Законодавство 2003 року

| зміст |
Сторінка 52

Про внесення змін до Закону України "Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх"
--------------
Про ратифікацію Факультативного протоколу до Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії
--------------
Про прийняття зміни до Конвенції про права дитини
--------------
Про ратифікацію Рішення Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав про Міждержавну програму створення мережі інформаційно-маркетингових центрів для просування товарів і послуг на національні ринки держав - учасниць Співдружності Незалежних Держ...
--------------
Угода про співробітництво між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Угорської Республіки
--------------
Угода про співробітництво між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Угорської Республіки
--------------
Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України
--------------
Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Індія про сприяння та взаємний захист інвестицій
--------------
Про прийняття за основу проекту Закону України про захист прав покупців сільськогосподарських машин
--------------
Про проект Закону України про внесення змін до деяких законів України
--------------
Про прийняття за основу проекту Закону України про фермерське господарство
--------------
Про стягнення податку
--------------
Про концепцію Програми реформування водопровідно-каналізаційного господарства Луганської області в ринкових умовах господарювання на період 2003-2005 рр. та перспективу до 2010 року
--------------
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за вчинення насильства в сім"ї або невиконання захисного припису"
--------------
Про звіт Міністра палива та енергетики України Єрмілова С.Ф. щодо соціально-економічних наслідків запроваджуваної Міністерством палива та енергетики України реорганізації вугільної промисловості
--------------
Про переоформлення ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів
--------------
Про видачу копії ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів
--------------
Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів
--------------
Про проекти законів України про внесення змін до Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
--------------
Про перевезення українських громадян, які закінчили лікування в Республіці Куба
--------------
Про внесення змін до деяких законів України
--------------
Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності у сфері цивільної оборони та захисту населення і території від надзвичайних ситуацій
--------------
Про внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
--------------
Про внесення змін до Закону України "Про фіксований сільськогосподарський податок"
--------------
Про затвердження тарифів за надання послуг населенню комунальним підприємством Київський міський Центр "Тварини в місті"
--------------
Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України
--------------
Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Мельничука В.В.
--------------
Про внесення змін до Закону України "Про плату за землю"
--------------
Про внесення зміни до статті 69 Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік"
--------------
Про направлення на повторне перше читання проекту Закону України про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення захисту населення від шумових впливів
--------------
Про реєстрацію колективного трудового спору між найманими працівниками відкритого акціонерного товариства "Маківський цукровий завод" села Маків Дунаєвецького району Хмельницької області та правлінням відкритого акціонерного товариства "Маківський цу..."
--------------
Про обрання суддів
--------------
Про Інструкцію про порядок прийняття, переведення, звільнення та обліку кадрів на підприємствах, в організаціях, установах споживчої кооперації України
--------------
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення зміни до Кримінально-процесуального кодексу України
--------------
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про участь України в міжнародних миротворчих операціях"
--------------
Про інформацію Кабінету Міністрів України про стан виконання Закону України "Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2003 рік"
--------------
Про прийняття за основу проекту Закону України про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень
--------------
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до статті 64 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" (щодо Червоної книги України)"
--------------
Про призначення Савченка О.Я. радником Прем'єр-міністра України"
--------------
Про призначення Щелкунова В.І. радником Прем'єр-міністра України"
--------------
Про проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність" (щодо правового статусу спостережної ради)"
--------------
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України
--------------
Про затвердження рішення Ради ринку від 27.03.2003
--------------
Про прийняття за основу проекту Закону України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності
--------------
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про оренду землі"
--------------
Про затвердження тарифів для генеруючих компаній ТЕС на березень 2003 р.
--------------
Про звільнення суддів
--------------
Про проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про Національний банк України"
--------------
Про передачу Київському міському громадському формуванню з охорони громадського порядку і державного кордону та його структурним підрозділам приміщень, майна, обладнання та засобів зв'язку, які знаходились у користуванні добровільних народних дружин
--------------
Про анулювання ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: діяльності по випуску та обігу цінних паперів
--------------
Про призначення Гончарука Л.М. заступником голови Української державної корпорації промисловості будівельних матеріалів
--------------
Про переоформлення ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів
--------------
Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Спеціального Адміністративного Району Гонконг Китайської Народної Республіки про морський транспорт
--------------
Щодо анулювання ліцензії, виданої ЗАТ "ТОПАЗ"
--------------
Щодо переоформлення ліцензії, виданої АТЗТ "ВЕГА"
--------------
Щодо ліцензування операцій з відходами як вторинною сировиною
--------------
Щодо анулювання ліцензії, виданої ТОВ "ТЕКОМ Трейд"
--------------
Про видачу ліцензій на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу за нерегульованим тарифом
--------------
Щодо розрахунку орендної плати комунального майна
--------------
Угода між Україною та Гонконгом, Спеціальним Адміністративним Районом Китайської Народної Республіки, про взаємну правову допомогу у кримінальних справах
--------------
Про затвердження Методичних рекомендацій щодо проведення аудиту ефективності виконання бюджетної програми
--------------
Про утворення Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров"я України"
--------------
Про удосконалення порядку розподілу та використання коштів одновідсоткового збору на розвиток виноградарства, будівництва і хмелярства
--------------
Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів
--------------
Щодо Переліку підприємств залізничного транспорту України, які мають право користуватись службовим тарифом, станом на 01.04.2003 р.
--------------
Про звіт ТОВ "Телевізійна компанія "Приват-ТБ Дніпро", м. Дніпропетровськ, ліцензії НР N 0022 від 26.06.2001 р. та НР N 0390"
--------------
Про нагородження Почесною грамотою Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення
--------------
Про кандидатуру до складу Міжвідомчої ради з питань кінематографії
--------------
Про зміну граничної чисельності місцевих фінансових органів
--------------
Про створення робочої групи по розробці нормативно-правових актів згідно із Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження ліцензування певних видів господарської діяльності у племінній справі в тваринництві"
--------------
Про анулювання ліцензій, виданих Приватній фірмі "ГАММА-55", ТОВ - багатогалузевій фірмі "СТРОМА", АТ "ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТІД", ЗАТ виробничо-дослідному об"єднанню "РЕГІОН"
--------------
Про продовження терміну дії ліцензії на постачання електричної енергії за регульованим тарифом, виданої ДП МО України "102 ПЕМ"
--------------
Щодо списання податкової заборгованості
--------------
Про правомірність дій посадових осіб державної виконавчої служби
--------------
Угода про співробітництво між Радою з питань розвитку та торгівлі (РПРТ) САР Сянган та Українським Союзом промисловців і підприємців
--------------
Про зміну назви ДП "Морська державна адміністрація Дніпро-Бузького морського порту"
--------------
Про здійснення контролю за додержанням вимог законодавства у сфері перевезення небезпечних вантажів
--------------
Про скасування наказу Міністерства фінансів України від 24.12.02 N 1072
--------------
Про створення Державного підприємства "Інноваційний центр" (ДП "ІЦ")"
--------------
Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов"язаної з промисловим виловом риби на промислових ділянках рибогосподарських водойм, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств"
--------------
Про внесення доповнень до Класифікатора способів розрахунку, затвердженого наказом Держмитслужби від 09.07.97 N 307
--------------
Щодо ліцензування діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами
--------------
Про врегулювання питання стосовно визначення поняття "оптова ціна виробника"
--------------
Про порядок заповнення окремих граф форм N 7кд та 7км "Звіт про заборгованість бюджетних установ"
--------------
Про порядок подання інформації про надходження у натуральній формі
--------------
Про внесення змін і доповнень до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21.02.2003 N 121
--------------
Про виділення асигнувань
--------------
Про порядок забезпечення господарського комплексу і населення області природним газом
--------------
Про встановлення лімітів споживання енергоносіїв
--------------
Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 16.10.2000 N 552 "Про щорічне проведення в області Всеукраїнської благодійної акції "Милосердя"
--------------
Щодо процентної ставки за кредитами "овернайт"
--------------
Про затвердження переліку військових частин, підрозділів і установ, особовому складу яких вислуга років на пенсію зараховується на пільгових умовах
--------------
Щодо необхідності отримання технічних умов
--------------
Щодо розрахунків за обсяги аварійної броні електропостачання
--------------
Щодо розгляду скарги Ковтун А.О.
--------------
Згідно з пунктом 3 постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 2002 р. N 749 "Про виконання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо Усами бен Ладена, організації "Ель-Кайда" та руху "Талібан" (Афганістан)"
--------------
Щодо розроблення порядку та типової форми договору про щомісячне погашення населенням реструктуризованої заборгованості з квартирної плати, плати за комунальні послуги, газ і електроенергію
--------------
Про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків- резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях
--------------
Щодо розпорядження ДМК РФ від 07.02.03 N 57-р
--------------
Про проблемні питання проведення експертизи
--------------
Про відомчу статистичну звітність із сплати поточної плати за ліцензії на здійснення підприємницької діяльності в електроенергетиці
--------------
Про зупинення дії ліцензії на постачання електричної енергії за регульованим тарифом, виданої ДП МО України "102 ПЕМ"
--------------
Про тариф на відпуск електричної енергії для ВАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання ім. М.В. Фрунзе"
--------------
Про накладення штрафу за порушення законодавства про електроенергетику та ліцензійних умов на ВАТ "Сумиобленерго"
--------------
Про усунення порушень ліцензійних умов на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електроенергії за нерегульованим тарифом Товариством з обмеженою відповідальністю "Енергозабезпечення"
--------------
Про відмову у видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу за нерегульованим тарифом ВАТ "Закарпатгаз"
--------------
Про усунення порушення Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності (ліцензійних умов) з постачання природного газу за нерегульованим тарифом Акціонерним товариством закритого типу "1-й Донецький авторемонтний завод"
--------------
Про усунення порушення Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності (ліцензійних умов) з постачання природного газу за нерегульованим тарифом Товариством з обмеженою відповідальністю "Агро- Імпекс"
--------------
Про усунення порушення Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності (ліцензійних умов) з постачання природного газу за нерегульованим тарифом Товариством з обмеженою відповідальністю "Укрпромгаз"
--------------
Про анулювання ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання природного газу за нерегульованим тарифом, виданої Товариству з обмеженою відповідальністю фірмі "Укрдержкомп"
--------------
Про дотримання законодавства України та ліцензійних вимог телерадіокомпаніями АТЗТ "Українська незалежна ТВ-корпорація", м. Київ, ліцензія НР N 0610; "Студія "1+1" у формі ТОВ, м. Київ, ліцензія НР N 0550; ТОВ "Міжнародна комерційна телерадіокомпанія..."
--------------
Щодо заборони реалізації (торгівлі), зберігання та застосування лікарського засобу Лазолван, сироп по 100 мл серії 244626
--------------
Про рішення щодо скарги суб"єкта підприємницької діяльності Юрієвої І.В."
--------------
Про розгляд листа щодо визначення тривалості щорічних відпусток та грошової компенсації за частину відпустки
--------------
Про реєстрацію колективного трудового спору між найманими працівниками Вольновського виробничого управління житлово-комунального господарства селища Вільне Джанкойського району Автономної Республіки Крим та начальником Вольновського виробничого управ...
--------------
Про призупинення реєстрації колективного трудового спору між найманими працівниками відкритого акціонерного товариства "Серп і молот" міста Харкова та адміністрацією відкритого акціонерного товариства "Серп і молот" міста Харкова у зв"язку з проведен..."
--------------
Про реєстрацію колективного трудового спору між найманими працівниками цеху товарів народного споживання відкритого акціонерного товариства "Дергачівський завод турбокомпресорів" міста Дергачі Харківської області та адміністрацією відкритого акціонерного"
--------------
Про призначення Зрібняка А.Л. радником Прем'єр-міністра України"
--------------
Про офіційний курс гривні до іноземних валют
--------------
Інформація про неякісні лікарські засоби
--------------
Про доповнення до переліків спеціалізованих організацій з виконання робіт, пов"язаних з обстеженням і паспортизацією об"єктів, та з проектування підсилення і відбудови конструкцій та основ будинків і споруд"
--------------
Щодо застосування спеціальної санкції
--------------
Про митне оформлення міжнародних поштових відправлень
--------------
Про реєстрацію колективного трудового спору між найманими працівниками відкритого акціонерного товариства "Завод "Нева" міста Хмельницького та адміністрацією відкритого акціонерного товариства "Завод "Нева" міста Хмельницького"
--------------
Щодо переобліку в Центральній енергетичній митниці
--------------
Щодо переліку уповноважених банків
--------------
Про затвердження Примірного положення про відділ (управління) освіти виконавчого комітету міської ради
--------------
Щодо заборони реалізації (торгівлі), зберігання та застосування лікарського засобу Трихопол, таблетки 250 мг N 20 серії С-2360901
--------------
Щодо заборони реалізації (торгівлі), зберігання та застосування серій лікарського засобу Ново-ПаситR
--------------
Про результати перевірки використання коштів резервного фонду Державного бюджету України у 2002 році
--------------
Про затвердження Положення про роботу із засобами обчислювальної техніки та про доступ до інформаційних ресурсів Міністерства фінансів України
--------------
Про обмеження в засобах розрахунків підприємств - платників єдиного податку
--------------
Про затвердження рішення Ліцензійної комісії МОЗ України
--------------
Про утворення спеціальної комісії для розгляду пропозицій щодо кадрового резерву на посади, призначення на які здійснюють органи вищого рівня
--------------
Щодо процентної ставки за кредитами "овернайт"
--------------
Про зняття з реєстрації колективного трудового спору між найманими працівниками комунального підприємства "Лісове" міста Чигирина Черкаської області та Чигиринською міською радою Черкаської області"
--------------
Про офіційний курс гривні до іноземних валют
--------------
Про реєстрацію колективного трудового спору між працівниками групи метеорологічних спостережень та інформації і групи технічного обслуговування "Авіаметеорологічної станції Рівне" Рівненського обласного центру з гідрометеорології та Міністерством Укр..."
--------------
Про проведення парламентських слухань "Реформа політичної системи в Україні: мета та концептуальні засади конституційних змін"
--------------
Про затвердження Програми розвитку спиртової, лікеро-горілчаної та виноробної галузей на 2003-2007 роки
--------------
Про нагородження Ямкового І.О. Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
--------------
Про присвоєння Становських В.Л. четвертого рангу державного службовця
--------------
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 липня 1999 р. N 1185
--------------
Про збільшення розміру стипендіального забезпечення студентів вищих навчальних закладів
--------------
Про внесення змін до постанов НКРЕ
--------------
Про утворення робочої групи Київської обласної державної адміністрації з узагальнення пропозицій і зауважень, висловлених під час всенародного обговорення проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції України"
--------------
Про відзначення 200-ліття поселення перших німецьких переселенців на території Одеської області
--------------
Щодо договору про збереження засобів обліку
--------------
Щодо порядку надання квартальної фінансової звітності
--------------
Про контроль за переміщенням через митний кордон України готівкової валюти іноземних банків
--------------
Про зняття з контролю постанов і рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим
--------------
Про проект порядку денного засідань Верховної Ради Автономної Республіки Крим на пленарний тиждень 16 - 18 квітня 2003 року
--------------
Про внесення доповнень до порядку денного третьої сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим
--------------
Щодо визначення коду транспортного засобу при транзитному перевезенні товарів контрейлерними поїздами
--------------
Про затвердження індикативних цін на деякі товари хімічної промисловості, що експортуються з України у другій половині березня 2003 року
--------------
Про видачу ліцензій на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу
--------------
Про затвердження Порядку проведення оцінки фінансового стану бенефіціара та визначення виду забезпечення для обслуговування та погашення позики, наданої за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій
--------------
Про видачу свідоцтв про визнання підприємства декларантом
--------------
Про затвердження складу Постійного тендерного комітету МОЗ України та Положення про Постійний тендерний комітет МОЗ України
--------------
Про включення ВАТ "Агропромислова фірма "Таврія" до Переліку підприємств - резидентів України, під час провадження якими зовнішньоекономічної діяльності застосовується режим сприяння"
--------------
Про скасування наказів
--------------
Про порядок організації роботи по реалізації Плану заходів щодо ліквідації збитковості підприємств
--------------
Про скасування спеціальних санкцій, що застосовані до суб"єктів зовнішньоекономічної діяльності України"
--------------
Роздрібні тарифи на електричну енергію для споживачів (крім населення) на квітень 2003 року
--------------
Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів
--------------
Про внесення змін до наказу від 19.03.2003 N 212
--------------
Про видачу свідоцтв про визнання підприємства декларантом
--------------
Про видачу ліцензій на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу
--------------
Про хід виконання Програми розвитку вітчизняного виробництва нових високоефективних коагулянтів і флокулянтів та технологій їх впровадження, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.99 N 2232
--------------
Про стан ліфтового господарства у житловому фонді України
--------------
Про хід виконання пілотних проектів з водо-, теплопостачання міст Хмельницького та Луцька
--------------
Процедура запиту цінових пропозицій
--------------
Про рішення щодо скарги суб"єкта підприємницької діяльності Калініченко П.Є."
--------------
Про заходи щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні
--------------
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб"єктів господарської діяльності "MTN INDUSTRY LLC" (США) та "DELLEX LLC" (США)"
--------------
Про організацію Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів
--------------
На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 25.03.2003 N 18729
--------------
Щодо заборони реалізації (торгівлі), зберігання та застосування лікарського засобу Трихопол, таблетки 250 мг серії 461200
--------------
Про затвердження тарифів на послуги Приморського комунального підприємства технічної інвентаризації
--------------
Про виконання рекомендації колегії облдержадміністрації від 4 березня 2003 року N 1/3 "Про стан розрахунків за енергоносії споживачами області за підсумками двох місяців 2003 року"
--------------
Щодо Методичних рекомендацій з трансформації фінансової звітності українських підприємств у фінансову звітність за МСБО
--------------
Про затвердження змін до Положення про вимоги до стандартної (типової) форми виготовлення вексельних бланків, затвердженого рішенням Комісії від 22.11.2001 N 338
--------------
Про утворення регіональної Міжвідомчої ради з питань ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів
--------------
Про утворення регіональної міжвідомчої комісії з розгляду питань заміни системи пільг на адресну грошову допомогу населенню
--------------
Про проведення обласного огляду-конкурсу з питань охорони праці
--------------
Про продовження терміну дії та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 березня 2001 р. N 256
--------------
Про внесення змін до Порядку надання звітів про виплачені доходи, утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидентів
--------------
Про порядок зарахування коштів до державного бюджету у рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва
--------------
Про визнання недійсними окремих норм Положення
--------------
Про визнання недійсним рішення
--------------
Щодо продовження дії постанови НКРЕ від 29 березня 2002 р. N 318
--------------
Щодо затвердження Звіту про діяльність НКРЕ у 2002 році
--------------
Про нагородження Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
--------------
Про нагородження Роджера Макмеріна Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
--------------
Про нагородження Приступи В.С. і Цуцман В.О. Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
--------------
Про передачу Укрзалізниці повноважень з управління державними корпоративними правами відкритих акціонерних товариств
--------------
Про затвердження нового складу Головної редакційної колегії науково- документальної серії книг "Реабілітовані історією"
--------------
Про нагородження трудового колективу закритого акціонерного товариства з іноземними інвестиціями "Строймак Кнауф" Почесною грамотою Кабінету Міністрів України"
--------------
Про подання допомоги сільськогосподарським товаровиробникам, які постраждали внаслідок несприятливих погодних умов зимівлі озимих зернових культур у 2003 році
--------------
Про нагородження Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
--------------
Про нагородження Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
--------------
Про нагородження Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
--------------
Про нагородження Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
--------------
Про нагородження Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
--------------
Про нагородження Бабіча Г.І. Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
--------------
Про нагородження Гладиша К.К. Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
--------------
Про присвоєння Макаренку В.С. четвертого рангу державного службовця
--------------
Про присвоєння Самборській О.Я. четвертого рангу державного службовця
--------------
Про дострокове присвоєння Довгому В.О. третього рангу державного службовця
--------------
Про зміну складу наглядової ради Національного заповідника "Софія Київська"
--------------
Про нагородження Міюсова М.В. і Михайлова В.С. Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
--------------
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. N 490
--------------
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. N 1266
--------------
Про виділення коштів на придбання новітньої іноземної технології для створення уніфікованої телекомунікаційної системи диспетчерського контролю на вугледобувних підприємствах
--------------
Про підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про надання технічної допомоги в галузі охорони здоров"я України"
--------------
Про присвоєння рангів державним службовцям
--------------
Про нагородження Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
--------------
Про нагородження Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
--------------
Про нагородження Клімова Л.М. Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
--------------
Про нагородження Федоренка В.І. Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
--------------
Про затвердження складу наглядової ради Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого
--------------
Про застосування коефіцієнта до базового нормативу плати за користування надрами для видобування каменю будівельного
--------------
Про внесення змін до Порядку проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв"язку з порушенням термінів їх виплати"
--------------
Про забезпечення виплати у 2003 році разової грошової допомоги, передбаченої Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
--------------
Про реалізацію окремих положень і норм, передбачених статтями 25 і 34 Закону України "Про загальну середню освіту", статтями 18 і 22 Закону України "Про позашкільну освіту", статтею 16 Закону України "Про професійно-технічну освіту", статтею 30 Закон..."
--------------
Про перерахування коштів
--------------
Про внесення зміни до постанови НКРЕ від 10 січня 2003 р. N 20
--------------
Про реєстрацію народного депутата України Чечеля М.Й.
--------------
Про Тимчасове положення про порядок проведення засідань "круглого столу" у м. Вінниці щодо питань відання органу місцевого самоврядування"
--------------
Про Тимчасове положення про порядок реалізації права на місцеві ініціативи у м. Вінниці
--------------
Про Положення про порядок підготовки регуляторних актів Вінницької міської ради та її виконавчих органів у сфері підприємницької діяльності
--------------
Про Тимчасове положення про громадські слухання у м. Вінниці
--------------
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 р. N 1742
--------------
Про затвердження Порядку виконання Плану здійснення заходів на об'єкті "Укриття"
--------------
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р. N 1258
--------------
Про обласну програму підготовки та залучення молоді до державної служби
--------------
Про затвердження плану державних статистичних спостережень на 2003 рік
--------------
Про голову Ради з дизайну
--------------
Про затвердження Порядку надання пільг, компенсацій і гарантій працівникам бюджетних установ, військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу
--------------
Про затвердження Концепції перебудови системи державних субсидій, що надаються галузям національної економіки
--------------
Про передачу дочірнього підприємства "Кіровоградський завод з обробітку гібридної кукурудзи" ДП "Кіровоградський КХП N 2" із сфери управління Держкомрезерву до сфери управління Мінагрополітики"
--------------
Про внесення доповнень до постанови НКРЕ від 26.02.2003 N 159
--------------
Про розміщення Державної судової адміністрації
--------------
Про виконання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо Усами бен Ладена, організації "Ель-Кайда" та руху "Талібан" (Афганістан)"
--------------
Про передачу цілісного майнового комплексу Вінницької обласної комунальної рятувально-водолазної служби у державну власність
--------------
Про додаткові заходи щодо поліпшення взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
--------------
Про віднесення окремих посад працівників Апарату Ради національної безпеки і оборони України до другої категорії посад державних службовців
--------------
Про деякі заходи щодо запобігання порушенню строків виконання актів та доручень Президента України, рішень Кабінету Міністрів України, доручень Прем'єр-міністра України"
--------------
Про внесення змін у додаток до розпорядження голови облдержадміністрації від 12 вересня 2001 року N 310
--------------
Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 25.12.97 N 540
--------------
Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 19.11.96 N 490
--------------
Про офіційний курс гривні до іноземних валют
--------------
Про затвердження складу групи повноважних представників Сторони власників та уповноважених ними органів, які об'єдналися для ведення колективних переговорів з укладення Генеральної угоди на новий термін і здійснення контролю за її виконанням
--------------
Про затвердження складу комісії з приватизації ВАТ "Укртелеком"
--------------
Про будівництво прибудови до середньої загальноосвітньої школи N 162 по вул. Рахманінова, 47 (ж/м Новобіличі) у Святошинському районі
--------------
Про затвердження Інструкції про порядок вилучення та передання на зберігання до органів внутрішніх справ вилученої у порушників природоохоронного законодавства вогнепальної та іншої зброї і боєприпасів
--------------
Про затвердження форми декларації з податку на прибуток банку та Порядку її складання
--------------
Про затвердження форми декларації з податку на доходи (прибуток) страховика та Порядку її складання
--------------
Про затвердження Порядку оформлення нарядів на відпуск спирту, фракції головної етилового спирту та повернення спиртовмісних рідин
--------------
Про затвердження Порядку авансового фінансування потреб в електроенергії для покриття екологічної броні електропостачання підприємств, установ та організацій, об'єкти яких утримуються за рахунок коштів державного бюджету
--------------
Про складання і затвердження квартальних звітів і балансів на 2003 рік
--------------
Про затвердження Інструкції зі складання планів ліквідації аварій для кар"єрів (розрізів) та збагачувальних (брикетних) фабрик"
--------------
Про проведення Другого всеукраїнського конкурсу наукових робіт студентів з гендерної проблематики і Всеукраїнської науково-практичної конференції "Гендер: реалії та перспективи в українському суспільстві"
--------------
Про затвердження заходів щодо підтримки молоді на 2003 рік
--------------
Про відмову в реєстрації колективного трудового спору між найманими працівниками шахти "Північна" державного підприємства "Шахтоуправління "Сніжнеантрацит" міста Сніжне Донецької області та адміністрацією шахти "Північна" державного підприємства "Шах..."
--------------
Про підписання Програми державної підтримки продажу цивільної авіаційної техніки українського та російського виробництва підприємствам цивільної авіації Російської Федерації та України на 2003-2010 роки
--------------
Про внесення змін і доповнень до наказу Міністра оборони України від 16.07.2002 N 237
--------------
Про виробництво льону олійного в 2003 році
--------------
Про перевезення українських громадян, які закінчили лікування в Республіці Куба
--------------
Про оголошення розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 березня 2003 року N 149-р "Про реорганізацію Житомирського інженерно- технологічного інституту"
--------------
Про списання з бухгалтерського обліку кредиторської заборгованості, термін позовної давності якої минув
--------------
Про відновлення функціонування дитячого відділення Української алергологічної лікарні
--------------
Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів
--------------
Про відзначення 85-річчя від дня народження Олеся Гончара
--------------
Щодо вдосконалення нормотворчої діяльності Держбуду України
--------------
Щодо заборони реалізації (торгівлі), зберігання та застосування лікарського засобу Фарінгосельс, N 20 серії 008 11.2001 виробництва Індія
--------------
Про присвоєння Балакліївській середній загальноосвітній школі N 1 Смілянського району Черкаської області імені Євгенії Гуглі
--------------
Про заходи щодо набуття Україною статусу Консультативної сторони Договору про Антарктику 1959 року
--------------
Про план роботи обласної державної адміністрації на II квартал 2003 року
--------------
Про утворення Кримського державного агротехнологічного університету
--------------
Про митне оформлення колінчатого підіймача
--------------
Щодо порядку отримання довідки про стан матеріально-технічної бази суб"єкта господарської діяльності, наявність у нього нормативно- правових документів, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності, а також про рівень кваліфі..."
--------------
Про надіслання постанови Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. N 327
--------------
Щодо надання інформації
--------------
Щодо приймання довідок ф. N 8ДР
--------------
Щодо вступу до Загальноєвропейської мережі CONFIAD (Міжнародної конфедерації митних агентів)
--------------
Про проведення наради
--------------
Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Монголії про співробітництво в галузі оборони
--------------
Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Монголії про співробітництво в галузі карантину рослин
--------------
Угода між Українським національним інформаційним агентством і Національним інформаційним агентством Монголії про співробітництво в галузі обміну інформацією
--------------
Угода між Українським національним інформаційним агентством і Національним інформаційним агентством Монголії про співробітництво в галузі обміну інформацією
--------------
Угода про економічне та науково-технічне співробітництво між Міністерством аграрної політики України і Міністерством продовольства та сільського господарства Монголії в галузі продовольства та сільського господарства
--------------
Про надіслання витягу з постанови Правління НБУ
--------------
Щодо процентної ставки за кредитами "овернайт"
--------------
Про затвердження Порядку та розмірів плати за надання права доступу, користування та одержання інформації з інформаційного фонду Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів
--------------
Вісник Національної комісії регулювання електроенергетики України
--------------
Про повідомлення курсу гривні до іноземних валют
--------------
Про порушення процедури перегляду спеціальних заходів щодо імпорту в Україну плит, листів, плівок та платівок з поліуретану походженням з Республіки Білорусь, Литовської Республіки, Республіки Польща, Російської Федерації, Чеської Республіки та Угорс...
--------------
Щодо порядку встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют на вихідні та святкові дні
--------------
Щодо кадрових призначень Держмитслужби
--------------
Щодо надання довідкової інформації
--------------
Щодо укладення договорів
--------------
Щодо необхідності ліцензування діяльності
--------------
Про внесення змін до наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції від 16.08.2002 N 254
--------------
Щодо надання довідкової інформації
--------------
Про затвердження Інструкції з обслуговування аварійно-рятувальними службами масових вибухів на вугледобувних і гірничорудних підприємствах
--------------
Список ратифікацій Конвенції N 182 Міжнародної організації праці "Про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці"
--------------
Про нагородження Буравченкової С.Б. Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
--------------

| Головна сторінка |

 

інший список документів наступний список правових актів