Законодавство 1998 року

| зміст |
Сторінка 39

Про тариф на електричну енергію для ДАЕК "Київенерго"
--------------
Про тариф на електричну енергію для Краматорської ТЕЦ
--------------
Про форму виборчого бюлетеня по виборах народних депутатів України в одномандатному виборчому окрузі 29 березня 1998 року
--------------
Про присвоєння рангів державним службовцям
--------------
Про перетворення відділення військової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка та військово-інженерного факультету при Подільській державній аграрно-технічній академії
--------------
Про відзначення в Одеській області 1000-річчя літописання і книжкової справи в Україні
--------------
Про призначення Кіма В.В. віце-президентом Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом"
--------------
Про посилення матеріальних гарантій ректорів державних вищих навчальних закладів
--------------
Про правління Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом"
--------------
Про подальший розвиток мережі центрів соціальних служб для молоді та підвищення ефективності їх діяльності
--------------
Про Державну програму приватизації на 1998 рік
--------------
Про нагородження відзнакою Президента України - орденом "За заслуги"
--------------
Про затвердження Порядку і умов організації перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом
--------------
Про внесення змін до класифікатора видів митних платежів
--------------
Про внесення змін до Порядку складання декларації про прибуток підприємств
--------------
Про затвердження Порядку присвоєння судну назви
--------------
Про Типові структуру і штати Республіканського (Автономна Республіка Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських, районних, міських, районних у містах центрів соціальних служб для молоді
--------------
Про нагородження відзнакою Президента України "Орден Богдана Хмельницького"
--------------
Про запровадження режиму жорсткого обмеження бюджетних видатків та інших державних витрат, заходи щодо забезпечення надходження доходів до бюджету і запобігання фінансовій кризі
--------------
Про оперативне вирішення питань, пов"язаних із звільненням від обкладання ввізним митом навчального обладнання, що надходить як іноземна гуманітарна допомога"
--------------
Про звільнення Рудьковського М.М. з посади директора Української державної кредитно-інвестиційної компанії
--------------
Про звільнення Перфільєва В.В. з посади першого заступника голови Державного департаменту автомобільного транспорту України
--------------
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України
--------------
Про затвердження Поліщука В.В. членом колегії Державного комітету у справах релігій
--------------
Про внесення змін і доповнень до постанови Уряду Автономної Республіки Крим від 2 листопада 1995 року N 325 "Питання Фонду майна Автономної Республіки Крим"
--------------
Про затвердження Положення про управління у справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС при Раді міністрів Автономної Республіки Крим
--------------
Щодо митного оформлення вантажів гуманітарної допомоги, що надходять на адресу відповідних юридичних осіб
--------------
Щодо розрахунків між господарюючими суб"єктами України та Республіки Казахстан"
--------------
Про внесення змін і доповнень до постанови Ради міністрів Автономної Республіки Крим від 24 вересня 1997 року N 304 "Про затвердження Положення про Республіканський комітет з житлово-комунального господарства Автономної Республіки Крим"
--------------
Щодо оподаткування прибутковим податком доходів громадян
--------------
Щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість операції передачі конфіскованого майна, знахідок, скарбів або майна, визнаних безхазяйними, у розпорядження державних органів або організацій, уповноважених здійснювати їх збереження або прода
--------------
Про нарахування збору на обов"язкове державне пенсійне страхування"
--------------
Щодо змін банківських реквізитів суб'єктів ЗЕД
--------------
Стосовно митного оформлення давальницької сировини
--------------
Питання Міністерства культури Автономної Республіки Крим
--------------
Питання Республіканського комітету з фізичної культури і спорту
--------------
Питання Міністерства промисловості та енергетики Автономної Республіки Крим
--------------
Про стабілізацію страхового ринку Одеської області
--------------
Про податок на додану вартість
--------------
Про передачу в оперативне управління обласного суду будинку обласного навчального центру Держкомстату
--------------
Про фінансування завершення реконструкції та введення в дію Культурного центру України у м. Москві
--------------
Про зміни у складі Валютно-кредитної ради Кабінету Міністрів України
--------------
Про віднесення посади начальника канцелярії військових судів гарнізонів до відповідної категорії посад державних службовців
--------------
Про Міністерство курортів і туризму Автономної Республіки Крим
--------------
Про Положення про українську частину Спеціальної групи швидкого реагування для сприяння вирішенню спірних питань, що виникають у процесі реалізації інвестиційних проектів за участю американських компаній
--------------
Про призначення суддів
--------------
Про звільнення В. Івасюка з посади Голови Національного комітету з профілактики наркоманії та захворювання на СНІД
--------------
Про присвоєння Л. Каденюку військового звання
--------------
Про звільнення Стовбуна В.В. з посади віце-президента Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом"
--------------
Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)
--------------
Про видачу Дозволу на здійснення діяльності щодо ведення реєстрів власників іменних цінних паперів
--------------
Про затвердження доповнень до Переліку продукції, що підлягає обов"язковій сертифікації в Україні, та до Термінів введення обов"язкової сертифікації окремих видів продукції в Україні"
--------------
Про призначення О. Купчишина Постійним Представником України при Раді Європи
--------------
Про Національний орган України для виконання Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення та застосування хімічної зброї
--------------
Про утворення комісії з розроблення плану оздоровлення фінансового стану електроенергетичної галузі
--------------
Про призначення А. Ревенка головою Дубенської районної державної адміністрації Рівненської області
--------------
Про призначення Ю. Лихошви заступником Голови Державного комітету України з енергозбереження
--------------
Про призначення суддів
--------------
Про звільнення суддів
--------------
Про звільнення В. Мамчура з посади голови Дубенської районної державної адміністрації Рівненської області
--------------
Про розміщення Посольства Федеративної Республіки Німеччина
--------------
Про надання ВАТ "Фармак" тимчасового дозволу на закупівлю в Угорщині фенобарбіталу"
--------------
Про заходи, спрямовані на виконання домовленостей між Кабінетом Міністрів України та Урядом Туркменістану
--------------
Про віднесення посад державних службовців Національного інституту українсько-російських відносин до відповідних категорій
--------------
Про створення координаційної ради для організації робіт з підготовки та проведення еколого-економічного експерименту в містах Кривий Ріг, Дніпродзержинськ та Маріуполь
--------------
Про зміни у складі редакційно-художньої ради з питань видання знаків поштової оплати в Україні
--------------
Про затвердження Порядку податкового обліку виграшів та витрат осіб, а також порядок звітності суб'єктів грального бізнесу
--------------
Про зняття з продажу на фондових біржах пакета акцій ВАТ "Валса"
--------------
Про зміну (знижку) до тарифу за транзит аміаку через територію України трубопровідним транспортом
--------------
Про затвердження змін та доповнень до Порядку повідомлення про зменшення валового доходу по операціях, пов"язаних із реалізацією товарів (виконанням робіт, наданням послуг)"
--------------
Про затвердження Порядку інкасації (обліку) залишків жетонів (інших замінників гривні) на початок робочого дня та їх залишків на кінець робочого дня
--------------
Про затвердження умов, тривалості, порядку надання та оплати творчих відпусток
--------------
Про Концепцію діяльності органів виконавчої влади у забезпеченні енергетичної безпеки України
--------------
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань енергетики
--------------
Про затвердження нормативів мінімального забезпечення населення державними та комунальними закладами охорони здоров"я, що здійснюють реалізацію лікарських засобів"
--------------
Про призначення Ткача Д.І. радником Прем'єр-міністра України"
--------------
Про заходи щодо поліпшення міжнародної науково-технічної діяльності
--------------
Про відзначення 130-річчя Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Тараса Шевченка"
--------------
Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок незаконного добування (збирання) або знищення цінних видів риб та інших об"єктів водного промислу"
--------------
Про схвалення і подання на ратифікацію Верховній Раді України Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Молдова про приймання та передачу осіб через українсько-молдовський державний кордон
--------------
Про схвалення і подання на ратифікацію Верховній Раді України Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Молдова про організацію спільного контролю в пунктах пропуску через українсько-молдовський державний кордон
--------------
Про схвалення та подання на ратифікацію Верховною Радою України Додаткової угоди до Рамкової Угоди від 29 травня 1996 р. між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про консультування і технічне співробітництво
--------------
Про колегію Міністерства промислової політики
--------------
Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1996 р. N 1010
--------------
Про Головний центр координації авіаційних робіт з пошуку і рятування Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
--------------
Про заборону закупівлі закладами і установами охорони здоров'я, що фінансуються з державного бюджету, діагностикумів, вакцин, сироваток та інших медичних імунобіологічних препаратів імпортного виробництва, аналоги яких у достатній кількості виробляються
--------------
Щодо оподаткування транспортно-експедиційних послуг
--------------
Щодо сплати податку на додану вартість з операцій по приватизації державного майна
--------------
Про посилення контролю над ввезенням в Україну виноробної продукції грузинського виробництва
--------------
Про справляння акцизного збору з виноматеріалів, виготовлених на давальницьких умовах
--------------
Про податок на додану вартість
--------------
Про податок на додану вартість
--------------
Про внесення змін та доповнень до Єдиного тарифу на послуги, пов'язані з придбанням, зберіганням, обліком, перевезенням вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, вибухових матеріалів, а також щодо предметів, на які поширюється дозвільна система
--------------
Про відзначення нагородами України
--------------
Про нагородження відзнакою Президента України - орденом "За заслуги"
--------------
Про нагородження відзнакою Президента України - орденом "За заслуги"
--------------
Про зміни у складі Оперативної міжвідомчої комісії з питань подолання платіжної кризи
--------------
Про забезпечення підготовки та участі України у Міжнародній виставці інформаційних і телекомунікаційних технологій "Цебіт-98" (м. Ганновер, Німеччина, 19 - 25 березня 1998 р.)"
--------------
Про створення робочої групи з вивчення та аналізу стану злочинності у сфері оподаткування, розроблення пропозицій щодо шляхів та методів подолання ухилень від оподаткування
--------------
Про відзначення працівників будівельних організацій акціонерного товариства - холдингової компанії "Київміськбуд"
--------------
Щодо скасування пункту 4 телеграми Департаменту валютного регулювання НБУ від 23.04.96 р. N 13-111/645
--------------
Про пам"ятник І.Я. Франку в місті Відні (Республіка Австрія)"
--------------
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 вересня 1997 р. N 1014
--------------
Про ліквідацію Координаційного комітету з питань соціальної переорієнтації трудових ресурсів
--------------
Про нагородження відзнакою Президента України - орденом "За мужність"
--------------
Про призначення О. Хромушина заступником голови Ліцензійної палати України
--------------
Щодо визначення об"єкта оподаткування для розрахунку податку на прибуток по результатах господарської діяльності"
--------------
Про податок на додану вартість
--------------
Щодо реєстрації представництв іноземних фірм як платників податку на додану вартість
--------------
Щодо пільгового оподаткування сільськогосподарської продукції
--------------
Щодо звільнення від сплати податку на додану вартість послуг підприємств поліграфії та транспорту
--------------
Про внесення змін і доповнень до Положення про дипломатичну службу в Україні та Переліку посад, приписаних до дипломатичних рангів України
--------------
Про присвоєння С. Осиці дипломатичного рангу Надзвичайного і Повноважного Посла України
--------------
Про Положення про Національну комісію з питань повернення в Україну культурних цінностей
--------------
Щодо об"єктів оподаткування"
--------------
Щодо податкових накладних
--------------
Про внесення змін до Порядку складання розрахунку податку на прибуток нерезидента, що проводить діяльність на території України через постійне представництво
--------------
Про внесення змін до Порядку ведення податкового обліку та складання податкової звітності результатів спільної діяльності на території України без створення юридичної особи
--------------
Державний реєстр електронних контрольно-касових апаратів і комп"ютерних систем (станом на 16.01.98)"
--------------
Щодо майна та коштів ліквідованих представництв
--------------
Про недоліки у фінансово-господарській діяльності підприємств АТ "Укргазпром", ДАХК "Укргаз", а також у системі взаєморозрахунків споживачів України за природний газ, поставлений оптовими імпортерами, та заходи щодо їх подолання"
--------------
Про ліквідацію Державного концерну "Укртранснафта"
--------------
Щодо податку на додану вартість
--------------
Про внесення змін до Порядку складання декларації про доходи страховика
--------------
Про внесення змін до Положення про порядок реєстрації та обліку постійних представництв нерезидентів в Україні як платників податку на прибуток
--------------
Про затвердження Положення про ліцензування підготовки персоналу АЕС України (НД 306.209-97)
--------------
Щодо оподаткування операцій з продажу путівок для військовослужбовців та членів їх сімей
--------------
Правила складання кошторисної документації і визначення базисної та розрахункової кошторисної вартості будівництва (ДБН IV-16-98, частина I)
--------------
Щодо звільнення від оподаткування операцій з безоплатної передачі об"єктів соціальної інфраструктури"
--------------
Про внесення змін до Порядку складання звіту про використання коштів неприбуткових організацій і установ
--------------
Про ратифікацію Угоди про співробітництво в галузі вивчення, розвідки і використання мінерально-сировинних ресурсів
--------------
Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Македонії про торгівлю та економічне співробітництво
--------------
Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Вірменія про науково-технічне співробітництво
--------------
Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про науково-технічне співробітництво
--------------
Про ратифікацію Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, 1959 рік, та Додаткового протоколу 1978 року до Конвенції
--------------
Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Азербайджанської Республіки про науково-технічне співробітництво
--------------
Про ратифікацію Європейської конвенції про видачу правопорушників, 1957 рік, Додаткового протоколу 1975 року та Другого додаткового протоколу 1978 року до Конвенції
--------------
Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Турецької Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доход і майно
--------------
Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції"
--------------
Про затвердження "Порядку конкурсного відбору організацій-отримувачів кредитів для реалізації інвестиційних проектів, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями" та форм подання органами виконавчої влади звітності про стан підготовки та реал"
--------------
Про внесення змін до Порядку обліку бракованих товарів, повернутих покупцями, у разі здійснення гарантійних замін товарів, а також обліку покупців, що отримали таку заміну або послуги з ремонту (обслуговування)
--------------
Про затвердження Ліцензійних вимог до підготовки персоналу АЕС України (НД 306.210-97)
--------------
Про ратифікацію Договору про дружбу і співробітництво між Україною і Грецькою Республікою
--------------
Про додаткові організаційні заходи для забезпечення надходження податків та зборів у повних обсягах, притягнення до відповідальності суб"єктів господарювання за недотримання податкового законодавства, несвоєчасність і неповний розрахунок з бюджетами та державними цільовими фондами"
--------------
Про направлення депутатського запиту Президенту України
--------------
Про "День Уряду України" в лютому 1998 року"
--------------
Щодо оподаткування залишків сільгосппродукції
--------------
Стосовно оподаткування операцій з цінними паперами
--------------
Про направлення депутатського запиту Президенту України
--------------
Про проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про державну податкову службу в Україні"
--------------
Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для перевірки додержання процедури призначення частини суддів Конституційного Суду України
--------------
Про утворення слідчої комісії Верховної Ради України для проведення перевірки фактів одержання юридичними і фізичними особами кредитів у 1991-1994 роках
--------------
Про інформацію Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України про результати перевірки законності виділення і використання коштів на капітальний ремонт Палацу культури "Україна"
--------------
Щодо дозволу на вкладання приватизаційних майнових сертифікатів та комерційну діяльність з приватизаційними паперами
--------------
Щодо продовження терміну дії ліцензій довірчих товариств, торговців цінними паперами, інвестиційних фондів стосовно діяльності з приватизаційними паперами
--------------
Угода між Урядом України та Урядом Республіки Узбекистан про співробітництво в галузі карантину рослин
--------------
Щодо звільнення від податку на додану вартість операцій з передачі основних фондів в якості внеску до уставних фондів юридичних осіб
--------------
Про внесення змін до Порядку складання декларації про прибуток банківської установи
--------------
Про затвердження Порядку надання звітів про утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидентів
--------------
Про внесення змін до Порядку ведення і складання податкового звіту про фінансовий результат, отриманий підприємствами всеукраїнських громадських організацій інвалідів від реалізації товарів (робіт, послуг) власного виробництва (за винятком підакцизних то
--------------
Про виділення коштів для проведення першочергових заходів з ліквідації наслідків підтоплення у Херсонській області
--------------
Про виділення коштів Міністерству закордонних справ
--------------
Про Порядок використання коштів державного лізингового фонду на придбання вітчизняної сільськогосподарської техніки та двигунів до неї
--------------
Про створення Акціонерної компанії "Держінвест України"
--------------
Про створення Громадської ради телерадіоорганізації Суспільного мовлення України
--------------
Про затвердження форми державної статистичної звітності N 1-підприємництво (річна) та інструкції по її складанню
--------------
Про перелік видів підприємницької діяльності, які повинні здійснюватись на умовах фіксованої сплати прибуткового податку, та порядок видачі патентів на право здійснення підприємницької діяльності
--------------
Щодо видачі Асоціації "Південноукраїнська торговельно-інформаційна система" Свідоцтва про реєстрацію як саморегулівної організації"
--------------
Про затвердження Положень про порядки реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду та інвестиційної компанії та інформації про їх випуск
--------------
Про картотеку кредитів
--------------
Про відкриття рахунків для проведення виборчої кампанії
--------------
Про надання інформації щодо закритих рахунків
--------------
Щодо переліку рахунків, які заборонено використовувати для міжбанківських розрахунків
--------------
Щодо перерахунку пені
--------------
Щодо податку на додану вартість
--------------
Щодо оподаткування безкоштовної передачі матеріальних активів
--------------
Про особливості оподаткування доходів громадян, отриманих від продажу юридичним особам цінних паперів
--------------
Щодо оподаткування податком на додану вартість операцій з поставки для заправки або постачання повітряних суден
--------------
Про зміну способу та порядку виконання рішення у справі про стягнення коштів
--------------
Про внесення змін і доповнень до Вказівок щодо організації бухгалтерського обліку в Україні
--------------
Про внесення змін та доповнень до бюджетної класифікації України
--------------
Про попереднє схвалення проекту Закону України про внесення змін до статті 98 Конституції України
--------------
Про проект Закону України про управління об"єктами державної власності"
--------------
Щодо податку на додану вартість при експортних поставках
--------------
Про проект Закону України про внесення змін до статті 46 Конституції України
--------------
Про стягнення митних зборів за перебування транспортних засобів, номерних вузлів і агрегатів під митним контролем
--------------
Про справляння податку на промисел при неодноразовій реалізації транспортних засобів
--------------
Про нагородження працівників Державної контрольно-ревізійної служби в Україні
--------------
Про присвоєння почесного звання "Заслужений журналіст України"
--------------
Про надання додаткових повноважень начальникам територіальних органів Комісії щодо застосовування санкцій за порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів
--------------
Згідно з постановою органів дізнання, відповідач був визнаний винним у порушенні правил дорожнього руху і згідно з статтею 450 Цивільного кодексу УРСР, повинен відшкодувати заподіяну шкоду, як володілець джерела підвищеної небезпеки. Суд також вважає...
--------------
Щодо приведення організаційно-правової форми Української міжбанківської валютної біржі у відповідність з вимогами чинного законодавства
--------------
Щодо видачі Кримській міжбанківській валютній біржі Свідоцтва про реєстрацію як фондової біржі
--------------
Про внесення змін до статті 2 Закону України "Про систему оподаткування"
--------------
Про внесення змін до статті 32 Закону України "Про статус народного депутата України"
--------------
Про запровадження в порядку експерименту єдиного (фіксованого) податку для сільськогосподарських товаровиробників
--------------
Про Вищу раду юстиції
--------------
Щодо погодження доповнень до Торгових правил Асоціації "Позабіржова Фондова Торговельна Система" (щодо порядку виставлення котирувань у випадку наявності у члена ПФТС декількох торгових терміналів, прийнятих рішенням Ради Асоціації від 03.12.1997 року N"
--------------
Щодо скасування Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
--------------
Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання
--------------
Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування
--------------
Про виділення коштів ВО "Південний машинобудівний завод" на завершення робіт, пов"язаних з будівництвом колектора"
--------------
Довідник N 4 пільг, наданих чинним законодавством юридичним особам по сплаті податків, зборів, інших обов"язкових платежів станом на 01.01.98"
--------------
Звернення Верховної Ради України до Федеральних Зборів Російської Федерації
--------------
Про фінансування закупівлі та поставок у січні - лютому 1998 р. сільськогосподарським товаровиробникам тракторів і запасних частин до них
--------------
Про внесення змін до наказу Держспоживзахисту від 17.10.97 N 53 "Про впровадження Порядку накладення штрафів за порушення задконодавства про рекламу"
--------------
Про затвердження форми розрахунку земельного податку
--------------
Про внесення змін і доповнень до "Порядку заповнення податкового звіту про отриманий прибуток від продажу на митній території України спеціальних продуктів дитячого харчування власного виробництва", затвердженого наказом Державної податкової"
--------------
Про скасування Надзвичайної ситуації в Оптовому ринку електричної енергії України
--------------
Про скасування Надзвичайної ситуації в Оптовому ринку електричної енергії України
--------------
Про Закон України "Про благодійництво та благодійні організації"
--------------
Про ведення обліку взаємозаліків
--------------
Про надсилання Закону України від 19.11.97 N 645/97-ВР
--------------
Про видачу ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом
--------------
Про видачу ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом
--------------
Щодо правомірності звільнення від оподаткування під час розмитнення лікарських засобів
--------------
Про тимчасову відстрочку платежів з ПДВ
--------------
Про тимчасову відстрочку платежів з ПДВ
--------------
Щодо введення в Республіці Польща збору за проїзд дорогами міжнародного сполучення
--------------
Рамкова угода щодо грантів технічної допомоги між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 14 січня 1998 р.
--------------
Щодо митних зборів за знаходження товарів під митним контролем
--------------
Про розрахунки з бюджетом за підсумками 1997 року
--------------
Про ратифікацію Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією
--------------
Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів
--------------
Про передачу житлового фонду ВО "Південний машинобудівний завод" у комунальну власність"
--------------
Про офіційних спостерігачів та їх статус при підготовці та проведенні виборів народних депутатів України
--------------
Про проект Закону України про внесення зміни до статті 80 Митного кодексу України
--------------
Про заходи щодо стабілізації фінансово-економічного становища виробничого об"єднання "Південний машинобудівний завод"
--------------
Про видачу ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом
--------------
Про видачу ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом
--------------
Про видачу ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом
--------------
Про чинність Закону України "Про Рахункову палату"
--------------
Про накладення дисциплінарного стягнення на Міністра інформації України Кулика З.В.
--------------
Про видачу ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом
--------------
Щодо перерахування коштів ДАЕК "Київенерго" на транзитний рахунок"
--------------
Про підтримку благодійної акції "На допомогу сім"ям загиблих журналістів, ветеранам та інвалідам-журналістам"
--------------
Про направлення депутатського запиту Президенту України
--------------
Про проект Закону України про політичні партії в Україні
--------------
Про проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності"
--------------
Стосовно захворювання тварин
--------------
Щодо листа Державного комітету статистики України від 24.12.97 р. N 02-2-5/96
--------------
Про затвердження Положення про статус офіційних спостерігачів від інших держав та міжнародних організацій, а також громадських організацій України та кандидатів у депутати на виборах народних депутатів України
--------------
Про направлення депутатського запиту Президенту України
--------------
Про направлення депутатського запиту Президенту України
--------------
Про постанову Кабінету Міністрів України від 5 січня 1998 року N 16 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 12 вересня 1996 року N 1109"
--------------
Щодо митного оформлення продукції, що повертається з-за кордону на підставі рекламаційних актів
--------------
Рішення щодо Комюніке Комісії, адресованого Раді і Європейському Парламенту "Європейський Союз і космос: розвиваючи прикладні програми, ринки і промислову конкуренцію" (COM(96)0617 - C4-0042/97)"
--------------
Щодо порядку заповнення акцизної вантажної митної декларації
--------------
Про внесення зміни до Закону України "Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів"
--------------
Про Звернення Верховної Ради України до урядів і парламентів Великобританії, Канади, Кіпру, ФРН, США, Швейцарії
--------------
Про направлення депутатського запиту Президенту України
--------------
Про проект Закону України про внесення доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення
--------------
Про встановлення тарифу на електричну енергію
--------------
Про нагородження відзнакою Президента України - орденом "За заслуги"
--------------
Щодо закриття провадження у справі за фактом вчинення корупційного діяння
--------------
Про видачу ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом
--------------
Про внесення змін до алгоритму програми розподілу коштів між членами Оптового ринку електричної енергії
--------------
Про кінематографію
--------------
Про визначення понять поточного та капітального ремонтів житлових та громадських будівель
--------------
Про структуру накладних витрат
--------------
Про використання в роботі систематизованого зводу ставок ввізного мита
--------------
Про присвоєння В. Пилип"юку почесного звання "Заслужений діяч мистецтв України"
--------------
Додатковий протокол до Конвенції про захист прав і гідності людини щодо застосування досягнень біології та медицини, стосовно заборони клонування людських істот (ETS N 168)
--------------
Про нагородження відзнакою Президента України - орденом "За заслуги"
--------------
Про виробництво і закупівлю телекомунікаційного обладнання системи С-32
--------------
Про зупинення податковими органами операцій за банківськими рахунками юридичних і фізичних осіб
--------------
Щодо ліцензій на оптову реалізацію спирту етилового аптечними закладами
--------------
Про наслідки проведення державної атестації племінних господарств України
--------------
Про видачу ліцензій на право відкриття та експлуатації митних ліцензійних складів
--------------
Про затвердження Положення про порядок погодження на ввезення товарів, імпорт яких підлягає ліцензуванню у 1998 році
--------------
Про внесення змін і доповнень до Порядку надання бюджетної позички на закупівлю продовольчого зерна і сортового насіння за державним замовленням 1997 року, затвердженого наказом Міністерства сільського господарства і продовольства України, Міністерства ф
--------------
Про внесення змін та доповнень до Інструкції по організації провадження у справах про адміністративні порушення правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху
--------------
Про затвердження стандартів державної акредитації закладів охорони здоров"я України"
--------------
Про затвердження Положення про централізований страховий резервний фонд страхових гарантій
--------------
Про розміщення Укрсоюзсервісу
--------------
Щодо постанови Кабінету Міністрів України від 23.12.97 р. N 1455
--------------
Про відзначення нагородами України
--------------
Щодо надання кредитів в іноземній валюті
--------------
Про присвоєння В. Сторожку почесного звання "Заслужений працівник сільського господарства України"
--------------
Про звільнення Н. Киструської з посади начальника Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України
--------------
Про присвоєння О. Єфіменко почесного звання "Заслужений працівник промисловості України"
--------------
Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів
--------------
Про нагородження відзнакою Президента України - орденом "За заслуги"
--------------
Про затвердження коефіцієнтів індексації вартості оборотних засобів, зданих в оренду
--------------
Про встановлення тарифу на електричну енергію, що купується на Оптовому ринку електричної енергії України
--------------
Про вдосконалення наукового забезпечення агропромислового виробництва на регіональному рівні
--------------
Про затвердження тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами
--------------
Про затвердження тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами
--------------
Про встановлення тарифу на електричну енергію, що купується на Оптовому ринку електричної енергії України
--------------
Про встановлення тарифу на електричну енергію, що купується на Оптовому ринку електричної енергії України
--------------
Про встановлення тарифу на електричну енергію, що купується на Оптовому ринку електричної енергії України
--------------
Про встановлення тарифу на електричну енергію, що купується на Оптовому ринку електричної енергії України
--------------
Про встановлення тарифу на електричну енергію, що купується на Оптовому ринку електричної енергії України
--------------
Про затвердження переліку об"єктів груп Б, В, Г, які підлягають приватизації в 1998 році"
--------------
Про встановлення тарифу на електричну енергію, що купується на Оптовому ринку електричної енергії України
--------------
Про встановлення тарифу на електричну енергію, що купується на Оптовому ринку електричної енергії України
--------------
Про встановлення тарифу на електричну енергію, що купується на Оптовому ринку електричної енергії України
--------------
Про встановлення тарифу на електричну енергію, що купується на Оптовому ринку електричної енергії України
--------------
Про затвердження рішення комісії Київської міської державної адміністрації з питань приймання відомчого житлового фонду в комунальну власність
--------------
Про встановлення тарифу на електричну енергію, що купується на Оптовому ринку електричної енергії України
--------------
Про встановлення тарифу на електричну енергію, що купується на Оптовому ринку електричної енергії України
--------------
Про звільнення Григоренка Є.М. з посади помічника Прем'єр-міністра України"
--------------
Про встановлення тарифу на електричну енергію, що купується на Оптовому ринку електричної енергії України
--------------
Про встановлення тарифу на електричну енергію, що купується на Оптовому ринку електричної енергії України
--------------
Про встановлення тарифу на електричну енергію, що купується на Оптовому ринку електричної енергії України
--------------
Про повернення помилково зарахованих (списаних) коштів
--------------
Про затвердження тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами
--------------
Щодо здійснення операцій з готівковою валютою Російської Федерації
--------------

| Головна сторінка |

 

інший список документів наступний список правових актів