Законодавство 2005 року

| зміст |
Сторінка 81

Про затвердження Інструкції про порядок розгляду в Службі безпеки України звернень громадян та реєстрації, обліку заяв і повідомлень про вчинені або підготовлювані злочини
--------------
З оголошенням рішення колегії Держкомархіву України від 25 січня 2005 р. "Про надання архівними установами послуг громадянам та юридичним особам через мережу Інтернет"
--------------
Про установлення коду
--------------
Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів
--------------
Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів
--------------
Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів
--------------
Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів
--------------
Про затвердження форм актів з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, Переліку виконавчої та іншої документації, що надається державній приймальній, робочій комісіям при прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, пе...
--------------
Про введення до складу ревізійної комісії ВАТ "ХК "Луганськтепловоз" представників держави"
--------------
Про внесення змін до складу ревізійної комісії ВАТ "Кварцсамоцвіти" (Житомирська обл.)"
--------------
Про затвердження нового складу ревізійної комісії ВАТ "Азмол" (м. Бердянськ)"
--------------
Про розподіл другої поставки антиретровірусних препаратів для лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, що надані Міжнародним Альянсом з ВІЛ/СНІД в Україні в якості гуманітарної допомоги у 2004 році
--------------
Про затвердження Інструкції з виявлення, локалізації та ліквідації вогнищ карантинних бур'янів
--------------
Про звітність по формі N 1-приватизація
--------------
Про державну реєстрацію дезінфекційних засобів
--------------
Про організацію Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів
--------------
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України ПП "Шевчук А.А." (код ЄДРПОУ 2284505151)"
--------------
Про надання дозволу на проведення зовнішньоекономічної операції в частині експорту за контрактом N 27 від 07.08.2003 р. між ТОВ "Українсько-білоруське підприємство "АВІС" (Полтавська область) та ТОВ "Аманжол" (Казахстан)"
--------------
Про переоформлення ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів
--------------
Про зовнішньоекономічну діяльність ТОВ "Кременчуцький автоскладальний завод" (Полтавська область)"
--------------
Про скасування спеціальних санкцій, що застосовані до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
--------------
Про продовження терміну дії постанови НКРЕ від 29.01.2004 N 97
--------------
Про затвердження тарифу на відпуск електричної енергії для ГЕС ВАТ "Укргідроенерго" на лютий 2005 року"
--------------
Про реєстрацію народного депутата України Бондаренко О.Ф.
--------------
ПЕРЕЛІК робіт з підвищеною небезпекою
--------------
Про припинення діяльності територіальних виборчих комісій з виборів Президента України як юридичних осіб
--------------
Щодо втрати чинності листів Держмитслужби
--------------
Про питання, пов'язані з підвищенням розміру прожиткового мінімуму
--------------
Щодо охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності
--------------
Щодо постанови Правління Національного банку України від 29.12.2004 N 689
--------------
Щодо пропозицій по вдосконаленню банківського законодавства
--------------
Щодо зупинення застосування постанови Правління Національного банку України від 14.10.2004 N 482
--------------
Щодо призупинення дії спеціальної санкції
--------------
Щодо призупинення дії спеціальної санкції
--------------
Щодо митного оформлення окремих підакцизних товарів
--------------
Щодо рішення господарського суду Харківської області від 27.12.04
--------------
Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів
--------------
Про внесення змін до наказу від 31.12.2004 р. N 1567 про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів
--------------
Про проведення фінального етапу Всеукраїнського турніру юних фізиків
--------------
Про виключення Казакова О.Г. із Списку арбітрів
--------------
Про реорганізацію Державного підприємства дослідного господарства "Кілійське" Інституту рису Української академії аграрних наук"
--------------
Про виключення Денісова О.С. із Списку посередників
--------------
Про упорядкування процесу видачі ліцензій на будівельну діяльність
--------------
Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів
--------------
Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів
--------------
Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів
--------------
Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів
--------------
Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів
--------------
Щодо розпорядження майном господарських товариств
--------------
Про Координаційну раду з питань виконання Державної програми реконструкції та модернізації державних спеціалізованих ветеринарно-санітарних заводів на 2005-2010 роки
--------------
Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05) та Переліку робіт з підвищеною небезпекою
--------------
Про затвердження складу робочої групи Мінагрополітики України та УААН для вивчення стану дотримання вимог законодавства при врегулюванні майнових відноси
--------------
Щодо Переліку та обсягів товарів (включаючи машинокомплекти), що використовуються для будівництва та виробничої діяльності підприємств з виробництва автомобілів і комплектуючих виробів до них
--------------
Про будівництво житлового будинку N 53 на вул. Золотоустівській у Шевченківському районі
--------------
Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок визначення банків - агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
--------------
Про затвердження Змін та доповнень до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів
--------------
Про схвалення Методичних рекомендацій щодо доступу акціонерів та інших заінтересованих осіб до інформації про акціонерне товариство
--------------
Про затвердження Положення про порядок заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв'язку зі зміною форми випуску
--------------
Про затвердження календарного плану та оператора Премії Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення в галузі телебачення "Телетріумф"
--------------
Про внесення змін і доповнень до зразка договору між Агентством з розвитку інфраструктури фондового ринку України та Інформаційним агентством, що затверджений рішенням Комісії від 17.07.2004 N 339
--------------
Про забезпечення розміщення державного замовлення на висвітлення роботи сьомої сесії Верховної Ради України четвертого скликання
--------------
Про внесення змін та доповнень до рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.03.2001 N 50
--------------
Про схвалення проекту змін та доповнень до Положення про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного фонду акціонерного товариства, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.04.98 N 44 (у редакції рішен...
--------------
Про невідповідність закритого недиверсифікованого пайового венчурного інвестиційного фонду "УКРІНТО-ОПТИМІЗАЦІЙНИЙ" ТОВ "Компанія з управління активами "Українське інвестиційне товариство" щодо мінімального обсягу активів ІСІ"
--------------
Про відповідність пайового інтервального диверсифікованого інвестиційного фонду "Центральний інвестиційний фонд" ЗАТ "Компанія з управління активами "ІНЕКО-ІНВЕСТ" щодо мінімального обсягу активів ІСІ"
--------------
Про відповідність пайового венчурного інвестиційного фонду "Спаг" недиверсифікованого виду закритого типу ТОВ Компанії з управління активами "Спагія" щодо мінімального обсягу активів ІСІ"
--------------
Про невідповідність пайового інвестиційного фонду "VIP - Кредит" диверсифікованого виду інтервального типу ТОВ "МГ-Капітал" щодо мінімального обсягу активів ІСІ"
--------------
Про невідповідність пайового інвестиційного фонду "VIP - Кредит" диверсифікованого виду інтервального типу ТОВ "МГ-Капітал" щодо мінімального обсягу активів ІСІ"
--------------
Про відповідність ВАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Нові технології" щодо мінімального обсягу активів ІСІ"
--------------
Про відповідність ВАТ "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Преміум - фонд" щодо мінімального обсягу активів ІСІ"
--------------
Про відповідність ВАТ "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Синергія Бонд" щодо мінімального обсягу активів ІСІ"
--------------
Про анулювання ліцензій, виданих ТОВ "ШЕЛТОН-МИКОЛАЇВ"
--------------
Про видачу ліцензій з постачання природного газу за нерегульованим тарифом ТзОВ "ПАФОС" та ТОВ "ТОРГОВО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОІНВЕСТ"
--------------
Про видачу ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР - "С.В.А. ЕНЕРГІЯ"
--------------
Про усунення порушень Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності (ліцензійних умов) з постачання природного газу за нерегульованим тарифом ТОВ "Метгазсервіс"
--------------
Про анулювання ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом, виданої Закритому акціонерному товариству "Лаваль"
--------------
Про усунення порушень Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом Товариством з обмеженою відповідальністю "ЛІК"
--------------
Про Роз'яснення щодо припинення діяльності територіальних виборчих комісій з виборів Президента України як юридичних осіб
--------------
Про перерахування коштів та внесення змін до деяких постанов НКРЕ
--------------
Про затвердження тарифу на відпуск електричної енергії для Київської ГАЕС ВАТ "Укргідроенерго"
--------------
Про стягнення коштів
--------------
Про зняття з реєстрації колективного трудового спору між найманими працівниками дочірнього підприємства "Каскад" відкритого акціонерного товариства "Сокальський завод хімічного волокна" міста Сокаля Львівської області та ліквідатором дочірнього підпр..."
--------------
Про видачу ліцензій ТОВ "СІМЕКС"
--------------
Про затвердження Порядку погашення Центральною виборчою комісією кредиторської заборгованості територіальних, окружних виборчих комісій після закінчення терміну їх повноважень у разі, коли ця заборгованість виникла в межах бюджетних асигнувань, перед...
--------------
Про затвердження єдиних кошторисів видатків територіальних виборчих комісій територіальних виборчих округів N 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 27, 28, 30, 31, 37, 61, 71, 78, 89, 105, 106, 108, 111, 113, 114, 117, 123, 124, 132, 133, 157, 1...
--------------
Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 25 січня 2005 року N 21 "Про затвердження кошторису видатків Центральної виборчої комісії на підготовку та проведення виборів Президента України на 2005 рік"
--------------
Про затвердження рішень територіальних виборчих комісій з виборів Президента України про виконання членами цих виборчих комісій своїх повноважень з оплатою їх праці у виборчих комісіях
--------------
Про визнання Бондаренко О.Ф. обраною народним депутатом України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі
--------------
Про постанову Правління від 15.12.2004 N 637
--------------
Щодо оподаткування доходів від продажу дорогоцінніх металів та догоцінного каміння
--------------
Щодо Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд
--------------
Щодо посилення контролю за експортом товарів
--------------
Щодо посилення контролю за фактичним вивезенням за межі митної території України транзитних товарів
--------------
Щодо доручення Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2004 року N 54521/1/1-04
--------------
Щодо правових підстав можливостей органів місцевого самоврядування бути стороною колективних трудових спорів (конфліктів)
--------------
Про застосування окремих статей Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік"
--------------
Про стан розрахунків за енергоносії підприємствами комунальної теплоенергетики та водопостачання і водовідведення
--------------
Додатковий протокол до Конвенції про права людини та біомедицину в галузі біомедичних досліджень (ETS N 195)
--------------
Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 10.08.2001 N 332
--------------
Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів
--------------
Про внесення зміни до наказу Міністра оборони України від 06.09.99 N 271
--------------
Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 08.08.2002 N 453
--------------
Про призупинення дії постанови Правління НБУ
--------------
Щодо тимчасової заборони реалізації (торгівлі), зберігання та застосування лікарського засобу димексид
--------------
Інформація про схвалення рішень директорів департаментів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
--------------
Про посилення митного контролю товарів, що імпортуються в Україну
--------------
Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 03.02.2000 N 28
--------------
Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 30.12.99 N 229
--------------
Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 25.05.2001 N 240
--------------
Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 10.09.2004 N 207
--------------
Про умови оплати праці працівників центрів соціально-психологічної реабілітації дітей
--------------
Про внесення змін до наказу Держкомлісгоспу України від 04.02.2003 N 24
--------------
Про внесення змін до наказу Держкомлісгоспу України від 02.06.2003 N 91
--------------
Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 30.11.2001 N 511
--------------
Про внесення змін до наказу Держкомлісгоспу України від 02.06.2003 N 92
--------------
Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 29.03.2001 N 161
--------------
Про внесення змін та доповнень до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я України від 06...
--------------
Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 03.11.2000 N 299
--------------
Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 30.04.2002 N 223
--------------
Щодо скасування вимог листів
--------------
Про перерахування платежів та зборів, нарахованих та утриманих із заробітної плати
--------------
Щодо земельних відносин
--------------
Про постанову Кабінету Міністрів України від 15.01.05 N 45
--------------
Про надання інформації
--------------
Щодо практичного застосування постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку нарахування та сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за деякі категорії застрахованих осіб" від 25 серпня 2004 року N 1092"
--------------
Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 04.02.2000 N 29
--------------
Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 05.03.2001 N 84
--------------
Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 03.09.2002 N 473
--------------
Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12.05.2000 N 107
--------------
Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 02.06.2000 N 123
--------------
Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 21.06.2004 N 139
--------------
Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 11.05.98 N 78
--------------
Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 22.03.2000 N 66
--------------
Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 10.05.2000 N 100
--------------
Про затвердження Методичних рекомендацій щодо проведення огляду-конкурсу захисних споруд цивільної оборони
--------------
Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 05.12.97 N 27
--------------
Про затвердження Змін до Положення про порядок нарахування, терміни сплати і подання розрахунку акцизного збору
--------------
Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12.01.2004 N 4
--------------
Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12.01.2004 N 5
--------------
Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 13.02.2001 N 52
--------------
Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 07.08.2003 N 222
--------------
Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 21.11.2002 N 588
--------------
Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 28.12.2000 N 367
--------------
Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 22.06.2000 N 142
--------------
Про призупинення дії наказу МОЗ України від 26.11.2004 N 574
--------------
Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 04.04.2000 N 76
--------------
Про державну реєстрацію лікарських засобів
--------------
Про державну реєстрацію лікарських засобів
--------------
Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 03.06.2004 N 446
--------------
Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 31.01.2002 N 78
--------------
Про адресу Торгово-промислової палати міст Пушкіна і Павловська
--------------
Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 15.05.2001 N 201
--------------
Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Держфінпослуг від 2 грудня 2004 року N 2881
--------------
Про реєстрацію колективного трудового спору між машиністами електропоїздів метрополітенів України та Кабінетом Міністрів України
--------------
Про реєстрацію колективного трудового спору між вантажниками і водіями автонавантажувачів відділу постачання і збуту відкритого акціонерного товариства "Волиньхолдінг" смт Торчин Луцького району Волинської області та директором-розпорядником відкрито..."
--------------
Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження страхової діяльності, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.08.2003 N 40
--------------
Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2005 рік
--------------
Про продовження терміну реєстрації товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності
--------------
Про порядок складання форм місячної фінансової звітності у 2005 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів
--------------
Про продовження терміну реєстрації товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності
--------------
Щодо скасування дії спеціальної санкції
--------------
Про внесення змін до постанови НКРЕ від 29.09.2003 N 963
--------------
Щодо стягнення соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
--------------
Про затвердження кошторису видатків Центральної виборчої комісії на підготовку та проведення виборів Президента України на 2005 рік
--------------
Про штатні розписи Центральної виборчої комісії та автогосподарства Центральної виборчої комісії
--------------
Щодо розрахунку роздрібних тарифів АК "Київенерго" на лютий 2005 року"
--------------
Про затвердження єдиних кошторисів видатків територіальних виборчих комісій територіальних виборчих округів N 2, 13, 14, 17, 18, 22, 25, 26, 28, 32, 36, 44, 45, 49, 53, 54, 55, 58, 60, 68, 72, 74, 76, 85, 86, 89, 93, 103, 104, 107, 109, 110, 116, 118...
--------------
Про затвердження Порядку подання, розгляду, затвердження та публікації поправок в документи аеронавігаційної інформації
--------------
Про затвердження Норм оплати праці офіційних опонентів
--------------
Про внесення змін до наказу Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту від 31 січня 2002 року N 146
--------------
Про продовження терміну дії галузевих стандартів, технічних умов та іншої нормативної документації колишнього СРСР, передбачених наказами Мінагрополітики України від 20.06.02 N 168 та від 05.09.02 N 256
--------------
Про зміну структури Української державної помологічно-ампелографічної інспекції
--------------
Про Норми оплати праці експертів, які залучаються для проведення державної наукової та науково-технічної експертизи, що проводиться за рахунок коштів державного бюджету
--------------
Про внесення змін до наказу Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту від 28 січня 2002 року N 84
--------------
Про внесення змін до складу Постійного тендерного комітету МОЗ України
--------------
Про внесення змін до наказу Мінтрансу від 09.07.2004 р. N 613
--------------
Про затвердження Методичних рекомендацій щодо надання органами виконавчої влади аналітичної інформації
--------------
Про затвердження Порядку проведення в м. Києві експерименту з будівництва житла для осіб з обмеженими фізичними можливостями
--------------
Про державну реєстрацію лікарських засобів
--------------
Про державну реєстрацію лікарських засобів
--------------
Про виконання Програми соціального захисту ветеранів
--------------
Про внесення змін до Положення про Всеукраїнський конкурс "Молодий підприємець року", затвердженого наказом Державного комітету України у справах сім'ї та молоді від 23 січня 2004 року N 14"
--------------
Про втрату чинності наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 20.01.2000 N 7
--------------
Про призупинення дії спеціальної санкції, застосованої до ПІК "КММ "ТНК-Тексако Україна" (м. Київ)"
--------------
Про призупинення дії спеціальної санкції, застосованої до ТОВ "ЕКСІМТРЕЙД" (м. Київ)"
--------------
Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 20.09.2004 N 230
--------------
Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.2002 N 69
--------------
Про втрату чинності наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 06.08.2003 N 220
--------------
Про проведення експертної оцінки племінного поголів'я коней та технологічного обладнання, придбаного по імпорту за рахунок коштів державного бюджету Лозівським кінним заводом N 124 Харківської області
--------------
Про повідомлення рахунків
--------------
Щодо необхідності подання до податкового органу оригіналу п'ятого аркуша ВМД у разі здійснення експорту товарів
--------------
Про індекс цін виробників промислової продукції у 2004 році
--------------
Щодо надання роз'яснень
--------------
Про стан виконавської дисципліни та організації виконання завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України, запитами та зверненнями народних депутатів України і громадян, та стан виконання рішень ...
--------------
Щодо надання роз'яснення з питання оподаткування операцій з коштами пайовиків
--------------
Про виконання планів реалізації завдань, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 N 315
--------------
Хід виконання рішення спільного засідання колегій Держжитлокомунгоспу та Держбуду з питання "Посилення контролю та нагляду за проектуванням, реконструкцією, капітальним ремонтом, переобладнанням та експлуатацією житлового фонду України" від 30.07.03 ..."
--------------
Про стан та перспективи розсекречування документів у державних архівах
--------------
Про надання архівними установами послуг громадянам та юридичним особам через мережу Інтернет
--------------
Про зміцнення виконавської дисципліни та удосконалення контролю за виконанням актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, звернень народних депутатів України
--------------
Про підтвердження постійного місцеперебування в Російській Федерації
--------------
Про внесення змін та доповнень до наказу Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 20.08.2001 N 285/602
--------------
Про призупинення дії спеціальної санкції, застосованої до АТЗТ "Новий Стиль - Україна" (Харківська область)"
--------------
Про призупинення дії спеціальної санкції, застосованої до ВАТ "Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинського" (Дніпропетровська обл.)"
--------------
Про поновлення дії наказів Мінагрополітики України від 10.12.04 N 446 "Про припинення діяльності Державного підприємства радгосп-заводу "Качинський" у м. Севастополі" та від 15.12.04 N 460 "Про припинення юридичної особи Державного підприємства "Інке..."
--------------
Протокол між Фондом державного майна України і Урядом Республіки Молдова про правовий статус (право власності) турбази "Молдова" (с. Ясіня, Рахівський район, Закарпатська область, Україна)"
--------------
Про порядок компенсації у 2005 році виробникам - суб'єктам підприємницької діяльності додаткових витрат, пов'язаних з підвищенням ставки акцизного збору на спирт етиловий, що використовується для виготовлення лікарських засобів
--------------
Про призначення Кулаковської Т.М. заступником начальника Історико-документального управління Секретаріату Кабінету Міністрів України, завідуючою Урядовим архівом цього Управління
--------------
Про призначення Татаренка В.Б. першим заступником начальника Історико-документального управління Секретаріату Кабінету Міністрів України
--------------
Про звільнення Нестеренко Н.І. з посади директора Департаменту економічної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України
--------------
Про генерального державного замовника і керівника Національної програми інформатизації
--------------
Про звільнення Зрібняка А.Л. з посади радника Прем'єр-міністра України
--------------
Про нагородження Всеволодова М.М. Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
--------------
Про присвоєння Березенко Л.В. третього рангу державного службовця
--------------
Про внесення змін до Положення про нагрудний знак "Почесний працівник прокуратури"
--------------
Щодо призначення працівників на керівні посади органів прокуратури Україні
--------------
Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 17.09.2002 N 489
--------------
Про надання довідкової інформації
--------------
Про внесення змін до порядку обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України
--------------
Щодо надання роз'яснення
--------------
Щодо роз'яснень по застосуванню окремих пунктів Порядку пропуску через митний кордон України та митного оформлення товарів, що підлягають експортному контролю
--------------
Про розгляд листа
--------------
Про Постанову Верховної Ради України "Про тимчасові обмеження у сфері приватизації"
--------------
Щодо застосування нульової ставки ПДВ при виконанні будівельно-монтажних робіт, які замовив нерезидент
--------------
Щодо відрахувань частини прибутку (доходу) до місцевих бюджетів
--------------
Щодо надання на розгляд Порядку забезпечення МТР підприємств НАК "Нафтогаз України"
--------------
Щодо включення електронного інформаційного ресурсу до Національного реєстру електронних інформаційних ресурсів
--------------
Про нормативи збору за забруднення навколишнього природного середовища
--------------
Про переоформлення ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів
--------------
Про внесення доповнень до наказу МОЗ України від 24.11.2004 N 568 "Про тимчасову зупинку роботи спеціалізованих санаторіїв Міністерства охорони здоров'я України"
--------------
Щодо індексування грошової оцінки земель за 2004 рік
--------------
Про введення в дію змін до Інструкції з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів в установах банків України
--------------
Про надіслання для керівництва в роботі Законів України N 2269-IV та 2188-I
--------------
Про затвердження положень про Управління взаємозв'язків з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування та його структурні підрозділи
--------------
Про перейменування Центральної державної випробувальної лабораторії сільськогосподарської сировини та харчової продукції
--------------
Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14.06.04 N 388
--------------
Щодо моніторингу розрахунків з державним бюджетом у 2005 р.
--------------
Про затвердження галузевих комунальних норм
--------------
Про введення в дію рішення колегії Держбуду України від 24.12.2004 N 169 "Про результати перевірок у 2004 році суб'єктів господарювання, що отримали ліцензії в Держбуді України"
--------------
Про затвердження СОУ 320.00149943.019.2004 "Нафта. Метод визначення органічно зв'язаного хлору"
--------------
Про затвердження переліку об'єктів, по яких участь у роботі державних приймальних (робочих) комісій беруть представники Державної інспекції з енергозбереження
--------------
Про затвердження переліку об'єктів, по яких участь у роботі державних приймальних (робочих) комісій беруть представники Державної інспекції з енергозбереження
--------------
Про призупинення дії спеціальної санкції, застосованої до ЗАТ "Трудовий колектив Київського підприємства по виробництву бактерійних препаратів "Біофарма" (м. Київ)"
--------------
Про впорядкування умов оплати праці працівників Національної радіокомпанії України, які не є журналістами
--------------
Про внесення змін до наказу Мінагрополітики від 16.06.2000 N 99
--------------
Про внесення змін до Інструкції про порядок видачі жінкам пакунків малюка при народженні дитини, затвердженої наказом Мінсім'ядітимолоді України та МОЗ України від 20.08.2004 N 273/418
--------------
Про внесення змін до граничної чисельності приватних нотаріусів у нотаріальних округах
--------------
Про рішення щодо скарги приватного підприємства "Скарабей"
--------------
Про затвердження заходів МОЗ України щодо підготовки та проведення в Україні у 2005 році Міжнародного року спорту і фізичного виховання та реалізації Національної доктрини розвитку фізичної культури і спорту у 2005 роц
--------------
Про призупинення дії спеціальної санкції, застосованої до ВАТ "Луга" (Волинська область)"
--------------
Про основні засади діяльності Національної асоціації "Укрконсервмолоко"
--------------
Про передачу будівлі дитячого садка Сумському національному аграрному університету
--------------
Про виділення коштів для проведення невідкладних заходів з ліквідації аварійної ситуації в Києво-Печерській Лаврі
--------------
Про засідання Науково-технічної ради Міністерства аграрної політики України
--------------
Про зняття з реєстрації колективного трудового спору між найманими працівниками цеху N 23 державного підприємства "Суднобудівний завод імені 61 комунара" міста Миколаєва та адміністрацією державного підприємства "Суднобудівний завод імені 61 комунара..."
--------------
Про надання дозволу на прокладання кабельної мережі 10кВ від підстанції "Лівобережна" на вул. Алішера Навої, 1 до РП - 213 на вул. М. Раскової, 1 у Дніпровському районі"
--------------
Про надання товариству з обмеженою відповідальністю "Автобансервіс" дозволу на проектування та реконструкцію автозаправної станції (АЗС) з магазином супутніх товарів на просп. Броварському, 31 у Дніпровському районі"
--------------
Про Секретаріат Президента України
--------------
Про увільнення М. Азарова від виконання обов'язків Прем'єр-міністра Україн
--------------
Про призначення Ю. Тимошенко виконуючим обов'язки Прем'єр-міністра України
--------------
Про Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України
--------------
Про продовження виконання Кабінетом Міністрів України його повноважень
--------------
Про звільнення А. Гальчинського з посади Радника Президента України - директора Національного інституту стратегічних досліджень
--------------
Про звільнення Е. Герасименко з посади Радника Президента України, в. о. Керівника Головного державно-правового управління
--------------
Про затвердження Порядку спрямування коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на створення нових робочих місць для працівників вугільної промисловості, вивільнених у зв'язку із закриттям шахт, членам...
--------------
Про затвердження Порядку надання кредитів енергогенеруючим компаніям для створення на теплоелектростанціях запасів твердого палива
--------------
Про звільнення В. Носова з посади Постійного представника Президента України у Конституційному Суді України
--------------
Про звільнення В. Рогового з посади Уповноваженого України з питань Співдружності Незалежних Держав
--------------
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких пунктів розпорядження Київської міської державної адміністрації, якими було надано право виступити інвесторами реконструкції горищ жилих будинків під мансардні приміщення та дозволи на виготовлення пр...
--------------
Про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю "Бетта-ексклюзив" на реконструкцію частини першого та підвального поверхів під магазин непродовольчих товарів та благоустрій прилеглої території на вул. Льва Толстого, 15 у Голосіївському районі"
--------------
Про проведення конкурсу із залучення інвесторів для будівництва житлових будинків з підземними паркінгами та торговельно-офісними приміщеннями в межах вулиць Урицького, Стадіонної, Миколи Лукашевича
--------------
Про перезатвердження загальної кошторисної вартості будівництва парку "Позняки" в Дарницькому районі на перетині проспекту П. Григоренка і вул. Драгоманова"
--------------
Про звільнення В. Жука з посади заступника Уповноваженого Президента України з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України
--------------
Про звільнення Г. Чернявського з посади Керівника Управління Державного Протоколу та Церемоніалу Президента України
--------------
Про звільнення О. Дьоміна з посади першого заступника Глави Адміністрації Президента України
--------------
Про звільнення Л. Підпалова з посади заступника Глави Адміністрації Президента України
--------------
Про звільнення О. Громницької з посади Прес-секретаря Президента України
--------------
Про звільнення Туманової С.Ю. з посади консультанта Президента України
--------------
Про звільнення Туманова Ю.Г. з посади консультанта Президента України
--------------
Про звільнення Яценка О.В. з посади консультанта Президента України
--------------
Про звільнення В. Ткаченка з посади референта Президента України
--------------
Про звільнення Т. Мельник з посади референта Президента України
--------------
Про відставку наукового консультанта Президента України Е. Лібанової
--------------
Про призначення О. Музка помічником Президента України
--------------
Про розміщення підрозділів Державної судової адміністрації та Академії суддів
--------------
Про звільнення Г. Гена з посади голови Середино-Будської районної державної адміністрації Сумської області
--------------
Питання продовження експерименту щодо справляння запроваджених у 2003 році окремих місцевих зборів
--------------
Про звільнення А. Максюти з посади Радника Президента України
--------------
Про звільнення І. Шарова з посади Радника Президента України
--------------
Про звільнення А. Фіалка з посади Радника Президента України
--------------
Про звільнення В. Смолія з посади Радника Президента України
--------------
Про звільнення М. Швеця з посади Радника Президента України
--------------
Про скасування Указу Президента України від 5 жовтня 2004 року N 1174
--------------
Про звільнення І. Юшка з посади Радника Президента України
--------------
Про присвоєння рангу державного службовця Л. Підпалову
--------------
Про призначення Г. Чернявського Радником Президента України
--------------
Президент України Указ
--------------
Щодо контролю правильності визначення митної вартості транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України
--------------
Про звільнення М. Сороки з посади голови Рівненської обласної державної адміністрації
--------------
Про звільнення В. Бородіна з посади Уповноваженого Президента України з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України
--------------
Про внесення змін до деяких актів Президента України
--------------
Про затвердження Порядку проведення розрахунків за придбання спеціального автотранспорту для інвалідів Великої Вітчизняної війни
--------------
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери
--------------
Про затвердження Порядку зарахування та використання надходжень від збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію
--------------
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 р. N 968
--------------
Про затвердження індикативних цін на аміак, що експортується з України в другій половині січня - першій половині лютого 2005 року
--------------
Про затвердження Порядку використання у 2005 році коштів державного бюджету на ремонт сільськогосподарської техніки та обладнання для агропромислового комплексу, що вилучені з фінансового лізингу у лізингоотримувачів, визнаних банкрутами, або таких, ...
--------------
Про звільнення О. Задорожнього з посади Постійного представника Президента України у Верховній Раді України
--------------

| Головна сторінка |

 

інший список документів наступний список правових актів