Законодавство 2005 року

| зміст |
Сторінка 36

Про поновлення дії ліцензії
--------------
Про анулювання дії сертифікатів відповідності
--------------
Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів
--------------
Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів
--------------
Про розгляд листа
--------------
Щодо списання суми боргу за рішенням суду
--------------
Про заходи щодо проведення урочистого відкриття фінальної частини обласної Спартакіади серед сільських і селищних рад Київщини, присвяченої 55-річчю утворення спортивного товариства "Колос" та 60-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років"
--------------
Про заходи щодо забезпечення в Київській області організованого початку 2005/2006 навчального року
--------------
Про внесення змін до розпорядження Мінпаливенерго України від 11.08.2005 N 112-р
--------------
Про внесення змін до Указу Президента України від 18 вересня 1996 року N 841
--------------
Про присвоєння рангу державного службовця
--------------
Про присвоєння рангу державного службовця
--------------
Про доповнення пункту 1 Порядку надання і визначення обсягів державної підтримки вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості продукції, а також будівництва та технічного переоснащення підприємств з видобутку кам'яного вугілл...
--------------
Про схвалення Концепції розвитку морського берега Криму на 2006-2016 роки
--------------
Про звільнення О. Міщенка з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Австралії
--------------
Про призначення О. Міщенка Надзвичайним і Повноважним Послом України в Турецькій Республіці
--------------
Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів
--------------
Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів
--------------
Про надання роз'яснень
--------------
Про скасування спільного наказу від 20 липня 2005 р. N 326/183 "Про затвердження та введення в дію "Вимог до якості зерна державного резерву"
--------------
Про внесення змін до наказу Мінекономіки від 17.04.2000 N 50
--------------
Про внесення змін до наказів МОН від 03.11.2004 р. N 849 "Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (початкова школа)", від 02.11.2004 рок..."
--------------
Щодо повторного підтвердження ціни тендерної пропозиції учасника торгів
--------------
Про утворення робочої групи з розроблення проектів актів законодавства щодо врегулювання питань розбудови мережі автомобільних доріг загального користування на умовах державно-приватного партнерства
--------------
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 липня 2005 р. N 639
--------------
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України
--------------
Про призупинення дії спеціальної санкції, застосованої до ТОВ "Лотуре" (м. Київ)"
--------------
Про затвердження розподілу коштів державного бюджету, передбачених для фінансової підтримки, що надається сільськогосподарським товаровиробникам за поголів'я телиць, закуплених в особистих селянських господарствах для поповнення основного стада
--------------
Про внесення зміни до пункту 3 постанови НКРЕ від 29.10.2001 N 1086
--------------
Про закупівлю бурошнекових комплексів БШК-2ДМ
--------------
Про розмір середньозваженої ставки міжбанківського кредитування KIAKR
--------------
Щодо надання роз'яснення
--------------
Про дозвіл на ввезення птиці з деяких регіонів Російської Федерації
--------------
Про скасування наказу Держбуду від 17.11.98 N 264
--------------
Про погодження змін Типових регіональних правил забудови
--------------
Про внесення змін до ДБН А.3.1-5-96 "Організація будівельного виробництва"
--------------
Про погодження проектів гармонізованих національних стандартів ДСТУ ISO 10211-1:2005 та ДСТУ ISO 10211-2:2005
--------------
Про проект Закону України "Про внесення змін до деяких Законів України" (щодо проведення комплексної державної експертизи)"
--------------
Про погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.02 N 483 "Про Порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної ек..."
--------------
Про погодження пропозицій щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1999 р. N 2328
--------------
Про проект Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.7-81-98
--------------
Про внесення змін до ДБН А.3.1-5-96 "Організація будівельного виробництва"
--------------
Про проекти змін до нормативних документів Держбуду України, якими регулюються питання нормування та стандартизації у будівництві
--------------
Про проект ДБН "Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади"
--------------
Про проект нової редакції Ліцензійних умов провадження будівельної діяльності (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж)
--------------
Про внесення змін до Положення про фінансування та державне кредитування капітального будівництва, що здійснюється на території України", затвердженого спільним наказом Мінекономіки, Мінфіну, Державного комітету у справах містобудування і архітектури..."
--------------
Про проекти змін до нормативних документів у сфері містобудування
--------------
Про проект Зміни N 1 державних будівельних норм ДБН Б.2.4-2-94
--------------
Про проект наказу "Про затвердження Положення про порядок консервації та розконсервації об'єктів будівництва"
--------------
Про "Концепцію створення єдиної системи органів державного архітектурно-будівельного контролю в Україні"
--------------
Про проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного архітектурно-будівельного контролю"
--------------
Про проект спільного наказу Державного комітету статистики України, Мінекономіки України, Мінфіну України, Держбуду України "Про внесення змін до Порядку списання витрат по об'єктах незавершеного будівництва, що ліквідуються, затвердженого спільним н..."
--------------
Про проекти змін до нормативних документів Держбуду України, якими регулюються питання планування та забудови територій
--------------
Про затвердження Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом країни (Форми Р-1, РР-1п, Р-1д, Р-1пт, Р-1дс)
--------------
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
--------------
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
--------------
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
--------------
Про внесення змін до Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні
--------------
Щодо відповідності суб'єктів підприємницької діяльності Критеріям оцінки підприємств
--------------
Про порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну електричних ламп розжарювання загального призначення з Республіки Білорусь та Китайської Народної Республіки
--------------
Щодо переліків зареєстрованих в Україні засобів захисту тварин, кормових добавок, кормів для домашніх тварин та префіксів іноземного виробництва
--------------
Про відкликання листів
--------------
Про внесення змін до постанови КМУ від 23.12.04 N 1722
--------------
Щодо тимчасового ввезення транспортних засобів громадянами
--------------
Щодо транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
--------------
Інформація про схвалення рішень директорів департаментів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
--------------
Про затвердження Розподілу коштів державного бюджету, передбачених для фінансової підтримки, що надається сільськогосподарським товаровиробникам за наявне поголів'я вівцематок і ярок старше одного року
--------------
Про затвердження Розподілу коштів державного бюджету, передбачених для фінансової підтримки, що надається сільськогосподарським товаровиробникам за приріст поголів'я вівцематок і ярок старше одного року
--------------
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
--------------
Про недоліки роботи ДЕК у Харківському НАУ ім. В.В.Докучаєва
--------------
Про скасування спеціальних санкцій, що застосовані до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
--------------
Щодо внесення змін та доповнень до розпорядження Укрзалізниці від 12.08.2005 р. N ЦЗМ-10/1405
--------------
Про надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
--------------
Щодо порядку застосування штрафних (фінансових) санкцій за порушення вимог валютного законодавства
--------------
Щодо порядку сплати пенсійних внесків суб'єктами, які обрали спрощену систему оподаткування
--------------
Щодо подання органам Пенсійного фонду України відомостей про застраховану особу, що використовуються в системі персоніфікованого обліку та щодо обчислення страхового стажу
--------------
Щодо транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
--------------
Про відшкодування витрат при направленні працівника у службове відрядження, який має можливість щоденно повертатися до місця проживання
--------------
Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації N 503-2/о "Довідка про результат тесту на ВІЛ"
--------------
Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації N 503-1/о "Інформована згода на проходження тесту на ВІЛ"
--------------
Про безоплатну передачу з балансу спеціалізованого клінічного санаторію "Орлятко" МОЗ України (м. Євпаторія) на баланс Українського НДІ дитячої курортології та фізіотерапії МОЗ України (м. Євпаторія) будівлі"
--------------
Про проведення експерименту
--------------
Про затвердження формату (стандарту) електронного документа звітності платників податків
--------------
Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації N 503/о "Журнал реєстрації добровільного перед- та післятестового консультування у зв'язку з тестуванням на ВІЛ-інфекцію"
--------------
Про офіційний курс гривні до іноземних валют
--------------
Про офіційні (облікові) курси банківських металів
--------------
Про створення робочої групи з розроблення проекту Програми "Рік розвитку села"
--------------
Про схвалення Концепції Державної програми будівництва та розвитку мережі метрополітенів на 2005-2010 роки
--------------
Про заходи щодо забезпечення подальшого функціонування державних (національних) акціонерних та холдингових компаній
--------------
Про затвердження форм документів
--------------
Про повернення фінансової допомоги підприємствами вугільної галузі
--------------
Про передачу пакета акцій ВАТ "Іллічівський рудоремонтний завод"
--------------
Про зміну найменування державного підприємства "Укренергоконсалтинг"
--------------
Про вдосконалення роботи щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
--------------
Про затвердження та введення в дію Порядку складання прогнозних фізичного балансу та балансу купівлі-продажу електричної енергії в Оптовому ринку електричної енергії України на наступний розрахунковий місяць
--------------
Про розподіл концентратів факторів згортання крові для лікування дітей, хворих на тяжкі форми гемофілії
--------------
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
--------------
Про схвалення рішення першого заступника Голови Держфінпослуг про видачу ліцензій на провадження страхової діяльності ЗАСТ "УСК"
--------------
Про схвалення рішення Першого заступника Голови Держфінпослуг про видачу ліцензії на провадження страхової діяльності ЗАТ "ФортІст"
--------------
Про схвалення рішення Першого заступника Голови Держфінпослуг про видачу ліцензій на провадження страхової діяльності ЗАТ СК "ОНІКС"
--------------
Про удосконалення добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію
--------------
Про надання інформації державними нотаріальними конторами або приватними нотаріусами та про внесення змін до наказу Державної податкової адміністрації України від 29.09.2003 N 451
--------------
Про схвалення рішення Першого заступника Голови Держфінпослуг про видачу ліцензій на провадження страхової діяльності ЗАТ СК "Гранд-Поліс"
--------------
Про схвалення рішення Першого заступника Голови про взяття на облік юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю "Перша Західно - Українська Лізингова Компанія"
--------------
Про схвалення рішення Першого заступника Голови про зупинення дії ліцензій на здійснення страхової діяльності Закритому акціонерному товариству "Українська страхова компанія"
--------------
Про схвалення рішення заступника Голови Держфінпослуг щодо внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ аудитора Цицак Анну Володимирівну
--------------
Про схвалення рішення Першого заступника Голови про анулювання дії ліцензій на здійснення страхової діяльності Акціонерному страховому товариству відкритого типу "Страхова компанія "Берегиня"
--------------
Про схвалення рішення заступника Голови Держфінпослуг щодо внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ аудитора Мотрій Любов Миколаївну
--------------
Про схвалення рішення заступника Голови Держфінпослуг щодо внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ аудитора Головащенко Людмилу Василівну
--------------
Про схвалення рішення директора департаменту нагляду за кредитними установами про видачу ліцензії на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки Кредитній спілці "Обереги"
--------------
Про схвалення рішення директора департаменту нагляду за кредитними установами щодо внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про набуття Кредитною спілкою "Україна" статусу фінансової установи"
--------------
Про затвердження плану роботи Держфінпослуг на II півріччя 2005 року та внесення змін до річного і квартального планів
--------------
Про міську постійно діючу комісію з питань реструктуризації заборгованості за житлово-комунальні послуги та проведення розрахунків по погашенню зобов'язань держави за знеціненими грошовими заощадженнями громадян в установах Ощадного банку колишнього ...
--------------
Про реєстрацію колективного трудового спору між найманими працівниками Луцької служби обслуговування повітряного руху Львівського регіонального структурного підрозділу Державного підприємства обслуговування повітряного руху України "Украерорух" міста..."
--------------
Про затвердження структури файлів, формату та опису полів електронної форми даних, що подаються до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фі...
--------------
Про голову Міжвідомчої комісії з питань розвитку транскордонного співробітництва та єврорегіонів
--------------
Про затвердження Правил маркування товарів, отриманих як благодійна допомога, та внесення змін до Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або викона...
--------------
Про подання на ратифікацію Верховною Радою України Меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України і Верховним головнокомандуванням Об'єднаних Збройних Сил НАТО з питань трансформації та Верховним головнокомандуванням Об'єднаних Зброй...
--------------
Про ліквідацію деяких комісій, рад та робочих груп, утворених актами Кабінету Міністрів України, і визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України
--------------
Про порядок використання коштів державного бюджету для забезпечення виміру речовин та аналізу проб під час інспектування Організацією по забороні хімічної зброї
--------------
Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для навігаційно-гідрографічного забезпечення безпеки мореплавства у водах України
--------------
Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на збереження та функціонування національної еталонної бази
--------------
Про затвердження Угоди про співробітництво держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі зі злочинністю на транспорті
--------------
Про порядок використання коштів державного бюджету для трансляції телерадіопрограм, вироблених для державних потреб
--------------
Про виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України "Назустріч людям" щодо забезпечення доступу до якісної освіти"
--------------
Про визнання недійсним наказу Фонду державного майна України N 540 від 18.03.2005 р.
--------------
Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про порядок перетинання українсько-російського державного кордону жителями прикордонних районів України та Російської Федерації
--------------
Про виділення коштів для проведення першочергових робіт з ліквідації наслідків стихійного лиха на території Івано-Франківської області
--------------
Про затвердження Національного плану заходів з реалізації положень Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату
--------------
Про затвердження проекту будівництва навчального корпусу педагогічного коледжу при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на вул. Маршала Тимошенка, 13-б в Оболонському районі
--------------
Про склад представників Кабінету Міністрів України у Національній раді соціального партнерства
--------------
Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 липня 2005 р. N 285
--------------
Щодо заборони реалізації (торгівлі), зберігання та застосування лікарського засобу БАРАЛГЕТАС
--------------
Щодо заборони реалізацію (торгівлю), зберігання та застосування лікарського засобу МЕДАСЕПТ
--------------
Про порушення спеціального розслідування щодо імпорту в Україну натрій карбоксіметилцелюлози незалежно від країни походження та експорту
--------------
Про ставку міжбанківського кредитування (ставка KIBOR)
--------------
Щодо відображення даних у статистичному звіті за ф. N 552
--------------
Про вивчення етики у 2005/2006 навчальному році
--------------
Про встановлення додаткових ССЗ
--------------
Щодо класифікації згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності
--------------
Методичні рекомендації відносно взаємодії між підрозділами огранів податкової служби України при організації та проведенні перевірок достовірності нарахування бюджетного відшкодування податку на додану вартість
--------------
Щодо надання роз'яснень
--------------
Щодо надання роз'яснень
--------------
В доповнення до листа НКРЕ від 02.08.05 N 05-39-11/3460
--------------
Щодо ліцензування діяльності по проведенню азартних ігор
--------------
Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реструктуризації вугільної та торфодобувної промисловості
--------------
Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету на здешевлення кредитів для здійснення природоохоронних заходів
--------------
Про затвердження Порядку використання коштів спеціального фонду державного бюджету, які спрямовуються назаходи, пов'язані з виконанням організаційних функцій орендодавця
--------------
Про затвердження Положення про Державний департамент у справах релігій
--------------
Про розподіл субвенції, що надається з державного бюджету місцевим бюджетам на збереження історичної забудови міст та об'єктів історико-культурної спадщини у 2005 році
--------------
Про затвердження Угоди між Урядом України та Урядом Держави Кувейт про повітряне сполучення
--------------
Про затвердження Програми створення авіаційного комплексу спостереження та обладнання для вимірювального полігона
--------------
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
--------------
Щодо прогнозованої оптової ринкової ціни на вересень 2005 року
--------------
Про присвоєння рангу державного службовця
--------------
Про призначення В. Новікова першим заступником Міністра вугільної промисловості України
--------------
Про призначення А. Корзуна заступником Міністра вугільної промисловості України
--------------
Про призначення О. Францишка заступником Міністра вугільної промисловості України
--------------
Про присвоєння рангу державного службовця
--------------
Про присвоєння рангу державного службовця
--------------
Про нагородження М. Зюлковського орденом князя Ярослава Мудрого
--------------
Про призначення В. Тополова Міністром вугільної промисловості України
--------------
Про призначення В. Фічова заступником Міністра вугільної промисловості України
--------------
Про призначення А. Сабиніна заступником Міністра вугільної промисловості України
--------------
Про звільнення О. Бая з посади заступника Голови Державного комітету України у справах релігій
--------------
Про звільнення О. Оболенського з посади першого заступника Начальника Головного управління державної служби України у зв'язках з Верховною Радою України
--------------
Про призначення М. Сидоренка Головою Державного комітету України по земельних ресурсах
--------------
Про звільнення В. Тополова з посади першого заступника Міністра палива та енергетики України
--------------
Про звільнення А. Даниленка з посади Голови Державного комітету України по земельних ресурсах
--------------
Про звільнення В. Новікова з посади президента Національної акціонерної компанії "Вугілля України"
--------------
Про звільнення В. Цибенка з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Казахстан
--------------
Про звільнення П. Шаповала з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Білорусь
--------------
Про звільнення А. Юрченка з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Азербайджанській Республіці
--------------
Про звільнення А. Касьяненка з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Узбекистан, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Таджикистан, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Перехідній Ісламській Державі А...
--------------
Питання Комісії з питань формування кадрового резерву на керівні посади державних службовців
--------------
Про внесення зміни до Указу Президента України від 30 червня 2005 року N 1008
--------------
Про Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту
--------------
Про вдосконалення нагородної справи в Україні
--------------
Про призначення Лук'янчука В.П. заступником начальника Державної інспекції з енергозбереження - головного державного інспектора з енергозбереження
--------------
Про офіційний курс гривні до іноземних валют
--------------
Про призначення В. Говорухи на посаду проректора Національної академії державного управління при Президентові України - директора Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові ...
--------------
Про призначення Г. Мостового на посаду проректора з економіко-господарської роботи Національної академії державного управління при Президентові України
--------------
Про звільнення В. Кашуби з посади проректора з економіко-господарської роботи Національної академії державного управління при Президентові України
--------------
Про Комісію з питань перевірки наявної кількості основних типів озброєння і військової техніки та їх технічного стану у Збройних Силах України, інших військових формуваннях та правоохоронних органах
--------------
Про звільнення Г. Мостового з посади проректора Національної академії державного управління при Президентові України - директора Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові У...
--------------
Про зняття з реєстрації колективного трудового спору між найманими працівниками поліклінічного відділення міської клінічної лікарні N 7 міста Харкова та головним лікарем міської клінічної лікарні N 7 міста Харкова
--------------
Про реєстрацію колективного трудового спору між найманими працівниками відкритого акціонерного товариства "Львівський домобудівний комбінат N 2" міста Львова та адміністрацією відкритого акціонерного товариства "Львівський домобудівний комбінат N 2" ..."
--------------
Кабінет Міністрів України Розпорядження
--------------
Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для випуску книжкової продукції за програмою "Українська книга"
--------------
Про призначення Семерги С.І. заступником директора Департаменту державної виконавчої служби
--------------
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2003 р. N 1228
--------------
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
--------------
Про присвоєння рангів державним службовцям
--------------
Про порядок використання коштів державного бюджету для здійснення державного нагляду за додержанням стандартів, норм та правил, державного метрологічного нагляду
--------------
Про звільнення Бондаренка В.І. з посади першого заступника голови Державного департаменту рибного господарства
--------------
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
--------------
Про внесення змін до спільного наказу Міністерства юстиції України та Державної податкової адміністрації України від 07.02.2003 N 9/5/59
--------------
Про стан охорони праці на вугледобувних підприємствах галузі за 6 місяців 2005 року
--------------
Про внесення доповнень до наказу ДПА України від 16.12.2004 N 712
--------------
Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів
--------------
Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів
--------------
Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів
--------------
Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів
--------------
Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів
--------------
Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів
--------------
Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів
--------------
Про переоформлення ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів
--------------
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Мінагрополітики України від 25.03.2003 N 77
--------------
Про скасування наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України і Державної митної служби України від 02.09.2004/24.09.2004 N 331/699
--------------
Про результати засідання колегії Мінпаливенерго від 15 серпня 2005 року
--------------
Про видачу ліцензій на провадження посередницької діяльності митного перевізника
--------------
Про заохочення працівників державної податкової служби України
--------------
Про проведення науково-методичного семінару завідувачів кафедр (викладачів) педагогічної майстерності вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації
--------------
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Мінагропрому України від 1 липня 1999 року N 250
--------------
Про внесення змін до наказу Міністерства транспорту та зв'язку України від 27.05.2005 N 266
--------------
Про визнання таким, що втратив чинність, наказ Мінсільгосппроду України від 10.10.95 N 269
--------------
Про встановлення надбавок
--------------
Про видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з оптової, роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами
--------------
Про внесення змін до наказу Мінагрополітики України від 30 травня 2005 р. N 233
--------------
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 р. N 2294
--------------
Про віднесення Української державної інноваційної компанії до сфери управління Міністерства промислової політики
--------------
Про внесення зміни до пункту 2 Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності
--------------
Кабінет Міністрів України Постанова
--------------
Про доповнення пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 2005 р. N 373
--------------
Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів
--------------
Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів
--------------
Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів
--------------
Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів
--------------
Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів
--------------
Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів
--------------
Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів
--------------
Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів
--------------
Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів
--------------
Про внесення змін до Правил перевезень пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України
--------------
Про організацію роботи щодо виконання положень Закону
--------------
Про проведення апробації навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів у 2005/2006 н.р.
--------------
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Мінагрополітики України від 5 серпня 2002 року N 223
--------------
Про внесення змін до паспорту бюджетної програми на 2005 рік
--------------
Про внесення змін до наказу МОЗ України від 15.11.2004 р. N 555 "Про забезпечення виконання програм, які передбачають централізовану закупівлю лікарських засобів та виробів медичного призначення на 2005 рік"
--------------
Про внесення змін до Правил перевезень пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України
--------------
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Мінагрополітики України від 21.07.2000 N 130
--------------
Про визнання такими, що втратили чинність, наказів Держсадвинпрому України від 04.04.96 N 47 та Мінагрополітики України від 04.06.2004 N 206
--------------
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю та Міністерства фінансів України з питань страхової діяльності
--------------
Про порядок використання коштів державного бюджету для проведення науково-практичних конференцій і семінарів з економічних проблем
--------------
Про порядок використання коштів державного бюджету для фінансової підтримки творчих спілок у сфері засобів масової інформації
--------------
Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2003 р. N 1640
--------------
Про призначення Бачука Б.Я. першим заступником директора Департаменту державної виконавчої служби
--------------
Про внесення зміни у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2000 р. N 403
--------------
Про доповнення пункту 1 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 1 липня 2002 р. N 890
--------------
Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів
--------------
Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів
--------------
Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів
--------------
Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів
--------------
Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів
--------------
Щодо порядку приймання (видачі) готівки
--------------
Щодо переліку уповноважених банків
--------------
Про обов'язковий відбір проб
--------------
Про надсилання наказу
--------------
Щодо застосування спеціальних санкцій
--------------
Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах
--------------
Про введення в обіг ювілейної монети "1300 років м. Коростень"
--------------
Про визнання недійсним нормативно-правового акту - постанови Правління Національного банку України від 04.06.2003 N 240
--------------
Про відкликання листа
--------------
Про набрання чинності Закону України "Про внесення змін до Митного тарифу України" від 23.06.05 N 2715-IV"
--------------
Щодо порушення схеми обліку
--------------
Про розгляд листа
--------------
Про затвердження Відомчої інструкції з планування і організації протималярійних гідротехнічних робіт для закладів і установ державної санітарно-епідеміологічної служби України
--------------
Про втрату чинності наказу Держкомзв'язку України від 09.08.99 N 41
--------------
Про розподіл препарату Іматініб (Глівек) для лікування хворих на онкогематологічні захворювання, закупленого у централізованому порядку у 2005 році
--------------
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу ДПА України
--------------
Щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13.04.05 N 269
--------------
Про погашення заборгованості із заробітної плати
--------------
Щодо оподаткування податком з доходів фізичних осіб матеріальної нецільової допомоги, виплаченої підприємством непрацюючим пенсіонерам
--------------
Щодо оподаткування акцизним збором роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами
--------------
Щодо спрощеної системи оподаткування
--------------
Про заміну ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод" бланків раніше виданих ліцензій на бланки ліцензій єдиного зразка"
--------------
Про заміну ВАТ "ЕК "ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО" бланків раніше виданих ліцензій на бланки ліцензій єдиного зразка"
--------------
Про заміну ВАТ ЕК "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" бланків раніше виданих ліцензій на бланки ліцензій єдиного зразка"
--------------
Про заміну ВАТ "ЕК "ДНІПРООБЛЕНЕРГО" бланків раніше виданих ліцензій на бланки ліцензій єдиного зразка"
--------------
Про заміну ВАТ "ЕК "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" бланків раніше виданих ліцензій на бланки ліцензій єдиного зразка"
--------------
Про заміну ВАТ "ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО" бланків раніше виданих ліцензій на бланки ліцензій єдиного зразка"
--------------
Про заміну ВАТ "СУМИОБЛЕНЕРГО" бланків раніше виданих ліцензій на бланки ліцензій єдиного зразка"
--------------
Про заміну ВАТ "КРИМЕНЕРГО" бланків раніше виданих ліцензій на бланки ліцензій єдиного зразка"
--------------
Про заміну ДП "Енергоринок" бланка раніше виданої ліцензії на бланк ліцензії єдиного зразка"
--------------
Про заміну КП "УЖКГ" бланка раніше виданої ліцензії на бланк ліцензії єдиного зразка"
--------------
Про анулювання ліцензій на виробництво електричної енергії та постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом, виданих Сільськогосподарському ТОВ "АГРАРІЙ"
--------------
Про видачу ліцензій на виробництво електричної енергії та постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом ЗАТ "КРЕМЕНЕЦЬЦУКОР"
--------------
Про видачу ліцензії на постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом ВАТ "КАХОВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ"
--------------
Про видачу ліцензій на постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом ТОВ "УКРЗАКОРДОНВИДОБУВАННЯ", ТОВ "РИНОК ЕНЕРГЕТИКИ"
--------------
Про внесення змін до Плану діяльності НКРЕ з підготовки проектів регуляторних актів на 2005 рік
--------------
Про погодження рішення Ради Оптового ринку електричної енергії України від 24.06.2005 (підпункт 6.10.2 протоколу N 5)
--------------
Про завершення проміжного перегляду остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну плит деревноволокнистих (ДВП) походженням з Республіки Білорусь
--------------
Про продовження антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну гвинтових компресорних установок стаціонарних та пересувних походженням з Республіки Білорусь, Королівства Бельгія, Італійської Республіки та Фінляндської Республіки
--------------
Про відсутність підстав для продовження строку застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну шприців з пластмасових матеріалів з голками чи без голок, походженням з Російської Федерації, Словацької Республіки, Королівства Бельгія, Республік...
--------------
Витяг з протоколу N 93, затвердженого наказом Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення від 17.08.2005 р. N 220
--------------
Про заміну ЗАТ "Східно-Кримська енергетична компанія" бланків раніше виданої ліцензії на бланки ліцензій єдиного зразка"
--------------
Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали
--------------
Про затвердження Типового положення про Службу соціальної підтримки сімей
--------------
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Держкомзему України
--------------
Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану казенним, державним підприємством та господарським товариством, де державна частка у статутному фонді складає більше 50 %, що належать до сфери управління Мініст...
--------------
Щодо проведення розрахунку платні за вантажні перевезення щебеню
--------------
Про затвердження Порядку закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти, укладання договорів про закупівлю та контролю за їх виконанням
--------------
Про внесення змін у додаток до розпорядження Міністерства аграрної політики України від 5 липня 2005 року N 45 "Про затвердження плану заходів щодо виконання у 2005 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Євро..."
--------------
Про офіційний курс гривні до іноземних валют
--------------
Про виділення коштів для закінчення робіт з ліквідації наслідків вибуху боєприпасів на ракетно-артилерійському складі військової частини А 2985
--------------
Про затвердження рішення Ліцензійної комісії МОЗ України
--------------
Про затвердження Правил сертифікації авіаційних навчальних закладів цивільної авіації з підготовки льотного складу в Україні
--------------
Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу від 13 травня 2003 року N 48
--------------

| Головна сторінка |

 

інший список документів наступний список правових актів