирішенні спорів
--------------
Про закріплення у державній власності пакету акцій ДАЕК "Західенерго"
--------------
Про закріплення у державній власності пакету акцій ДАЕК "Центренерго"
--------------
Про закріплення у державній власності пакету акцій ВАТ "Одесакабель"
--------------
Про закріплення у державній власності пакету акцій ВАТ "Баглійкокс"
--------------
Про створення міжвідомчої робочої групи з координації та контролю за ходом підготовки і реалізації проекту "Створення української енергозберігаючої сервісної компанії (УкрЕско)", що підтримується Європейським банком реконструкції та розвитку"
--------------
Про закріплення у державній власності пакету акцій ДАЕК "Дніпроенерго"
--------------
Про закріплення у державній власності пакету акцій ДАЕК "Донбасенерго"
--------------
Про перелік підприємств, установ, організацій, що передаються до сфери управління Державного комітету зв"язку України"
--------------
Про внесення доповнення до переліку санаторно-курортних закладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1997 р. N 835
--------------
Про внесення змін до Порядку реалізації або знищення конфіскованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів
--------------
Про організацію та проведення всеукраїнської науково-практичної конференції "Охорона материнства і дитинства в Україні. Проблеми і перспективи"
--------------
Про затвердження Порядку і норм фінансування відвідування військових поховань та військових пам"ятників організованими групами ветеранів війни з використанням бюджетних коштів"
--------------
Про подання на ратифікацію Верховною Радою України Рішення про пайові внески держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав на фінансування капітального ремонту і реставрацію Меморіального комплексу "Брестська фортеця - герой"
--------------
Про виділення коштів для продовження ліквідації наслідків стихійного лиха у м. Чернівцях
--------------
Про тариф на імпортовану електричну енергію
--------------
Про тариф на імпортовану електричну енергію
--------------
Про тариф на електричну енергію для ДАЕК "Київенерго"
--------------
Про порядок видачі територіальними та місцевими органами державного пожежного нагляду м. Києва підприємствам, установам, організаціям, орендарям та підприємцям дозволу на початок експлуатації
--------------
Про затвердження Методичних вказівок по порядку переходу на нові картки особових рахунків платників по веденню обліку податку на додану вартість та по організації контролю за своєчасним відшкодуванням податку на додану вартість
--------------
Про облікову ставку Національного банку України
--------------
Щодо звільнення від оподаткування
--------------
Про сплату авансових внесків
--------------
Щодо податку на додану вартість при здійсненні поставок авіаційного пального
--------------
Про порядок розподілу боргів підприємств на поточні та прострочені за станом на 1 травня 1997 року
--------------
Про внесення зміни до Положення про Державну комісію єдиного часу і еталонних частот
--------------
Про затвердження Гірничої хартії держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав
--------------
Про затвердження Порядку оформлення векселями сплати податків з продукції, що поставляється за виробничою кооперацією, та їх погашення
--------------
Про затвердження нового складу спостережної ради Українського національного фонду "Взаєморозуміння і примирення"
--------------
Про оподаткування операцій з торгівлі цінними паперами
--------------
Про затвердження Порядку одержання судами, органами юстиції та правоохоронними органами коштів на матеріально-технічне забезпечення з бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів
--------------
Про Міжвідомчу координаційну раду з підготовки другого проекту розвитку підприємств
--------------
Про затвердження Положення про відділ з питань охорони праці секретаріату обласної державної адміністрації
--------------
Зміни та доповнення N 7 до Тимчасових вказівок щодо застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 25.09.95 р. N 240, реєстр. N 305 від 06.10.95 р.
--------------
Про План рахунків бухгалтерського обліку банків України та доповнення N 7 до Тимчасових вказівок щодо застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України
--------------
Про призначення С. Ярошенка заступником голови Сумської обласної державної адміністрації
--------------
Про звільнення Ю. Фарятьєва з посади судді Жовтневого районного суду міста Луганська
--------------
Про нагородження відзнаками Президента України військовослужбовців Збройних Сил України
--------------
Про нагородження відзнаками Президента України військовослужбовців Збройних Сил України
--------------
Про присвоєння почесного звання "Заслужений діяч науки і техніки України"
--------------
Про присвоєння М. Азарову почесного звання "Заслужений економіст України"
--------------
Про нагородження відзнакою Президента України "Орден Богдана Хмельницького"
--------------
Про присвоєння почесних звань України військовослужбовцям і службовцям Збройних Сил України
--------------
Про призначення Я. Мазура головою Острозької районної державної адміністрації Рівненської області
--------------
Про присвоєння почесних звань України
--------------
Про присвоєння В. Єльченку дипломатичного рангу Надзвичайного і Повноважного Посла України
--------------
Про заходи щодо розвитку державної статистики
--------------
Про присвоєння почесного звання "Заслужений артист України"
--------------
Про нагородження олімпійських чемпіонів відзнаками Президента України
--------------
Про призначення О. Демидова головою Криворізької районної державної адміністрації Дніпропетровської області
--------------
Про звільнення В. Кіряша з посади заступника голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації
--------------
Про звільнення З. Попадюка з посади голови Старосамбірської районної державної адміністрації Львівської області
--------------
Про уповноваження О. Кузьмука на підписання Угоди між Україною і Республікою Польща у справі утворення спільної військової частини для участі в міжнародних миротворчих і гуманітарних операціях під егідою міжнародних організацій
--------------
Про призначення М. Позіховського головою Корецької районної державної адміністрації Рівненської області
--------------
Про звільнення О. Царенка з посади заступника голови Сумської обласної державної адміністрації
--------------
Про призначення З. Литвина головою Старосамбірської районної державної адміністрації Львівської області
--------------
Про реалізацію програми Міністерства сільського господарства США "PL-480" Title I на 1997 фінансовий рік"
--------------
План рахунків бухгалтерського обліку банків України
--------------
Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України
--------------
Конвенція з боротьби з підкупом посадових осіб іноземних держав у разі проведення міжнародних ділових операцій
--------------
Про затвердження списків і введення в дію гігієнічних регламентів (ГДК та ОБРВ) у повітрі робочої зони, атмосферному повітрі населених місць та (ОДР) у воді водоймищ
--------------
Щодо затвердження форми довідки нового зразка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України з реквізитами ЗКГНГ та КВЕД
--------------
Про видачу дозволу на здійснення депозитарної діяльності зберігача
--------------
Про створення телерадіоорганізації Суспільного мовлення України
--------------
Про направлення депутатського запиту Президенту України
--------------
Щодо зміни назви Державної компанії по експорту та імпорту озброєння і військової техніки "Росвооружение"
--------------
Про реорганізацію центру "Український дім" при Кабінеті Міністрів України"
--------------
Про направлення депутатського запиту Президенту України
--------------
Про перевірку рішення від 11.03.97 р. Вищого арбітражного суду України у справі N 5/210 про зобов"язання АТ "Лисичанськнафтооргсинтез" поставити нафтопродукти"
--------------
Типова перехідна таблиця перенесення залишків за новим Планом рахунків комерційних банків
--------------
Про заходи щодо реалізації Програми реформування бухгалтерського обліку та звітності Національного банку України й комерційних банків України
--------------
Щодо митного оформлення гуманітарних вантажів, що надходять в Україну для громадських організацій інвалідів
--------------
Стосовно захворювання тварин
--------------
Щодо рішень Національного банку України
--------------
Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Казахстан про принципи співробітництва в нафтогазових галузях
--------------
Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення
--------------
Про внесення змін до Закону України "Про зайнятість населення"
--------------
Про ратифікацію Договору між Україною і Грузією про передачу осіб, засуджених до позбавлення волі, для подальшого відбування покарання
--------------
Щодо знищення розрахункових чекових книжок Держбанку СРСР
--------------
Щодо постанови Правління Національного банку України N 347 від 23.10.97 р.
--------------
Про направлення депутатського запиту Президенту України
--------------
Про внесення змін до бюджетної класифікації
--------------
Про ратифікацію Договору між Україною та Азербайджанською Республікою про передачу осіб, засуджених до позбавлення волі, для подальшого відбування покарання
--------------
Щодо митної вартості товарів, які випускаються у вільний обіг з митного ліцензійного складу
--------------
Про порядок обчислення податку на додану вартість на природний газ власного добування в IV кварталі 1997 року
--------------
Щодо звільнення від оподаткування експорту товарів за рахунками в іноземній валюті
--------------
Щодо роз"яснення деяких питань сплати податку на прибуток"
--------------
Щодо обчислення оподатковуваного обороту
--------------
Щодо об"єктів оподаткування"
--------------
Про податок на додану вартість
--------------
Про проведення перевірок
--------------
Паспорти спеціальностей (01.01.02 - диференціальні рівняння; 01.01.03 - математична фізика; 01.01.04 - геометрія і топологія; 01.01.05 - теорія ймовірностей та математична статистика; 01.01.06 - алгебра і теорія чисел; 01.01.07 - обчислювальна матема..."
--------------
Паспорти спеціальностей (01.01.01 - математичний аналіз, 01.01.09 - варіаційне числення та теорія оптимального керування, 01.01.10 - дослідження операцій та теорія ігор, 01.02.01 - теоретична механіка, 01.02.04- механіка деформівного твердого тіла (ф...
--------------
Паспорти спеціальностей
--------------
Паспорти спеціальностей
--------------
Про проект Закону України про метрологію та метрологічну діяльність
--------------
Про проект Закону України про Національну програму інформатизації
--------------
Про проект Закону України про виконавче провадження
--------------
Про затвердження Переліку однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації
--------------
Про затвердження Положення про порядок реєстрації акцій та облігацій іноземних емітентів в Україні
--------------
Про звіт Вищої економічної ради Автономної Республіки Крим про пророблену роботу з квітня 1996 року по вересень 1997 року
--------------
Про поховання Кульчицького К.І.
--------------
Про склад комісії з перевірки діяльності ДАК "Хліб України" щодо організації закупівлі зерна в державні ресурси і здійснення розрахунків за нього з товаровиробниками"
--------------
Щодо безспірного стягнення державними податковими адміністраціями до бюджетів та державних цільових фондів сум податків, інших платежів та внесків, сум недоїмок з податків, сум штрафів та інших санкцій
--------------
Про внесення змін до нормативних документів
--------------
Угода між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно діяльності Чорнобильського Фонду "Укриття" в Україні"
--------------
Про прес-секретаря Прем'єр-міністра України - керівника Прес-служби Кабінету Міністрів України"
--------------
Про затвердження членів колегії Державного комітету статистики
--------------
Про проект Закону України про державну виконавчу службу
--------------
Про проект Закону України про завдання Національної програми інформатизації на 1998 рік
--------------
Про проект Закону України про Концепцію Національної програми інформатизації
--------------
Про виконання доручення
--------------
До листа Держмитслужби від 17.11.97 р. N 13/1-2007-ЕП
--------------
Щодо дотримання ембарго на всі поставки або продаж до Сьєрра-Леоне
--------------
Щодо авалювання податкового векселя
--------------
Щодо звільнення від оподаткування поставок цукру до державного резерву
--------------
Щодо оподаткування послуг, наданих іноземним торговельним суднам в українських портах
--------------
Про визначення у складі державної служби медицини катастроф медичних сил, засобів і лікувальних закладів
--------------
Про призначення Ємця І.Г. радником Прем'єр-міністра України"
--------------
Про проект Закону України про Раду національної безпеки і оборони України
--------------
Про посаду радника Прем'єр-міністра України"
--------------
Про призначення Захаренка К.В. радником Прем'єр-міністра України"
--------------
Про поширення дії постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1996 р. N 1226 на працівників Національного центру серця Академії медичних наук
--------------
Стосовно зняття з контролю майна, що загинуло
--------------
Щодо реалізації бланків вантажних митних декларацій
--------------
Про індикативні ціни на аміак, що експортується з України
--------------
Щодо змін до діючих форм бухгалтерської та статистичної звітності
--------------
Про Порядок проведення одноразового перерахунку сум податкового кредиту та податкових зобов"язань по податку на додану вартість"
--------------
Щодо сплати податку на додану вартість при реалізації спирту етилового
--------------
Стосовно державних класифікаторів валют
--------------
На доповнення до листів від 18.12.96 р. N 12-214/1349-7655 та від 13.08.97 р. N 25-011/1177-5950
--------------
Стосовно застосування ставок ввізного мита на деякі товари
--------------
Про фальшиві банкноти номіналом 50 грн.
--------------
Щодо придбання марок акцизного збору
--------------
Про вдосконалення роботи "Державного центру науково-технічної експертизи"
--------------
Про затвердження Положення про реалізацію Угоди між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії про застосування гарантій до всього ядерного матеріалу в усій мирній ядерній діяльності України
--------------
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки
--------------
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування
--------------
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України з питань примусового лікування і трудового перевиховання хворих на наркоманію
--------------
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв"язку з прийняттям Закону України "Про трубопровідний транспорт"
--------------
Про видобування і переробку уранових руд
--------------
Про стягнення 97735 грн.
--------------
Про присвоєння імен навчальним закладам
--------------
Про проект Закону України про закони та законодавчу діяльність в Україні
--------------
Про проект Закону України про відходи
--------------
Щодо листа ДМСУ від 14.10.97 р. N 11/1-9748
--------------
Щодо застосування ставок ввізного (імпортного) мита до товарів за окремими кодами товарів
--------------
Щодо використання нових кодів валют
--------------
Про забезпечення погашення заборгованості установ та організацій, що фінансуються з обласного та місцевих бюджетів, за використані енергоресурси
--------------
Про перереєстрацію митних ліцензійних складів у грудні 1997 року
--------------
Про виділення окремим рядком коштів в кошторисах установ деяких витрат
--------------
Про ліквідацію митних постів, підпорядкованих Житомирській митниці та організацію митного контролю на аеродромі "Озерне"
--------------
Про затвердження Порядку проведення одноразового перерахунку сум податкового кредиту і податкових зобов'язань по податку на додану вартість, та Форм проведення одноразового перерахунку
--------------
Про затвердження Правил користування трамваєм і тролейбусом у містах України
--------------
Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними
--------------
Про внесення змін до деяких законів України, що передбачають безспірне списання (стягнення) коштів з рахунків юридичних осіб та фізичних осіб - суб"єктів підприємницької діяльності у банках"
--------------
Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"
--------------
Щодо постанови Кабінету Міністрів України від 06.11.97 р. N 1241
--------------
Про надсилання постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.97 року N 1217
--------------
Щодо податку на додану вартість
--------------
Щодо вказівки Національного банку України від 14.11.97 р. N 14-110/3414-8377
--------------
Про уповноваження О. Негоди на підписання Угоди про зустрічні гарантії між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку
--------------
Про схвалення проекту Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль про спеціальні заходи щодо забезпечення безпеки цивільної авіації
--------------
Про забезпечення своєчасності приймання податкової звітності по податку на додану вартість
--------------
Про поховання Кусенко О.Я.
--------------
Щодо нових закупівельних цін на монетарні (афіновані) дорогоцінні метали
--------------
Про проект Закону України про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини
--------------
Про перевірку постанови арбітражного суду Рівненської області у справі про визнання недійсним кредитного договору та скасування виконавчого напису нотаріуса щодо безспірного стягнення заборгованості
--------------
Про реалізацію повноважень обласної Ради щодо управління об"єктами спільної власності територіальних громад"
--------------
Щодо використання у роботі постанов Національного банку України від 13 жовтня 1997 року N 334 та N 335
--------------
Про реєстрацію випуску акцій Акціонерного банку "Креді Свісс Фьорст Бостон (Україна)"
--------------
Про відзначення працівників багатопрофільного товариства з обмеженою відповідальністю "Київське мостобудівельне управління N 2"
--------------
Про відзначення працівників відкритого акціонерного товариства "Київпроект"
--------------
Про присвоєння В. Реді почесного звання "Народний артист України"
--------------
Про звільнення суддів
--------------
Про міжнародні торги (тендер) як спосіб приватизації державного майна
--------------
Питання Міністерства сільського господарства і продовольства Автономної Республіки Крим
--------------
Про склад колегії Міністерства сільського господарства і продовольства
--------------
Меморандум про взаєморозуміння (МВР) між Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України та Державною комісією ринку цінних паперів Молдови
--------------
Про затвердження нового складу Державної комісії з питань організації біржового сільськогосподарського ринку
--------------
Про стан боротьби із злочинністю та забезпечення законності в державі
--------------
Про звільнення Б. Кваснюка з посади наукового консультанта Президента України
--------------
Про затвердження плану заходів щодо реалізації Проекту розвитку експорту, що підтримується Міжнародним банком реконструкції та розвитку
--------------
Щодо переліку уповноважених експортерів з Естонської Сторони та номера спеціальних печаток
--------------
Щодо митного оформлення нафтопродуктів
--------------
Щодо звільнення від оподаткування при ввезенні на територію магазину безмитної торгівлі
--------------
Про збереження за колишнім головою Центральної виборчої комісії по виборах народних депутатів Ємцем І.Г. прав на медичне обслуговування та санаторно-курортне
--------------
Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1996 р. N 614
--------------
Щодо поліпшення стану розрахунків та зменшення заборгованості установ та організацій, що фінансуються з бюджету, за спожиті природний газ, теплову та електричну енергію
--------------
Про надання дозволу на вкладання приватизаційних майнових сертифікатів ВФ "Діамед-Депозит" ТОВ "Ехнатон"
--------------
Про регулювання фонду споживання
--------------
Щодо заповнення форм 700-Д та 700
--------------
Щодо місця та ролі транспортно-експедиційної діяльності у процесі перевезення експортних, імпортних та транзитних вантажів
--------------
Про зміни і доповнення до річного бухгалтерського звіту підприємства
--------------
Про затвердження одноразової форми державної статистичної звітності N 9-с "Про склад сільського населення за статтю та віком на 1 січня 1998 року" та Інструкції до її заповнення"
--------------
Про затвердження Порядку звільнення радіоактивних відходів і побічних радіоактивних матеріалів від регуляційного контролю
--------------
Про впровадження звіту "Про кількість зареєстрованих платників податків"
--------------
Щодо пільг на податок з прибутку підприємств
--------------
Про затвердження Інструкції про порядок оформлення та використання дозволів на право здійснення вивезення, ввезення та транзиту товарів, що підлягають експортному контролю
--------------
Щодо відрахувань підприємств до Чорнобильського та Пенсійного фонду
--------------
Про повернення у власність релігійній громаді Хресто-Воздвиженської церкви Одеської єпархії Української православної церкви м. Кодима культової споруди, розташованої по вул. Леніна, 122
--------------
Роз"яснення щодо порядку нарахування норм накладних витрат"
--------------
Стосовно терміну зберігання на депозитних рахунках митних установ авансових платежів юридичних осіб
--------------
Про затвердження членів колегії Державного комітету зв"язку"
--------------
Про утворення Української акціонерної компанії медичної промисловості
--------------
Про виділення коштів для прокладки тимчасового напірного колектора з насосними станціями у м. Києві
--------------
Про визначення базових районів для опрацювання моделей ринкових відносин в агропромисловому комплексі
--------------
Про підвищення ступеня захисту дипломів доктора та кандидата наук і атестата старшого наукового співробітника
--------------
Про подання на ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Вірменія про науково-технічне співробітництво
--------------
Про подання на ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Азербайджанської Республіки про науково-технічне співробітництво
--------------
Про схвалення проекту Протоколу до Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про вільну торгівлю від 24 червня 1993 року
--------------
Про подання на ратифікацію Верховною Радою України Угоди про співробітництво в галузі вивчення, розвідки і використання мінерально-сировинних ресурсів
--------------
Про призначення Сергієнка М.П. заступником генерального директора Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення
--------------
Про подолання надзвичайного екологічного стану у басейні р.Горинь та забезпечення якісною питною водою населення м.Рівне і сіл Гощанського району Рівненської області
--------------
Про подання на ратифікацію Верховною Радою України Угоди про взаємне визнання ліцензій на провадження будівельної діяльності, які видаються ліцензійними органами держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав
--------------
Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці (додаток N 1)
--------------
Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці (додаток N 1)
--------------
Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці (додаток N 2)
--------------
Про стан використання бюджетних, позабюджетних коштів у 1996 році та першому півріччі 1997 р. Фондом державного майна, Державною адміністрацією залізничного транспорту, Міністерством оборони та інших коштів цільового призначення Українським національним
--------------
Про затвердження Положення "Про структуру системи банківського нагляду Національного банку України та його повноваження щодо адекватного реагування на порушення в діяльності комерційних банків"
--------------
Про прикомандирування Борецького В.А. до Служби Директора Національного бюро розслідувань України
--------------
Про внесення змін до алгоритму програми розподілу коштів між членами Оптового ринку електричної енергії
--------------
Про голову Експертної ради з питань страхування при Кабінеті Міністрів України
--------------
Про порядок відкриття та функціонування спеціального позабалансового рахунку платників податків, які прийняли рішення про реструктуризацію податкової заборгованості
--------------
Про Програму розвитку водопровідно-каналізаційного господарства
--------------
Про укладення Угоди про підтримку проекту між Кабінетом Міністрів України та компанією "Sea Launch"
--------------
Про розміри та Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню
--------------
Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці
--------------
Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та розміри реєстраційних зборів
--------------
Питання Державного департаменту ветеринарної медицини
--------------
Про Комплексну програму збереження історичної забудови м.Львова
--------------
Про заходи щодо забезпечення діяльності Центральної виборчої комісії
--------------
Про Положення про Міністерство агропромислового комплексу України
--------------
Про заходи щодо впорядкування підприємницької діяльності, пов"язаної з брухтом та відходами чорних і кольорових металів"
--------------
Про внесення зміни до додатка N 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 26 січня 1993 р. N 50 "Про стипендіальне забезпечення студентів, учнів, слухачів навчальних закладів, а також аспірантів і докторантів"
--------------
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. N 38 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами"
--------------

| Головна сторінка |

 

інший список документів наступний список правових актів