Законодавство 2003 року

| зміст |
Сторінка 66

Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб"єктів господарської діяльності"
--------------
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб"єктів господарської діяльності"
--------------
Про результати контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу
--------------
Про зняття з реєстрації колективного трудового спору між найманими працівниками пожежної охорони Воловецького району Закарпатської області та начальником пожежної охорони Воловецького району Закарпатської області
--------------
Щодо процентної ставки за кредитами "овернайт"
--------------
Про офіційний курс гривні до іноземних валют
--------------
Про затвердження Порядку визначення обсягу трансфертів з районного бюджету до бюджетів міст районного значення, сіл та селищ
--------------
Угода між Урядом України і Урядом Держави Кувейт про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи та капітал
--------------
Про тимчасове призупинення дії розпорядження Національної служби посередництва і примирення від 16 грудня 2002 року N 474-р "Про реєстрацію колективного трудового спору між Організацією професійної спілки працівників транспорту в місті Києві та Голов..."
--------------
Перелік бланків звітності за січень 2003 року
--------------
Позов прокурора від імені ДПАУ про стягненя коштів у дохід держави (касація)
--------------
Про проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань
--------------
Про затвердження Порядку здійснення контролю за обігом наркотичних (психотропних) лікарських засобів
--------------
Питання Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"
--------------
Про заходи щодо ліквідації Державної комісії з питань оборонно- промислового комплексу
--------------
Про реорганізацію Національної фармацевтичної академії в Національний фармацевтичний університет
--------------
Про надання повноважень на реалізацію списаного військового майна Збройних Сил
--------------
Про затвердження робочого проекту "ПС 330(220)/110/10 кВ "Луцьк Північна" (реконструкція)"
--------------
Про затвердження членів колегії Мінкультури
--------------
Про членів колегії Держкоменергозбереження
--------------
Про представника Уряду України в Правлінні Глобального фонду боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією
--------------
Про затвердження складу наглядової ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка
--------------
Про затвердження заходів щодо реалізації пріоритетних напрямів розвитку корпоративного управління в акціонерних товариствах
--------------
Про керівника Міжвідомчої робочої групи з координації роботи, спрямованої на здійснення заходів щодо виконання Програми розвитку інвестиційної діяльності на 2002-2010 роки
--------------
Про віднесення посад працівників системи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді до відповідних категорій посад державних службовців та органів місцевого самоврядування
--------------
Кабінет Міністрів України Постанова
--------------
Про нагородження Савчука В.С. Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
--------------
Про нагородження Бєляєва Ю.І. Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
--------------
Про присвоєння Притиці Т.З. третього рангу державного службовця
--------------
Про набрання чинності деякими актами Кабінету Міністрів України
--------------
Угода про торговельно-економічне, інвестиційне та науково-технічне співробітництво між Україною та Королівством Саудівська Аравія
--------------
Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 грудня 1995 р. N 744
--------------
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 серпня 1997 р. N 847 та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. N 1123
--------------
Про надання повноважень на проставлення апостиля, передбаченого Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів
--------------
Про справляння плати за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів
--------------
Про затвердження Програми конверсії колишніх військових об'єктів на період реформування Збройних Сил та інших військових формувань
--------------
Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань розроблення нової структури військового резерву людських ресурсів, механізму підготовки та накопичення резервістів, які призначені для комплектування Збройних Сил, інших військових формувань під час мо...
--------------
Про внесення змін у додатки 15, 16 і 17 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288
--------------
Деякі питання Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю
--------------
Про утворення Міжвідомчої координаційної ради з питань погашення кредиторської і дебіторської заборгованості суб'єктів господарювання та державного бюджету
--------------
Про внесення зміни у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 1 липня 2002 р. N 890
--------------
Про передачу цілісного майнового комплексу Ужгородського державного авіаційного підприємства "Універсал-Авіа" до сфери управління МНС"
--------------
Про затвердження розміру винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм та порядку її виплати
--------------
Про затвердження планів комплектування слухачами Інституту державного управління у сфері цивільного захисту на 2003 рік
--------------
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2002 р. N 1550
--------------
Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування
--------------
Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 1995 р. N 372
--------------
Про затвердження Методики визначення обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом і бюджетами міст районного значення, сіл та селищ
--------------
Про затвердження Правил застосування спеціальних засобів військовослужбовцями Військової служби правопорядку у Збройних Силах України під час здійснення службових обов'язків
--------------
Про нагородження Суєтова Є.П. Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
--------------
Про нагородження Мамутова В.К. Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
--------------
Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 24 липня 1998 р. N 1173
--------------
Про нагородження Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
--------------
Про внесення зміни до Порядку обчислення стажу державної служби
--------------
Про утворення центрів фізичного здоров"я населення "Спорт для всіх"
--------------
Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 19 лютого 2002 р. N 198
--------------
Про внесення зміни до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна
--------------
Про внесення зміни до Порядку та умов обов"язкового державного страхування державних виконавців"
--------------
Про делегування повноважень щодо стандартизації у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів
--------------
Про затвердження Порядку митного оформлення військової техніки та військових транспортних засобів, які перетинають митний кордон України
--------------
Про продовження терміну дії окремих положень та внесення зміни до пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2000 р. N 599
--------------
Про затвердження переліку окремих видів відходів як вторинної сировини, доходи заготівельних підприємств від продажу яких звільняються від оподаткування, а суми нарахованого податку на додану вартість, що підлягають сплаті до бюджету за операції з їх...
--------------
Про порядок перерахування коштів державного бюджету до Фонду загальнообов"язкового державного соціального страхування на випадок безробіття для матеріального забезпечення та надання соціальних послуг безробітним з числа незастрахованих осіб"
--------------
Про нагородження Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
--------------
Про припинення повноважень деяких суб"єктів зовнішньоекономічної діяльності на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю"
--------------
Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об"єктів авторського права і суміжних прав"
--------------
Про присвоєння Артемьєву В.Г. четвертого рангу державного службовця
--------------
Про присвоєння рангів державним службовцям
--------------
Про нагородження Руснака Н.С. Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
--------------
Про нагородження Могитича І.Р. Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
--------------
Про нагородження Юркевича О.Р. Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
--------------
Про нагородження Медведєвої Л.Р. Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
--------------
Про нагородження Поважного С.Ф. Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
--------------
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р. N 243
--------------
Питання Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики
--------------
Про внесення змін до Порядку повернення у державну власність об"єктів приватизації у разі розірвання або визнання недійсними договорів купівлі-продажу таких об"єктів"
--------------
Про Всеукраїнський конкурс навчальних програм, посібників з позашкільної освіти
--------------
Про обласний бюджет на 2003 рік
--------------
Про обласну координаційну раду з питань нагляду за ціновою політикою у фармацевтичній галузі
--------------
Про призупинення дії спеціальної санкції, застосованої до ТОВ "Караван-Марін" (Донецька область)"
--------------
Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, випуск 66 "Залізничний транспорт і метрополітен", розділ 2 "Робітники"
--------------
Про скасування спеціальних санкцій, що застосовані до іноземних суб"єктів господарської діяльності"
--------------
Про рішення Міністерства щодо скарги акціонерного товариства закритого типу "Імпульс"
--------------
Про затвердження плану заходів Міністерства охорони здоров"я України на виконання доручень Протоколу наради у Першого віце-прем"єр-міністра України щодо забезпечення бюджетного процесу у 2003 році від 03.01.03."
--------------
Про заходи МОЗ України щодо виконання законодавства про загальну середню освіту
--------------
Щодо призупинення дії спеціальної санкції
--------------
Щодо скасування дії спеціальної санкції
--------------
Щодо прийняття постанови N 9 від 17.01.2003 р.
--------------
Про проект Зміни N 1 СНіП II-12-77 "Защита от шума"
--------------
Про склад колегії обласної державної адміністрації
--------------
Про зміни в складі комісії з питань гуманітарної допомоги при обласній державній адміністрації
--------------
Про заходи щодо відзначення в Миколаївській області Дня соборності України в 2003 році
--------------
Про реєстрацію статуту релігійної громади помісної церкви християн віри євангельської "Вефіль" с. Кислиця Ізмаїльського району"
--------------
Про реєстрацію статуту релігійної громади християнської церкви "Божа ріка" м. Білгород-Дністровський"
--------------
Про реєстрацію статуту релігійної громади "Одеський корпус Армії Спасіння" у м. Одеса"
--------------
Про внесення змін до розпорядження Ради міністрів Автономної Республіки Крим від 22 травня 2002 року N 180-р "Про затвердження структури і штатного розпису Міністерства курортів і туризму Автономної Республіки Крим"
--------------
Про нагородження Григора В.О. Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
--------------
Про направлення депутатського запиту народного депутата України Президенту України
--------------
Про направлення депутатського запиту народного депутата України Президенту України
--------------
Про внесення зміни до постанови НКРЕ від 10.01.2003 N 20
--------------
Про внесення змін до постанови НКРЕ від 19.11.2002 N 1265
--------------
Щодо деяких законів України з питань оподаткування
--------------
Про органи, уповноважені в Російській Федерації на видачу сертифікатів про походження товару форми СТ-1
--------------
Щодо податкового періоду платника ПДВ, який є платником єдиного податку
--------------
Про державну реєстрацію змін в установчи документи
--------------
Щодо порядку подання декларації про прибуток підприємства за 2002 рік
--------------
Про вимоги до заповнення граф сертифіката про походження товару (форма СТ-1) на російські товари
--------------
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Земельного кодексу України
--------------
Щодо прогнозованої оптової ринкової ціни на лютий 2003 року
--------------
Про затвердження Положення про постійно діючу експертну комісію (ЕК) Міністерства палива та енергетики України
--------------
Про дію нормативно-правових актів з питань реєстрації актів цивільного стану
--------------
Щодо процентної ставки за кредитами "овернайт"
--------------
Про порушення та проведення спеціального розслідування щодо імпорту в Україну трубної заготовки з легованих сталей
--------------
Про заходи щодо реалізації Програми інтеграції України до ЄС у 2003 році
--------------
Про офіційний курс гривні до іноземних валют
--------------
Про підписання Угоди між Урядом України та Урядом Об"єднаних Арабських Еміратів про сприяння та захист інвестицій"
--------------
Про упорядкування підготовки та проведення заходів Міністерства за участю представників засобів масової інформації
--------------
Про тимчасове скорочення ліжок у санаторії "Джерело"
--------------
Про заходи щодо ліквідації збитковості підприємств агропромислового комплексу України та запровадження моніторингу її скорочення
--------------
Про внесення змін до наказу від 05.11.2002 N 398 "Про розподіл по регіонах України онкопрепаратів"
--------------
Про внесення змін до наказу МОЗ України від 02.09.2002 р. N 330 "Про розподіл та раціональне використання протитуберкульозних препаратів у протитуберкульозних санаторіях, підпорядкованих МОЗ України, закуплених у 2002 році"
--------------
Про доплати за науковий ступінь
--------------
Про проведення перевірки наявності цілком таємних і таємних документів
--------------
Про встановлення надбавки державному експерту з питань таємниць
--------------
Про подальшу реалізацію українсько-швейцарської Програми "Покращання надання перинатальних послуг в Україні"
--------------
Про розподіл по регіонах України онкогематологічних препаратів
--------------
Про визнання таким, що втратив чинність, нормативно-правового акта
--------------
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства України у справах преси та інформації від 29.02.1996 р. N 20
--------------
Про призначення директора Укравтотрансу
--------------
Про внесення змін до наказу МТУ від 13.01.2003 р. N 12
--------------
Про затвердження розміру знижок із зборів за аеронавігаційне обслуговування у повітряному просторі України та аеропортове обслуговування в аеропортах України на грудень 2002 р.
--------------
Про скасування спеціальних санкцій, що застосовані до суб"єктів зовнішньоекономічної діяльності України"
--------------
Про утворення державного підприємства "Спеціалізована медико- санітарна частина N 18 Міністерства охорони здоров"я України"
--------------
Про затвердження Статуту Державного медичного і сертифікаційного центру цивільної авіації України
--------------
Про затвердження Змін до Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень
--------------
Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 14.11.2001 N 612
--------------
Про порушення та проведення спеціального розслідування щодо імпорту в Україну фосфоровмісних мінеральних добрив
--------------
Про проведення перевірки законності діяльності Всеукраїнського благодійного фонду "Професіонал" щодо дотримання фінансової дисципліни"
--------------
Про Порядок проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями апарату облдержадміністрації та керівниками управлінь, відділів, інших структурних підрозділів облдержадміністрації покладених на них обов"язків і завдань"
--------------
Кабінет Міністрів України Постанова
--------------
Про затвердження Програми розвитку та переоснащення передавального обладнання Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення на основі сучасних технічних засобів на період до 2012 року
--------------
Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Болгарія про співробітництво у сфері охорони авторського права і суміжних прав
--------------
Про офіційний курс гривні до іноземних валют
--------------
Про затвердження Тимчасового порядку реєстрації фізичних осіб за місцем проживання
--------------
Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах
--------------
Про додаткові заходи щодо вдосконалення охорони державного кордону між Україною і Республікою Молдова
--------------
Про заходи щодо мобілізації доходів до державного бюджету у I кварталі 2003 року
--------------
Про призначення В. Мальченка головою Уманської районної державної адміністрації Черкаської області
--------------
Про відшкодування ДП "Укроборонсервіс" витрат, пов"язаних з підготовкою та участю миротворчого персоналу України у складі Тимчасових сил ООН у Лівані"
--------------
Про відзначення 170-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка
--------------
Про звільнення Стельмаха О.А. з посади заступника директора Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю
--------------
Про направлення на повторне перше читання проектів законів України про визначення суб"єктів права власності на розташоване на території України майно загальносоюзних громадських об"єднань (організацій) колишнього Союзу РСР"
--------------
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України у зв"язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи"
--------------
Про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до статті 6 Закону України "Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні"
--------------
Про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття за основу проекту Закону України про відповідальність постачальників за виготовлення і реалізацію неякісної і небезпечної продукції
--------------
Про направлення на повторне перше читання проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища"
--------------
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
--------------
Про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття за основу проекту Закону України про колективне садівництво
--------------
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення"
--------------
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику"
--------------
Про прийняття за основу проекту Закону України про недержавне пенсійне забезпечення
--------------
Про направлення на повторне перше читання проекту Закону України про амністію
--------------
Про зміну меж міста Нетішин Хмельницької області
--------------
Про "День Уряду України" у лютому 2003 року"
--------------
Про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1993 року N 30-93 "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відп..."
--------------
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України з питань запобігання використанню банків та інших фінансових установ з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
--------------
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про місцеві державні адміністрації"
--------------
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
--------------
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування
--------------
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України
--------------
Про направлення проекту Закону України про морські порти України на повторне перше читання
--------------
Про прийняття за основу проекту Закону України про землеустрій
--------------
Про визнання Чеботарьової Ю.С. обраною народним депутатом України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі
--------------
Про визнання Шурми І.М. обраним народним депутатом України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі
--------------
Про реєстрацію народного депутата України Шурми І.М.
--------------
Про визнання акта недійсним
--------------
Про затвердження Угоди між Україною та Королівством Іспанія про співробітництво у галузі боротьби зі злочинністю
--------------
Про інформацію Голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Мойсика В.Р. стосовно інциденту, що мав місце з народним депутатом України Волинцем М.Я. під час судового засідання Голосіївського рай...
--------------
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито"
--------------
Про прийняття за основу проектів законів України про внесення змін до Закону України "Про статус депутатів місцевих рад"
--------------
Про звільнення суддів
--------------
Про погашення кредиторської заборгованості з відшкодування витрат, пов"язаних з проведенням першочергових заходів з ліквідації наслідків стихії, що сталася в Львівській області протягом травня - липня 2001 року"
--------------
Про схвалення та подання на ратифікацію Верховною Радою України Конвенції Міжнародної організації праці N 159 про професійну реабілітацію та зайнятість інвалідів
--------------
Про затвердження Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Туркменистану про взаємні поїздки громадян
--------------
Про ліквідацію Державного департаменту вугільної промисловості
--------------
Про присвоєння рангів державним службовцям
--------------
Про "День Уряду України" у березні 2003 року"
--------------
Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Тігіпка С.Л.
--------------
Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Папієва М.М.
--------------
Про підсумки парламентських слухань "Суспільство, засоби масової інформації, влада: свобода слова і цензура в Україні"
--------------
Про звернення до Бундестагу Федеративної Республіки Німеччина у зв"язку з Резолюцією учасників засідання "круглого столу" з проблеми "Виплати всім категоріям жертв націонал-соціалістських переслідувань - запорука справжнього взаєморозуміння і примирення"
--------------
Щодо визнання повідомлення-рішення ДПІ недійсним (касація)
--------------
Щодо змін до Правил здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України
--------------
Щодо застосування спеціальних санкцій
--------------
Щодо декларування банкнот іноземних держав
--------------
Щодо витягу з постанови Правління Національного банку України від 16.12.2002 р. N 511
--------------
Про застосування печаток та штампів
--------------
Щодо надання довідкової інформації
--------------
Щодо поставок труб до Російської Федерації
--------------
Про збільшення розміру мінімальної заробітної плати
--------------
Щодо надіслання Закону України "Про Товариство Червоного Хреста України"
--------------
Про внесення змін до листа Держмитслужби від 16.01.2003 N 11/4-09-609- ЕП
--------------
Про проведення V Всеукраїнського турніру юних істориків
--------------
Щодо коригування телефонного довідника
--------------
Щодо нарахування дивідендів
--------------
Щодо окремих питань бухгалтерського обліку
--------------
Відносно роботи за сумісництвом
--------------
Щодо скасування дії спеціальної санкції
--------------
Щодо надання довідкової цінової інформації
--------------
Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Польща про співробітництво та взаємну допомогу в галузі попередження катастроф, стихійних лих, інших надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків
--------------
Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито"
--------------
Про внесення зміни до статті 3 Закону України "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати"
--------------
Про списання з бухгалтерського обліку кредиторської заборгованості термін позовної давності якої минув
--------------
Про навчання керівників урядових органів, самостійних структурних підрозділів центрального апарату Мінагрополітики України та добровільних формувань, що належать до сфери управління міністерства, в зимовий період 2003 року
--------------
Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів
--------------
Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів
--------------
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти України "Про затвердження Інструкції про порядок плати за користування підручниками в загальноосвітніх школах" від 27.01.97 N 28"
--------------
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти України "Про внесення змін до Інструкції про порядок плати за користування підручниками в загальноосвітніх школах" від 04.11.1997 р. N 394"
--------------
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України "Про внесення змін та доповнень до Інструкції про порядок плати за користування підручниками в загальноосвітніх школах" від 08.01.02 N 4"
--------------
Про внесення змін та доповнень до Правил видачі свідоцтв авіаційному персоналу в Україні
--------------
Про затвердження структури і штатного розкладу Комітету у справах релігій при Раді міністрів Автономної Республіки Крим
--------------
Про утворення робочої групи облдержадміністрації з питань приведення у відповідність до вимог чинного законодавства пасажирських перевезень та організації дорожнього руху
--------------
Про підсумки роботи господарського комплексу області та виконання обласного бюджету за 2002 рік
--------------
Про проект обласного бюджету та прогнозні розрахунки щодо проекту бюджету області на 2003 рік
--------------
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень Конституції Автономної Республіки Крим та Закону України "Про затвердження Конст..."
--------------
Про визнання недійсним рішення
--------------
Про видачу ліцензії Закритому акціонерному товариствові Страховій компанії "Донеччина"
--------------
Про видачу ліцензії Закритому акціонерному товариствові "Міська страхова компанія"
--------------
Про 85 річницю видання IV Універсалу Центральної Ради Української Народної Республіки
--------------
Про Положення про стипендії Президента України для видатних спортсменів та тренерів України з олімпійських видів спорту
--------------
Питання Державного комітету України з нагляду за охороною праці
--------------
Про призначення членів Ради Національного банку України
--------------
Про звільнення М. Козюбри з посади судді Конституційного Суду України
--------------
Про присвоєння Г. Хоружому дипломатичного рангу Надзвичайного і Повноважного Посланника другого класу
--------------
Про звільнення І. Мітюкова з посади члена Ради Національного банку України
--------------
Про звільнення М. Бутка з посади члена Ради Національного банку України
--------------
Про призначення В. Пшеничного суддею Конституційного Суду України
--------------
Про відзначення державними нагородами України
--------------
Про списання з бухгалтерського обліку кредиторської заборгованості термін позовної давності якої минув
--------------
Про перетворення ДВАТ "ЦЗФ "Курахівська" - дочірнього підприємства ДХК "Павлоградвугілля" у державне підприємство"
--------------
Цивільний кодекс України
--------------
Про затвердження Порядку проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань
--------------
Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість"
--------------
Про затвердження Інструкції про порядок розроблення схем маршрутного орієнтування на автомобільних дорогах загального користування та в населених пунктах, через які проходять маршрути руху транзитного транспорту
--------------
Про затвердження Положення про Державну інспекцію з охорони прав на сорти рослин
--------------
Про внесення доповнень до наказу від 11.12.2000 р. N 339-Н, зареєстрованого в управлінні юстиції 15.12.2000 р. за N 105/297
--------------
Господарський кодекс України
--------------
Про видачу ліцензії Страховому акціонерному товариствові "Укрінтерполіс"
--------------
Про затвердження Правил надання експлуатантам дозволів на виліт з аеропортів України та приліт до аеропортів України під час виконання міжнародних, внутрішніх та транзитних польотів
--------------
Державний класифікатор соціальних стандартів та нормативів
--------------
Про порядок підготовки до затвердження проекту реструктуризації підприємст
--------------
Про затвердження Переліку закритих військових містечок Прикордонних військ України
--------------
Про виконання завдання з мобілізації коштів до державного бюджету у грудні 2002 р. підприємствами автотранспорту
--------------
Перелік мінімальних рівнів індикативних цін на деякі види продукції, що експортується з України у січні 2003 року (USD/t, FOB, порти України)
--------------
Щодо коригування телефонного довідника
--------------
Про затвердження Державної програми відпочинку та оздоровлення дітей на період до 2008 року
--------------
Про ратифікацію Договору про проведення узгодженої антимонопольної політики
--------------
Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України
--------------
Про внесення змін до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"
--------------
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо загальнообов'язкового державного соціального страхування
--------------
Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні
--------------
Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування
--------------
Про затвердження відпускних цін на вугілля для реалізації його комунально-побутовим, іншим підприємствам та установам
--------------
Протокол засідання Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України
--------------
Про затвердження Програми "Шкільний автобус"
--------------
Про затвердження Державної науково-технічної програми розвитку топографо-геодезичної діяльності та національного картографування на 2003-2010 роки
--------------
Щодо процентної ставки за кредитами "овернайт"
--------------
Про внесення змін до Закону України "Про державну службу"
--------------
Про затвердження рішення Ліцензійної комісії МОЗ України
--------------
Щодо розміщення аптечного пункту
--------------
Про зміни в листі Держмитслужби від 03.06.2002 N 11/6-24-4869-ЕП
--------------
Щодо плати за бланки ліцензій, дозволів та додатків до дозволів на здійснення операцій
--------------
Щодо визначення фінансового результату від операцій з торгівлі цінними паперами
--------------
Про створення робочої групи з підготовки проекту Закону України про виховання дітей та молоді
--------------
Про відмову у видачі ліцензії Запорізькому обласному благодійному фонду "Майбутнє - дітям"
--------------
Про внесення змін до наказу МОЗ України від 25.10.2002 N 383
--------------
Про атестацію членів атестаційних комісій з неруйнівних та руйнівних методів контролю, служб технічного контролю та лабораторії металів атомних станцій (АС) та підприємств, які виготовляють обладнання для АС або надають відповідні послуги АС
--------------
Щодо внесення доповнень до номерів виняткового тарифу
--------------
Про зарахування публікацій як фахових
--------------
Щодо застосування рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про визначення операцій, що не відносяться до торгівлі цінними паперами як виду професійної діяльності" з метою оподаткування до операцій викупу емітентом власних цінних..."
--------------
Про внесення змін до розпорядження Представника Президента України в м. Києві від 10.07.92 N 618 "Про впровадження норм харчування та часткову компенсацію вартості продуктів для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
--------------
Про Інформацію щодо порушення народним депутатом України Ківаловим С.В. законів України "Про статус народного депутата України" та "Про Вищу раду юстиції"
--------------
Про перехід на казначейське виконання місцевих бюджетів за видатками
--------------
Про здійснення заходів щодо введення в штатний розпис сільських та селищних рад посад спеціалістів-землевпорядників
--------------
Про офіційний курс гривні до іноземних валют
--------------
Про заходи щодо забезпечення розвитку і функціонування Національної системи конфіденційного зв"язку"
--------------
Про визначення обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами міст районного значення, сіл та селищ на 2003 рік
--------------
Про внесення змін до наказу МОЗ України від 04.09.2002 N 331
--------------
Про утворення обласної узгоджувальної комісії з питань координації міжгалузевих відносин на ринку продукції тваринного походження
--------------
Про державну реєстрацію лікарських засобів
--------------
Про застосування статті 38 Конвенції МДП до українського перевізника Пехньо В.І.
--------------
Про внесення змін до наказу Держмитслужби України від 02.08.2002 N 422
--------------
Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів
--------------
Про проведення перереєстрації митних ліцензійних складів у 2003 році
--------------
Про проведення перереєстрації свідоцтв про визнання підприємства декларантом на 2003 рік
--------------
Про затвердження переліків допоміжних речовин та барвників, дозволених для застосування у виробництві лікарських засобів, які (лікарські засоби) реєструються в Україні
--------------
Про затвердження Положення про створення і облік копій страхового фонду унікальних документів, що не є власністю держави
--------------
Про затвердження Положення про умови зберігання архівних документів
--------------
Про видачу ліцензії Закритому акціонерному товариствові "Міжрегіональна страхова компанія "НАДРА"
--------------
Про внесення змін до складу обласної координаційно-методичної ради з правової освіти населення
--------------
Про графік прийому громадян керівництвом обласної державної адміністрації
--------------
Про внесення змін до Положення про управління у справах преси та інформації Миколаївської облдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 23 червня 2001 р. N 390-р
--------------
Про внесення змін до складу колегії обласної державної адміністрації
--------------
Щодо уточнення реквізитів іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовані спеціальні санкції
--------------
Щодо податкової поруки
--------------
Щодо об"єкту оподаткування збором на обов"язкове державне пенсійне страхування"
--------------
Щодо Порядку постачання електричної енергії споживачам
--------------
Щодо тарифу на транспортування природного газу розподільними мережами ДКП "Київгаз"
--------------

| Головна сторінка |

 

інший список документів наступний список правових актів