Законодавство 2003 року

| зміст |
Сторінка 58

Про перевірку Науково-дослідного економічного інституту
--------------
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб"єктів зовнішньоекономічної діяльності України"
--------------
Про обласну комісію з безпеки дорожнього руху
--------------
Про затвердження штатного розпису Міністерства фінансів України
--------------
Про введення в обіг пам"ятних монет "Бокс"
--------------
Про введення в обіг пам"ятної монети "В"ячеслав Чорновіл"
--------------
Про наділення фондами Державного комплексного торговельного підприємства "Хрещатик"
--------------
Про обмін інформацією між Мінфіном і Держказначейством
--------------
Про внесення доповнень до порядку денного третьої сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим
--------------
Про зняття з контролю постанов і рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим і рішень її Президії
--------------
Про проект порядку денного засідань Верховної Ради Автономної Республіки Крим на пленарний тиждень 19 - 21 березня 2003 року
--------------
Про створення координаційної ради при обласній державній адміністрації з питань реалізації та контролю за виконанням заходів обласної міжгалузевої комплексної програми "Здоров"я нації" на 2002 - 2011 роки"
--------------
Про питання структури Міністерства фінансів України та розподіл функцій і процедур у центральному апараті Міністерства
--------------
Щодо спеціальних санкцій
--------------
Щодо призупинення та скасування дії спеціальної санкції
--------------
Про затвердження Положення про порядок організації та виконання дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення
--------------
Про надіслання наказів Міністерства фінансів України від 24 лютого 2003 року N 153 та N 154
--------------
Про нагородження трудових колективів підприємств вугільної промисловості Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
--------------
Про розміщення обладнання, переданого Урядом Китайської Народної Республіки згідно міждержавної угоди як гуманітарна допомога
--------------
Про погашення заборгованості за виконані у 2001-2002 роках на замовлення управлінь Міністерства науково-дослідні роботи
--------------
Про методи народної і нетрадиційної медицини, на які видаються спеціальні дозволи
--------------
Про скасування наказу МОЗ України від 25.10.2002 N 382
--------------
Про нагородження Зязюна І.А. Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
--------------
Про нагородження Бови Г.К. Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
--------------
Про внесення доповнень до тарифів на виконання договірних робіт по МДЦСМС
--------------
Про нагородження Почесною грамотою Національної служби посередництва і примирення
--------------
Про затвердження Порядку використання коштів Державного бюджету України на фінансування виробництва продукції хмелярства
--------------
Щодо питань видачі фізичним особам кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів
--------------
Про нагородження орденом "За заслуги"
--------------
Відомості про виконання внутрішньодержавних процедур за Конвенцією про стандарти демократичних виборів, виборчих прав та свобод в державах- учасницях Співдружності Незалежних Держав
--------------
Про затвердження нового складу Міжвідомчого центру з організації перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва та нового складу наглядової ради цього Центру
--------------
Перелік бланків фінансової, податкової та статистичної звітності за I квартал 2003 року
--------------
Про делегацію України для участі у переговорах з Європейським банком реконструкції та розвитку в рамках проекту "Програма розвитку комунальних підприємств України - місто Херсон"
--------------
Про затвердження нового складу Комісії з питань реалізації положень Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про взаємне визнання прав та регулювання відносин власності
--------------
Про голову Міжвідомчої комісії з питань розвитку транскордонного співробітництва та єврорегіонів
--------------
Про затвердження Комплексної програми розвитку аграрного ринку на 2003-2004 роки
--------------
Про затвердження Програми розвитку ринку середньо- і довгострокових державних боргових зобов"язань на 2003-2005 роки"
--------------
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. N 1939
--------------
Про внесення змін до Положення про порядок державного контролю за проведенням переговорів, пов"язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання"
--------------
Про затвердження комплексних заходів щодо освітнього, інформаційного та кадрового забезпечення підприємницької діяльності на 2003 рік
--------------
Про підсумки проведення III Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика
--------------
Про створення Міжвідомчої робочої групи по розробці проекту Концепції створення державної інтегрованої інформаційної системи забезпечення управління рухомими об"єктами (зв"язок, навігація, спостереження)"
--------------
Про затвердження Програми протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2003 рік
--------------
Про внесення змін до Порядку державного регулювання цін (тарифів) на продукцію виробничо-технічного призначення, товари народного споживання, роботи і послуги суб"єктів господарювання, що займають монопольне становище на ринках Полтавської області"
--------------
Про встановлення граничного рівня рентабельності на монтаж, технічне обслуговування та ремонт газових лічильників
--------------
Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 30 серпня 2001 року N 365
--------------
Вища освіта і наука - пріоритетні сфери розвитку суспільства у XXI столітті
--------------
Про затвердження нової редакції Статуту Інституту післядипломної освіти керівних працівників та спеціалістів водного транспорту України
--------------
Щодо підвищення тарифів на електроенергію для населення
--------------
Про реалізацію статті 57 Закону України "Про державний бюджет України на 2003 рік"
--------------
Щодо скасування дії спеціальної санкції
--------------
Щодо встановлення приладів диференційного (погодинного) обліку електричної енергії
--------------
Про відчуження авіаційної техніки ДП "Луга-ЗАНГ"
--------------
Про відкриття і перереєстрацію аспірантури і докторантури у вищих навчальних закладах і наукових установах
--------------
Про встановлення надбавки за знання та використання в роботі іноземної мов
--------------
Про удосконалення роботи Органів з сертифікації залізничного транспорту щодо продукції для потреб залізничного транспорту
--------------
Щодо процентної ставки за кредитами "овернайт"
--------------
Про затвердження форми Розрахунку сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою та Порядку його складання
--------------
Про укладення контракту з начальником Південно-Західної залізниці
--------------
Про скасування постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року N 46
--------------
Про затвердження індикативних цін на деякі товари хімічної промисловості, що експортуються з України у лютому 2003 року
--------------
Про розподіл капітальних вкладень і перелік об"єктів, що фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету у 2003 році по господарству обласної державної адміністрації"
--------------
Про надання дозволу на проведення зовнішньоекономічної операції в частині перерахування валютних коштів на адресу БПФ "Росинка" (Івано- Франківська область) з боку фірми "WILD-TRADE BT" (Угорщина) за контрактом N 4 від 10.11.2000 р."
--------------
Про внесення змін до деяких наказів Держмитслужби України
--------------
Про Заходи щодо реалізації завдань за підсумками Всеукраїнської наради з питань розвитку аграрного сектора
--------------
Про затвердження Методичних рекомендацій щодо передачі у приватну власність земельних ділянок для ведення фермерського господарства із земель державної власності на території області
--------------
Про підсумки роботи цивільної оборони Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції у 2002 році та основні завдання на 2003 рік
--------------
Про розподіл обов"язків з питань ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності"
--------------
Про підтвердження особами, уповноваженими на декларування, відповідності своїх знань
--------------
Про порушення виконавської дисципліни в апараті міністерства
--------------
Про передачу цирконію ДНВП "Цирконій" з галузевого резерву Мінпаливенерго"
--------------
Про скасування наказу Держмитслужби України від 27.01.03 N 48
--------------
Про офіційний курс гривні до іноземних валют
--------------
Про утворення експертної робочої групи з питань реалізації Плану заходів щодо виконання у 2002-2005 роках Комплексної програми утвердження України як транзитної держави у 2002-2010 роках
--------------
Про підтвердження особами, уповноваженими на декларування відповідності своїх знань
--------------
Про службові відрядження
--------------
Про внесення змін до наказу від 30.10.2001 N 1187 про видачу копії ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів
--------------
Про переоформлення ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів
--------------
Про визнання недійсною ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів
--------------
Про розгляд листа щодо можливості включення в тендерну пропозицію благодійного внеску
--------------
Про комісію облдержадміністрації з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною
--------------
Щодо нарахування амортизації на основні фонди 2 і 3 груп, виведені з експлуатації
--------------
Про переоформлення ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів
--------------
Про переоформлення ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів
--------------
Про роз"яснення Пленуму і президії Вищого арбітражного суду України та Вищого господарського суду України"
--------------
Про тариф на відпуск електричної енергії для ДАЕК "Дністрогідроенерго"
--------------
Вісник Національної комісії регулювання електроенергетики України
--------------
Про затвердження форми державного статистичного спостереження N 1-ЖКГ (зима)
--------------
Про тариф на відпуск електричної енергії для ДП "Харківська ТЕЦ-5"
--------------
Про стягнення збитків з органу ДВС (апеляція)
--------------
Про призначення Бабія Я.І. першим заступником голови правління Державної акціонерної компанії "Українське видавничо-поліграфічне об"єднання"
--------------
Про звільнення Азарова О.М. від обов"язків радника Прем'єр-міністра України"
--------------
Про внесення змін до постанови НКРЕ від 10.01.2003 N 20
--------------
Про перерахування коштів
--------------
Про внесення змін до постанови НКРЕ від 10.01.2003 N 20
--------------
Про затвердження Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територію України окремих видів товарів
--------------
Щодо надання допомоги з погашення заборгованості за виконані будівельні роботи на підставі рішення господарського суду
--------------
Про тариф на відпуск електричної енергії для ДАГК "Дніпрогідроенерго"
--------------
Щодо нарахування дивідендів відкритими акціонерними товариствами, в статутних фондах яких є державний пакет акцій
--------------
Про внесення змін до Класифікатора видів податків, зборів та інших бюджетних надходжень
--------------
Про забезпечення виконання Заходів Кабінету Міністрів України щодо підготовки та проведення в Україні у 2003 році Року людей з інвалідністю
--------------
Щодо службових відряджень
--------------
Про створення державного підприємства "Укрмедкурорт"
--------------
Про підсумки роботи господарських судів України за 2002 рік щодо виконання вимог Закону України "Про судоустрій України"
--------------
Про затвердження Положення про юридичний відділ апарату облдержадміністрації
--------------
Щодо курсу гривні до іноземних валют, встановленого Національним банком України на 28.02.2003 р., яким слід користуватися з 01.03.2003 р. в міжнародному і міждержавному сполученнях
--------------
Про проведення експерименту зі спрощеного митного контролю та митного оформлення транзитного бавовни-волокна в зоні митного контролю ЗАТ "Іллічівськзовніштранс"
--------------
Про Науково-консультативну раду при Вищому господарському суді України
--------------
Про комісію зі встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при облдержадміністрації
--------------
Про тариф на відпуск електричної енергії для малих ГЕС ВАТ "Сумиобленерго"
--------------
Про надіслання рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі
--------------
Про Координаційну раду з питань протидії контрабанді та захисту внутрішнього ринку
--------------
Про безкоштовний проїзд працівників особового складу Головного управління Міністерства внутрішніх справ України у м. Києві, співробітників - військовослужбовців управління Служби безпеки України у м. Києві та посадових осіб управління податкової мілі...
--------------
Стосовно деяких питань розробки Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу
--------------
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України щодо офіційного тлумачення положень статті 5 Закону України "Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та..."
--------------
Про дозвіл комунальному підприємству "Київжитлоспецексплуатація" на списання боргу по орендних платежах управлінню Державного казначейства у м.Києв"
--------------
Щодо призупинення та скасування дії спеціальної санкції
--------------
Про доведення Змін до Інструкції про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України
--------------
Щодо врегулювання взаємовідносин під час користування електричною енергією
--------------
Про створення Інституту генерального плану м.Києва
--------------
Про комісію з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при облдержадміністрації
--------------
Про Положення про надзвичайну протиепідемічну комісію при облдержадміністрації
--------------
Про ліцензування експортних поставок шкіряної сировини і відходів та брухту чорних металів до Литовської Республіки
--------------
Про затвердження Положення про преміювання працівників апарату обласної державної адміністрації
--------------
Про приватизацію земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд
--------------
Щодо річної декларації про доходи
--------------
Щодо оподаткування операцій фінансового лізингу
--------------
Про Контрольну комісію Чернівецької міської ради з питань приватизації
--------------
Про затвердження Положення про громадські слухання в місті Чернівці
--------------
Про розгляд листа щодо податкової застави
--------------
Щодо розрахунків оптової ринкової ціни в березні 2003 року
--------------
Про внесення змін до постанови НКРЕ від 19.11.2002 N 1265
--------------
Про призначення Задираки А.Л. заступником начальника Управління автоматизації діловодства Департаменту діловодства та моніторингу Секретаріату Кабінету Міністрів України, завідуючим сектором організаційно-технічного забезпечення роботи з документами ...
--------------
Про призначення Волощенка В.Б. заступником начальника Управління діловодства Департаменту діловодства та моніторингу Секретаріату Кабінету Міністрів України, завідуючим сектором попереднього розгляду службової кореспонденції цього Управління
--------------
Про затвердження Положення про Головне фінансове управління Київської міської державної адміністрації
--------------
Про нагородження Черемних В.М. Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
--------------
Про виготовлення плакатів з вітанням Президента України до Міжнародного жіночого дня
--------------
Щодо оподаткування операцій фінансового лізингу
--------------
Щодо списання дебіторської заборгованості у сфері ЗЕД
--------------
Про відповідальність громадян, винних в неподані або невчасному поданні декларацій про прибутки або включенні в декларації викривлених даних
--------------
Щодо можливості віднесення проектного інституту "Запоріжцивільпроект" до наукових установ"
--------------
Щодо гарантованого мінімуму добових витрат у відрядженнях за кордон
--------------
Щодо застосування індексу споживчих цін
--------------
Щодо відображення в податковому обліку курсових різниць по основній сумі фінансового кредиту в іноземній валюті
--------------
Щодо окремих питань з бухгалтерського обліку
--------------
Про роз'яснення окремих положень Закону України від 13.09.2001 N 2681-III
--------------
Про утворення судових палат у Вищому господарському суді України
--------------
Про зміни у складі Ліцензійної ради Мінтрансу
--------------
Про внесення змін до наказу МОЗ від 25.07.2001 р. N 306 "Про впорядкування організації направлення дітей на лікування до Республіки Куба"
--------------
Про внесення змін та доповнень до наказу Міністерства аграрної політики України від 26.12.2002 N 409 "Про розподіл лімітів на квоти спеціального використання водних живих ресурсів загальнодержавного значення в 2003 р."
--------------
Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 25.05.2000 N 189
--------------
Про підготовку та відзначення на Вінниччині 58-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні та проведення заходів, пов"язаних з 62-ю річницею початку Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 років та 60-ю річницею визволення України і Вінницької області від німецько-фашистських загарбників"
--------------
Про створення робочої групи з проведення заходів, присвячених 150-річчю Східної (Кримської) війни 1853 - 1855 років
--------------
Про внесення змін до рішення 7 сесії міської ради XXIV скликання від 26.12.2002 р. N 120 "Про місцеві податки і збори у м. Чернівці та відміну раніше прийнятих рішень"
--------------
Про скасування спеціальних санкцій, що застосовані до суб"єктів зовнішньоекономічної діяльності України"
--------------
Зміни та доповнення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги (за період з 30 січня 2003 р. по 26 лютого 2003 р.)
--------------
Реєстр аудиторів, які пройшли постійне обов"язкове удосконалення професійних знань за 2002 рік за програмами"
--------------
Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2002 рік
--------------
Про затвердження розпорядження міського голови від 30.01.2003 року N 35-р "Про затвердження заходів по переходу на казначейське обслуговування бюджету м. Чернівці"
--------------
Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок розрахунку плати за оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Чернівці
--------------
Про надання і вилучення земельних ділянок та припинення права користування землею
--------------
Про державну регуляторну політику у сфері підприємництва
--------------
Про проведення обласного туру Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді
--------------
Про передачу у користування нежилих примішень
--------------
Про утворення комісії з питань координації міжгалузевих відносин на ринку продукції тваринного походження у м. Києві
--------------
Щодо процентної ставки за кредитами "овернайт"
--------------
Про офіційний курс гривні до іноземних валют
--------------
Про затвердження рішення виконавчого комітету міської ради від 18.02.2003 року "Про передачу відділом з питань надходжень місцевих платежів функцій державної реєстрації суб"єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб ліцензійно-реєстраційній палаті Чернівецької міської ради" та внесення змін до положень цих відділів"
--------------
Про внесення змін в рішення 7 сесії XXIV скликання від 26.12.2002 р. N 137 "Про структуру виконавчих органів ради, загальну чисельність апарату ради та її виконавчих органів на 2003 рік"
--------------
Про створення комунального підприємства Київської міської ради "Редакція газети "Українська столиця"
--------------
Про скасування спеціальних санкцій, що застосовані до іноземних суб"єктів господарської діяльності"
--------------
Про підсумки IV етапу Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості в номінаціях "Література", "Історія України та державотворення"
--------------
Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва
--------------
Про нагородження Губенко І.Я. Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
--------------
Про нагородження нагрудним знаком "Почесний землевпорядник України" та Грамотою Держкомзему України до Дня землевпорядника"
--------------
Про підвищення ефективності співпраці з Верховною Радою України
--------------
Про нагородження Білоусової Л.І. Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
--------------
Про зняття обмежень на обсяги придбання облігацій
--------------
Про митне оформлення поїзда комбінованого транспорту "Вікінг"
--------------
Про відміну дії Тимчасового положення про порядок завершення будівництва і введення в експлуатацію житлових будинків, розпочатих будівництвом до введення в дію нових нормативів з енергозбереження
--------------
Щодо процентної ставки за кредитами "овернайт"
--------------
Щодо розрахунків за природний газ
--------------
Щодо оренди земельної ділянки
--------------
Про розгляд листа щодо порядку оподаткування суб"єкта підприємницької діяльності, який почав здійснювати інвестиційний проект на території пріоритетного розвитку до моменту набрання чинності Законом України від 24.12.2002 N 347-IV"
--------------
Про видачу ліцензії Національній акціонерній страховій компанії "ОРАНТА"
--------------
Про внесення змін та доповнень до постанови НКРЕ від 24.01.2003 N 61
--------------
Щодо роз'яснення окремих питань організації емісійно-касової роботи в територіальних управліннях НБУ
--------------
Щодо посилення контролю за тимчасово ввезеними товарами
--------------
Про видачу ліцензії Закритому акціонерному товариствові "Страхова компанія "Егіда"
--------------
Про видачу ліцензії Закритому акціонерному товариствові "Страхова компанія "ТАС-КАПІТАЛ"
--------------
Про видачу ліцензії Закритому акціонерному товариствові страховій компанії "Аура"
--------------
Про видачу ліцензії Страховій компанії "ЛЕММА" у формі акціонерного товариства закритого типу"
--------------
Про видачу ліцензій на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу за нерегульованим тарифом
--------------
Про усунення порушення Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності (ліцензійних умов) з постачання природного газу за нерегульованим тарифом ТОВ "Регіон-газ"
--------------
Про виключення Комерційного банку "АМАСКО" (м. Бердичів) з Державного реєстру банків"
--------------
Щодо тарифів на електроенергію, що споживається водонапірними баштами
--------------
Про затвердження Плану заходів щодо посилення контролю за в"їздом і перебуванням на території області іноземців та осіб без громадянства з держав походження незаконних мігрантів на 2003 рік"
--------------
Про відмову у видачі ліцензії Закритому акціонерному товариствові "Одеська регіональна страхова компанія"
--------------
Про видачу ліцензії Акціонерному товариству "Страхова компанія "Аванте"
--------------
Про переоформлення ліцензії Акціонерному страховому товариствові "Придніпров"я"
--------------
Про видачу ліцензії Закритому акціонерному товариствові "Страхова компанія "В. і П."
--------------
Про проект Методики відбору проб для визначення складу і властивостей стічних вод підприємств при їх скиді у системи каналізації населених пунктів України
--------------
Про засіб інтенсифікації біологічної очистки стічних вод, заснований на новітніх методах технології
--------------
Про державну реєстрацію лікарських засобів
--------------
Щодо неприйняття віруючими ідентифікаційних номерів
--------------
Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29.06.2000 р. N 374
--------------
Про видачу ліцензії Страховому акціонерному товариствові закритого типу "Фонд страхових гарантій"
--------------
Про голову української частини Міжурядової ради з питань українсько- литовського співробітництва
--------------
Щодо митного оформлення сільськогосподарської продукції
--------------
Про списання з бухгалтерського обліку кредиторської заборгованості, термін позовної давності якої минув
--------------
Про внесення змін до наказу Міністерства транспорту України від 05.03.2001 р. N 127
--------------
Про нагородження орденом князя Ярослава Мудрого
--------------
Про відзначення державними нагородами України працівників органів земельних ресурсів
--------------
Про перерахування коштів
--------------
Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
--------------
Про затвердження Положення про Державний реєстр заявок на сорти рослин
--------------
Про затвердження тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго"
--------------
Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з видобутку дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння
--------------
Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів
--------------
Про анулювання ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання природного газу за нерегульованим тарифом, виданої ТОВ "Укрсервіс"
--------------
Про продовження терміну реєстрації товару, що містить об"єкт інтелектуальної власності"
--------------
Зміни до Положення про примусове списання (стягнення) та договірне списання коштів в іноземній валюті з рахунків платників (крім банків) на території України
--------------
Про анулювання ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання природного газу за нерегульованим тарифом, виданої ТОВ "Інтертехресурс"
--------------
Про анулювання ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електроенергії за нерегульованим тарифом, виданої Закритому акціонерному товариству "Продуголь"
--------------
Щодо надіслання постанови Правління НБУ N 35
--------------
Щодо застосування (скасування) санкцій до суб"єктів зовнішньоекономічної діяльності України"
--------------
Про офіційний курс гривні до іноземних валют
--------------
Про затвердження Примірного положення про опорну кафедру і переліку опорних кафедр вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України
--------------
Про нагородження Грамотою Міністерства палива та енергетики України
--------------
Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів
--------------
Питання Державної ради з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України
--------------
Про Уповноваженого України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції
--------------
Про відзначення державними нагородами України працівників підприємств, установ та організацій
--------------
Про звільнення В. Стасюка з посади Державного секретаря Міністерства культури і мистецтв України
--------------
Про звільнення Г. Сидоренка з посади заступника Голови Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України
--------------
Про звільнення А. Воронкова з посади заступника Голови Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України
--------------
Про призначення В. Задирайка заступником Голови Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики
--------------
Про призначення С. Бауліна заступником генерального директора Національного космічного агентства України
--------------
Про затвердження спільних заходів щодо здійснення реєстрації прав на нерухоме майно
--------------
Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров"я України від 17.01.2003 N 17"
--------------
Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів
--------------
Про проведення Всеукраїнського тижня дитячої та юнацької книги 2003 року
--------------
Про усунення порушення Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності (ліцензійних умов) з постачання природного газу за нерегульованим тарифом ТОВ "Компанія "Енергоальянс"
--------------
Про призупинення дії спеціальної санкції, застосованої до ВАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" (Дніпропетровська область)"
--------------
Про перерахування коштів
--------------
Про списання основних засобів Одеської залізниці
--------------
Про затвердження переліку підприємств та організацій, що належать до сфери управління Мінтрансу станом на 01.01.2003 р.
--------------
Про алгоритм перерахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання
--------------
Про видачу ліцензій на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом ДДП "Державний Департамент по забезпеченню та контролю за використанням енергоресурсів в регіонах України", ВАТ "УКРТРАНСНАФТА"
--------------
Про внесення змін до постанов НКРЕ від 18.09.2002 N 1036, від 18.09.2002 N 1037
--------------
Про усунення порушень ліцензійних умов на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електроенергії за нерегульованим тарифом Товариством з обмеженою відповідальністю виробничим трестом "Будіндустрія"
--------------
Про переоформлення ліцензії Закритому акціонерному товариствові "Акціонерна страхова компанія з надання екстреної медичної допомоги іноземним громадянам"
--------------
Щодо проведення II Всеукраїнської науково-практичної конференції "Астрономічна освіта учнівської молоді"
--------------
Про усунення порушення Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності (ліцензійних умов) з постачання природного газу за нерегульованим тарифом ПВКФ "Енергоекопром"
--------------
Про призначення Корнієнка В.В. заступником начальника Управління науково-технічного та гуманітарного розвитку Департаменту координації здійснення соціальної, гуманітарної та регіональної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України, завідуючим се...
--------------
Про новий персональний склад Спільної координаційної ради з питань міжнародного економічного співробітництва Міністерства закордонних справ і Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
--------------
Щодо внесення змін до постанов НКРЕ від 27.11.2002 N 1313 та N 1314
--------------
Про внесення змін до постанови НКРЕ від 10.01.2003 N 20
--------------
Щодо продовження дії ліцензії, виданої ЗАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ-3"
--------------
Про анулювання ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання природного газу за нерегульованим тарифом, виданої ВАТ "Пивзавод "Іванівський"
--------------
Про віднесення посади директора Національного інституту стратегічних досліджень до першої категорії посад державних службовців
--------------
Про реєстрацію колективного трудового спору між найманим працівниками комунального підприємства "Лісове" міста Чигирина Черкаської області та Чигиринською міською радою Черкаської області"
--------------
Про затвердження державного стандарту
--------------
Про офіційний курс гривні до іноземних валют
--------------
Про звільнення О. Юркевича з посади голови Сарненської районної державної адміністрації Рівненської області
--------------
Про призначення В. Приймака головою Солонянської районної державної адміністрації Дніпропетровської області
--------------
Про комісію з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при обласній державній адміністрації
--------------
Про утворення комісії з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при облдержадміністрації
--------------
Про внесення змін до акта оцінки та статутного фонду ВАТ "Львівський локомотиворемонтний завод"
--------------
Про внесення змін до акта оцінки та статутного фонду ВАТ "Запорізький електровозоремонтний завод"
--------------
Про затвердження Положення про Раду Державного об"єднання "Укрморпорт"
--------------
Про звільнення І. Омельченка з посади голови Зміївської районної державної адміністрації Харківської області
--------------
Про звільнення В. Михайлика з посади голови Вознесенської районної державної адміністрації Миколаївської області
--------------
Про затвердження статутного фонду Державного об"єднання "Укрморпорт"
--------------
Про створення робочої групи
--------------
Про скасування спеціальних санкцій, що застосовані до суб"єктів зовнішньоекономічної діяльності України"
--------------
Про звільнення О. Ярового з посади голови Великолепетиської районної державної адміністрації Херсонської області
--------------
Про призначення А. Остапчука головою Сарненської районної державної адміністрації Рівненської області
--------------
Про призначення І. Бурдіна головою Вознесенської районної державної адміністрації Миколаївської області
--------------
Про створення комісії з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при обласній державній адміністрації
--------------
Про призначення В. Калашнікова головою Зміївської районної державної адміністрації Харківської області
--------------
Про перерахування коштів
--------------
Про внесення змін до постанови НКРЕ від 29.12.2002 N 1495 "Про кошторис ДП "Енергоринок"
--------------
Про увільнення Шелудько І.К. та Шпаковатого М.І. від обов"язків членів правління Державної акціонерної компанії "Українське видавничо- поліграфічне об"єднання"
--------------
Про призначення Висоцького В.О. заступником голови правління Державної акціонерної компанії "Українське видавничо-поліграфічне об"єднання"
--------------
Про призначення Гоя В.К. заступником голови правління Української державної інноваційної компанії
--------------
Про створення робочої групи з питань аналізу перспектив розвитку підприємств вугільної галузі, що добувають антрацити
--------------
Про внесення змін і доповнень до наказу Міністерства освіти і науки України "Про затвердження складу регіональних оргкомітетів та фахових журі Всеукраїнського конкурсу "Учитель року - 2003" від 10.01.2003 р. N 12"
--------------
Про передачу до сфери управління Міністерства промисловості, транспорту і зв"язку Автономної Республіки Крим Сакського державного хімічного заводу"
--------------
Про виконання в Автономній Республіці Крим Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"
--------------
Про державне регулювання цін на хліб, що виробляється підприємством-монополістом ВАТ "Кримхліб"
--------------
Про упорядкування структури міністерства
--------------
Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2000 р. N 203 і визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 січня 2000 р. N 57
--------------
Про віднесення посади першого помічника Президента України до першої категорії посад державних службовців
--------------
Про проведення святкових заходів, присвячених 8 Березня - Міжнародному жіночому дню
--------------
Про склад колегії Республіканського комітету із земельних ресурсів Автономної Республіки Крим
--------------
Інформація голови Республіканського комітету з земельних ресурсів Автономної Республіки Крим Жагорникова Є. К. про виконання Указу Президента України від 13 листопада 2002 року N 1013/2002 "Про персональну відповідальність керівників центральних і місцевих органів виконавчої влади"
--------------
Інформація Міністра архітектури і будівельної політики Автономної Республіки Крим Кравченка В. Г. про виконання Указу Президента України від 13 листопада 2002 року N 1013 "Про персональну відповідальність керівників центральних і місцевих органів виконавчої влади"
--------------
Про виконання банками регламенту проведення тендерів з рефінансування
--------------
Справа "Ромен і Шміт проти Люксембургу"
--------------
Про внесення змін до наказу Міністра оборони України від 23.12.96 N 395
--------------
Про переоформлення ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів
--------------
Про анулювання ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: діяльності по випуску та обігу цінних паперів
--------------
Щодо процентної ставки за кредитами "овернайт"
--------------
Про втрату чинності наказу МВС України від 30.08.96 N 608 "Про затвердження Інструкції про порядок надання лікувально-профілактичними закладами системи МВС України платних медичних послуг населенню"
--------------
Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок розгляду письмових звернень громадян та посадових осіб підприємств, установ, організацій органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні, затвердженого наказом ГоловКРУ від 25.02.2000 N 15
--------------
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб"єктів господарської діяльності"
--------------
Про результати пілотного проекту на Київській універсальній біржі (КУБ)
--------------

| Головна сторінка |

 

інший список документів наступний список правових актів