Законодавство 2003 року

| зміст |
Сторінка 44

Про внесення доповнення до Переліку видів спорту, що визнані в Україні
--------------
Про внесення змін до Положення про державну госпрозрахункову установу "Агентство з питань банкрутства"
--------------
Про затвердження Порядку приймання та публікування оголошень щодо державних закупівель в інформаційно-аналітичному бюлетені "Вісник державних закупівель"
--------------
Про Порядок врегулювання земельних відносин у спеціалізованих господарствах по садівництву і виноградарству зі збереженням цілісного земельного та майнового комплексів
--------------
Про затвердження Положення про Українську державну помологічно-ампелографічну інспекцію
--------------
Щодо участі у запровадженні кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації
--------------
Про офіційний курс гривні до іноземних валют
--------------
Положення про Головну конкурсну комісію Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) - "100 кращих товарів України"
--------------
Щодо скасування дії спеціальної санкції
--------------
Резолюція 1482 (2003), ухвалена Радою Безпеки на її 4760-му засіданні, 19 травня 2003 року
--------------
Щодо надання інформації
--------------
Про нагородження Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
--------------
Про присвоєння Янчуку Ю.М. четвертого рангу державного службовця
--------------
Про присвоєння Іваненку М.Д. четвертого рангу державного службовця
--------------
Про виділення коштів для проведення першочергових заходів з ліквідації наслідків стихійного лиха, що сталося 3 травня 2003 р. у Львівській області
--------------
Про стан виконання завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України, у Міністерстві охорони здоров"я та Міністерстві промислової політики"
--------------
Про створення постійно діючого виставкового центру області при Чернігівській регіональній торгово-промисловій палаті
--------------
Щодо забезпечення приведення законів України до Цивільного кодексу України
--------------
Щодо застосування спеціальних санкцій
--------------
Про затвердження заходів правоохоронних і контролюючих органів Одеської області щодо попередження порушень бюджетного законодавства та збільшення надходжень до державного й місцевих бюджетів на 2003 рік
--------------
Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 18.01.2001 N 14
--------------
Про деякі особливості викладання загальноосвітніх предметів у професійно-технічних навчальних закладах (ПТНЗ) у 2003/2004 навчальному році
--------------
Щодо опрацювання проекту Закону України "Про митну службу України"
--------------
Про надбавку до посадового окладу працівників апарату Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
--------------
Про доповнення до постанови N 2 Президії Верховного Суду України від 14 січня 2003 р. "Про затвердження персонального складу Науково-консультативної ради при Верховному Суді України"
--------------
Положення про Регіональну конкурсну комісію Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) - "100 кращих товарів України"
--------------
Про нагородження артистів Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України імені Павла Вірського, м. Київ
--------------
Про додаткові заходи щодо стабілізації ринку зерна
--------------
Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам науки
--------------
Про призначення грантів Президента України молодим діячам у галузі театрального, музичного, образотворчого мистецтва та кінематографії для створення і реалізації творчих проектів
--------------
Про відзначення 225-річчя заснування міста Херсона
--------------
Про передачу Інституту землеустрою та його філіалів до сфери управління Держкомзему
--------------
Про уповноваження В. Шевчука на підписання Протоколу про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті
--------------
Про уповноваження В. Шевчука на підписання Протоколу про цивільну відповідальність та компенсацію за шкоду, завдану транскордонним впливом промислових аварій на транскордонні води, до Конвенції про охорону та використання транскордонних водотоків та ...
--------------
Про уповноваження В. Шевчука на підписання Протоколу про регістри викидів та перенесення забруднювачів до Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля
--------------
Про зняття з контролю розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин державного комунального ремонтно-експлуатаційного підприємства N 10 міста Севастополя
--------------
Про призупинення реєстрації колективного трудового спору між найманими працівниками Одеського філіалу роздрібної торгівлі нафтопродуктами підприємства з іноземними інвестиціями "ЛУКОЙЛ-Україна" та адміністрацією Підприємства з іноземними інвестиціями..."
--------------
Про затвердження індикативних цін на карбамід, що експортується з України у другій половині травня 2003 року
--------------
Про втрату чинності пункту 2 наказу Держмитслужби України від 17.12.97 N 647
--------------
Про видачу копії ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів
--------------
Про переоформлення ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів
--------------
Про переоформлення ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів
--------------
Про скасування деяких наказів Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
--------------
Про перереєстрацію державного підприємства "Науковий медико- фармацевтичний експертний центр"
--------------
Про внесення змін до Положення про порядок проведення атестації лікарів
--------------
Про функціональні повноваження Голови Служби та заступників Голови Служби
--------------
Про затвердження Порядку отримання довідки про доходи за останній звітний період (рік) та форми довідки про доходи за останній звітний період (рік)
--------------
Про затвердження нормативно-правових актів, що стосуються Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) - "100 кращих товарів України"
--------------
Про затвердження рішення Ліцензійної комісії МОЗ України
--------------
Щодо уточнення реквізитів суб"єкта зовнішньоекономічної діяльності України"
--------------
Про забезпечення представництва інтересів державної судової адміністрації в судовому процесі
--------------
Про затвердження форми статистичної картки на підсудного (обвинуваченого) та Інструкції щодо її заповнення
--------------
Про затвердження Методики проведення контрольних вимірів фактичної електричної потужності в споживачів у години максимуму навантаження об'єднаної енергетичної системи України
--------------
Про дальші заходи у сфері європейської і євроатлантичної інтеграції України
--------------
Про реєстрацію статутів релігійних громад Української православної церкви
--------------
Про проведення атестації автостанцій області
--------------
Про встановлення лімітів використання службового автотранспорту працівниками облдержадміністрації та посилення контролю за його використанням
--------------
Резолюція 1481 (2003), ухвалена Радою Безпеки на її 4759-му засіданні, 19 травня 2003 року
--------------
Резолюція 1480 (2003), ухвалена Радою Безпеки на її 4758-му засіданні, 19 травня 2003 року
--------------
Про нагородження К. Кайсенова орденом "За заслуги"
--------------
Про реєстрацію статутів релігійних громад Української православної церкви Київського патріархату
--------------
Про відзначення сьомої річниці Конституції України
--------------
Про відзначення державними нагородами України працівників Луганської академії внутрішніх справ імені 10-річчя незалежності України
--------------
Щодо відображення в податковій звітності дивідендів державних некорпоратизованих підприємств, казенних підприємств та їх об"єднань"
--------------
Про митне оформлення рибопродукції
--------------
Про затвердження форм медичної облікової документації, що використовується в медико-соціальних експертних комісіях
--------------
Щодо оптимізації процедури оприлюднення фінансової звітності
--------------
Про внесення змін до деяких Інформаційних листів Вищого арбітражного суду України та про відкликання Інформаційних листів Вищого арбітражного суду України
--------------
Щодо процентної ставки за кредитами "овернайт"
--------------
Про присвоєння Мамчур Т.І. четвертого рангу державного службовця
--------------
Про призначення Мельникова Ю.Є. заступником директора Фонду соціального захисту інвалідів
--------------
Про робочу групу по вивченню практики роботи виконавчих органів Ніжинської міської ради по реалізації делегованих повноважень органів виконавчої влади
--------------
Про призначення Льовочкіна О.В. заступником голови правління Національної акціонерної компанії "Надра України"
--------------
Про подання статистичної звітності Національному банку України
--------------
Про призначення Ляха Д.О. заступником директора Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю - заступником Головного державного інспектора праці України
--------------
Про підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників установ, закладів і організацій окремих галузей бюджетної сфери
--------------
Про присвоєння рангів державним службовцям
--------------
Про звільнення Бірюкова О.В. з посади першого заступника голови правління Державної акціонерної компанії "Хліб України"
--------------
Щодо застосування спеціальних санкцій
--------------
Щодо проекту Концепції модернізації та розвитку митної служби України до 2011 року
--------------
Щодо призупинення та скасування дії спеціальної санкції
--------------
Проміжні вибори народних депутатів України 08.06.2003 року
--------------
Про проведення заходів у зв"язку з реорганізацією митної варти Київської регіональної митниці"
--------------
Про посилення дезінфекційних заходів щодо знищення збудника тяжкого гострого респіраторного синдрому (SARS) у середовищі життєдіяльності людини
--------------
Про відмову в реєстрації колективного трудового спору між найманими працівниками закладів освіти міста Тернополя та Міністерством освіти і науки України
--------------
Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам інформаційної галузі
--------------
Про відмову в реєстрації колективного трудового спору між найманими працівниками загальноосвітніх шкіл NN 1, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 30, 33 міста Житомира і відділом освіти виконавчого комітету Житомирської міської ради
--------------
Про призначення державних стипендій видатним діячам інформаційної галузі
--------------
Про передачу в управління Укрзалізниці державних підприємств та державних корпоративних прав відкритих акціонерних товариств
--------------
Про скасування спеціальних санкцій, що застосовані до суб"єктів зовнішньоекономічної діяльності України"
--------------
Про скасування спеціальних санкцій, що застосовані до іноземних суб"єктів господарської діяльності"
--------------
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб"єктів зовнішньоекономічної діяльності України"
--------------
Про ліквідацію ДХК "Укрзалізреммаш" та відновлення діяльності об"єднання "Укрзалізпром"
--------------
Про нагородження орденом "За заслуги"
--------------
Про нагородження орденом княгині Ольги
--------------
Про призначення О. Яценка Головою Державного комітету зв"язку та інформатизації України"
--------------
Про заходи щодо вдосконалення дозвільної системи в будівництві
--------------
Про проект ДБН "Електрична кабельна система опалення"
--------------
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб"єктів зовнішньоекономічної діяльності України"
--------------
Про нагородження Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
--------------
Про нагородження Пихтіна В.О. Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
--------------
Про нагородження Гончарова Л.І. Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
--------------
Про зняття з реєстрації колективного трудового спору між найманими працівниками шахтоуправління "Червона зірка" виробничого об"єднання "Донецьквугілля" міста Донецька та адміністрацією шахтоуправління "Червона зірка" виробничого об"єднання "Донецькву..."
--------------
Про офіційний курс гривні до іноземних валют
--------------
Про визнання Борзова В.П. обраним народним депутатом України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі
--------------
Про недоліки у виконанні наказу МОЗ України від 08.04.03 N 158 та постанови першого заступника головного державного санітарного лікаря України від 08.04.03 N 12
--------------
Щодо прогнозованої оптової ринкової ціни на червень 2003 р.
--------------
Про внесення зміни до додатку постанови НКРЕ від 10 січня 2003 р. N 20
--------------
Про направлення депутатського запиту Президенту України
--------------
Про реєстрацію народного депутата України Борзова В.П.
--------------
Про скаргу кандидата в народні депутати України Іванова Д.Й., зареєстрованого на проміжних виборах народного депутата України 8 червня 2003 року в одномандатному виборчому окрузі N 206 (Чернігівська область)
--------------
Про покращання роботи з депутатськими запитами і зверненнями
--------------
Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 31.03.99 N 162-р "Про забезпечення контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади"
--------------
Про затвердження заходів щодо реалізації Програми відпочинку та оздоровлення дітей Миколаївської області в 2003 році
--------------
Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 27 грудня 2000 р. N 926-р "Про затвердження складу координаційної ради з питань розвитку підприємництва при облдержадміністрації та Положення про координаційну раду"
--------------
Про реєстрацію статутів православних парафій Одеської єпархії Української православної церкви Одеської області
--------------
Про підсумки виконання місцевих бюджетів області за I квартал 2003 року та заходи щодо організації безумовного їх виконання у 2003 році
--------------
Про забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2003 року N 414 "Про порядок зарахування коштів до державного бюджету у рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва"
--------------
Про нагородження працівників музейної справи
--------------
Про забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2003 р. N 502 "Про затвердження розподілу бюджетних призначень на погашення заборгованості із соціальних виплат за програмами, пов"язаними з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, в розрізі бюджетних програм та адміністративно-територіальних одиниць на 2003 рік"
--------------
Про затвердження лімітів добування (відстрілу, відлову) диких парнокопитих та хутрових звірів у сезон полювання 2003 року
--------------
Щодо зростання ВВП
--------------
Про реорганізацію ВАТ "Українське Дунайське пароплавство"
--------------
Про надання дозволу на проведення зовнішньоекономічної операції в частині перерахування валютних коштів на адресу П/П Муска Нінель Вікторівна (Закарпатська область) з боку "Orvos Zoltan" (Угорщина) за контрактами N 2001/6 від 27.11.2001 р., N 2002/2 ..."
--------------
Про проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування
--------------
Про внесення змін до Положення про порядок реалізації програм та проведення заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім"ї, затвердженого наказом Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 01.11.2000 N 2111"
--------------
Про скаргу кандидата у народні депутати України Ярославського О.В., зареєстрованого на проміжних виборах народного депутата України 8 червня 2003 року в одномандатному виборчому окрузі N 206 (Чернігівська область)
--------------
Про стан організації здійснення правосуддя в Луганській області
--------------
Про забезпечення виконання Закону України "Про реструктуризацію заборгованості з квартирної плати, плати за житлово-комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію" від 20 лютого 2003 року N 554-IV"
--------------
Про денонсацію Угод між Державним митним комітетом України та Митним департаментом при Міністерстві фінансів Литовської Республіки
--------------
Про постанову Кабінету Міністрів України від 12.05.03 N 678
--------------
Щодо Закону України від 03.04.2003 N 703-IV
--------------
Про надіслання Закону України від 03.04.2003 N 668-IV
--------------
Про діяльність Харківського центру серцево-судинної хірургії МОЗ України
--------------
Про порушення в організації навчального процесу у Вінницькому технікумі м"ясної та молочної промисловості"
--------------
Про звільнення М. Гончара з посади Голови Державного комітету зв"язку та інформатизації України"
--------------
Про операції купівлі на міжбанківському валютному ринку України
--------------
Щодо застосування спеціальних санкцій
--------------
Щодо Закону України "Про боротьбу з тероризмом"
--------------
На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 14.05.2003 N 29053
--------------
Щодо рішень Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі
--------------
Про захворювання птиці високопатогенним грипом у Федеративній Республіці Німеччина
--------------
До листа ДПА України від 15.05.2003 N 7716/7/19-4116
--------------
Щодо надання роз"яснень"
--------------
Щодо оплати недоврахованої електричної енергії
--------------
Щодо контролю за надходженням поточної плати за ліцензії
--------------
Щодо тарифів на електроенергію, що споживається насосами організацій житлово-комунального господарства
--------------
Про дотримання мінімальних цін на цукор
--------------
Щодо зміни ставки єдиного податку протягом календарного року
--------------
Про практику Верховного Суду України у справах про банкрутство
--------------
Про запровадження марок акцизного збору нового зразка
--------------
Щодо надання довідкової інформації
--------------
Про практику Верховного Суду України у справах про банкрутство
--------------
Про затвердження Порядку зарахування вартості поставленої сільськогосподарської продукції в рахунок погашення простроченої заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії
--------------
Щодо виявлення незареєстрованих лікарських засобів
--------------
Щодо заборони реалізації (торгівлі), зберігання та застосування всіх серій лікарського засобу Холензим, таблетки виробництва ЗАТ ВО "Лугафарм", м. Дніпропетровськ"
--------------
Про внесення змін до постанови НКРЕ від 29 квітня 2003 р. N 370
--------------
Щодо процентної ставки за кредитами "овернайт"
--------------
Про реєстрацію офіційних спостерігачів на проміжних виборах народного депутата України 8 червня 2003 року в одномандатному виборчому окрузі N 206 (Чернігівська область) від Національного демократичного інституту міжнародних відносин
--------------
Про захисне покриття за технологією "Thermo-shield"
--------------
Про надання статусу базових організацій
--------------
Про встановлення доплати за науковий ступінь та надбавки за знання та використання в роботі іноземної мови
--------------
Про участь у XVI Міжнародному турнірі юних фізиків
--------------
Про затвердження персонального складу команди України на Міжнародну учнівську олімпіаду з екології 2003 року
--------------
Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів
--------------
Про анулювання ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: діяльності по випуску та обігу цінних паперів
--------------
Про призупинення дії спеціальної санкції, застосованої до ДП "НАЕК "Енергоатом" (м. Київ)"
--------------
Про узгодження проектів технічних умов та змін технічних умов
--------------
Про проект Положення про проведення експертизи та погодження технічних умов
--------------
Про вдосконалення системи технічної легалізації продукції будівельного призначення в Україні
--------------
Про проект Державної програми "Розвиток виробництва ніздрюватобетонних виробів та їх використання в масовому будівництві України на 2003-2011 роки"
--------------
Про будівництво автомобільних доріг в Україні
--------------
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземного суб"єкта господарської діяльності"
--------------
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб"єктів господарської діяльності"
--------------
Про стан безпеки руху та заходи щодо його поліпшення на підприємствах транспортно-дорожнього комплексу
--------------
Про підсумки роботи підприємств та організацій транспортно-дорожнього комплексу за I квартал 2003 р.
--------------
Про надання фінансової допомоги ВАТ "Авіакомпанія "Авіалінії України"
--------------
Щодо відповідальності за самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків
--------------
Конвенція про контакт з дітьми (ETS N 192) (укр/рос)
--------------
Про внесення змін до наказу Чопської митниці від 19.04.2002 N 193 "Про затвердження Порядку передачі аркушів про пакування вантажним відділом м/п "Мукачево" та вантажно-пасажирським відділом м/п "Чоп-залізничний" Чопської митниці до Закарпатського обласного управління "Закарпаттяекокомресурси"
--------------
Про надіслання постанови Правління НБУ від 16.04.2003 N 151
--------------
Про зміни в грошовому обігу Англії
--------------
Про Колегію обласної державної адміністрації
--------------
Щодо розрахунку плати за перевезення щебеню
--------------
Про відзначення державними нагородами України представників міста Санкт- Петербурга, Російська Федерація
--------------
Про відзначення державними нагородами України наукових працівників
--------------
Про призначення С. Лазаренка заступником Голови Фонду державного майна України
--------------
Щодо прав державних інспекторів з пожежного нагляду
--------------
Про надання роз"яснення щодо заповнення типових форм N КБ-2в"
--------------
Про комісію з питань мовної політики при обласній державній адміністрації
--------------
Щодо поставки продукції за виробничою кооперацією в рамках Угоди від 18.11.93 р.
--------------
Про окремі питання застосування податкового законодавства
--------------
Про надання роз"яснення щодо складання форми N КБ-2в"
--------------
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
--------------
Щодо порядку відрахування частини прибутку державними некорпоратизованими, казенними підприємствами та їх об"єднаннями"
--------------
Про виконання Указу Президента України від 5 листопада 1996 року N 1035/96
--------------
Про дії, що мали місце 14 травня 2003 року у Київському слідчому ізоляторі
--------------
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 липня 2002 р. N 938
--------------
Про внесення зміни у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2000 р. N 403
--------------
Про прийняття за основу проекту Закону України про порядок обрання на посаду та звільнення з посади професійного судді Верховною Радою України
--------------
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про попереднє ув"язнення" та до Кримінально- процесуального кодексу України"
--------------
Про прийняття за основу проекту Закону України про реконструкцію та експлуатацію на платній основі автомобільної дороги Київ - Одеса на ділянці від Жашкова до Червонознам"янки"
--------------
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання діяльності в аграрному секторі економіки
--------------
Про прийняття за основу доопрацьованого проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про статус суддів" (щодо забезпечення умов для здійснення правосуддя)"
--------------
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" та деяких інших законів з питань оподаткування"
--------------
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності"
--------------
Щодо стану та перспективи депресивних регіонів, міст та селищ України
--------------
Про Рекомендації парламентських слухань про стан підготовки до вступу України до Світової організації торгівлі
--------------
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до законодавчих актів України у зв"язку з прийняттям Закону України "Про боротьбу з тероризмом"
--------------
Про прийняття за основу проекту Постанови Верховної Ради України про утворення спільної парламентсько-урядової комісії з комплексного дослідження і узагальнення досвіду функціонування спеціальних (вільних) економічних зон та територій пріоритетного р...
--------------
Про прийняття за основу проекту Постанови Верховної Ради України про спільну парламентсько-урядову комісію з комплексного дослідження і узагальнення досвіду функціонування спеціальних (вільних) економічних зон та територій пріоритетного розвитку із с...
--------------
Про внесення змін до Програми використання відходів виробництва і споживання на період до 2005 року
--------------
Про обрання суддів
--------------
Про Рекомендації парламентських слухань "Фінанси і банківська діяльність: сучасний стан та перспективи розвитку"
--------------
Про інформацію Кабінету Міністрів України про дотримання органами виконавчої влади вимог законодавства при проведенні комплексу весняно- польових робіт та заходи по забезпеченню виконання законодавства при підготовці до збирання врожаю 2003 року та й...
--------------
Про схвалення та подання на ратифікацію Верховною Радою України Конвенції між Кабінетом Міністрів України і Урядом Алжирської Народної Демократичної Республіки про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження податкових ухилень
--------------
Щодо відшкодування процентів, нарахованих на суму бюджетної заборгованості з ПДВ
--------------
Про виділення коштів для проведення першочергових аварійно-відбудовних робіт на території та спорудах Національного Києво-Печерського історико- культурного заповідника
--------------
Про заходи щодо створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного кадастр
--------------
Про утворення державного підприємства "Агентство з реструктуризації заборгованості підприємств агропромислового комплексу"
--------------
Про утворення Центру європейського та порівняльного права
--------------
Про внесення зміни у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. N 1548
--------------
Про проведення підприємствами паливно-енергетичного комплексу розрахунків з бюджетом та відшкодування податку на додану вартість підприємствам - експортерам електричної енергії
--------------
Про доповнення переліку та обсягів матеріалів, устаткування і комплектуючого обладнання, що використовуються для будівництва суден підприємствами суднобудівної промисловості, визначеними відповідно до статті 1 Закону України "Про заходи щодо державно..."
--------------
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2002 р. N 381
--------------
Про склад Української частини Спільного комітету "Уряд/ЮНІДО"
--------------
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про судоустрій України"
--------------
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про судоустрій України" (щодо повноважень вищого спеціалізованого суду"
--------------
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до статті 7 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"
--------------
Про внесення змін у додаток 6 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288
--------------
Про здійснення попередньої оплати робіт (послуг), пов'язаних з організацією та проведенням міжнародних заходів у галузі туризму
--------------
Про затвердження Положення про Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні
--------------
Про затвердження Порядку утилізації військового майна Збройних Сил
--------------
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
--------------
Про прийняття-передачу відомчого житлового будинку та зовнішніх інженерних мереж Філії "Київське підприємство" ВАТ "Свемон-Центр"
--------------
Про уповноваження С. Станік на підписання Європейської конвенції про громадянство
--------------
Про призначення О. Клюя головою Сакської районної державної адміністрації Автономної Республіки Крим
--------------
Про призначення А. Кангієва головою Білогірської районної державної адміністрації Автономної Республіки Крим
--------------
Про звільнення М. Павленка з посади голови Сакської районної державної адміністрації Автономної Республіки Крим
--------------
Про звільнення М. Шевельова з посади голови Білогірської районної державної адміністрації Автономної Республіки Крим
--------------
Про офіційний курс гривні до іноземних валют
--------------
Про розбудову міжнародного транспортного коридору N 9
--------------
Про затвердження плану заходів щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією на 2003 рік
--------------
Про зміну складу Міжвідомчої комісії з питань заміни системи пільг на адресну грошову допомогу населенню
--------------
Про встановлення тарифів на ритуальні послуги
--------------
Про віднесення посад працівників апарату Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України до відповідних категорій посад державних службовців
--------------
Перелік бланків звітності за травень 2003 року
--------------
Про затвердження персонального складу команди учасників очного туру олімпіади з питань сталого розвитку "Глобальна рівновага"
--------------
Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів
--------------
Про направлення на повторне друге читання проекту Закону України про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України
--------------
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін та доповнень до Закону України "Про пенсійне забезпечення"
--------------
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"
--------------
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість"
--------------
Про прийняття за основу проекту Закону України про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст
--------------
Про Рекомендації учасників парламентських слухань "17 річниця Чорнобильської катастрофи. Досвід подолання"
--------------
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України
--------------
Про затвердження Плану заходів стосовно поліпшення проведення державної політики щодо запобігання банкрутству, забезпечення умов реалізації процедур відновлення платоспроможності боржників або визнання їх банкрутами
--------------
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін та доповнень до деяких законів України
--------------
Про направлення на повторне друге читання проекту Закону України про третейські суди (арбітраж)
--------------
Про прийняття за основу проекту Закону України про державні цільові програми
--------------
Про відзначення 85-річчя від дня народження В.О. Сухомлинського
--------------
Про звільнення суддів
--------------
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо порушення правил і норм ядерної та радіаційної безпеки)
--------------
Про Звернення до Українського народу учасників спеціального засідання Верховної Ради України 14 травня 2003 року щодо вшанування пам"яті жертв голодомору 1932-1933 років"
--------------
Про направлення на повторне друге читання проекту Закону України про порядок організації і проведення мирних масових заходів та акцій в Україні
--------------
Про щорічну доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні
--------------
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування
--------------
Про перенесення парламентських слухань на тему "Про проблему бездомних громадян та безпритульних дітей і шляхи її подолання"
--------------
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення
--------------
Про ратифікацію Шостого протоколу до Генеральної угоди про привілеї та імунітети Ради Європи
--------------
Про внесення змін до деяких законів України у зв"язку з прийняттям Закону України "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання"
--------------
Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства в галузі державного експортного контролю
--------------
Про направлення на повторне перше читання проекту Закону України про державну землевпорядну експертизу
--------------
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України
--------------
Про прийняття за основу проекту Закону України про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк
--------------
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі"
--------------
Про віднесення міста Чоп Ужгородського району Закарпатської області до категорії міст обласного значення
--------------
Про відновлення селу Міжгір"я Перемишлянського району Львівської області колишнього найменування"
--------------
Про присвоєння найменування населеному пункту Золотоніського району Черкаської області
--------------
Про присвоєння найменування населеному пункту Прилуцького району Чернігівської області
--------------
Про перейменування міста Слов"яногірська Слов"янської міськради Донецької області"
--------------
Про зміну меж міста Герца Герцаївського району Чернівецької області
--------------
Про прийняття за основу проекту Закону України про захист персональних даних
--------------
Про зміну меж Вінницького і Жмеринського районів Вінницької області
--------------
Про прийняття за основу проекту Закону України про екологічний аудит
--------------
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 27 серпня 1997 р. N 933
--------------
Про внесення змін у додатки 3, 6 і 10 до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. N 1939
--------------
Про схвалення і подання на ратифікацію Верховною Радою України Торговельної Угоди між Урядом України та Урядом Ісламської Республіки Іран
--------------
Про затвердження Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Азербайджанської Республіки про співробітництво в галузі конкурентної політики
--------------
Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 березня 2000 р. N 126
--------------
Про нагородження Левандовського Ю.Я. Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
--------------
Про виділення коштів для проведення невідкладних аварійно-відбудовних робіт на мосту та водоскидній споруді на р. Хвоса у м. Хмільнику
--------------
Про затвердження Договору між Урядом України та Урядом Грузії про співробітництво в галузі конкурентної політики
--------------
Про погашення кредиторської заборгованості з відшкодування витрат, пов"язаних з проведенням невідкладних аварійно-відбудовних робіт у будинку по вул. Липській, 16а, у м. Києві"
--------------
Про внесення змін до Типового договору (контракту) на реалізацію інвестиційного проекту на території пріоритетного розвитку, в спеціальній (вільній) економічній зоні
--------------
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 р. N 1156
--------------
Про нагородження Добжанського В.Б. Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
--------------
Про затвердження типових положень про управління (відділ) з питань туризму і курортів обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації та про відділ з питань туризму і курортів районної, районної у мм. Києві та Севастополі держ...
--------------
Про нагородження Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
--------------
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 26 січня 1998 р. N 86
--------------
Про нагородження Луценка В.М. Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
--------------
Про нагородження Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
--------------
Про нагородження Перадзе Т.З. Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
--------------
Про нагородження Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
--------------
Про затвердження Угоди про співробітництво сфері інтелектуальної власності між Кабінетом Міністрів України і Урядом Китайської Народної Республіки
--------------
Про нагородження трудового колективу державного акціонерного товариства "Первомайське шахтопрохідницьке управління по бурінню стовбурів і свердловин" Почесною грамотою Кабінету Міністрів України"
--------------
Про нагородження Ярошенко Г.В. Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
--------------
Про порядок вивезення за межі митної території України громадянами дорогоцінних металів (за винятком банківських металів, пам"ятних та ювілейних монет України із дорогоцінних металів), дорогоцінного каміння та виробів з них, а також культурних ціннос..."
--------------

| Головна сторінка |

 

інший список документів наступний список правових актів