Законодавство 1998 року

| зміст |
Сторінка 16

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1998 р. N 189
--------------
Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 1997 р. N 1474
--------------
Про додаткові заходи щодо погашення заборгованості із соціальних виплат
--------------
Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. N 1005 ( Продовження )
--------------
Про оголошення в Україні 17 серпня 1998 року днем трауру
--------------
Про забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1998 року N 1251 "Про стан і додаткові заходи щодо виплати пенсій, погашення заборгованості з обов"язкових платежів до державного та місцевих бюджетів, недоїмки до Пенсійного фонду і Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення"
--------------
Про реєстрацію статуту релігійної громади Української православної церкви Київського патріархату с. Неділкове Савранського району
--------------
Про внесення змін до переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 січня 1994 р. N 26
--------------
Про виділення коштів для завершення реконструкції приміщень колишнього військового містечка під розміщення Турківської центральної районної лікарні
--------------
Про затвердження Положення про механізм розрахунків під час закупівлі сільськогосподарської продукції і продовольства для державних потреб та їх реалізації з державних ресурсів через біржовий товарний ринок
--------------
Про передачу до сфери управління Міністерства транспорту майна підприємств, установ і організацій гідрографічної служби, заснованих на державній власності і розташованих на території Автономної Республіки Крим
--------------
Про страховий фонд безпеки авіації
--------------
Про встановлення нового розміру премії імені Леся Курбаса
--------------
Про розвиток державної системи депонування штамів мікроорганізмів
--------------
Про уточнення назв посад Міністерства праці та соціальної політики
--------------
Про виділення коштів для поліпшення технічного стану судноплавних шлюзів
--------------
Про внесення доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 1996 р. N 484
--------------
Про внесення змін і доповнень до Положення про державну науково-технічну програму
--------------
Про призначення Шкатюка А.Г. заступником голови Державної авіаційної адміністрації України
--------------
Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1994 р. N 882
--------------
Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 1996 р. N 1295
--------------
Про внесення змін і доповнень до Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України
--------------
Про призначення Шипиленка Я.А. заступником голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"
--------------
Про внесення зміни до Положення про порядок проведення аукціонів (публічних торгів) з реалізації заставленого майна
--------------
Про заходи щодо подальшого соціального розвитку м. Чигирина та Національного історико-культурного заповідника "Чигирин"
--------------
Про затвердження переліку особливо небезпечних хімічних речовин, виготовлення та реалізація яких підлягає ліцензуванню
--------------
Про звільнення Буняка Л.К. з посади заступника голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"
--------------
Про затвердження Тимчасового порядку ввезення, державного випробування, реєстрації та використання трансгенних сортів рослин в Україні
--------------
Про затвердження Порядку оброблення інформації та підготовки проектів рішень щодо виходу на міжнародні та іноземні фондові ринки
--------------
Про внесення зміни до переліку культових споруд - визначних пам"яток архітектури, які не підлягають передачі у постійне користування релігійним організаціям"
--------------
Про внесення змін і доповнень до Програми закриття неперспективних вугільних шахт і розрізів та ліквідацію збиткових вугледобувних підприємств Міністерства вугільної промисловості
--------------
Про внесення змін і доповнень до Порядку визначення суми податку на прибуток підприємств, одержаного за рахунок зміни понижуючого коефіцієнта з 0,7 до 0,6 при застосуванні норм амортизації у 1998 році, та спрямування зазначених коштів до Державного бюдже
--------------
Про похорон О.О. Веселовського
--------------
Про присвоєння Держалюку М.С. третього рангу державного службовця
--------------
Про нагородження Панасюка Ф.Т. Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
--------------
Про нагородження Романишина М.М. Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
--------------
Про нагородження Авдієвського А.Т. Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
--------------
Про призначення полковника Лаговського С.В. начальником відділу Міждержавного координаційного центру з увічнення пам"яті захисників Вітчизни та увільнення від цих обов"язків полковника Стельмаха М.Д."
--------------
Про затвердження Порядку ввезення на територію України засобів вимірювальної техніки
--------------
Про внесення доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1997 р. N 63
--------------
Про внесення зміни і доповнення до постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1993 р. N 886
--------------
Про граничну чисельність працівників Головного управління державної служби при Кабінеті Міністрів України
--------------
Про затвердження Порядку видачі атестатів на право імпорту, експорту, оптової і роздрібної торгівлі аудіовізуальними творами та примірниками фонограм
--------------
Про внесення змін до додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. N 755
--------------
Про Порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи
--------------
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р. N 1257
--------------
Про затвердження Положення про передприватизаційну підготовку підприємств
--------------
Про затвердження Порядку та умов обов'язкового державного страхування державних виконавців
--------------
Про внесення змін і доповнень до Положення про порядок контролю за експортом, імпортом та транзитом товарів, що можуть бути використані у створенні хімічної, бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів У
--------------
Про порядок оскарження центральними органами виконавчої влади, головами місцевих державних адміністрацій рішень Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва
--------------
Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань
--------------
Про затвердження Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт
--------------
Про впровадження механізму страхування експортних та кредитних ризиків
--------------
Про створення в Українському фінансово-економічному інституті Науково-дослідного центру з проблем оподаткування
--------------
Про затвердження Положення про особливості метрологічної діяльності у сфері оборони
--------------
Про затвердження Положення про державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів
--------------
Про підготовку медичних фахівців для Збройних Сил України за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр
--------------
Про перелік питань, вміщених в інформаційних листах Вищого арбітражного суду України за станом на 1 серпня 1998 року
--------------
Про деякі питання практики застосування окремих норм чинного законодавства у вирішенні спорів
--------------
Щодо випуску товарів з митного ліцензійного складу
--------------
Щодо приватизації частки держави в майні міжгосподарських санаторіїв
--------------
Щодо доповнення до звіту за ф.1-ПД
--------------
Щодо затвердження максимальної митної вартості на олію рослинну
--------------
Щодо індикативної ціни на насіння соняшнику
--------------
Про призначення Б. Віхрова головою арбітражного суду Одеської області
--------------
Про звільнення О. Шамшура з посади заступника Голови Державного комітету України у справах національностей та міграції
--------------
Про Положення про Міністерство охорони здоров"я України"
--------------
Про внесення змін до Порядку контролю та митного оформлення вантажів міжнародної технічної допомоги, затвердженого спільним наказом Національного агентства України з реконструкції та розвитку і Державної митної служби України від 15 жовтня 1997 року N 42
--------------
Про внесення змін до Порядку подання та розгляду заяв на приватизацію
--------------
Про затвердження Порядку митного оформлення продукції морського промислу, яка ввозиться на митну територію України
--------------
Про термінові заходи щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 1995 року N 356 "Про розмір державної допомоги дітям, інфікованим вірусом імунодефіциту людини або хворим на СНІД"
--------------
Про затвердження Порядку митного контролю та митного оформлення електроенергії, що переміщується через митний кордон України лініями електропередачі
--------------
Про затвердження Порядку митного контролю та митного оформлення нафти, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом
--------------
Про затвердження Порядку митного контролю та митного оформлення нафтопродуктів, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом
--------------
Про затвердження Порядку митного контролю та митного оформлення природного газу, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом
--------------
Про заходи щодо розв"язання проблеми негативних наслідків в роботі державних інформаційних систем та мереж у зв"язку з можливою неадекватною обробкою дат починаючи з 2000 року ("проблема 2000")"
--------------
Про забезпечення розроблення програм охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки з урахуванням регіональних екологічних пріоритетів
--------------
Про передачу державного підприємства "Спеціалізована пересувна механізована колона N 518" (м. Кіровоград) із сфери управління корпорації "Украгропромбуд" до сфери управління Міненерго"
--------------
Про передачу колишнього професійно-технічного училища N 37 у с. Оникієве Маловисківського району з державної власності у власність територіальної громади м. Кіровограда
--------------
Про виділення Львівському медичному університету коштів для погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи з будівництва блок- прибудови стоматологічної поліклініки університету
--------------
Про призначення П. Полтавського головою Ленінської районної державної адміністрації Автономної Республіки Крим
--------------
Про заходи щодо збільшення виробництва цикорію і продуктів його переробки
--------------
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 липня 1998 року N 995
--------------
Про передачу будівель у державну власність та у власність територіальної громади м. Тернополя
--------------
Про закріплення у державній власності пакету акцій ВАТ "Дніпродзержинський коксохімічний завод"
--------------
Про закріплення у державній власності пакету акцій ВАТ "Фрегат", м. Первомайськ Миколаївської області"
--------------
Про закріплення у державній власності пакету акцій ВАТ "Одеське виробниче об"єднання "Холодмаш"
--------------
Про закріплення у державній власності пакету акцій ВАТ "Науково-виробниче об"єднання "Орбіта", м. Дніпропетровськ"
--------------
Про дозвіл Мінфіну на проведення взаємозаліку між ВАТ "Тернопільський комбайновий завод" та державним лізинговим фондом"
--------------
Про передачу Міноборони авіаційних двигунів ГТ-350 до сфери управління Харківської облдержадміністрації для використання у військово-технічній підготовці молоді
--------------
Про виділення коштів Раді міністрів Автономної Республіки Крим та обласним державним адміністраціям для проведення профілактичних і протиепідемічних заходів
--------------
Про скасування розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1996 р. N 792
--------------
Про створення робочої групи із закінчення розроблення проекту Податкового кодексу України
--------------
Про закріплення у державній власності пакету акцій ВАТ "Олімп", м. Світловодськ"
--------------
Про митне оформлення обладнання для дитячих та пологодопоміжних лікувально-профілактичних закладів
--------------
Про встановлення терміну виготовлення обладнання і вузлів для машин безперервного розливу сталі з давальницької сировини
--------------
Про дозвіл Держмитслужбі на здійснення митного оформлення вантажу, що надійшов на адресу Київської облспоживспілки за договорами, укладеними з підприємством АТ "Разнотрейд" (Російська Федерація)"
--------------
Про дозвіл Мінфіну на проведення за участю Мінагропрому, ДАК "Хліб України" та ВАТ "Дніпрошина" взаємозаліку загальної заборгованості з платежів до Державного бюджету України з податку на додану вартість"
--------------
Про доповнення до постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1997 р. N 835
--------------
Угода між Міністерством промислової політики України і Міністерством економіки Російської Федерації про збереження спеціалізації підприємств і взаємні кооперовані поставки
--------------
Про створення Урядової комісії для розслідування причин та наслідків аварії, що сталася 16 серпня 1998 року на шахті імені XIX партз"їзду ДХК "Луганськвугілля" у м. Луганську"
--------------
Про присвоєння В. Развадовському спеціального звання
--------------
Про утворення міжвідомчої комісії з питань визначення обсягу матеріальних збитків ДК "Укрспецекспорт"
--------------
Про внесення змін до алгоритму програми розподілу коштів між членами Оптового ринку електричної енергії
--------------
Питання державних номерних знаків для транспортних засобів
--------------
Про усунення порушень Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності
--------------
Про акредитацію закладів служби крові
--------------
Про затвердження Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів "Медицина" і "Фармація"
--------------
Меморандум про взаємопорозуміння та співробітництво у галузі фізичної культури та спорту між Державним комітетом України з фізичної культури і спорту та Організацією фізичного виховання Ісламської Республіки Іран
--------------
Про апробацію моделей організації медико-санітарної допомоги населенню на засадах сімейної медицини в умовах сільського адміністративного району
--------------
Стосовно розрахунків між резидентами за векселями, вираженими в іноземній валюті
--------------
Щодо оподаткування експортних операцій, що здійснюються на умовах договору комісії
--------------
Щодо податку на додану вартість
--------------
Щодо податку на додану вартість
--------------
Про застосування товарно-касових книг у страховій діяльності
--------------
Щодо переліку підприємств сфери обслуговування, які надають митно-брокерські та транспортно-експедиційні послуги, визначених митницями для роботи в сервісних зонах пунктів пропуску
--------------
Про Українську дизайн-ергономічну раду з меблів
--------------
Про введення в дію рішення колегії Державної митної служби України від 06.08.98
--------------
Про Регламент Центральної виборчої комісії
--------------
Про Порядок визначення класів споживачів
--------------
Щодо товарів критичного імпорту
--------------
Про присвоєння Р. Демченку дипломатичного рангу Надзвичайного і Повноважного Посланника України другого класу
--------------
Про особливості проведення санації підприємств агропромислового комплексу Одеської області
--------------
Про дозвіл Мінфіну на проведення взаємозаліку заборгованості підприємств, що належать до сфери управління Укрсадвинпрому, перед державним бюджетом
--------------
Про виділення коштів для ліквідації наслідків стихійного лиха у Чернігівській області
--------------
Про внесення змін і доповнень до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13 березня 1998 року N 59
--------------
Про затвердження Інструкції про застосування електронних таксометрів, які внесені до Державного реєстру електронних контрольно-касових апаратів і комп"ютерних систем, при розрахунках за послуги таксі та видачі пасажирам чеків"
--------------
Про видачу та анулювання дозволу на здійснення діяльності щодо ведення реєстрів власників іменних цінних паперів
--------------
На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 07.08.98 N 15661/98
--------------
Щодо реєстрації контрактів
--------------
Щодо Методики оцінки вартості майна під час приватизації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.98 N 1114
--------------
Дії особи, яка заподіяла тяжкі тілесні ушкодження у стані сильного душевного хвилювання, що раптово виникло внаслідок як тяжкої образи, так і протизаконного насильства, неправильно кваліфіковано за ч. 1 ст. 101 КК України
--------------
Про нагородження відзнакою Президента України - орденом "За заслуги"
--------------
Щодо митного оформлення сідельних тягачів
--------------
Щодо сертифікатів форми EUR.1 на товари з Литовської Республіки
--------------
Щодо поновлення дій дозволів на комерційну діяльність з приватизаційними паперами інвестиційним фондам та компаніям
--------------
Про затвердження форм державної статистичної звітності з сільського і рибного господарства та заготівлі
--------------
Про призначення Морозова О.В. членом ради директорів Акціонерної компанії "Держінвест України"
--------------
Про нагородження Дружинського В.М. Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
--------------
Про призначення Скриля Е.О. членом ради директорів Акціонерної компанії "Держінвест України"
--------------
Про видачу ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом
--------------
Про присвоєння рангів державним службовцям
--------------
Про присвоєння рангів державним службовцям
--------------
Про членів колегії Державного комітету у справах охорони державного кордону України
--------------
Про затвердження Порядку забезпечення сільськогосподарських товаровиробників пально-мастильними матеріалами
--------------
Про надсилання постанови Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 року N 1212
--------------
Про видачу ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом
--------------
Про видачу ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом
--------------
Про видачу ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом
--------------
Про видачу ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом
--------------
Про видачу ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом
--------------
Про видачу ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом
--------------
Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації
--------------
Про затвердження Положення про порядок справляння та обліку фіксованого сільськогосподарського податку
--------------
Про затвердження форм державної статистичної звітності з лісового господарства та охорони навколишнього середовища
--------------
Про внесення змін до Порядку приватизації майна ліквідованих підприємств та майна, повернутого після закінчення строку дії або розірвання договору оренди
--------------
Про призначення Сороки В.Ф. директором Акціонерної компанії "Держінвест України"
--------------
Про видачу ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом
--------------
Про заходи щодо поліпшення стану збору та розподілу коштів від реалізації природного газу
--------------
Про проведення обласного свята винограду та вина
--------------
Про призначення Черних І.В. віце-президентом Акціонерної компанії "Держінвест України"
--------------
Про призначення Калішенко Г.М. директором Акціонерної компанії "Держінвест України"
--------------
Щодо постанови Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. N 1213 "Про порядок внесення змін до ставок ввізного мита"
--------------
Щодо амортизації основних засобів, що внесені до статутного фонду
--------------
Про зміну суми збору до Фонду Чорнобиля
--------------
Про набуття чинності Угоди з КНР про уникнення подвійного оподаткування
--------------
Щодо дати виникнення права на податковий кредит при здійсненні розрахунків за товари (роботи, послуги) грошовою готівкою
--------------
Щодо податку на додану вартість
--------------
Щодо звільнення від оподаткування вартості виконання робіт з будівництва житла за розрахунки товарно-матеріальними цінностями
--------------
Щодо надходження внесків до Фонду для здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення
--------------
Щодо звільнення від податку на додану вартість
--------------
Про право уповноваженої особи здійснювати перереєстрацію прав власності на цінні папери власника
--------------
Про постанову Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до ставок ввізного мита на окремі види сільськогосподарської техніки та обладнання до неї"
--------------
Стосовно податку на додану вартість
--------------
Щодо податку на додану вартість
--------------
Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 1998 року N 1174 "Про підсумки роботи народного господарства у першому півріччі 1998 року"
--------------
Про нагородження відзнакою Президента України - орденом "За мужність"
--------------
Про призначення В. Ємельянова заступником голови Національного агентства України з управління державними корпоративними правами
--------------
Про проведення перевірок
--------------
Щодо проведення аукціонів з первинного розміщення облігацій внутрішньої державної позики
--------------
Шодо Протокольного рішення Державної комісії з питань впровадження електронних систем і засобів контролю та управління товарним і грошовим обігом від 20.06.98 N 5 та Державного реєстра електронних контрольно-касових апаратів і комп"ютерних систем за стан"
--------------
Щодо питання державної підтримки книговидавничої справи
--------------
Щодо класифікації сіркоочисної установки димових газів
--------------
Повідомлення для банків
--------------
Щодо переліку законодавчих актів та нормативних документів Держмитслужби, які вимагають подання певних документів при митному оформленні вантажів суб"єктами підприємницької діяльності відповідно до митних режимів експорту, імпорту та транзиту"
--------------
Щодо декларування товарів за договорами комісії
--------------
Про святкування 100-річчя з дня народження С. І. Георгіївського
--------------
Про зняття з контролю постанов Верховної Ради Автономної Республіки Крим та її Президії
--------------
Про призначення А. Шульги головою Іллінецької районної державної адміністрації Вінницької області
--------------
Про призначення В. Семенова головою Лозівської районної державної адміністрації Харківської області
--------------
Про призначення С. Мотузного головою Печенізької районної державної адміністрації Харківської області
--------------
Про призначення С. Коломійця головою Катеринопільської районної державної адміністрації Черкаської області
--------------
Про звільнення С. Ляшка з посади голови Печенізької районної державної адміністрації Харківської області
--------------
Про дозвіл ДАК "Хліб України" на видачу з державних ресурсів у позичку господарствам Херсонської області зерна пшениці IV-V класу під заставу майна позичальників"
--------------
Про утворення робочої групи з питань розрахунків за спожиті енергоносії
--------------
Про тариф на електричну енергію для ВАТ "Білоцерківська ТЕЦ"
--------------
Про скасування Надзвичайної ситуації в Оптовому ринку електричної енергії України
--------------
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 1998 р. N 1114
--------------
Про затвердження Інструкції про порядок використання і обліку позабюджетних коштів бюджетних установ та звітності про них
--------------
Про внесення змін до Тимчасового Положення про порядок забезпечення жилою площею в Прикордонних військах України
--------------
Про затвердження Інструкції про порядок здійснення спеціалізованої оцінки та експертизи матеріалів на лікарські засоби у Фармакологічному комітеті МОЗ України
--------------
Про затвердження рішення Ліцензійної комісії
--------------
Про внесення змін та доповнень до Інструкції про особливості застосування Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 8-93 "Про стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів"
--------------
Про внесення змін та доповнень до Положення про відкриття та експлуатацію митних ліцензійних складів, затвердженого наказом Держмитслужби від 31.12.96 N 592 та зареєстрованого у Мін"юсті України 20.01.97 за N 5/1809"
--------------
Про скасування ліцензій на право відкриття та експлуатації митних ліцензійних складів
--------------
Про встановлення тарифу на електричну енергію
--------------
Про стан і додаткові заходи щодо виплати пенсій, погашення заборгованості з обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів, недоїмки до Пенсійного фонду і Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціа
--------------
Про звільнення Тараби В. І. з посади начальника Управління з питань важкої і легкої промисловості та торгівлі Кабінету Міністрів України
--------------
Про зупинення дії ліцензії
--------------
Про зупинення дії ліцензії
--------------
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 47 Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку
--------------
Про фінансове забезпечення будівництва енергоблоку N 3 Київської ТЕЦ-6
--------------
Про зупинення дії ліцензії
--------------
Про внесення змін і доповнень до наказу МОЗ України від 30.12.92 N 206 "Про заходи щодо поліпшення якості кардіологічної допомоги населенню України"
--------------
Про Порядок роботи відділу тарифів та митної вартості
--------------
Про затвердження форм державної статистичної звітності з статистики товарних ринків
--------------
Про внесення змін до пункту 3 Розпорядження Президента України від 24 червня 1998 року N 339
--------------
Про звільнення І. Крамаренка з посади голови Кам"янської районної державної адміністрації Черкаської області"
--------------
Про призначення В. Кудіна головою Кам"янської районної державної адміністрації Черкаської області"
--------------
Про затвердження Переліку платних послуг, які надаються підприємствам та організаціям Державною інспекцією з енергозбереження
--------------
Про Державну міжвідомчу комісію з проблем споживчого ринку
--------------
Про призначення В. Тараби заступником голови Агентства з питань банкрутства
--------------
Про призначення М. Шелудька заступником Командувача Національної гвардії України з озброєння - начальником озброєння
--------------
Про призначення К. Грищенка Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Бельгія та Главою Місії України при НАТО за сумісництвом
--------------
Про нагородження відзнакою Президента України - орденом "За заслуги"
--------------
Про нагородження відзнаками Президента України працівників гірничорятувальної служби
--------------
Про присвоєння В. Чупруну дипломатичного рангу Надзвичайного і Повноважного Посланника України першого класу
--------------
Про внесення змін до деяких указів Президента України
--------------
Про заходи щодо підтримки сільськогосподарських товаровиробників гірських зон та поліських територій
--------------
Про звільнення В. Дроб"язка з посади голови Державного агентства України з авторських і суміжних прав при Кабінеті Міністрів України"
--------------
Про створення Дунайського біосферного заповідника
--------------
Про відзначення нагородами України працівників підприємств та організацій будівельної галузі
--------------
Щодо правомірності включення в податковий кредит сум податку на додану вартість, сплачених постачальникові
--------------
Про індикативні ціни
--------------
Щодо притягнення до відповідальності платників фіксованого податку за порушення ними вимог чинного законодавства
--------------
Щодо митного оформлення горіхів "фундук"
--------------
Щодо порядку обкладання податком на додану вартість операцій з продажу товарів (робіт, послуг), що забезпечуються векселями
--------------
Про реєстрацію статуту релігійної громади Української православної церкви (Свято С. Радонежської) с. Новоолександрівки Ананьївського району
--------------
Про затвердження форм державної статистичної звітності з статистики роздрібної торгівлі та громадського харчування і форм вибіркового обліку продажу та цін сільгосппродуктів на міських ринках
--------------
Про затвердження форми та Порядку ведення Журналу відвідання суб"єктів підприємницької діяльності контролюючими органами (Журнал реєстрації перевірок)"
--------------
Про реєстрацію статуту релігійної громади помісної церкви християн віри Євангельської "Світло світу" м. Білгорода-Дністровського"
--------------
Про реєстрацію статуту релігійної громади "Помісна Церква Христа" Київського району м. Одеси"
--------------
Про реєстрацію статуту релігійної громади мусульман м. Одеси
--------------
Щодо подання суб"єктами підприємницької діяльності звітів по ЕККА"
--------------
Щодо сплати податку на прибуток, отриманого нерезидентом від господарської діяльності
--------------
Про присвоєння Г. Петрюку спеціального звання
--------------
Про скорочення видатків Державного бюджету України на 1998 рік
--------------
Про затвердження форм державної статистичної звітності
--------------
Про заходи щодо прискорення розробки комплексної програми боротьби з туберкульозом
--------------
Про внесення змін до наказу МОЗ від 17 червня 1998 року N 164
--------------
Щодо Положення про Управління організації документальних перевірок крупних платників податків
--------------
Щодо податку на додану вартість
--------------
Щодо податку на додану вартість
--------------
Стосовно податку на додану вартість вартості електроенергії, що сплачує орендатор
--------------
Про обов"язкову експертизу проектної документації на її відповідність нормативним актам з охорони праці"
--------------
Про дозвіл Держкомрезерву на реалізацію з державного резерву пшениці III класу на погашення кредитів комерційних банків
--------------
Про забезпечення платежів за векселями у рахунок заборгованості бюджетних установ Закарпатської області за спожиту електроенергію
--------------
Про діяльність безмитних магазинів
--------------
Про затвердження типових форм первинного обліку науково-інформаційної діяльності та Інструкції про порядок їх використання і застосування
--------------
Про перереєстрацію статуту релігійної громади церкви євангельських християн-баптистів с. Красносілка Комінтернівського району
--------------
Про деякі зміни в оподаткуванні
--------------
Про призначення І. Данькевича Міністром транспорту України
--------------
Про організацію виконання доручення Міжвідомчої координаційної ради щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу
--------------
Про розроблення державних стандартів вищої освіти
--------------
Про створення Державного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
--------------
Про проведення взаємозаліку заборгованості з платежів до державного бюджету державним комунальним об"єднанням "Київводоканал" в рахунок заборгованості організацій та установ, що фінансуються з державного бюджету"
--------------
Про присвоєння Клименку А.А. четвертого рангу державного службовця
--------------
Про визначення Українського кредитного банку банком-агентом Кабінету Міністрів України з обслуговування іноземних кредитних ліній, що залучаються під гарантії Кабінету Міністрів України
--------------
Щодо класифікації проформ (напівфабрикатів) пляшки з твердого поліетілентерефталату
--------------
Про право райдержадміністрації отримувати інформацію з системи реєстру
--------------
Щодо роз"яснення понять "машинокомплект" та "кузов"
--------------
Про надсилання постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.98 N 1200
--------------
Щодо віднесення витрат підприємства, пов"язаних з відрядженням спеціалістів органу сертифікації"
--------------
Щодо правомірності застосування терміну позовної давності у 3 роки
--------------
Щодо податку на додану вартість
--------------
Про призначення Л. Мельника головою Перемишлянської районної державної адміністрації Львівської області
--------------
Про звільнення М. Карвацького з посади голови Перемишлянської районної державної адміністрації Львівської області
--------------
Про поховання Пухова Г.Є.
--------------
Про затвердження Порядку організації і проведення в Україні Міжнародних фестивалів народної творчості
--------------
Про затвердження Положення про АС "Диплом"
--------------
Про затвердження медичних закладів м.Комсомольська Полтавської області експериментальною базою з організації медико-санітарної допомоги населенню на засадах сімейної медицини
--------------
Про визнання недійсними виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі N 63 та призначення повторних виборів народного депутата України в цьому виборчому окрузі
--------------
Про зразок посвідчення офіційних спостерігачів від інших держав та міжнародних організацій на повторних виборах, виборах депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів замість тих, які вибули
--------------
Про День довкілля
--------------
Про присвоєння військових звань суддям військових судів
--------------
Про внесення доповнення до розпорядження обласної державної адміністрації від 6 жовтня 1997 року N 682/А-97 "Про додаткові заходи щодо зменшення заборгованості підприємств перед бюджетом та збільшення надходжень податків та платежів"
--------------
Порядок видачі підтвердження, необхідного для митних процедур, на насіння, що ввозиться (вивозиться) та посадковий матеріал сільськогосподарських культур
--------------
Стосовно митного оформлення імпортних вантажів
--------------
Щодо відкриття окремих рахунків підприємствам і організаціям торгівлі та громадського харчування
--------------
Щодо податку на додану вартість
--------------
Про реєстрацію обраного народним депутатом України 29 березня 1998 року Кочерги В.Г. в одномандатному виборчому окрузі N 49 та скасування постанови Центральної виборчої комісії від 6 травня 1998 року N 255 "Про реєстрацію народних депутатів України, ..."
--------------
Про затвердження Порядку формування та використання коштів Державного інноваційного фонду
--------------
Про визнання виборів недійсними у виборчому окрузі N 222 та призначення повторних виборів народного депутата України в цьому окрузі
--------------
Про стан забезпечення готівкою та вивезення її надлишків зі сховищ регіональних управлінь Національного банку України
--------------
Про реєстрацію обраного народним депутатом України 29 березня 1998 року Лавриновича О.В. в одномандатному виборчому окрузі N 121
--------------
Про призначення В. Ткаченка головою Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області
--------------
Про призначення В. Бердіна головою Великописарівської районної державної адміністрації Сумської області
--------------
Про уповноваження Р. Шпека на підписання Листа-угоди про надання Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку японського гранту N 029537 для підготовки проекту реєстрації прав власності
--------------
Щодо податку на додану вартість
--------------
Щодо звільнення від оподаткування операцій з продажу путівок на санаторно-курортне лікування та відпочинок дітей
--------------
Щодо податку на додану вартість
--------------
Про надсилання постанови Кабінету Міністрів України від 10.07.98 N 1049
--------------
Щодо загального індексу цін споживчого ринку
--------------
Щодо сертифікації сільськогосподарської продукції, що ввозиться як гуманітарна допомога
--------------
Про присвоєння О. Горіну дипломатичного рангу Надзвичайного і Повноважного Посланника України другого класу
--------------
Про присвоєння В. Крижанівському дипломатичного рангу Надзвичайного і Повноважного Посланника України першого класу
--------------
Про присвоєння В. Солов"ю дипломатичного рангу Надзвичайного і Повноважного Посланника України другого класу"
--------------
Про присвоєння В. Нагайчуку дипломатичного рангу Надзвичайного і Повноважного Посланника України другого класу
--------------

| Головна сторінка |

 

інший список документів наступний список правових актів